HBEF3203 (PP) Topik1:P-ukuran,P-ujian,P-nilaian Pengujian -mengukur pencapaian pelajar -proses pergerakan set soalan mengikut piawaian

–sistematik Secara lisan / bertulis -i.persedian,melaksana,memeriksa Pengukuran -mengukur pancapaian pelajar -pelbagai kaedah spt.numeric, pemerhatian,t/bual, alatan Penilaian -proses mentaksir hasil pengukuran utk menentukan pencapaian pelajar. -gred,pemerhatian / t/bual -menentukan ,menganalisa , menyatakan nilai ukuran Skala Nominal -mengkategori pembolehubah bagi mewakili satu kategori Tiada nilai pemeringkatan eg.1-Lelaki 2-Perempuan Skala Ordinal -Kategori saling berkaitan, ukuran ada pemeringkatan , ukuran mempunyai pemberat eg. Pencapaian no. 1,2,3 Skala Sela -ada pemeringkatan dan perbezaan ,nilai 0 adalah abitrari eg. gred A 80-100, B 60-79 dsn Skala Nisbah -pemeringkatan,perbezaan, mutlak . Nilai sifar =0 eg. Pelan 1inci:25km Perlunya Penilaian Dlm kelas 1.Diagnosis-masalah,tahap, aktiviti,kemajuan pelajar 2.Pencapaian-penguasaan, menentukan gred-sijil 3.Pemilihan/Penempatan -dikelompok, pilih aliran 4.Bimbingan/Kaunseling -berjaya-pilih kerjaya -X berjaya-motivasi

Kesan Penilaian 1.ibubapa-lihat pencapaian –hantar tuisyen 2. KPM-ubahsuai sukatan -kenal pendekatan P&P baru Hubungan Pengukuran/Skala -Pengukuran-proses menetukan pemcapaian pelajar secara numeric , Skala-Angka yg digunakan utk mengukur pencapaian. Nilai Pemeringkatan –data disusun mengikut kategori-paling lemah –plg cemerlang plg rendah-plg tinggi eg.spt atas Topik2:Objektif Pengajaran u.p-Obj Pengajaran –(guru) Obj Pembelajaran –(murid) (Mengikut teori Bloom) f.bentuk konsep kendiri yg +ve 1. Domain Kognitif (Pemikiran) a.Pengetahuan- Daya ingatan ttg kem. p/p eg. Namakan, Nyatakan, Labelkan. (Siapa?Apa?Dimana?Terangkan) b.Kefahaman-m’jelasn p’tahu’n eg.Bezakan,Terangkan,Beri Contoh (Huraikan,bandingkan,Nyatakan ) c.Aplikasi- Memahami konsep prinsip,teori eg. Selesaikan , Kelaskan, pilih.. d.Analisis- Memecah’n idea kpd unsur kecil. eg. Kenalpasti , Kenapa? , Rumuskan, Buktikan… e.Sintesis- m’gabung’n bhg dalaman lebih berstruktur –calon bebas menjawab dr segi isi /masa –kreatif. eg soalan MT peny.masalah –berapakah harga sehelai ? dsn. Hurai , ramal ,kelaskan. (Selesaikan jawp lebih dr 1) f.Penilaian- keupayaan menialai baik/buruk. eg. Berdasarkan kenyataan diatas apakah k esannya …. ? Ulaskan .(Nilaikan,Pilih, Taksirkan)

2. Domain Afektif (perasaan) a.Penerimaan- menerima sesuatu yg diajar eg. pilih , namakan. b.Gerakbalas-Bertindakbalas apa yg diajar. eg. laporkan, cadangkan. c.Penilaian- Menilai sesuatu t/laku s/ada memilih , menerima atau memegang teguh. eg. Pelajaran ttg Kebersihan d.Organisasi- menerima dan menyusun nilai pelajaran eg. peraturan sekolah-ikut e.Perwatakan- mematuhi nilai serta mengamalkan nilai itu –buat keputusan sendiri 3.Domain Psikomotor ( kem/ kebolehan ) a.Persepsi- memerhati dan ingat b.Persediaan- memerhati,ingat, sedia utk lakukan. c.Pergerakan Terkawal – dpt lakukan secara meniru – cuba jaya c.Pergerakan Mekanistik -dpt lakukan secara mahir dan yakin d.Pergerakan Kompleks- melakukan secara sendiri tanpa tiru pemain. e.Pergerakan Suaian- melakukan secara sendiri dlm keadaan tertentu eg. sebahagian saja. f.Pergerakan Ciptaan- melakukan sesuatu pergerakan yg baru. 4.Domain Sosial (hubungan/t/laku) a.Berhubung-t/laku utk berhubung –eye contact . b.Berkomunikasi-memberi / menerima mesej. c.Melibatkan Diri-mengambil bahagian secara sukarela. d.Berunding-berbincang bersama rakan utk meny. masalah. e.Bekerja-berkerjasama membuat sesuatu projek f.Menghakim-mendamaikan sesuatu keadaan –p’beza pendapat. g.Memulakan-memulakan sesuatu aktiviti bkumpul/n yg baru. h.Menukar-menukar / mendorong ahli kumpulan berubah gaya hidup.

3. . Kaedah Pemerhatian–a. Kaedah Pengukuran 1. membentuk kelompok ikut kebolehan.Psikomotor . latihan dll 4.Kaedah Potfolio -pendapat penilai dr hasil kerja pelajar Kaedah Pengukuran 1.membina soalan – hubungkait elemen 5. -ulang semula tajuk . Kaedah pertimbangan professional 5.Penempatan Jenis-jenis penilaian 1. kaunselor. UPSR dsn 2.Kaedah lisan – merekod apa yg dimaklumkan subjek -temubual (set soalan atau tidak) -soal selidik-jawpan ada skala. Pencapaian diakhir Tahun -Sepanjang proses P&P Akhir Penggal / Tahun -Mengatasi kelemahan pjr. baiki soalan .PRNorma . 3. nilai. 2. cantum gambar. 4. Kaedah penulisan-respon kpd satu set soalan –soal selidik –dalam bentuk ujian atau soala selidik 4.Formatif .Apa yg dikatakan oleh pjr lain c. b. Ujian Rujukan Kriteria (pjr X Kemahiran) eg.Ujian IQ .merekod apa yg dilakukan oleh murid -pemerhatian secara rawak -pemerhatian secara sistematik 2. a.Sumatif .mengenalpasti masalah . memberi pengiktirafan. 3 tahap soalan Aras soalan sama Memberi gred Lulus/gagal Tajuk/kandungan Tajuk luas tertentu UPSR. Penilaian Rujukan Norma –Tujuan Perbezaan pencapaian dikalangan pelajar. JPU-Jadual Penentuan Ujian –kesahan ujian dr segi sukatan dan obj 2. UKELP . Menempatkan murid . Kaedah potfolio-nilai hasil kerja pelajar . mengukur penguasaan tajuk oleh murid– Ujian Rujukan Norma (banding pjr X pjr). diberi gred pencapaian -Mengatasi kelemahan murid.motivasi.Afektif – Sikap .Ujian Pencapaian-guru. Perbezaan PRN & PRK -pjr~plj -pjr~sukatan Menentukan penguasaan kem. Penilaian (Konsep) i.pendirian. Membanding pencapaian Perbezaan Pn Formatif/Sumatif -Penguasaan Tajuk Pel.AT Ujian pendek.Kecergasan .mengubah pendekatan. Ujian Diagnostik. Penilaian Rujukan Kriteria . 5. Ujian bakat. Pemerhatian sistematik –menetapkan TL -mengira kekerapan/lama TL berlaku.Ciri – tahap kesukaran soalan perlu dikawal 25%. tindakan selanjutnya eg. 5.M’tentu’n Tajuk Peng.PT. Kaedah lisan –kumpul data drp individu atau orang lain yg berkenaan. temubual b.Skema pemarkahan –panduan menjawab diselaraskan. c. Kaedah Penulisan-gunakan set soalan soal selidik 4.pemerhatian.Menguji soalan –kajian rintis -kesesuaian solan .Penilaian Formatif – PRK / diagnostik .Diagnostik v. Pemerhatian X Sistematik . 6.P’gred’n .Pergerakan iv.50%.PRKriteria .Laporan Kendiri b.Kognitif – Ujian b/darjah . ujian Kecerdasan.Ujian Prestasi. skala penaksiran-1 set soalan –jawapan dlm skala tertentu -skala likert.Mengumpul soalan secara sistematik – soalan obj diasingkan dgn soalan isi tempat kosong.Aspek diuji / tahap penguasaan .secara rawak –panduan utk pemerhatian sistematik.Pertimbangan Profesional-maklumat dr pakar neorologi .membuat telahan ttg bakat murid eg.Menentukan kedudukan pjr dlm kelas 2. kesahan . -memberi gred -membanding pencapaian p~p 1.Membina soalan-arahan soalan yang jelas 3. tugasan .25% .merancangan aktiviti pengukuhan atau pemulihan. Ujian bulanan.TOPIK3:Jenis Ujian dan Penilaian Jenis-jenis Ujian 1. ujian bacaan 5. Ujian Sumatif –PRN -Akhir Penggal/Tahun.Tindakan susulan -mengesan masalah pemb.Ujian mental – mengukur kecerdasan mental IQ 3. 4.Pemerhatian –memerhati.minat.hubungkait elemen tajuk .mengukur keupayaan murid melakukan sesuatu dgn manipulasi alatan eg. aras kesukaran.Personaliti iii.Kecerdasan ii. . Ada batasan –penafsiran TL X tepat dan wujud kesan kpd pelaku.Menentukan pencapaian pelajar berpandukan kriteria yg meliputi kandungan paljaran. 3.mengukur sikap.Ujian Personaliti.Guru mengenalpasti kelemahan . a.

apakah. dsb. Kebolehpercayaan ujian -ve menunjukkan ketekalan songsang (ujian 1 pelajar dpt markah rendah .81-1 terlalu mudah. Kesahan dr segi persampelan sukatan pel.objektiviti jawapan (pilihan jawapan) . pernyataan mesti jelas salah atau jelas betul. Tajuk 5 –Kesesuaian item & ujian Indek kesukaran item (Obj)–mudah dijawab @ X Pengiraan – p = bil calon betul / jum calon jawab 0-0.ketekalan dalaman 5. symbol.analisiskan. 4. Manalisis obj. Menyemak item 4. Taburan jawpan secara rawak 6. 0. kefahaman. keupayaan m’ukur obj. m’galakkan tekaan. Mkaji sukatan pelajaran –ikut bloom 2.61-0.bila dll Pembinaan item esei berjawapan pendek -jawapan pendek –utk mgukur ptahu’n . ujian 2 pjr dpt markah tinggi dan sebaliknya ) 5 Jenis kebolehpercayaan ujian 1. pernyataan mesti jelas . g/rajah atau jadual dll. 0. Pembinaan item beraneka pilihan Stimulus-bhg soalan yg mengandungi maklumat khusus eg teks. 0. Pembinaan mengisi tempat kosong Arahan jelas isi ruang kosong pada jawapan atau helaian lain . jawapan sama panjang 7.kesukaran item 4. Perlu menyemak sukatan pelajaran 2.jadual dsn. sediakan bil pernyataan betul dan salah sama. Menulis item ujian 3. Jawapan pilihan –berbentuk angka . panjang ujian-10 @ 50 item 2. peringkat tinggi 2. elakkan menggunakan terlalu banyak perkataan . bagaimanakah. dpt mengelak tekaan.m’interpretasi.. -skema perlu merangkumi semua jawapan yg mungkin.kehomogenan kumpulan (calon sama aras) 3. anggarkan. Menilai item 5. Perkataan sepunya X diulang.jawapan bebas . persampelan kandungan yg luas 2. Menyediakan JPU 2.kesetaraan dan kestabilan 4. 4. pelengkap. 4. Arahan jelas . Faktor mempengaruhi kebolehpercayaan 1.utk mengukur kontruk yg merangkumi kem. dpt periksa secara obj. Langkah bina JPU– 1.kebolehpercayaan pemeriksa. ayat mesti jelas . Jwapan harus munasabah 5. 3. soalan ditulis padat. padanan . aras kesukaran dikekalkan. ayat diberi sesuai dgn padanan.21-0. Kepentingan JPU 1.40 sukar . perkataan yg kosong mesti perkataan penting. ruang kosong hendaklah dihujung ayat. 3. ukuran kestabilan 2.jelas X berbunga 4. susah an lambat diperiksa 3.sistem susunan jawapan ikut abjad. Kelebihan item objektif 1. persampelan agak sempit 2. 9 prisip bina item beraneka pilihan 1. bilangan tidak terlalu banyak -5 maksima. Taburan solan seimbang ikut tajuk 4. aras kesukaran sama . kesetaraan 3. berbentuk ayat lengkap . item mudah dibina Kekangan item subjektif 1. grafik. Langkah menyedia Item ujian 1. elakkan guna perkataan selalu atau tidak pernah . aneka pilihan . Eg betul-salah. aras kesukaran sama . gunakan soalan yg memrlukan jawapan pendek berbanding jawapan yg panjang. elakkan meninggalkan banyak ruang kosong . X dpt diperiksa secara mesin.41-0.–ikut bloom Kebolehpercayaan–keupayaan ujian memberi markah kpd pelajar yg sama jika pelajar jawab semua soalan itu. Kelebihan item subjektif 1. Pembinaan item padanan Arahan jelas isi ruang kosong pada jawapan atau helaian lain . .80 mudah . Kata tugas–menyatakan tugas yg perlu [elajar menjawab item. Ujian meliputi keseluruhan sukatan 5. aras kesuk aran setara 9. soalan perlu ditulis-pelajar dpt buat kerangka 6. ayat mesti jelas .Topik4:Pembinaan Item Ujian JPU-jadual penentuan ujian Sel JPU– Tajuk dan Objektif pelajaran. Kertas dpt digubal secara sistematik 2. . cepat dan mudah diperiksa. sukar bina item –aras tinggi 2.semua diatas) 8. aras kesukaran setara . aplikasi / PM. X dpt diperiksa secara obj. 0.60 sedarhana sukar . pengajaran. elakkan pernyataan betul panjang . taburan jawapan mesti dibuat secara rawak . 2. Menentukan bilangan soalan–cukup mewakili kandungan pengajaran . dpt diperiksa oleh mesin 4. PM dan membuat keputusan. Menentukan jenis soalan–ikut bloom 3. Kekangan item objektif 1. Eg. jawapan pilihan dikurangkan (eg. 3. Pembinaan item subjektif 1. tentukan perkara yg hendak diberi markah 7. Pembinaan item betul salah arahan perlu jelas. Arahan jelas ttg panjang jawapan. frasa. membuat kajian rintis Pembinaan Item Objektif -Item yg mempunyai jawpan tepat / tertentu / specifik. soalan dan jawapan ditulis secara tepat 3.ayat X lengkap.20 terlalu sukar . Pembinaan item esei jawapan terbuka. Stem/badan – bhg yg mengandungi tugasan. Aras soalan setara 5. no. 3. Kesahan–keupayaan soalan mengukur apa yang ujian itu ingin mengukur.

sesuai utk esei . Ujian 1 dan 2 ) Tajuk 7 Tadbir Ujian / Penmilaian Ujian –utk mengukur pencapaian seseorg atau sekumpulan pelajar Langkah Tadbir ujian 1. Jarak tempat duduk –dijarakkan calon depan belakang . . stanines (2skor z ) +5 susun markah dan kekerapan : 1(1). Skor z = skor mentah –min bahagi sisihan piawai Korelasi linear–hubungan 2 pembolehubah yg grafnya berbentuk garis lurus -satu kaedah menilai linear antara 2 pembolehubah (2 ujian eg. Statistik deskriptif-menjelaskan ukuran min dan sisihan paiwai.Kesahan ujian.Taburan pjr 2. Kesahan muka-kesahan dr segi sesuatu ujian dpt mengukur sesuatu konstruk tertentu 4.9 Pengiraan ukuran serakan 1.5 min=purata markah bahagi jumlah pelajar= 5.4(2). semasa . skema pemarkahan analitik –lebih teperinci dan ikut kriteria –eg ujian lisan bm 2.10(1) mod = 2 ( markah 4 dan 5) median=markah tengah 5 dan 6 bahagi 2 = 5. Penyelarasan markah ujian. 3. ukuran julat = 6 X sisihan piawai Persentil-markah yg mana dibawahnya terdapat markah yang lebih rendah. ada 2 cara : a. Pengiraan min –purata sesuatu data. Pengiraan median –skor tengah set data 3. Statistik inferensi –menguji hipotesis. Pengiraan mod –skor kekrapan paling tinggi 2. paksi y (tegak) –kekerapan. Kesahan kandungan-sesuaikan dgn sukatan pelajaran yg diajar 2.76 3. kemudahan. penyelarasan pemeriksaan k jawapan 3. 2. gred . ukuran tertinggi = min + (3Xsisihan piawai) 5. pangkat ratusan .4 ( 2 –4.6(1). skema pemarkahan holistik–umum .pencahayaan. sebelum tamat 15 minit 2 Suasana tempat peperiksaan – keselesaan . Penilaian 1. Varians –rumus (markah –min )kuasa dua eg. Kesahan konstruk 3.5(2).76 bahagi 2 = 2. Sisihan piawai –rumus punca kuasa dua varians eg.88 4. Markah 2 min 4. kiri dan kanan Pemeriksaan Kertas jawapan 1. 5.8(1).4 X -2. Taburan Kekerapan Bilangan pjr yg mendapat markah tertentu disusun mengikut urutan dan dimasukkan peratus ( jum kekerpan/jum pelajar X 100) Histogram –rajah berbentuk kotak yg dilukis pada paksi X(skor) dan Y(kekerapan) taburan kekerapan dlm bentuk grafik –paksi x (m’datar) markah . 3. Penilaian markah ujian-markah mentah 2. masa belajar dan pencapaian. Arahan ujian –arahan dlm kertas solan dan arahan lisan oleh ketua pengawas sebelum .4 =5. ukuran terendah = min–(3Xsisihan piawai) 6. Indeks diskriminasi-utk mengukur perbezaan pelajar –nisbah pjr pandai menjawab dgn betul ditolak nisbah pjr lemah yg betul jawab Tajuk 6 –Statistik Asas satu set teori & kaedah yg digunakan utk memahami data. 4. hubungan antara 2 pembolehubah -eg . pelajar bebas jawab. Kesahan hubungan kriteria-serentak / ramalan-sejauh mana ujian mempunyai hubungan dgn ujian lain. Penilaian pencapaian-menggredkan pelajar ikut URK / URN –beri pangkat . b. Carta Pai –grafik yg m’gambar. Kegunaan statistic 1. Indeks kesukaran–nisbah calon yg memberi jawapan betul kpd calon yg menjawab.Jenis kesahan 1. Skor piawai-skor yg mempunyai min dan sisihan piawai.9(1).4 = -2. m’uji perbezaan 2 min atau lebih –guna ujian . sekma jawapan –disediakan penggubal.n saiz kekrapan dgn luas sector –rumus -kekerapan / jum pjr X 360 Polygon Menyambung titik-titik tengah kotak kekerapan Ogif Melukis graf berdasarkan peratus (Y) dengan markah (x) Ukuran memusat dan ukuran serakan 1. Menyampaikan maklumat-eg. menguji hipotesis –hubungan antara masa belajar dgn pencapaian. ukuran julat-perbezaan markah markah tertinggi dgn markah terendah 2.7(1).t Dalam bidang pendidikan statistic diguna: 1.

menyemak dan menilai. perjumpaan ibubapa -perbincangan antara guru. Guru-m’buat keputusan ttg sukatan pelajaran. mengeratkan hubungan dgn sek. 3. 6.50% keatas lulus 4. Gred lulus-gagal –eg. gred peratus-nombor 0-100% 2. PPD –Meningkatkan program kecemerlangan shsiah pjr antara sek-sek.mentadbir serta menyemak ukuran oleh pihak tertentu spt LPM Isu-isu pengukuran dan penilaian 1. Senarai semak –sangat lemah E. KKBP dan cacat anggota memerlukan perabot khas agar selesa .mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar 2. sangat baik A 5. Penilaian piawai Merancang. bakal majikan –mdapat maklumat pjr utk diterima sebagai pekerja.mz dari segi pratikal x ada kriteria tertentu.menggubal. 6. Penilaian pelajar khas –berbeza dgn pelajar biasa.murid dan ibubapa Penilaian kendiri. buta guna mesin Braille .lemah D. 7. Kaunselor –beri bimbingan &kaunseling. menasihati bidang yg sesuai dgn pencapaian. baik B. Penerima pelaporan : 1.kaedah p&p.memuaskan C.menunjukkan kelemahan / kemajuan pelajar 3. buat keputusan pidah sekolah . Bentuk laporan penilaian 1. 5. pekak –x memahami arahan maklumat x tepat –ambil masa panjang.Tajuk 8 Pelaporan / isu penilaian Pelaporan penilaian –markah / skor dan penilaian terhadapnya dilaporkan. gred abjad –A B C D E 3.guru. Pelajar-ulangkaji tajuk yg x dikuasai. Penjelasan bertulis –beri gred buat penjelasan. mengubah pelakuan anak. Guru Besar – merancang program sahsiah pelajar . hantar tuisyen. beri motivasi . menentukan keberkesanan program. Pentadbiran ujian melalui komputer-sesuai utk soalan objektif 2. Ibu bapa –membantu anak-anak dlm pelajaran .menggubal dan mentadbir alat ukuran. 4. Pengukuran/penilaian mp tertentu –spt ps.piawai Penilaian kendiri-individu mentadbir sendiri alat pengukuran.dibuat secara menyeluruh. tahu kemajuan akademik. Penilaian guru-guru merancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful