Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.

pengenalan seni bina

TINGKAP
1. Apa yang dimaksudkan dengan Tingkap dari segi seni bina.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__
2. Struktur tingkap dibahagi kepada 2 iaitu:

_____________________________________________

_____________________________________________

3. Kerangka tingkap terdiri daripada ____________________ dan disambungkan kepada ________________________dan
_______________________ .

4. Terdapat 3 jenis tingkap utama iaitu .

________________________________________________

________________________________________________
Disediakan oleh Rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

________________________________________________

5. Lengkapkan jadual berikut:
BUTURAN

PELAN

PANDANGAN

KERATAN

CASEMENT WINDOWS WITH SIDE HUNG
( TINGKAP BERENGSEL KANAN )

CASEMENT WINDOWS WITH TOP HUNG
( TINGKAP BERENGSEL ATAS )

HORIZONTZLLY PIVOTED
( TINGKAP BERPANGSI MENGUFUK )

VERTICALLY PIVOTED

Disediakan oleh Rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

( TINGKAP BERPANGSI TEGAK )

HORIZONTALLY SLIDING
( TINGKAP GELANGSAR MENGUFUK )

VERTICALLY SLIDING
( TINGKAP GELANGSAR TEGAK)

LOUVERED / FIXED LOUVERED
( TINGKAP RAM KACA BOLEH LARAS )

6. FUNGSI TINGKAP ADALAH:

_______________________________________

_______________________________________

Disediakan oleh Rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

_______________________________________

_______________________________________

Disediakan oleh Rams

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful