LAMPIRAN 1 Model Tajuk : : Model Pembelajaran Berasaskan Masalah Peratusan Murid akan diajar untuk melakukan pengiraan menyelesaikan

masalah melibatkan peratusan dan

Objektif Pembelajaran: Hasil Pembelajaran Tingkatan Tempoh Masalah : : : :

Murid akan dapat untuk menyelesaikan masalah melibatkan peratusan 1 Amanah 4 minggu

Pelajar 1 Amanah dikehendaki membuat jualan. Hasil jualan akan digunakan untuk membeli alat pembesar suara yang berharga RM500. Dengan itu, pelajar 1 Amanah diminta membuat jualan yang mendatangkan keuntungan bagi membolehkan mereka mencapai target untuk membeli alat pembesar suara. Senario 1 :

Guru meminta pelajar mencadangkan bentuk jualan yang akan dijual sempena Hari Kantin 2012. Senario 2 :

Hasil keuntungan jualan tersebut akan digunakan untuk membeli alat pembesar suara bagi kegunaan kelas yang berharga RM500. Cadangkan peratusan keuntungan yang patut dicapai supaya mereka dapat membeli alat tersebut.

Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.  Menilai penyelesaian masalah 3. CADANGAN KOMUNIKASI “Apakah yang kamu faham tentang permasalahan tersebut?” “Apakah maklumat lanjut tentang masalah tersebut?” “Bagaimanakah kamu mendapat idea sedemikian?” 2. Murid menentukan bentuk jualan yang ingin dijual. Murid berbincang untuk mendapat peratusan keuntungan jualan tersebut. Murid melaksanakan aktiviti jualan.FASA 1. Murid berbincang bersama rakan. Murid menentukan maklumat yang diberikan dalam sinopsis dengan menggunakan Rangka Pembelajaran seperti LAMPIRAN 2. 3. Contohnya. Kaedah untuk meningkatkan hasil jualan: (a) Memberi potongan harga “Mengapakah kamu memilih bentuk jualan tersebut untuk dilaksanakan ?” “Bagaimanakah kamu melakukan pengiraan keuntungan jualan ?” “Apakah kaedah yang digunakan untuk menghasilkan jualan yang terbaik ?” “Apakah bentuk jualan yang ingin dibuat ?” “Adakah bentuk jualan yang kamu akan laksanakan mendatangkan keuntungan? Jelaskan mengapa?” “Mengapakah kamu memilih bentuk jualan tersebut ?” . 2.  Melakukan operasi 2. Murid menganggar hasil keuntungan yang diperoleh dari jualan tersebut.IMAGINASI  Mencari alternatif penyelesaian  Mencari penyelesaian 1.PERKEMBANGAN 1. Murid memahami masalah yang telah diberikan. 4. Sinopsis Masalah: LAMPIRAN 1 3. (a) Makanan / Minuman (b) Permainan (c) Alat-alat cenderamata 2. PERSEDIAAN  Mengenal masalah  Menjelaskan masalah pasti CADANGAN AKTIVITI 1.

(b) Membuat poster. 4. Rumusan bagi aktiviti yang dijalankan 2. Murid menentukan cara lain bagi memperoleh keuntungan berganda. Bekerjasama Berupaya menaakul Yakin dengan keputusan sendiri NILAI DAN SIKAP .  Membuat refleksi penyelesaian masalah Murid membincangkan Senario 2. “Apakah keuntungan yang diperoleh daripada hasil jualan ?” “Bagaimanakah kamu menentukan sama ada hasil jualan telah mencapai target yang kamu inginkan ?” “Apakah kaedah lain yang boleh dilaksanakan bagi melipat gandakan keuntungan jualan ?” “Apakah pengetahuan dan kemahiran yang kamu peroleh dari tugasan yang telah diberikan ?” 4. PENTAKSIRAN Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan yang diberikan serta soalan dalam Lembaran Kerja 1. Murid menentukan keuntungan yang diperolehi sama ada mencapai target atau tidak. Contoh: (a) Memasukkan maklumat dalam pamplet.TINDAKAN 1. 3.(b) Promosi tiket (Membeli 2 percuma 1) 4. Murid membentangkan hasil jualan di hadapan kelas.

Hasil jualan akan digunakan untuk membeli OHP yang berharga RM500 Nilai keuntungan yang perlu diperolehi Nilai keuntungan = Hasil jualan .Modal Peratusan keuntungan dihitung daripada nilai keuntungan yang diperoleh Peratusan keuntungan = Nilai keuntungan / Modal x 100% .LAMPIRAN 2 RANGKA PEMBELAJARAN FAKTA ( Dari Pernyataan Masalah ) PERLU TAHU ( Perbincangan dan Pemikiran ) KEMUNGKINAN PENYELESAIAN ( Perbincangan dan Pemikiran ) Bentuk jualan yang boleh dilaksanakan: a) makanan / minuman b) permainan c) barangan dan cenderamata TENTUKAN TINDAKAN TERBAIK TENTANG APA YANG PERLU DILAKUKAN Pelajar 1 Amanah dikehendaki merancang suatu aktiviti jualan Bentuk jualan Bentuk jualan yang terbaik adalah permainan Bentuk jualan yang memberikan keuntungan Kaedah bagi meningkatkan keuntungan jualan Antara contoh-contoh kaedah tersebut: a) pemberian potongan harga b) promosi tiket ( beli 2 percuma 1) Kaedah yang digunakan ialah mempromosikan tiket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful