TAKLIMAT KO KURIKULUM

VISI Menjadikan SMK Seri Samudera sebagai model melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan dan kepimpinan menjelang 2015 .

program-program kepimpinan • Memastikan guru-guru pembimbing diberi kursus dan sokongan padu dalam melahirkan pelajar cemerlang dalam sukan dan kepimpinan • Memastikan keperluan peralatan dan kewangan mencukupi bagi melaksanakan latihan.MISI • Memastikan setiap pelajar yang berpontensi cemerlang dalam bidang sukan diberi peluang dan latihan • Memberi peluang kepada semua pelajar terlibat dalam kepimpinan secara terancang • Melahirkan pelajar memiliki sifat kepimpinan cemerlang melalui pendedahan memimpin persatuan / kelab / KRS. program dan kursus . kursus.

kelab sukan & permainan 12 kali perjumpaan. • Dasar 2: Murid wajib menyertai tiga kegiatan ko kurikulum iaitu kelab / persatuan 12 kali perjumpaan.SURAT PEKELILING • Dasar 1 : Berdasarkan seksyen 18. Akta 550. Akta Pendidikan 1956. unit beruniform 18 kali perjumpaan • Dasar 3 : Buku Rekod Penilaian (10%) markah ko kurikulum • Dasar 4 : Peruntukan masa kegiatan iaitu 180 minit (3 jam) minimum seminggu . selaras dengan PIPP teras kedua. Ianya terkandung di dalam memorandum pemantapan ko kurikulum pada 23 November 2005. Pelaksanaan kegiatan ko kurikulum adalah WAJIB. Ko Kurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.

BUKU AKTIVITI .

BUKU REKOD PENILAIAN KO KURIKULUM & BORANG A .

MARKAH KO KURIKULUM MARKAH JAWATAN MARKAH PENGLIBATAN MARKAH PENCAPAIAN MARKAH BONUS .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful