BORANG A

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK TAHUN : 201_

1. 2.
3. 4.

Nama Persatuan/Kelab Akademik/Sukan & Permainan /KRS : __________________________________________ Alamat : SMK SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA, 32040 SERI MANJUNG, PERAK. Bilangan Ahli : Lelaki : ______________ Perempuan : ______________ Jumlah : _______________ Matlamat / Tujuan : 4.1. 4.2. 4.3. ____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

5. 6.

Keahlian : Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 5 boleh menjadi ahli persatuan. Kewajipan dan hak ahli 6.1. 6.2. 6.3. Setiap ahli hendaklah menjelaskan yuran pada masa yang ditetapkan. Setiap ahli berhak bersuara dan mengundi dalam mesyuarat persatuan /kelab akademik /sukan & permainan/ KRS. Setiap ahli boleh menjadi pemilihan persatuan /kelab akademik /sukan & permainan/ KRS.

7.

Berhenti menjadi ahli 7.1. Seorang ahli dianggap berhenti menjadi ahli jika 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. dia menarik diri dia tidak menjelaskan yuran pada masa yang ditetapkan dia tidak memenuhi syarat kehadiran melebihi 70%

8.

Yuran 8.1. Yuran penggalan / tahunan / bulanan : RM ………………… Ahli-ahli dikehendaki menjelaskan yuran pada bulan pertama setiap penggal / tahunan/ bulanan

8.2.
9.

Organisasi 9.1. Mesyuarat Agung Tahunan 9.1.1. Kuasa yang tertinggi dalam persatuan /kelab akademik/ sukan dan permainan /KRS ialah Mesyuarat Agung Tahunan

9.1.2.
9.1.3. 9.1.4.

Setiap ahli berhak menghadiri mesyuarat agung tahunan dan mengundi di dalamnya Kuoram mesyuarat agung tahunan ialah 1/3 daripada jumlah ahlinya Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah diadakan pada Ogos pada tahun berkenaan

Tanggung Jawab Pemegang Jawatan   2 3 Naib Pengerusi Setiausaha        4 5 Penolong Setiausaha Bendahari     6 AJK / Wakil Tingkatan  .3.2.00    menyediakan semua resit dan baucar menyimpan buku akuan persatuan menandatangani semua pembayaran bersama dengan setiausaha membantu dalam pengurusan unit masing-masing 10.BORANG A 9. Jawatan Kuasa ini terdiri daripada        seorang pengerusi seorang Naib Pengerusi seorang Setiausaha seorang Penolong Setiausaha seorang Bendahari Dua orang JuruAudit Empat hingga Sepuluh orang Ahli Jawatan Kuasa biasa 9. 9.2. Jawatan Kuasa Kerja 9.1.2.2. buku minit mesyuarat dan buku laporan unit masing-masing   menyediakan laporan perjumpaan menandatangani semua pembayaran bersama Bendahari menguruskan semua hal ehwal persatuan membantu setiausaha dan menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaannya menjaga kewangan persatuan /kelab menyimpan rekod yuran ahli menyimpan wang tunai dalam tangan pada bila-bila masa untuk perbelanjaan runcit tidak lebih daripada RM10. Bil 1 Jawatan Kuasa Kerja hendaklah melantik wakil tingkatan dan wakil tingkatan itu akan menjadi ahli jawatan kuasa kerja biasa Jawatan Kuasa hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu penggal Pemegang Jawatan Pengerusi Tanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat menandatangani minit mesyuarat bertanggungjawab memajukan unit masing-masing membantu pengerusi dan menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaannya menyediakan daftar ahli mencatat minit mesyuarat menguruskan surat menyurat menyimpan daftar ahli. Pentadbiran persatuan hendaklah diserahkan kepada Jawatan Kuasa Kerja.2.

3.4. 11. Kuasa untuk membubarkan persatuan/Kelab Akademik /Sukan dan Permainan/KRS terletak kepada pengetua Baki wang yang ada pada persatuan/ Kelab Akademik/ Sukan dan Permainan/ KRS akan menjadi milik sekolah dan pengetua berkuasa untuk tujuan kegiatan ko kurikulum sekolah.1.1. Guru Penasihat 11. 11. 11.5. 12.BORANG A 11. Tarikh : _________________________________ ________________________________________ Tandatangan Guru Penasihat (Nama : _________________________________) _______________________________________ Tanda tangan GK Ko Kurikulum Cop : Tarikh : ________________________ (borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan) salinan 1 : GK Ko kurikulum salinan 2 : Fail Persatuan /Kelab Akademik / Sukan & Permainan /KRS .2.2. 11. Guru penasihat dilantik oleh Pengetua / Guru Kanan Ko kurikulum / Wakil Menandatangani segala pengeluaran wang simpanan bank bersama dengan Pengerusi / setiausaha /Bendahari Memberi bimbingan dan bantuan kepada Jawatan Kuasa Kerja Menghadiri semua perjumpaan/ mesyuarat/ aktiviti persatuan Menandatangani buku minit mesyuarat dan laporan persatuan 12. Pembubaran 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful