P. 1
In Lumina Crucii Ian 2013

In Lumina Crucii Ian 2013

|Views: 168|Likes:
Published by Christ4ro

More info:

Published by: Christ4ro on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

„. . . Dă-mi copii, ori mor !

” Genesa 30:1b

Volumul 14, Episodul I

Ianuarie 2013

Galateni 4:19
„Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi !”

Maturitatea Spirituala nu este Optionala
Tema creșterii spirituale nu reprezintă un subiect nou și nici o temă străină pentru Biserica Domnului din secolul 21. De aceea, doresc să scriu din nou, cu toată deschiderea și cu tot curajul despre acest subiect. Titlul pe care îl am pe inimă este: Maturitatea Spirituală nu este Opțională. Da, ați citit bine! Acesta este dreptul de naștere al fiecărui copil al lui Dumnezeu. În sensul acesta, Cuvântul lui Dumenzeu, din pasajul din Efeseni 4:11-16, ne spune foarte clar că Dumnezeu a RÂNDUIT (a dat) în biserică : apostoli, prooroci, evanghelişti, păstori şi învăţători—MÂNA de LUCRU a lui Dumnezeu, cu un OBIECTIV sau un SCOP extrem de precis – pentru desăvârşirea sfinţilor (Ef. 4:12a). Pavel dezvoltă conceptul acesta arătând că starea de desăvârșire înseamnă să ajungem la „starea de om mare” (Ef. 4:13). Ca să fie sigur că nu există nici o confuzie cu privire la ceea ce vrea să spună, Pavel subliniază acest concept prin cuvintele: (să ajungem) la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Aspectul acesta implică un proces de creștere și maturizare spirituală. DEFINIȚIE: Creșterea și maturizarea spirituală (CSMS) este lucrarea lui DUMNEZEU, prin HARUL Său, prin care noi credincioşii suntem transformaţi după CHIPUL lui HRISTOS în OMUL din LĂUNTRU, suntem împuterniciţi tot mai mult de a muri faţă de păcat şi de a trăi în NEPRIHĂNIRE. (Vezi seminarul audio Trepte de Creștere Spirituală, de Valy Văduva). Pastorul Paul Billheimer, în cartea sa „Nu-ți Irosi Suferințele”, scrie : „Maturizarea la o statură mai avansată în caracterul creștin și trăirea în dragostea agape este un proces necesar și lung de o viață.” (Billheimer, pag. 87). Se vede foarte clar că lucrarea de creştere și maturizare spirituală (CSMS) este un PROCES anevoios și delicat. În urma studiilor și a cercetării pe care am făcut-o în direcția aceasta am realizat că există cel puțin șapte (7) FACTORI care stau la baza lucrării de creștere și maturizare spirituală. Iată cei Șapte FACTORI : 1. Factorul TIMP și DEDICARE Procesul de formare spirituală a omului interior necesită timp și dedicare din partea noastră – așa ceva nu se va întâmpla peste noapte. TIMP: Domnul Isus a investit trei ani și jumătate (3 1/2 ani) în doisprezece (12) ucenici. Lucrul acesta este echivalentul a aproximativ cincisprezece (15.000) mii de ore. (NOTĂ: Pentru mai multe detalii, vă rog să reascultați seminarul audio – Scopul Final. Sau puteți să recitiți eseul pe care l-am scris cu ceva timp în urmă, intitulat: Intimitatea cu Isus Necesită TIMP.)

Să ne RUGĂM:  Pentru Anul Nou—2013 în care am pășit.  Pentru și mai multă „sămânţa” de creştere spirituală plus mult mai multe inimi deschise pentru aceasta.  Pe ntr u NO I provizii pentru LUCRARE în Anul Nou 2013 .  Pentru studenții/ucenicii care s-au înscris în Clasa 2013 de UCA. Amin! Efeseni 4:12-13
“Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea

staturii plinătăţii lui Hristos.”

Pentru că am pășit deja în luna ianuarie 2013, vă dorim un An Nou Fericit la toți. Fie ca în Noul An să umblăm și mai aproape cu Mântuitorul și Domnul nostru Isus Cristos
WWW.URFM.ORG, (734) 972-5717, valy@urfm.org.

PAGE 2

VOLUMUL 14, EPISODUL I

DEDICARE: Apostolul Pavel, luând foarte în serios mandatul Marii Trimiteri din Matei 28:19-20, a procedat în mod asemănător Domnului Isus. Dr. Luca ne spune, „După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia” (Fapte 14:21). Mai departe, Luca scrie : „Aici a rămas un an şi şase luni, şi învăţa printre Corinteni Cuvântul lui Dumnezeu” (Fapte 18:11). (NOTĂ: Pentru mai multe detalii, vă rog să reascultați seminarul audio Mentori Spirituali, pe care l-am ținut cu câțiva ani în urmă.) 2. Factorul INTENȚIONAL Maturitatea spirituală este un proces intențional, adică nu va avea loc la voia întâmplării. Autorul epistolei către Evrei pune punctual pe „i” când vine vorba de responsabilitatea de a crește spiritual. Dacă biserica din Ierusalim s-a format în anul 32 sau 33 d.Hr. și dacă epistola către Evrei a fost scrisă prin anii 64 d.Hr., atunci se poate concluziona că după aproxiimativ 30 de ani frații nu erau încă maturizați spiritual. Autorul epistolei către Evrei scrie: „În adevăr, voi care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare” (Evrei 5:12). Autorul epistolei către Evrei continuă: „De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre punerea mânilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică. Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu” (Evrei 6:1-3). Dați-mi voie să vă întreb : Cine este responsabil pentru creșterea noastră spirituală ? Noi suntem, nui așa? (Vezi 1 Petru 2:1-3). A cui trebuie, deci, să fie intenția aceasta? În ultimă instanță, intenția și decizia trebuie să fie ale noastre. (Vezi Evrei 6:1-3). După cum spune și un proverb englez: „Unde este voință este o cale”. Of course that in English sounds much better : „Where there's a will, there's a way.” Cuvântul ne spune clar: „Astfel, deci, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:12-13). 3. Factorul EFORT Procesul de formare spirituală necesită efort, dar acesta nu se va întâmpla dacă stăm cu mâinile în sân. Atenție! Efortul acesta nu este al firii pământești ci fiind împuterniciți de Duhul. Apostolul Petru, după ce afirmă că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:4), după aceea continuă: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele . . .”. Cine este chemat să-și dea toate silințele? Noi. Eu și tu, nu-i așa ? (NOTĂ: Pentru mai multe detalii în direcția aceasta, vă rog să reascultați mesajul audio DONATE ONLINE – Trepte de Creștere și Maturizare Spirituală.) 4. Factorul AGONIE Procesul de formare spirituală necesită agonie. Este adevărat, nu vom crește spiritual fără să agonizăm pentru aceasta.

Cuvântul—agonie vine din limba latină. Dicționarul Explicativ al limbii române definește agonia astfel: „Frământare sufletească; zbucium.” Pavel s-a zbuciumat pentru starea spirituală a Galatenilor, cărora le scrie astfel: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi !” (Galateni 4:19). John Knox, a agonizat pentru mântuirea Scoției. El s-a rugat astfel: „Dă-mi Scoția sau MOR !” Despre el, Maria, regina Scoției a spus : „Mi-e frică mai mult de rugăciunile lui John Knox, decât de o armată de zece (10.000) mii de soldați.” Frumusețea lucrării lui Dumnezeu este că rugăciunea lui John Knox a fost ascultată în timpul vieții lui. În Vechiul Testament avem o ilustrație deosebită care se poate aplica și în sensul acesta. Rahela, una din soțiile lui Iacov, care nu avea copii, într-un timp i-a spus lui Iacov OFUL (sau zbuciumul) ei, rostind cuvintele: „. . . Dă-mi copii, ori mor !” (Genesa 30:1b). URFM oferă cursuri de Ucenicie Creştină Oare Biserica zilelor noastre mai este pasionată pentru creștere și maturizare spirituală? Oare slujitorii Bisericii secolului 21 mai agonizează pentru atingerea înălţimii staturii plinătăţii lui Hristos (Ef. 4:13)? Îmi place să cred că DA !!! (Va urma . . .) La Mulți Ani cu Sănătate . . . !!!

[ Using Visa or PayPal ] Go to www.urfm.org Click << DONATE >> Fill out your information Follow the instructions

Valy Vaduva

Avansată (UCA) pe INTERNET. Orice persoană interesată, oriune pe glob, poate beneficia. Vă rog să ne contactaţi pentru cerinţele de înscriere. O nouă Clasă va începe în ianuarie 2013 cu Modulul I. Încă vă mai așteptăm!!!

PS: Îmi place să cred că veți continua suportul dvs. d.p.d.v. financiar în Anul Nou în care am pășit. Așa cum v-am mai spus, nu putem face lucrarea de—ucenicizare, la care ne-a chemat Domnul, fără suportul dvs. în rugăciune și financiar. Vă mulțumim!!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->