You are on page 1of 2

Logo sekolah

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 Bab 5 : Air dan Larutan

NAMA KELAS KOD EVIDENS B3D13E1 SKOR TARIKH Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. KUASAI/ TIDAK MENGUASAI KUASAI/ TIDAK MENGUASAI

KUASAI / TIDAK MENGUASAI LEMBARAN EVIDENCE : Arahan: Lengkapkan carta di bawah

PENDIDIHAN

PERBEZAA N

PENYEJATAN

Proses yang cepat Pada takat didih sahaja Keseluruhan cecair

Suhu Bahagian cecair yang terlibat

Nyatakan dua kegunaan penyejatan dalam kehidupan seharian. 1. ______________________________________________________________ __Mengeringkan pakaian dibawah cahaya matahari___ 2. ______________________________________________________________ __Mengering rambut dengan pengering rambut__

Logo sekolah

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 Bab 5 : Air dan Larutan

Proses yang lambat Pada sebarang suhu di bawah takat didih Dipermukaan cecair

Kadar proses