You are on page 1of 3

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

ĐỀ KIỂM BÀI VIẾT SỐ 3
MÔN Ngữ văn 10 ( Chương trình chuẩn) (Thời gian : Học sinh làm ở nhà - 1 tuần nộp)

Trường THPTNguyễn Thị Định Tổ Văn

I. Mục tiêu đề kiểm tra - Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 10, sau khi học sinh kết thúc tuần 11: Nội dung bài viết số 3 : Làm văn nghị luận xã hội. - Mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản nghị luận về lí tưởng sống của thanh niên. - Hình thức kiểm tra tự luận. - Cụ thể: Ôn lại các kiến thức và kĩ năng cơ bản làm một bài văn nghị luận . Chú ý các thao tác lập luận : giải thích, chứng minh , phân tích, bác bỏ, bình luận.. - Xem lại những bài viết số 1, 2 và các bài nghị luận xã hội ở lớp 9, nhất là các nghị luận về tư tưởng, đạo lí. Chú ý ưu điểm , nhược điểm để rút kinh nghiệm. II. Hình thức đề kiểm tra Hình thức tự luận
III. Thiết lập ma trận Mức độ Nhận biết Chủ đề Dạng đề nghị luận về lí tưởng sống của thanh niên Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Hiểu đề , lập dàn ý và các thao tác lập luận về nghị luận về lí tưởng sống của thanh niên Vận dụng cao Vận dụng kiến thức kĩ năng về văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Tích hợp kiến thức , kĩ năng về bài nghị luận về lí tưởng sống của bản thân để nêu suy nghĩ về lí tưởng sống đúng đắn của thanh niên ngày nay.Vận dụng các thao tác lập luận trong bài nghị luận xã hội Xây dựng được luận điểm , luận cứ và dẫn chứng xác thực. Chú ý liên kết trong bài viết. 1 10 100% Số câu: 1 Số điểm:10 Cộng

-

Tạo lập văn bản NLXH Nghị luận về tư tưởng, đạo lí

Xác định vấn đề nghị luận về tư tưởng, đạo lí .Có nhận thức đúng đắn về lí tưởng sống của thanh niên ngày nay

Số câu: 1 Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: 1 Tổng số

Số câu: 1 Số điểm:10 Tỉ lệ: 100% Số câu: 1 Số điểm:10

không mắc lỗi chính tả. đạo lí : Quan điểm về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay A. ngữ pháp b. Biểu dương những tấm gương tốt. Từ vẻ đẹp của nhân vật này. . cần làm gì thiết thực cho bản thân và sống có lí tưởng đúng đắn. chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho.Điểm trừ tối đa đối với bài viết có nhiều lỗi diễn đạt. phê phán mặt sai trái.0 2. nhà thơ Tố Hữu viết : “Nếu là con chim. tập một).2011 ( học sinh làm ở nhà) ĐỀ : Trong bài thơ Một khúc ca xuân.0 điểm.0 .0 điểm.Điểm trừ tối đa đối với bài viết không đảm bài bố cục bài văn nghị luận là 3.0 2. BIÊN SOẠN ĐỀ: Tỉ lệ 100 % Tỉ lệ:100 % ĐỀ KIỂM BÀI VIẾT SỐ 3 Môn Ngữ văn 10 ( chương trình chuẩn). Năm học: 2010.Luận điểm 2 : Phân tích và chứng minh ( Vì sao thanh niên phải sống có lí tưởng ) .0 Điểm 1. Yêu cầu về kiến thức Trên cơ sở những kiến thức về tư tưởng. mở rộng vấn đề ( dẫn chứng trong quá khứ và hiện nay) . liên hệ đối với bản thân là thanh niên sống trong thời đại hội nhập thế giới. Lưu ý: .THANG ĐIỂM Câu Nội dung a. Nếu ý nghĩa tác dụng của vấn đề . GV thực hiện : Đặng Thị Lệ Tuyến 1. tiêu cực trong lối sống. đạo lí Có luận điểm. dùng từ. Cùng quan niệm đó. Yêu cầu về kĩ năng Biết cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng. khẳng định lại suy nghĩ bản thân và nâng lên tầm khái quát vần đề sống có lí tưởng.Luận điểm 4 : Khẳng định vấn đề trên là đúng và cần thiết. Thân bài -Luận điểm 1: Giải thích vấn đề nghị luận (Thế nào là sống có lí tưởng ?) . HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÁP ÁN. Mở bài :Nêu được vấn đề nghị luận : thanh niên phải có lí tưởng sống B.Kết bài : Đánh giá chung. diễn đạt rõ ràng .0 điểm.0 2. luận cứ rõ ràng Bố cục chặt chẽ.… . chiếc lá Thì con chim phải hót.điểm:10 Tỉ lệ 100 % IV. chính tả là 1. C. em có suy nghĩ gì về lí tưởng sống của thanh niên ngày nay ? V. Nguyễn Thành Long đã xây dựng thành công nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa ( Ngữ văn 9 .0 2. đâu chỉ nhận riêng mình” .Điểm trừ tối đa với những bài làm mắc nhiều lỗi lập luận là 2.Luận điểm 3: Bàn bạc. .