DATE PRIVIND SITUATIA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA LA DATA DE

30.11.2012

Nr.
crt.

Denumirea operatorului

0

Județ

1

2

TOTAL LA NIVEL TARA

Valoarea
Valoarea reviziilor
reviziilor şi
şi reparaţiilor
reparaţiilor
planificate pentru
realizate până la
anul 2012
data raportării

Gradul de contorizare a
branşamentelor

Gradul de
realizare a
reparatiilor
planificate

Total
branşamente
existente în
funcţiune

Încălzire

Apă caldă
de consum

Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Număr de
apartamente
debranşate în
luna de
raportare

Număr de
Preţ de furnizare aprobat pe
apartamente
tip de combustibili pentru
rebranşate în
populaţie, inclusiv T.V.A.
luna de raportare

Pret de facturare la
populatie

mii lei

mii lei

%

număr

%

%

număr

număr

număr

Lei/Gcal

Lei/Gcal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

79.550

45.547

57,26

98.646

97,4

96,1

1.413.370

3.655

178

59

14.511

96,61

95,12

115.214

454

19

&

Regiunea de dezvoltare NORD - EST (1)
TOTAL Agenţie N-E

6.303

3.743

2128

99,00

92,00

17.685

0

0

234,63 PT - terți
281,12 PT - proprii
323,26 - CT

154,84

405

100,00

100,00

2.643

92

0

324,6 GN

297,60

1288

98,00

96,00

13.450

0

0

450,98

180,00

128

7,00

7,00

104

0

0

0,00

7277

100,00

99,50

40.568

0

0

289,92 în cogen;
322,62 CT cartier

265,00

40

0,00

374

100,00

100,00

4.622

0

0

322,26
276,95 cogenerare

169,64

205

190

92,68

150

97,00

93,00

4.000

300

0

311,66 GN

298,50

Neamt

0

0

0,00

8

100,00

100,00

126

0

0

Suceava

0

0

0,00

172

0,00

0,00

1.118

0

0

232,7

S.C. SERVICII COMUNALE S.A.
Rădăuţi

Suceava

80

6

7,50

363

100,00

100,00

5.439

14

19

239,74

180,00

11

SC Termosir SRL Siret

Suceava

0

0

0,00

97

0,00

0,00

612

0

0

326,05

272,61

12

D.A.D.P. Vatra Dornei

Suceava

300

25

8,33

90,00

87,00

1.650

0

0

175,00

108,93

13

SC Termica SA Suceava

Suceava

790

224

28,35

1823

100,00

100,00

22.158

48

0

296,34

185,48

14

CUP Bârlad

Vaslui

0

0

0,00

4

0,00

0,00

204

0

0

292,94 GN

174,29

15

S.C. URBANCALOR SRL Huşi

Vaslui

0

0

0,00

48

0,00

0,00

186

0

0

346,42 GN

135,10

16

S.C. TERMICA S.A. Vaslui

Vaslui

0

0

#DIV/0!

246

100,00

100,00

649

0

0

430,01

180,00

1

SC CET SA Bacău

Bacau

4620

2146

2

SC TERMON CT SA Oneşti

Bacau

148

0

3

SC Modern Calor SA Botoşani

Botosani

0

0

4

Regionala CFR Iaşi

Iasi

0

0

5

PRIMĂRIA Iaşi

Iasi

0

1112

6

RAGCL Paşcani

Iasi

160

7

SC LOCATO SA Piatra Neamț

Neamt

8

S.P.P. Taşca

9

D.S.P. Câmpulung Moldovenesc

10

46,45

0,00

1

265,00

187,00

Nr.
crt.

Denumirea operatorului

0

Județ

1

2

Valoarea
Valoarea reviziilor
reviziilor şi
şi reparaţiilor
reparaţiilor
planificate pentru
realizate până la
anul 2012
data raportării

Gradul de
realizare a
reparatiilor
planificate

Total
branşamente
existente în
funcţiune

Gradul de contorizare a
branşamentelor

Încălzire

Apă caldă
de consum

Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Număr de
apartamente
debranşate în
luna de
raportare

Număr de
Preţ de furnizare aprobat pe
apartamente
tip de combustibili pentru
rebranşate în
populaţie, inclusiv T.V.A.
luna de raportare

Pret de facturare la
populatie

mii lei

mii lei

%

număr

%

%

număr

număr

număr

Lei/Gcal

Lei/Gcal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15.983

96,58

88,96

Regiunea de dezvoltare SUD - EST (2)
7.738,28

9.608,38

124,17

S.C. CET S.A Brăila

Brăila

535,00

180,64

33,76

250

R.A.M. Buzău

Buzău

922,56

676,10

73,29

1.491

S.C. WWE Nehoiu S.R.L.

Buzău

20,70

0,00

0,00

285

TOTAL Agenţie S-E
1
2
3

100,00

100,00

99,00

99,00

100,00

0,00

237.203

1.992

86

4.260

1.240

0

411,01

328,81

16.521

105

2

444,86; 262,88; 364,19;
300,72;

185,24

361

0

25

207,27

207,27

341,91
4

RADET Constanţa

Constanța

0,00

4.661,00

5.326

98,00

92,00

86.645

0

0

202,57 GN

341,91

519,17 CLU
5

SC SERVICII PUBLICE
CERNAVODĂ SRL
S.C. Uzina Termoelectrica
Midia S.A. Năvodari

Constanța

900,00

83,00

376

36,59

53,12

4.443

65

5

82,87

1

100,00

100,00

0

0

0

100,00

350

100,00

100,00

8.825

0

0

276,13

186,00

230

60,00

65,00

2.255

0

0

292,66

234,00

Constanța

314,06

314,06

7

Primăria orașului Năvodari

Constanța

500,00

129,40

8

SC APOLLO ECOTERM SRL
Medgidia

Constanța

0,00

0,00

9

S.C. GOLDTERM Mangalia SA

Constanța

6

25,88

200,00

160,00

80,00

368

100,00

100,00

6.919

0

0

540,00

295,00

3849,18
0 RK

2.535,64
0,00

65,87
0,00

3.285

100,00

100,00

78.205

43

0

326,83; 250,11; 304,98

247,73

150,00

10

S.C. APATERM S.A. Galaţi

Galați

11

S.C. Dalkia Romania SRL Tulcea

Tulcea

87,00

12,00

13,79

235

100,00

80,00

4.032

5

1

S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea
13 SC EDILITAR SALUB-TERM SRL
Macin

Tulcea

244,00

244,00

100,00

673

100,00

6,12

8.914

405

53

574,85
308,67
304,76

Tulcea

25,00

0,00

0,00

1

100,00

0,00

0

0

0

334,25 GN

229,55

10,00

8

100,00

0,00

80

0

0

262,88

262,88

3.104

96,93

96,99

15.743

129

0

418,91

190,00

12

14

SC DUSPI SERV PANCIU SRL

Vrancea

10,00

1,00

15

S.C. ENET S.A. Focşani

Vrancea

130,78

611,54

2

150,00

Nr.
crt.

0

Denumirea operatorului

Județ

1

2

Valoarea
Valoarea reviziilor
reviziilor şi
şi reparaţiilor
reparaţiilor
planificate pentru
realizate până la
anul 2012
data raportării

Gradul de
realizare a
reparatiilor
planificate

Total
branşamente
existente în
funcţiune

Gradul de contorizare a
branşamentelor

Încălzire

Apă caldă
de consum

Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Număr de
apartamente
debranşate în
luna de
raportare

Număr de
Preţ de furnizare aprobat pe
apartamente
tip de combustibili pentru
rebranşate în
populaţie, inclusiv T.V.A.
luna de raportare

Pret de facturare la
populatie

mii lei

mii lei

%

număr

%

%

număr

număr

număr

Lei/Gcal

Lei/Gcal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

4.697,0

79

8.045

99,8

99,7

110.890

168

26

Regiunea de dezvoltare SUD (3)
TOTAL Ageție S

5.946,00

3.114

100

100

27.356

0

0

Pmed. Local=397,25
468,56 (TF); 362,49 (CT); 305,55
CTcv

245,00

0

30

96

100

308

0

0

371,16

225,00

0

0

25

100

100

122

0

0

331,74 GN

228,57

Călărași

40

0

20

100

0

338

0

0

338,66 GN

304,50

Călărași

77

43,00

55,84

75

100

100

688

5

0

354,62 GN

212,77

SC TERMOURBAN SRL OLTENITA Călărași

154

76

49,35

284

100

100

3.923

76

26

299,4 GN

269,46

1

SC TERMO CALOR CONFORT SA Pitesti
pentru localitatea Pitesti

Argeș

965

772,00

2

SC TERMO CALOR CONFORT SA Pitesti
pentu localitatea Bascov

Argeș

0

3

SC TERMO CALOR CONFORT SA Pitesti
pentu localitatea Maracineni

Argeș

4

D.G.C.L. LEHLIU GARA

5

S.P. C.T.-A.F.L. CALARASI

6

7

SC TERMICA SA TARGOVISTE

Dâmbovița

1.340

1.078

80,00

80,45

369

95

98

2.088

0

0

GN

430,29 tf ; 350,24CT cartier

8

SC UZINA TERMOELECTRICA
GIURGIU SA

Giurgiu

9

SC DALKIA TERMO PRAHOVA

Prahova

10

S.C. CALOR SERV SRL TURNU
MAGURELE

Teleorman

Încetare furnizare energie termică produsă centralizat din mai 2012. Societatea a intrat în procedura de dizolvare și lichidare conform
adresei lichidatorului SCP TANSA SI ASOCIATII SRL Turnu Măgurele nr. 76/26.09.2012

11

S.C TERMA CONFORT SRL ROSIORII DE
VEDE - numai pt inst. publice

Teleorman

Încetare furnizare energie termică produsă centralizat, din aprilie 2012, conform comunicării operatorului prin adresa nr. 416/2012 și HCL nr. 41/06.06.2012.
Nu a furnizat apa caldă menajeră.

12

SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA

Teleorman

13

CL -SADP BOLINTIN VALE

Giurgiu

200,00
272 clasic

250

227

90,80

1.833

100

100

14.901

87

0

349,19 si 43,99 panouri solare
furnizare in sistem clasic

43,99 panouri solare

3.120

2.501

80,16

2.258

100

100

60.102

0

0

244,33 GN

160

0

0

37

100

100

1.064

0

0 334,97 CT Cvartal (G.N.).

Încetare furnizare energie termică produsă centralizat, conform comunicării operatorului prin adresa nr. 5/2012. Nu a furnizat apa caldă menajeră.

3

furnizare in sistem clasic

334,97

Nr.
crt.

Denumirea operatorului

0

Județ

1

2

Valoarea
Valoarea reviziilor
reviziilor şi
şi reparaţiilor
reparaţiilor
planificate pentru
realizate până la
anul 2012
data raportării

Gradul de
realizare a
reparatiilor
planificate

Total
branşamente
existente în
funcţiune

Gradul de contorizare a
branşamentelor

Încălzire

Apă caldă
de consum

Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Număr de
apartamente
debranşate în
luna de
raportare

Număr de
Preţ de furnizare aprobat pe
apartamente
tip de combustibili pentru
rebranşate în
populaţie, inclusiv T.V.A.
luna de raportare

Pret de facturare la
populatie

mii lei

mii lei

%

număr

%

%

număr

număr

număr

Lei/Gcal

Lei/Gcal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

26,61

11.931

96,5

99,8

132.578

635

0

Regiunea de dezvoltare SUD -VEST (4)
TOTAL Ageție S-V

13.454

3.580

1

R.A. Termoficare Craiova

Dolj

2800

2069

73,89

4686

99,69

99,78

64.752

135

0

284,92 PT
335,15 CT

2

SC U.A.T.A.A. SA Motru

Gorj

5076

620

12,21

430

6

100

6.318

0

0

162,30

160

3

R. A. A. N. Dr.Tr. Severin

Mehedinţi

2560

313

0,00

3083

100

100

30.335

0

0

208,36

188,36

SC IGO SA Caracal

Olt

85

78

91,76

471

100

100

982

500

0

425,84

343,42

SC Aqua Trans SA Balş

Olt

0

0

1

100

0

0

0

0

274,46

165,32

D.G.C.L. Drăgăneşti Olt

Olt

0

0

1

0

0

60

0

0

236,7

213,03

SC APAHOR SRL Horezu

Vâlcea

0

0

17

100

0

277

0

0

255,73

204,58
138,73

4
5
6
7

8

220,5

SC CET Govora SA
Rm. Vâlcea

Vâlcea

2632,9

425

16,14

3084

100

100

29.120

0

0

219,35- carbune
273,76 GN

Călimăneşti

Vâlcea

250

75

30,00

86

100

100

546

0

0

171,16 - preț mediu de
facturare

134,46

Olăneşti

Vâlcea

50

0

72

100

100

188

0

0

330,19 GN

249,19

Regiunea de dezvoltare VEST (5)
TOTAL Ageție V

16.866

10.729

1

S.C. CET Hidrocarburi ARAD S.A.
Arad

Arad

1.422,6

1.222,74

2

SC APOTERM SA NĂDLAC

Arad

0

3

PRIMARIA CHISINEU CRIS - S.P.G.C.

Arad

4

S.C. COMPANIA DE TERMOFICARE
LOCALA "COLTERM" S.A. TIMISOARA

5

63,62

13996

86

97,17

94,40

122.181

25

67

5.166

99,94

100,00

32.614

0

2

307,42

307,42

0,00

112

100,00

100,00

194

0

0

275,25

275,25

0

0,00

22

100,00

100,00

106

0

0

282,90 GN

134,61

Timiș

11.495

8.573,00

75

4.994

100,00

100,00

73.602

0

0

325,82 AT
323,06 GN

252,17

S.C. GOSAN S.R.L. SINNICOLAUL MARE

Timiș

10

8,00

80

120

100,00

100,00

543

27

0

296,88 GN; 186,9 apă geo

157,85

C.L. LOVRIN- S.P.G.C.

Timiș

0

0,00

35

0,00

10,00

54

0

0

221; 186

175,40

7

S.C. CET 2010 RESITA SRL

Caraș Severin

135

39,17

341

100,00

100,00

2.136

0

0

430,98

387,89

8

SC COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA SA

Hunedoara

3.348

548,12

16

1.757

100,00

100,00

6.096

1

0

239,16 GN

174,17

9

SC TERMOFICARE SA PETROŞANI

Hunedoara

300

270,00

90

491

80,00

93,00

2.289

2

22

236,84 distr; 179,39 ag term.

135,46

10

SC UNIVERSAL EDIL SA LUPENI

Hunedoara

0

0,00

297

100,00

0,00

1.124

23

0

223,45; 222,17

222,18

11

S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN

Hunedoara

0

0,00

12

SC ACVACALOR S.A. BRAD

Hunedoara

155

68,00

29

44

153,6 prod; 85,56 distr

478

45,68

12,00

722

14

1

223,70

182,39

183

100,00

100,00

2.701

0

0

976,31

295,00

4

Nr.
crt.

Denumirea operatorului

0

Județ

1

Valoarea
Valoarea reviziilor
reviziilor şi
şi reparaţiilor
reparaţiilor
planificate pentru
realizate până la
anul 2012
data raportării

Gradul de
realizare a
reparatiilor
planificate

Total
branşamente
existente în
funcţiune

Gradul de contorizare a
branşamentelor

Încălzire

Apă caldă
de consum

Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Număr de
apartamente
debranşate în
luna de
raportare

Număr de
Preţ de furnizare aprobat pe
apartamente
tip de combustibili pentru
rebranşate în
populaţie, inclusiv T.V.A.
luna de raportare

Pret de facturare la
populatie

mii lei

mii lei

%

număr

%

%

număr

număr

număr

Lei/Gcal

Lei/Gcal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

99,51

99,34

2

Regiunea NORD - VEST (6)
TOTAL Ageție N-V

8.227

1

SERVICIUL PUBLIC AMBIENT
URBAN BAIA MARE

MARAMUREŞ

2

RA TERMOFICARE CLUJ

CLUJ

3

SC GCLPS SINMARTIN

4

SC TRANSGEX SA ORADEA - pt
Beiuș

5

SC CRISUL SA HUEDIN

6

SC TURISM FELIX SA

6.117

74,35

11.001

99.629

122

22

115

105

91

10

0

0

72

0

0

248,35 GN

248,35

1.550

1.515

98

4.143

100

100

32.516

122

0

361,62;
286,16; 326,58

165,00

BIHOR

0

0

53

100

2,2

859

0

0

261,51 AT

235,52

BIHOR

300

292

123

100

100

1.295

0

0

80,81-GEO-Beiuş

80,81

CLUJ

0

0

35

100

100

344

0

1

202,61 Rumegus

202,61

BIHOR

0

0

11

0

0

1

0

0

267,84 AT secund
242,43 AT prim

271,03

7

SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA BIHOR

6.200

4.171

6.563

99,5

100

64.346

0

21

266,10 prim

235,52;

8

SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA

62

34

63

100

100

196

0

0

551,82

170,00

3.392

95,5

98,4

29.194

217

0

280,64 GN
376,17
406,46 CT

252,57

415,40

335,00

SALAJ

97

67

Regiunea de dezvoltare CENTRU (7)
TOTAL Ageție Centru

3.499

3.724

106,43

1

S.C. DALKIA Romania S.R.L. Sucursala
Alba-Iulia

Alba

2

SC ECOTERM SA Făgăraş

Brasov

95,53

16,38

17,15

231

100,00

100,00

2.394

0

0

3

S.C. TETKRON S.R.L. Brasov

Brasov

205,20

194,80

94,93

1.232

100,00

100,00

11.718

1

0

4

S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

Harghita

640,00

1.045,00

385

100,00

100,00

6.698

215

0

5

E-STAR Centrul de Dezvoltare Regională SRL
Gheorgheni

Harghita

2.289,28

2.289,28

100,00

263

100,00

100,00

3.617

0

0

354,66

229,15

6

S.C. ACATEL S.A. Cristuru- Secuiesc

Harghita

3,20

3,20

100,00

10

100,00

100,00

130

0

0

291,21 GN

262,09

7

Oraşul Vlăhiţa-Punct de lucru

Harghita

0,00

0,00

45

100,00

100,00

320

0

0

135,46 Rumegus

135,46

8

SC URBANA SA Od. Secuiesc

Harghita

129,89

125,35

96,50

289

67,82

100,00

2.367

0

0

378,63 GN

240,00

9

SC E-STAR MUREȘ ENERGY SA

Mures

Începând cu data de 01.10.2012 S.C. E-STAR MUREȘ ENERGY SA nu mai presteazăserviciul în municipiul Tg Mureș

10

S.C. R.A.G.C.L. Reghin S.A.

Mures

Începând cu data de 01.11.2012 S.C. R.A.G.C.L. Reghin S.A. nu mai prestează serviciul în municipiul Reghin

11

S.C. Energie Termica S.A.

Sibiu

12

S.C. A.T.T. S.A. Sighişoara

Mures

13

S.P. COPŞA MICĂ

Sibiu

14

S.C. ENERGOSIB S.R.L. SIBIU

Sibiu

247,35 GN
118,44 GN
346,15 GN

247,35
118,44
265,34

S.C. URBAN-LOCATO SRL Sfântu
Gheorghe
S.C Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura
Buzăului

15
16

Începând cu data 01.07.2012 sucursala Alba Iulia a SC Dalkia România SA își încetează activitatea

198,50

Începând cu data de 01.09.2012 S.C. Energie Termica S.A. Sibiu își încetează activitatea

11,86
0,00
108,00

10,86
0,00
39,00

91,57

Covasna

0,00

0,00

0

Covasna

16,00

0,00

42

36,11

44
1
850

90,00
100,00
97,00

100,00
100,00
97,00

204
30
835

0
0
1

0
0
0

5,00

0,00

328

0

0

354,42

291,03

30,00

30,00

553

0

0

114,44 Rumeguș

114,44

Bucuresti
1

RADET Bucuresti

Bucuresti

NOTA:

AT AGENT DE TERMOFICARE
GN GAZE NATURALE
CLU COMBUSTIBIL LICHID USOR
GEO APA GEOTERMALA

17.517,39

3.349,00

19,12

19.787

5

97,60

98,15

566.481

0

0

325,05

169,88

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful