Microeconomie Întrebari pentru examen ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2.

Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. 3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei Nationale. Fals 4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor. 5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux monetar. 6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica.Fals 7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului. 8. Bunurile economice au un caracter nelimitat. Fals 9. Daca pentru realizarea unui buni este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste. 10. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu valoarea costului marginal. 11. Firmele produc numai bunuri materiale. Fals 12. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de evolutie a salariului nominal. Fals 13. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar.

14. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor. 15. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transfera efectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 de ore lucratoare, socotite de la incheierea contractului. Fals 16. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste perioada de gratie. 17. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea si nonexcluziunea. Fals 18. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. Fals 19. Oferta este o functie crescatoare fata de pret. Fals 20. Resursele economice sunt factori de productie. 21. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta.Fals 22. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. Fals 23. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca.Fals 24. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetare.Fals 25. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este principala functie activa a bancilor. 26. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur.Fals 27. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor.Fals 28. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. 29. Un agent economic va face angajari numai dacã costul marginal al muncii este mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii.Fals 30. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului.

31. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta.Fals 32. Procesul consumarii capitalului fix se manifestã prin fenomenul uzurii. 33. Piata muncii este o piata omogena.Fals 34. Piata muncii este o piata derivata. 35. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg. 36. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca.Fals 37. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa. 38. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii. 39. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun. 40. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de oportunitate. 41. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. 42. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata. 43. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este indispensabila in conditiile economiei de piata. 44. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul invers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele doua bunuri. 45. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul invers al utilitatilor marginale.Fals 46. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri.Fals

54. 51. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic. Economia Politica este o stiinta economica functionala. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia pretului.Fals 55. 58. productia totala scade. 57. . atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt egale. fiecare competitor fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare. 59.Fals 56. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg la parte.L). Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii. 49. Daca productia unei firme este egala cu zero. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale. 53. 48.Fals 50. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei.Fals 52. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile.47. 60.

CT = CVM x Q unde: CT = cost total CVM = cost variabil mediu Q = productia Fals 71. in functie de specificul fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita.61. 64. CMV=CV/Q unde: CMV = cost mediu variabil CV = cost variabil Q = productia 68. Costul explicit este insusi costul contabil. Marimea costului este diferita de la un produs la altul. CMV=CF/Q unde: CMV = cost mediu variabil CF = cost fix Q = productia Fals 67. 63. nevoile locuitorilor din tarile dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate. CT = CTM x Q unde: CT = cost total CTM = cost total mediu Q = productia 70. Costul implicit este insusi costul contabil.Cmg=CV1-CV0/Q1-Q0 unde: Cmg = cost marginal CV = cost variabil Q = productia 69.Fals 62. In functie de nivelul dezvoltarii economice. 65.Fals . Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil. CMT = CMF + CMV 66.

coeficientul marginal al capitalului 82.productivitatea medie a capitalului Q. Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorate progresului tehnologic este mai mare decat cel initial. Pamantul este factor de productie neregenerabil. al productiei inferioare.Fals 77.productia K – capitalul 81. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala. Rata de activitate a populatiei se calculeaza cu formula: unde:Ra=Pa/Pt R . 73.coeficientul marginal al capitalului K . Capitalul circulant include masinile si utilajele.rata de activitate a populatiei P .populatia totala Fals .volumul productiei Fals 80.72.capitalul Q .F 79. Pamantul este un factor de productie originar. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul :Wk=Q/K unde: W .populatia activa P .productivitatea marginala a capitalului k . 78. 75. 76. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:kmg=K/Q unde: k . Costul fix reprezinta cheltuiala care se face chiar daca nu se produce nimic. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula: unde:Wmk=1/km W .Fals 74. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si dezeconomii.

Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze: a. b. Paul Samuelson. d. sociale. b. Alfred Marshall. d. b. curba productiei. d. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus. Adam Smith. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori. David Ricardo. c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori. 5. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de: a. complexe. c. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie. 4. . În functie de caracterul tridimensional al fiintei umane. b. 6. nevoile pot fi clasificate: a. David Ricardo. de granita. nevoi primare. nevoi fiziologice. d. curba costului de productie. Fr. curba venitului. Adam Smith. b. 3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece: a. sociale. Quesnay. David Ricardo. sociale. c. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate. b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul. John Maynard Keynes. Adam Smith. secundare. sociale. John Stuart Mill. Adam Smith. functionala. nevoi primare.ALEGERE 1. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat. fundamentala. 2. d. c. d. Economia politica este o stiinta economica: a. nevoi fiziologice. secundare. c. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori. daca realizeaza bunul: a. de ramura. rationale. c. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori. curba posibilitatilor de productie.

Ecuatia dreptei bugetului este: a. . B = Xpx + Ypy. c. perfect elastica. Y = px/pyX +B/py. unitara. este caracteristic pentru: a. perfect elastica. Italia. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u. d.7. b. utilitatea totala este minima. 8. 12. c. mentinerea constanta a utilitatii. b.m. 10. B = Xpx-Ypy. d. minimum de satisfactie (utlitate). de regula. utilitatea marginala este maxima. elastica. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati. d. b. la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente. maximum de satisfactie (utilitate). B = Xpy+Ypx. inelastica. cu elasticitate unitara. caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului. c. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in consum care. dezvoltarii adecvate a educatiei. elastica. la 1200 u. d. d. 9. d. 11. ocrotirii sanatatii. c. c. c. oferta este: a. SUA. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au. b. inelastica. asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala. In punctul de saturatie (satietate): a. utilitatea totala este nula. Germania si tarile nordice. b. utilitatea totala este maxima. Japonia. o cerere in functie de pret: a. b. ii asigura: a. o cheltuiala minima.m. Modelul economiei sociale de piata.

b. Capitalul . pretul factorilor de productie utilizati. factor activ si determinant al productiei. factor derivat. 15. consumul de factori de productie pe unitatea de produs. veniturile consumatorilor. 16. b. d. activitate constienta. salariul creste iar productia scade. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x. creditele contractate la banci.factor de productie se refera la: a. utilitatea totala sa fie constanta. c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul.13. utilitatea totala sa fie nula. d. 14. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata. b. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie: a. 18. costul variabil mediu descreste. 17. c. reprezinta cantitatea din bunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y. costul total mediu descreste. b. costul variabil mediu creste. d. utilitatea totala sa fie minima. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata. c. d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala. c. astfel incat: a. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu: a. c. Costul mediu scade atunci cand: a. investitiile unei firme. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii. d. b. d. b. . c. costul fix este descrescator. nivelul productivitatii. utilitatea totala sa fie maxima. Costul mediu nu depinde de: a.

factorii de productie folositi si rezultatele obtinute. Rolul concurentei este: a. d. c. stimulare a economisirii. aparitia de noi intreprinderi. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ asupra cererii. Pretul are rolul de: a. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare. b. b. c. c. 22. venitul factorului munca. indicator al nivelului de trai. existenta concurentei. b. cresterea preturilor factorilor de productie. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca a. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata: a. Profitul reprezinta: a. 20. existenta ofertei de munca. favorizarea vanzatorilor. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei. 21. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului. d. d. b. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre: a. profitul brut si profitul net. . excedentul costurilor totale fata de incasari. diminuare a risipei. ofertei si pretului. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune. 23. b. c. fiecare avand o forta economica redusa. b. d. d. 24. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori. c. c.19. fara sacrificarea intereselor producatorului. plata prin salariu. cost si profit. venitul posesorului factorului natural. informare. d. asigurarea cooperarii intre producatori.

b. b. depunerile pe termen scurt in conturi bancare. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni. vanzatorul actiunilor. . In cazul unei operatiuni bursiere la termen. la vedere. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni: a. monedele divizionare. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri. d. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile. În principiu. bonurile de casa ale unor organisme nationale de credit. 31. b. 30. emisiunea de obligatiuni. d. 26. d. c. preturilor de monopol ridicate. c. b.25. c. d. creditori ai societatii care a emis actiunile. emisiunea de actiuni. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie . c. este mai riscanta: a. cumparatorul actiunilor. d. brokeri specialisti. Hedging. Swap. Actionarii sunt: a. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor. b. 27. taxa pe valoare adaugata. devizele. c. Renta este o consecinta a: a. d. b. c. 28. c. 29. la termen. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara: a. in urma cresterii cursului actiunilor castiga: a. variatiile cotelor obligatorii de rezerva. taxa rescontului: b. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa. cresterii puterii de cumparare a populatiei. Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in al doilea agregat monetar (M2): a. firma care a emis actiunile. d.

in unele cazuri. d. masa profitului b. prin lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii: a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate. populatia ocupata este: a. ramane: a. rata profitului c. Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor? a. Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor: a. daca drepturile de proprietate sunt definite cu claritate.32. exista un singur cumparator d. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut. existenta unor costuri tranzactionale semnificative. preturile sunt stabilite de catre stat 37. fara implicarea autoritatilor statului. c. profitul net . oligopol c. piata cu concurenta monopolistica b. nu poate fi realizata in practica. poate fi realizata numai prin interventie guvernamentala. poate fi realizata. d. c. monopol 36. oligopson d. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice. in relatie intreg . este intotdeauna realizabila prin negociere directa. functioneaza atomicitatea cererii b. exista un singur producator c. 34. Ce tip de piata se caracterizeazã prin atomicitatea cererii si ofertei.parte b. In situatia monopsonului: a. egala 35. b. mai mare d. mai mica c. 33. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos. profitul normal d. b. In raport cu populatia activa disponibila.

1000 u. c. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinutã (Q) este de 200 de bucati iar costul variabil global (CV) este de 20 000 u.: a.m. .m. se reduce c. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de consum: a. 100 u. costul variabil d. relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma: a. d. 110 u. creste.m. In general.m. 43. b. N = R d. apoi scade pânã la zero 42.m.m. 10 u. creste b. 1000 u.m. este egal cu zero d.38. au crescut mai mult decat a crescut salariul real 41. nu se poate stabili o asemenea relatie 39. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costului total mediu: a. costul variabil mediu: a.m. costul marginal b.: a. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal c. b. costul variabil mediu 40. N > R c. c. 100 u. au scazut mai putin decât a scazut salariului nominal b. 10 u. m. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u. 110 u. au crescut mai putin decât a crescut salariul real d. Atunci când costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste. N < R b. costul fix c. d. m.

u.m. numerarul va fi de 140 mld.. combustibil d. u.m. cheltuiala cu capitalul circulant c. d. u. u.m.m 47. u. u. numerarul va fi de 200 mld. salariul nominal si salariul real. Ce modificari apar in componentele unei mase monetare de 500 mld. c. costul total b. in cazul in care se creaza un depozit bancar de 10 mld.m. iar moneda scripturala scade cu 10 mld.m. este mai putin reglementata decat celelalte piete. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii economico-sociale. iar moneda scripturala de 300 mld. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu: a. va scadea cererea pentru substituent b. va creste oferta pentru bunul X 48. b. u. u. rata dobanzii si oferta de moneda. iar moneda scripturala de 350 mld. va scadea cererea pentru bunul X c. Se afla in raport invers proportional: a. u. 49. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara: a. piata muncii este piata derivata. .m. materiale c. b.m. cifra de afaceri 45. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut. iar moneda scripturala de 360 mld. masa monetara si nivelul preturilor.44. in mod normal: a. d. din care 30% reprezinta numerar. amortizarea d. numerarul creste cu 10 mld. materii prime b. rata dobanzii si cererea de credite. este eterogena si segmentata. c.m. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este: a. c.: a. u. numerarul va fi de 150 mld. b. salariile personalului administrativ 46.. va creste oferta pentru substituent d.m d.

utilitatea si dezutilitatea muncii. programele de investitii. In conditii perfect concurentiale: a. directa c. c. 54.50. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie: a. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ: a. o reducere a ofertei de munca. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale. nu are nici o influenta. c. marimea salariului. negativa d. d. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente. b. c. o reducere a cererii de munca. 53. Obiectivul principal al producatorului este: a. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura. oferta firmei este perfect elastica. obtinerea de castiguri legale b. d. 51. cererea firmei si cererea pietei sunt egale. b. d. b. de la parte la intreg . d. o crestere a cererii de munca. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara: a. 52. maximizarea profitului d. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente. minimizarea pierderilor 55. cererea pietei are panta negativa. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera. pe termen scurt: a. inregistrarea de profit mediu c. invers proportionala b. c. b.

Cat este productivitatea marginala a muncii? a. sub forma uzurii fizice a acestuia b. proportional cu productia obtinuta d. si ajunge la 230 u. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce c. utilitatea individuala descreste in timp ce utilitatea marginala creste c. Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunul economic X. pietei cu concurenta imperfecta in general b.m. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u. 16. prin amortizare 60.. inseamna ca: a. se observa ca: a. a crescut la 130% c. in timp ce utilitatea totala descreste b.3 ori 59. pietei cu concurenta neloiala c. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia c. 56. 41 d. in timp ce utilitatea individuala descreste d. a crescut de 1. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate .m. oligopolului 57.4 c. a crescut cu 230% b. Consumul de capital fix se include in costul de productie: a. utilitatea marginala creste.56. utilitatea totala creste. pietei cu concurenta monopolistica d. O activitate economica eficienta inseamna: a. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine d. utilitatea marginala si utilitatea individuala cresc 58. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine b. Angajarea a inca 40 de salariati determina un spor de productie de 1640 de bunuri. a crescut cu 130% d.3 61.4 b. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de producatori: a. Productia a 4000 de bunuri necesita 80 de salariati. 26.

pretul si cantitatea de echilibru: a. Cand oferta scade. cantitatea creste 66. scad c. In raport cu evolutia nevoilor umane. cresc b. cresc b. scad c. pretul si cantitatea de echilibru: a. cantitatea scade d.62. autobuzul este un mijloc de transport foarte scump pentru oamenii cu un cost de oportunitate ridicat al timpului. cresc b. dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul. pretul scade. Cand oferta creste. c. scad c. cantitatea scade d. scad c. pretul si cantitatea de echilibru: a. Cand cererea scade. d. deoarece: a. Cand cererea creste. nu exista o legatura . resursele sporesc si se diversifica: a. cantitatea creste 65. pretul scade. cantitatea creste 63. mai lent c. mai repede d. pretul creste. pretul si cantitatea de echilibru: a. pretul creste. cresc b. in acelasi timp b. cantitatea scade d. cantitatea creste 64. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul. pretul scade. b. pretul scade. nu exista o legatura 67. oamenii bogati prefera confortul avionului. pretul creste. calatoria cu autobuzul este prea ieftina in comparatie cu statutul lor social. cantitatea scade d. pretul creste.

un act politic d. cu intrebuintari alternative 71. printre altele. prin decizii guvernamentale b. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei? a. microeconomic b. teoria economica clasica b. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere: a. in conditii de libertate economica. ofera agentilor economici puterea de anticipare c.68. La baza diviziunii muncii se afla: a. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel: a. si in raport de: ? a. se formeaza: a. tipul de tehnologie folosit in procesul de productie b. ofera modul in care decidem sa folosim resursele rare. forma de proprietate preponderenta b. numai bunurile materiale . rolul si functiile reale pe care le indeplineste piata d. mezoeconomic c. De regula pretul bunurilor economice. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face. dorinta oamenilor de a-si satisface mai bine trebuintele. prin licitatie 72. macroeconomic 69. nivelul venitului national c. libertatea alegerii 70. c. gradul de interventie a statului 73. accelereaza schimbul de marfuri b. costul de oportunitate al alegerii specializarii economice d. mondoeconomic d. prin calcule matematice d. studiaza comportamentul uman in activitatea de alocare si utilizare a resurselor d. prin negociere c. gradul de specializare a productiei c.

sistem public de asigurari sociale bine dezvoltat d. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai mare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin: a. In general. invatamantul public este preponderent b. utilitatea marginala si cea totala cresc b. Modelul economiei de piata “directionata spre consum” se caracterizeaza prin: a. utilitatea totala se mentine constanta d. utilitatea marginala descreste si utilitatea totala creste d. pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau serviciu: a. pretul de vanzare creste 78. utilitatea marginala creste c. atunci un consumator rational isi asigura starea de echilibru doar daca: a. programare economica 75. utilitatea marginala si cea totala scad . utilitatea totala creste b. oricare din raspunsurile de mai sus poate fi corect 77. preturile unitare ale lui X si Y sunt egale d.74. consensul cumparatorilor cu vanzatorii c. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sau serviciu: a. nivelul veniturilor este stabilit in functie de pregatire si vechime 76. utilitatea marginala creste si utilitatea totala scade c. pretul unitar a lui X este dublu fata de pretul unitar a lui Y c. pretul lui X reprezinta jumatate din pretul lui Y b. existenta unui sistem concurential b. interventia statului pentru cresterea ofertei d. acorda un rol major pietelor si un rol minim statului: c.

maxima d. crescatoare . In populatia ocupata sunt inclusi: a. factor de productie neregenerabil d. substituibilitatea 84. utilitatea totala nu este influentata de venitul total disponibil al consumatorului 80. Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte: a. militarii in termen si studentii b. minima c. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra: a. factor de productie limitat c. complementaritatea b. materiale si semifabricate 83. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care: a. curba de indiferenta b. La baza combinarii factorilor de productie nu sta: a. curba de isoutilitate 85. Curba isocuantei (isoproductiei) d. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin: a. indivizii aleg combinatia de consum care le poate permite obtinerea satisfactiei maxime. in raport cu constrangerea bugetara b. adaptabilitatea d. indivizii obtin maximum posibil de la societate c. intreprinzatorii 81. atunci productivitatea medie este: a. indivizii consuma cantitatea maxima de bunuri si servicii pe care si le pot permite. factor de productie primar 82. magaziile si depozitele b. factor de productie originar b. somerii inregistrati oficial d. femeile casnice c. amortizarea c. cladirile sectiilor de productie c. descrescatoare b. curba posibilitatilor de productie c. masinile si utilajele d. in raport cu constrangerea bugetara d.79.

salariul nominal se reduce cu: a.(10) 8.5) 5.(50%) 4. in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 200% iar numarul salariatilor cu 150%?(20%) . 15% d. În cazul in care se decide sa cumpere bunul X. iar preturile scad cu 5%.2px. in cazul in care pretul unui bun scade cu 10%. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul vinului creste cu 25%. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc. 24% RASPUNS NUMERIC 1. sa se calculeze pretul de echilibru. proprietarul funciar b. bancher 87. Renta este un venit pentru: a.(2) 2.Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2 bunuri X sau 4 bunuri Y. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2.86. iar functia ofertei in raport de pret este O(px) = 10 + px. salariat d.(0. determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X.(30%) 7. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret. iar pretul bunului scade de la 200 la 150 u.m.m.?(250) 6. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret. Cand salariul real scade cu 20%.. 20% b. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si vinul) este 2. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 40 .(2) 3. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%. cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bun stiind ca initial a fost de 500 buc. iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%. in cazul in care pretul unui bun creste de la 100 la 150 u. 5% c. intreprinzator c.

