KREATIVITI DALAM PENGAJARAN Ciri guru yang kreatif: 1) Informed (bermaklumat dan kemas kini) Guru yang bermaklumat

adalah guru yang sentiasa mencari maklumat dalam bentuk fakta-fakta terkini, sentiasa melayari internet bagi mendapatkan idea-idea pedagogi semasa seperti dalam pendekatan generik contohnya pembelajaran pengajaran akses masteri, dan kontekstual, konstruktisme, kendiri

pembelajaran masa depan. Guru sentiasa dapat menyesuaikan pengajaran mereka dengan kehendak pelajar yang mempunyai kepelbagaian kecerdasan. Guru kreatif juga mampu menghasilkan penggunaan modul-modul pengajaran yang terkini serta mampu membina modul pengajaran selaras dengan kemampuan dan tahap pencapaian pelajar. Seterusnya, guru yang bermaklumat dan kemas kini sentiasa one step head dalam menguasai teknologi ICT terkini 2) Energetic (bertenaga dan positif) Guru-guru kreatif adalah sentiasa bertenaga dan bersikap positif. Bertenaga dalam konteks fizikal ialah sentiasa cergas dalam tindakan, pergerakan dan berfikir dan sentiasa menjaga kesihatan pada tahap cemerlang, tidak kenal erti jemu dan sentiasa berfikiran positif, inovatif dan proaktif,. Bertenaga dalam konteks pedagogi adalah penyampaian dan pengkaedahan pengajaran. Guru kreatif sentiasa menggunakan modul-modul terkini dan mempunyai kepelbagaian yang dapat menarik minat serta meningkatkan tahap pencapaian semua pelajar mereka pada standard yang telah ditetapkan. Guru kreatif sentiasa mengutamakan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada pelajar serta berasaskan kepada pembelajaran aktif dan meletakkan motivasi pelajarnya pada tahap yang tinggi. Pelajar-pelajar mereka sentiasa cergas dan proaktif serta ceria dalam melaksanakan segala tugasan secara

pembelajaran kolaboratif di samping menekankan penerapan nilai nilai tinggi 3) Thoughtful (penyayang dan berfikir) Guru yang kreatif sentiasa bersifat penyayang. buku rujukan dll) 4) Mengamalkan teknik pengajaran yang pelbagai mengikut kesesuaian. Guru akan sentiasa berfikiran kritis dan kreatif untuk mencanai dan merangsang pelajar-pelajar ini supaya berjaya dengan menggunakan segala kebolehan dan kewibawaan guru dalam mengilap. tidak bergantung hanya kepada buku teks ( internet. 2) Mengamalkan strategi pengajaran berpusatkan murid 3) Menggunakan pelbagai bahan dalam pengajaran. mementingkan kecemerlangan bersama-sama serta semangat setia kawan yang PENGAJARAN YANG KREATIF MERANGKUMI: 1) Penggunaan ICT dalam pengajaran. majalah. . murni yang dapat membentuk sikap. mengadun serta meningkatkan potensi pelajar pelajar ke tahap yang terbaik dalam menghasilkan pekerja-pekerja mahir yang cemerlang. mereka melihat pelajar-pelajar sebagai satu aset negara yang paling berharga yang perlu digilap dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh keyakinan supaya mereka dapat menjadi warganegara yang berjaya dan cemerlang dapat menyumbang kepada kemakmuran dan kemajuan negara Guru yangbersifat penyayang akan berfungsi sebagai pembimbing dan pemudah cara juga bertindak menjadi penasihat dalam menagani sebarang masalah pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. syumul dan berketrampilan menetapi acuan yang dikehendaki.

5) Menggunakan ABM yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran. ( bahan – bahan maujud. muzik. dan warna – warna untuk lebih menarik perhatian) 6) Membawa murid keluar daripada kelas bagi matapelajaran yang bersesuaian bagi membolehkan murid mengalami sendiri apa yang dipelajari. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful