P. 1
Modele si teorii fundamentale

Modele si teorii fundamentale

|Views: 69|Likes:
Published by Florentina Stanciu
comunicare si relatii publice
comunicare si relatii publice

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Florentina Stanciu on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Modele şi teorii fundamentale în studiul mass-media

Mass-media ne afectează profund, deoarece ele reprezintă o prezenţă constantă în viaţa noastră. Alte instituţii pot avea un impact mai puternic, dar nu unul atât de persistent şi adânc. Afilierea familială şi prieteniile se schimbǎ pe mǎsurǎ ce individul se maturizeazǎ şi trece prin diferitele etape ale vieţii. Şcoala ocupǎ numai o perioadǎ limitatǎ din existenţa noastrǎ. Doar o parte din populaţie frecventeazǎ, în mod regulat, biserica. În antitezǎ, mass-media fac parte din viaţa noastrǎ zilnicǎ şi ne însoţesc din copilǎrie pâna la moarte. În plus, mass-media au o universalitate pe care nu o are nici o altǎ instituţie: presa oferǎ un bagaj comun de idei şi imagini, care depǎşeşte barierele sociale şi geografice. • Evoluţia modelelor în studiul comunicării de masă Modele teoretice ale comunicǎrii au fost elaborate dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial. Unul dintre primele modele a fost numit “modelul Shannon şi Weaver”; acest model însǎ nu se concentra asupra semnificaţiei mesajului, fiind axat pe fidelitatea transmiterii mesajului de la emiţǎtor la receptor. Aceastǎ teorie nu este una a comunicǎrii, ci una matematicǎ, fiind ignoratǎ semnificaţia mesajului propriu zis. Cel de-al doilea model important în evoluţia comunicǎrii a fost cel cibernetic, bazat pe informaticǎ, iar în anii ’80 s-a realizat unul dintre cele mai avansate modele matematice care integra şi cunoştintele ştiinţelor comunicǎrii. Al treilea grup de modele este constituit de cele lingvistice care redau o dimensiune fundamentalǎ a comunicǎrii umane şi anume cea simbolicǎ, cum ar fi cel al lui Roman Jakobson. Noile modele ale comunicǎrii se îndeparteazǎ de modelele iniţiale ale teoriei informaţiei care limitau comunicarea la transmiterea şi receptarea mesajelor unice (univoce, sens unic), circulând într-un singur canal în acelaşi timp şi la un receptor pasiv. De-a

Lazarsfeld cu privire la efectele mass-media. inclusiv în cazul comunicǎrii de masǎ.” Teoria comunicării în două trepte se aplică în primul rând în endorsement. Lazarsfeld accentueazǎ faptul cǎ cei nehotǎrâţi şi susceptibili de schimbare sunt influenţaţi preponderant în urma contactelor personale: “cel mai adesea. definiţia şi abordarea comunicǎrii s-a îmbogǎţit prin elaborarea unor modele complexe care iau în considerare circularitatea comunicǎrii (alternanţa participanţilor la procesul de comunicare în rolurile de emiţǎtor şi receptor). ci care doar accentueazǎ rolul liderilor de opiniei în influenţarea receptǎrii anumitor mesaje. Aceasta a fost publicatǎ în 1948 în “The People’s Choice” şi susţinea cǎ media acţioneazǎ prin intermediul liderilor de opinie care transmit mesajul dorit de presǎ spre a influenţa publicul larg. rolul opiniilor şi al atitudinilor în procesul comunicǎrii. Mai mult. ideile migreazǎ de la radio şi ziare cǎtre liderii de opinie şi de la aceştia ajung la segmentele mai puţin active politic ale populaţiei. “The People’s Choice” aborda problema influenţei mass-media. comunicarea este nu numai circularǎ. . presupunând o interacţune neîncetatǎ între fiinţele umane. deosebirile individuale în stǎpânirea codurilor de comunicare. desfǎşuratǎ simultan prin multiple canale şi prin mijloace variate. ci şi continuǎ. chiar consilii de experţi cu renume (advisory boards) care acordă consultanţă unei companii anume. conferind prestigiu prin legătura dintre numele lor şi produsul sau serviciul propus. Teoria nu suspendǎ informarea directǎ. când voturile au fost determinate de contactele şi relaţiile interpersonale cu alegǎtorii. Endorsement-ul poate lua şi forme anonime. Unele modele vor merge chiar mai departe (şcoala californianǎ de la Palo Alto). potrivit acestei şcoli. atunci când o autoritate în materie face o recomandare (stomatologii care propun o anume pastă de dinţi). în special a ziarelor şi a radioului în campaniile americane pentru alegerile prezidenţiale din 1940. iar personalitǎţi cunoscute publicului larg pot fi imaginea unor produse sau servicii ori.lungul timpului. • Fluxul comunicării în doi paşi Teoria comunicǎrii în doi paşi (two-step flow of communication theory) este o teorie a lui Paul F. de la sursǎ. importanţa contextului social şi cultural al schimbului.

zdruncinând reprezentǎrile anterioare. Încrederea în puterea totalǎ a mass-media era întretinuţǎ de recursul comunicatorilor (autorii de reclama şi propagandiştii) la douǎ teorii psihologice dominante în epocǎ: psihologia profunzimilor – bazatǎ pe freudism. este condiţionatǎ de alte componente ale mediului social. punându-se în evidenţǎ faptul cǎ indivizii reacţioneazǎ diferit în faţa mesajului provenit de la mass-media şi pot avea roluri diferite în receptarea şi redirecţionarea mesajului. Este pusǎ deci la îndoiala puterea media de a schimba opiniile şi mai ales capacitatea de a manipula receptorii şi a denatura anumite fapte. care obligǎ . A treia etapa este cea a revenirii la ideile marii puteri de influenţare a sistemelor mediatice – revirimentul. Principalul dezavantaj al modelului discutat este faptul cǎ nu se face diferenţierea între comunicarea ca schimb de informaţie şi comunicarea care vizeazǎ influenţarea. de comportament. se credea cǎ aceasta are o putere nemǎsuratǎ de a influenţa opinia publicǎ şi comportamentul şi de a manipula masele. datoritǎ unor investigaţii care duc spre ideea relativitǎţii efectelor mass-media. accentul cercetǎrii comunicǎrii de masǎ s-a pus pe relaţiile sociale informale. Mass-media sunt eficiente în transmiterea informaţiei. Cea de-a doua etapǎ va fi marcatǎ de ideea efectului minimal al media. ea fiind mai curând indirect. influenţa. la rândul ei. deci mediate de alte elemente ale mediului social. Lazarsfeld considerǎ cǎ principalul efect al media este cel de întǎrire şi de confirmare a atitudinilor şi opiniilor indivizilor. şi teoria reflexelor condiţionate. Impunerea televiziunii în ansamblul sistemelor mediatice este un factor determinant. Relativitatea efectelor constǎ în urmǎtoarele: media reprezintǎ doar una dintre multiplele surse şi factori de influenţare. • Efectele mass-media în spaţiul public şi spirala tăcerii Conform lui Ioan Drǎgan în “Paradigme ale comunicǎrii de masǎ”. Prima etapa a fost caracterizatǎ de “atotputernicia media”. adicǎ sunt cele care contribuie la schimbǎri de opinii. Aceasta etapǎ este legatǎ de dezvoltarea televiziunii şi de cercetǎri originale mai aprofundate şi mai cuprinzǎtoare care repun în discuţie teoria “efectului minimal” al media. sunt trei etape în modul de evaluare a puterii de influenţare a media.Datoritǎ studiilor lui Lazarsfeld. în timp ce discuţiile interpersonale au rolul de a întǎri sau de a contrazice respectivul conţinut informaţional.

“Spirala tǎcerii”. a concluzionat cǎ oamenii selecteazǎ informaţiile primite în funcţie de propriile nevoi legate de divertisment.la reconsiderarea puterii de influenţǎ datǎ de mass-media. “Teoria cultivǎrii”. “Teoria dependenţei” definesc functii şi modalitǎţi de influenţare care scǎpaserǎ observaţiilor şi studiilor anterioare. în timp ce cei care au o pǎrere diferitǎ pǎstreazǎ tǎcerea pentru a nu deveni nepopulari. Izolarea în tǎcere a indivizilor este asociatǎ cu îndoiala acestora de a judeca . Cultivarea presupune douǎ etape – învǎţarea şi constituirea – pentru conturarea primei etape fiind nevoie de abilitǎţi individuale. atenţie şi participare. Teoria susţine cǎ mediile. strategii de concentrare. studiatǎ de cercetǎtorii americani Wilbur Scramm. “Interesul teoriei consta în aceea cǎ ea stabileşte o relaţie complexa între individ mass-media şi opinia publicǎ”. având la baza tot studii empirice. îndeosebi “Agenda setting”. vorbesc despre el şi îl susţin. Teoria se bazeazǎ pe studii empirice realizate de Malcolm McCombs şi Donald Shaw care trag concluzia cǎ media sunt cele care hotǎrǎsc care sunt problemele de dezbatut şi de rezolvat. dogma efectului minimal îşi pierde conturul. etc. Teoria “Spiralei tǎcerii”. Jack Lyle şi Edwin Parker prin care se observǎ gradul de “activism” al receptorilor în comunicarea mediaticǎ. prin intermediul comunicatorilor – ziariştii. pentru constituire fiind nevoie de consonanţa dintre valorile mediului social şi valorile promovate prin intermediul media. Teoria cultivǎrii derivǎ din teoria utilizǎrilor şi recompenselor. informare. susţinut de media. Ea se referǎ la faptul cǎ expunerea mediatica are efecte graduale şi cumulative în ceea ce priveşte adoptarea de concepţii despre viata sociala în concordanţǎ cu stereotipurile oferite sistematic prin intermediul televiziunii. Cei care aprobǎ punctul de vedere dominant. În faţa apariţiei televiziunii în peisajul mediatic. sunt cele care au puterea de a decide şi de a defini ceea ce este mai important şi legitim în judecarea diferitelor evenimente sau elemente ale vieţii publice. “Agenda setting” este una dintre ipotezele legate de efectele mass-media asupra comunicǎrii. Noile paradigme. este o perspectivǎ care analizeazǎ formarea opiniei publice ca proces interactiv. care susţine cǎ oamenii tind sǎ adopte ordinea de prioritǎţi a problemelor stabilite de mijloacele de comunicare de masǎ. datoritǎ audienţelor fǎrǎ precedent. utilitate socialǎ. dezvoltatǎ de Elisabeth Noelle-Newmann. Teoria utilizarilor şi a recompenselor.

Dacǎ au însǎ impresia cǎ se aflǎ în minoritate. ceea ce exclude în totalitate obiectivitatea sau neutralitatea comunicatorilor. cât şi în cele publice. sau pânǎ când li se interzice sǎ se exprime”. Francezii afirmǎ cǎ modelul teoriei susţinute de E. tocmai prin aceasta întǎrind şi mai mult impresia cǎ tabǎra din care fac parte este slabǎ – pǎnǎ când aceasta tabǎrǎ se reduce sever la un mic nucleu dur. “Dacǎ ei cred cǎ se aflǎ în consens cu opinia publicǎ. Misika. Merton este cel care a reuşit sǎ depaşeascǎ prezentarea descriptivǎ a funcţiilor comunicǎrii de masǎ. în cercetǎri arǎtându-se existenţa în spaţiul public a unor grupuri care nu îşi au reprezentanţi în comunicatori. printre care francezii D. Newmann nu ia în considerare faptul cǎ sunt unii indivizi care nu au opinii cu privire la anumite subiecte. pǎrerea lor nefiind prezentǎ în media. atât în sferele private. iar tǎcerea lor este consecinţa lipsei de opinie şi nu a fricii de izolare. Deşi paradigma are sens şi este demonstratǎ.evenimente şi se accentueazǎ tot mai mult tǎcerea.N. gǎsesc mai multe puncte slabe în teoria “spiralei tǎcerii”. care nu poate fi confundat cu cel politic. prin insemne şi alte simboluri vizibile în public. dar care nu renunţa la valorile trecute. Primul ar fi acela cǎ ziariştii nu pot fi reprezentativi pentru opinia publicǎ. manifestându-şi convingerile. Al treilea “punct slab” este considerat spaţiul comunicǎrii. de exemplu. de duratǎ şi cumulative la care este supus individual în contact cu mijloacele de comunicare în masǎ nu au efect direct asupra comunicǎrii ca schimb de informaţie. Un al patrulea punct este dat de faptul cǎ media nu trebuie considerate a avea monopol asupra opiniei publice. Procesele profunde. dar au un rol hotǎrâtor în ceea ce înseamnǎ modelarea sistemelor de valori sociale şi culturale şi în ceea ce priveşte conturarea comunicǎrii ca proces de interacţiune în timp între oamenii cu personalitati distincte şi promoteri ai unor anumite sisteme de valori. descoperind astfel o caracteristicǎ fundamentalǎ – consecinţele sociale ale comunicǎrii de masǎ nu trebuie deduse direct din intenţiile exprimate. iar cel de-al doilea ar fi cǎ ziariştii au propriile opinii politice şi nu rezultǎ cǎ practica jurnalisticǎ poartǎ amprenta unui angajament politic. devin precauţi şi tǎcuţi. iau parte la discuţie siguri de sine. mai multi autori. Ceea ce înseamnǎ sǎ se facǎ distincţia dintre consecinţele sociale semnificative (funcţiile sociale ale acţiunii mass-media) . Wolton şi H. • Funcţiile şi disfuncţiile mass-media R.

oferirea unui divertisment cotidian publicului larg. cea a “disfuncţiilor” sunt puse: stimularea delincvenţei. aplicându-i-se termenul de “anormalǎ” datoritǎ presupunerii cǎ nu este în interesul societǎţii complexe moderne ca mase largi ale populatiei sǎ fie apatice şi inerte din punct de vedere politic. faciliteazǎ transparent raporturilor sociale şi asigurǎ . contribuţia la degradarea moralǎ şi la adormirea conştiinţei politice. privind colectarea şi tratamentul informaţiilor. Melvin de Fleur construieste o schiţǎ mai simplǎ a funcţiilor şi disfunctţilor mass-media. demascând condiţii care sunt în dezacord cu morala publicǎ • functia anormalǎ de narcotizare – funcţie puţin discutatǎ. organizaţiilor şi mişcǎrilor sociale • impunerea normelor sociale – mijloacele de comunicare de masǎ pot iniţia acţiuni sociale organizate. înǎbuşirea preocupǎrilor şi capacitǎţilor creatoare. care garanteazǎ libertatea de expresie. persoanelor. ci adeseori sunt neaşteptate. Din diferenţa dintre cele douǎ rezultǎ funcţiile efective ale comunicǎrii de masǎ nu sunt în mod necesar cele dorite. mediatizarea excesivǎ a unor personaje politice care duce la indiferenţa politicǎ a celor care oricum nu sunt foarte interesaţi de aspectele politice. Sunt definite astfel trei functii principale ale mass-media: • funcţia care conferǎ poziţie socialǎ – mass-media conferǎ statut problemelor publice.şi scopurile vizate. Aceasta din urmǎ este mai curând consideratǎ o disfuncţie datoritǎ informaţilor abundente referitoare la ameninţǎrile mediului care pot spori stare de apatie audienţei în locul unui efect normal de avertizare. În categoria a doua. informarea asupra evenimentelor din întreaga lume şi publicitatea fǎcutǎ care stimuleazǎ sistemul economic şi promoveazǎ standardele de viaţǎ ale potenţialilor cumpǎrǎtori. oamenii sunt puşi în contact cu bunurile culturale. apǎrarea libertǎţilor. În raportul elaborat de Comisia Internaţionalǎ UNESCO pentru a studia principalele probleme ale comunicǎrii în societate sunt definite cinci funcţii principale ale media: • Funcţia de informare propriu-zisǎ. El aşeazǎ în categoria “funcţii” urmǎtoarele: demascarea corupţiei.

• Funcţia de persuasiune. asigurarea coerenţei actţunilor publice şi efortul de convingere în vederea atingerii de obiective comune. Bibliografie . Astǎzi. în funcţie de diversitatea contextelor culturale şi a nivelurilor de dezvoltare şi care este legatǎ de îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii. de judecatǎ şi de opinie necesare înţelegerii mediului social. • Funcţia de educaţie şi de transmitere a moştenirii sociale şi culturale. Prin mesajele transmise zi de zi. cât şi la nivel social. • Funcţia de divertisment.difuzarea elementelor de cunoasşere. soluţionarea unor probleme care îi privesc. în schimbul de experienţǎ. fiecare individ poate astfel sǎ-si regǎseascǎ opiniile în cele prezentate de media. pentru facilizarea participǎrii indivizilor la viata publicǎ. mass-media produc modificǎri şi chiar transformǎri atât la nivel individual. legatǎ de exercitarea controlului social. exercitatǎ în diferite modalitǎţi. presa este consideratǎ o a patra putere în stat. organizarea activitǎţilor colective. care trebuie exercitatǎ pentru propriile informǎri şi educaţii. dar ajuta şi la cunoaşterea interpersonalǎ dintre indivizi. iar opiniile sunt exprimate în mod direct. • Funcţia de socializare. în elaborarea şi luarea deciziilor.

Lazar – Sociologie de la communication de masse.ro • Paul P. University of Illinois Press. Scholten. 12.W. Humanitas • M. Bucuresti. 1960 • Comisia Internaţionalǎ de studiere a problemelor comunicǎrii. Bernard Berelson.Paradigme ale comunicǎrii de masǎ. vol. Noomen – Ştiinţa comunicǎrii.E. O. 1996 • Elisabeth Noelle Newmann – Spirala tǎcerii. Bucureşti. Cominicare. University of Illinois Press. Ed. Bucuresti. Lazarsfeld. Cum se decid alegatorii într-o campanile prezidenţialǎ. Laval – Quebec. p. Hazel Gaudet – Mecanismul votului. în revista “Communications”.L. 1996 • Paul F. Merton – Comunicare de masǎ. D. Bucuresti. 1995 • Claude Shannon. Ed.ro . 41. G. apud Ioan Dragan . Shaw – The agenda-setting function of mass-media • J. Univ. Warren Weaver .The Mathematical Theory of Communication. 2004 • J.ro. Wilbur Schramm. 1949 • William Leiss – La conference Southam. 1978 • www. McCombs. Robert K. Comunicare. UNESCO. Oxford University Press.• Leo Bogart – Commercial Culture.mediapedia. Ed.J. Bucureşti. Casa de editura şi presǎ “Şansa”. Opinia publicǎ – invelisul nostru social. 1991 • Ioan Drǎgan– Paradigme ale comunicǎrii de masǎ. Van Cuilenburg. Ed. Casa de editura si presa “Şansa”. Paris. Lazarsfeld. Raport interimar asupra problemelor comunicǎrii în societatea modernǎ. nr. 1.

” conferind prestigiu prin legătura dintre numele lor şi produsul sau serviciul propus. Lazarsfeld accentueazǎ faptul cǎ cei nehotǎrâţi şi susceptibili de schimbare sunt influenţaţi preponderant în urma contactelor personale: “cel mai adesea. Teoria nu suspendǎ informarea directǎ. . de la sursǎ. Mai mult. Impunerea televiziunii în ansamblul sistemelor mediatice este un factor determinant. În faţa apariţiei televiziunii în peisajul mediatic. ci care doar accentueazǎ rolul liderilor de opiniei în influenţarea receptǎrii anumitor mesaje. dogma efectului minimal îşi pierde conturul. punându-se în evidenţǎ faptul cǎ indivizii reacţioneazǎ diferit în faţa mesajului provenit de la mass-media şi pot avea roluri diferite în receptarea şi redirecţionarea mesajului 5 Aceasta etapǎ este legatǎ de dezvoltarea televiziunii şi de cercetǎri originale mai aprofundate şi mai cuprinzǎtoare care repun în discuţie teoria “efectului minimal” al media. “The People’s Choice” aborda problema influenţei mass-media. accentul cercetǎrii comunicǎrii de masǎ s-a pus pe relaţiile sociale informale. care obligǎ la reconsiderarea puterii de influenţǎ datǎ de mass-media. datoritǎ audienţelor fǎrǎ precedent. iar în anii ’80 s-a realizat unul dintre cele mai avansate modele matematice care integra şi cunoştintele ştiinţelor comunicǎrii 3.2: Cel de-al doilea model important în evoluţia comunicǎrii a fost cel cibernetic. 4 Datoritǎ studiilor lui Lazarsfeld. ideile migreazǎ de la radio şi ziare cǎtre liderii de opinie şi de la aceştia ajung la segmentele mai puţin active politic ale populaţiei. în special a ziarelor şi a radioului în campaniile americane pentru alegerile prezidenţiale din 1940. bazat pe informaticǎ. când voturile au fost determinate de contactele şi relaţiile interpersonale cu alegǎtorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->