(3. O banca acorda un credit de 1000 u. reprezinta dobanda incasata de banca?(25) 15.m.m.m. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel: Saptamana Cantitate ceruta (buc. In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m.2PA si OA = 20 +PA.9.. reprezinta cursul obligatiunii. Care este nivelul productiei la pragul de rentabilitate ?(20) 11. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.(130) .m.6) 17. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date: Productie (buc. determinati costul variabil mediu. daca costul total la nivelul productiei “zero” este 70 u. (unitati monetare). trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%.m. Cate u.m. Sa se determine pretul de echilibru pentru acest bun. Cate u. costul fix global este de 20. este pretul acestui teren?(1000) 14.) 200 1100 1500 In cazul productiei de 10 buc. iar rata anuala a dobanzii este 20%.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen de 3 luni. Determinati cate u. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul “A” in raport cu pretul unitar al acestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 .000 lei/bucata. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5. iar nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%.m.(400) 16. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.) 0 7 10 Cost Total (u.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. (unitati monetare). Cu cate u.?(70) 10. (unitati monetare) este costul fix. in conditiile sporirii preturilor cu 40%?(20500) 13.m.m. (unitati monetare).m.Cate u.) T0 50 12 T1 80 10 Determinati coeficientul de elasticitate a cererii în functie de pret.) Pret unitar (u.(10) 12.

care este nivelul productiei de la care firma incepe sa obtina profit?(10) 20. Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an: Populatia Totala.18.21000000 Populatia in varsta de munca (1565 ani). Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m.m. Fie datele din tabelul urmator: (unde Qx = cantitatea consmata din bunul X.550000 Care este gradul de ocupare (in procente)?(90) 21.m. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%.. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.16500000 Populatia Activa-10000000 Populatia Ocupata-9000000 Populatia ocupata civila-8000000 Someri inregistrati (la sfarsitul anului). cu cate procente creste rata profitului raportata la cost?(20%) . Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea marginala) Qx 1 2 Utx 30 ? Umx 30 20 Cu ce valoare a Utx completati tabelul?(50) 19. iar cele variabile medii sunt CVM=30 u.

) Cantitate oferita (buc. Cat este pretul de echilibru?(8) Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6 mii de lei.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 23.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 . In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia.22.(4) Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru?(16) Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 24.

ale vietii si activitatii oamenilor. in cazul sporirii cu 80% a productiei si cu 40% a numarului de salariati.(2) 28.(1. Sa se determine productivitatea marginala a capitalului. Nevoile umane reprezinta CERINTE materiale si spirituale. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 26. u.25. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. iar rata dobanzii este de 25%?(12500) COMPLETARE 1. Care a fost valoarea initiala a produsului (exprimata in mil. dupa 4 ani de utilizare. Cati salariati ar fi nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%?(90) 27. In perioada T -T productia totala a crescut cu 30%.m. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. . Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500 produse/salariat.. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. devenite mobiluri ale acestora. sa se detremine productivitatea marginala a muncii. O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse.m.) Cantitate oferita (buc. Nevoile oamenilor constientizate. 2. reprezinta INTERESE economice. este de 20 mil u.(100) 29. iar volumul capitalului cu 20%. Ce pret pretinde el.m. de mediu ecologic etc. daca arenda anuala este de 500 u. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 10 mii de lei.(9) Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare. de bunuri si servicii.5) 30.

13. MICROECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii. 5. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si aceea ca CONCURENTA este regulatorul principal. 4. prin alocarea si folosirea resurselor economice. au loc procese de productie. 7. MACROECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. 16. 9. 15. circulatie. 12. MEZOECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona economica. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul CUATERNAR. distributie si CONSUM de bunuri materiale si servicii. 11. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta RESURSE economice. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul TERTIAR. 6. 14. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane. in cadrul careia. 8. in vederea satisfacerii trebuintelor. MONDOECONOMIAreprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor. 10. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: “Teoria generala a folosirii mainii de lucru. a dobanzii si a banilor” a fost JOHN MAYNARD KEYNES. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul SECUNDAR.3. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza CIRCUITUL economic. . Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta PRODUCTIA. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul PRIMAR .

Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt EGALE.cumparare. curba ofertei se deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru CRESTE. Cererea se afla in raport INVERS proportional fata de pret: cand pretul creste. 26. 27. dintre agentii economici. cand oferta creste chiar si in cazul scaderii pretului de vanzare. utilitatea MARGINALA a bunului respectiv tinde sa se diminueze. Legea formulata de Gossen arata ca atunci cand cantitatea consumata dintr-un bun creste. in anumite conditii de timp si spatiu. pana in punctul de saturatie cand devine nula. Piata exprima relatiile economice dintre oameni. Cand cantitatea oferita scade. pe PIATA. 18. cantitatea ceruta scade. au loc negocieri si acte de vanzare . cand pretul scade. la un moment dat. . deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza. si invers.17. 22. presupunand cererea constanta. in conditii de concurenta. 20. 24. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la LEGEA OFERTEI . Teoria utilitatii ORDINALE considera ca nu este necesara masurarea precisa a utilitatii si ca este suficienta doar o ordonare a utilitatilor. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii. Utilitatea economica reprezinta SATISFACTIA pe care o resimte o persoana ca urmare a consumului unei cantitati determinate dintr-un bun. 23. Teoria utilitatii CARDINALE presupune atasarea unor valori numerice care descriu utilitatea. Cererea ATIPICA exprima exceptiile de la legea cererii. la pretul pietei. adica situatiile in care cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul. cantitatea ceruta creste. se formeaza PRETURILE. Conditia matematica a optimului unui consumator care are de ales intre doua bunuri este ca raportul utilitatilor marginale sa fie egal cu raportul PRETURILOR celor doua bunuri. in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri. 28. 19. ce se desfasoara intr-un anumit spatiu. 25. 21.

Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen LUNG. instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali. Populatia disponibila ACTIVA este reprezentata de populatia ocupata si de cei care cauta un loc de munca. . 40. 30. echipamentelor.29. Costul explicit este insusi costul CONTABIL. 39. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si REZULTATE. Efectul de SUBSTITUTIE consta in reducerea timpului liber si cresterea corespunzatoare a timpului destinat muncii. totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si DESFACEREA de bunuri materiale si servicii. 41. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru ANGAJATOR. CAPITALUL este factorul de productie derivat. Uzura FIZICA reprezinta deprecierea treptata a masinilor. 38. 33. salariul ca recompensa pentru activitatea depusa. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ECONOMII si pierderi interne ale scarii. 32. Costul de productie exprima. corespunzatoare a timpului liber. 42. Productivitatea exprima RANDAMENTUL combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi. Profitul NET reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propriu. 31. arenda si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului. 34. in forma baneasca. Pretul este expresia BANEASCA a valorii unei marfi. 36. impozitele si taxele suportate direct din profit. 37. 35. Efectul de VENIT consta in micsorarea timpului destinat muncii si sporirea.

44. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile. 54. 46. a carei oferta este INSUFICIENTA in raport cu cererea. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta EXCES de oferta si o presiune de reducere asupra pretului. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute. care le garanteaza cu terenuri sau imobile. Conform teoriei utilitatii cardinale. 52. scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se numesc valute CONVERTIBILE. 55. emise de banci. constituind un venit pentru posesorul acesteia. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta SERVICIUL datoriei externe. Capitalul FIX reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de productie. Piata SECUNDARA a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu titlurile de valoare emise si plasate anterior. 53. 47. consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp. cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici. Obligatiunile IPOTECARE sunt titluri de valoare. 48. Notiunea de utilitate are caracter eminamente ECONOMIC.43. Piata PRIMARA a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise. 51. fiecarei unitati consumate dintr-un bun i se poate atasa un NUMAR ca masura a utilitatii. beneficiile private sunt mai MICI decat beneficiile sociale. In cazul externalitatilor pozitive. 50. Capitalul CIRCULANT reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie. . 49. 45. DOBANDA reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a unei sume de bani imprumutata. fara restrictii vizand sumele solicitate.

59. la un moment dat. 68. 65.56. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta MASA profitului. Tranzactiile UNILATERALE sunt miscari sau transferuri univoce de bunuri. in limita venitului de care dispune si in raport cu preturile practicate pe piata. Efectul Giffen este o situatie de cerere ATIPICA. Utilitatea MARGINALA reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare. 60. fara a se primi in schimb contraprestatii. Cererea are drept suport puterea de CUMPARARE a oamenilor. ADAPTABILITATEA reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un factor cu o cantitate din alt factor. 63. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul MARGINAL 69. Specific operatiunilor bursiere la termen este caracterul lor SPECULATIV. Masa MONETARA este constituita din totalitatea instrumentelor necesare circuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat. 64. . 58. 62. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati suplimentare din orice bun este DESCRESCATOARE 67. Piata de tip MONOPSON este piata caracterizata prin existenta unui singur cumparator si a numerosi vanzatori. ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior emise. dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase. 66. Cererea GLOBALA exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si serviciile existente. DREAPTA bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe care un consumator poate sa-si permita sa le consume. 57. 61. BURSA DE VALORI este o institutie infiintata pe baza de lege si supravegheata de stat. ceilalti factori fiind considerati constanti.

c5. e. a6. toate bunurile si serviciile.70. cerere perfect elastica 3. cerere elastica 2. Ecp . SUBSTITUIBILITATEA reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi nivel al productiei. d. c. din tara respectiva. Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret (Ecp ): a3. totala. b. Ecp > 1. 7. oferta dintr-un bun din partea unui producator. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare.c7 b. d1. 8. PRODUCTIVITATEA muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul munca. cerere perfect inelastica 5. 1. Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare: a. 6. cerere inelastica 4. Ecp = 0 . COMPLEMENTARITATEA reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic. agregata. Ecp < 1.b8. MATCHING 1. Ecp = 1 . 71. e2 a. c. . 72. cerere cu elasticitate unitara 2. exprimate in bani. b4. individuala. destinate pietei.

piata oligopolista 20. c18. e. Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat: a19. variatia ofertei este egala cu variatia pretului. b. e20 a. individuala. c15 a. b12. piata duopolista 19. 9. piata de tip monopson . variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului. 14. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica. d. doi producatori si multi cumparatori. marginala. tinzand spre infinit. 12. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unor cantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data. un singur producator si multi cumparatori. 16. numar relativ mic de producatori si multi consumatori. 17. perfect inelastica. c. 10. b14. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului. c9. 15. 11. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii unei unitati dintr-un bun. Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie: a16. piata monopolista 18. Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare: a10. cu elasticitate unitara. b17. totala. perfect elastica. numerosi producatori si un singur cumparator. c. 13. b. e11 a. d. 4. c. elastica. d21. b. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu. inelastica.3. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei cantitati suplimentare dintr-un bun. e. multi producatori si cativa cumparatori. piata de tip oligopson 21. 5. d13.

externalitati pozitive 29. f26 a. f. Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati: a28. eventual si al 13 -lea salariu. 22. salariul colectiv 27. salariul minim garantat 26. salariul net 24. externalitati negative . beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern b. in urma negocierilor sindicate-guvern. salariul social 7. corespunzatoare salariului net si sumele pentru concediul legal. salariul direct 23. c23. b24. c. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale. la un anumit nivel al preturilor. remuneratia primita de salariat. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale acesteia sunt deosebit de bune. costul social = costul privat + costul extern 28. d25. b. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege. Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat: a22. d. salariul real 25.6. e27. b29 a. e. salariul fixat prin lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful