Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa V (Character Building forTeachers ) WAJ 3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Lima

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1986), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Lawatan ‘benchmarking. Ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum di

1

infrastructure and school curriculum infostructure. Act 550 (1996). service circulars. school climate. 2 . Students are exposed to teachers and law mandate. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. school organisation. profesional circulars. benchmark leadership characteristics. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking .sekolah. .

beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Pengurusan Pendidikan • Guru dan Perundangan • • Mandat Akta 550 ( 1996 ) Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. dan fungsi-fungsi JPN. Bengkel Tema Bengkel.Tajuk 1. Berilmu. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. PPD dalam pengurusan pendidikan. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 • Surat Pekeliling Ikhtisas • Pekeliling Perkhidmatan • Fungsi JPN dan sektor-sektor Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru • Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal keatas bentuk peraturan. 3 .

fizik Pusat sumber Pembelajaran kendiri Bilik-bilik khas matapelajaran Kios Pembelajaran Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan.biologi. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 • • - iklim sekolah / Budaya Sekolah Infrastruktur / Infostruktur kurikulum Makmal:bahasa. Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. kerjasama dan bertanggungjawab. Berakauntabaliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Jumlah 10 4 . Lawatan ‘Benchmarking’ Lawatan ke Sekolah Cemerlang / sekolah harapan Negara / Sekolah Inovasi • • Ciri-ciri kepimpinan Jenis kepimpinan Pengurusan Sistematik Misi sekolah Visi sekolah Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. sains. Berilmu.2.

Percetakan Watan: Kuala Lumpur.L. (1973). Kemahiran berfikir dan belajar.Bhd: Petaling jaya. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Hisham Altalib (1994). Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. J. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Media Dakwah: Jakarta. Steven. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Etika Pelajar Pendidikan Guru. 5 . Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. Holland. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Dato Haji (1993). Pengurusan Islam. Simmon dan Pasch (1992). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. West Edie (1994). Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Education Malaysia Sdn. Rashid Haji Mohamad (2000). J. Inc. Panduan hidup seorang Islam. Making vocational choices. The EQ edge. New Jersey: Printice Hall. Pearson Spart-Langer. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Canada: Multi-Health Systems Inc.Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Mustafa Haji Daud (1994). Selangor. Stein (2001). Mustapha Haji Daud (1995). Rujukan Tambahan Mohd. Bimbingan dan Kaunseling.