Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.

pengenalan seni bina

PINTU
1. Apa yang dimaksudkan dengan pembukaan pintu dari segi seni bina?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__
2. Dalam pemilihan daun pintu ia perlulah memiliki beberapa sifat iaitu:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3. ____________________________ adalah bingkai yang megelilingi bukaan tempat daun pintu. Kerangka pintu terdiri daripada
_________________________ yang tegak yang disambung kepada sebatang kayu melintang yang dinamakan
__________________.

Disediakan oleh rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

4. Pada kebiasaan jenis pintu terdiri daripada :

_________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

5. lakarkan pintu-pintu berikut:
Pintu rata padu

Pintu rata berongga

Pintu ram

Pintu panel

Pintu bingkai beroti
berbelebas dan berembat

Disediakan oleh rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

5. Lakarkan tanggam lubang dan putting

Disediakan oleh rams

Kuiz 3. pengenalan seni bina.. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina. pengenalan seni bina.
pengenalan seni bina

Disediakan oleh rams

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful