P. 1
peticia

peticia

|Views: 14,600|Likes:
Published by PeterBlasko

More info:

Published by: PeterBlasko on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

PETÍCIA

ZA PODANIE NÁVRHU NA OBŽALOBU PREZIDENTA SR
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci,

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava 1

My, občania Slovenskej republiky podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vás, našich zástupcov, aby ste všetci zahlasovali za podanie návrhu na obžalobu prezidenta Slovenskej republiky Doc. JUDr. Ivana Gašparoviča CSc., podľa článku 107 Ústavy Slovenskej republiky z dôvodu úmyselného porušenia Ústavy Slovenskej republiky pri nevymenovaní doc. JUDr. Jozefa Čentéša PhD. do funkcie Generálneho prokurátora. Vnímame to ako prvý krok k tomu, ako urobiť z tejto krajiny znovu krajinu demokratickú. ODÔVODNENIE Podľa článku 150 Ústavy SR: „Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.“ Medzi kompetenčné spôsobilosti NRSR podľa zákona patrí, že „volí kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR a generálneho prokurátora SR“. A teda tak, ako sa NRSR nemôže po mnohomesačnom váhaní rozhodnúť, že GP nezvolí, máme za to, že ani prezident sa po mnohomesačnom váhaní nemôže rozhodnúť, že GP nevymenuje. Rozhodnutím prezidenta teda bola porušená ústava, v ktorej sa nikde nepíše, že keď sa prezidentovi navrhnutý kandidát nepáči, NRSR mu navrhne iného, ktorý mu bude sympatickejší. Týmto svojim rozhodnutím prezident rozšíril svoje právomoci nad rámec Ústavy SR a na úroveň NRSR, keďže z tohto rozhodnutia vlastne vyplýva, že generálneho prokurátora si volí prezident sám za asistencie NRSR, čo je v priamom rozpore s Ústavou SR. NRSR zvolila doc. JUDr. Jozefa Čentéša PhD. za generálneho prokurátora SR dňa 17. júna 2011. Prezidentovi trvalo celých 565 dní, kým rozhodol o jeho nevymenovaní a tak je zrejmé, že toto porušenie Ústavy bolo úmyselné, nie náhodné. Ústavný súd síce svojim rozhodnutím prezidentovi umožnil doc. JUDr. Jozefa Čentéša PhD. za GP nevymenovať, nie však na základe argumentov založených na spôsobe, akým bol zvolený, alebo na základe citátov existujúcich či neexistujúcich médií, čo boli prezidentove jediné dôvody. Táto kauza nie je len o doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi PhD. Ústava je v štáte najdôležitejším zákonom, od ktorého sa odvodzujú všetky ostatné zákony a právne normy. Ústava zakotvuje všetky princípy štátu, organizáciu verejnej moci, základné práva a slobody každého občana v spoločnosti. Preto pre správne fungovanie Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sme Ústavu dodržiavali všetci, aj prezident. PETÍ CI U PO D ÁVAJ Ú: Ing. Ján Zavacký, Mederská 57, 94051 Nové Zámky. Poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu. Viera Maťašovská, Budovateľská 1322/4, 093 01 Vranov nad Topľou Počet priložených petičných hárkov VIAC na http://www.facebook.com/stopgasparovicovi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->