Sifat toleransi ini menjadi inti pati pandangan semesta orang India sama ada melibatkan orang Hindu

atau Muslim. Pandangan ini menekankan perbezaan dan hakhak individu dengan memberikan galakkan dan sifat kritis terhadap realiti sosial. Contohnya Dasar pendidikan Inggeris diperkenalkan oleh penjajah Inggeris.Walaupun ianya bertentangan dengan pendidikan tempatan,namun orangorang India menerima dengan sikap terbuka kerana ilmu yang terkandung di dalamnya.Kebanyakan ahli-ahli pendidik menganggap mempelajari lebih dari satu bahasa akan membawa manfaat kepada rakyat. Walaupun negara India mempunyai rakyat yang bertutur menggunakan bahasa berdasarkan negeri masing-masing namun mereka sanggup mempraktikkan sikap kebebasan berbahasa. Unsur kedaerahan sangat kuat di Negara India.Bahasa,agama,kedudukan geografi semuanya membezakan rakyat.Tetapi disebabkan sikap toleransi dan sifat hormat-menghormati ini telah menyatupadukan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful