REGISTRELE LIMBII ROMANE

REGISTRELE LIMBII

Definiţie: Registrul este un mod concret de utilizare al limbii, de către toţi vorbitorii, la toate nivelurile de limbă existente. 1. Nivelul regional 2. Nivelul arhaic 3. Nivelul familiar / colocvial 4. Nivelul argotic 5. Nivelul jargonic masa vocabularului 1. Perspectiva DIACRONICĂ – urmăreşte evoluţia limbii în timp (de la arhaic – regional – neologic) 2. Perspectiva SINCRONICĂ - urmăreşte studiul limbii la momentul de faţă, precum şi localizarea acţiunii prin limbaj (nivelul colocvial, familial) 1. ARHAISMELE - cuvinte care au dispărut din limba comună definitiv, sau au încetat să mai fie folosite, având rolul de datare a acţiunii prin limbă Ex: voievod, ban, paharnic, postelnic 2. REGIONALISMELE – sunt cuvinte folosite într-o anumită zonă geografică. TIPURI DE REGIONALISME: A. Regionalisme fonetice – chiatră  piatră, câne  câine B. Regionalisme lexicale – grumpănă – cartof, curechi – varză, perjă – prună C. Regionalisme gramaticale – forma de perfect compus: ,,o’’, în locul celor cu ,,a’’. Ex: o mers, o zis D. Regionalisme semantice – deloc = imediat, boabe = cartofi Obs: Din punct de vedere stilistic, funcţia acestor regionalisme este de evocare, precum şi de caracterizare şi de individualizare a personajelor. Formele populare: sunt fapte de limbă generale ca răspândire, fără a fi literare, dar cunoscute de toţi vorbitorii. Ex: muiere = soţie / nevastă 3. REGISTRUL FAMILIAR / COLOCVIAL – se însuşeşte în primii ani de viaţă şi are o întrebuinţare generală CARACTERIZARE: I. Naturaleţea, Degajarea exprimării şi limbajul informal II. Mijloace lingvistice variate III. Încărcătură emoţională mare (folosim augmentative, diminutive sau interjecţii) IV. Se caracterizează prin umor, joc de cuvinte, înclinaţie spre satiră, ironie 4. ARGOUL – este un limbaj codificat, înţeles numai de cei iniţiaţi, având un caracter încifrat. Lexicul provine din: 1. Limbajul comun 2. Alte limbi 3. Dialectul sau limbajul arhaic / regional 4. Împrumută termeni tehnici / ştiinţifici ex: mişto (germană – mit stock) = bun, pârnaie = închisoare, dirigă = dirigintă, poliţişti = cucani 5. JARGONUL - este o variantă a limbii care se delimitează după criterii sociale, culturale, profesionale, denumind o pătură cultă a societăţii, care foloseşte termenii împrumutaţi din alte

manager. job. spre deosebire de jargon care are funcţia de a distinge. . cu scopul de a impresiona. Obs: Argoul are funcţia de a delimita. Ex: weekend. showbiz.limbi sau din domenii de specialitate. bussiness. hobby.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful