BYLAE TOT VOLKSBLAD, Vrydag 30 November 2012

3

Scheepers glo in waardes
Nuwe hoof opgewonde om in spore van legendes te loop
DIT voel vir hom steeds soos ’n droom wat waar geword het. Deon Scheepers, Grey-kollege se nuwe skoolhoof van Januarie 2013 af, sê dit is ’n ongelooflike voorreg om na so ’n unieke skool as hoof terug te keer. “Dit is egter nie net ’n voorreg nie,” sê Scheepers, “dit is ook ’n reuse-verantwoordelikheid: Grey voorsien al vir geslagte lank leiers aan die samelewing en dit is die verantwoordelikheid van alle belanghebbendes om toe te sien dat jong mans van gehalte hul regmatige plek in die samelewing inneem.” Scheepers vertel dat hy sy dae as leerling aan Grey baie geniet het. “Hoewel die koshuislewe aanvanklik ’n aanpassing was, het ek dit vreeslik geniet. Daar was altyd iets wat gebeur het en ons as koshuisleerlinge het ongelooflike pret gehad.” Hy sê die koshuislewe het hom selfstandigheid en dissipline geleer en hom laat besef dat respek en hiërargie in die lewe belangrik is. “My liefde vir sport is beslis tydens my skooldae op Grey ontwikkel.” Hy vertel dat dit met sy terugkeer na Grey as onderwyser vir hom ’n hoogtepunt was om saam met kollegas te werk en ’n nuwe geslag Grey-seuns te ervaar en op te voed. “In daardie tyd was ek by muurbal en rugby betrokke en het enige skool of organisasies graag suksesvol wil wees, maar dat dit ook belangrik is dat die wenmotief nie allesoorheersend moet wees nie. “Die Grey-seuns het ongelooflike potensiaal en dit is uiters belangrik dat hierdie potensiaal verwesenlik word. Indien dit gebeur, sal Grey presteer en suksesvol wees. “Dit is ’n nuwe era wat in 2013 aanbreek en my versoek aan alle belanghebbendes is om mekaar die hand te gee en saam te werk en te onthou dat Grey groter as enige individu is. “Grey is ’n unieke skool en dit is belangrik dat elke persoon elke geleentheid gebruik om die naam van Grey uit te bou. Dit is ook belangrik om te bou op Grey se tradisies sodat die skool steeds produkte kan lewer wat ’n verskil in die wêreld kan maak.” Scheepers sê sy voorganger, Johan Volsteedt, is voorwaar ’n lewende legende en iemand vir wie hy ongelooflike respek het. “Sy visie om te verseker dat Grey transformeer en aanpas by die veranderende Suid-Afrikaanse landskap was sy tyd vooruit. “Hy het ongelooflike diep spore by Grey gelaat en ek wens hom alle voorspoed vir die toekoms toe. Hy sal altyd deel van Grey wees en Grey salueer ’n man van sy formaat.” – Lientjie Mentz

Grey­kollege (sekondêr) se nuwe skoolhoof, Deon Scheepers. Foto: VERSKAF gou besef hoe belangrik dit is om seuns buite die klaskamer beter te leer ken. “My filosofie is vandag steeds dat sport ’n middel tot ’n doel is en dat dit eintlik daaroor gaan om ’n seun in sy totaliteit op te voed.” Oor sy tydperk by skole in KwaZulu-Natal vertel hy dat hierdie jare hom die geleentheid gegun het om ’n ander kultuur te ervaar. “Dit het my geleer om op ’n ander manier na dinge te kyk en dit anders te doen. “Die leerlinge en ouers van Michaelhouse en Hilton-kollege het nie net groot passie vir hul onderskeie skole nie, maar die ouers is ook nou betrokke by hul seuns se

Rugbybal in die hand speel Deon Scheepers vir die Cherries rugby ty­ dens sy skooljare aan Grey­kollege. Foto: VERSKAF opvoeding.” Scheepers sê hy het in die 12 jaar in KwaZulu-Natal die unieke Afrikaanse kultuur, wat so eie aan ’n Afrikaanse omgewing is, gemis. “By Hilton het ek die geleentheid gehad om in leierskap te spesialiseer en het ook ’n rol gespeel in die leierskapfilosofie wat nou by dié skool gebruik word.” Hy glo daaraan dat alle belanghebbendes betrek moet word in die bestuur van ’n skool. “Veral personeel moet die geleentheid gebied word om te groei en te ontwikkel. Ek maak gebruik van wat as ’n deelnemende bestuurstyl beskou kan word. Ek glo hoe meer jy mense die geleentheid bied om betrokke te raak, hoe meer maak jy hulle verantwoordelik vir die sukses van ’n organisasie. “Die mededingingsvoordeel in moderne organisasies vandag is vir seker om spanwerk te beklemtoon en die individu te bemagtig om besluite te neem.” Scheepers glo die rol van tradisies en waardes is uiters belangrik as dit kom by Grey-kollege se beeld. “Hoe die seuns teenoor mekaar optree, mekaar en volwassenes respekteer, asook hul liefde en lojaliteit teenoor die skool, is sleutelgebiede van Grey se beeld. Dit is wat oor die jare by Grey ontwikkel is en wat ook die uitdaging vir die toekoms en toekomstige Grey-geslagte is.” Wat prestasies betref, sê hy dat

Grey­kollege se nuwe skoolhoof en sy gesin. Hier van links is JD, Deon Scheepers, Kayleigh en Hildalize. Fo­ to: VERSKAF

Nuwe hoof ’n getoë Vrystater
DEON SCHEEPERS is ’n gebore en getoë Vrystater. Hy het op Kroonstad grootgeword en het in 1980 as gr. 8-leerling na Grey-kollege gegaan. Tydens sy vyf jaar in die skool was hy ’n koshuisleerling en ’n prefek van Murray-huis in 1984. Hy het ook vir die Cherries rugby gespeel. Ná skool het hy sy weermagopleiding in Pretoria voltooi en hom in 1988 ingeskryf vir ’n B.A.-graad aan die Universiteit van Stellenbosh. Hy het hom in 1991 gekwalifiseer as onderwyser deur ’n Hoër Onderwysdiploma te verwerf. Hy het in 1992 as onderwyser na sy alma mater teruggekeer. Tydens die eerste twee jaar as onderwyser by Grey het hy ingewoon in Murray-huis en ook muurbal en rugby afgerig. Hy was vir ses jaar betrokke by die eerste muurbalspan, asook die o.14Aen o.15A-rugbyspanne. Hy het sy B.Ed-graad in 1994 met deeltydse studie aan die Universiteit van die Vrystaat behaal en sy M.Ed-graad in 1996 – albei grade met onderskeiding. Hy het in 1998 ’n pos by Michaelhouse in die Natalse Middelland aanvaar en was veral betrokke by Grey-seuns wat ’n ná-matriekjaar by dié skool kom doen het. Sedert 2000 tot nou was hy onderwyser by die Hilton-kollege net buite Pietermaritzburg. Deon is getroud met Hildalize en hulle het twee kinders, Kayleigh en James Deon (JD).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful