You are on page 1of 1

FUNCŢIILE DESCRIERII

Jean Michel Adam, în Le texte descriptif, identifică trei funcţii majore ale descrierii: matezică (introducerea unor cunoştinţe de ordin ştiinţific), mimezică (stabilirea categoriilor de spaţiu şi timp – cronotopul) şi semiozică (în cadrul căreia sensurile de suprafaţă sunt dublate de structuri simbolice, de adâncime, accesibile doar unui cititor model). Atenţie!!! Funcţia matezică apare destul de rar în textul literar. În narativul poetic, de tip eminescian de exemplu, funcţia mimezică fuzionează cu cea semiozică. Genette, structurând descrierea, precizează două funcţii de bază: decorativă şi simbolică.