r. rt.

Domeniu de analiza

Categorie de probleme

Legenda

Profil functional si functiuni principale/zonificare ANALIZA FUNCTIONALA

Disfunctionalitati

Fluxuri auto si pietonale de importanta zonala si locala CIRCULATIA Starea circulatiilor

Tipuri de imbracaminte

Locuinte individuale Locuinte colective Comert, servicii, transporturi Invatamant Sanatate Cultura Culte Administratie Spatii verzi Gospodarie comunala Zone cu destinatie speciala (SRI, MI, MAPN, MAN, etc) Unitati de productie industriala Depozitare Zone de conflict intre doua functiuni Functiuni perturbatoare, incompatibile Zone unde lipsesc functiuni de servire cu caracter obligatoriu Circulatii carosabile de importanta zonala Circulatii carosabile de importanta locala Circulatii pietonale (trotuare, alei) Parcari publice amenajate Parcari neamenajate (improvizate) Buna Medie Rea Asfalt, piatra cubica Pietruita Pamant

Simboluri (culoare, contur, hasura, semne) GALBEN CARAMIZIU ROSU INCHIS ALBASTRU ALBASTRU INCHIS MOV MOV INCHIS VIOLET VERDE OCRU ROZ MARO INCHIS MARO DESCHIS LINIE FRANTA SIMBOL HASURA GRI INCHIS INTENS CRI INCHIS GRI DESCHIS GRI INCHIS – P HASURA – P LINII INTRERUPTE DE DIFERITE GROSIMI LINII INTRERUPTE DE DIFERITE CULORI

exemplificare

P P

00m P+2E.Insoriere teren si cladiri. F. inalta/joasa/peluze) Arbori protejati/monument P. inaltime medie) Cladiri cu forme neprecizate (L.00m P+6E. zone de baltire Bune Medii Nesatisfacatoare Directii ale vanturilor dominante reci (CRIVAT) Directii ale vanturilor dominante calde (AUSTRU) Zone de curenti orizontali Zone de curenti verticali (turbioane) Panta generala a terenului Pante locale semnificative Surse de poluare a aerului Surse de poluare a apei Surse de poluare a solului Surse fixe/mobile Surse permanente/temporare Surse de poluare vizuala Areale de poluare Dupa functie (de protectie/de aliniament/de agrement/ornamentala) Dupa forma/volum(masiva. P+1E < 6. etc.00m Cladiri izolate (puncte)/dominante verticale Cladiri izolate (masive)/dominante orizontale Cladiri lama (foarte lungi si inalte) Cladiri bara (lungi. P+8E < 27.) HASURA SAGETI/AXE/DIRECTII SEMN SAGETI/AXE/DIRECTII RELATIA CONSTRUCTIE – TEREN .MEDIU Surse de poluare si caracterul lor SEMNE/SIMBOL Categorii de vegetatie existenta/spatiu verde ARII HASURATE/ CULOARE/CONTUR LINII/CULOARE/ HASURA VERDE SIMBOL CULOARE DE LA GALBEN DESCHIS LA ROSU INCHIS SAU GROSIMI DE CONTUR Regimul de inaltime (RH) ANALIZA FORMALVOLUMETRICA Tipologia cladirilor HASURA .00m Peste P+8E > 27. P+5E < 18.00m P+4E. curenti de aer Pante de teren si scurgere apelor meteorice. P+3E < 12. U. iluminat natural Vanturi dominante.

) Societati cu capital integral privat Culte. calcanele Structura fronturilor Perspective (tipuri) Domeniul public al statului Proprietate privata a statului REGIMUL JURIDIC 5 Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice Terenuri cu regim juridic incert Zone cu orientari la strada Zone cu orientari spre interiorul parcelei Zone cu orientari variate Calcane totale Calcane partiale (orizontal. vertical) Fronturi continue / discontinue Fronturi mixte (continuu + alternant) Fronturi ritmate Fronturi destructurate (modificate brutal) Directe / indirecte (peste un obstacol) / ecranate Sustinute / nesustinute Lungi /scurte Strazi. nationalizate Unitati de invatamant Sanatate Cultura (muzee. administrate. Societati gospodaresti comunale si regii Piete agro-alimentare Terenuri dintre blocuri. teatre. agentii. trotuare. cai ferate Pasaje denivelate si la sol Lacuri. expropriate. cluburi etc. parcuri. iazuri. birouri Revendicabile Societati cu capital mixt (de stat si privat) CULOARE/ HASURA LINII/ SIMBOL LINII/ SIMBOL SAGETI/AXE/DIRECTII ROSU OCRU GALBEN PIJAMA-OCRU CU GALBEN . zone de protectie Cimitire militare. cimitire parohiale Societati comerciale Locuinte individuale si colective Hoteluri.Orientarile fatadelor principale. municipale Gropile de gunoi municipale Sediu primarie. prefecturi etc.

50 ani Sub 10 ani Arhitecturala Arhitectural . lemn) Peste 80 – 100 ani Intre 50 . front Parcele neconstruibile sub 6 m. forma imposibila etc.urbanistica Valoarea fondului construit Ambientala Memorialistica Caracteristici tipologice si de Parcelar regular (geometric) ocupare / utilizare – dupa Parcelar neregulat forma Caracteristici tipologice si de Parcele sub 250 mp ocupare / utilizare – dupa Parcele intre 250-500 mp marime Parcele peste 500 mp Zone cu POT sub 30% Caracteristici tipologice si de Zone cu POT intre 30-50% ocupare / utilizare – dupa Zone cu POT intre 50-80% ocupare Zone cu POT peste 80% Pacele neconstruibile (suprafata sub 150 mp.) DE LA VERDE DESCHIS LA VERDE INCHIS DE LA ALBASTRU DESCHIS LA ALBASTRU INCHIS SAU HASURA GROSIMI DE CONTUR SIMBOL GALBEN OCRU HASURA SIMBOL SAU INFASURATORI/AREAL SIMBOL .6 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT 7 PARCELARUL (tipologie) Foarte buna Buna Starea fondului construit Medie Satisfacatoare Rea Ridicata (beton) Durabilitatea fondului construit Medie (caramida) Scazuta (chirpici.80 ani Vechime fond construit Intre 1 0.