MPMl1 (AM)/2009

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEMBERITAHUAN
MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)

SYARAT KELAYAKAN MENDUDUKI MUET DAN TEMPOH SAH LAKU KEPUTUSAN MUET

1.

Dimaklumkan bahawa mulai MUET Pertengahan TIADA sebarang syarat kelayakan yang dikenakan untuk menduduki MUET.

Tahun 2009, kepada calon

2.

Dimaklumkan bahawa tempoh sah laku keputusan MUET adalah seperti yang berikut: (a) Bagi keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah hingga 18 Julai 2013. (b) Bagi keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

MAJLlS PEPERIKSAAN MALAYSIA Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan Telefon: 03-6136 9663 Faksimile: 03-61361488 E-mel: ceo@mpm.edu.my Laman web: www.mpm.edu.my

12 Mac 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful