TAKWIM PROGRAM & AKTIVITI PANITIA 2012

BULAN
Januari

PROGRAM/AKTIVITI
Kemaskini buku rekod mengajar Semakan Rancangan Tahunan Mesyuarat Panitia KHB 01/12 Mula Modul Latihan Mula Amali Masakan Ting 2 Ujian Pengesanan 1 Semak Buku Latihan Pentadbir Mula Amali Jahitan Ting 1 Kursus dalaman (guru) Ujian Pengesanan 2 Mentor mentee rakan Peperiksaan Pertengahan Tahun PKA Mula kelas Tambahan Berfokus Ko-akademik Pertandingan Msk Markah Kerja Kursus PMR Mesyuarat Panitia KHB 02/12 PKA Hantar Buku Latihan Pentadbir Percubaan PMR Amali Masakan Ting 3 PRA PMR Program ICC Markah Kerja Kursus T1 & T2 Hantar nota latihan ert PMR Mesyuarat Panitia KHB 03/12 Amali Jahitan Ting 3 Program Lepas PMR

TARIKH
Minggu 4 20.01

Februari

9-13 Feb

Mac April

13-17 Apr 25-29 Mei 29 Mei 26 Jun Minggu 1 02.07 Minggu 1 Ogos 14 – 28.10 Minggu 2 Okt

Mei Jun Julai

Ogos

September

Oktober

November

CARTA GANNT AKTIVITI KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP 2012 AKTIVITI  Kemaskini buku rekod mengajar  Semakan Rancangan 1 Tahunan  Mesyuarat Panitia KHB 01/09  Mula Modul Latihan  Mula Amali Masakan Ting 2 2  Ujian Formatif 1  Semak Buku Latihan Pentadbir 3  Mula Amali Jahitan Ting 1  Kerja Kursus dalaman (guru)  Ujian Pengesanan 2 4  Mentor mentee rakan  Peperiksaan Pertengahan 5 Tahun  PKA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT .

 Mula kelas Tambahan Berfokus 6  Ko-akademik Pertandingan Msk  Hantar Buku Latihan kpd Pentadbir  Percubaan 7 PMR  Amali Masakan Ting 3  PRA PMR  Program ICC  Markah Kerja Kursus T1 & 8 T2  Hantar nota latihan ert  PRA PMR  Program ICC  Markah Kerja Kursus T1 & 9 T2  Hantar nota latihan ert  PMR  Mesyuarat Panitia KHB 10 03/09  Amali Jahitan Ting 3 11  Program Lepas PMR .