23. studeni 2010.

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 53785/09 Ksenija TOMASOVIĆ protiv Hrvatske podnesen dana 28. srpnja 2009. godine

IZLAGANJE ČINJENICA

ČINJENICE
Podnositeljica zahtjeva, gđa. Ksenija Tomasović hrvatska je državljanka rođena 1973. godine i živi u Splitu. Pred Sudom ju zastupa g. T. Vukičević, odvjetnik iz Splita. Činjenično stanje predmeta kako ga je iznijela podnositeljica zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Dana 5. travnja 2005. godine Prekršajni sud u Splitu utvrdio je da je dana 15. ožujka 2004. godine u oko 22:35 sati podnositeljica zahtjeva kod sebe imala 0,14 grama heroina te joj je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.700 hrvatskih kuna (HRK). Dana 19. ožujka 2007. godine Općinski sud u Splitu je u kaznenom postupku protiv podnositeljice zahtjeva proglasio podnositeljicu zahtjeva krivom za posjedovanje heroina dana 15. ožujka 2004. godine u oko 22:35 sati, te joj izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.526 HRK. Prethodna je novčana kazna trebala biti uključena u ovu kaznu. Podnositeljici zahtjeva bilo je naloženo i da snosi troškove postupka u iznosu od 400 HRK.

2TOMASOVIĆ protiv HRVATSKE IZLAGANJE ČINJENICA I PITANJA

PRIGOVOR
Podnositeljica zahtjeva prigovara na temelju članka 4. Protokola br. 7. Konvencije da joj je dva puta suđeno i da je dva puta osuđena za isto djelo.

PITANJE UPUĆENO STRANKAMA Je li podnositeljici dva puta suđeno, odnosno je li dva puta osuđena za isto djelo na teritoriju tužene države, što predstavlja povredu članka 4., stavka 1. Protokola br. 7. (vidi prdmet Sergey Zlotukhin v. Russia GC, br. 14939/03, ECHR 2009)?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful