SPITALUL x

CURATAREA SI DEZINFECTIA LENJERIEI

COD: P.O................... EDITIA 1 REVIZIA 0 PAGINA1 EXEMPLAR.1

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA LENJERIEI Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale: 1.1. Elaborat-. Asistent Sef Spital 1.2. Verificat-.Director medical 1.3. Aprobat-.Manager 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul procedurii operationale 2.1 Editia 1 3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii Ex Nr Scopul em Nume şi Data Compartiment Funcţia Semnătura crt difuzarii pl. prenume primirii nr. 3. 1 Sectii si Asistenti Aplicare 1 compartimente medicali 2 3. Director Director Informare 2 Medical Medical 3 3. Arhivare Arhiva Arhivar 3 3. Coordonare 4 CMCIMDS CMCIMDSCM 4 control CM 5 3. Aprobare Manager Manager 5 4. Scopul procedurii operationale Procedura are ca scop reglementarea modului de colectare şi ambalare, transport, prelucrare, depozitare şi returnare a lenjeriei pentru a diminua riscurile pentru infectiile nozocomiale, de a proteja pacientii, personalul şi de a preveni contaminarea mediului prin asigurarea şi controlul calitãţii precum şi prin ameliorarea continua a calitãţii serviciilor de spalatorie şi pentru crearea confortului psihic al pacientilor şi personalului fata de un standard hotelier normal. Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data la care se aplica prevederile reviziei

1

1. Reprezintã lenjeria care a trecut prin toate etapele procesului de spalare. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. dupa caz. Reprezintã totalitatea articolelor textile folosite în unitãţi medicale şi include: cearceafuri. adaugare. Crt. uscare. calcare şi care nu prezintã urme de murdarie. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. Forma initiala sau actualizata. Definitii Nr. actiuni care au fost aprobate si difuzate. a tuturor pasilor ce trebuie urmati. Este lenjeria murdara care provine de la pacienti internati. dca este cazul. Reprezintã totalitatea articolelor de lenjerie şi include atât lenjeria murdara nepatata cat şi lenjeria contaminata.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale Abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. 1 2 3 4 Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri Revizia in cadrul unei editii Serviciile de spalatorie Definitia si/sau. Domeniul de aplicare a procedurii operationale Prezenta procedura se aplica personalului medical care isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor si compartimentelor din Spitalul 6. cu privire la aspectul procesual. Actiunile de modificare. a unei proceduri aprobata si difuzata.5. începând cu momentul colectãrii lenjeriei murdare din secţiile unitãţii medicale şi pana în momentul predãrii produsului finit inpoi pe secţie. Reprezintã unitatea funcţionalã în care se desfãşoarã fluxul tehnologic de prelucrare pentru obţinerea lenjeriei-produs-finit. uniforme ale personalului medical. fete de perna. ORDIN nr. pete vizibile şi a suportat un proces de dezinfecţie termica sau chimica. etc. in scris.Documente de referinta Cod Denumire document de referinta doc. prosoape.. Lenjeria care a venit în contact cu sangele şi/sau alte fluide 2 5 Spãlãtoria 6 Lenjeria de spital 7 8 9 10 Lenjeria murdara Lenjeria curata Lenjerie murdara nepatata Lenjeria murdara .1. Reprezintã ansamblul activitãţilor desfãşurate în scopul gestionãrii şi prelucrãrii lenjeriei de spital. articole de îmbrãcãminte pentru pacienti. suprimare sau alte asemenea uneia sau mai multor componente ale unei editii a PO. pijamale.

Ambalajul se spala şi se dezinfecteaza în spalatorie: sacul de material textil este supus procesului de spalare şi de dezinfecţie termica sau chimica în utilajele existente. iar containerul de plastic se spala cu apa calda şi detergent şi apoi se dezinfecteaza cu un produs adecvat. Este lenjeria care a parcurs toate etapele fluxului tehnologic şi se afla depozitata în spaţiul desemnat din zona curata a spalatoriei. Personalul care colecteazã şi ambaleaza lenjeria va purta echipament de protecţie corespunzãtor. 7. APROBARE 5 Ap.ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminata.Descrierea procedurii 8. cu excepţia sporilor bacterieni. ARTICOL 8.1. Abrevierea Termenul abreviat 1 P. astfel încât lenjeria dezinfectata sa poatã fi folositã fãrã riscuri pentru personal şi pacienti. inclusiv manusi. APLICARE 6 Ah. în: . Ambalajul simplu pentru lenjeria murdara nepatata este reprezentat de sacul din material textil sau polyester pe portsac sau de containerul de plastic cu roti. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul în care se ridica de la patul bolnavului pana la masina de spãlat. în asa fel încât sa fie cat mai puţin manipulata şi scuturata. ELABORARE 3 V. Este procesul de distrugere a formelor vegetative ale microorganismelor. Dupã îndepãrtarea echipamentului de protecţie personalul se va spala pe mâini. a personalului şi a pacientilor. Colectarea la sursa şi ambalarea lenjeriei se fac respectând Precauţiunile Universale. Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pana la momentul predãrii la spalatorie.patata 11 12 Lenjeria-produs finit Dezinfectia lenjeriei biologice. în scopul prevenirii contaminarii aerului. 3 . ARHIVARE 7 Art. Ambalarea lenjeriei murdare se face. VERIFICARE 4 A. . PROCEDURA OPERATIONALA 2 E. conform prevederilor normativelor în vigoare privind protecţia muncii.O. în funcţie de gradul de risc. Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata. a virusurilor şi afungilor. Personalul care executa colectarea şi ambalarea lenjeriei va trebui sa verifice ca în articolele de lenjerie sa nu rãmânã obiecte taietoare-intepatoare sau deşeuri de acest tip. Lenjeria murdara se colecteazã şi ambaleaza la locul de producere.2 Abrevierea termenilor Nr. Crt.

Utilajele tehnologice folosite în procesul de spalare 4 . Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie într-un spaţiu în care pacientii şi vizitatorii nu au acces. La sfârşitul fiecãrei ture de lucru masa sau banda de sortare se spala şi se dezinfecteaza. etc). Trebuie urmãrit ca masina de spãlat sa fie încãrcatã atât cat prevede cartea tehnica a utilajului. ea se introduce mai întâi într-un sac impermeabil şi apoi se pune în ambalajul descris mai sus. manusi rezistente la acţiuni mecanice.alb pentru ambalajul exterior al lenjeriei necontaminate (sac sau container alb). camasi de noapte. Sacul interior impermeabil nu se deschide decât în momentul introducerii lenjeriei contaminate în masina de spãlat. Lenjeria folositã se sorteaza pe diferite tipuri de articole pe banda sau masa de sortare (de exemplu: fete de perna.3. Caruciorul pentru saci poate fi utilizat pentru transportul lenjeriei curate numai dupã ce a fost spãlat cu apa calda cu detergent şi dzinfectat. obiecte taietoare-intepatoare sau deşeuri de acest tip se afla încã în lenjeria la sortare aceste obiecte se indeparteaza într-un recipient cu pereţi rigizi pentru deşeurile intepatoare-taietoare. cearceafuri.2. Cantarirea lenjeriei Pentru a se cunoaşte cantitatea de lenjerie murdara ce trebuie prelucrata în masina de spãlat într-o sarja. 5. 8. lenjeria se cantareste înainte de introducerea în utilajul de spãlat. Personalul care lucreazã în zona murdara trebuie sa poarte halate sau uniforme de alta culoare fata de uniformele folosite în zona curata pentru a se reduce riscul de contaminare.3. 7. Codul de culori folosit pentru identificarea rapida a categoriilor de lenjerie este: . Sortarea lenjeriei se face în zona murdara din spalatorie. Lenjeria murdara ambalata este transportatã la spalatorie cu ajutorul unor carucioare speciale pentru saci sau în containere de plastic cu roti. clatirea şi stoarcerea. Personalul care sorteaza lenjeria trebuie sa poarte echipamentul de protecţie (sorturi. Sacul de polietilena care a venit în contact cu lenjeria murdara patata nu se refoloseste. cizme de cauciuc. Ambalajul exterior se supune în spalatorie aceloraşi tratamente descrise mai sus. 5. spalarea principala. Sortarea lenjeriei necontaminate se face dacã aceasta operaţiune este cerutã de instrucţiunile de folosire ale utilajului de spalare. în pofida precautiunilor luate la colectarea şi ambalarea pe secţii. Procesul de spalare în masina de spãlat.1. iar ambalajul exterior este sacul din material textil sau containerul de plastic cu roti. Ambalajul dublu pentru lenjeria murdara patata este reprezentat de sacul interior impermeabil. Dacã. pijamale. conform prevederilor normativelor în vigoare. indiferent de tipul acesteia. ochelari de protecţie.galben-portocaliu pentru ambalajul exterior al lenjeriei contaminate. urmând filiera de îndepãrtare conform reglementãrilor în vigoare. 8. din polietilena. masti. 6. apa şi cantitatea de lenjerie. Se limiteazã timpul de depozitare a lenjeriei ambalate în punga de polietilena la maximum 24 de ore. dezinfectia (pentru rufele contaminate). Sortarea lenjeriei Nu se admite sortarea lenjeriei contaminate. Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare.2. aditivi. uniforme. se poate aplica eventual şi pictograma "pericol biologic" (sac sau container galben-portocaliu). .Dacã lenjeria murdara este umeda. ci se arunca într-un sac galben pentru deşeuri infectioase. cuprinde urmãtoarele etape: prespalarea. pentru a asigura un raport optim între volumul soluţiei de detergent. bonete. Procesul de spalare 7.

6. într-un spaţiu special amenajat. Muncitorul va sta în timpul calcatului pe presuri electroizolante. Spaţiul de depozitare se doteaza cu rafturi etichetate şi 5 . fie într-un utilaj separat). Oprirea storcatoarelor se va face automat. În timpul spalarii principale are loc decontaminarea termica a lenjeriei. detergentul şi alţi aditivi folosiţi în timpul spalarii. Etapa de spalare principala continua diluarea şi suspendarea particulelor de murdarie într-o noua soluţie de apa cu detergent pana la îndepãrtarea completa a petelor şi murdariei. Nu se va frana centrifuga atunci când electromotorul nu este deconectat. Detergentii. Se recomanda folosirea carucioarelor în acest scop. aditivii şi dezinfectantii chimici utilizaţi în timpul procesului de spalare trebuie sa fie avizaţi sanitar şi special formulati pentru rufe.5. Utilajele care au suferit reparaţii se folosesc pentru spalarea lenjeriei numai dupã ce au fost dezinfectate prin parcurgerea unui ciclu de spalare fãrã lenjerie. Masina de spãlat trebuie dotatã cu un dispozitiv electronic de mãsurare şi afişare a temperaturii. în zona curata. 10. Stoarcerea lenjeriei Etapa de stoarcere a lenjeriei este un proces mecanic realizat prin centrifugare (fie în masina automatã. Se pot folosi masina de uscare cu aer cald (uscator) sau tunelul de uscare. separat de zona murdara. Nu se admit modificãri ale utilajului care sa permitã funcţionarea fãrã capac. Clatirea reprezintã ultima etapa a procesului de spalare în timpul cãreia se indeparteaza de pe lenjerie substantele alcaline. Etapa de prespalare permite diluarea şi suspendarea într-o soluţie de apa cu detergent a unei mari pãrţi a particulelor de murdarie. 7. 8. În procesul de prespalare se poate adauga substanta dezinfectanta. Cãlcarea lenjeriei Cãlcarea lenjeriei supuse dezinfectiei termice sau chimice este obligatorie.trebuie sa fie avizate sanitar. Clatirea conţine mai multe faze la care se introduce apa proaspãta de fiecare data.4. 7. La transportul lenjeriei umede cãtre centrifuga se respecta normele de protecţia muncii pentru purtarea de greutãţi.1. Depozitarea şi transportul lenjeriei curate 11. 7.3. Lenjeria se depoziteaza în spalatorie. Nu se admite uscarea în aer liber sau în spaţii care nu sunt destinate acestui scop. Lenjeria se poate calca la calandru sau manual. Este interzis ca la întreruperea lucrului sa se lase fierul de cãlcat în priza. 7. interzicandu-se oprirea cu mana sau cu alte obiecte. care este realizatã spre exemplu prin supunerea lenjeriei la temperatura de 90°C timp de 10 minute. Timpul de menţinere în platou a temperaturii nu include timpul necesar ridicãrii temperaturii la aceste valori şi timpul adiţional necesar pentru a realiza temperatura respectiva în interiorul întregii sarje de lenjerie. 9. 11. Apa de prespalare este apoi evacuata. Uscarea lenjeriei Uscarea lenjeriei stoarse se realizeazã astfel încât lenjeria spalata sa nu poatã fi contaminata sau murdarita. În timpul prespalarii se menţine temperatura sub 38°C şi o alcalinitate scãzutã. Se vor utiliza calandre cu dispozitive care sa facã imposibila prinderea mainilor muncitorilor sub rolele de presiune atunci când se alimenteazã masina.2. Se va verifica starea de funcţionare a utilajelor la predarea centrifugei altui schimb. 7.

Compartimentul / operatiunea 1 Asistent medical 2 Birou contecios 3 Manager 4 Sectiile / compartimentele / practicantii 5 Arhiva I E V A Ap Ah II III IV V 6 . Aceste spaţii se supun curãţeniei de rutina. La manipularea lenjeriei curate. umezeala şi vectori. Lenjeria curata se ambaleaza pentru transport în saci noi.2.numerotate pe care este pusã lenjeria curata.crt. Nr. 11. personalul va respecta codurile de procedura privind igiena personalã şi va purta echipamentul de protecţie adecvat. Depozitarea lenjeriei curate pe secţii se face în spaţii speciale destinate şi amenajate ferit de praf. 9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii. Pentru transportul lenjeriei se folosesc carucioare curate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful