Pengertian Logo

PENGERTIAN LOGO

 Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA  Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnya ditulis dengan huruf jawi Permulaan daripada perkataan“PERGERAKAN PUTERI ISLAM."  ( Pa Pa Alif)  Di bawah logo ini tertulis perkataan : “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri  “PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin

PENGERTIAN WARNA

 Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan  Hijau : Agama  Taqwa sebagai TERAS  Putih : Kesucian  Kuning : Kesetiaan dan ketaatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful