Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia Prof.

Corina Mihalache

FIŞĂ DE LUCRU ÎN GRUP „Moara cu noroc”-Ioan Slavici Clasa a X-a

Grupa 1: Se dă textul: „ - Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit. Dar voi să faceţi după cum vă trage inima, şi Dumnezeu să vă ajute şi să vă acopere cu aripa bunătăţilor sale […]. -Vorbă scurtă, răspunse Ghiţă, să rămânem aici, să cârpesc cizmele oamenilor, care umblă toată săptămâna în opinci ori desculţi, iară dacă duminica e noroi, duc cizmele în mână până la biserică, şi să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copilaş, iară dumneata la tustrei. Iacă liniştea colibei”.

Răspundeţi la următoarele întrebări, formulate pe baza fragmentului dat: 1. Care este meseria lui Ghiţă? 2. Care este sensul cuvântului „sărăcie” şi al structurii „liniştea colibei” în accepţia soacrei şi a lui Ghiţă? 3. Din ce cauză este nemulţumit Ghiţă de viaţa sa? 4. Ce trăsături de caracter ale lui Ghiţă, respectiv ale soacrei, se desprind din fragmentul dat?

. formulate pe baza fragmentului dat: 1. 3. Ghiţă întâia oară în viaţa lui ar fi voit să n-aibă nevastă şi copii.aceşti trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul. Care sunt gândurile lui Ghiţă referitoare la familia sa? 4. vedea banii grămadă înaintea sa şi i se împăinjeneau parcă ochii: de dragul acestui câştig ar fi fost gata să-şi pună pe un an. Răspundeţi la următoarele întrebări. Corina Mihalache FIŞĂ DE LUCRU ÎN GRUP „Moara cu noroc”-Ioan Slavici Clasa a X-a Grupa 2: Se dă textul: „. doi capul în primejdie. Se gândea la câştigul pe care l-ar putea face în tovărăşie cu Lică. Explică sensul expresiei „a-şi pune capul în primejdie”. căci oamenii ca Lică sunt darnici.. 2..Avea însă nevastă şi copii şi nu putea să facă ce-i plăcea”.Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia Prof. pentru ca să poată zice: „Prea puţin îmi pasă!”. putea să-i meargă de minune. Transcrie un fragment care evidenţiază atracţia puternică a lui Ghiţă faţă de bani. E vorba numai ce va fi cerând Lică pentru ceea ce dă.. Care este concluzia meditaţiei lui Ghiţă? .

aruncând o privire furişată asupra femeilor. el n-ar fi stătut aşa. formulate pe baza fragmentului dat: 1. cu privirea pierdută în vânt. -Ungurul a murit? întrebă el când văzu pe Ghiţă. N-ai decât să te pui bine cu toată lumea”. Care sunt raporturile care se stabilesc între Ghiţă şi Lică încă de la prima lor întâlnire? 2. ginere-meu – grăi bătrâna – şi. -E Ghiţă. care-l privea oarecum pierdută şi speriată de bărbăţia înfăţişării lui. ne merge bine de când suntem aici.Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia Prof. răspunse Ghiţă. mulţumită lui Dumnezeu. Răspundeţi la următoarele întrebări. 4. Comentaţi dialogul dintre Ghiţă şi Lică. -Da! -Şi tu ai venit în locul lui? -Da! -De la Sfântul Gheorghe? -Da. -Aici – zise el – aici le merge bine la toţi oamenii cu minte. ca să vadă dacă ele nu cumva se turbură. Corina Mihalache FIŞĂ DE LUCRU ÎN GRUP „Moara cu noroc”-Ioan Slavici Clasa a X-a Grupa 3: Se dă textul: „Dacă Lică ar fi fost alt om. Care este semnificaţia ultimei replici a lui Lică? . Lică îşi apucă zâmbind mustaţa între buze. Ce trăsături ale lui Lică reies din fragmentul dat? 3. ci s-ar fi bucurat de vederea femeii frumoase.

pentru ca să arunce vina păcatului său asupra lui Dumnezeu. scrâşni din dinţi.Comentaţi cuvintele lui Pintea din finalul fragmentului. Corina Mihalache FIŞĂ DE LUCRU ÎN GRUP „Moara cu noroc”-Ioan Slavici Clasa a X-a Grupa 4: Se dă textul: „Când [Pintea] ajunse la murgul lui Lică. încât părea îndoit aşa de înalt ca mai nainte. -Un cal?! Murgul lui Lică! strigă el sărind din scări. calul îi sări speriat în lături. Răspundeţi la următoarele întrebări. […] Lică se văzu trecând prin zarea focului pe care îl pusese la Moara cu noroc. apoi îşi încordă puterile şi se repezi înainte.Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia Prof.Explică gesturile lui Lică dinaintea sinuciderii. încotro s-a dus? Îmi scapă. . îşi ţinti ochii la un stejar uscat ce stetea la depărtare de vreo cincizeci de paşi. fiindcă l-aş fi văzut. 3. Dar asta nu are s-o afle nimeni în lume”. […] El se îndreptă. privi împregiurul său. făcând lumea să creadă că a trăsnit. Pintea îl găsi cu capul sfărâmat la tulpina stejarului şi rămase neclintit şi cuprins de fior în loc. formulate pe baza fragmentului dat: 1.Care este starea sufletească a lui Pintea în fragmentul dat? 2. iar îmi scapă! La deal n-a putut să meargă. -A scăpat! zise el într-un târziu. Sfinte Doamne.De ce se sinucide Lică? 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful