Postoji muka č

kao i muka č a svijet
je zatvoren i otkriva se tek
kad đ u igru, kad
ostvarujemo ć Ni
za jednu životnu stazu ne
postoji č svaka je
neispitana, neponovljiva,
zato je u životu avantura
pravilo, a ne izuzetak, jer je
putovanje kroz neispitane
predjele, koje niko poslije
nas ne može ponoviti, sve se
staze potiru, uvijek se
stvara nova konfiguracija,
uvijek se ukazuje drugi
pejzaž, druga klima za
svakog posebno. Zato
moram da budem svoj
vlastiti č prvi i
posljednji putnik na putu
kojim samo ja mogu ć
Likovno obogal:enje / Safet Zec
Likovna oprema I č č
Fotografija I Akšamija
. . . . . , . . - . , . . . . . , . .
- " _ . , . . ' . ' _ ' 1 " _ _ ' " , , _ ' o o
. . . _ - . . . . . . . . . - -
- - . - . . . . . . . _ . . . . " . . . . . , . . . . _ " ' . .
. . . . . . . . , -
" . _ . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . r . . , .
. . . . . . , _ . . ' ' ' - ' ' " ' - . - . .
. . . . . . . . . . - . . . . . - . . .
, - - . - ; . , . . . . - - . . . . . . - - "
. _ - , , - - . . . . - - . . - . . . . . .
. . . . - , - - . . . . . . . . . . . . - "
_ o o . _ . _ . . . . . . . . _ I . , . . . ' . . .
. . . . . . . . . . , " " . . . . . . . . - - -
. 0 " . . . . . ' " " , . - - - - - _ . . -
- _ . . . . . . . . . . . .
. " - - _ . _ _ . . . . . . . . . . -
. . _ 0 , , , - , . . . . . _ . _ r . . . . . _
. . - - . .
-

. .

" , '
. ,
- -
"
, . . . '
, "
I I !
, . . . . . . . . . . . . . w . . . . . .
, . . . . . . . . , . . . _ . 1 , , . .
_ . , . . . O O ' " , o . 1 , _ _ ,
' _ " I - ' _ N " ' . . . . . . , / - . •
- - _ . . . . . . . l O . . . . . . . . . - ;
- ' - - _ . . _ , . . . . . . . 5 i F ; _ . . . .
- - - . _ . . • _ . ' , . . , - " .
• . . . " , . - ' . , . . _ . " " ' - ' d . 1
. . . . . . , . _ . o , . . . . . . I . . / ' " , •
0 _ - b "
. . . , _ . . . ' " " . . , .
- , - . " , . . . . . - . . . . . . _ . . .
- - - - . . . . . . " . . .
- . . - . . -
. . . . . . - . . . . . . . - . . . . . , . . . -
0 . - . _ _ . . . . . . _ , _ . . . . . " . .
. _ . . _ - . . . . _ _ .
o w o . _ " - ' _ . . _ . . _
- •
. .

, -
-
- -

" -
, -
,

' .
, . : :
-
• •

-
.
,


, -
-
- . .
o o . _ . .
, . . . . . . . . . - - . .
- . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. - , . . . . . . , . . , , , , . . - . . " . . . . . . .
, l . , . . . , . , . . . . , . '
. . , . . . . . , . , ' p - , . . . . '
' _ " _ _ ' - l ' ' 0 . . . . ' 0 ' . . . . .
, - . , .

• . . . . . _ . ' . . ' · · ' . 1 0 . . . . .
. . . . . . . . . , . . - . . .
, . - . . . . . - . , . . - . . . . '
, . , . . l o . . " . . . . . . . _ . . . . _ . . • _
, . . . . . . n • • _ , . , " "
J o . . _ _ . . . , , " •
. . . . , . " , _ . _ . - . . . _ , . -
. . . , . . . . . . - - , . . . . _ , . . . . . " . .
- _ . , . . . . . - - . . . . . , ' . . . . . . .
- " . . . - . . . , . . ' . -
T , . , . . . _ . . _ _ . . . . . .
- . _ , ' - _ . . . . . . . ' . . . . . . . .
. . - . . , . . . - . . . . . . . , . . . . . - , . . .
' - " ' , . . . . . . . . . . . . . . , _ o . .
_ . . . . - . .
r . . . . . . , . . . . _ . . . _ . _ . . . . . . . . . .
, . - . - . -
- - - , - . . . . . . . . . . .
i l i ·
,


" ,
I . . , . ' - - . " 1 1 t
' ! J
o r , . J #
. . - .
. . t : : = "
. . l . • > . _
. . . . - . . . . ; : . , . , . . . . . . - . . .
-
. . . . • . - . . . . - . . . - -
. . . - . . . . -
- -
r . . . . I _ . . . . . . . . . . . . .
• O O . . . . . . . . . , •
. . . . . . . . ' - - ,

- . .
. . . . . . . .
' o • • _ _ , , , '
o ' " . . . . . . . 0 _ . . .
, . o o . . , . • • • , . . .
o - , . . . . . , _ _ ' 1
, .
_ _ , r , • • . _
" . . . . . . . " . " . . . , • • _ O I
r - , . . · . , , _ . . . . . .
; - " , . .
- - - ' _ . - . . -
. - I . . . . . . . . . . . . . .
. , . - - . . . . . . . ' j
, . . . , . . . • > . . .
' - - - '
" , - '
' . "
. . 0 > . -
r • • _ . . . . , , . . . . . . . , " " . . . . . . . . w . .
• . ' 1 ' ' O O " . . .
> _ • • " - ' 1 _ ' . . " " . . . . . _ .
" " - . . . . , , " , . . . . . . . . . . . . . . - . .
- . . - , . . . . _ , . . . .
r , , _ , " " . ' . . . . . . _ _
. . . . , _ . . . . . - . , . - _ . ,
, . . . . . - - - - . . . , - . . . - " " " , -
h _ " . . , . . . . . . . . . . . . , - . . - , _
. . . , . . _ . . . . . - . . . . . . . . . . - - .
. . " ' - - " " ' - " - " - ' - ' - - - - _ . _ , _ . _ " . . . . . . . . . , , , . .
, . . . . , ' - . . . . . . . . . . . , 0 - . _ . .
, . . , - . - - . . . . ' - . . . . -
_ _ . . . . . . . . . . . .
. . . _ . . - - , . - . . . . . . . -
- . . . . . . . - - . . .
_ . . . . , . . _ - , . , . . _ . . . . _ , - "
_ . . . . , , _ . - . . . - - -
_ , " ' - _ . . " _ _ _ _ " ' 1 J -
- , _ . . . . _ . . . . . . . . -
O o - , - ' . _ ' . . . . . , _ . _ .
. _ , - - - - . . . . . . , -
, , , _ , _ _ _ , , _ , , _ _ _ N
• m . . _ .
Meša ć
SABRANA DELA U DESET KNJIGA
Jubilarno izdanje - osamdeset godina od đ
Meše ć
TIŠINE
MEŠA Ć
v
TISINE
roman
BEOGRADSKI Č Č ZAVOD
SVJETLOST
I. SKELA
Tri dana su topovi tutnjali, ž ć se,
a č dana su granate č da eksplodiraju
svuda oko nas. Nisam č znao gdje, jer se II
špi1ji rasipa zvuk, sve je nejasno i zato strašnije
nego napolju, nepodnošljiv ć tu-
tanj, tama što je postala dio nas, šuštav besmislen
šapat kOjim otkrivamo strah, nemoc što nas vezuje
za ovu vlažnu rupu. U bunilu, ne ć
jasno stvari ni lica ni razmjere ni smisao, tonuo
sam II košmar sav od panike što se iz kratkih
trenut aka svijesti uvukla u moju č krv
i ispunila me š č nepoznatih strahota.
Nije to strah od blizine neprijatelja, ni misao na
smrt što č na špilj skom ulazu zatrpanom kame-
njem, ć nešto neizrecivo teže: kao da je svijet
izumro, i posljednji č sam, ludi pred onim
što ga č Sam, jer oni što su u ć šaptali
nisu donosili olakšanje, nisam č bio svjestan
njihova prisustva, bili su ć ć č t
mraka, dio bunovnih kretanja i podzemnih glasova
što su se pleli u neuhvatljivom kovitlacu. Bilo je
to prvi put da mi blizina ljudi nije ništa olakšavala,
5

prvi put da sam se osjetio č nepovratno
sam. Težina tog ć i ć da ponovo
bude, ležala je u meni mj esecima. Sve dosad.
A na ovom putu sve više č nestaj e, zabo-
ravljam ga, i zato se ć lak, đ ludo
ć što sam se izvukao iz mraka u koj i me
uvukao rat. I žurim, kao da bježim.
Ne pitam ni za ime sela, ne č me se ni ovo
kretanje sjenki oko vatara, ni uzvici, dozivanja,
naredbe, tihi r azgovori, iznenadan veseo smijeh.
Sve je to č nevažan susret u prolazu,
utopljen II kišnu tamu novembarske č Da nije
ove tihe a jake radosti II meni , sigurno bih više
vidio, našao bi h đ smisao u tom smuše-
nom kretanj u i glasovima što su se isprepl eli u
besmislu č Znam samo da svi ovi ljudi odl aze
na drugu stranu, preko rijeke. Tamo još traje r at,
i oni ć sigurno u toku ć ć skelom. Razmje-
njujemo se na ovom mjestu, njih ovdje napušta.
spokojstvo. I nije mi žao, moja radost me štit i.
Cujem Duška kako veselo č o našem pre-
lasku skelom i o strahu koji je preživio. A ja mi-
slim svoju misao. I taj prelazak je bio radost. Pri-
vidno bezrazložna, jer je ri jeka u novembru strašna,
rebrasta od prljavih t alasa punih č sa sna-
gom negdje II dubini koju misao samo okrzne, da
se ne uplaši. Surova je, č na zvijer. A opet je
u meni radost, iako je druga obala daleko, i skela
pretrpana, puna ljud i unezvijerenih č jer ne
vjeruju ludoj ri jeci, i šapat o ć što se desila
negdje pri prelasku kad se skela ot kinula i podavilo
se ne znam koliko svijeta, i ć sumrak,
i r afal mitraljeza s druge strane što ne dohvata,
ali može da ulije strah. Ne meni, ne više, ništ a mi
6
se ne bi moglo desiti ma šta da se desi, siguran
sam u to. Jedan dio moga života se završio, a drugi
još nije č i nisam nigdje, pa kako da mi se
nešto desi na magnovenom preskoku iz onoga što
sam bio II ono što još nisam? Tiha radost i kad
sam ugazio u duboko blato razgaženo nogama lju-
di i stoke što se u č nemiru prebacuju s jed-
ne strane na drugu. Sve poznato ostalo je na onoj
obali: ovdje je granica đ godina što su pro-
šle i života što me č
Zato ne pit am, i ne č me se ime ovog sela,
ili možda i nije selo, ć nekoliko ć č ih
i ne brojim. Ne znam ni ko su ovi ljudi što uzne-
mireno hodaju po mraku, ili č sjede. Ne
č me se, to bogatstvo kad postojimo samo za
sebe. Nestalo je ć bunila, i č i straha
od potpune praznine. Sjedim, ć grijem se kraj
vatre i ganuto gledam u plamen : sutra ć ova
vatra biti ć i ova jeza uz đ i mokre noge,
i misao još na onoj obali, ona još ni je prešla ri-
jeku, nije sasvim, sve ć biti ć ć se
polako ć oštrinu i t amne boje i gorak okus.
ć đ za č da, bilo je lijepo. Sad nije
lijepo, ali mi je svejedno, ć ć miris sut ra-
šnj eg zaborava i ć ž č boju uspo-
mena što ć ostati poslije svega.
Misau juš II planinama na onoj strani, su-
više je dana, ljudi i doživljaja bilo moja sudbi na
da bih mogao lako da se odvojim. Dobro je što
se odvajam. Sve št.o ć ć da pobjegnem,
dobro mi došlo. Bojim se da me č drže ove
godine što, evo, baš sad č Vatra što grije
dl anove i lice još č č gužvanje u tami
što uvijek nosi đ još č nervozna
7
paljba mitraljeza vjetrom prenesena preko rijeke:
još č Samo još č rat, a sutra ć
Zato je radost i tih smiješak u meni, za sutra.
Neko sjedi pored mene, nešto kaže. ć
se iz sebe kad mi ponudi cigaretu. Pita me jesam
li pospan, ć li da pušim. Ne objašnjavam da
nisam pospan, odvajam se. Primam cigaretu, ž ć
da se opet č u sebe, i ne slutim da me č
vjek č lukavstvom pažnje, da me kupuje ob-
zirom. Pita me kuda idem. Kažem.
Jadan je, zgrbljen, nespretno sjedi na panju,
izgleda star i č I smiješan, nikako ne spada
ovamo, u ovu ć što prijeti olujom. Sešir mu se
objesio od kiše, zimski kaput od krombi štofa još
č ć peševe da ih ne isprlja, svilen šal
mu je oko vrata, i kravata na bijeloj košulji, siva,
sa crnim prugama. Sve to ć jer je ne-
prikladno, č Ovdje samo surovost ne pada
u č
Kuda ć on? Covjek prIca, sigurno je zato i
č razgovor, da se požali, đ sagovornika
je našao, slušam ga kao iz daljine, mobilisan je
kao ljekar, č je pošao od . ć ć je umoran
od puta i č a tamo je vjerovatno još gore.
Da nisam želio da ostanem sam sa sobom, da
ć vrijeme što nestaje, što se tanji u meni,
da n1sam htio da mislim o svemu što je sutra,
s nadom, sa č koja su sva ć
odgovorio bih mu da je strašno, rijetko ko ostane
živ, č ljekari, umiru od tifusa, od rana, i od
straha. Osvetio bih mu se što je č ratne go-
dine proveo kod ć Ali htio sam da brzo za-
vršim razgovor, da se što prije vratim u maglu
8
svoga snatrenja. Kažem da nije strašno, č
za ljekare.
Ali opasnost, ipak, postoji.
- Zar niste mogli da se oslobodite, zbog go-
dina?
- Meni je č
To je ć Možda je č imao č
set, danas ima mnogo više. č đ ga pogle-
dam, i vidim pri odsj evima vatre: lice bapska,
staro, bez ijedne žive crte, ć š ć Može
li strah toliko da pojede č ili je takav, st ar
otkakQ zna za sebe? Pita, ne ć se više ni-
č
Borbe se stalno vode?
- Stalno.
- Uslovi života su sigurno teški.
- Da. Cekaju vas napori, dugi marševi, gla-
dovanje, spavanje na zemlji, ć vaške, stje-
nice, Nijemci.
Istrgao me iz mira, iz sJecanja, iz željenja,
probudio u meni č prezir. Osjetio sam kako
me obliva ž ć pakost. Od toga rastu
snage u č razvija se crna mašta. Kakve bih
mu sad slike užasa poklonio, nakljukao ga jezom,
istjerao i posljednju trun mira iz njega, ako ga
ima, a ne znam zašto, zbog njegovog ušt avljenog
lica možda, i njegovih č č godina,
i šešira otežalog od kiše, zbog mira mu i spokoj-
stva u gradu, zbog ranjenika na onoj drugoj stranj
što su ga uzaludno č zbog onih koj i su sve
gubili -avaj, zašto me nisi ostavio na miru, ne-
ć č č - zbog njih, zbog njega, zbog sebe,
zbog nj ežnih prstiju što ih je zaboravio na kolje-
9

nima, zbog svega. Ali ne, ne t reba, ć š
davole u sebi zbog ovog kukavca. Pusti ga na
miru.
Na njegovom licu pojavio se č živ
str ah, ne više nemi r zbog ć ć ko-
č izvjesnost užasa koji je osuden. Rašken'i
krila moje pakosne mašte odjednom su se opustila.
Ne zbog njega. Uplašio me podzemni tutanj što se
javio u meni.
- Salio sam se - kažem ć se nj egovom
neskrivenom strahu.
Gledao me nepovj erljivo, č đ kakva je
to šala?
- Salio sam se, zaist a. Vojnici ne vole upla-
šenost ni ć
Ali u r.jemu živi nepot rebna sujeta, i djeluje
žalosno.
- Nisam uplašen. Možda uznemiren.
- Nemate razloga.
- Ah, manite.
č je to na uzdah iza kojeg je stajao neki
samo njemu poznat razlog. Otkrio ga je odmah,
jer je na granici iza .koje ga č užas, i sad je
vrij eme da sve ·kaže, sutra ili za sat moglo bi biti '
kasno.
- Imam ženu II gradu, ostala je sama.
Mogao sam da mu kažem: ja nemam ženu u
gradu. Sta je gore?
- A onda, rat je, ne znam, ni vojsku č
nisam služio.
ć
- Ne, ne, to je ć objasniti. Godinama
sam vezan za knjige, za kliniku, za miran život,
ni na izlete n isam volio da idem.
10
- Sad ć nadoknaditi.
ć je i ć se zagledao u vatr u,
Teško mi je bilo da ga žal im, poniknuo bi đ
da je znao pred ,kim uzdiše, a ipak saan osjet io
njegovu muku, jezu onoga č trenutka kad
se gube poznati životni putevi i č panika
goro lom nog hoda u nepoznato. Ali sve što je re-
kao, bilo je suviše č pomalo l jigavo, izazi-
valo na podsmi jeh. Bolje bi bilo da ništa nije obja-
šnjavao. Ostala bi ć da se nekad sjetim,
ako bih se sjetio, maloga č uzdrhtalog pred
iskušenjima što ga č ž š ć rastankom
sa ženom koju voli, zabrinutog zbog njene brige
za njim. Bila bi to pomalo sent imentalna, pomalo
smiješna slika, ali podnošlj1va. ć svejedno
mi je, ne č me se ovaj đ č č
tužnih č ni njegova žena, sigurno istog ova-
kvog bapskog lica, ili možda za glavu viša od nje-
ga} jer mali muškarci vole amazonke.
Gledamo u vatru, odvajamo se. Ja gledam una-
prijed, on unatrag, moje č je njegovo sutra, a
njegov prošli mir je ono što mene č što že-
lim. Ne bih se mijenj ao s njim. On sa mnom bi,
sigurno.
A možda je po nekoj pravdi, pravednijoj od
moje, trebalo da se zamijenimo, i da se vratimo
odakle smo došli, u naviknuta: ovako bi moglo
da bude teško i meni i n jemu. Ali nas niko nije
p.i tao, a i da je p itao, ne bih pristao. č sam
mnogo od ovog povratka.
Kad sam podigao pogled s vatre, vidim da je
mislio na ć Pogl ed mu je tup i nesabran. Ra-
streseno mi- pr uža cigaretu. Ne mogu da je uzmem,
prvu sam platio razgovorom koji me mogao od-
11
ć kuda ne bih želio. Još ne vjeruj em sebi, ali
ć č š ć sam nego što moj strah sluti. Za-
palio je sam i gledao me tako da sam znao da ć
nešto da zamoli : to je onaj trenutak kad li ce oživi
i na njemu se vidi misao iako č još nema, ol:;
je njegove znaju, zato su unaprijed meke i pod-
mit1jive, spremne da se svide i da privol e, pret-
hodnici i poslanici dobre volje. Zatim dolazi č
jedna od mnogih koje bi mogle ć i koje se
biraju da bi č utisak, ali nisu uvijek i naj-
prikladnije, jer je izbor brz.
- Da li bih mogao ... da 11 biste htjeli nešto
da mi č
J e li ga osokolila moja izdvoj enost, moje ć
tanje, moj rastresen pogled? č sam ohrabrio
nj egovu nesigurnost. Ili se hvatao za prvu priliku,
da je ne izgubi.
- Napisao bih ženi pismo, zaboravio sam ne-
što da joj kažem. ć vam hiti teško, stanuj emo
u centru - dodao je na moj vrlo đ gest
koji nije č ništa drugo nego da sam se našao
u glupom položaju glasnika što prenosi lijepe žel je
č starca ž š ć amazonki.
- Molim vas.
Glas mu je drhtav, prisilio me pa ga požalim,
bojim se da ne č
- Dobro - kažem. - ć
Pomalo sam č ć na prvim koracima
II mir č me teški uzdasi nad sitnim bri-
gama.
Iz svoje ljekarske torbe izvadio je mapu sa
plavkastom hartijom za pisma (kamo ć da je
ponio jedne č više), pažljivo izvukao naliv-
12
-pero iz unutrašnjeg džepa i č da piše na ko-
ljenu.
Stavite : negdje na položaju.
Zar ne smijem da napišem gdj e smo?
Smij ete. Vi baš ne znate za šalu.
Pogledao me č đ nije razumijevao moju
f rontovsku duhovitost. Sigurno je mislio kako je
glupo šaliti se s takvim stvarima. ć ć č
me se vojnici sve ne šale. A ja sam ga zadirkivao
ć i sažaljenje i prezir što sam ih ne-
kaku istovremeno ć prema njemu.
Nastavio je da piše svoj u poruku amazonki
ć se da ne uzdiše suviše glasno. Poruka je,
izgleda tužna. Teško je bi10 zamisliti da piše o
ljubavi.
ć smij ešan, s mij ešan je ć sad, sa
ovom svojom č torbom i pokislim šeši-
fom. I vojnici imaju svoj č č isklju-
č nego žene. ć mu se. I u nastupu veli-
kodušnosti , potpuno nepoznatog porij ekla, jer raz-
ioga nije bilo, pomislio sam da mu poklonim svoju
kožnu partizansku torbu, lijepu i č i što
je najvažnije, sasvim č Pomogla bi mu da
makar malo ublaži svoj nepopravljivo civilni iz-
gled. Ne bih bio mnogo š ć u torbi su mi smi-
ješne uspomene, slika djevojke što se udala za
drugoga jer nije vjerovala da ć se živ vratiti iz
rata, pismo prij atelja u kojem javlja roditeljima
da je izgubio nogu, poderane č koj e ne bi
bilo štet a baciti, kao ni č sliku, dnevnik
koji nije vrijedio više od č neupotrebljiv,
suh, konvencionalan, sav od krupnih č što su
otkrivale oduševljenja a skrivale živog č
13
I šta još? olinjala č za zube, ratni veteran
kao i ja, nešto partizanskih listova štampanih u
zemunicama, više sentimentalni bagaž nego potre-
ba, engleske č ć s mirisom diditija još
iz Engleske. Zaista, malo nosim u novi život. Sve
što imam, to je u ć
Ali je misao o poklonu bila samo misao o
odvajanju. Torbu nisam dao doktoru. Možda je
ne bi ni primio, a možda bi s njom izgledao još
beznadnije. A nisam mu je poklonio najviše zato
što nisam htio da ispadnem smiješan u njegovim
č zašto da mu je poklanjam? MO:lua bi lakše
shvatio bezrazložnu grubosi nego bezrazložnu ve-
likodušnost. Ali, to je moja misao, ne njegova.
Kad je otišao, vatre su još svjetlucale. Ne-
daleko od nas tekla je široka crna traka rijeke,
crnja od ć sa sablasnim nervoznim odbljesci-
ma č upaljenog svjetla. Držao me za ruku,
dugo, bilo mi je neugodno, ruka mu je vlažna i
drhtava, gledao me u č pa se okretao rijeci.
č je na đ koga vode na odsluženje
kazne, drži se za mene posljednjom snagom, a ja
jedva č da mi pusti ruku, da ode.
- Recite mojoj ženi... Ništa, ć sam na-
pisao.
Sapat mu je ć pokušava da govori hilo
šta. Odahnuo sam kad je otišao u mrak.
I eto, desilo se da. smo se mimo išli tu, na
obali rijeke što me stvarno dijelila od rata u koji
je on išao, a taj č na koga ć docnije toliko
misliti, ni je u meni ostavio nikakva traga, nisam
snažnije doživio ni njegov lik ni njegovu sudbinu.
Suviše sam bio obuzet sobom da bih mogao da
14
ga primijet im č nego mimogred. Ostao je
sjenka, zrnce, nevažnost, manje nego ništa. Dodir-
nuo me, a dodi.r nije ostao, č sam ga, a II ušima
je ostala tišina. Kasnije nisam ni želio da oživim
njegov lik, drago mi je bilo što je ostao samo
sjenka II mome ć
Pismo sam stavio II torbu. Amazonka ć se
raznježava.ti nad mirisom diditija, koji ć plavka-
sta hartija upiti za č
2. NOe
Kao troma uzdr htala životinja polegla po zem-
lji, II ć voz č na maloj stanici. Opipam oklop
t e životinj e, hladan i sigurno prljav, dugo je ni sam
vidio i ć potrebu da je dodirnem.
Sjenke ljudi ulaze II vagone, dolaze iz tame i
ulaze II tamu, jer samo naprijed, na ć oronule
nemani , svijetle II č dva ć i ara, č
ć okolni mrak još težim. Možda je i moj brat
đ ovim ljudima.
Misliš da može da bude ovdje?
Može da bude i ovdje.
Kad si č za njega posljednj i put?
Cesto č za njega.
Bio je II zatvoru, II logoru, II nekim našim je-
dinicama, ali nikako da ga đ Stiže me samo
glas. Znam šta Duško ć da pita : zar još vje-
ruješ da ć š ga č Da, vjerujem. ć je
da ga ne đ Volio sam ga više nego sebe, ili
bar kao sebe. Suviše je dobar, suviše lijep, suviše
drag da ga više ne bude.
- Da pretražimo voz?
Idemo od kupea do kupea, zovem ga po ime-
2 TiSIne
17
nu. U toploj tami uskih odjeljenja dišu nevidlj ivi
ljudi, razgovaraju ili ć odgovaraju ili se smiju.
Volim ovaj naš svijet što uvijek misli na šalu.
- Ako nosiš rakiju, ja sam onaj što ga tražiš -
odgovara neko. - Dužan nam je - veli Duško.
- E, onda produži.
Idemo dalj e i opet ga dozivam: ko zna, možda
je baš tu. I malo mi je s'miješno, a pomalo i tužno
što ga tražim ovako, po mraku. Ne odziva se, ali
ja ne č ć ć ga. Duško nij e baš sasvim
uvjeren. Kaže dok stojimo u tijesnom hodniku :
- Trebalo bi nekako Č tražiti. Ne osla-
njati se na č
- ž č i č
Sjedili smo poslije cio sat, a možda i duže,
II potpuno č kupeu, a nismo znali kad ć
voz krenuti. Nisu znali ni službenici na toj izgub-
ljenoj bezimenoj stanici, i zalijepili smo se za drve-
ne klupe ć se u ruke sudbine i nekom ne-
poznatom koji je upravljao voznim redom.
Sve je č tiha jamska t ama, neosvij et-
ljeni peron, fenj eri ž č kao svici zalutali
II ovu novembarsku ć i ovaj č voz što može
krenuti naprijed ili nazad, sad ili nikad, samo što
je meni svejedno. Kao da su nestvarni, i kao da
je sve pomalo nestvarno, glasovi se javljaju na-
polju pred vagonima, i u susjednim kupeima, sa-
svim nerazgovjetni, ali, ć ne č ć
pospano ravnodušni. Drago mi je, ne zbog njih.
Bojim se da ne n8!i.de nemir. Mogli bi da ga rode
mrak i ovo gužvanje sjenki svuda oko nas, tudi
glasovi što žive sami, voz što ukleto stoji. Ali kad
mislim O njemu, ne javlja se. Zato se smiješim
u sebi. li sebi zato što je mrak, a i da nije mrak.
18
Drugog se to ne č niti bi iko shvatio. Kad bih
rekao č i Dušku: bojim se da ne đ nemir,
ali ne nailazi kad ga č Duško bi mislio da
nisam sasvim pri č svijesti. Zato mu ć ć
ali je dobro da znam lijek: ć nemir da ne bi
došao.
Duško postaje mirnodopski nestrpljiv:
Ovaj voz se baš ukopao!
Sta te se č Sad ništa ne zavisi od tebe.
Da pitamo nekoga kad polazimo.
Sutra č Ili nikako. ć nas u zo-
ru. Spavaj.
- ć oko ć
Glas je ženski. Odmah pored mene, uz prozor
zakovan daskama. Nisam vidio uz koga sam sjeo.
Duško je na klupi do mene. Odmah je zapalio
i upaljenu šibicu držao malo duže đ
prstima, ć č lice, Ona se osmjeh-
nula. Svidio mi se taj siguran, prijateljski osmijeh.
U mraku što se sklopio nad nama kad je Duško
otresao č prste, ostalo mi je to za trenutak
osvijetlj eno lice sasvim kratko u svijesti. ć sa-
tima jedino lice izdvojeno iz tame, i još žensko,
moglo bi duže da se pamti. Na žalost, ili ć
nUe lijepo, i uzalud svijetli preda mnom. Ni onaj
pogled nije mi se više dopadao, č mi se samo
sia:uran, a ne prijateljski. bio je zid đ nje
i drugih ljudi, č ni odbrana, ć č
Mogla je mirno da stupi u razgovor sa svakim,
da pruži 'korisno obavještenje, maloprije, da
se našali č ali žena ć biti samo ako se uda.
SV,e sam ć znao o njoj, odavno: sigurna u sebe
i zato nera nji va, uvjerena u svoju snagu, jer je
hladna, lojalna a đ đ svog osje-
,.
19
ć samostalnosti, ponosna na kostrijet samoj
sebi nametnutih č Muškarce ne podsti-
č na osvajanje, ć na dužnosti, ako dožive lju-
bav, nastojate da je svedu na razumnu mjeru.
Duško mi đ neke znake, gura me u rebra,
udara II nogu. Ne znam šta ć Zato kažem glasno:
- đ do prozora. Drugarici ć biti hladno.
J a bih joj rado poklonio ovo guranje u rebra
i udaranje nogom, ali ona je, naravno, neranjiva.
- Nije hladno - veli. I: - Naviknula sam.
Jasno, naviknula je na sve na šta se ne vri-
jedi navikavati.
Voz je iznenada krenuo, naglo, kao u trci, ali
to je varka, jer č se odlijepio, vidjelo se da je
č da mili.
- Kuda ide? Nazad?
- Naprijed.
- Ne, nazad.
Ipak je išao naprijed.
- Pa ovo je pravo č
č da se đ pobuni protiv ovog
našeg podsmijevanja, ali se nije javila ona, nego
Sestan. Dva dana putuje s nama i č nas
svemu što ne znamo, a mislio je da mnogo štošta
ne znamo, i eto sad vidimo da nismo uspjeli da
pobjegnemo.
- Nemate pravo - kaže svojim đ
č glasom spremnim na dug napor - rat
još nije završen i ne može se č č
Bože, kako je lijepo kad neko sve zna i kad
ć da kaže i drugome. Ali Duško ne misli tako,
sjetio se č u toku dva duga dana s ovim
č što je govorio opširno, ali sasvim jedno-
stavno, ć da nam je sve nejasno,
20
da nam sve treba č ali č ć abe-
cedom i ć na njoj. č ć se da č
ne kaže štogod nepoznato ili nešto što bi bilo ma-
kar malo č On zna samo za dvije strane, uvi-
jek i u svemu, samo za dvije, jedno i suprotno,
da i ne, mrak i svjetlost, prastaro dobro i zlo, sa-
mo dvoje, nikad ć ni'kad nijansa i prelaz. Ne
zna za kolebanje, nikad ne griješi, nikad nij e u
sumnji, nikad se ne šali. Salu, možda i s pravom,
smatra grijehom, nekorisnom a opasnom igrom
duha, č jednom zauvijek utvrdenih vri-
jednosti i svetinja, makar bile i drvene.
- Ne, ne varam se - rekao je Duško svad-
ljivo - i ne č č Ni nakon deset godina
ć č č i tad ć naši vozovi zaka-
šnja vati i ovako č po stanicama, i hvala bogu,
jer da je č ne bismo bili koji smo!
A onda je Sestanu č nepravdu, koju ć
dugo pamtiti, č š mu da govori, sigurno
veoma dugo i veoma ubjedljivo: č je da pje-
va. Nema sluha, ali to štedro đ glasom.
Djevojka se nasmije:
- Dobar glas.
- č - kaže Duško. I nastavlja svoju
pjesmu, č u namjeri da ubije Sestana, č
nog što ć hulj enje ostati bez odgovora.
- Pjeva strašno - kažem djevojci - ali bo-
lj e i to nego da onaj drugi đ do č On ne
dozvoljava smijeh, osim ako je pravovjeran, ne
dozvoljava razgovor, osim ako je dosadan. Kud
on đ trava radosti ne č
Opisujem i nju.
- Tiše - kaže ona. - č vas. Sta vam je
skrivio?
21
- Davi nas danima. Imam ć da ć
nikad ć od njega.
- I sad mu se svetite, krišom?
ć da je sablaznim ć igru koja ć
je izazvati i, naravno, pretjerujem. To što govorim
nema veze ni sa Sestanom ni s njom, ni sa č
osim s jednom ć š ć koju ne podnosim. Ze-
lim i da joj se zamjerim.
- Ne svetim se, pokušavam da ga opišem, dok
ć On je mesija uvjerenja koje ne shvata, i svo-
jim upornim mesijanstvom ć tri nevjernika
dnevno. Ništa živo, niUa đ ne smije
da se desi, sve ima svoj kalup i svoju formulu,
nema ih mnogo, kao ni božjih zapovijesti, ali su
stroge i dosadne. ć ih, ć je, jer su
neprikosnovene. Sta da radimo? Ostaje nam da hu-
Iimo ili da č
Ona ć Pitam:
Spavate?
Ne. Slušam.
Jeste li ljuti?
Ne. Zašto?
Eto, ništa nisam postigao.
- Sigurno mislite da pretjerujem.
- Kako mogu da znam? Ako govorite ozbilj-
no, mislim da mu pridajete suviše č
- Ako govorim neozbiljno?
- Onda je svejedno. I onda ne govorite o
njemu, ć o sebi.
- I šta u tom č mislite o meni?
- Da mislite neozbiljno.
Zna i da se našali, ne vidim je, ali ć
njen siguran osmijeh. Njoj je sve jasno.
22
- Da ga pozovem da sjedne do vas? On je
ozbiljan.
Ona se nasmije:
- Ne, hvala.
J taj smijeh mi je poznat, uzdržan, jedva č
jan, samo njen, kao da nije ć drugome, ć
kao da je č otkriva, a ona to ć Jedva
sam ga Č onda, i ostao mi je tajna, kao i sve
II toj ć Da to nije ona?
- Vaš glas mi izgleda poznat.
- Ne vjerujem.
- I smijeh, pomalo taman, prigušen.
- Gdje smo se mogli vidjeti?
- Nismo se vidjeli. Bila je ć i mrak.
- Onda to nisam ja.
- Steta.
- Ne znate ni ko je?
- Ne znam.
- Onda može biti svako.
- Ne može.
Voz š ć umorno, kao da ć U blizini
je rijeka, ć je po ć od koje se č
noge, a vazduh u 'kupeu postaje sve teži od dim ..
i isparavanja odijela. Iza pregrade se č teški
umoTIl..i glasovi što pjevaju muci uz inat, kao u sva-
kom ratu,
pjevaj, majko, kad II borbu đ
at' ne č ako ti ne đ
i u tom upornom mraku što nas upija i ništi ne-
primjetno se gube granice izmedu stvarnosti i ne-
stvarnosti, i sve pomalo č na onu nekadašnju
ć izdvojenu iz drugih, obilježenu tajnom. Sve je
23
bilo, a opet č na san, ni na č ne mogu da
se zaustavim jer ništa ne znam, a držim se sje-
ć uporno. Nij ednog putokaza nemam za tra-
ženje i zadovoljavam se onim što je bilo, od toga
je u meni ostao pun osj ć neistrošen i nezado-
voljen, i ostao je nekakav sanjarski miris, druga
dimenzija, ć izvan onoga što se č
dešava. Samo, da li se to nestvarno ć javlja
u č kad bi moglo da mi bude teško, kao odbrana
od ove pjesme ć nespokoj stva kojim pri-
jeti ć
Duško me opet gura u slabine, š ć
- Pusti me do nje.
- Ne mogu.
On upali šibicu: đ je zaspala na mo-
me ramenu. Tiho se nasmije:
- Ni njoj ć š znati imena. Ali za ovu cemo
sigurno z,nati da je postajala.
Njena kosa ne miriše na sijeno, ć na gar
i na sapun za pranje. I neprijatno me golica po
vratu. I neugodno mi je uz nju u ovom smiješnom
položaju. Ali je puštam da spava.
3. RIJEKA
Sunce nad rijekom, odbljesci na vodi, II meni
širi na. Rat je ć sasvim daleko, za cijelo jedno
prostranstvo promjene nastale od sitnih mijenja-
nja što su postala č kad su se ć sva
desila.
Cini mi se da sam povratak uvij ek ovako za-
mišljao: prostrano nebo bez prijetnje, sunce što
đ boje, pomalo tupo ć ć zbog š č
kivanja. I vedra lica oko mene.
Ljudi su zaista vedri. Gledaju niske muljevite
obale obrasle šibljem ili mutnu vodu rijeke, do-
vikuju se s onima na gotovo potonUlim prista-
ništima kad brod pristane II nekom malom mj estu,
i smješe se zadovoljni zbog č Ili ja želim
da tako bude.
Primam ono što jeste, č ne dublj e, kao
boju, miris, šum, ć što mogu da gledam i slu-
šam, nizašto, đ obaveze da mislim opre-
zom. Navikavam č da žive slobodno, bez pre-
zanja. Ne dublj e, č ne č velika je
prednost ne praviti kombinacije, ne strahom koga
više nisam svjestan, ali koji je sigurno postao moj
25
skriveni orijentir, tajna libela negdje u meni, uvi-
jek živa, ne č ne smislom ispod đ
Ne bojim se tog potkožnog smisla, samo mi ne
treba, još, dovoljne su i vode koje se vide, zašto
tragati za ponornicama ? Ne ć potrebu za
č ć ga se ako đ i sjenka
njegova, svoje gubitke ć u svetotajne
žrtve, s vremena na vrijeme, ć ih tamjanom
tihog ć ne dublje, ne teže, mogle bi da po-
stanu nepodnošljiv bol.
Brod je malen, vedar, žustar, ne č ure-
dan i ne č ozbiljan. č na svoga kapetana,
koji nije ni star ni mlad, ni strog ni
bezbrižan, nije suviše ponosan, niti se ljuti što je
na ovom brodu. Ugodno se ć u životu, iz-
gleda.
Iz svoje kabine donio je dobro župska vino
svesrdno nas ponudio. Pije i on, s uživanjem
s š ć Stojimo kraj kormila i upravljamo po
redu. Kapetan uzima č samo kad đ obi-
lježena mjesta, potopljeni brodovi i ć Duško
č kako smo sve putovali, pješke, na konjima,
na 'koljenima, željeznicom, đ Kapetan o vožnji
u ratu.
- Jeste li vozili Nijemce?
- Naravno.
Ne č se. Ni mi. I ne č se što se ne
č Još č bismo č razgovarali. Sad
je sve u redu, lijepo i dobro: ć se iz rata
i nismo zlopamtila. Divimo se pomalo kapetanu.
njegovom preplanulom licu, bijeloj kapi s lenge-
rom, bezbrižnom izrazu i zanimljivim č Ne
smetaju nam njegove vodnjikave č ni nos pIJa-
nice. Zadovoljni smo što je pažljiv prema nama
26
i što se nimalo ne plaši naših uniformi i oružja.
Iako je to č
Smi jemo se. I đ se smije. Samo što
ona nije više đ od jutros, od č kad
je sunce obasjalo brod. Iznenadio sam se. U ć
mi se č ružna. Cešl jala se slobodnim pokre-
t ima, š ć se na nas, đ našom si-
ć ć ć je bila đ ž i ružna
đ u šinj elu, sad je rascvjetana ljepotica.
Sta su od nje č jutro i sunce? Ili od mene.
Li jepa je, ali ne zbog pravilnosti crta, ć zbog
č samosvojnog. Dj eluje sigurno i skladno. Naj-
prije se ć iz·raz lica, miran, povjerlj iv,
č č nekako s ć da ne krij e pra-
zninu. Poslij e, dok smo stajali kraj ograde, gleda-
ć naselja uz koja je brod pristajao, bio sam joj
zahvalan što ni je žurila da pokaže ni duhovitost,
ni zamornu sentimentalnost, ni uzdržanost, ništa
od svega onoga što lj udi u prvom susretu nude
j edan drugome. Bila je, rekao bih, s mj erom nepo-
sredna, nenapregnuta, posjedovala je onu rijetku
sposobnost da stvori oko sebe klimu povjerenja
da se č ć lako. đ se. Ta oso-
bina koju sam volio kod drugih, a koju nik.ad ni-
sam težio da sam st eknem, kod nje se ispoljavala
tako bogato da sam bio đ nepogrešivo
ć ć đ ritam, ona je prema njemu pode-
šavala svoj. Njena misao kao da namjerno nij e
prelazila visinu ni obim đ a njena r aspoloženja
nisu bila hirovita ni uporna, podešavala su se pre-
ma drugima. Cinilo mi se da u sebi uvijek može
ć i dublji smisao i puniju veselost i duho-
vit iju č samo ako to ć i ako joj je to po-
trebno. ·Ali time što se đ nj ena č
27
nost nije ništa gubila. Priznajem, gotovo sam odu-
ševljen njome, zbog promjene od ć oduševila
je i Sestana, jer je s pažnjom i bez dosade saslu-
šala njegova mišljenja o svemu i č ne pod-
smjehnuV'Ši se ni poslije, kad smo bili sami.
Pamtim šta sam ć mislio o njoj, ali to mi jc
sasvim svejedno: vjerujem utisku što ga je stvorio
ovaj trenutak. Drugi trenutak ne'ka stvori svoj
utisak, i on može da bude č ma koliko bio
č
I eto, stojimo s kapetanom kraj kormila, svi
pomalo đ Djevojka, u bluzi i suknji ma-
slinaste boje, objema rukama golim do lakata dr.li
veliki č i smije se s Duškom. Pomalo ga mrzim.
Vidim: kapetan gleda u nju. Njena obla ra-
mena, malo povijena za kormilom, kao da podrhta-
vaju u zanosu, jer u pokretnom č pulsira srce
broda. Ona ga ć upravlja njime, č mu
udar, š ć od njegove snage što ne prijeti. Faun-
ske č kapetanove požudna piruju ć dje-
vojku pretvorenu u sirenu na pramcu gusarskog
broda, ustremljenu a vezanu, č u skoku,
suncem i vodom i dalji':lom, za kojom č
tnemo ne ž ć da se približi.
I odjednom osjetim kako srce broda š ć pod
mojim nogama. Ne klizimo, ć lebdimo nad od-
sjajem vode. Radost, prisutna ć danima, razbuk-
tava se u požar što bjesni i zasljepljuje. Nasmijem
se, valjda suviše glasno i razbludno možda, jer se
ona okrenula i pogledala me. Ali me ne prekori-
jeva. Iona se smije: varnice sunca i rosa rijeke
su joj u č Naglo se ispod njene ruke uhvatim
za kormilo što se lako podaje i nudi spremno na
svaku ludost. Sad su č isprepletene ruke na
28
č malo ih je, htio bih da ih je mnogo više,
mojih i njenih ruku. Laktom ć č doj-
ku, mišicu mi prži vlažna toplota ženskog pazuha,
č bedro je uz moje, drhtavo. Struje krvotoka
su nam se izmiješale, ć jedan jedini ritam,
lud i č Udar vode o pramac potresa nas
u korijenu i briše svijet oko nas. Suncem zapaljena
olovna rkjeka, i samo nas dvoje gotimo u tom p<r
žaru. Uzmi nas, rijeko, upij nas, sunce. Sve je
č ovaj uža,reni č koji nema prošlosti ni bu-
ć koji priznaje samo sebe, i sve je u nje-
mu ć
- Sta č crvena bova lij evo? - č
kapetanu.
- Nedemontirana mina.
- Da vozim na nju!
- Vozi!
ć brod prema crvenoj bovi ispred nas.
Smijem se. Smije se i kapetan. Smije se i djevojka.
Ali njena ruka sasvim meko, iako nepopustljivo,
drži brod daleko od mine.
Zašto? - pitam je II smijehu.
- Suviše je lijepo.
- Baš zato.
Mogao sam da je poljubim u usta, mogao sam
da je obljubim ispod kormila ili razapetu na pram-
cu, mogao sam da bacim brod u vazduh. Sve sam
mogao II tom kratkom č ludosti, samo nisam
mogao da ga zadržim.
Naglo, sasvim iznenada, bez ikakvog vidljivog
razloga, sve je prošlo. Rijeka je prestala da gori,
bezvoljno je poteklo sivo olovo. Ugasio se požar
u meni.
29
Nailazilo je ono č sam se ć
se da je nestalo. Javilo se poslije neprirodno usi-
janog trenutka zanesenosti. Kao da je ta vatra
sažegla snage koj e su me branile.
Izvukao sam ruke ispod njenih i bez č se
odvojio, ž ć da ostanem sam. Docnije sam se
sjetio njihovih pogleda. Znam da ih tada nisam vi-
dio, nisam mogao da ih vidim, a ipak sam ih se
sjetio, zbunjenih i uplašenih.
Trebalo je da ovo proživim sam, bez ikoga.
Bio je to ć stišane zaprepaštenosti, koja nije
ništa odredeno. A baš ta đ težina, koj oj
se ne mogu č korijeni, ni sagledati dubina
ni smjer, tamna prijetnja kojoj razum ne može
ništa, nadnosila je nad mene nepoznat užas, teži
od svake đ patnje. Potpuna, č sa-
ć uzaludnost svega što bih mogao č ne-
izbježnost č što ć ć a ne nailazi. Najgore
je što ne dolazi, jer da đ dobilo bi bilo kakav
oblik, i strah ne bi bio tako potpun.
A kad je prošlo, zacari1a je pustoš. Umor kao
poslije bolesti. I č mj ešavina ć što je pro-
šlo i tuge što ć se jednom opet javiti.
Naslonio sam se na ogradu i zapalio gorku
cigaretu. Bezvoljno sam posmatrao pustoš u sebi,
ne ž ć ni za č
Djevojka je prišla i stala kraj mene. Prilago-
đ tiha,
- Je li ti zlo?
Da.
- Bolestan si?
- Nije mi ništa.
Pogledam je: č su joj dobre. Uspio sam ds
se osmjehnem,
30
- Jesi li ti dj evojka s mirisom sijena u kosi ?
- Je li postojala?
- Ne znam.
- Da li bi volio da sam j a ona?
želje.
Izgubio bih je.
Ako bi je našao?
Da. Ona je sve što ć Ima oblik svake
Nema svog oblika.
Uvijek je prisutna.
Uvijek odsutna.
Ne možeš je uništiti.
Uozbiljila se:
- Da li bi zaista poveo brod na minu?
- Ne.
Sad mi sve izgleda besmisleno. I ovaj raz-
govor.
Nije ti oila zlo?
Nije.
Mogu li ti ć
Zahvalan sam joj na toj nepotrebnoj dobroti.
Nije više razapeta sirena na pramcu gusarskog
broda i ne može razumj eti. Maloprije bi mo:ida
razumjela.
- Ludost ne traje dugo - kažem što mogu
vedrije.
- Steta - veli ona. - A možda je i bolje.
- Ti si razumna.
- J e li to grijeh?
- Više nedostat ak nego grijeh.
- ć li na kormilo?
- Umoran sam.
Znamo i ja i ona da bi bilo besmisleno obnav-
ljat i đ š zanos. I tužno stojimo jedno
pored drugog.
4. SUSRET
Ovaj obilazak nema nikakve sv:rhe a prvo je
što č Ne tražim ništa odredeno, ne zaustav-
ljam se nigdj e duže, trudim se da izgledam zapo-
slen, i kao da se č zaustavljam ondje gdje
se niko ne zaustavlja, da bih prikrio bezrazložnu
đ Smijem se u sebi, malo je suviše mla-
ć č č č zavirim II č aulu starog
fakulteta, đ kroz pusti park, polako idem
uskom ulicom II kojoj poznajem svaki zid, svaki
prozor, zastanem na uglu gdje je č stajao ma-
rondžija, II ovoj kapiji smo našli sklonište jedne
č kad je padala kiša a nismo imali novaca
za bioskop, ja i Lila, iza ovog kioska smo se sva-
đ ko zna zbog č Sitnice, nevažni nepove-
zani č kao đ ć I č se, ništa
se II meni ne ć od onog što sam mislio da
ć oživjeti. Cak se i smješkam kao da se rugam
sam sebi. Nije veseo taj smješak, ali nije ni tu-
žan. Malo sam prazan, ali to je, valjda, zato što
sam č više od ovih susreta.
-Cak i ne ć da sam sebe varam
dok č svoja ć Pravim se da
sam pomalo sjetan što ne oživljava stara ć
3 T iSi ne
33
Nosim Misitino pismo kao prijetnju.
Pronašao sam ć sumorna trokatnica, s ne-
č balkonima koji č ne služe, s ma-
lim ulaznim vratima kroz koja se vidi dug i č
hodnik. Broj 25. Mislim roditelji su na ć
sprat.u, lijevo. - Na vratima je č s imenom
- objasnio mi je. Oklijevam, teško se č
da đ Mislim šta ć ć - U bolnici je. Zašto
je II bolnici, to ć odmah upitati. Da li da kažem
sve? Ranjen je, amputirana mu je noga, sad mu je
dobro . .. Kako može da bude dobro kad je bez
noge? Ili da ništa ne kažem. Ali možda on o sve-
mu piše u pismu i uzalud bih krio. Badava, ć
da govorim o ć toga blijedog tihog č
i o tome kako je danima govorio o njima, i kako
me ispratio s molbom: - Neka mi odmah pišu.
č ć im, možda, o njegovoj pomalo č
č ž za roditeljima i za dvojicom starije ć
što je sigurno potreba za utjehom, traženje oslon-
ca, hvatanje za nešto sigurno i drago.
Zamišljao sam susret s ć roditelji-
ma, odavno, otkako nosim pismo. Znao sam ih po
njegovom opisu. Otac, Č i veseljak, ć
se mršavim rukama na sto i uzalud ć pokušavati
da zaustavi suze. ć kao dijete. Majka je
đ od oca. ć uspravno i ć me ne-
prijatelj ski, č ć da oporeknem t u strašnu vi-
jest . ć vjerovati. - ć ć ć njene
užasnute č ć Osamnaest mu je godina,
život je pred njim. Reci da nije istina.
Zašto nisam poslao Sestana, mislio sam neza-
dovoljan, ć se tromo i bezvoljno uz prljave
stepenice. Bojao sam se đ tuge, uznemiravala
me. Nisam bio siguran ni da ć ć Možda sutra,
34
pokušavao sam da od-gadim sve. Pa ipak sam se
penj ao. Ni sam uspijevao da đ opravdanje da
ne č ono što moram, a ni sutra ć biti ma-
nje teško nego danas. Naposljetku sam se č
na prevaru: ć pismo s vrata i odmah ć
ć to- bijeg od njihove žalosti. Ali, zar bi im bilo
lakše kad bih ostao? Možda bi im bilo teže, sigurno
bi im bilo teže. Da, ć pismo i ć njih radi,
mislio sam, njih radi, da im ne bude još teže.
ć sprat, lijevo. Ružna gvozdena ograda
nad provalijom stepeništa. Prosta oguljena vrata
s ostacima ž ć boje, bez imena. I bez zvona.
Ne hvale se svojim stanovnicima, ne nude se da
se otvore.
,Obradovalo me što se niko nije odazvao na
kucanje: nisu kod ć Pokucao sam još jedan-
put, slobodnije. Ipak su tu. č neužurban korak
prilazi vratima. Ne nada se č neprijatnom,
ne zna za ć ide ravnodušno. A kad su se
vrata otvorila, ugledao sam nepoznatog č
Misita ga nije Debeo, trom, pospan,
mrzovoljan, II košulji bez okovratnika, s metalnim
dugmetom pod vratom, s crvenim hozentregerima
preko opuštenih ramena. Glupi, nepotrebni detalji.
ali sam ih zapamtio zato što sam č da ć
sve biti č Možda je đ
"
- Stanuje li ovdje Misita?
Ne stanuje.
č mi je.
Stanovali su.
Valjda su se preselili?
- Nisu.
- Ne razumijem.
35
- Nijemci su ih, odveli, J oš ljetos. Ostalo jc
nešto njihovih stvari.
- Jesu li ubijeni?
- Sigurno. Sta možemo, rat. A stvari su ovdje.
Istina, nema mnogo.
Sišao sam niza stepenice polako, kao da sam
izgubio cilj, kao da sam zabor avio kuda sam
pošao. Stepenište je prljavo, odavno č
muzgavih zidova, po kojima su ostali tragovi bez-
brojnih ruku, nadojena teškim mirisima što su se
svakog dana č iz kuhinja. Kad sam se
penjao, nisam osjetio taj zadah ć usparen, uže-
gao, kiselkast, a sad me gušio. Bilo je č bez-
nadno tužnog u tom masnom nevidljivom oblaku
što je uporno lebdio u toj rupi đ spratova.
č u svakom č Išao sam, u po-
sjetu mrtvacima, razgovarao s njima ć uz ste-
penice, plašio se njihovog bola. Bili su ZIVI JOs
prije pet minuta. A sad sam tražio trag njihovih
prstiju po prljavom crnom frizu na zidu obilježe-
nom mnogim dodirima. Sigurno i njihovim, na po-
sljednjem silasku kroz ovaj oblak zadaha što je i
onda lelujao ovako nevidljiv i zagušlj iv. A možda
ga nisu ni osjetili. Zato što je to bilo pri posljed-
njem silasku, ako č ikad misli da je posljed-
nji. Za mene su umrli maloprije, za malog Misitu
su još živi.
Sjetio sam se č s crvenim hozentrege-
rima i pljunuo s đ iako on nije kriv, htio
sam da bude kriv, da n e mislim ni na šta drugo.
Drago mi je bilo što me č košava. pu-
stio sam se njenim udarcima i njenom bijesu, pso-
vao naglas, č šinjel da mi više smeta,
okretao glavu lijevo i desno, ulagao nepotreban
36
napor da je savladam. Samo da ne mislim na pra-
znu šupljinu stepeništa. Ne volim tugu, č me
zlim, zato se zavaravam bijesom. Dva su mi pisma
u torbi, možda ć ih oba baciti u vjetar. Da košava
razvije đ nevolje, ć da me se č ć
da me pritiskuju, jer ć se i mimo mene desiti ono
što mora da se desi, i samo ć mi biti teže ako
znam. Neka nestanu u zaboravu, u neticanju, II
neprimanju. ć ništa da znam, ć da me boli.
Zelim da me 'zvižduk vjetra zagluši, da zasvira
kroz mene kao kroz trsku, mislim kako bi lijepo
bilo ne misliti, mislim kako bi lijepo bilo ć se
sad na rijeci, šiban olujom, u ribarskoj barci ili
u štrkljastoj drvenoj ć na obali rijeke, okru-
žen divljom stihijom, sam s njom, bez tuge u sebi
i oka sebe. Ali to je samo trenutna želja, davna-
šnja potreba za bijegom i za odvajanjem od tereta
II sebi, neostvariva č ž za tišinama .
. ć sam našao Lilu. č sam je živu
i š ć u ratnim godinama, ne ć
joj da se izmijeni i ostari ni za dan od posljednjeg
đ ž ć II životu sva ć o na-
ma, jer je bila posljednja. I uvijek sam znao da
ć je ć kad se vratim, ne da obnovim lju-
bav, ć da obnovim nježnost. Iona je bila lasica,
Kola Brenjon, vitka i gipka, lijepa i mila, i šta
se sve .ne bi moglo ć o djevojci koju smo vo-
ljeli, znale su nas sve zapuštene staze Tašmajdana,
klupe Kalemegdana, svi ć š Palilule, i svuda
smo krali poljupce, ć se . prolaznika što su
nailazili kroz tamu. Govorili smo nježno glupe ri-
č (tada nisu bile glupe), preklinjali jedno drugo
da ljubav traje č svako č iznova zabo-
ravljali na grdnju kojom ć je majka č
37

deset puta se rastajali i opet ostajali, ganuto odu-
ševfjeni što je samo jedm takva l'jubatV na svi-
jetu: naša.
Poznala me i ostala u vratima. č sam
godinama taj č zamišljao svaki pokret i svaku
č Sta ć se desiti? Ali ć nije bilo dobro to
što sam posmatrao i sebe i nju: šta ć se desiti?
- Da se poljubimo? - upitala je.
To nije želja, ali je uspomena na želju, neg-
dašnju, nije neophodnost, može se desiti, ali ne
mora, vjerovatno je nepotrebno, č i smiješno,
a možda je i oživljavanje ć bez žara.
- Mnogo je vremena' prošlo otkako smo se
posljednji put poljubili. Kad si došao?
- č
Ušao sam. Zatvorila je vrata i ostala zagle-
dana u me kao da nešto traži, kao da. se ć
Ništa nije našla u sebi, č se nije sjetila, iako
je sve znala, i zato se osmjehnula raznježeno, i
radi mene i radi sebe: bilo je, sjeti se, ć se,
isuviše je bilo lijepo da sad ne pokažem raznje-
ženost, pokaži i ti. U trenu oklijevanja, koji je tra-
jao đ nama kao prepreka, vidio sam vrijeme
što je prošlo. I u njoj i u sebi, i raznježen osmijeh
je zaista nepotreban, djelovao je suvišno. Poznao
sam samo njene č crne, jakog sjaja, dubokog po-
gleda koji mi je vratio ć ali je sve drugo
đ i nepoznato.
Uhvatila me m mišice i poljubila mi.rno, bez
žurbe. Zatvorio sam č i pokušao da vratim mla-
dost. Usne su joj žive i č u mojim, kao nekad
u tami Grobljanske ulice. Ali ne, ništa nije kao
nekad, ć je zadržati varku. Sve je trajalo
duže nego što sam želio, i postalo je nelagodno.
38
Poželio sam da odmah odem. Bilo je č tu-
žno. Aji ona se č držala za nekadašnjeg
mene i gledala me sa š ć koja ć nije
imala nikakve veze sa mnom.
- Isti si - šaputala je š ć se - isti
kao nekad. A ja sam ostarjela,
- Niko nije isti.
- Isti si, a ja nisam. Ostarjela sam.
- Nisi ostarjela.
- Mani. Sjedi malo.
Sjeo sam u fotelju.
- Pa šta si radio za ovo vrijeme?
Bilo joj je dvadeset kad smo se rastali, Sta-
rija je od posljednjeg đ za nekoliko godina,
I za jedan rat. Bila je pahulja, latica. želja,
a sad je žena koj a se goji. Gdje je onaj mladi osmi-
jeh, kud je nestao?
Glupo je dozivati uspomene.
Napolju je mutan i vjetrovit sumrak, a u ne-
provjetrenoj sobi s masivnim starinskim namje-
štajem ć se spušta ć Spušta, kao mora. Sje-
dimo nepotrebni jedno drugome, i trafimo uzalud
sebe negdaš nj e, Vrijeme polako č i zatrpava
nas prazninom. ć da upali svjetlo, štiti se mra-
kom. Traži moju ruku.
- Glupi smo bili - smi je se. - Poljubac nam
je bio dovoljan.
- Glupi - smijem se i ja.
- A opet je bilo lijepo. Možda baš zato.
Možda.
Ni to više ne znamo, niti je važno.
- tetiri godine - kaže prigušeno. - Cetiri
godine. Nije to ništa} te č godine.
39
- Naravno da nije ništa.
- Je l' da nije, reci.
- Ništa, č godine nije ništa.
- Mislila sam na tebe sve vrijeme. Zeljela da
đ š
Bojao sam se da ć to ć Možda je to po-
malo i istina, jer ja sam njena mladost, kao i ona
moja, ali mi to sad izgleda ć I ć
želim da se sve svrši, da č ovu posjetu
uspomenama što ć ove ć č da umiru. Ona
im još ne da da umru, naivnija. je od mene, ili
ć Njena ruka me steže č Cutanje "po-
staje opasno. I t a"ma. Htio bih u ć II košavu,
na obale uzavrele rijeke. Kleknula je preda me,
obuhvatila me č č oko pojasa. Ne pomažem
joj č ni prihvatanjem ni pristajanjem.
- Ostani č kod mene - "kaže kao da
se brani od č od prazne sobe, od usamlje-
nosti, od misli na vrijeme što je prošlo.
Lažem:
- Imam sastanak.
Dobro. Idi, kad moraš.
- Stvarno imam sastanak.
- Dobro, znam. Ti si još mlad, to nije pravo"
To što si mlad.
- Nisam više mlad.
Govorimo kao ludaci. I poljubim je mrtvo, po-
ljupcem koji nije želja.
Ustala je, upalila svjetlo. Sad je još gore, su-
više se vidimo. Pitam da bih nekako pripremio od-
lazak:
- A ti? Kako si provela rat?
40
- Tako. Muž ml je umro lane, od kapi. Nije
bio ni tako star.
- Od č živiš ?
- Ostavio mi je štampal'iju.
- Nisi se preudala ?
- Treba da se udam. Orlak u radnji.
Nasmijala se. Smijeh joj je neprijatan, gor ak
i taman. U tom smij ehu je iskustvo koje se nije
želj elo. Mnogo znanja o životu i malo č
Li la - mrtvi nišan ranijeg života. Jedini živi
svjedok, a ć ne može to da bude. Iznevjerila
je i sebe i mene. Ne može da bude č š ni
zaklon ni veza, sve se prekinulo, ne postoji. Nije
ona kriva. Krivice nema, postoji prek,id, postoji ne-
nastavljanje, postoji smrt. I život iznad toga, i po-
sli je toga.
Zbogom, lasice. Glupo je dozivati uspomene.
Tebe više nema, a ovu ženu ne poznajem. Ni tl
mene, sigurno, više ne poznaješ. I sve je u redu.
Sve bi bilo u redu da me ova nepoznata žena nije
na rastanku upitala za brata. Njen glas mi se č
nio pozna t, đ š i.
Ne znam šta j e s njim. Možda je i poginuo.
Ah. Steta.
I njega sam tražio danas i č po ovim uli-
cama.
č su me mrak i košava.
Grad je još č u sebe, pritisnulo ga hi-
ljadu muka koje još nije prežalio. Volio sam ga,
sve sam volio u njemu, a sad ga ne poznajem.
Krije se, ć A možda se i ja krijem i ć pred
njim, nemamo povjerenj a, ili nemamo šta da ka-
žemo jedan drugome. Nešto je stalo đ nas
41
i sputalo nas da se radujemo. Ni ja ni on nismo
ono što smo bili, ni ono što ć biti. Sad smo
č
Vjetar me udarao u prsa, gruvao me nevid-
lj ivim šakama, u bjesu. Kao prije č godine.
Zurili smo preko zapuštenog parka, da se sklonimo
iza zidova stare crkve, lasica i ja. Poslije, te ć
dugo sam č brata u maloj studentskoj sobici
s mirisom dunja što ih je stara Rahela stavljala
svake jeseni na ogromne starinske ormare.
Sve do ć lutao sam ulicama ne odvaja-
ć se od njih. Zao mi je bilo da ih sahranim.
5. AMAZONKA
Prolazi dan, dva, tri, ne znam koliko, a ja č
kam da se nešto desi. Siguran sam da ć se desiti,
radost neka, ljubav, ma šta što nije mrzovoljno
sivilo dana i ć Cudno, kažem sebi, da se nisam
suviše naglo zaustavio? Ratni kovitlac j e odjed-
nom stao i sad ne mogu da podesim korak.
Nepovratno se ć kao ć Nije
to sasvim loše, nemam obaveza ni č
samo je pomalo prazno. Svejedno mi je kuda ć
ć kad završim posao. Uvijek sam želio tu pot-
punu slobodu, a nikud ne polazim, nijednu ć
nost ne š ć niti zapravo znam kakve su.
Hodamo bez cilja, tražimo se, a kad se đ
govorimo o ratu.
Nijedno mjesto nij e naše, ne znamo da ga
osvojimo, kao da ć ć nekud. U kafani je
krš uniformi, gunjeva, oštrog vonja, dima, glasnih
razgovora, razmetljivo nevesela gužva u kojoj se
ć da teren nije ni naš ni đ Još ga prezi-
remo, ne sklanjamo noge u č i teškim co-
kulama, s visoka gledamo ke]nere što se vuku
bezvoljno, gotovo s đ Ioni preziru nas,
43
nesavijanjcm leda, podignutom obrvom, prljavom
bluzom, š ć Još sc ne snalazimo ni mi
ni oni. Kelner j e negdje daleko u mislima, odvo-
jen od na;s, zagledan u velilri prozor što se tr,ese
zbog tenka u prolazu.
- Kafu - zamolih ponovo.
- Molim, č sam.
Ironij a u profesionalnoj č prezi r koj i
jedva krij e. č su mu drevne: kroz nj ih su prošle
hiljade ljudi i svaki je oci jenjen u ć sekunde.
Mi novi, Ocijenj eni smo zajedno, nije nas vri je-
dilo izdvajati ponaosob.
Kafa je loša, mlaka, neukusna.
- Nemate bolju kafu ?
Kelner je sijao od ć
- Nemamo. Još jednu, molim?
- Ne.
Pa ? - pita Dugko. - Sta si radio ova tri
dana?
Zar su ć tri dana?
- Brzo ti je prošlo?
- Nije brzo prošlo.
č o lasici, on se veselo smij e. Pita :
- J e li ružna?
- Nij e ružna.
- Pa zašto onda? Mlada, lijepa, što nisi ostao?
- Nije više ona nekadašnj a.
- Baš zato. Sad si joj potrebnij i.
- Ne volim samilost.
A zamisli da ste se č pri je rata?
Sta bi bi lo?
Ne znam.
Cekam da kaže sve, ali on ć Ne znam
sta krije, i ć da pitam. Bolje ovako. Ne volim
ni svoje ni tude ispovij edanje.
Onda mu č o redakciji. Urednik me do-
č t ako č da sam ć pomislio da je za-
buna. Ali nije bila zabuna, znao je ko sam, sretali
smo se i poznavali za vri jeme rata, ali ne za ovo-
liku č Uostalom, tako sam ja mislio, on
nije: poznavao me tako t emel jito da sam se za-
prepastio. Doduše, poznavao je svakoga. Dok smo
s jedili u kancelari ji, ušlo je mnogo ljudi, kao u
kafanu, niko se ne najavljuje. I svakog je zvao
po imenu, udarao ga po ramenu, pitao za pozna-
nike, a ljudi su se zbunj ivali, iako nisam znao
zašto.
Udarao me po mišicama, klilcl:.ao, vjkao ah i
oh, i - drago mi je i - gdje si tako dugo, onda
telefonom č dva č č Pitao me:
- Da li još voliš č č
Nikad nisam volio ni da vidim č ni č hi
sl abiji, i kažem ć se :
- Više volim kafu.
- Kafu - č je č I malo za-
č đ č mi se. Ali opet je uhvatio r avnotežu:
Pa kako u tvom Užicu?
- J a nisam iz Užica.
- Ah da, iz Kragujevca.
Ni sam bio ni iz Kragujevca.
- E tako - nastavio je ć pomalo nervozno,
iako se smješkao. - Drago mi je što ć raditi
zajedno. č ć š č da se baviš svojom
strukom.
Sa strahom č da cUJem št a mi je stru-
ka. Nije me ostavio dugo u neizvjesnosti:
45
- Privreda, č mi se?
To mi je struka koliko i sanskrit. Ali ć
Ako se opet pobunim, š ć da se uopšt e ne
poznajemo, ili da je on II potpunoj zabludi, ne
znam šta je gore. I glupavo gledam II njega po-
š ć da zadržim normalan izraz lica, č sam
se i smješkao, iako s naporom, ć kako nije
uvijek lako s ljudima koji sve znaju. Ali sam, iz-
gleda, pretjerao II nastojanju da ga uvjerim kako
je sve II redu, i on je č da me gleda sum-
č
- Ili nije?
Znao sam da se to sakato pitanje odnosi na
moju struku, ali je č ć č sam
se: priznati ili ne prizna ti. Odgovorio sam sakato,
prema njegovom kalupu:
- Jezik.
- Ruski? - upitao je s posljednjom nadom.
Francuski.
Završen fakultet ?
Ne.
A, tako. Dobro, vidje<:emo.
Duško se !mijao mojoj č
- Sve si izmislio - kaže.
- Ne baš sve. Recimo pola.
On se opet smije, sad ć s manje opravdanja
i duže nego što bi trebalo. A kad ć gleda II
pepeljaru, i kaže đ
- Da, da.
- Sta: da, da,
- Ništa. Cini mi se da si nezadovolj an. Mo-
žda si č nešto drugo.
- č sam da budem guverner Narod-
ne banke.
46
Nasmijali smo se, ali sam osjetio uznemire-
nost. T krivo mi je, kao da me zatekao na ružnom
djelu. A stvarno nisam mislio o tome, nisam za-
mjerao svom đ položaju koji može d:.!
bude samo skroman, nisam imao č ni nekih pla-
nova- ni želja, svejedno mi je, šta bih ja s polo-
žajem i šta bi on sa mnom, smiješno je i zami-
slit i. Ako sam č povjerenje, to je prirodno,
vjerovao sam u sebe, kao i svi koji se ni na č
nisu okušali. Nama su sva vrata otvorena, sve
želje ost varive, sve ć nadomak, treba
samo htjeti, a ja ć Svejedno je odakle ć po-
č negdje ć izbiti ova nagomilana ć
s kojom se teško nosim, jer još ne znam č da
je podredim. Nekome ć biti potrebno ono što
budem č neko ć zastati pred tim i pogle-
ć me č đ zaista, to je tvoje djelo? Još
ne znam kakvo je to djelo, ali ma kako da bude,
ć lij epo_
Duško me gleda, smiješi se da izbriše mogu-
ć nelagodnost zbog svoga pitanja:
- O č misliš?
- č me nekako. ć sam se k.9.0
da nemam korijena ni staništa.
O kome govoriš?
O uredniku.
Vrlo važno,
Dabome.
Mislim to što urednik kaže. ć š li da
odemo nekud?
Kuda?
- Kud bilo. Da pij emo, da bjesnimo.
Zašto?
Onako. Ako ć š
47
ć Ne ć nikakvu potrebu.
Onda je sve II redu.
Sve je II redu.
I prazne č mogu da budu vedar praporac,
potrebno je izgovarati č ponekad nas prevare
pvojim zvukom i našom željom da im vjerujemo.
! povjerujemo, bar za izvjestan trenutak. I za izvje-
stan trenutak, to nije malo. A dobre su i ljutite
č i one mogu da budu lijek.
- Ima č ružnog II tome: on svakoga jed-
nako poznaje i svakoga jednako ne poznaje, sve-
Jedno mu. On ima č A to je baš najgore, taj
č Nema suviše vlasti da bi m,ogao da me ne
vidi, a ima suviše vlasti da bi mogao da me vidi.
Razumiješ?
Ne razumijem sasvim.
- ć š da razumiješ. On je i gore i dole.
Još je dole, uvjeren da. je to privremeno, gleda
gore, č Zato mu je č podešen za to pre-
lazno stanje, odražava i ono što jeste i ono što
misli da ć biti. Ne đ se č ali se
sluti, zamišlja da je č koliko još smije,
rastresen koliko ć može. Jednog ć nestati, dru-
gi ć se razviti . Gusjen ica s krilima kojih još nema,
uli je ć što ih vidi u mislima.
- Ako je t ako, šta te se č Govoriš ko-
ješta.
- A šta tebi smeta što govorim koješta. Sta
ti smeta ako ne govorim koješta.
Je li ti lakše kad grdiš? Onda grd i.
- ć Pokvario si mi zadovoljst vo.
- ć kao riba.
Smiješi se dobrodušno: djedica koji se ponaša
strpljivo prema razmaženom č ne smeta mu
48
što s.e duri, ne ljuti se što je ć ć se
na vrat ovom dobrom č zato što sve pod-
nosi mirno. Sam je kriv.
- A to je uvredljivo, taj č
- Opet o uredniku?
- Treba da zapazim'o č da ga razliku-
jemo od ostalih, svako ima nešto svoje, i drago
mu je ako se baš to posebno primijeti. Razumiješ?
- Razumijem.
- Sad ne razumiješ.
- Dobro. Ne razumijem.
- Kako ne razumiješ?
Smije se mirno, više voli ovo moje besmisleno
zakeranje nego besmisleno ć Ne mogu mu
ć ne znam šta bih drugo mogao da č
- ć život takvi ljudi.
- Pusti ga, neka ide do đ
Onda je zažmirio na jedno oko, ć u
mrežu sitnih bora :
- A možda ti tražiš takve ljude, možda ih
izmišljaš da bi mogao da psuješ.
- Zašto da psujem?
- Ne znam. Kažem onako.
Prohujalo je kao metak, tik pored mene, dah
mi je zastao.
Rano je č a prola.znika malo na ulici. Ne-
gdje na sremskim ravnicama još traje rat.
Mrak je vlažan i gust. Vjetar nam baca u lice
ledene kapi kiše.
4 TišLne
Kuda ć
Ne znam.
Nekakva č
đ djevojku.
Zar ima djevojaka?
pada na dušu.
49
Gdje?
Na svijetu.
Ima, nadam se. ć li II hotel?
U hotelu je strašno.
ć
Na žalost.
Palo mi je na um da odnesemo pismo ženi
onog doktora sa skele.
Po navici, bio sam stvorio II sebi njenu sliku,
kumovala joj je doktorova bapska lice i njegov
sparušen izgled. Ali kad se na zvuk zvona poja-
vila na vratima, sva moja č bila su pre-
đ : starija je i deblja od žene koju sam za-
mislio. Izišla je još jedna, sasvim mlada, gotovo
č nevjerovatno krhka pri slabom osvjet-
ljenju predsoblja. Da nismo pogrešili?
Ne, nismo pogriješili. Zašto ne đ
Pozvale su nas, bili smo izvor obavještenja o
doktoru, njegova hoda po muk,ama, Ak za koga?
Za koju od ove dvije žene. Nijedna ne može biti
njegova: jedna je sasvim stara, jedna gotovo ne-
dozrela. Gdje se sadcrila doktorova žena, šta. je
s amazonkom ? Ona pripada< n jemu još od skele,
i pripada mu prirodno, be-L prava na č podsmi-
jeh ili žaljenje. Gdje je? Možda je ,ovo njena
ć
Ali nIJe se imalo kud, morali smo saznati,
đ je doktorova žena, ime joj je Olga, starija
je njena t etka, tetka Bika, tako je zove, došla je
da stanuje s njom' kako ne bi bila sama, i sad
nas nude rakijom, mirno se raspituju o doktoru,
kako ć mu biti, da li je suviše opasno, ima li
ć da se nekako V'I"ati, ć li rat dugo
trajati. Duško gleda u mladu ženu, a ja susprežem
50
ljutnju i odgovaram da smo zajedno sjedili na
kiši, u ratu je najviše kiše i ć za njega
nije opasno, ć mu bolje nego borcima, ali rat
je rat, a da li ce još dugo trajati, ko to zna, ć
traje duže nego što smo pretpostavljali.
Nije ć da je ovo žena onoga oronulog
č ali je č što se ona sasvim drži
tako, ništa č ne vidi u tome, žali ga, raspi-
tuje, ć da ga nema, č ne pokazuje da
bi njen brak mogao da bude č A ne go-
vori i ne drži se tako zbog nas. Sve joj je to pri-
rodno, i, što je još gure, priznajem joj djetinju
otvorenost i pošten izraz u č Lijepa je, iako
mt'š&va, još č sasvim, i stalno moram
da se ć da sigurno ima dvadeset č
godine, iako se ne vide, tako bi bolje bilo da se
vide, da ne bude ružno dokraja.
Tetka je na izgled troma, ali lako ć svo-
ju tešku ruku š ć ć na stolu ili
ć č š Preuzela je sav razgovor ne do-
š ć Olgi da uvi jek č misao, ublažava-
JUCI njenu otvorenu oštrinu. Nije bila nestrpljiva,
nije rekla ono što joj se moglo oteti, ć samo
ono što je htjela, a opet se č da govori slo-
bodno, bez ikakvog ustezanja, ć utisak
neposrednosti, ali ja sam dobro ć bodlje u
njenim vedrim č i podsmijeh u njenoj tobo-
žnjoj naivnosti. Ali me više zabavljala nego lju-
tila ta njena navika da se smije stvarima i lju-
dima. Nije to ć n"ama dvojici, ć svakome,
i nastalo je davno prije nas, to je njeno polje dje-
latnosti, njen viteški turnir u kojem se ne gine,
ali se s istim takvim osmijehom odnose rane, i
ć pogodnom prilikom, njena društvena igra,
"
51
vedra na izgled, II nagovještajima koji i ne postoje
a ko ć da ih bude. Dobar ton ne d-opušta da
se pog-odak primi jeti ni kad krv č A ovaj
ženski vitez od devedeset kilograma izgleda da je
vješt borac. - Mnogo sam vam zahvalna - rekla
je s nježnim osmijehom - veoma ste pažljivi, ne-
ć da nas varate praznim nadama. Uvijek se na-
viknemo na jednu misa-o, ma kakva da je, a ako
bude bolje nego što se bojimo da ć biti, to je
č dobitak. Ali mi se, ipak, nadamo boljemu,
uvi jek, više vjeruj emo svojoj želj i nego svome
strahu, i č s prav-om. Vi ste godine proveli
u ratu, sigurno se niste štedjeli, i evo, hvala bogu,
živi ste, ć Manje se ć dešava nego što
ih naša bojazan vidi.
Dobar udarac. Imao sam toliko razuma da ne
odgovori m brzopl eto, sigurno bih č na dru-
gi udarac, teži nego što bi moja sujeta mogla mir-
no da podnese. Smiješio sam se, kao i ona, pustio
sam da vj eruje kako ništa nisam primi jetio, i shva-
tio sam kako č može lako da posegne za
š ć ako nij e dorastao drugome. Uzdržao sam
se od grubosti, ne volim je, to je krajnje sredstvo
koje donosi samo trenutno zadovoljstvo, ako ga
donese. A pomalo se i divim ovoj ženi. ć
me na djetinjstvo i na jednu moju t etku, isto tako
mirno i nasmijano opasnu, isto lako vedro nad-
ć đ me živost duha u tom teškom
tijelu, i to odsustvo svake nervoze, koja goni na
nepromišljenost, na usplahiren gest, na pakost.
Oprezno pokušavam da je ubadem, ć bod-
lje u vaJtu prdznanja. Kažem da ili je doktorov
odlazak sigurno pogodio, i da se utoliko više di-
vim što to ne pokaa:uju. Nervoza i usp1ahirenost
52
ništa ne rj ešavaj u. - Nij e nam bilo lako - kaže
ona s osmijehom koji nj enim č daje nevje-
rovatnu ubjedijivost - č je č nervozan
kad đ nešto č na šta nij e priprem-
ljen. I to je prirodno: branimo se. Sve što se de-
šava, udara na naše navike, a navike su život.
Naravno, pobuna je besmislena, nikad se ne mo-
žemo naviknuti na ono što se dešava, jer je izvan
nas. Ne znamo ni da ć ć navike stvaraj u zid
oko nas. A onda se opet stvaraju navike. I stalno
tako. Smirujemo se.
- Neki ljudi se ne smiruju - kaže Duško.
- Da. Sigurno. Ali ć ne voli đ
ć ć To č život. Da su svi ljudi
junaci, život bi izumro. A ovako nam se vrate, i mi
ih č i sve opet bude u redu.
- A junaci se ne ć
- ć Ponekad.
Duško je narogušen, ne gleda vi.še mladu ženu,
a ja uživam, želio bih da joj se suprotstavi. Bilo bi
zanimljivo vidjeti kako od nj ega let i perje, ne zato
što bih volio da prisustvujem njegovom stradanju,
ć da č nju u razmahu. Mogao sam i da joj
stanem na biljeg, ali mi je uli vala poštovanje njeM
prividno laka, č duhovitost. Ne želim da
ispadnem smij ešan pred Duškom, suviše sam č
s njim i ć bi me na poraz. Mladu ženu
nisam č Ne č me se, nekako kao da je
đ onim što znam, i č mi se da nije
važno šta ona misli. Ali je i Duško č ono što
je bilo najpametnilje: nasmijao se. Ili je ustuknuo
pred njom, ili nije htio da se upušta u razgovor
koji ne bi doveo ni, do č Možda je i bolje tako.
A ć sam da nešto nij e u redu. Ovo nije obi-
53
č razgovor, ć neslaganje. Ušli smo u drugi
svijet, nepoznat, i mi smo nj ima n epoznati, i smi-
ješimo se jer ne znamo šta bi smo drugo. Mi ne
znamo, tetka Bika kao da zna. Samo njen pod-
smijeh nije ć nama, ć svijetu i ljudima.
Ne mrzi ih, izgleda, ali im i ne vjeruje suviše. Ni
njihovim zanosima, n i nastojanjima, ni onom što
č i govore. Sve se ć dešavalo, ovako ili č
no, kaže: oduvijek je bilo da ljudi ć bolj e, pa
je ispadalo gore i teže, a život sve izmi'I'i i i-zravn a,
i zlo i dobro, i pošt enje i nepoštenje, pa se ne zna
:ita j e šta, a ostaje samo ć na ono što je
bilo, i opet sve č iznova.
Mlada žena (ni II mislima ne mogu da je na-
zovem imenom, ć kivan sam na nju ia ko n e
znam zašto) neprestano ostaje po strani. Zasjenjena
j e tetkinom snagom, njenom š ć i đ
š ć i sigurno joj je č kao i ostali u
njenoj blizini. Smijeh j oj je vedar i ot voren, ali
č sam sebi svrha, nije oružje i odbr ana
kao u tetke. Zvoni prazno, kao vjetar. Ne mogu ni
da naslutim šta joj je potreba, št a je njeno. Ne
č se u razgovoru, gotovo da i ne razmisli št a
ć ć i ć može da tvrdi i pobija istu
stvar. ne š ć logiku, ne ć za dosljed-
nost: razmaženo dij ete prineseno na žrtvu, kome je
sve dopušteno osim da postane samostalna. Zami··
šljam njen život s mužem u ovom bogatom st anu
bez vedrine, ponegdje suviše lepršavom i neozbilj-
nom, s š ć č ukrasnim pvedmebima,
muslinskim zavjesama, neizbježnim klavirom, po-
negdje mrtvo dosadnom, teškom, odbojnom, s ne-
spretnim t amnim namještajem, s dir>iomom uokvi-
renom crnim ramom na sredini zida II drugoj sobi.
54
To je njegovo. č stalo mu je da. se vidi,
('na glasno izvikuje njegov rang i č odgovara
nJ. mnoga pitanja koja bi se mogla postaviti, uspo-
stavlja tako potrebnu ravnotežu. U vitrini su dva
vidno istaknuta ordena, ne znam kakvi su, ne znam
č Možda njegovi. Pokušavam da zamislim ovdje
č što je vjerovao totemima, jer nije vjero-
vao sebi, i nju, okruženu simbolima njegovog dru-
štvenog ugleda. Nije mu bilo lako: da li je mislio
koliko ć vremena ovi znaci vršiti svoj uticaj?
je li se plašio da ć jednog dana postati nedovoljni
i smiješn'i? jesu li ga bolj.ela strahovanja zoog nje-
nog ć sazrijevanja? da li se užasavao kad
bi č neku njenu razumnu misao? Kakav je bio
č u mukama toga č se đ
č tetkama, š ć č bajki
o strašnim ljudima II strašnom svijetu, samo da bi
č svoju č ć Kako se morao od-
ricati mnogo č da joj ne bi probudio maštu i
želje. Sigurno mv: je potrebna njena ljubav, a mo-
rao' je da je guši ć je kao zaštitu,
odvajanje, đ ć je svih sokova. Svih so-
kova, svake silovitosti, svega nerazumnog, svega
č đ ć ljubav od ljubavi. A
možda: ni. on, jadnik, nije znao da postoji nešto
drugo. Samo su ordeni i diploma govorili o nje-
govom nevoljnom lukavstvu koje se branila: č
da je znao.
Na komodi od ružina drveta stoji »Ljiljan II
dolu«. To sigurno ona č Njegove su one debele
ozbiljne knjige, strogo đ u masivnoj biblio-
teci u drugoj sobi. Da nije sad negdje u bosanskim
planinama, sjedio bi nad debelom ozbil jnom knji-
gom za svojim ć stolom, đ s bo-
55
rom na č Ona bi ležala na svom berakota ka-
č pod svjetlom lampe strbušastim postoljem
od fajanse, sa abažurom boje starog zlata, nadne-
sena nad »Ljiljanom u dolu«, smiješila bi se i pla-
kala. On bi je pustio da se smije i da šmrca, a
onda bi joj rekao: no, no, ludice moja. I bili bi
zadovoljni oboje, on svojom širokogrudom nad-
ć š ć ona njegovim razumijevanjem. A možda
i ne bL moglo je da bude gluho đ njima.
:Ali ma kako da je, ne č me se. To je nji-
hova stvar i njihova muka. Smiješno je samo što
ja, izgleda, jedini mislim o tom nepoznatom č
ku. Njegova nedorasla žena se glasno smije tet-
kinoj č o mužu pukovniku i sinu rezervnom
č koji su č prve ponosni otišli
u rat, s velikim nadama i krupnim č o slavi,
a uskoro se vratili bez slave i bez sabalja, prljavi
i - Hodite, moji junaci - rekla im
je ova strašna žena koja se smijala svemu - ski-
nite to sa sebe, sigurno ste i vašljivi, okupajte se,
pa da vas sakrijem.
Kako li ć ,s.e tek nama podsmij ·:'!vati. Ali me
to ne uznemiruje jer znam da se više ć vid-
jeti, i ć zbog toga žaliti ni mi ni one.
Geler u mojoj ranjenoj nozi se uznemirio. Osje-
ć potrnuo bol.
ć padanja, boli me noga.
ć š to da operišeš.
5ta kažeš o ovim ženama?
Zanimljive, stara je pametna, ne vol e nas.
Mnogo si gledao u đ
Lijepa je.
Za njega je sve jednostavno. U tome je č
njegova prednost, ali ga zbog toga ponekad ismj·
56
javam. Ne SUVlse, jer ga volim, a možda ga i volim
Zl3.to što je jednootavan. Smetao bi mi neko č
od mene.
U polupraznom »Dušanovom gradu« ć i
djevojke u uniformama s jede oko jednog stola i
pjevaju partizanske pjesme. Boje se gradske pu-
stoši i ć se ustanka, kao što se ć ć
S njima je i Mira, djevojka s đ gleda prema
n ama prijateljski, tiho se smiješi. Znam da me je
č i kad ,sam uzeo njenu ruku, osjetio sam
toplinu po,vjerenja i njenu potr,ebu za ljubavlju.
Njenu, ne svoju, ali sam bio dirnut. Gotovo je li-
č na ljubav.
6. USAMLJENOST
Sjedili smo, s ljudima koje dotad nikad nismo
vidjeli. Tri ženE:: i trbušasti č zanimljiv, pri-
jatan, kako je govorila mala profesorica iz redak-
cije. ć lijepo, rekla je ć me.
Cekam da. bude lijepo. Ispituju nas, i mi njih.
Kao da se njušimo. Treba nešto do č č
kujemo da cemo se jedni drugima otkriti, ć
da se premosti samoca, II koju smo se zatvorili kao
II bunkere, i gledamo se kroz puškarnice nepovjer-
lj ivih č Ali ne znam šta t reba da uradimo.
Odjednom mi se ovaj skup č ć glupo
je ovo nastojanje da zaboravimo ko smo i da izi-
đ j·za zak lona. Ne znam ko. su oni, šta je II
njima, šta žele, šta mogu da ponude, šta bi pri-
mili. Oni nisu nepoznati svijetovi koje istražuje-
mo, jer i sami istražuju. ć u njihovim po-
gledima č svejedno šta govore - č
svejedno šta č - č A i Ja sam č
č nešto od njih, zato sam i došao.
Govor.e, a ništa ne kažu, smi j u se, a nisu ve-
seli. Cutim, lj utim se na sebe, zašto mi je ovo bilo
potrebno? I odmah pomislim da je besmisleno što
59
se tako držim, i da t reba da budem isti kao i on i,
da č bilo šta, da se smijem svejedno č
da se pravim da mi je prijatno. To i oni ć Ali
ne znam kako da se č iz ovog ć ne
znam šta je potrebno č da se potre kao da
ga nije ni bilo, ili da je bilo č I ne uspi-
ć da đ prirodan č da promije-
nim držanje, ostajem i dalje neprirodan, ć još
upornije, đ Jedva malo se smješkam,
ć ah, kako ste glupi. A znam da sam ja
glup, i to sasvim glup, ali, ne mogu ništa proti v
sebe. Profesorica 1-z redakciJe, vrlo mlada i vrlo
plava, vrlo sentimentalna i vrlo preduzetna, nikad
ne č da joj neko đ maše svojom slatkom
praznom glavicom: zašto smo tako ozbiljni, šta
je to? I pijem s njom, nenaviknut, ali s nemarnim
izgledom pij,anca. Uskoro s užasom ć
da gubim vlast nad rukama, da mi lice postaje
drveno, dia se zarn06'im č se pokrenem. Samo, to
zaprepaštenje ne traje dugo: č da slušam
vedrije, zainteresovan, i ne ć ć se da sam ma-
loprije prezirao taj razgovor, i sam govorim, po-
uzdano i sigurno, oduševljen sobom, ne ć
kako sam premostio prazninu ć ne ć
da nekome može da bude č to iznenadno ukljU-
č Nestalo je i njihovih podsmijeha, ako ih
je ikad i bilo, ć saIn se lijepo, ugodno, i
otpora je nestalo, i č đ i odvajanja. I baš ovo
je bilo potrebno, ovako kako je, s ljudima koje
nisam poznavao, koje d.ot a.d nisam vidio. Nema
više prepreke đ nama, ni pitanJa, ni tame koju
vidimo u nepoznatima, i u pozn.atima, jer su ono
što nisam ja, daleko kao i mjesec. A evo, sad su
ja, ili gotovo što i ja, uspijevam da ih primim bez
60
muke, č s š ć dirnut njihovom š ć
da i oni mene prime, da se zbog mene raduj u ove
ć Kažem to sa č š ć a oni se
smiju, i ja se smijem, i zahvalni smo jedni dru-
gima što je II nama nestalo granica, i pitanja, i
ponosa što se spasarva, i :nepremostivih razdaljina
od č do č a ostala je samo radost
što smo se našli. Kažem im: da ostanemo ovo što
smo. Sutra. I uvijek. Djeca·. Ne veliki, ne odrasli.
Da se ne č svako u svoju ljusku (neko se
zakikotao a meni ne smeta., drago mi), da jedno
drugom ne dopus hm o da budemo ono- što nismo,
da se ne gledamo č č i da se uvijek
prepoznamo kad se susretnemo. Grlim trbušastog
č pijemo »bruderšaft«, sa š ć mu govo-
rim ti, i drago mi je &to se zove č ć On mi
š Ć € u uho: je li Minja lijepa?
Gledam Minju, ne zato što je nisam vidio, ć
što ne mogu da odvojim č od nje: di.vna je. Crne
č koje mirUjU, ć život negdje unutra, kao
duboka voda, lice osvijetljeno ispod kože č
č tiljela što. ne zove, ć š ć
postoj i kao cjelina jer je sklad. Djeluj e dirlj ivo
lijepo. Kao muzika. đ a snažno, ne od-
ć se, ć nas u nas same, živi za sebe
a za nas.
- Uhvatio si me? - smiješim se. I kažem
glasno, naglo ohrahren, pomalo ponosan, pomalo
nervozan zbog svoje smjelosti:
- Divna je.
Ona stoji s Duškom, sluša ć se, ali po-
hvalu č u letu je hvata, č bi je da je šapat.
znala bi za nju i da nije č da nije č ni mi-
61
sao. č ć mi š ć na uho nešto povjerljivo,
ć je, ali ja više volim svoju misao' o njoj,
i govorim joj č č koje ona č
znam te oduvijek, i vidio sam te ne jedanput,
ako ne cijelu a ono u dij elovima što sam ih sastav-
ljao ć sebe, ž ć da te vidim cijelu a
ne č ć da je to ć iako sam znao da
postojiš. Stvarale su te moje želje, mnoge želje,
kako. da be ne stvore? NastaJa od. želja, nisi ni
zlo ni dobro, ć ljepota za sve koji smo te že-
ljeli, zato č Svi smo ti jednaki, jer smo te svi
rodili, i ne možeš biti č jer ć š biti san.
Smij se, đ II ć bez snova, u ć
snova, nastalClI u pustoši bez tebe i II č ž da bu-
deš, satkana iz mrakova i straha da dan ć sva-
nuti, spasa-vana iz mnogih potopa žudnjom da po-
stojimo, smij se i budi, ne nestaj iz našeg oka,
kao što ne n€Staješ iz naše želje. Ti ne znaš za
strašne napore od kojih tijelo obamire, ni za hladne
j esenje pljuskove, za studen ledene zemlje i vje-
tar što otkida meso, ne znaš za muke, za glad, za
strah, za pljesnive ć a bila si uvijek s nama,
nestajala i ć se, ć nas u život, ili smo
mi tobom zvali život. Oprosti a·ko sad vidiš ga-
nutost u n·ašem oku, i ne č se što smo prepo-
znali sebe iz snova, i tebe iz snova. Sad' smo te
našli, za.uvij.ek, ne zato što nema snova, ć zat o
što traju, što život t raje, i ti, i mi , i osmijeh, i smi-
jeh, i nesumnjanje i nadanje i radost. č se
ne č č dj evojko, ne č se č
prijatelji, č Ovo za nas nije svij etla soba,
ni vino u kristalnim č š ni ugodno č Još
je osta,lo- smrti u našim č i straha u našoj
krvi, i opreza u svakoj žilici, još su u nama ne-
62
zaustavljena kretanja nasrtaja i odbrane, i odjed-
nom ništa više ni je što je bilo. Sad je tišina u
nama, tišina ineprezanje. Nenaviknuti smo, na-
vikavamo se. Svakim trenutkom se č
mo i ponovo radujemo, kao u snu koji se produ-
žava. I raznježenost, zbog vas. Cekali ste nas, znali
ste da ć ć i ukotvili nas u mir. Ne ljuljamo
se više u burama, stojimo, mirujemo, živimo, pri-
mamo i ć radost, sve ljepšu i sigurniju.
ć ć sjeda za klavir i svira. Molim Minju
da igramo, a ona ć da pjeva. Smijemo se sve-
mu. Divno je što č ć svira, što lako i bez stra-
ha zovem Minju u igru, što ona ć da pjeva.
I divno je što ona pjeva. Njene č njeno lice,
njen izraz dobijaju mekotu i nježnost pjesme. Ili
su pjesme lijepe zbog nje. Ah č č lijepe. Pro-
kleta sudbo·, pjevamo s njom. Nešto č izrasta
iz dalekih ć ne slike, ć raspoloženja, lu-
dost strasnih a praznih č ž mladosti, ne bih želio
da se vrati, bila je nepodnošljivo vrela, a ć
slast II tom oživljavanju. Lila je bila tada, i ruži-
č jutra gradska· (druga ne pamtim), i ć
u univerzitetskom parku što me boljelo pupanjem.
I duboka, radosna đ bez raaloga, zbog na-
danja kojima nisam znao smjer ni svrhu, i strašni
nemiri koje je mogao donijeti oblak na nebu ili
smijeh na ulici. Zdravo, besmislena, užarena mla-
dosti, vaskrsla u pjesmi, možda zbog djevojke što
pjeva. Ona je ž č jutro i davna Lila (ne ova
od danas, ne poznajem je), i radosna đ
i susret što se č sve što jesam u ovom č
neLraženog a dobrodošlag gubljenja i nalaženja
sebe. Kakav to miTis lebdi oko nje? Kao da izvire
iz sjenke ispod njenih trepavica, iz njene kože
63
što svijetli na vratu, iz ovlarenih č što nas ne
vide. ZažeLim da dodirnem njen goli l'aka.t, ć
taj nestva·rni miris. Je li to miris moje krvi? Jesu
li sve č ž dugih godina na okupu radi nje? Ah
bolno, bolnar serdee. tega se bojiš na ovom ma-
jalosu ć Bolno, bolno s€rdce, kao vjetar ć
ni,k, gugut goluba u zoru kroz san, kao svj sanjani
šapati, žalim što ne mogu da uhvatim te č kad
đ iz njenih usta i da ih zadržim s vlagom nje-
nih č i uzbudljivom sjenkom trepavica. I suze
me guše- u grlu, ni zbog č zbog svega, zbog
pjesme, zbog nje što je vidian, što nas ne vidi, što
ne zna da je slušamo, što č Pa ona č
Bez uzdaha, bez jecaja, samo. suzama i tugom, i
đ me tim najljepšim i najuzbudljivijim pla-
č što sam ga ikad č I nije č zapravo, ć
nezadržan pro.dor č što je u njo.j, što je nje-
nQ!, što je u mud koju ne znam i ne želim da
znam. Traje kratko, i u ' zasjenjenim č ostao je
samo mek trag tuge što se povukla, sakrivši se pod
osmijeh bez snage. Onda je osmijeh č nije
mu trebalo mnogo da postane prirodan i uvjerljiv.
Nije se izvinjavao, nije htio da prevari: minuo je
oblak, ali je bio. č je na pokušaj povjerava-
nja, na otkrivanje sebe prave. Osmijeh je pobjedq,
ali i nepovjerenje. Zažalio sam što smo joj toliko
strani da se morala naglo ć Požalio sam i
nju: ostaje Ji uvijek ovako sama sa skrivenim di-
jelom sebe, č od onog koji se pokazuje?
Guši 11 ga, krije li ga, pušt·a li da oživi u ć
č zatvoren pred drugima, jer niko. nije ona?
Niko nije mL Uzalud smo se tražili, ona je bib
daleko od nas, usamlj ena.
64
I sa naivnom š ć koju i ne pri-
mjecuJem, oSJecam da mi je postala bliža, jer se·
udaljila. Poznatija, jer se sakrila.
Plesali smo poslije, dok se č ć nije opio
i č da pjeva ć ružno, pretjerano
uživljeno. Pitao je: zar nije lij epo? I: je li to ruska
pjesma? I : imamo li svojih?
Djevojke su ga umi:rivale, a on se naljutio i
rekao da ne treba niko da ga umiruje, nije pijan,
i ne boji se, a ne boji se zato što zna, ono što zna,
a ć i mi, i neka niko ne misli ...
a onda je Duško sbao pred
nekako ,usporenih pokreta, malo
gledao mu se u lice, prižmidvši
pokoj ti duši, č ć
njega, ne ž ć
kao odsutan, za-
o
i stisnuvši usne,
. " neka niko' ne misli da je on budala, on, je
pošten č i medu prijateljima (dj evojke .su
odahnule),
Duško ga je gledao još trenutak, ništa nije
rekao, ali se više nismo mogli vratiti.
Držao sam Minju onako kako smo za-stali II
plesu. Stajala je mirno uza me, č ne pokazu-
ć do. joj je neugodno, ali ni da joj je stalo da
tako ostane, kao da je zaboravila da se odvoj i.
Gledala je II č ć s podrugljivim, možda i sa-
žaljivim osmij ehom, č ć rasplet bez zanima-
nja, ali ga č ć Bila je sasvim mirna, no ja
sam ć laki titraj njene nervozne vitkosti, bu-
dan život nevidljivih Š ć i sve se to prenosilo
u moj krvotok ž ć me. ć š ć da se
ć š ć da se ne a ·lmd se od-
vojila, t iho, bez trza.ja, bez nagovještaja, bez osmi-
jeha koji bi me pripremio, još sam disao n jenim
S
65
ritmom. Bio je potreban dug tren-utak dok iz mene
nije š č zaprepaštenost njome.
Nosio sam je cijelu u sebi dok smo išli č
nim ulicama. I na sebi, na mišicama, na dlanovi-
ma, na prsima. Osluškivao sam njen lagani titraj,
č ć ga, ć ć se da ne oslabi
u meni, ne š ć da postane č
Duško se smijao.
- Lijepa je.
- Lijepa - rekao sam nemarno.
- Li'jepa, gospoda joj njenog. A ti mi se tu
ne pretvaraj , kobajagi ništa. AH otpiši. Sve je to
bagra. euo si onog debelog.
- euo sam.
- Možda i Znaš li zašto su nas zvali?
- Zašto?
- Petljavina neka. Hvataju vezu, zbog one
ljepotice. Boje se da joj naši ne rekviriraju stan,
stvari·, šta li.
- A šta im mi možemo ć
- Zato se i smijem. Baš su uhvatili vezu. l
samo dao se upitaš šta ć tamo? Mani, nekako
sam ispražnjen, kao istrugan.
Na pošti otkucava dvanaest. Duško izgleda uz-
nemiren.
- Sta da radimo sad? Kuda ć
- Nikud.
- Da viknem? Da budim ljude? Ne spava· mi se.
I stvarno vikne: hej!
Zadržavam ga:
- Cuti, pijan si.
- Nisa-m. pijan, samo mi se ne spa,va. I bi-
jesan sam.
66
, .
- Zašto si bijesan?
- Ne znam, Hajdemo II »Palas«!
- Sta ć š II »Palasu«?
- ć do ZOTe pa neka zatvore ako smiju,
- ć je zatvoreno.
- Misliš? Steta'.
Zastao je kraj skvera, mokri II truli travnjak.
Volio bih da se đ s nekim, da vi-
č
sa mnom ć š
Nisi ni za što.
Znam.
Ovdje su negdJe visili obješeni.
Da.
Svašta je bilo.
Da.
A sad, evo, mokrim II travu, i govorim glu-
posti, i ne ide mi se II hotel što zaudara na mišje
braoonjke, i ne ostaje mi se na pustoj ulici ...
Naišla je č patrola, traži dozvolu za
kretanje jer smo II č uniformi. A onda se
jedan vojnik zagledao II Duška:
- Jesi li ti, druže kapetane?
- 0, ć č nijedan, vidi gdje se na-
đ
ć su obojica, zagrliH su. se. Zagrljaj je
dug, tapšu se po ramenima, udaraju po đ
pitaju i odgovaraju istovremeno-.
A kad je patrola otišla, Duškov hod je postao
tromiji. Gleda preda se, ć
- Sta ti je? - pitam ga.
- Ništa - v.eli. - Sta bi bilo?
- Uzbudio te ovaj susret?

67
- Zašto bi me uzbudio? Ali, poznat č
zaj-edno ratovali i, eto, našli se ovdje, i baš č
ras. Smiješno.
Glas mu je taman.
- Ti ć š č mi se, još i požaliti za ratom.
- Ne č gluposti, đ č
Nije za razgovor. ć je, zatvoren i mra-
č sam sa svojim mislima, odvojen od mene,
pošao pustom č ulicom kao da bježi.
7. TRAZENJE
Boli me glava od pIca i noga. zbog gelera. Za
glavobolj u sam ja kriv, za geler II nozi nisam: do-
bio sam ga II borbi za promjenu svijeta. Glavobolju
sam dobio ž ć da sa. svi jetom uspostavim pri-
snost. Sad mislim kako j e možda lakše mijenjati
svijet nego s njim postati prisan.
·Ljudi nisu glupi da ne bi vi djeli kako je teško
pomiriti svijet i sebe, ni dovoljno pametni da to
Ire poku.šava1j u, i č i.skllstv.a đ ć da je
5vi'jet taijanstvo. č ako gl vidimo kao po-
č kretanja, kao neponovljive posebnosti ,
što on i j este za sve nas koji mu n e đ
formule, i tad je bogatstvo i č Bogat-
stvo, jer se razliva II bezbroj tokova, zato i ne-
uhvatlj iv. Otud i ć prisnosti, jer sve
č svojim pravcem, i ostaje posebnost i kad ga
sila spaja. Kao kap vode u rijeci. Težnja da izmi-
jenimo zakon ostavlja nam glavoboljU.
Sjedio sam s Mirom na postament u ć u
muzeju gdje ona radi, iza đ nam je reljef rat-
nika n3 konju, oko nas č muzejski predmeti
u neredu đ Ugodno je na ovom' mjest u
gdje je mrtvo i živo prestalo da postoji, a ostalo
je ono što ostaje od života, č ć
i ljepota koja traje. Posmatrao sam te slike, skulp-
ture, č predmete, svuda oko nas, na zi-
dovima, II vitrinama, II sanducima, po podu, II uz-
nemirenoj selidbi- iz rata II mir. Poznav.ao sam mno-
ge od r.anije. - Sta je bilo s vama dok su ljudi
ratova-li - pitao sam ih II nijemom razgovoru. Ali
one su mirovale, ć ž ć II svotn( nepo-
kretnom tr.ajanju, koje je potvrda i osuda č
Gubio sam .mjerila i distance II tim odajama lje-
pote što je živjela za sebe, ne ć za nas ni za
,rat, ć nas iz vremena II trajanje. Torza od
kamena i bronze, glave na tijelima postamenata
č II jutJu, ramovima, đ vi'Zi!je svi1eta
II boji, č naivne ikone s š ć vijekova
na sebi, sva ta kolekcija linija i boja, numerisan a,
klasificirana, spremna. za javno prikazivanje oni-
ma koji su preživjeli, č je po tihim hodnicima
i sobama, još jedanput spasena. Hladno pris ustvo
č odvoJeno od nas, svoj, Z)aseban život..
sam sebi dovoljan, ć na odstojanju od
vremena koje jeste zbog č u vremenu ispred
nas i iza nas. Možda, pomalo i za, nas.
- Zašto pomalo? - pita Mira. - č
djela, žive svojom ljepotom, ali i š ć Onda
su naša.
- I č Gledale su ih ubice, i uživale u
njima. I žrtve, I borci. Svi. A njima je svejedno,
č su. Klao- zemlja.
Mira je doživjela još jednu promjenu. Nije više
đ iz voza, ni razapeta sirena na, pramcu
broda. Sad Je prešlo na nju nešto od smirenosti
ovih ,tihih predmet a,. č se živi ovdje, druk-
70
č nego igdj e, ljudi se vežu z·a predmete, nespo-
razumi su ć žurba nepotrebna, trajanje
im postaje mjera. Zato se ona smiješi strpljivo,
vedra zbog č što samo ona zna. Divim se
tom spokojstvu, i zavidim joj, i č se, j. pomalo
negodujem u sebi. Ne znam kako je ć da
neko bude ovako zadovoljan u ovom miru. č
joj oo sjedeljci kod Minje, smijem se, ali ć da
je uznemirim, želim da se č da se malo zgra-
ža. Nije oduševljena, ali se ne zg.raža i ne č
- Zene č pobjednike dobrodošlicom
- kaže u šali.
Zene č ishod i dopuštaju da ih osvoje
č One su najbolji barometar svih promje-
na, sigur niji od svih obavještajnih službi II ocjeni
stabilnosti jedne vlasti. ć to nagonski, ne-
pogrešivo. Teško onima koje lijepe žene ne prime.
- Mi možemo da budemo mirni, izgleda.
J esam li je pokrenuo iz ležišta?
Cini mi se da sam osjetio pr igovor prikriven
glasom koji se ne odaje, vedrim osmijehom koj i
vara, cijelim stavom što tobože č sebe.
To je zamka II koju se šljuke hvat aju: da slobodno
kažem sve.
Odjednom sam zainteresovan: šta ć č
Da li je to jedva primj etno negodovanje samo njena
potreba da ga iskaže 'a da ga ja ne osjetim, ili ra-
č na moj dobar sluh i pruža mi prigovor pod
sordinom? Ili je ništa, pr,ail'na č Primam rizik
da pomi'5li klaka je moja prijemljivost ·slaba ako
zvuk nije pun i mi'sao izr avna, više mi Je shalo
do pomalo pakosne igr.e da se č dio po dio.
ć da joj pomognem, neka se otkriJe :sama, to
71
je i smisao ove igre u kojoj se uspost.avlja naš
odnos. Pomalo sam ć jer vidim da se ne
brani, ali da nije č stala na moj
put: nešto ć se đ đ nama. Cini mi se
da· to znamo oj ona i ja, tražimo se i č I
uvijek sve đ kao u str,ahu od rješenja.
Ovako je ć cvjetanje, prostranstvo želje.
Sve je ć sve je pred nama. A kad đ
iu granicu, ć ć se na č tlu č
đ odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo
ona i ja, u uskom kavezu ć ali nedovoljne
nježnosti, đ sobom i ć koja bi se
mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude
S'a5v.im č Saun() ona jo j'ar, bez svijetla, bez ne-
đ širina, koje nas draže kao ć
Ne varam se, ' U ovoj djevojci ima sigurnosti i lo-
jalnosti, ona sve ć suviše č suviše
ozbiljno, želi da, neopozivo obaveže i sebe i dru-
goga, i to mi sm'eta, ali, č uliva i poštovanje.
I ne znam šta je č šta je važnije, i zato se
ispitujemo i č Bez ikakve logike, dirnut
sam što ć da sam joj potreban i što me gle-
da Č nego ikoga drugog, fi baš toga se 00-
.jim. Zao bi mi bilo da joj nanesem bol , a. sigurno
bi tako bilo. Ili vrlo· vj erovatno. Užasavaju me oba-
veze, mogle bi da budu č a č me što
ih ona nudi. To đ ć koja može da
bude surova, ali i velikodušna: č se i jednog
i drugog.
Sta ć ć CutaJa je trenutak i gledala me
ć IzralZ lica joj je pametan, sabran. I pro-
nicljiv. Ali ja sam odvratio tako nevinim pogle-
dom da sam prevario njenu opreznost. č je
da. se č Uzbudljivo je zato što sam pripremio
72
st upicu i skriven gle:::lao kako se otkri va. Sia ce
ć
- J a bih se ć sputana đ potpuno
nepoznatim lj udima.
- Možda ima više č đ ljudi -
ma koji se poznaj u.
č je oprezan korak, bliže O:lome što je
htjela, ali sam mogao da se ne odazovem. J oš je
č ponos, ne suviše, doduše , jer se u onome
što je rekla ć podsticanje, traženje odgo-
vora, ispitivanj e. Bila je to uznemirenost, ali sam
želio da je otvoreno pokaže. J oš se nije preda vala,
tražila je da joj pomognem da to č Ni"3am joj
pomogao i približila' se sama :
- č nije bilo č
- Kod nekog jeste, kod nekog ni je.
Sad ć sigurno ć izravan prigovor ili pi-
t anje : a ti"? Nisam znao šta ć odgovoriti , možda
ć se nasmij 3ti , da osta n e ć za sva·ku
misao, ili ć odbiti ne ć je mnogo, ili
ć upitati da li je to č r azgovor i li ispitiva-
nje. Svejedno. Važno je da ona đ granicu koj u
je postavio nj en ponos. Strplj ivo č jer znam
da ć se pokor it i. Ali dok sam č da sruši po-
sljednj i· ot por II sebi, r ekla je č
- Izvin i, moram da radim. Nezgodno mi je
da sjedim, drugi, od j utros nisu stali.
Cak se i ne lj uti, smiješi se vedro.
Odgovorio sam gotovo grubo da svijet ć
propasti ako posjedi č sa·ta s prij at eljem koji
je zbog nje osta,vio sve poslove (hko to nij€ bila
isiina), uvr ij edio sam se što mi se ć nepravda,
a kad sam još uvidio da sam upao u stupicu koj u
sam joj pripremio, a ona se mirno povukla. ostav-
73
ši ć bio sam ljut i na sebe i na nj u. č
kivao sam sasvim č razvitak njene misli,
č mi s·e da sam gotovo č osjetio nemi-
novnost njenog pot:aza, a ona se iznenada uspra-
vila i odvojila, od mene. Zato sam odgovorio ne-
oprezno, ć nju. Iako ne znam kako' se
sve to desilo: bila je poljuljana, vidio sam je na
koljenima', .a ja sam pao. Od zamaha, od sigurno-
sH, od ć ć :ispao sam smiješan
u svojIim č ZClIk;ratko, dok n'isam krivicu pre-
bacio na nju i tako uspio da se ne ljutim na sebe,
tako je laJeš'e. AH je onaj trenutak svjesnosti o smi-
ješnom položaju, u koji sam sebe doveo, ostao
ispod svega, i, mada 'potisnut, ispunjavao me ne-
zadO'Voljstvom i č š ć tim više što nikakvog
vidljivog povoda za to, nisam imao. Našao sam ga
u uvredljivom pokretu kojim je donakla moje č
sto stisnute šake č na koljenima i u r j'je-
č 'koje su č o njenoj sigurnosti.
- Zašto se l j utiš? - rekla je ć me.
- Ako želiš, ć ć se poslije podne.
Sve se zna: prijepodne je za posao, popo-
dne za ljubav.
Ni to nisam htio da kažem.
Smeta ti? Voliš nered?
Ne volim tvoj red.
Malo si nervozan.
Zašto bih bio nervo.zan ?
Ne znam, zbog glavobolje, možda.
Zbog sjedjeljke, ć š da. kaž'eš. To ti smeta?
Dockan je, a htio bih da bar sad kaže ono. št o
sam č da ć ć rani je, bio sam siguran
da ć ć
- Ne smeta mi. Svako živi kako ć
74
A kako to ja živim? StraŠno.?
Nisam to rekla.
Nisi rekla, ali misliš.
Voliš da đ š šta ljudi misle?
Volim da znam šta, ljudi misle.
Zašto? Da bi, Č ono što ne č
Jednom č gadan č
Sta ti je danas? Raspoložen si za đ
Gadan, ć !'itSl još?
Osjetljiv.
Još?
Zaboravan.
Zašto?
Htio si da se đ ć
Auh, zaista! Sasvim sam zahora,vio. Oprosti.
Ništa.
Uvijek je č od mene. To je neugodno.
Dokle si č
Sjedila sam sa Sest.anom.
Još i to!
Bilo je sasvim prijatno. Sestan je jednosta-
v-an, djeluje smireno.
- Uspavijivo.
- Ima u nj.emu č sigurnog, drži se onoga
u šta vjeruje, zna svoje granice, ne traži ć
- Ako dobro. č on je moja suprotnost.
Ja nisam jednostavan, djelujem ć sve
je u meni nesigurno, nemam oslonca, tražim ne-
ć Onda sam vrlo neugodan.
Dodaj samo - d'a č š i sebe i druge.
- Misliš li to ozbiljno?
- Ne mislim, bar ne sasvim ozbiljno.
č ubjedljivo, a ipak sam neZiadovoljan.
Uzdt·žao sam se da je ne upitam kako me vidi,
75
ka kvo- je nj eno mišljenje o meni. Maloprije sam
bio siguran da sam joj potreban i da ć to ć
ne š ć ponos. Mislio sam da sam ć
A sam sam želilOo da č bilo šta o sebi, lij epo
ili ružno, povoljno ili nepovoljno, ah sam to želio
s bijesom, gotovo s mržnjom, ć ć da mi se
izmakla, da nisam za nju neophodnost.
ć ds: joj ka!Žem, ć da kažem, žao mi je,
boli me, želio sam da me prizna kao jedinu svoju
ć Ne iz sujete, ć iz potrebe, koja za
mene mnogo č sve č da budem bezuslov-
no. ć na ovom prelasku II život koj i se
još n e pokazuj e, u ko.jem ć bj,ti đ ili od-
č Kažem: č a ne vjerujem u to, uzne-
miren sam samo da li ć uspj eti da bude m dovoljno
prisutan. l kako ć pr eodoljeti ovaj krug praznine
.s lo č da, ć oko sebe. Zato sam želio
da stane uza rnt:!, hVlatao sam se za nju, gura') j e
da pobijedi oklijevanje, č mi se dovoljno si-
gurna da me podrži. Ali bilo je važno da to č
sama, od svoje volj e, ne bi ako bih je
nagovorio. Nisam č na njen ponos. Iznena-
dila me nje na samosvjesnost, njena ć
ć njeno potpuno vladanje so'bom. Suviše
je jaka, i č kao i ja, samo n e žuri da to
pokaže, tiha je i uporna, uvj erena da. ć biti onako
kako ona ć Njen otpor nije pobuna, ć st r p-
ljivo. zauzimanje položaja, ne za trenuta k, ć za
dugo' vrijeme .. Možda bi najbolje bilo da je na tom
položaju ostavim samu, jer odj ednom že-
Hm da što prije odem, ne volim poraze, ali kažem
č vano:
76
HoC-erno li se vidjeti?
- Da.
- Doci ć na č U osam.
Kao i ć
Dobro, kriv sam, izvinjavam s(:, zašto in-
sisti raš toliko?
- Salim se.
Oprašta, ali upozorava. Mož-e da razumije, ali
pamt i. č s mojim slabostima, ć da
ć ih svesti na snošljivu mj eru. Ne tjera stvar do
kraja, ne pušta ništa iz ruku, ć popustlj i-
va, ć bez mjere, popustljiva s mj-erom. Ne
podnosim taj odnos. tu strplj ivost koja smiješi,
kao djetetu, ponižava me, stavl ja me u ne r avno-
pravan položaj.
- Sad stvarno moram da idem.
- Idi.
- Jesi li ljut?
- Ne.
Ponovo mi se približava.
Stojimo jedno prema drugome, lice II lice. Znam
bj kratki trenutak ć zbunjenost obostrane
ž.e lje i naglu č kOj3 r ješava nela-godnost
ć nas snagom vlasti tog ć
nja. Ali sad sam hladan, mirno ispitujem cr te nje-
nog lica, malo umorne, nj en osmijeh, pomalo na-
mješten, vidim njenu mrsku sigurnost, ne znam
više da li je lijep:a ili nHe, n uje mi va·žno. strana
mi j e tako nepokorena, n epovol jno je
u sebi, a podeŠ3'Vam da mi iz.rarz bude mek,
da je pogled vidi željno, glumim napregnutu uzne-
mirenost i tobožnju zbunje nost. ć da izgledam
č nego maloprije, da je oslobodim ograda .
Ali , ona je neranjiva: ili zapaža igru, ili joj je sve-
jedno. Uhvatio sam je za mišice, naglo, grubo. htio
77
sam da joj nanesem bol, da je povrijedim i uvri-
jedim, da je naljutim. Pa i to ne uspijevam. Be?:
trzaja, bez negodo.vanja, la:ko se oslobodila moga
neprijatnog stiska·, č joj je i osmijeh ostao na
usnama.
- Onda u osam - rekla je mirno.
Ne znam šta je to, prijateljski poziv, ruganje,
ili ona igra svoju igru kojom ć da mi nametne
svoj č svoje zahtjeve.
ć nasjesti, ali me uznemiruje.
Gdje je č ć i je li pisanje sje-
ć je li potreba ili htijenje? Stotine ljudi se
zadržalo u mome ć mnogo đ ga-
miže po mome mozgu, i sva'ki zaslužuje da se za-
bilježi istinito, to je dovoljno da zapis bude zna-
č Bez mene, po njima. J a ć biti posrednik,
ljetopisac, rUkoa, i ć
č se danima. ć ne moram da sje-
dim u redakciji, teško bih se na izmje-
reno l"adno vrijeme, na prikovanost za galiju pisa-
ć stola i na đ broj č veslanja. perom
pod č đ č I č je teško, pomalo
č ne nala!Zim pravu č
»Ležali smo na snježnom ć nas petorica,
č iz.abmnih.«
I ne ć znao sam da ć se taj đ
izdvojiti đ ostalih, kao da se boji da bi izbor
mogao pasti na nešto drugo, opasnije, gdje bismo
se sporili. A ovdje je sve jasno i cisto.
»Ležali smo na snježnom ć
Mi, ja.. Smeta mi. Sta mogu da napišem? Ono
što se desilo: ležali smo, pucali, odbranili položaj,
78
ja sam jedini ostao živ. Kako da sa'krijem pomi-
sao. nar hvalisanje?
»Petorica boraca, č izabranih, ležali s u
na snje'inom ć
Petorica boraca. I ja sam medu njima, skriven,
zaklonjen za bezimenost, slobodniji sam t ako, odu-
ševljenje ć izgledati pristrasno.
Ali tu sam, medu njiTT1fii. ć o njihovom
j unašt vu, ali i o svome, samo č licemjerno,
đ skrupula.
Mi, oni, č izabrani. Odmah se otkrivam,
namjer a je č od prvog retka: to je naivno
luka.vstvo, pripremanje za č efekat, č
su izabrani a, eto, izvršili su takvo djelo. Suviše je
providno. Da, sve je to istina, ali izgleda da istina
nije važna, ili je važna, na neki poseban č t re-
ba je tek č istinitom, ne znam kako. č li
to da i laž može postati istinita, ako se č uvjer-
ljivom?
»Petorica boraca ležala su na snježnom ć
viku.«
č mrtvo, uvredljivo hladno, ć Vi-
dim ih na snijegu, nji h, nas, unezvijerene, napetih
nerava, vrelih č ustreptale u č stra-
hote, a eto·: petorica leže na snježnom ć Ni
ć od onoga što ć ne osta.je na hartiji,
suze su mi u grlu a II opisu odvratan izvješt aj, pa
č i da zapišem te suze, bilo bi smiješno. Nešto
se č đ misli i slike koju ć
jemo: č koje ih ć ž ć im kao
posredni ci, naglo se suše, ć se mijenja II
njima., Ć nestaje, gine, kao riba što gubi
sjaj i živost kad se č iz svog elementa. Sta
se to č J a· i moje posredništvo? obziri koje
79
dugujem sebi i drugima? pr·ezriv osmijeh onih koji
ć č lli ć da č vidljivim bogatstvo
'koje nosim, ili je to bogatstvo sumn'j ivo, veoma
varlji'vo u magiMna plitke ć A možda
je i n aj teže pisati o onome što je izuzetno i suviše
lij epo. Zlo je bogato, č la-ko se vjeruje da je
ć a lj udsku ljepotu može da č neubjed-
ljivom č i oduševljenje, jer ne zna za mjeru.
Znam da je ć razdvojiti zlo i dobro, lije po
i ružno, ali je teško đ njima uspostaviti odnos,
biti pra vedan. Nemjerljivo mala pomj eranja su do-
voljna da- se naruši ist ina. Da kažem. da su ta p eto-
rica ć strah? ali ja to ne znam, mogu samo
da pretpostavljam, a da. pominjem svoj strah, to
ć mrzim ga, sve č da o. njemu ne mislim,
da ga zaboravim.
Zamka je u svakoj č
Hodam tmurnim ulicama po sitnoj kiš i što sipi
poslije ć košave. Noga me nije prevarila,
i sad me boU, aH nastojim da ne ·šepam, stajem na
nj u ra vno, kao da je zdra va, pa se naviknem na
tupo tištanje. č da šepam tek kad zabora-
vim na- bol, a onda se opet ispravl jam i č
ravno, i tako se ja i moj-a noga nadmudrujemo, na-
stoj imo da svako istjera svoje. č ć da je mrzim,
otkriv.a moju š č Ne priznaj em joj pravo
da zauzima n ajpovoljnij i položaj, i ja- t rpim s njom,
i nije tako strašno. Gore je đ sažalj enj-e.
ć da mislim na nju, pa i ne mislim, otu-
ruj em je, zaboravljam, za-postavljam, a ona je č
sto prisutna u svemu, u ružnom snu, u nezadovolj-
stvu koje s njom nema nilmkve veze, u željama
BO
što se č sasvim drugih stvari, može da bude
prepreka, zahtJev, prigovor, srdžba, zbog neshva-
tanja·, tjeranje mata, A možda. joj pripi5ujem i ono
što nije.
Zbog kiše ovaj bol, a opet je volim, tu kišu.
Cizme su mi dobre, ne propuštaju vodu, po Un-
pregnimnom mantilu od cerade š ć kišne kapi
kao po šatoru, ugodna svježina, obliva mi lice. Mo-
kra ulica djeluje intimno, ć je sasvim pri-
sno, gotovo nek'ako č č Otvara se, zove,
prima me, i ja č s nadom, sve u :meni po-
staje opreznije, napregnuto. č idem u su-
srel, nešto meni ide u susret. Nešto se u ovom
trenutku dešava' iza ovih pokislih zidova, iza za-
tvorenih prozoral, hilj adu ć č da ja
đ pa da se ostvare. Bez mene ć propasti,
ne samo za mene, ć neoplodene. Hilj ade
rascvjetalih želja č moju pa da ne budu više
ždj<!. Iako je teško što postoji bezbroj ć
koju ostvarit i ? za· koju se č zašto ijednu
propustiti ? i koTa je naša? Ili je naša svaka, a
jedna ć se izdvoji li i potisnuti sve ostale. Postoj i
muka· č kao i muka č a svijet
je zatvoren i otkriva se tek kad đ u igru,
kad ostvarujemo ć Ni za jednu životnu
StaIlU ne postoji č svaka je neispitana, nepo-
novljiva, zato je u životu avantura pravilo, a ne
izuzetak, jer je putovanje kroz neispitaoe predjele,
koje niko- poslije nas ne može ponoviti:, sve sc
staze potiru, uvijek nanovo se stvara nova konfi-
guraciJa, uvijek se ukazuje drugi pejzaž, druga kli-
ma, za svakog posebno. Zato mor-am da budem
svo.j vlastiti č prvi i posljednji putnik na putu
'kojim samo ja mogu ć Lako ć pregaziti opa-
• TISIne
81
sne bujice ne ć ni do č ili ć se uda-
viti II smiješnom č ć kao niko. Ali ne mogu
da č ne mogu da stojim, i sve ć vidjeti tek
kad se desi.
Bol u nozi me ne zaustavlja, č me opominje
da sam mogao biti zaustaVljen u nevriJeme, i da
sam mQgao i da ne krenem na put. Da se tako
desilo, bilo bi sve u :redu, ali kad ć nije, draži
me misao da je moglo biti, i sad se više ne bih
đ ni prema č Kad ć nije, evo me
na mokroj ulici, gotovo pustoj, ostavljenOj samo
za mene, potpuno mi naklonJenOj, nosim u sebi
oSJecanje sigurnosti da ć se jedna ć
ostvariti. Zato što to želim, što sam isprarinjen za
sve osim za to ht ij enje, pomalo bolno i opasno,
jer bi ostala teška pustoš u meni ako bi me želja
prevarila.
Iza kišom opranih prozora male kafane sjede
ljudi u zimskim kaputima, stari su i bezvoljni,
č novine ili mutno gledaju pustu ulicu, po-
novo prelaze put koji su prešli, žale - nemaju
snage ni da žale - zbog svega što nisu č
Svejedno im. je sad, i meni je svejedno, ne ža-lim
ih, ne mis lim na njih mnogo, ne mislim ni na skoru
smrt što ih č ć na surovo a životno osje-
ć vlastite snage i mladosti kojom nas i neho-
tice ispunjavaju.
Sredinom ulice prolazi č naoružanih VO'JOl-
ka, i zastavnik što ide sa strane pozdravi me oštro.
Misli da sam oficir. Smiješno mi je, ali odzdravim
svesrdno, i ć da mi je ta mala naivna č
č zadovoljstvo: vedar je i pun nade ovaj
kišni dan.
82
Odnekud, sa visokih spratova, iza zatvorenih
prozora, č se zvuk klavira, nevješt, nes1dadan,
č valjda ć rukama što su se č
u prvim, beznadno dosadnim vježbama. Ali to je
prvi put da u hodanju gradom č klavir, i to
me ispunjava č š ć č na ć
na odmržnj.avanje, č godine je klavir ć
m, sad se javio ponovo, i baš sam ja svjedok
tog-a malog dirljivog sla,vlj:a. Vom bih da jie tako,
ć da mislim da nije. Pa i da ni je, ovaj izlom-
ljeni zvuk, utišan kišom, djeluje snažno svojom
č š ć Protutnjale su oluje, ostali smo živi, za-
. boravljamo strah i trpljenja i djeca č da sviraju.
č se ponovo da živimo. Nespretno u č
ali ž·eljno i gladno.
Kad sam spustio č pune kiše, kao da sam
plakao, ugledao sam na drugoj strani ulice vrata
od alwninija i stakla, poznata odnekud, zbog č
važrva. N.a koga su me podsjetila onako sjajna i
hladna? I odmah sam znao: Minja tu stanuje. Je-
sam li č došao ovamo? Da li me zvuk kla-
vira zaustavio pred ovom kapijom, ili sam ranije
zastao, možda sam i ovom ulicom krenuo radi nje.
Zaista nisam svjesno pošao ovamo, ali sam s uzbu-
đ mislio na njenu č ljepotu, možda
je baš ona bila uzrok moga podignutog raspolo-
ženja.
Otkrio sam je kao č zaprepastio se, i ostao
u nedoumici: držao sam je u zagrljaju, a ne znam
da li me zapamtila, da li me primijetila č A
možda je to samo ženski hir, č da me natjera
da je razrješavam, i nije pogriješila ako je to htj ela.
I njeni prozori su zatvoreni. Sta radi? Ako je
ovo trenutak njene ć ć mi zahvalna ako
l' 83
pokucam na vrata, primIce me u svoju usamljenost
da je uništi·, ć me radosna pogleda, ma za
koga da je č njena nježnost. Ali ako za-
č đ zagleda u mene, ć se da se sjeti ko
sam, ako plane srdžba na n jenom licu kad me se
sjeti, ako č drugoga, ć biti veselo. Mogao
bih i toga drugog ć kod nje, i ond'3 ć se ć
u savršeno glupom položaju. - Prol82io sam ovuda
- ć ć - pa svratih da vidim šta radite. ć
ć gledati odbojnim pogledom punim mržnje, i ć
ništa ć Ni ona ć ništa ć ć ć
sam to vidio, da svima bude nepriJatno, i ž č
na svoj č č s prezrivim bijesom. Uosta-
lom, neka bude i tako, moglo bi da zanim-
ljivo. Pravicu se da ništa ne znam o njima., da
ništa ć da kažem o nama, i da je sasvim pri-
rOdno što sam došao. Volio bih da. jednom budem
č drzak, i to bi moglo biti zadovoljstvo,
č ali jako.
sam u kapiju i odmah se osjetio nesigu-
ran u vlažno'j ć mermernog hola. Izgubila
se š č prisnost mokr.e ulice, stupio sam II
đ prostor, i moja oslobodenost se zatvorila. Sve
što sam na kiši zamišljao kao ć neprijatnost
kojom se vrijedi poigrati, ovdje mi je dje lovalo
kao krajnja neugodnost kojoj izlažem i sebe i nju,
č koja ć me č smiješnim, č i
kad bih je zateloao samu. Uz.alud se branim, ne bih
mogao da budem drzak, vidjelo bi se da se pri-
.<;iljavam, i č bi me go're nego, poraz. Ah
znam, ipak, da je to izgovor za moju č
za moje bezbrOjne obzire, za strah od neuspjeha,
znam da se to moja sujeta, odupire, i zato ć
da sebe natjeram da, evo, baš sad č nešto ne
84
ć unaprijed sve prepr.eke, ne š ć
mašti da ane uplaši. I uspinjem se . uza stepenice,
ć se na svaki kor.ak. Daleko je č sprat,
a ć mi je muka od ovog bezvoljnog penjanja,
sve mi izgleda glupo, a: borim se da ne odustajem
uvijek od svake ć ć hiljadu
razloga da i ne pokušam.
Cuo sam korake uza· stepenice, sitne, tankog
zvukao, ženske. Brži su od mojih, umorio. sam se,
ne mogu da sakrijem šepanje. Ako se to ona· ć
ć glupo. Sta da joj kažem na hladnom stepeni-
štu, u kratkom susretu'! Ne bih mogao č
da objasnim zašto sam došao, ne bih mogao da j e
č da mi se nasmije ili da me đ Mo-
žda je i najbolj e da je ne primiJj"etim, ž ć t0-
bože nekoga drugog.
Nisam je odmah prepozna o. Vidio S3m da nije
Minja, i to je bilo važno. Zapazio sam da je sitna,
krhka, kao č da j e u crnom kišnom man-
t ilu i crnoj beretki, da joj lice svijetli iz crnog
okvira ć i kose, i č je ne obiljEžavam u
sebi, drago mi je što je neko nevažan i neopasan,
i što mogu nastBvitL , !:li svoje č pe-
njanj e, za koje više nemam nikakve volje,
Ali me djevojloa u crnom mantilu uporno gle-
da', sa onom š ć s kojom se u susretu č
kuje č iH pozdrav, č S€ i' osmjehnula. Tad
sam je poztllaO, po tom oomij ehu koji sam upamtio.
- J edva ste me poznali.
- Nisam č da ć vas vidjeti ovdje.
Glupo je lo što sam rekao: ni ona nije č
kivala da- ć mene vidjeti, ni ovdje niti na bUo
kom drugom mjestu, a ipak se sjetila.
85
ć zanimljivo ako nam je cilj isti. Ali kakve
veze može da ima o:va udata č s đ
heterom kao što je Minj a ? One su nespojive i te-
ško ih je dovesti II ma kakav odnos koji bi bio
,razumljiv i Č Možda je đ Ili č
da č u školi griJeha, a izgled ć izmijeniti.
Ali ne mogu da pitam, ni da se vratim, ideru
na ć ć se k!ad ona negdje đ Odše-
ć ovako do mansarde.
Sta vam je s nogom? Teško idete.
- Zar se primijeti?
- Možda nije trebalo da primijetim?
- Umorio sam se, tražim jednog druga, izgle-
da da sam pogriješio.
- Sigurno ste ranjeni.
- Nisam.
- đ dase odmorite. Profesor je veoma
jednostavan č
- Profesor? Cega?
- Klavira. Ovo j e, zapravo, korektur.a pro-
ba. Radi koncerta.
- Vi ć svirati na koncertu?
- Da. Natjerali su me. đ
- Ne, hvala.
č đ je mojim odbijanjem, ali me više
ne poziva, izgleda da je ipak shvatila da otvore-
nost ni·je uvijek umjesna" i da je pogriješila što
je primijetila moju bolesnu nogu.
ć pred sobom zbunjenu, nježnu, ne-
vjerov.atno mladu, sa č licem na kojem ni-
jedna briga nije ostavila trag, s č č pogled
nije zamutila strast, opet sam se sjetio onoga oro-
nulog č na sk,eli, i njegovog č što
ide u rat, i,ako je to što ga je pat odvojio od ove
86
žene ć pravda koja se mogla desiti. Jedna
neprirodnost je bar privremeno ukinuta, a ona, evo,
hvala bogu, ide na. č klavira, i sasvim lijepo
ć se naviknuti tla ga· nema, a kad se vr.ati, jos
starij i nego onda na obali rijeke, ova šipar ica ć
gledati č koje ć dotad valjda sazreti. Ne č
me se ni ona ni on, ali se u meni buni nekakav
zakon ravnoteže i, mada znam da ne tr.eba, pitam
j e gotovo grubo:
- Zašto ste se udali tako mlad:i?
- J a. nisam mlada.
A onda se sjetila pravog smisla mog pitanja,
pocrvenjela je, zbunivši se još više, ć da se
brani.
Pošao sam uza stepenice ž ć nekog ko ne
postoj i. Potpuno besmisleno, kao da ć me vidjeti
kako se ć i kao da je to važno, i kao da se
ikoga č što tobože tražim ili što zaista tražim
nekoga ko, ipak, možda postoji.
A onda sam č njeno sviranje, daleko, uti-
šano zidovima, al.i me stizalo, ispunjavalo pustoš
praznog stepeništa, obavijalo me, snažno, potreb-
nije od svega, č od svih mojih traženja,
ili je njihov smisao.
Nešto mi je govorila ta muzika, nešto je otkri-
vala, nešto je dozivala, ali nisam znao šta. Bilo je,
kada ? gdje? bice opet, moje je, ne mogu da mu
đ korijen, ć ć ga, sebe radi.
I dugo stojim nad ambisom stepeništa, slušam,
č đ
8. NOC NADE
Zamiš ljam k'ako bi izgledalo da sam II ovai
prepun vojni r estoran doveo Minju. Izmislio sam
baš nju zbog nj ene spektakularnosti , zbog toga šlo
bi svakom pala u č Sj edil a bi ovdje sa svojom
zlatnom kosom, sjaj nom i đ u li jepo skro-
jenoj haljini, koja bi sigurno otkrivala nj en vrat
od č bez ijedne bore, neopalj ena suncem,
našminkana., u svilenim č II cipelama s vi-
sokom potpet icom. Gotovo je toliko č da
ne mogu dokraja ni da zamislim na šta bi to č
Na neprijatnost, na izazov. Uživljavam se, smje-
stio sam je na silu kraj SEbe, na silu zbog svog
otpor.a, i vidim da je mnogo pogleda upravljeno
prema nama. Ona je žiža koj a ih č ne zato
sto je li jepa., ć što nikako ne spada ovamu. po-
gledi su srdili , tjeraju jet grde me ne, ili su toliko
č da je ć smiješno. U č mi je
zanimlj ivo to negodovanje: bože, kako smo net r-
peljivi, kako smo č vrlo važno. Ali znam da bi
i meni bilo neugodno.
A Mira sjedi do mene, niko je ne gleda, utop-
ljena je u sivožutu masu uniformi, jednaka sa svi-
89
ma, ne izaziva paznJu jer nIJe izazov, lijepa bez
sjaja, bez ikakva. ukrasa, s t-ežnjom da bude što
č u izgledu, ponosna što se odrekla pre-
ć koja bi mogla. da ima, nepotr-ebna su
j Oj . I mislim: koliko. ć još vremena mt živjeti II
nama i nametati nam svoje zakone? J er i ja volim
što je ovako.
Duško pokušava da bude veseo, ali ne uspi-
jeva. Nešto se č dešaV1a s njim, tl ne đ
jem se da ga upitam, dosad nije bilo potrebno da
ga pitam, možda mi ne bi ni rekao, a možda bi mc
opteretio nekom svojom mukom u kojoj mu ne
bih mogao niš ta ć
Sestan je uvijek isti, uravnotežen i dosadan.
č kako je dobio divnu garsonjeru, na divnom
mjestu, i sve mu je u životu divno, da se č
č Zadirkujemo ga da treba da, polra.ži i divnu
ženicu, a on ne odbija, ka.že da ć i to biti.
Pomalo je prazno i č č na č
izlazak u kafanu subotom č s č isplani-
ranim skromnim iznosom troškova i zadovoljstava,
s unaprijed utvrdenim okvirom vremena u koje m
ta nevelika zadovoljstva treba da, traju, s licem
spremnim na ljutitu grimasu za s ve one koji bi
prešli granicu č od.mjerenosti j . č
uškoplj enog dostojanstva koje ć nam biti potreb-
no za nešto u životu. I nehotice stavim prst na
rub č š i naglim pokretom saspem je u stotinu
krhotina, a ondal opet mirno sjedim, kao da je
bilo č Mira je vrhQm prstiju sasviin lako
dodirnula moju č šaku umir-enu na stolu,
kao u igri, bez veze s razbijenom č š a znam
da je razumjela. Duško me gleda sa zabrinutim
osmijehom, i ja sam njemu tajna. Samo Sestan
90
ništa ne vidi, razveselila ga moja nespretnost i
podsjetila na davno vrije me, sasvim da:vno, bio je
tada nezreo, glup, ponekad je znao II kafani' da
razbije po neku č š a ja s umnjam da mu se to
ikad dešavalo, ne zato što je to nešto lijepo i pa-
metna i zanimljivo, ć što on sigurno nikad nije
bio nerazuman, pa č i u laži je oprezan, pazi
da se ne povrijedi suviše, cJ-a ne ostane ružna sli-
ka, zato sve premješta II davno, sasvim davno vri-
jeme, II nek.i 'l1eutralni pluskvamperfekt koji ne
može da baci sjenku na njega, pogotovu što se to
dešavalo samo ponekad, a bio je zelen, č
nezreo, davno, vrlo davno. A kad je Mira rekla
da krenemo, sigurno s namjerom da za,ustavi na-
rastanje mog neraspoloženja, Sestan je predložio
da đ kod njega na krafu, nije još sve ure-
deno kako treba, ima samo dvije šoljice, ali ć
ć se, a bilo bi mu drago, htio je poslije da nas
pozove na naselj e, ali može i ovako, č je, mo-
žda, i bolje. Spasao nas je Duško. Mirno, i bez
osmijeha koji bi nam davao na znanje da sve ra-
zumije i da nam č uslugu, zamolio je Sestana
da ostane s njim, ht io bi nešto da ga pita. Sesta-
novo lice nij e ozarilo saznanje, ostalo je blaženo
zadovoljno iza nas, a ja sam mislio šta ć ga Du-
ško pitati , i koliko ć trajati to č koje je
preuzeo dobrovoljno, š ć nam odstupnicu. Bio
je veseo kad smo odlazili, kao da· mu č
veliko zadovoljstvo što nas se đ
Kiša još sipi, ulice su vlažne, oko nas je vje-
š č mr ak, pored zidova prolaze samo sjenke, a
ja ne smijem da je uhvatim ispod ruke, zbog nje,
zbog uniforme, zbog drugih, i odavno ć tako,
i mislim kako. postajemo licemjerni u ime neka'kvog
91
vlSeg smisla, a ne znam da li je to dobro ako je i
potrebno. ć se u ime tog višeg smisla,
stvarno ili prividno š ć strogi ratni mora1.
I uhvatim je za ruku željno, ne opire se, dani su
prošli a nisam se đ da išta ubrzam, pamtio
sam nj en hladni mir kojim se brani š ć se.
Napredujemo, postrala je povjerljivija, ismijavam
je u sebi, za godinu-dvije ć -još prisniji.
Nervozan si č
Jedva sam č da đ
Zašto?
Želio sam da budemo sami.
Zašto nisi rekao?
Znaš to i da ti ne kažem.
Ponekad volimo da č i ono što znamo.
Glas joj je dubok, tih , č Razmt2kšali sU
je ova ć i vrijeme što je prošlo.
- Sta si radio danas?
- Lutao po· kiši, sjedio u redakci ji· i mislio
na ovaj sastanak s tobom.
Nisam laga(). Povjerovao sam u to i prije nego
što sam rekao. Sami smo u ć ta-
mi, a preda mnom je duga ć u vlažnoj ć
hotelSke sobe, iznen3.dn:a pr.ova.la nj ežnosti jr!
strah od ć Istin.ita je č i da je obuhvatila
cio današnji dan, bila bi istinita i da je obuhvati h
cio život. Sav moj nemir uhvatio se č z;t
ovaj trenutak i č sve što je ik3.d bilo. Nisam
više mislio kako se otkrivam, sad to nije bilo va-
žno. Želio sam da lutamo kroz ć da ć ali
da se ć jedno uz drugo.
92
ć li kod mrene na kafu?
- Ni je ti nezgodno?
Zašto -sam izazivao sudbinu?
Drugarica s kojom je stanovala otišla je s maj-
kom u unutrašnJost po neke stvari.
- Kad se zatvara kapija?
- Imam č
Ušao sam u stan č smiren, gotovo odsu-
tan, i kao da je neko drugi skinuo mantil i objesio
ga na č U malom predsoblju, kao da je neko
drugi sjeo u faleij u i smijao se i ć a ja sam
ga, posmatrao č ć mu se. ć se i njoj, jet'
je i ona, bila mirna, lako i s osmijehom govorila
o č ć II kome ŽiV2 t ri žene,
prisno me ć kafom, ne ć zaš to odbi-
jam kad sam radi kafe i došao. Sve je izgledalo
toliko č da je bilo neprirodno.
A kad se iz druge sobe vratila u dugoj ć
haljini što j e savršeno č njenu zrelu vitku
figuru, ja i onaj drugi smo se spoj il i. Gledao sam
je zadivl jeno, onako kako je sigurno i č
tek malo ć Ovo je nj ena č pro-
mjena, č obli k u kome se javlja. Dokle ? pi-
tam je.
Koj i ti se najviše đ
Ovaj.
Smi ješno se ć Treba da se naviknem
Treba da se navi kneš na ono što je prirod-
nije i ljepše?
Zavoljela sam uniformu.
Ovako izgledaš nježnij a.
Trebalo je onda da đ u rat u ovome.
Zaista ! Divno bi bilo.
I smij em se od srca, č č r.azdl' g,gano izmi-
šljam kako bi izgledala II ovoj dugoj halj ini u bor-
bi, ć rijeku, ć snijeg, i odjednom za-
ć i zagledam se u nju kao da je prvi put vidim.
93
Lijepa si - š ć kao molitvu.
Nikad me nisi vidio?
Nikad te nisam vidio.
Ni na brodu?
č si na sebe, ali nISi bila ti. Prvi pu t
te gledam, i ne mogu da đ sebi. Krila si se
od ljudi, a sad si se meni otkrila.
Bože, kakve gluposti č govori ponekad,
nešto namjerno, nešto nesvjesno, ć ć da mu
trenutak prisnosti dopušta da ne bude oprezan
prema sebi. Ali taj ć vara, trenutak prisno-
sti je želja, drugi ga ne prihvata.
Mirno je odbila moje pružene ruke, ne ć
se, ne ć se. Neuznemiren-a, odvratno sigurml
u sebe. •
- Rano je - šalila se - vidio si me prvi.
put. Sjedi ovdje, ć č i č ć Voljela
bih dal imam č ć ga, sigurno.
Ustao sam i uhvatio je za mišice, po drugi
put danas. Jutros sam htio, da. je uvrijedim, a sad
nisam mislio ništa" bio je to nagao, grub gest, uvri-
đ želja da je podsjetim na sebe, da je osu-
jetim II namjeri da, sa mnom igra igru lijepog pri-
:mog drugarstva'. I kad sam htio taj surovi sti sak
da opravdam, da popravim, da mu dam ljepšu 2'3 -
vršnicu zagrlivši je, s njenog lica je nestao osmi-
jeh i javio se ona,j uzdržani srditi mir koji me zbu-
njivao.
- Nemoj to da č š - rekla je tiho. - Ne
podnosim grubost.
Trenutak me dijelio od pra·vog nasilja, koje
bi me ponizilo i zbog koga bih :se grdno kajao,
ali mi je II tom kratkom č bilo neophodno po-
trebno, zadovoljHo bi moje užareno ć uvri-
94
jedenosti i umirilo krajnje eksplozivnu napregnu-
tost. Docnije, dok smo sjedili na č š ć
ć predenje vode na rešou, drago mi je bilo
što nisam č ništa što bi uvrijedilo i· mene i
nju, priznao sam da ima neke ljepote u
tihom povjerljivom šaputanju, ili u ć dok se
ć blizu jedno uz drugo, blizinom koja nije
dodirivanje, možda je mj esecima i godinama sa ..
njala o ovome, i sad je osluskivala to svo:re dugo
željenje, ž ć u njegovom ispunjav:anju. Do-
pustio sam da budem sredstvo, da se posluži mno-
me, pa i kad me sa.vladala· njena ganutost zbog
ovoga tužnog đ kad sam mu se i
sam prepustio, znao sam da. u meni još tinja misao
o njenoj krivici, potisnuta i prigušena, i zato ć
živjeti duže nego- da je izbila u bilo kom obli-ku.
ć sam se n jenoga mirnog srditog lica i tihog
glasa kojim me ć da je ne mogu savla-
dati ako to ana ć i zaustavlj-ao sam se u pri-
č č ć da to đ lice š č Tad sam
bio ljuHto svjestan da sam i II tom č povje-
ravanja· samo sporedni dio njenog života, da sam
uplaniran u ovo nj eno š ć a· onda sam se
tj ešio gorkom mišlju, koda je č da me pro-
goni, da je svako nužno zatvoren u sebe, da je
potpuno ć i da je na
krajeva. glupo žaliti zbog onoga što je odredeno
samom prirodom stvari. Koristimo đ zaborav,
đ spremnost da nas primi onoliko koli-ko može,
đ i svoju želju da se prevarimo. Poslije sam
opet zabora-vljao taj zakasnjeli, pubertetski nihili-
zam i predavao se uživanju približavanja, premo-
š ć ć pr3!Zninu đ sebe i nje, ne ć da
praznina i postoji. č sam joj o ć u koju
95
sam bio zazidan. A o č sam drugome i mogao
da joj č u t om č Htio sam da joj ot kri-
j em ono što krijem od drugih, ali sam pomišljao
i da je kaznim za njenu uzdržl jivost. Ali je la na-
mjeI'la, i svaka namjera, ubrzo zatrpana navalom
ć Rarzoružalo me to ć povuklo pot-
puno u sebe, odvojilo od nje i od t e sobe, i, mada
sam bio svjestan da me sluša, da se utišava sve
više, č ć me, nisam želio ništa drugo nego
da kažem, da kažem ć jednom sebi , i njoj, kad .
je ć tu, a dobro je što Je tu, ka-ko mi se desilo
zaista č I lt:!šku. PokuSa vau sam da
sam sebi mirno obj asn im to bol esno snobunovno
stvarnog st a-a ha· iz kratkih trenutaka
svijesti u duge č užarenih halucinacija i vra-
ć halucinantnog iskrivljavanja svega u stvarni
svij et, krajnje ć izgubljenosti , j er je od
života ostala samo panHC'3 da ga ć biti , a ć
ga bitu na neki l st rašan č iH ć ga bit i, a to
je još gore, jer su ljudi č i.zdijeljeni, a usam-
ljenost nikad nij e bila užasni ja. š ć da
k-ažem, č sam ponovo doživljavao to sta-
nje bo-lesne nebuloznost.i, ali sam bio svjestan da
ne mogu da objasni m l u pot-punu sigurnost da ć
se desiti nešto strašno, i svoje divlje nemirenje,
tu paniku pred nevidovnim zlom, i svoju bolesnu
č ž za životom što se gubi , sav taj košma.r za
koji nisam nalazio č jer je i doživljaj bio izvan
č iskustva, suviše s onu stranu svijesti. Htio
sam sve da kažem i radi djevoj ke što je pažljivo
slušala" uživljavaj ć se u moj polQžaj onoliko ko-
liko je mogla, ,ali mi je odjednom palo na um da
njoj nije ni potr eban č izraz ni anatomija mog
trenutnog ć ć samo povjeravanj e, osla-
96
njanje, dizanje brana pred trenutkom bliskosti,
ispunjavanje jednog . ć nog rituala, prinošenj e
žrtve svoj im 'otporima. i predrasudama, obasjavanje
stida ljepotom približa.vanja. Zato zastanem i po-
mislim č je Jr. dovoljno? je li ljuba.vni pro-
tokol ispunjen? da li sam č š ć ispovijesti
č š ć za slobodu dodira? Ali taj cinizam je Sa-
mo odbrana od đ jer sam ganut njenim
izrazom č š ć i patnje. Izgleda da je od mog
mucanja shvatila vi\Še nego što sam pretpostav-
ljao, ili je ono u njoj }Xlkrenulo bogzna kakva sje-
&mja, ili je žel jela da sam,u sebe dovede u to- sba-
nje raznježenosti, č su se i suze pojaviJ-e u nj e-
nim ozbil jnim č i ja sam joj zahvalan što i h
istiskuje ma na koj i č jer me đ na-
petosti. Poljubio sam joj slano vla2ne č kapke,
a onda sam prestao da držim na oku i sebe i nju,
i sve je odjednom postalo lakše.
Ležao sam poslije na č ć ć je tihu
i predanu UZla se, Trnula mi je ruka JX>d nje nom
glavom, njena rasuta kosa mi je smetala, OS]ecao
sam tešku toplotu duž bedar a gdje me je dodiri-
A nisam htio da se pomjerim d a j e ne bih
probudio, Ne iz pažnje, Da ne progovori.
Slabo č svjetlo kroz žaliuzinoe, ispru-
gano leluj.anje raspUnutih sjerrki , sumoran. pisak
lokomotive u ra.vnici , štropot lanaca i č u
pristaništu. I praznina u ovoj ć polu-
javi , u ć bez tišine, u šumovima bez snage. Mi-
slio sam da- ć život biti vedriji.
Cime sam je probudio? N espavanj-em? Prazni-
nom št o me j-scrpljivala,? nemirom? Pazio sam da
se i ne maknem, a ona je, eto, budna,
Ne spavaš?
1
97
- Ne.
- Da zapalim svjetlo?
- Ne.
- ć š li cigaretu?
- Molim te.
Pušili smo ć dva odvojena žiška
u polwnraku. Uzela je moju ruku i pepeo cigarete
stresla u pepeljaru koju je držala na trbuhu. Stva-
rima se pomagala da obnovi nježnost.
Cutala je i disala tihe. Bile je č u
tom pritajenom disanju. Nešto je htjela.
ć li. ć osjeeanje pustoši?
- Boli me noga.
Ne boli me noga, a volio bih da boli, da me '
savije u č ć da se žalim, . da
govorim kako mi je teško, a ne mogu da se pre··
tvaram. ć ona mi vjeruje i bez č
uvjeravanja, na č č Kažem: ć zato
što ne moram suviše da se ć oko laži, aji
to nije nikakva sre6a.
Ne znam šta se dešava u njoj, ne znam šta
joj je donijela ova ć koja je mene prevarila.
Upitao. sam je:
Sta si č od ove ć
-- Ne znam.
- Nekog si se ć ć ć maloprije.
- Pne godine raba poginuo je č koga
sam voljela .
98
Poslije si otišla u borbu?
Da,
Radi nj ega?
I radi sebe.
- Nisi mislila na· ljubav?
- Mislila, sam na njega.
Do č
I č
Uporedivala si nas?
Pomirila sam vas. On je prošlost, bivši dio
mene. Nikome ne smeta.
- Godinama si č tu mrtvu ljubav. Do
č Sigurno si mnogo č od ove ć
dugo si č
- Da..
- Je li te iznevjerila?
- Zašto bi me iznevjerila?
- Bojim se da ć ti ostati dužan nježnost koja
ti je potrebna. Bilo bi mi žao.
- Možda treba da se naviknemo jedno na
drugo.
- Sigurno.
Surovo je da joj ot krivam svoju nejasnu mi-
sao. Ovo je za nju ć nade, ne vjeruje joj suviše,
ali se drži za nju, i ne treba da je odmah ran ja-
vam. Prisiljavam i sebe i nju da zaboravimo sjenku
što se javila, mrtvom rukom prelazim preko nje-
noga miladog tidela što· se ne brani, i. ć se
kao da č prestup, jer me ne opravda.va želj a.
Laž je nekorisna, suv.iše smo trepetljivi ve-
č
Upalila je svjetlo. Zaboljele su me č od oštrih
bridova predmeta što su se naglo ukazali.
- Sto ć ti svjetlo? ć gore.
Ugasila je bez č
Bio sam ž Ljutila me ta njena prila-
godljiva poslušnost, njena spremnost da ne pro-
č samo da zadrži bilo šta od ć I to
njeno ć iz kojega su' kuljale č Pratio
sam ih u njenim mislima, kao da sam nekim svo-
,.
99
jim unutrašnjim prijemnikom hvatao njeno nego-
dovanje, pitanje ili tješen je, uvredljivo i nepotreb-
no. A onda sam pomislio da joj svojim držanjem
dajem pravo na to i O5I'Tl jehnuo sam se na silu:
- Odvikao sam se da spavam dugo i č
I odmah se pokajao. J z li to č na žalbu?
Tražim li milost ?
Okrenula se prema meni. Uplašio sam se: ne
bih rnogao podnijeti, njenu nježnost u ovom č
Ali ona je rekla:
- Da đ u drugu sobu?
- Ne, zašto?
Iznenadilo me to pitanje, možda zato što sam
č lažnu pažnju, neislocen poljubac, utjehe,
milovanje za z.abor.av, a osjetno sam spremnost da
č sve što ć Zbog t ih č u kojima· sam
č odjek gubl jenja, za, koja je i ona znala, i zbog
tihog nenamet1jivog razumjevanja, nestalo je u
meni otIX>ld.
Naslonio sam obraz na njeno golo rame i osje-
tio lm'ko me obuzima nježnost zbog utješnog mi-
risa: kojim me zapahnula, topla koža, zbog mekog
pokreta kojim je obuhvatala moju gJa.vu, zbog nj e
cijele, žive, predan e, što je zaboravila svoju pre-
varenost i č me ras utog da me sasta.vi , da mi
ž š ć odgovori na mržnju, koju nije mogla da
ne osjeti.
9. SJECANJE
Oblaci i kiša, daljine izgublj ene II sivilu, hlad-
nooo i vl:aga n·a, ulicama, smradna studen II hotelu,
živo ć nezadovoljstva II meni. Sve pobjede
treb:!.lo bi đ za ć
đ se, upisujemo II knjige.
Kad si đ gdje si roden, zaštQ si đ
jesi li Ila-njavan, jesi li živ, ima-š li svjedoke, kakva
si odlikovanja dobio, zašto si dobio, zašto nisi do-
bio, krakve si škole završio. šta te č z.anima.
Ništ3., nikakv:a, nisram.
Svi č imaju đ podatke, đ
život, sredene želje. Za'piši i ti svoje, registruj se
za mk. Zapisujem, aH ništa ne đ
Ležim II hotelskoj sobi, gledam II prljavu ta-
vanicu, slušam kako pada uporna jesenja kiša, i
vjetar zviždi, predsnježni, mislim na vatru II našoj
ć radovao. sam se kad se palila II kasnu jese n,
v:ezala me ne'kom č toplinom roju još
pamtim, slušam kora ke u ovom č
mišnjaku, ljudi ne kud idu, ć se, žure, vidim
ih iz svoje nesabrane da·lj ine, kao mrave, i znam
da bi trebalo da se i ja č da budem užur-
JOJ
ban, da nekud odlazim, da dolazim, da se oko ne-
č trudim, a ne da buljim ovako u tavanicu, tl
prazninu. Ali ne mogu.
Gledam kroz prozor i nastojim da ne mislim
na nerješljive stvari , ali ne mogu da se oslobodim
tereta što me tišti.
Smeta mi i uporno kuckanj e Jovanovi6eve
mašine, a možda još više njegov automatizovani
r itam, neljudski, neprekidan, uprkos kiši, i zamag-
ljenim vidicima, uprkos stalnim ulasci ma i izlasci-
ma, uprkos svemu. On razgovara š ć odgovara
i pi ta, smije se, ali prsti mu ne prestaju da č
pl tipkama, ž ć č i č i znam da č
nak ć biti loš, ima neke svježine u lom č
od rutine. A ja sc nerviram, č smeta mi sve
oko mene, užasava me brzina, sve mi ovo č na
nasilj e, na pri-silan rad, i kad je meter ponovo za-
molio da požurim, odgovorio sam da me pusti na
miru, n eka radi što ć To isto sam ponovio i
glavnom uredniku kad se javio, i ljut na meterovu
prijavu, dodao da· nisam automat i da đ nosi
ovaj đ č posao.
Gdje si za.peo? - pita ć vedro.
- Još u materinoj utrobi sam zapeo.
- Sjajno ! - smije se on. - Znaš li kako si
duboku misao rekao. ć š li da ti pomognem?
- Ne treba, hvala.
- Hvala i t ebi.
Zazvonio je telefon. J avio se i, oprezan, po-
klopio šakom slušalicu:
- Zenski glas. Tebe t raži.
- Nisam ovdje.
Odgovorio je kako sam r ekao, uvj erljivo kao
da je istina . A onda je stavio hartiju u mašinu:
102
- Diktiraj!
- Potpuno sam prazan.
- Uzjasi na frazu za č Ako ti se pro-
budi duh, ć je. Dakle? »Veli ko vrijeme
II kojem živimo?« č đ č smo
svjedoci?«
Idi do đ ć te zbog plemen i-
tosti.
ć areot, kao Capekov č Onda '?
Nemaš ništa bolje?
Kad je č bio gotov, sam ga je odnio, j
objasnio mi jednosta·vno:
- Ne volim gužvu. Dobro bi bilo da se javiš
glavnom.
- ć
Griješiš.
Svejedno.
Izvini se. Reci tri lijepe č ništa te ne
staje.
ć mjesto, izgleda.
Radije promijeni sebe. S4-više si inteligen-
tan da bi udarao glavom o zid. Evo.
Pružio mi je slušalicu okrenuvši broj.
- Reci šta bilo: izvini, stari, znam da nlSl sit-
č ti bar znaš šta je nervoza lead se piše.
U sluša1ici se ve<: č dubok trom glas.
- Izvini - rekao sam ć se sam sebe
ti bar šta je nervoza kad se piše.
Naravno, u redu je - rekao je duboki glas
vedro.
Užasno - kažem ć spustivši slu-
šalicu.
103
- Zašto užasno? Lj udi smo. Eto, ti se zgražaš,
a nisJ ni osjetio kad si progutao mamac. U č
si bio odooja.n, spreman na otpor, a onda si se pri-
mirio. Zašto? ć š li se šta sam reks.o? Ne? To-
liko ti je normalno da nisi ni primijet io. Rekao
sam: suviše si, inteligentan da bi udarao glavom
o zid. To· te je smirilo.
- Gluposti!
- MO'Žda i nisu sasvim gluposti. M31a dra-
škanj.a·, s itna podilaženja sujeti djeluju odmah, kao
aspirin, jer su pipci samoljublja- na samoj površi ni ,
spremni na svaki doticaj . I toliko smo prirodno se-
bel jubivi da nam izgleda normalna svaka pohvala.
Rijetko ć nas koja iznenaditi. Cak i ljudi pametni ,
kao ti i ja - sigurno ne mi sliš da nismo pametni
- uletje6emo u tu zamku koju nam sprema naša
priroda. Pri·zna j da se nisi pobunio ni na ovu drugu
pohvalu, iako sam te upo'lorio, jer j e servirana u
č obliku. Od dQbrog si IŠtofu·, ah suviše
izra,van, bez oklopa, đ To j e naivno,
opravda.va te donekle što si neugodno svjestan
svoje vrijednosti i zato ć š da se podešavaš,
ć š nikog da upozoravaš na, sebe ć nego
š ć Glupo! Glupo! Tvoja vrijednost može
ć do izra.žraja samo ako se ne ć š ako
i drugima pri0naš vrijednost, makaor i bila manj a
od tvoje. Imam li Pfl8vo ?
- Ne zruarm, vjerovatno.
- Naravno da imam pravo. Može se č ć
da je gotovo društvena obaveza da budeš prila-
godljiv, bar onoliko koliko ti dopušta tvoja poštena
priroda i tvoj ponos, č ć š trošiti svoj u ener-
giju na nepotrebne sukobe, umjesto da, č š
što korisno. A siguran sam da si sposoban za ono
104
što ć te jzdvojiti, jE!r si kulturan, oSJeca,}an, hra-
bai' u onom naj ljepšem smislu - da. ne budeš kao
drugi.
Pretjeruješ,
Na5mijao se:
- Pretjerao sam ja odavno, a ti si primij etio
kad sam postao nestrpljiv,
Gledao me pametnim č bez likovanj a, ne
ž ć ni potvrdu, ni odricanje, toliko je bio sigu-
ran, I s razlogom, č me ta ekshibicija, iz-
vedena bez napora, jer stvarno nisam primijetio
da se igla mnome: č mi se samo da me od-
č poznaje, ništa, više. A on me đ kao
opšti, č i, to mi je izgledalo nevj erovatno.
Smiješio, se:
- Sta je? Krivo ti je što si nasjeo? Smeta ti
što si 'kao ostali? Ne uzrujl3.vaj se suviše. Ti si po-
č svjež, č A vještina' đ
nj a marie da bude č do. savršenstva i da
prevari i v ještiJe. Pone kad, č š ć dovoljna je
naj izravnije pohvala, ali je neki put potrebno
2lavarati pažnju osjetljivi jih. Cime? č smi-
calicama. Opštim razmatranjem, koje mora biti
ubjed:lj ivo, pažljivim negira'njem, č i prijekorom,
paradolcsima" smjelim tvrdnjama koje zaokupljaju
pažn'ju, a na sve to, kao so, robože usput, prostorno
gotuvo neznatno, nevažno na· izgled, jer nije pred-
met r.aJlgovoNl', pri1znanje, }X)hvala, prefinjeno, ne-
uvredljivo dr.aškanje sujete, bez insistiranja, kail
s izvi·njavanjem.
- č č
- Cak kad se neko i suprotstavi tom č
to je samo dobar ton, OSigura va nje koje preduzi-
ma'ju opremi, pobuna. tobožnje ili stvarne skrom-
105
nosti, ali nikad istinsko odbijanje. ć klica II
č ć vjera, prirodna, č da mu je
vri jednost priznata. Poneki ljudi, naviknuti ć na
takav odnos, postaju otporni, imuni na č
sredstva, nisu dovoljno nacira'Žljivi, zato treba iz-
mišljati tananiju nijansu, tražiti đ mamac, mo-
žda š ć stava uz puno poštovanje, zahval-
š ć zbqg ispravljanja svoj ih zabluda, tobože ne-
svjesnim podražavanjem ...
- To je prava enciklopedija zla! Nikad nisam
č toliko pametnih savjeta za nevaljalstvo.
- Zašto ncvaljalstvo? To je umjetnost življ e-
nja, č da budeš ne-awisan, č i ć
Zil5to se smiješ?
- Ne vidi š da si uletio u zamku?
- Da. Ulovio si me. Priznanje maskirano zgra-
žavanjem. Lukavo smišljeno, dobro č š Ali to je
samo dokaz da imam pravo.
- Onda se oorimo protiv zla, moj Polonije.
Amin.
- Da li d ti č š tako kako gOVQdš 'r
- Lij epo pitanje, dokaz poštenja i naivnosti
istovremeno. Da č tako, ne bih sjedio u ovoj
č sobici , bez tepiha i bez za·vjesa, bez
novca i bez poštovanja. Samo ponekad, iz zado-
voljstva iH iz osvete, da se zaba,vim ili da se 00-
branim. Bez sis tema, bez prave namjene, prosto
amaterski.
I zbog toga neka ti pomognu bogovi pro-
šlostL
I neka nam oproste bogovi prošlosti i sa-
dašnjosti štQ se prošloot č za nama kao magla.
Moja logorska za mnom, tvoja raltna za tobom. Ja
sam žrtva bez zasluga, ti si pobjednik bez
106
njao Ja dobijam, ti tražiš. Mene je logor č
skromnim, tebi su rane probudile glad za životom.
Sam ć š je zadovoljiti. ć š prošlost, za-
ć š je, jer je suviše živa u tebi.
đ š iz k-arata, ili nešto znaš?
- Pazi, to je priznanje.
- Mnogo me se č
Njegove zelene č utonule u duplje posma-
traju me s ravnodušnom vedrinom.
- č da me zanima. šta te se č Ne
mogu da sagledam šta je u tebi sigurno. Ravno-
dušnost nije, ne bi' bio toliko ra·zdražl jiv. Ni je ni
grubost, ne bi se č u sebi. Nezadovoljene am-
bicije? Ne, č bi se ponašao. Ne đ
se, to vidim, i č prkosiš, i to vidim.
Htio bi da sviraš na fruli moje duše, po-
lonije? Neskladne bi zvuke izmamio.
- Obuci se bar. U velikom mpgacinu možeš
uzeti sve što ti treba.
Ništa mi ne treba.
ž ć š
Svejedno. Do đ
ć š St:a ć ć ako te neko bude
tražio?
Sta ti prvo padne na um. Reci da sam sko-
č kroz prozor.
- Bez poruke?
- S porukom; uzmi sve što budu namijenili
meni, priznanje, posao, grdnju.
- Hvala.
- Jesi li dobio akontaciju? Smiješno, u džepu
mi je nešto kao prv:a plata.
- Nimalo nije smiješno,
- Da ti ostavim i svoj dio?
107
Zašto?
š ć u iskušenje da pijem.
Stvarno?
Ma ne. N e treba mi, ništa ne ć šta
ć mi?
Sbavio sam novac na sto. Imao j e t roje djece.
Gbedao je u novac i u mene. Bio je zbunjen.
Znam da mu je potreban, ali. ne pruža ruku.
Ispalo je ružno, izgleda. Zao mi je.
- ć š mi - kažem. - ć š poslije.
- Pa da, ć naravno.
Njegov·a zbunjenost raste.
- Sta je? - kw!em nervoznije, ljut i, na sebe
i na: njega. - Da S9/m Li tratži.o novac, ne bi se
č .a kad ti nud'im u zajam ono što mi ne tre-
ba, ne možeš da đ š sebi. Ne misliš ba·š najbolje
o ljudima.
Nije to, ne znam.
- O brate, doveo sam ti glup polOŽlaj i tebe
i sebe. Oprosti. Sta da r.adim sad s t im đ
Da ga bacim?
- Ne, zašto? ć ti.
- More, neka ide s vragom. Preznojih se.
Nas.mi'jao sam se s olakšanj"em. Tih nekohko
trenum·lm, ć sam se strašno, k-a.o da sam bez
razloga udariO. slabog č
Nasmijao se i on. Ali bez snage, bez one svoje
r avnodušne vedrine.
- Cudan si ti č - rekao je zamišljeno
- }asan na izgled. Ali ntje to važno. Važnij e je
što sam bil:) j ednak s tobom, a sad nisam.
106
Zašto, zaboga?
Ne znam.
Idi do đ
Ci-viI II č unifo.rmi, hibrid, ništa. Li-
č sam sebi n a seljaka što se po!Slije rata duge
ne odvaja od č lmporana, a- onda. g'3. stav-
lja u sanduk, za uspomenu. Hvala bogu, j.a nemam
ni sanduka.
Nemam č č ni želje da imam. Ne od-
la!Žem ni za poslije mis.s,:> da ć ima t i. Još S3.m voj-
nik: č se opter:etiti, č se ne vezat i.
č ć u tom S'anJarskom ć svoj"=!
p:>tpune slobode, da umrem i da nemam, i ne mi,..
ć o kao. o disanju.
ć jednom uniformu, o,vo pre1arzmo sta-
nje ć tra,j.a.ti, č I ć nešto, drugo. Ma
šta bio, ma k.alkav bio, ć nešto drugo. Ne zbog
uniforme , nara.vno. Sad sam vezan za nju na č
dan na6n, postat]a je kom. đ č koji
je živio samo jedanput. ć kožu, možda ć
ni osjetiti .
Gledam se u izlogu: irzdu".Žena prilika u ružnoj
kišnoj k:albanici, mršava gl:ava s upalim č
cama., nespretne opuštene ruke, sumornn i,zgled, sve
loše sastBfvljeno.
Jesi li ti to, vojni6e? - pHa m sam sebe.
Da. Pa šta?
Ne izgledaš ba>š slavno.
Vrlo važno.
I ja kažem.
Onda popravim š č z:ategnem kabanicu,
duge ruke ugunam u džepove.
Isprsi se malo velim. - NalSmij aše se.
Kome?
Sv,ejedno. Eto, sad ni'je tako st rašno.
Nije.
109
Smiješna je ta mala sujeta. Baš me briga kako
izgledam. Zašto je to važno. Ali eto, va'Žno je zbog
č
Izlog pred kojim stojim pripada jednom komi-
sionu. Sve ostale radnje su gotovo prazne, rat j e
sve istrugao, sv,e odnio, a ovdje je obilje, pristižu
ostaci bogzna č bogatstva i uspomena. Iza stakla
su đ srebmoi ć (ako se ima šta,
može se č i bez njih), starinski ć od zlata,
prstenje, tanjiri, ikone, slilke, u radnj l su ć
namještaj , ogledala, sve č od bombardo-
vanja za kukuruzno bl-ašno na kroj u rata. Ni je
loše. Sta rade oni koji nisu č ili nisu imali?
U radnjj pred tezgom sitna žena pokazuje ne-
što trgovcu. Njega vidim s lica: č hladan.
uvredljivo nezainteresovan. Pospana: izraza, budan
samo i2 obzira prema ženi, on kaže nešto, sigurno
cijenu onoga što ne vidim u njenim rukama, ali
tako kao da to č nje radi, da joj č
uslugu, iako mu to nije potrebno, iako je o tome
dosadno i r:azgovarati. I ć č Zena gleda u
ono što nudi, i ona ć zaprepaštena valjda trgov-
č ponudom, nadala se da ć mnogo više
i sad misli šta· da radi , da da budzašto ili da se
vrati, a možda je i precjenjivala neku svoju uspo-
menu, ili se s njom prašbala, posljednji put, prije
nego što je preda u đ ruke. Rastani se, mala
zbunjena ženo što ti vidim samo uska đ u
crnom, rastani se od. tog znaka č pažnje. Sa-
č sve u uspomenama ako si, stara. A ako si
mlada i lijepa, zašto su ti potrebne uspomene?
Poslušala me i pružila trgovcu crnu kutijicu
koju je donij ela sa žaljenjem a predala s č
nj em.
110
Odvojlo sam se od izloga nezadovoljan. Ne
volim poraze, pogotovu kad ih nevolje č ne-
izbježnim. Nadao sam se, ipak, da ć se sve ne-
kako ljepše svršiti.
Došao sam do ugla i okrenuo se: žena je iz-
lazila iz radnje. Bila je mlada, u crnom manti1u j
crnoj beretki, č je
ne, nije č to je ona, udata č
žena umornoga č š starca što II
mom ć još sjedi uz vatru, na oba.1i rijeke II
mraOnoj ć - Imam ženu - uzdisao je -
ostala je sama, htio bih da joj pišem.
Njemu je to bilo potrebno, ne njoj.
A možda je i njoj potrebno: ne smiješi se,
hod joj je nespretan, kao da je nesigurna II svoje
tijelo, nesigurna u sebe usamljenu. č ko-
joj rast u grudi, i koja se krije ć se đ po-
gleda, ide na č klavira. Ušla je u kapiju stare
kamene zgrade.
Sirok hol, prostrano stepenište, korak zvonko
odjekuje, praznina ga prima i prenosi pod hladan
svod, polutama, mrtvi luksuzni lusteri, nestvarno
ć na život prije rata, znam č gdje sam
posljednji. put stajao s Lilom izdvojen iz č
gomile mladih ljudi, sad ni sjenki nema, ć
je mrtvo, sve je bilo pradavno.
Ušao sam za njom kroz ogromna vrata što su
je progutala nevjerovatno malenu II tom prostoru
prevelikom za nju, i sjeo u dno velike sale, sam.
Sasvim sam. Na pozornici ljudi s violinama, tru-
bama, kontrabasima, č
Nikog ne poznajem, i nemam nika kvih oba-
ve7.a osim da ostanem ć ć se
izdvojen, stran, ništa nije moje, i mogu da budem
lli
ć i surov. Udaljujem ih oo sebe, potir€m
crte lica, gušim ghoove do neprepozna'Vanja, pre-
k.id!am svaku ljudsku v·ezu đ sebe i njIh, po-
smatram ih obesmišljene, puštam da žive preda
mnom bez moje ć s-ami sobom, mog
nruzumijevanjra i podrš.lre, bez mog opravdanja i
kritike, bez moga č š ć
Udaljuju se. đ nama je zijev praQ:ne sale,
i to nas još više dijeli, ali ih vidim. Samo ih vi-
dim č Sve što č k3ia da nema svrhe ni
smisLa., i sasVlm je grotesknO". Sjede mrtvo uko-
č za, ili se uglaro ć iznenada
uzimaJju !instrumente i č bez ikakvog
razloga, bez patrebe, pušta'ju u prazninu sale iz-
dvojene, ilskldrane, ć dijelove č
fr8lZa, prazne tonove što č č č pa opet
klonu jedan prem3 drugome, š ć sastavljenih
gkwa i nazdva·jaju se na razdjele, kaD lutke.
Sagnem gLavu da i.zbjegnem SUST"et s tim stra-
č panoptikumom, koji sam izr.ežirao svojim
č
Svijet ne mO'le ži,vjeti skladno b€'..! naše po-
ć j. ne treba ooricati š ć sebe radi. On živi
bez nas, ali nama je neophodno da živi skladno,
ć užasnuti ako nije "ba'ko.
Nagla tišina, kao rez. Odvajanje od sebe.
Okrenut sali uskim mršavilm đ dirigent
j€ lakim udarom palice o pult potvrdio muk.
Olga je za klavi·rom, s rukama· u krilu, č
spuštenih na dir-ke. Pred njom si·tnom je ogromno
č š s ć krilom podignutog poklop-
ca, nesarvladivo. ć tjeskobu zoog nje, zbog
nespokoj stva. Cesto se Ć s oni-
ma koji pollažu ispit.
112
Iz tišine su izronili du boki sumorni tonovi ro-
ga, kao da dopi.ru iz šumskih č iz nepozna-
tih predjela, iz naših slutnji. Prodrli su u mene,
odmah, na prepad, bez ikakve prepreke, zatekli
me š ć otvorenog za ta'j tihi sluktavi
podzemni zov.
đ svoje unutrašnje redove, đ
prepadom, zauzimam busij u otpora, smirujem uz-
đ Uspijevam da se udaljim bar toliko da
mogu da pratim č smjenjivanje ritmova,
ć se zla spoljašnju stranu stvari. Samo
me klavir ne ostavlja na miru, otima se iz mase
zvukova i pokušava da živi sam, uporno se pro-
ć nekud, kroz nešto, radi č
Ta đ strnsna težnja, to upo'rno za-
glušivano đ je lL to sam život?
Polako me zatrpava nemirno obilje zvukova
đ ć me svega nevažnog, č ć me
sa smislom, jedinim koji postoji. I nimalo se ne
č što ga nalazim u onome što znam, drago mi
je što se đ
Vidim ga u slikama. Ali slike su samo sred-
stva, njih ne mogu da izbjegnem, bez njih ne bih
mogao da se đ iako je važno ono što je
ispod njih j, oko njjh. Oduševljenje i sunce. Teško
bih mogao da se sjetim kakvo je vrijeme zaista
bilo, pamtim ga kao č I to na onaj č
svjež č kao u rano jutro, ili II ć bez
teških sjenki, č veselo, č
kad nadaleko zvoni zvuk i doziv. Dan koj i se ne
zaboravlja, jer je č č zraka, sav od
svjetlosti i svj etlucanja. N e mislim o uzroku: i on
je lijep, zbog ovog trenutka koji ga uljepšava una-
trag, koji ga naknadno obasjava. Izdvojen sam, u
ft TlSIne
!l3
tome i jeste sve, u tome i jeste Sm4sao. Izdvojen,
ne usamljen. Postavljen u žižu svijeta, meta za-
divlJenim č Izginuli su u borbama, prepo lov-
lj eni su, a li ja vidim kako me gledaju, radi mene
s u na okupu, zbog mene s u č I ja zbog
njih, i zbog ovog trenutka koji se nikad ć po-
noviti, zaošijan u č svjetlost. Obnevidio,
gorim. Raznosi me oduševljenje u č ć ne mogu
da se sakupim. - To je zbog nas - kažem, ne
ć da su mrtvi. Kao da ć ć sa ć sv.a
č Ioni su pomenuti pred strojem, ali sa-
mo ja č za njih, i oduševljen sam, wnjesto
njih. Da im č kad sidu odozgo, ne ono što
znaju, ć da je to ć da se č za
primjer.
Ležali smo na vrhu brda, poredani po rubu
kao poluotvorena lepeza, na tvrdom snijegu bez
ć pod suncem bez toplote, ostavljeni da
č što možemo, ne ć da se pod tim
podrazumijeva i smrt. Smrt nije cilj , ć ć
nost i ć Cilj je: da. č što možemo.
Ali nije nam tako č nego: ne smiju ć
Kao da su na tom ot vorenom đ ć
vidljivom sa svih strana, ukopali pet merzera, a
ne pet izmršavljenih ć izgladnjelih, premo-
renih, odbrojanih, iz stroja. Ne smi ju ć Zar to
zaista od nas zavisi? Otkud toliko povjerenje?
Ležali smo na rubu brda, sa glavom nad
lom strminom, ć ć kako nam damari bijU.
Nismo razgovarali, nismo se gledali. Svoj petorici
tišina se omotavala oko vrata. kao uzica. Ne smi ju
ć Sta smo mi? Brdo? Rijeka ? Trava neprola-
zni ca što se uvida oko n ogu? Izrasti, brdo. Prelij
se, rijeko. Ne daj t e im da đ Od toga mnogo
114
zavisi, od toga sve zavisi. Toliko je č kao
da sudbinu svijeta d'I'Žimo svojim užaren'i:m ru-
kama.
Vrele dlanove položim na tvrdi snijeg, s obje
strane puškomitraljeza, kao u molitvi. Da rashla-
dim nespokojstvo što treperi svim mojim, struna-
ma: ovo je moj naj teži ispit, da vidim ko sam, oi
izmjeriti me može samo užas. Bez njega sam ne-
pozna.t sam sebi. Ni na šta ne zaklinj em, znam
šta želim, ali ne znam šta mogu. Prsti se č da
se zariju u đ bjelinu, da se ukopam. Sre-
ć naišli su, i nemam vremena da mislim na
sebe.
Ne znam koliko je sve to trajalo, ć mi se
č da je tek č č da ovako ležimo odav-
no, oduvijek, u ć što potire vrij eme i svij est,
ć rukama i č odjednom opleteni stra-
hotom što je kao udes zapalila nebo i zemlju.
Vazduh je gust i užaren od zvižduka metaka i tre-
ska granata, mi smo izvor i meta smrti, samo ne
vodimo č O tome, č i ne znamo, jer je sve
suviše neprirodno- da bi se prirodno mislilo. Po-
stajemo dio haosa, dokI'3ja pojednostavljeni, sa
uga.slom maštom, da' sagledavamo po-
sljedice, svedeni na nekoliko č pokreta, i
na nekoliko jednostavnih misli, toliko č
da su potisnule sve osbale, hladni i zapalj eni isto-
vremeno, pretvoreni u nepojmljivu surovost bez
oproštaja" u bezdušna đ smrti, a, opet je u meni
živjela: misao, ili gotovo misao, da bih samo de-
setak metara niže bio zaklonj en, i da bi bilo pa-
metno kad bih to č To je bila misao tijela
što· se bojalo,' uža6nuto na tom r3.2:diranom ć
što je buktao kao da ga raznose eksplozije iznutra,

115
iz njegove utrobe. Raznijeee i nas. Ali nisam slu-
šao tijelo, nisam ga ni đ prisilio sam ga
da se pokori, kao da smo dvojica, nesaglasni, a
neodvojivi. Tijelo je reagovalo prirodno, ja sam
ga natjerivao da se č razumne zaštite. Meci
su ispleli vrelu mrežu oko nas, geleri rasprsnutlh
granata rezali su vazduh, i kad se glalva nesvjesno
pribijala uz zemlju, di.zao sam je silovito, kao II
ljutini, pobunjen protiv svih prirodnih postupaka.
Kakva prirodnost. Bilo bi prirodno da zavrištim u
strahu, da se zabijem pola metra u zamrznutu zem-
lju, da pobjegnem u zaklon, da se č od
smrti, a znam da ć i ne ć znam. da ć
ne mogu, ne smijem. - Nije vaŽIlo - kažem svo-
joj slabosti bez ikakve logike. I pronalazim raz-
log koji bi me u drugoj prilici obeshrabrio: - Kad
te pogodi, ć š ni znati. A đ opet: - Nije
važno, saberi se, idu. I uspijevam da budem Samo
prst na č i oko na bijeloj padini, i Jlapreg-
nuta želja da odbrani.m svijet i hladna jednostavna
misao bez tij ela, koje zaboravljam. ć
cio kraj modroga č odsjaja na bjelini sni-
ć kako se u meni č mjere, mogll
sve, da pobijedim strah, č da ne mislim na sebe.
To ć oslobodenosti, kad se ne č kad
nema sitnih stvari, pomaže da se pod sjenkom
smrti sazna sve o sebi, i lijepo i ružno.
Muzika je naglo ć i tišina me našla
gotovo zatrpanog slikama. Kako su se javile?
Polako sam pošao đ stolica prema izlazu.
Sve je još bujalo. u meni od. zvukova. Uzbudili su
me, o-živili, probudili oduševljenje, probudili usam-
ljenost, moju tišinu č potpunijom. Moja uzne-
mirenost postala je bogatija.
10. NEMIR
Ravnodušno naselje mrtvih, beskrajno II kiš-
noj izmaglici što ne dopušta da mu se vidi gra-
nica. Zatvaram II sebi taj mrtvi prostor, ć
da ga đ odstranjujem ga da me ne savlada,
branim se od tuge gledanjem, vidim šumu krstova
i mrn.vinjak humki, uleglih i svježih, mokre por-
culanske fotografije, saksije sa ć olinjale
divlje ruže, dosadno č č groblja bi
trebalo pretvoriti II igrališta, kao što smo č dok
smo bili djeca, i nikad ne dolaziti kad pada kiša.
Bojim se da me ne đ moja pustoš, ovo
bi mogao da bude njen dekor i nj eno podneblj e,
nadam se č a č užas, postajem nestrpljiv
i požurujem gJl, izazivam da đ što prije da bih
prekratio č š č Gdje si? zovem ga,
gdje si? - i ć to što mogu da ga zovem, najsi-
gurniji je znak da ga nema. I slobodnije dižem
pogled ka mutnom niskom nebu, tu oomah iznad
crnih pokislih grana, kružim č oko sebe, ne
š ć se, znam šta je šta i gdje u meni. Neka
budem tužan, samo da me izgubljenost ne č
u sebe, kao II muli, II živi pijesak, u vodu.
117
Okružen sam nepoznatim ljudima u šinje1ima,
ć slušamo govor o n jemu živom, bivšem, ne
ovom što leži u sanduku nad rakom. Bio je dobar
komandant, hrabar, neumoran, vjeran revoluciji.
Ja znam o njemu i više, vidim ga sasvim mladog,
uvijek u pokretu, nemirnih č s preranom bo-
rom surovosti na licu, č upletenom u izraz
zanesenosti. Cesto sam razmišljao o njemu, ć
s njim č razgovore, ne đ ć se da ga
glasno pitam, ne zato što mi možda ne bi rekao,
ć što nisam ht io . da otkrivam sebe. Nije mi bio
uzor, ali ni prijekor, jer je bio sasvim č
đ od plemenitije kovine, njegova strašna vo-
lja branila ga je od đ koja· je nas ponekad na-
padala, prekalio se u vat r i koja bi mene spržila,
živio je samo jednom jedinom mišlju, č š
sebe, odgodivši slabost . J a sam bio ono što sam
mogao, 0'Il ono što je htio. Razgovarao je s nama,
smij ao se, sporio, ali uvijek s đ namje-
rom, ne ć vrijeme ni cilj kojemu je
služio. Ne znam, nisam sasvim siguran, to mi je
uvijek ostala tajna , ali ne vjerujem da. nikad nije
osj etio strah, da nij e poznavao sumnj e i kolebanja,
da se nije rvao sa č koja č ponekad
spopadne i kad on to ć da, napokon, nij e bar
ponekad mislio o sebi samom, izdvojenom, ona-
kvom kakav bi bio da nije postao plemenito i su-
rovo đ revolucije. Ali mi to nismo vidjeli,
uspijevao je da ne poke'že, i to je bila njegova
snaga i vrijednost koja ga je izdvajala.
I evo, i sad razgovarnm s nj im, a ne vjeruj em
ni da je posljednji put. Znam šta si bio, kažem
tiho, povjerljivo, š ć ga sebi bogzna po
koji put, znam šta si za nas č znam šta si bio
118
kadar da č š za svoju veliku VlZlJU slobodnog
života', zbog nje nisi mislio na sebe. Ali htio bih,
ipak, da te upitam: da li si mislio na sebe, bar ma-
lo, bar ponekad? Na odmorima, kad je tvoja oprez-
nost mogla da bude manja? U miran suton koji
bi te podsjetio na život bez ubi janja i umiranja?
Jesi li mislio o djevojci koju si volio? O đ
nom sinu kome ć š č č č č
u koje ć djeca teško vjerovati ? O životu koji te
č poslije svega, ili o nekoj velikoj nježnosti
koju ć š negdje sresti, da u trenutku i.zmiriš č
sa životom kojeg si se odrekao, u jednom trenut -
ku, u jednom dahu, gotovo u ljutnji, ć od
sebe, kao da je pravo na svoj život opasan porok?
Možda i jeste ponekad, ali nije uvij ek. I još nešto
ć da te pitam. ć se šta si rekao: - J u-
naštvo nije ljudski poziv, ć nevolja. Ali nam
ponekad ništa drugo ne preostaje ako ć da
ostanemo pošteni ... A klako bi živio poslije? Sje-
ć ć se, ć da i dalJe budeš št.o si bio -
samozaborav? Tvoje ć bi se č samo,
ne bi mogao da ga izdvajaš ni iz č što bi htio
da zabora,viš, ne bi spasavao dijelove i trenut ke,
pa opet ne znam loa'ko bi ti bilo da si ostao živ,
i da si se naglo zaustavio, bio bi možda bivši ju-
nak, č uspomena·. A možda bi našao novo
oduševl jenje, jer ti ne možeš da. se z.austavljaš.
N ama je tešlro, nama koji č da nas neko
podrži, da nas pokrene. Ti si ruka koja odapinje,
ja sam strij ela koja ne može sama da poleti. Možda
je u tom sva razlika đ mene i tebe, samo
ni ja ne zaboravljam da sam jednom bio strijela
koja je letjela. Koja je č i sama sebe odapeia.
119
Zale ga možda i drugi, ali ja, ga žalim najvIse,
č nego ostali. On je znao za moj veliki
trenutak, on je postrojio bataljon i odao .mi pri-
znanje istakavši me za primjer, misho sam ganuto
na nj ega kad god sam mislio na postrojeni bata-
bio sam ponosan što baš on zna.
Sad stojim nau grolx>m i uplašeno mislim, go-
tovo mislim, na rubu sam da mislim, kako mrtvoJ
stvar branim mrtvim č S naporom uspi-
jevam da zamaglim tu prijetnju, da je odgodim :
neka, poslije, ali č sa zebnjom zloslutni mukli
tutanj, u sebi.
A onda je muzika zasvirala posmrtni marš, niz
sjajne t rube cijedile su se kapi kiše, bilo je str a·
šno tužno, držali smo se uspravno, da savladamo
č i mislili kako je II rat u i smrt bila jed-
nostavnija.
Na glavnoj grobljanskoj stazi zastala je sitna
mlada žena u crnom kišnom mantilu. Olga. Stoji
ć kao č sluša posmrtni marš,
i uredno sIož·enom maramicom koju je izvadila iz
tašne briše č č Zbog muzike, ili zbog smrti,
ili zbog č što ona zna, što je žalosno kao i
smrt. Ili onako, da se č uvijek se može naci
ra!Zlog za suze, iako je nju lakše zamisliti dj eti-
njasto nasmijanu.
Ali ne, to nije Olga. U ove je lice oštrije.
Pa ipak, ne ć ć se, mislim da ona stoji
na ·grobljanskoj stazi i da č zbog mene, ne
zbog nepoznatog mrtvog ć Bliža mi je zbog
toga i č zbog susreta. na ovom č
mjestu. Ne puštam je iz misli da bih se odbranio
od z&,grobne muzike što obespokoj ava žive. I od
potmulog udaranja zemlje o daske.
120
Poslije sam išao ulicama, s tugom koj u nisam
mogao ni da objasnim ni da odagnam, a opet živo
ć ć sve oko sebe, kao da stvari i ljudi imaju
nov izgled, strani mi i prisni podjednako. Ne volim
smrt. :led no gledam, sve ima jarku boju i izrazitu
č č prizori na ulici, a č
t enk što silovito utiskuje svoje č č stope
u asfalt, tramvaj oguljene žute boje što juri kao
u panici ć se i ć starica sa šeši-
rom na bij eloj kosi i ruksakom na đ ć
i djevojka· nezagrIjeni a želj ni blizine,
sve je to nekad bilo i sad opet postoji, be;.::
mene, ja sam još odvojen, sve ide mimo mena,
nije moj e, kao da je ovo strana zemlja, kao da je
druga planeta, kao da sam ja drugi, a ne onaj što
sam bio, ne prepoznajemo se, sve prolazi a ja ne
hvatam korak. Ne treba tako, stani, stanimo, živ
sam, č me č t rko u sebe, č ć se
sam, upij me snažno. Ljudi, pogledajte me, st vari ,
prepoznajt e me, pomozite mi u ovom navika vanj u
na vas i na č č što možet e da ne
budem izdvojen.
Sklonio sa.m se od kiše, od ć od usam-
ljenosti. Poznavao sam tu kafanu ranije, sad je
ružna. Nekoliko ljudi, usamlj enih i ć sjedi
za stolovima. Pod je prljav, zidovi muzgavi , stolovi
bez stolnjaka, prozori bez zavjesa. Rat je i ovuda
prošao ostavivši bijedu. Pored ć koj a ne gri je
sjedi djevojka odsutna pogleda, II kaputu s olinja-
lim krznenim okovratnikom. Pustoš i dosad a. Za
praznim šankom starij i mršav č pospan, siv,
kao bolestan, potp\UlO nepotreban ovdje, zaostao
121
od nekad. Ne bi prišao da ga nisa.m pozvao. Dugo
l polako je prilazio, zloslutan.
- Hladno je. Ne ložite?
- Ne.
- N erna posla?
- Nema.
Prije rata je bilo č
Da.
Imate li kafu?
Ne.
- Sta imate? Rakiju?
- Da.
- Dajte onda rakiju.
Kao da više nije imao potrebe ni da govori,
ni da se ć ni da živi, samo je još ostala mrtva
navika, gotovo č životu. Fomalo je jezivo.
Guši zadah kiselog mirisa skupljenog godina-
ma, II polutami sjede ljudi pogr bljeni (bez života,
a smrt ih nije htjela), ne govorimo. č na pomen
mrtvima, svim mrtvima ovoga grada, ovog svijeta,
na, pomen mladom komandantu, koji ne bi ovamo
došao da je živ. Strašno je ovo pomensko ć
ovo nekretanje, nenadanje, č ova oba-
mrlost zaostala iz rata. Htio bih da viknem, da. ih
probudim, da se đ da se č da se desi
ma šta. Ali se niš ta ne dešava, novi gosti ne ulaze,
sbari su oduvi jek tu, i ć ne č ć se. I ja
s njima.
122
Cutljivi č je donio rakiju.
- Prije rata Je ovdje svirao dobar orkestar
k.ažem samo da. č glas.
- Da.
Prišla je mršava djevoj ka, iz blizine njeno
jevtino krzno djeluje još jadnije. Kao da je sama
sebe osudila na taj užas koji je obilježava.
- č mi rakiju.
- Dajte joj.
Otišla je sa starim č do šanka i vra-
tila se sa č š u ruci. Trudio sam, se da, ne gle-
dam njen hod, lelujav, slomljen, tobože izazovan.
Mogu li da sjednem s vama?
Htio bih da radim.
Daj te mi cigaretu.
Nije mnogo starija od mene a č su joj drev-
ne. Prisna je s ljudima na onaj č č č kad
je ć svejedno.
- Sta ć da radite?
- Neke svoje stvari.
- H vala na rakij i.
Pošla je 'ka svome stolu, navikla na odbijanje.
Izvadio sam blok i radi nje d rodi sebe. Da
opr,avdam neprihvatanje ponude i da zapišem raz-
govor s mrtvim kornanda'l1tom na groblju. Cinila
mi se da je njegova smrt č lijep simbol ve-
č jedne generacije kojoj sam dužan bar iskren
zapis. Docnije, kad sve izgubi vrelinu neposred-
nog doživlj'8lja, kad postane ć kad me ne
bude toliko boljelo i. uznemiravalo, ć djelo
o nama. č solilokvije, iskidana ć što
me potresaju ć II slike u kojima ć biti
sve č kako smo spasli č jednom crnom
vremenu, kako smo zaboravili na sve što pripada
mladosti ć smrti na biljezi, kako smo pobje-
đ strah, kako smo zaboravili da živimo. jedno-
123
stavno, kako su preživj eli č oživljavali svoja
č ć godinama odlagana i gomilana,
kao što se gomila led pred usta,vama u ć
Ali uzalud sam držao pero nad praznim listom blo-
ka. Nisam se tada. posljednji put č da osje-
ć može da bude besplodna. Led j e pucao i
kršio se u meni, ć zgomilan. Sam sebi sam
ć prepreka, izgleda: htio sam da pišem o
drugima, a mislio sam o sebi neriješenom.
Cut1jivi č za šankom pustio je gramofon
s nekim predratnim šbagerom, č je škripala i
zavijala" sigurno u moju č jer je starac gledao
prema. meni sa grimasom koja je možda osmijeh.
Bilo je č i tUžno.
č sam da Ć odškripi do kraja, da
ne uvrij edim starca a ko je to znak pažnje, Č da
mu ne pružim zadovolj stvo naslade ako je pakost.
Prišao sam šanku.
- Mogu li da se poslužim tele fonom?
Starac je klimnuo glavom.
Pozvao sam Miru.
Odakle zoveš?
S groblja. Možeš li ć
Zašto?
Moram da te vidim, ovog trenutka, odmah.
- J e li se štogod desilo?
- Ništa se nije desilo. ć se usamljen,
to je sve. Molim te, đ ć negdje, šeta-
ć sv.ejedno.
- ć ć se po podne, sad zaista ne mogu.
đ u muzej.
- Nek ide do đ taj tvoj muzej .
124
- Sta ti je?
Ništa mi nije.
- Onda, po podne.
- Da.
- N išta nemaš da mi kažeš?
Htjela je da joj govorim o lj ubavi.
~ Nisam sam.
Kako nije osjetila da dozivam II p o m o ć ?
ll. SVJEDOCI
Da, proba je. č je.
Redar pred vratima velike sale daje mi znak
da, budem tiši, a ja mu odmahuj em rukom: ostavi
me na miru.
- Ne smijem nikog da pustim do pauze -
kaže šapatom.
N e odgovaram ništa i đ II salu.
Nisam dobro odmjerio pokret i teška vrata su
se zalupila s treskom. Neugodno mi je, kao da
sam č nešto krajnje nepristo'jno. Stao sam
kraj vrata, ć ć kako, zbunjen i ć
crvenim.
Orkestar je prestao da svira,.
Neprijatno mi je, nekad sam II snu sanjan da
sam se iznenada našao II ovakvom strašnom polo-
žaju, Ima da sam bez odijela izašao na ulicu.
Pokušao sam da se osmi jehnem, da se nekako
izvinim gestom, pokretom, izgledom: kriv sam, ali
zai.sta nisam htio. Neugodno mi je, oprostite, svi-
rajte dalje, č miran. Nisam došao bijesa, vje-
rujte.
127
Dirigent uskih đ gledao me ljutito iza de-
belih č I ostali su gledali č đ uvri-
đ Kao da sam pri vezan za sramni stub.
A tako, velim sebi. Ne vrijedi moj glupi smi-
ješa'k irzvinjenja, ni moj đ Ezgled? E pa, vrlo
vaožno. Idite vi do đ Briga me za ta tvoja
debela stakla što ljutito sijevaju. Da me ć š
uplašiti č
I mirno đ đ stolica do svog mjesta
u posljednjem <redu, ne š ć korak.
Još su gledali prema meni.
Samo je Olga oboT"ila pogled na dirke klavira.
Stidi se umj,esto mene. Bože, što smo osjetl jivi.
Gledam i ja njih, nimalo pitomo, č da
se ljutim. Sta ć od mene?
Dirigent uskih đ sad to ponavaljam u sebi
da ga potcijenim, đ je lupnuo palic0r:n
po pultu: od č Je li to u moju č rugam
se, kakva pažnj a. A drago mi je što su se pri je-
korne č odlijepi1e od mene, ipak je neprijatno.
Tad me ona pogledala, nasmiješila se i kli mnuh
glavom. Uzvratio sam joj osmijeh. Hvala, djevojko,
t ješiš me. Ne prigovaraš zbog moje neuvid;avnostt,
ne smeta ti kao drugima·, izdv31jaš se, staješ na
moju stranu, ili se praviš da je tako, velikodUšno
primaš moj u nespretnost, nije to ništa, sitnica,
nemoj sad da se ljutiš, ljudi su nervO'ZJli, netrpe-
ljivi, ali, eto, nismo svi takvi. Da, ti si širokogruda,
plemenita, delikatna, briga me za tvoj uljudni smi-
ješak, nije mi potreban, da znaš. Pamtim ja tvoje
oborene č Neprijatno ti je bilo zbog mene? I1i
si me žalila? Ma nemoj! Zeliš li da vidiš št a. mogu
da č ć š li da č pjevati , šta bilo,
a pjevam str ašno, ili udarati sjedalom, kad se to-
128
bože zanesete u svoju muziku ! lli da đ lupa-
ć cokulama?
ć Za inat. Bilo bi to bjekstvo, tobože
zovno. Ostacu, neka to bude iz-azov, Iako mi· je
neprijatno, stid me je u stvari, ali neophodan mi
je ovaj doživljaj, ne mogu da ga se lišim, zbog njih.
Oni su č ovdje, ja nisam, njima je, možda,
i svejedno, meni nije. Oni obavljaju posao, ja se
tra,žim,
Ogradujem se, utišavam, slušam muziku. Cud-
no djeluje na mene, gotovo č s njome se
ne sporim. Ništa joj ne mogu. Nemjerl jiva je, sve-
obuhvat na, strašna po snazi, ne mogu da je odvo-
jim, ne mogu da je doživljavam kao nešto izvan
sebe, usel java mi se u krv, dišem njome.
Mislim na onaj č dan. Isto raspolože-
nje, ista č tišina. I r adost je u meni , ali ne
onako buj na, ć sUša na , duboka, polegla po srcu
kao bol.
Zatvorio sam č i vidim: sipi snijeg. Pre-
zdravljam, još s trag.ovima vatre u žilama, nesi-
gurna vida i nejasne misli , blažen zbog ugodne
toplote što se širi iz stare č ć vat ra puc-
keta, svježa, II sobi lebdi zdrav t rpki miris anduza,
vrat io sam se iz strašne tame, živ, snijeg pada,
maj ka sjedi prozora, nagnuta nad r adom.
Vidim njeno mršavo lice, treperavo od sjenki pa-
huljica, što č ne ž ć Bdi danima tako,
č Cuva me, nadnesena na da mnom. N ć
da se pokrenem, ć da se oglasim ni osmijehom.
neka traje ova ć č lice i snij eg
9
129
što sipi preko nje. ć i ć sigurnosti ,
beskrajno.
Tu se za·usta.vljam, s mukom pl'ekidam t o da-
leko ć Cemu? ć onamo gdje sam si -
guran, u bujni život zanosa, u životvornu ć vj e-
rovanja·, kad je sve ć Zašto se javilo druk-
č ć od onog koje sam tražio?
ć ć jednom, č ć to sigurno, ć na
ono isto mjesto gdje sam onda stajao, ć
ih sve, i žive i mrtve, i ć ih da me gledaju
s poštovanjem. Znam kakvi ć biti , oni se nikad
ć promijeniti : mršavi, upalih č slobodnog,
pomaJ.o drskog pogleda, č na izgled, č
vojn ici koj i su došli da poginu, i znaju to, koji ne
traže ništa , a daju sve, Dragi drugovi , ć ć na-
ć da govorim mirno, ovo je najlj epši trenu-
tak u mome životu, i č ć na njega i
na vas. Vi ste Jegenda, a ja sam vam bio ravan,
makar u jednom č Moram da pamtim sebe tak-
vog, sad č podzemni tutanj u meni je sve
č potrebno mi je rani je oduševljenje kao
hl jeb, kao vaa: duh. Zmlm vas napamet, gledam vam
u lice, jednom po jednom, đ se u vama.
Strplji·vo stojite, sa istim onim grubim osmijehom
priznanja, i strpljivo podnosite što vas zadržavam,
ne ljutite se zbog moje dosadne upornosti, sprem-
ni da mi pomognete, kao uvijek.
Ali evo, muzika jenjava, pozna,jem onaj stra-
sni udar klavira pred tišinu. POSli je je nelagodnost.
12. CRNI TRAG
Sestan nas vodi uz č stepenice, pali ši-
bice, ć prs te kad dogore do j agodica,
(Jpet ih zapalj ene izdiže iznad glave.
Pazite! Odmorište! Opet stepenice!
č š - kažem ć iza njega.
S12 - pita Mira.
- Sa svijetlom zubljom II č desnici
vodi nas kroz mrak. ć noge.
- Još nismo. opravili svjetlo na stepenišlu -
objašnjav.a Sestan bez ikakve potrebe.
Duško paH šibice dok on c?remoniozno otklj u-
č vrata svoga novog stana. Svoga .. . I na to se
treba naviknuti.
Guramo se II uskom antreu.
- Svucite kapute II sobi , ovdje objesite. Ti-
jesno je.
Za pet godina ć ć stati sve č
tvoro.
Normalno, ž ć se bolje.
To je Sestanov komentar.
'o
131
Gledam č đ ogledalo, vješalice, mali te-
pih, stalak za kišobrane, neukusne 1i·tografije na
zidu.
- Sve imaš !
- Sve.
Stan: predsoblje, soba, kuhinja, kupatilo. Obi-
šli smo ga u tri koraka. Namještaj skroman, fab-
č pravljen za nekakav opšti ukus bez velikih
zahtijeva, nimalo li jep, ali solidan: cio ,život da
provedeš u njemu ć se.
- Lijepo - kažem.
Duško dodiruje štof na č pritiskuje fe-
dere, "kucka drvo.
- Lijepo - kaže i on. - Cvrsto.
- Neki č stanovao.
Predajem Sestanu flašu rakije.
- ć naselje. Ti si prvi.
- Hvala. Sjedite.
Smijem se:
- ć se. Cak nam i stan treba.
- ć š jednom i ti.
- ć A smiješno. Stan. Svoj vlastiti.
. ć ugalj. ć ć kiriju. ć li se
ć kirija?
- Ne vjerujem.
- Zašto se ne bi ć ć š platu i
ć š kiriju.
Onda ć nas istjer ivati iz stana ako ne pla-
timo.
Gluposti. ć primati platu. ć
mo što nam treba.
Sjeli smo u drvene polufotelje s okruglim na-
slonom ud€Šenim za prebijanje č č
nam je ostavio i staklenu pepeljaru na ć
132
Neugodno je, neudobI1lO, hladno, đ je dah
u ovoj đ sobi. Boli me noga, kao da trune srž.
Ko je ovdje stanovao prije č
Ne znam.
ć t i u ć ako je mrtav. Ili u
podne ako je živ.
- Izgleda da bi mogao samo u ć
- Pok:aži mu rješenje.
Iznio je iz ormana štof, materijal za košulje,
šešir, cipele, sve itL magacin a, samo na potpis. Cak
i lagane ženske štofove.
- Sjajno - kažem užasnut - daj rakiju, ho-
ć da, na·zdravim prvom đ nas koji se snašao.
- č
- Nije č Ti si č prilagodljiv,
sposoban za život.
Hvala.
Tebe ne č kompleksi, ,nemaš predra-
suda.
Nemam.
Tvoja noga sigurno gazi zemljom. N e osvr-
ć š se, ne 'kolebaš, ne živiš od ć zadovolj-
no gledaš iza sebe, vedro ispred sebe, svijet je tvoj,
ime ti j'e stabilnost.
Prestani. - kaže Duško.
- Pusti ga - mirno se smiješi Sestan.
A onda pogleda po nama, sumnjiva mu je
Duškova namrštenost i Mirine spuštene trepavice,
i č da se preispituje:
- č sposoban za život, bez predra-
suda, optimista? Pa, uglavnom- č
- Dabome.
Onda je opet prešao pogledom po nama i re-
kao bez đ
133
>
A možda je to ironija?
Salim se. Sipaj rakiju.
Ako je ironi1a, nemaš pravo.
Dobro, nemam pra-vo.
ZaitSta nemaš pravo. Gl-edajmo na stvari
č
Milost! Ostavi logiku na miru.
Zašto? Trebalo bi č š ć da se služimo lo-
gikom. č mislimo, emotivno, živimo afekti-
ma, a to je pomalo primitiVn<)o .Izvini , ne mislim
na tebe, govorim uopšte.
- Slobodno govori i o meni.
- Ne. ć uopšteno.
Tako mi i treba, sam sam kriv.
- Evo, recimo, b'ažio sam stan. Dobro. A za-
što je meni potreban stan? Potreban mi je zato
što, prvo, radim težak posao i moram da se od-
morim. U interesu posla.
- U društvenom interesu.
- Ako ć š i tako. ć ti da je to dru-
štveni interes, a ne sentimentalnost.
Hvala, ne treba.
Drugo ...
Koliko imaš razloga?
Drugo: jesmo li došli ovamo privremeno?
ili smo došli da ostanemo? Došli smo da ostanemo.
Treba li onda da produžavamo provizori j ? da ži-
virno- kao da ć sutra ć da' se ponašamo
kao boemi? Ne, ne treba.
- Rekao je Kaucki.
- Ja kažem. Napokon, moramo i da č
da se sredimo.
- Da izrodima dj ecu, da imamo gdje pelene
da sušimo.
134
- Da, i pelene da SUSlmo. Z1vjecemo, valjda,
nOl·malnim životom, kao ljudi. ć se ć po
ka·fanama, sastajati }xl ulicama. ć ...
Uvjerio si me.
- Trece: ko mi je dao ovaj slan? Naša vlast
I vlast, dakle, misli da mi je stan potreban.
I ja mislim.
Zašto onda raspravljamo?
Ne znam.
Sto se odijela č ...
Iona ti je potrebno, i to ti je vlast dala,
ne možeš č ć u uniformi.
- O č je onda č
- Ni o č
- Jest ipak o č Ti ne tražiš stan. A
zašto ne tražiš?
- Ne l'Iadim društ.veno koristan posao, ne mi-
slim da se đ nije mi ga vlast dala.
Ne. Ti si boemska priroda. Voliš da sta-
nuješ u hotelu, d<3, živiš u kafani, da nemaš oba-
veza.
Ka1kva. pronicljivost!
Ili misliš da drugi treba da vode č
o tvojim potrebama? Pogrešno. Nemamo prava da
i od koga zahtijevamo da brine naše brige.
Govorio je bez imalo srdžbe, mirno, ra·zloŽ'no,
obilno se ž ć logikom i za najsitnije stvari,
ć na otvorena vrata, ć pomalo
me ž ć što živim pogrešno, što mislim pogre-
šno, što ne đ ono što je č Nije go-
vorio glupo, ć nepotrebno, preopširno, suviše
temeljito, strpljiv u nastojanju da pomogne ljudi-
ma da đ na pravi put, poklonik notornih sta-
vova, koje je č još dosadnijim nego što jesu.
135
Z-nao sam da govorimo Č jezicima i da bi-
smo se t eško sporazumjeli. Ali sam morao da od-
govorim. Ne radi njega. ć radi ono dvoje što
su ć kao da č moje izjašnjenj e. Svako lZ
svojih razloga, svako na svoj č
- Ako za trenutak prestaneš, š ć da ti
objasnim.
- Molim. Izvoli.
- š ć kažem, jer ni meni nije sasvim
jasno.
Eto, č razgovor đ ć ga, od-
mah ć svoje razloge pod znak pitanja.
Vidim to po njegovom izrazu lica : on ne likuje,
ne š se č ne treba mu to, jer je si-
guran u sebe, ali mu je lice č potpuno mir-
no, unapri jed. uvj ereno da, ć č ništa· č
no, iako mi strplJivo ostarvlja šansu, kao da kaže:
pokušaj , č što može§.
- E pa, evo: dok sam ležao u bolnici, došao
nam je u posjetu jedan poznati glumac, reci tovao
je »Stojanku«, nenaviknut na stihove, neoguglaa,
pod svježim utiskom pjesme koja je tek tada do-
šla do nas. Bio je đ potresen do suza. Slu·· ·
šali smo goiovo zaprepašteni snagom njegova do-
življaja, iskrenim zanosom koji nam je oduzimao
dah. Kad je završio, osmjehnuo se i izišao. Gotovo
neposred-no nakon toga slatko je č u t rpeza-
nji i s pakosnim ornalovaža,vanjem govorio ° jed-
nom svom kolegi.
- Razumijem. I šta tebe u tom č po-
sebno đ
Vitalnost. Zavidio sam mu.
Primjer je suviše č Ali svejedno.
Sta je po tvome mišljenju trebalo da č Da
136
se uhvati za glavu i da ć satima? Ili da govori
o svom oduševljenju? Ili da bude rastr:esen ć
samo o pjesmi?
Govorim o brzini đ o č
kivano brzoj smjeni potpuno č ra-spolo-
ženja.
Uzmimo odvojeno te dvije stvari. To što
neko č i ogovara bližnje, ne bi bilo ništa ne-
č Suviše se č dešava da bi se moglo
smatrati nekom č š ć Cak da Je to
bio, recimo, slab glumac, da je č pjesmu
a,ljkavo, nemarno, ne uzbudivši ni sebe ni tebe,
da je bio đ koji otaljava posao, sve što bi
poslije toga č izgledalo bi t i normalno.
- Naravno.
- Sta mu dakle, zamjeraš u suštini? Sto je
bio potl'esen, đ što je snažno doživio pje-
smu i ć da svi dOžlve jedan zanos. Na
to se II osnovi svodi tvoj prigovor.
- Izem ti tvoju logiku.
- Zašto se nerviraš? Razgovaramo.
On razgov,a'ta ! A ja pokušavam da objasnim
jednu svoju muku, ć i .od sebe prave raz-
loge, ne ć da uvjerim ni sebe ni ovo
dvoje što ć Za.to sam razdraŽ€n. Sta su oni ?
Postavili su sami sebe II ulogu sudija koji ć do-
nijeti- presudu. S kojim praNom ?
- On govori sasvim ra'zložno - rekla je Mira.
Stala je na njegovu Nisam pomislio
da. je, možda htjela da ublaži č situaciju, da
bude velikodušna prema nj emu ć da, mene
ne može povrijediti jer me voli, ili da je željela
da; me podstakne da đ ubjedljivije razloge,
da me otvori dokraja, jer je i ona, č odgovor
131
na svoja pitanja. Mislio sam samo kako je dala
njemu za pravo j er je postupila nepravedno i, što
je još gore, uopšte me ne đ ć Smatrao
sam da me mora rae:umjeti , ako me voli, da me
",ora razumjeti i kad ništa ne kažem, mora biti
na mojoj strani i kad nemam pravo. ć
da bi to trebalo da bude i moja obaveza (ali, ona
je prekršila. lojalnost), okrenuo sam se protiv nje,
ć ih zajedno na jednu strarnu. Sad sam
sam, ima zadovoljstva i u tome. I ne želim više
da ih uvjedm, da im objasnim sebe, ć da imam
pravo. J er imam pravo, ia ko to nema nikakva zna-
č
Ne, on ne govori razložno - kažem srdito.
On govori prividno razložno, ć ono
š to se ne može odvojiti, jer je cjelina. Samo, da
se ra.zumijemo, ja ništa ne prigovaram. J.a. se di-
vim, zavidim, a mCYlda se i č Odvikli smo se
da budemo životno č da mislimo na ne-
ophodne aH ružne stvari, da se borimo za sebe, da
se tirskamo po magacin ima, da se đ s nekom
babicom zbog namještaja i stana. Ne zamjeram,
ali ne znam kako. se može tako brLo zaboraviti
za nos kojim smo živjeli. Htio bih da č ni-
št a više.
- Zbog babice ne moraš da se uznemiravaš.
đ č je pobjegao i ona se uselila nekolike)
dana prije đ pa se i- ona sklonila kad
smo mi došli , i sad se pojavila. A n isam se sva-
đ rekao sam joj da donese rješenje i ja ć ć
Znam, II redu, nisi se đ nije njeno,
ali sve je to ružno.
Ne vidim, zaista.
138
Gledao me bez zlobe, ne ć ne
ć se, n evin sa svojim neoprostivim č
nim smislom, koji ga je č oduševljav.ao, jer je
iz njega č smireno zad()voljstvo. To, je mnogo
bolje i ubj-edljivije od njegove č logike.
Pusti ga na miru, đ odnio i tebe i njega, ka-
žem sebi. I svjestan da sam pl'etjel'ao, da sam bio
neprijatan, ć da j·zgladim svoju krivicu. Smi-
ješim se i ka.žem pomir l jivije:
- Vjerovatno pretjerujem. Smeta mi taj spoj
uzvišenosti i trivijoalnosti. Danas sam bio na probi
nekog: orkestra, svirala je žena onog ljekara što
smo joj odnijeli pismo. Izgubio sam pojam o vre-
menu i toliko je bilo lijepo. A n a kraju
sam morao da utvorlm č da ne gledam kako
č istresaju č iz truba. Strašno.
- To su pretjerivanja - rekao je Duško. -
Vi intelektualci tjerate sve do apsurda. To ti je
život:' đ i ružno, nekad više jednog, nekad
drugog, dobro je što nije samo rutno. A šteta što
nas nisu natova·rili poslom da nam č puca,
ne bi nam padale na um 7J8ludne misli.
- Sla-žem se, đ č Hajde da to zaboravi-
mo. Sestane, je li ti č ostavio radio ili
gramofon.
Nije.
- Steta. Mogli smo malo da igramo.
- Nisam zna1a da- si bio na toj probi. Otkud
ti tamo?
- č s jednim drugom rz redakcije.
Sta mi bi da pomenem Olgu!
Svira li trubu?
Klavir.
ć
139
- Jesi li ljubomorna?
Nisam.
Molim te reci da si ljubomorna.
Zašto?
Da jednom vidim da se nisi savladala.
Smetalo bi ti kad se ne bih savladala. Isto
kao i kad se savladavam.
- Ništa mi ne smeta kod tebe. Sve što mi
smeta, to je u meni. I smeta mi što tebi to ne
smeta.
Ko ti to kaže?
Smiješ se pa ne znam misliš li ozbiljno?
- Ne mislim.
- ć bi me da si rekla da je ozbiljno.
A žao mi je što nisi ljubomorna.
- Dobro, ljubomorna sam. Je li dosta?
- Ostavi je r ekao je Duško. - Vidiš da
joj je neugodno.
- Zašto bi JOJ bilo neugodno? Drugovi ste
mi, znate da je volim.
- To su vaše stvm-i, nisu za đ uši.
- ć š sa tom svojom č psiho-
logij{),JIl. Je li ti neugodno? Reci da me voliš,
da i on č
- ć te ako je budeš č
- Mene ć š premlatiti? Hodi.
Koškamo se u šali. Ona se smije. Nestaje onog
č raspoloženja, gubi se razdraženost, mislim
kao u magli da je to od alkohola, mogao bih tako
i da. <se naviknem na ć ali mi je svejedno.
ugodno je, lako, znam da volim ove ljude, udaram
ga po mišioama i grdim ga:
140
Braniš je, viteže? Zaljubljen si u nju?
- Nara-vno da sam zaljubl jen.
- ć te.
l zagrlim ga, raznježen.
- Pusti me - kaže. Misliš da je tvoj za-
grljaj prijatan.
Ali je zadovoljan.
A moja raznježenost raste. Zaboravio Sl8m na
bol u nozi.
đ Miri i gledam je oduševljen njenom
vedrinom, bez đ š izraza nelagodnosti,
za koju sam ja kriv.
- Slušaj - kažem joj - govorim ozbiljno:
hajde da se č ć š mnogo dobiti. Saša ....
sam, ć č nepri jatan, u ži'votu sigurno
ć daleko dotjerati , ali ć te voljeti. Ako ti je
to dovoljno, pristani. Dva svjedoka imamo. Ni oni
ne vri1ede mnogo, ali su naši. Ovaj što je zaljub-
ljen u tebe ć narm dooadne savjete ne-
upotrebljive II životu, a ovaj ć nam ć stan.
ali bez ba'bice. Reci nešto.
Molim te, sjedi.
Evo, sjro sam. Dakle?
ć
Cekaj , izgleda da me nisi razumjela. Ne
salim se, nisam pijan, ne iskušalVam te. Ne smij
se, zašto ć š
- Zato što ć š je ć
- Ne miješaJj se. Njoj rnj,je potreban ni muž,
a kamoli advokat. č š je na otpor. Podrža-
vaš njene mane, njen ponos, njenu zatvorenost.
On č otpor robova, i , gospodar se
ljut i.
To je kompleks nezavisnosti. ć č
izJavu da se č svih prava. č ć se.
- Ko to traži·?
141
- Sam nudim. Da pokažem dobre namjere.
Dobre namjere vode II pakao.
Za koga pakao?
Ko shvati ozbiljno.
Shvatimo onda. neozbiljno.
Dobro. Za to nije potrebno č
Dižem obje ruke. Ali sad znam šta je upor-
nost.
Dobio si što si tražio - smije se Duško.
Nisam tražio ono što sam dobio. Reci mu
bar da to nije tvoja posljednja č
- Pokot'8vam se : nije posljednja č
- Eto, moja prva č ponuda je odbijena.
Sta se sad radi?
- ć makar za trenutak - !rože Duško.
- Onda: minut ć za ć
- Ej djeco, djeco, baš ste vragovi - kaže Se-
stran č - Lijepo je bilo. ć ć mi opet
kad dovedem č
- Kakve č
- č Ratna č ć Ć po njih
za koji. dan.
- ć s tobom?
- sa mnom. Malo je tijesno, ali. ja cu II k u-
hinji. Sta. možemo.
- Cekaj, molim te. ć ć ti č dj e-
č ratna č
- Da. Nikog nemaju, osim mene. Sestra i zet
su ubijeni. U logoru.
- I ti ih plimaš? ž ć š ih? č nje-
govati?
- Cega tu ima č
- Za·što to nisi rekao č ć č
č Davio si n8JS drvenim razlo1Jima, ubijao pro-
142
č logikom, a ć si ono što je
jedino važno.
- Sta ti smetaju moji razlozi? Misliš da sam
II pra·vu.
- Zbog tih č si u pravu, hiljadu puta
si u pravu, ć ć se sa svakim ko ti ga ospori ,
a ne zato što ti je potreban zasluženi odmor, ni
što ti je vlast dala stan. Zašto sie stidiš dobrote?
- Kakve dobrote? Prvo ...
Sta je ovo, zaboga·? Krijemo č ljudske mo-
tive? Podvodima ih pod opšte formule? Ili ih više
ne ć .
Ljutim se da ne bih pokaz·ao koliko se stidim
i koliko sam đ
Izvjetrilo je oduševljenje, ć je tamna i pra-
zna, ulicama zviždi vjetar. Sami smo na svi-jetu.
Kuda ć
ć valjda.
Da prošetamo?
Dobro.
Mislio sam da ć pristati, želio sam da bude
odbojna. Ali njen glas je ti h, preda n, nikako opor
kao maloprije. ć se u sebe onakvu kakvu je
poznajem.
Boli me noga - kažem ž ć se.
Mnogo?
Da. ć se vri-jeme.
J esi li zato neraspoložen?
Hajdemo nekud iz ovog grada. Na selo,
kud bilo, svej edno m'i je.
Od č bježiš?
- Ne znam. ć se usamljen.
143
Uhvatila me ispod ruke, pribila se uz moje
rame.
- č nisi č na sebe, bila si sasvim
daleka, potpuno odvojena, ledena.
Smeta mi kad si razdražen. Brani m se.
I sad sam razdražen.
Sad smo sami.
Volio bih da si uvijek uz mene. Da si na
mojoj strani. I kad sam razdražen. I kad nisam u
pravu. I kad nismo sami.
- I kad si nepravedan?
- Tada č Ja znam kad sam neprave-
dan, i kidam sam sebe.
š ć Ali ne l j uti se ako ne uspijem
uvijek.
Postoji granica· do koje se predaješ. Za-
mrzlCu tu tvoju nezavisnost.
- Nisam suviše nezavisna. Pokušavam da
budem.
Jesam li bio neprijatan?
č si i sebe i nas.
Sebe i va·s. J a i vi. A trebalo bi da bude:
mi i oni.
- Trebalo bi.
- N e znamo više da se ponašamo prirodno,
izgleda.
Poljubi me.
Je li to prirodno? Na ulici?
Nikog nema.
Prirodni smo kad nikog nema.
Ali nismo. Ona se iskupljuje poljupce'm, a Ja
mislim kako je smiješno što se ljubimo na ulici,
i kako je, u stvari, nepotrebno, jer nije nježnost
ni strast , ć simbol i·zmirenja· zbog nejasnih ne-
144
sporazuma. č na želju da otklonimo uznemire-
nost.
č je da pada snijeg.
- Pada snijeg - kažem. - Topi se na tvo-
jim vrelim usnama.
- Sta. ti je? - pita ć osjetila je pod-
ruglj ivost.
Noga me boli, mislim đ Boli me no-
ga. č je, znam. Ali ,želio bih da bude veli-
kodušna i plemenita i kad sam neprijatan. Nikad
joj to ne bih zaboravio. č je: đ preko
moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne č te
bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.
- Sutra idem u bolnicu - kažem.
- N a pregled?
- Na operaciju. Danas sam bio kod ljekara.
Zašto smo onda ostali ovako dugo?
Zato što idem na operaciju.
Koliko ć š ostati?
Koliko me zadrže.
Možda je i oolje da operišeš.
Zna m šta je bolnica. ć sam operisan.
- Bojiš se?
- Ne.
ć da joj kažem koliko se bojim, ni koliko
mi je žao što je toliko hrabra. Bio bih joj zahvalan
da se uplašila za mene.
Snijeg pada.
Iza nas ostaje mokar crn trag na nesigurnoj
bjelini.
10 T1!l ne
13. DOZIVANJE
Izronjavam iz tame kao iz duboke crne vode.
Bio sam negdje na dnu, Iznosim samo nejasan ne-
mir i muk. Pogled mi je maglen, a ć pre-
kinuto. Iz svog mraka vidim samo 1cako preda
mnom mutno sVijetli ć otvor. Ko j.e podi-gao
kamen? ć ć Nijemci i sve ć nas pobit i. ć
da viknem, ali nemam gLa6a, nemam SI1ag€, osje-
ć samo č i strah. č strah: svi
su ljudi otišli nekud i nikad se ć vratiti, nesta,li
su netragom, pomrli od užasa, pobijeni, podavljen i,
postrijeljani, leže II jamama, mrtvi plove rijekama,
izgorjeli su na pragovima zapaljenih ć nema
ih, nikog nema, ostao sam sam, posljednji od njih,
pod ć stropom što se sve više spušta, sve
je bliži, zatvara me II grob još živa, liježe mi na
prsa, pritiskuje noge i ruke, i ostaje tako nadne-
sen da me ne bi uništio odmah, da bi užas umi-
ranJa trajao duže. Ne mogu da kriknem, ne mogu
da- se oduprem ru:ka.n1at, ne mogu da maknem ni-
jednim dijelom tijela, ne mogu da dišem, vazduha
nestaje, č vlažn-8J stijena me oblaže. A
lO"
147
onda pritIsak popušta, dišem lakše u polutami pe-
ć ć u ć otvor, i strah je manji.
A kad otvorim č tama se postepeno razi-
lazi, ali ostaje magla, muka i bezvoljnost.
ć glavu polako i vidim dugu polutam-
nu č sobu i nejasnu sjenku na sredini, le-
luja vu, nestvarnu. Samo da se ne ć muka mi
je od njenoga upornog đ č ljuljanja i od
njene nepodnošljive bjeline.
ć i dva zamorno duga reda kre-
veta, i ć otvor je prozor prema meni , i sivi
strop stoji mirno.
- Muka, mi je od etera - objašnjavam sam
sebi - operisali su me.
I naglom kretnjom pomaknem bolesnu nogu:
nije odrezana! Osjetio sam strašan bol. Neka boli,
cijela je.
Taj nesvjesni. pokret otkrio mi je prikriven,
nagonski strah od ć A nisam se radovao
što noga nije amputirana. za strah sam imao sna-
ge, za radost nemam. ć se č i tužan.
Nikog nema pored mene. Znao, sam, Ja bih
sjedio pored. njih, č bih da se probude iz ne-
svjestice, prvo lice koje bi vidjeli bilo bi prijatelj-
sko, Ali svejedno, bolje je ovako, Ne znam zašto,
ali bolje je,
Brat bi sad sigurno sta1ao nada mnom, sa zeb-
njom č ć da otvorim č - Kako si? - re-
kao bi ć suze. - Zašto č š - Od r·a-
dosti. A ti? Zašto č š - Zato što te nema.
Bijela sjenka je prišla bez šuma, ć
sablasno u filcanim, patikama. I č na sablast:
glava nevjerovatno malena, kao glavica č ru-
ke ogromne, približavaju mi se, zaklanjaju vidik,
,
148
avetinjski meke spuštaju se na moje odrvenjelo
lice. Mil1i..šu na· joo, na bol.
- Ruke su ti ogromne kažem, a glas je
dalek.
Kako se ć š
Je li neko dolazio?
Rano je. Tek si operisan.
Zašto se ljuljaš? č mi je.
Evo, š ć Je li bolje?
Ruke su ti ogromne. Sad više nisu.
Nisu ni bile.
- Niko me nije tražio?
- Nije.
Više se ne ljulja, ruke su joj kratke i crvene,
lice prostodušno. zao mi je što je ružna.
- Pada li snijeg, sestro?
- Pada.
Cm trag ostaje na tankoj snježnoj bjelini.
Cm, truo, bolestan trag. č mi je od ć
Bolesno bijelo jutro.
Izlomljen sam, bezvoljan, č košmarskim
snovima, gorlca krv mi č žilama.
č ti je na ć
Ne mogu da jedem.
Treba da jedeš. Na silu.
Poslije.
Boli te?
Ne.
- Vikao si u snu.
Sta?
Ko ć ga znati. Sve nešto nepovezano.
Pada li snijeg?
- Pada.
149
Ništa nije :kad pada. Teško je kad stegne mraz.
Dobro sam ga zapamtqo.
Moj susjed s lijeve strane željan Je razgovora.
Lice mu je Č upalo. Ne pitam od Č
boluje, ne č mi se.
Polako se pridignem na jastuku, ć
Noga je vrela, i kao da je rasporena cijela,
oštar bol nailazi na mahove. Nije s1:rtašno. ć
đ je blaži, č kad mirujem i ne gle-
dam kako se bolesnici ć po sobi. Zato se umi-
rim s glavom na uzdignutom jastuku i kroz prozor
vidim č park. ć U maloj provincijskoj
bolnici gdje sam ranije bio gledao sam u jedno
sasušeno drvo i dio č zida. č me
taj šturi obogaljeni vidik i uporne diluvijalne lj et-
nje kiše. Odavde vidim slobodan prostor i mnogo
neba.
Pored prozora tiho leluja snijeg, nevitlan vje-
trom, kao bez težine, nestvaran. Seta pored stakla,
klilZi u stranu, na viruje, polako ć igra se.
Ne mislim na djetinjstvo, ali ono đ
samo, probij.a davna djetinja vedrina kroz magle
godina, oživljava za.divljenost rane mašte, dugo po-
smatram lepršanje pahuljica ne ć se
noj radosti što me odvaja od ove č sobe,
od. misli na dugo Č ležanje, od ć
napllŠtenosti.
Tihi snijeg djennjstva.
Medalja č profila na nesigurnoj poza-
dini što se leluja. Pokretne meke sjenke nestvar-
nih pahuljica. Ziva sobna polutama, lepršanje krpi-
ca Svijetla po zidov.iima. I negdje u meni treperavo
lepetanje, ozareno njihanje, č ć sre-
ce, bez ra2loga.
150
I drugi gledaju snijeg.
Ti šina je u sobi.
Na krevetu nasuprot meni sjedi ć okre-
nut prozoru. Miran, č rukama se č
drži za krevetsku šinu, srastao s krevetom, ratni
kentaur. AU se oojednom pokrenuo, pružio ruku
i prihvatio štake što su stajale prislonjene uza
zid: to djeluje veoma č jer je izgledalo da
se nikad ć pokrenuti. Tek sad vidim da je bez
desne noge. Sa štakama pod pazuhom, stao je uz
prozor i zagledao se u park i snijeg.
Smeta mi, visok je, širokih ramena, zaklanja
mi vidik.
Kao da je to 06jetio, okrenuo se na štakama,
zastao za trenutak, vidim mu mršavo lice i upa-
ljene č napregnut je kao da' uporno nastoji da
se sjeti č kao da mu je od svega najvažnije
da sam sebi na nešto odgovori, ali uzalud, ne mo-
že, sve mu č sve je nesigurno u njemu, sve
se rasulo II ć i osta.je mu samo da se č
Ne znam šta. traži II sebi, šta ga je uznemirilo,
kakva ga je misao odvojila od. prozora, ali pogled
mu se ne zaustavlja ni na č u ovoj sobi. Po.:.
šao je izmedu kreveta č se ć ć oobacivao
se naglim ljutitim trzajima ž ć nekud, nikud,
ć svoju tešku unutrašnju đ a
onda naglo zastao, u nevrijeme. na nemjestu, j
dugo stajao ne č ć se, kao da je ostavio svoje
tijelo, zaboravio ga. Poslije se polako vratio svo-
me krevetu.
Tad je ušla Olga.
Pomislio sam da je halucinacija. ć
ka,ko bi ona mogla da se pojavi?
151
Ali nije bila halucinacija.
Sestra joj je pokazala moj krevet i otišla žu-
ć u dno sale odakle je neko ljutito dozivao. A
ona je stajala gotovo uplašena č sale,
mnoštvom bolesnika, č tišinom, č koje
su je pratile, mojim č đ pogledom.
Otkud vi?
č Kako ste?
ć da sjednete? Na krevet, nemamo
stolica.
Sjela je na krevet, još zbunjena, u svojoj ć
je sasvim č Ovdje je ne štiti ništa njeno
i nesigurna je.
- Saznala sam u upraIVi. Neko je za vas pi-
tao telefonom.
- Je li vaš muž radio ovdje?
- Da.
- Tražite da ga vrate?
- Potreban im je. Imaju mnogo posla.
- I tamo je potreban.
- Svakako. Da. li vas boli?
Ne odbija, ć da se prepire, ć da razgo-
vara . O onom što se samo nje č ali. sve to č
ljubazno, ne promijenivši ni č ni ton, i još kao
da odstupa radi mene, ć me pažnjom.
Mala tetka Bika, samo manjeg formata, bez njene
oštrine i lukavstva, bez njene č logike. Mo-
žda ć je ć vremenom.
Zašto je došla?
Ovo je prvi put da sjedimo jedno prema dru-
gome i da se gledamo u č Izgleda lomIji-va, bez
oslonca.
Zašto je došla?
152
Da zadovo-lj i dobre č da me č laž-
nim č š ć da uživa tl svojoj dobroti? da pita
za moje č sjedenje u velikoj sali?
- Koliko ć ostati tl bolnici?
- Samo koliko moram. Bojim se da ć i to
biti veoma dugo.
- Zao mi je.
- Da je vaš muž bio ovdje, možda bi me on
operisao.
Vjerovatno.
- Kako je napolju?
- Lijepo. Snijeg pada.
Zašto je došla?
ć bez noge leži na krevetu. Jedna štaka
je pala na pod, aH- on kao da nije č taj udar
što je odjeknuo oštrinom pucnja u tišini duge sobe.
Tad se desilo nešto č ć ć
č je da pjeva. Glas mu je jak, opor, ali topao.
Ta pjesma je sigurno II neposrednoj vezi s njego-
vim đ š nemirom, č mi se da. je
izlaz ili odgovor, prkos, pokušaj da se otme č
ju, i č sam č 'kraj, nesuzdržan č
ili krik. Bogzna šta se desilo u, njemu, kakvo se
ć pokrenulo, kakvu je sliku vidio, s kime
je u mislima razgovaiI'ao ć odgovor, koliko
se osjetio ć u tom kratkom đ koje
ga je uzbudilo. Napregnuto sam č slom, po-
tresen njegovom š ć što je našla ne-
č izlaz, ali, č glas mu je miran, č
siguran, i to je još gore, još strašnije, jer se ništa
ć završiti, ć u njemu užas. Ili ga davi
nadljudskom snagom, pretvara se u kamen, surov
prema sebi, kida s onim što mu je bilo nadasve
važno samo trenutak ranije, kad je bio gotovo
153
izbezumljen zbog rješavanja č sudbinski zna-
č Nije riješio u svoju korist, to je sigurno,
jer ne bi pjevao, ne ovako, ć bi, osmjehivao
se svojoj nadi, radovao se svome vjerovanju. Opra-
štao. se od č u sebi, ali na strašan č Bilo
je gore nego da je umro,
Bolesnici su digli gla.ve i slušali n'emirni. Ni-
ko nije pokušao da ga prekine ili da m u se na-
smije, ć su da mu je teško.
I Olga je usplahiren-a: izmijenjena u licu, IZ-
gublj.eno je gužvala crne rukavice, sigurno i ne
ć šta č
- Smirite se. ć uskoro.
- Sta mu se desilo?
- đ jedaon trenutak kad č postane
č svjestan gubitka, kad više ne može da
bude hrabar. Ili kad može da bude samo hrabar.
- Oh, bože, strašno.
- Smirite se.
Bojao sam se da ć zaplakati.
ć je prestao da pjeva, odjednom. ć
li zariti glavu II jastuk, pokriti lice rukama?
Ne, ć Rekao je samo: da. Cudno, pregor-
no, kao da je č č zatvorio krug mi-
sli, podvukao crtu ispod č što se desilo u
njemu. ć
ć da idete?
Da.
Hvala na posjeti.
Treba li vam nešto?
Ne, ništa.
Ruka joj je drhtala u mojoj, pokušavala je
da se osmjehne, ali je nemlr ostao u njenim č
154
- Nije trebalo da ovamo - kažem
grubo.
Da, nisu ovo č o nježnoj ljuba,vi, ni mir
tvoje sobe sa č i venecijanskim staklom.
Osjetio sam kako mi zloba nado la-zi kao poplava,
planula je II meni želja da je uvrijedim. Zbog uz-
đ što je tek minulo ostavivši gust talog
jeda, zbog ove ružne sobe, zbog njene š ć
od svih oluja života, zbog zatvorenosti u sebe, zbog
ovoga nestvarnog lica od stare fajanse, zbog krh-
kosti što plaM, zbog svoje bolesne noge, zbog ne-
mira što traje, zbog svega što jeste i što nije, kao
da: je ona kriva za sve što je ružno i č i
kao da bi život bio imalo lakši da je njoj teško.
Bez ikakvog razloga i bez ikakvog smisla porušio
bih đ II koju ·se sklonila da se č
pred slikom uznemirenog života što krvav č oko
nj e a ona ga ne č ali je moja nerazumna po-
buna 'protiv đ zaklonjenoosti klonula naglo, ona-
ko kako se i ja:vila. Radi nje.
Bila je ć još pod utiskom
đ ć koju je doživjela kao šok, i opet je
č na' dijete, samo bez one lakomislenosti iz
prvog susreta.
- Htjela sam da vas vidim.
Je li to odgovor na moj prijekor što Je došla
ovamo?
- Zato ste htjeli da, me vidime?
- Zato što ste bolesni.
Kao da 'Se opravdava. Kao da je kriva zbog
č Bliža mi je ovako nesigurna. K,ažem bez
ik'akve potrebe, samo da je umirim:
- Niko me još nije posjetio. Vi ste prvi.
- Nemate nikoga?
155
- Izgleda da nemam,
Idi, djevojko, s tim svojim zaeudenim č
Kao da sve č š prvi put.
- Imate li poruku za nekoga?
- Ne, hvala.
- Nije mi teško, vjerujte.
- Poruka je poziv, ć na sebe, po-
kušaj da se odbranimo od đ zaborava, traženje
milosti. Tako nikad ne znamo na č smo.
- Da.
Izraz lica joj je nesabran, kao da s velikim
naporom sabira rasutu misao.
Otišla je đ kreveta, kroz špalir č
ć mukom za koju ranije nije znala.
Bolnica: zaštita, đ bol, krpljenje, do-
sada.
Rat je puni ć ć im potrebna ci-
jelog života, ako ostanu živi. ć se s njom,
mrzite je.
Cetrdeset ih je u ovoj sobi.
Mi,slim: koliko je doživljaja u nj.ihovom sJ eca-
nju, koliko juriša, koliko muka, straha, ljubavi,
mržnje, samozaborava, koliko bivših nadanja i že-
lj;a. Sve su bile ć u njima, osim ovog što se
desilo, da leže u ogromnoj č sobi, č
ć skalpel, ili ga ć
ć okrepljeni, ili sahranjeni.
č umiru ć zaklanjaju ih paravanom
do jutra, Tad smo tiši, unezvijereno ć ili sa-
njamo č snove.
ć su nas izdijelile, živimo svako za· sebe.
Zid naših nevolja je đ nas, I ć na ono
što je bilo, i što bi moglo biti da nije ovako bilo,
156
jer, č najviše mislimo o prošlosti. Samo kad
đ bol, ne rn!islimo ni na ć smo i
č i znamo samo za taj trenutak muke. Sva-
ko otpati svoje sam.
A opet smo jedno. Kao jezero. Zaljuljamo se
od istog vjetra, ć č i neprozirni od
istog oblaka, nešto nas zajedno pokrene ili utiša,
ć plime i oseke nezavisno od naše volje.
Cudljivi smo, neuravnoteženi, razdražljivi, nesigur-
ni, zato podložni i svakom dašku uticaja, iako za-
tvoreni II sebe.
Postoji jedan č u toku dana kad se zatva-
ramo II ć kao II školjku. č pred č
kad se prikrada rani sumrak, u nejasnom đ
đ dana i ć Dan se llmori<l, a ć polako
prilazi, i u toj pukotini vremena bez svjetlosti i bez
tame, svijet se č gubi se njegovo- prisustvo
u nama, a ostajemo mi, sami. Tad č da se
ć č projektori ć ć naj-
č š ć jedan te isti film. p<l č kako smo sa
utišavali, kako smo mirovali zagledani u jednu
č kak<l smo jedva č disali da ne pOI'te-
metim<l hod slika, znao sam da je to i kod ostalih
trenutak š Ć € namirivanja, i zato je izbor
padao na ono što se izdvajalo iz drugih đ
ć nas do krajnje mjere. Cekao sam
taj č s tihom požudom, ć da ga ne omete
č jauk bola II nevrijeme, i predavao mu se
s nasladom, iako je II njoj bilo i neobjašnjive tuge.
Moje ć je č prividno nevezano
za ono što je č u meni, drugima bi, možda,
izgledalo i smiješno, ali sam ga se držao uporno,
ć II njemu poseban smisao i ljepotu, č
i zaštitu.
157
Oživw sam ponovo nju koju nisam vidio, a
postoja-la je, znam to sigurno. Iako ni to nije više
važno.
Doživljaj je bio č a postao je još č
niji zbog nemira kojim me ispunio poslije svega.
Tekla }e ć ratna godina.
Moje ć koje obnavljam, č trenut-
kom kada sam se probudio u potpunom mraku s
rukom na đ ruci.
ć da je mekana, ženska. Ne smijem da
se pomaknem, a znam da je i ona budna, ili se tek
probudila. eitavu č traje, a moja. se ruka
ne odvaja od tople mišice, niti se mišica č
đ me meka put i nemirno bilo. A ruk·e
miruju zaprepaštene, ne usuduju se ni da se ra-
stave, ni da se traže. NaAle su se i ć Udišem
j ak miris sijena, i miris kose č sijenu, č
kako ć č 1 njen dah č :i. nerazumljiv
šapat jedva glasniji od daha, ne znam da- vrijeme
prola.zi, da ć nas je spojila prolaZi, a kad
se ruka pomakla. osamostaljena,. ne š ć strah,
prenio se u mene njen nezadržlji.v drhtaj, postao
naš jedini život, odvojio nas iz te ć ć i
nas, i obzir, opreznost, č razum, i osta-
vio sa..mo dvi.(je vrele želje, lude od ć što su
se našle u toj č ć
Ujutro sam se probudiO sam, ništa· nije ostalo
od nje, ni trag,a ni znaik:a, ništa osim sigurnosti da
je bila. Poslije sam zagledao u č svakoj žen:
ć se da ć je po č poznati. I dugo
sam nosio nemir i želju da je đ Baš zato što
tri5ta. nisam zna() o njoj, ni ime, ni lik, ni glas.
Ništa, klao želja, kao san. Opsjednuto sam poku-
šavao da oživim ma šta od nje nestvarne, ž ć
158
što č ni prsti nisu zapamtili njeno lice, č ć
za tom sjenkom, za tim dahom, mirisom sijena,
šapatom koji nije bio č za ljepotom bez imena
i oblika, sve dok je iz ć nije istisnula vri-
jeme. Nestala je kad mi više nije bila potrebna.
A sad se opet vratila. č sam č i da je
ć nesigurno, promjenljivo, ali uporno,
ne š ć da postane dokraja stva'I'na, jer bi
se san izmijenio, izgubio bi mnogo od ljepote što
me snažno đ iako sam se budio gorak
zbog praznine koju je u meni ostavljala.
Vratila se, kažem. U stvari, ja sam je dozvao
jer mi je bila neophodna. Za zaborav. Prije nje
sam oživljavao svoj veliki dan i, utišan u vrelom
č krevetu, opijao se zanosom. A onda
se desilo da u novinama č imena. odliko-
vanih. Mene nije bilo medu njima, ne znam ć
po. koji put. Citao sam ponovo, tražio po redu i
bez reda, nadao se da sam pogriješio, da su me
đ č izdale, ranije nije bUo važno, sad
je presudno, mnogo štošta se š sad mi po-
mozite, č sam to kao na rješenje da sam bio
kad ć nisam viIŠe, da ć biti ako sad nisam, bra-
nim se, branite me, ne ostavljajte me bez 0I51onca.
Uzalud. Moje ime nije zatitralo pred mojim uz-
drhtalim pogledom.
Tad sam postrOjio svoje stare drugove, sve,
žive i mrtve, i gledao u njihove poštene č Nji-
ma vjerujem. Rekao sam:
Bili ste svjedoci najljepšeg trenutka u mom
žirvotu. I sad vas pozivam za svjedoke. Jesam li
č što se moglo č Jesam li pobijedio
strah? Jesam li sa,vladao groznicu tijela što je va-
pilo za š ć Jesam li izdržao kad je to iz-
159 -_ ._ - -
gledalo ć Znat-e da jesam. odali ste mi
i priznanje, na koje sam ponosan. Ali to pro-
šlost, to je sve što jesam, i taj trenutak mi je po-
treban i danas, č mu se ć sve č š ć on
je biljeg moje ć mjere, moja potvrda, moj a
odbrana od muke. Je li pravo da mi ga odreknu?
Ne mislim da se č ordenom na prsima, nikad
ga ne bih ponio. Nešto važnije je II pitanju. Ako
su me mimoišli, č li to da je trenutak
bio varka? da je moj ponos bio varka? da je za-
nos bio varka? da je, možda, sve bilo na neki drugi
č nego što ja znam, č nego što sam
zamišljao i doživio, da je sve bilo č
manje, nevažnije, da su sva moja mjerila pogre-
šna, da: je moj biljeg porušen, da su sva moja
osvrtanja smiješna? Ali to je ć jer vi
niste varka, niti je sve ono vark-a. Ovo je varka.
Ili zabuna. Zaboravili su me, možda. Ali tudi za-
borav ne može da ukine moj biljeg. On stoj i. J a
sam svjedok sam sebi.. I vi ste mi svjedoci, naj-
sigurniji. Uvijek ć se pozvati na vas izginule kad
mi bude potrebno da se potvrdim.
Poslije ih nisam sazivao.
Dozvao sam nepoznatu djevojku. Pomalo iz
osvete, iz uvrijedenosti, iz želje da ne m.i5lim o
onome što me boli, zbog njene stalnosti i privrže-
nosti. J er je uvijek: bila prisutna kad sam želio
da đ Uznemiravalo me samo to što je i protiv
moje volje č da dobija sve đ crte.
Postali smo živi ratni muzej, slava strpana u
č postelje, č junaštvo. Ljudi do-
laze da nas vide. Ne sumnjam u njihove dobre na-
160
mjere, rat je mnogima nanio zlo, imaju razloga
da č nad nama, 'svojih živih ili mrtvih
sinova, zbog vjerenika kojih nema, a koje ć
zamijeniti, mi ć Dolaze da s tužnim odu-
ševljenjem vide ostatke nosilaca legende traje,
da nam donesu ponude i lijepu č po svojoj
plemenitosti i po dobrom č ove zemlje i ovih
naših ljudi što ć da ublaže đ muku. Ali ,
a.vaj , dodu ponekad u nevrijeme, kad nam je po-
trebno samo ć Ili kad č nekoga
svog ko bi došao samo radi nas, ko bi došao ne
ć ć obavezu.
Mira dolazi gotovo svaki dan. I ć znam:
ulazi u sobu nenametljivo, tiho se smiješi, veoma
odmjereno, ni prejako da č vedrinom, ni pre-
malo da iza2:iva pod.ozrenje, ne žuri mnogo, ne pri-
lazi hitro, ali me njene č vide prije nego što
đ Ne radost što me vidi: treba da
je pretpostavim. Jedan trenutak me posmatra, da
vidi promj enu, i pruža, mi svoj u č sigurnu
ruku, ne ž ć je dugo II mojoj. Ne č
je, ali ta ·ruka što uliva povjerenje ima svoj vla-
stiti život: ć u njoj otpor, stremi nazad, i
ja je puštam, uvijek pomalo č đ Znam da je
to zbog ljudi što nas gledaju. Uzdržana je pred
drugima, a sigurno je č i obzir i prema njima
koj i su bez nj ežnosti .. Zatim me pita kako se osje-
ć pogleda moju č listu zadovoljna po-
voljnim razvojem bolesti.
- Dosadno je - kažem.
Ona se smiješi na svoj č s potpunim ra-
zumijevanjem, š ć mi ć i umiruje
me rM:lozima koje je teško opovrgnuti. Dosadno
je, ali od tog se ne umire, a ž je da sve
11
161
prode bez komplikacija, da se ć put ne ć
u bolnicu.
- Ubio bih se - ka,žem užasnut.
- Ne bi se ubio - odgovara ona s I'Qirnim
uvj erenjem, ć na pravu mjeru moju potrebu
7.a· dramatilzovanjem - ne bi se ubio, došaO' bi
opet ovamo. Ali ć biti potrebno, ljekari kažu
da rana lijepo zacjeljuje.
- Mnogo oni znaju.
- Znaju dovol j no. A tvoj č nij e ni na-
č težak.
Da, n ije trebalo ni da đ u bolnicu.
- Trebalo je da dadeš. Ali ć š uskoro ć
- Ni za dva mjeseca ć ć da stanem
na nogu.
- Dobro, ć
MiTna je, ć tobože popušta, ali uvi-
jek ostaje pri svome, ljuti me ta uravnoteženost,
nervira me, a znam da ima pravo. I znam da želi
da me umiri.
Ali ja imam shvatanja o nježnosti. ć
da je odvojim od obzira, od pametnih rarzloga, od
svijeta, ć dal je okr enem samo k sebi, da je
vidim razmekšanu.
- Daj mi ruku - kažem kao da, je opomi-
njem i na č ć
Pruža mi. ruku za t renutak, č odmjeren,
vrlo kratak, i opet ona odbojna struja, č
neodoljiva sila koja je č Ne može da bude
nježna pred đ č Pitam kako joj je, že-
ć da kaže da jOoj nedostajem, a siguran sam da
ć ć Ali ja sam uporan, ć da je prisilim,
prekidam nj enu č o poslovima. koje vrši, i pi-
tam bez oko1išenja: da li joj nedootajem? Da, kaže
162
Hho, s osmijehom koji upola smanJuJe njeno pri-
znanje, i , to je najviše na šta mMe da, pristane
pritjerana II tjesnac. I odmah bježi, ne voli da se
ć nezgodno. č o Dušku. Postao je ć v,
nešto se s njim dešava.
Možda je zaljubljen.
U koga?
U tebe.
Koješta.
Zašto? Zar je to ć
Kaž·em to bez straha, č zamišljam tu ć
nost bez ljubomore. Stva·mo" zašto· je ć
Bila bL ć s njim, sigurno. Bolji je od mene,
jednostavniji i bol ji. A možda me ne đ ta
misao jer znam šta se dešava s Duško.m. č
mi je kad je došao da me vidi, nije II1Pgao da n e
kaže, Hi je i došao da bi nekom kazao. Cudno mi
je da njoj nije rekao. Dobio je od ć pismo. Nije
ga iznenadilo, sve je on to znao, a opet ga je sta-
vilo na muke o kojima je dosad uspi1evao nekako
da: ne misli. Prije 'l'ana, ga j e otac oženio seoskom
djevojkom u godinama, mnogo starijom od nj ega,
radi biJjed'l1og mira7.a što. je don'ijela. Do rata je
rodila dvoje djece i. bogzna koliko bi ih bilo da
ni'je došao rat. Cetrrdeset prve je otišao u parti-
zane, ne zbog žene, odvojio se od nje i od života
kojim je živio. I eto, sad ga je č pismo na-
tjeralo da rješava to nerješljivo pitanje.
- Nepismena je, neuka, ubijena posnom zem-
ljom, ružna, stara, nikakve veze nemamo ć go-
dinama, a ljubavi nikad nije ni bilo - kaže za-
mišljeno.
- Sta ć š da radiš? - pitao sam naježen zbog
tog strašnog položaja u kome se našao, bez svoje
UO
163
krivice, ali i bez njene. Kao da su mu pakosni bo-
govi spleli nerazmrsivu zamku.
- Ne znam - govorio je izgubljeno - zaisla
ne znam. Ni da je dovedem, ni da je ostavim. Sto
god č ne valja. Na'i gore mi je zbog djece.
Sla su ona kriva? A da· njih dovedem, bez nje,
možda ne bi ni htjela. Ne znam.
ć da joj to Da je ht io, sam bi re-
kao. A zaIŠto nij e rekao ? Cesto su zajedno, po-
vjerljivi -su i nekako b1i.ži nego sa nmom, a ipak
je sakrio od nje svoju nevolju. Možda. je zaista
zaljubljen ?
S č đ ć da me to nimalo ne
đ č mi se č sasvim prirodno. Na-
mjerno sam joj skretao pažnju na njega, kao II
šatIi , a nije bila šala. Zašto mislim da Jjj to bio
izlaz? i za koga?
Kao da je misao o đ Cudnovato.
Zašto? Htio sam da đ taj skriveni razlog
što se ja.vio saon od sebe, bez mog č š ć Otkud
ta podzemna želja što se krije kad je tražim, sti-
ć se pred mojim č đ Jer ni-sam tmao
stvarnih razloga da želim raskid. Zašto bih to že-
lio? Sta bih mogao da joj prigovorim ? Soo bi moglo
da mi toliko smeta? Ona je dobar č nikad
me ne bi ostavila u š ć samog, šiorokogruda
je prema mojim slabost ima, iako me na njih upo-
zorava. I voli me, na svoj č ć se pomalo,
pred drugima se ž ć tajko kao da je ljubav jed-
na od ć stvari koje se mogu desiti u životu,
iako nije najvažnija. Ljubav je za nju odložena
potreba, pra,v() koje se tek osvaja, dugo je poti-
ski·vala svoj nejavni, č život, kako sad da. ga
odjednom isturi nekud naprijed, ispred mnogih vri-
164
jednosti kojima je ponosno izražavala svoju pri-
vrženost? Ona još ne prihvata to svoje pravo,
prilazi miJ oprezno, prima ga ne kao strast, ć
kao razuman odnos ispunjen pažnjom i đ
nim poštovanjem. To je jedan oblik stida prema
svojim slabostima, ostatak asketizma s kojim smo
se bili saživjeli. I na ljubav treba da se navikne-
mo. ć se, ć se, ali ja sam ne-
st rplji·v, č me č sporo odboljevanje,
č ć đ i potrebna mi je
lj ubav koja se ne skriva, ne odmjerava, ne brani.
Ona nije kriva, č sve što može, aJi zasad ne
može mnogo, ne može onoliko koliko mi je po-
t rebno. Zahm i nj u, i zahvalan sam joj što strp-
ljivo obuzdava moju naglost, ć me na
sebe.
- Sigurno je lijepo napolju. J e li sni1eg du-
bok?
- Jeste.
- ć ć uskoro. ć ć na obalu ri j.eke,
ako ne budeš suviše zaposlena.
- Svakako.
- Sts svakako? Da ć ć na rijeku, ili da
ć š biti zaposlena?
vim?
Zašto stalno pominješ rijeku?
Volim vodu. ć brodar.
I šta jO/)?
Da odemo nekud iz ovoga grada kad ozdra-
Kuda?
Svejedno.
Pitala sam te jednom: od č bježiš?
Volio bih da ne budeš toli ko razumna, vo-
lio bih da kažeš: ć cemo. Sigurno ne bismo
165
otišli. Kuda da odemo? Ali bih bio zadovoljan
tvojom š ć da me prihvatiš ma kakav da
sam.
- ZaT ne misliš da bih i ja bila vrlo zado-
voljna da me prihvatiš onakvu kakva jesam?
To je njena prva č pobuna. Pobuna
nj ene samostalnosti prbtiv đ na ono što
ona ne može da bude.
U ljubavi, ne pomaŽu đ
A ne mogu ni da joj objašnjavam da sam ja
sad u težem položaju, i da tražim od nje da mi bar
za trenutak :mmijeni svijet, da me prevari dok
ne prebolim svoju muku, nestvarnu, ludu, nepo-
trebnu možda, ali muku.
Od č bježim, pitaš.
Plašim se praznog prostora, ne znam više šta
mogu, č sam sa sobom kakav lako mogu da
budem, a ja ć to. ć da ne strepim od praz-
nine.
Nisam suviše jak, shvati to, molim te. Sta mi-
sliš, zašto oživljavam onaj trenutak svoga velikog
zanosa, a bježim od ć na strah? Zato što je
taj strah moja stidna sla·bost, moj e poniženje, ali
je uvij ek šansa, isto koliko i zanos. Možda izvje-
snija. Za oduševljenje je potrebna ć i podrška,
za slabost je dovoljno ć napuštenosti, a ono
je č š ć nego sigurnost.
Govorim o sebi, ali, kao da govurim i o ži-
votu. ZeHo bih da živi bolji dio mene, vrednij i ,
ali nesigurniji. Podržavam ga, hranim, jer je bio,
nij e izmišljen, č da je ć ć se pro-
šlosti da ga ona potvrdi, ali ne mogu da živim od
prošlosti.
166
Zar ne vidiš koliko ml Je važno da me obe-
štetiš ? Da zatrpaš sobom prazninu što me plaši,
da me izdvojiš đ svih ljudi , da zaboraviš
predrasude i zamišljeno nepotrebno dostojanstvo,
do pošalješ do đ sve pametne postupke jer
nisu pametni, da me uvjeriš kako mi daješ sebe
cijelu u zamjenu za ono što gubim, ili ds se praviš
da je tako, da me obmarteš dok se ne naviknem na
život , jer ovo što je sad, to nije život, ć ć
i č
Ali znam, uvjerio sam se, ti ne č š kad zo-
vem II ć a da ti to kažem, ne bi vrijedilo,
varka bi bila otkrivena, ne bih t i vjerovao ma šta
da č š ili bih mislio da sve č š iz sažaljenja.
Možda t ražim ć možda· to č ne bi
ni bio lijek, a možda i ne možeš da mi pomogneš.
A ljubav t i je razumna jer joj ne vjeruješ suviše.
Kao ni ja. Samo ć to da priznam.
14. IZLAZ
Posljednji put je došla II nedelju. S jabukama,
sa odmjerenim osmijehom i s Duškom. Kažem to
II šali, jer je ć udaljujem. oslobodio sam je oba-
veze da dolazi tako č II sebi, naravno, i mogu
da je posmatram sa strane, odvojenu, ne kao dio
sebe, što sam uzalud pokušavao dosad. Gledam je
mirno, ne uzrujavam se,. ne t ražim više mnogo,
mislim kako ć dolazi. iz navike, ć
se da izvršava -obaveze. koje je sama sebi namet -
nula. I izvršava ih sve potpunije i tim strože što
su joj teže. Možda tom č š ć kri je da je meni
ne dovodi lj ulJav. možda kri je i od sebe. Umi-
ruje savjest, poštena je, održava privid, č ć
da se sve nekako svrši; na neki nad bolj i ć
ć bez nj ene krivice, p. a ništa ne bi mogla da
prebaci svojoj savjesti i ć č
Sigurno mi ništa ne zamjera, suviše je lojalna,
ali mogu da kakva je to muka što sve
ovo č iz dužnosti, i.z dana u dan, ć poko-
lebanost ć tom š ć Zna da je uzela, veliko
breme, ali ne može natrag, i ide do kraja, s mu-
kom. Ne ide joj se, ostala bi, kod ć prijatno
169
je, toplo, lijepo bi č na č ili bi otišla
na sni'jeg, možda bi se šetala ulicama, č bi
bilo št a što joj je .ugodno. Ali sat je opominj e:
treba izvršiti dužnost, prisili se, ostavi knjigu koja
te zanima, odbaci zavodljivu misao na snježnu bje-
hnu paTka, izvrši dužnost. Najgore je što si takva
kakva si. Da si č rekla bi: zašto da idem?
Ne ć želju, č ć jedno drugo, ć
iscrpena i nezadovoljna, ta ljubav mi ništa ne daje,
nepotrebna mi je, možda i nije ljubav, nij e ljubav.
I ne bi dola'Zila. A ti dolaziš. Samo, obaveza ti ni je
dovoljna, zato poetizuješ svoju nevolju. Volim ga,
uvjeravaš sebe, volim ga, potrebna sam mu, č
me, iraka: volim ga i potrebna sam mu - moce
da nema nimakve đ veze, i ć š na
svoj u malu č K,alvariju, s licem vjer-
nika" s nemirom đ I sve mora da bude
ka·ko je i dosad bilo.
Pa dobro, da se igramo. J ednostavnije bi bilo
da se objasnimo, ali mi ne č ono što Je jedno-
stl<wnije. A možda i nije jednostavno. Hadi'je č
kamo rasplet , vjerujemo u ć hod zvijezda.
Svejedno, uostalom. ć tvoj č ć
s.e da ne zapažam nikakvu promJenu. ć
ljubav, laku ljubomoru, ner vozno nezadovoljstvo,
šal}ivu nježnost, k'3.o i uvijek, samo ć ti, možda,
biti teško ako ne primijetiš da ja glumim, misli-
ć š da mi č š nepravdu.
170
Sta je prvo? Moja bolest. č
Dobro izgledaš.
Cini ti se.
Ne č mi se. Dobijaš i boju.
ć se loše.
- To su nervi. Uskoro ć š ć ć š se.
- ć ć č
POimalo je jezivo, kao da govorim iz trbuha,
ali ima nekog uživanja II ovom udvajanju.
Sta j e drugo1 Uzdrža'na nježnost.
- Da-j mi ruku.
Ona se koleba, pogleda II Duška i osmjehne
se, kao. da se izvinja.v8 zbog moje ć ali
ne može da uzmakne, tako je bivalo i ranije. Pruži
mi ruku, tvrdu i neodobrovoljenu, iskI'enija je od
nas. Smeta mi njena č njena umr tvljenost
i zlo-vol ja, i baš zato. ć da je zatiržim duže, samo
što je sad i njen otpor ć ledi se II mojoj šaci,
negoduj e, đ nego ikad. Prolazi uobit ajeno
vrijeme, stežem je č da nam bude neugodno,
da je natjeraru. na negodovanje, na pobunu, i za-
ista, njena ruka se opire, prsti se č kao da se
dave, j. č se s olakšanjem, kao da je odahnula.
I njeno prisiljava nje same sebe ima granica.
Postaje č zato što se sve vidi.
ć
- J esi li se č ć li ć iz ovoga
grad-a?
Opet se okrenula Dušku. Stvara alibi, prikuplj a
dokazni materi jal. On je njen glavni svjedok da
sam zaista ć iako ona č sve može, /
jer me voli, ali nece biti kriva ako se nešto desi.
Možda mu je ć i č ranij i razgovor, i sad
ga upozorava: eto vidiš.
- Razgovaracemo kad đ š - kaže ne pri-
ć i ne ć je, tobože, pomir-
lj iva, sad č č se što č nije pristala
pretjerujuci u izražavanju dobre volje.
171
Duško se nasmije, da pripremi sebi teren, č
da ć se umiješati.
- Kakve su to fantazije - kaže. - Sta to
izmišljaš?
- č je, ništa više.
I ja bih rekao.
Da li je žališ?
Naravno da je žalim.
Eto vidiš, voli te, a ti ne vjeruješ?
Ne č gluposti, molim te.
Steta što je na tebe naišla, to ti ja kažem,
đ č Nisi je vrijedan .
- Reci mu jesi li ć
- Prestanite.
Izgleda zaista ć č Ne znam je
li to igra, a11 ja viŠ:e ne mogu, miješam igru II
zbilju, . mboravim da ih odvojim, pa me mOO1i
umjesto da se smijem. Zao mi je i sebe i njih. I
odjedn()m osjetim stid zbog svega.
- Izvini - kažem iskreno, gotovo č
ki, ponesen š ć što se iznenada ja-
vila da me spase teškog ć - Znam, pone-
kad sam neprijatan, dobro, č sam neprijatan,
č vas. Ali koga da č ako ć vas? Vi
ste mi najbliži, volim vas oboje, i imam prava da
budem neprijatlan. U č sam raspoloženju,
vjerujem da i vi imate č koj il su gori od
drugih, samo što sam ja đ od vas pa st varam
probleme i tamo gdje ih nema, kidarm se bez raz-
loga i tad se iskaljujem na vama. E pa, pretTpite
malo, prijatelji ste mi, poslije ć se ja vama staviti
na raspolaganje. Zasad ste Č od mene, i ne lju-
172
tite se, primite me ovakvog nikaJkvog, dok ne do-
đ sebi.
Bože, kako je lako kupiti dobre ljude s neko-
liko na iz-gled iskrenih č Oslobodio sam ih
muke, pakosne igre, neloagodnosti, i bili su mi
zahvalni.
- Lud si ti - rekao je Duško vedro, znam
da je odahnuo.
đ nama je č da se ć nešto mutno
i nelijepo, jer se kri1emo, ne znamo jedno o dru-
gom ,sve što bi trebalo da znamo, a PNlvimo se
Ima da je sve u redu, da se ne dešava ništa č
ć da izgleda da smo prirodni, ć pri-
stajemo da ni u šta ne diramo da, se ne bi srušilo
i ono što postaji, ć ć gotovo streh pred taj-
nom č odnosa. Zato nas je moje priznanje,
da nije sve u redu, da z-asad ' ni'je kako bi trebalo,
oslobodilo IX>trebe da se varamo, da varamo sami
sebe. Nije u redu, ali ć Ništa ne smeta što je,
možda, i to varka: sve je đ za neku neod-
đ ć koja ne obavezuje i koja nas II
sadašnjem trenutku đ nelagodnosti. Sad više
nije č nismo napregnuti, ć se gotovo
ponosni i gotovo raznježeni, jarvlja se varljiva ve-
likodušnost: č popuštanja, zbog kojeg se č
pokajemo jer nas kratkotrajno oduševljenje zave-
de da preuzmemo obaveze za koje nismo spremni.
nas č vezane. Cudo nas je spa-
slo laži, koje bi samo u tom č bile istinite, a
možda smo i č mir koji je nastupio.
Oprostili smo. se č ostalo je u nama
dosta onoga lijepog ć pa smo ga ispokla-
njali na rastanku.
173
I baš u tom t renutku kad smo bili najbliže
mogucnosti da odgodiimo rasplet zbog č
stvorenog povjerenja, koje bi sve produžilo, de-
silo se nešto smiješno. Zbog Olge što je ušla, s pa-
ketima i vocem, kad su se oni oprostili od mene.
Sreli su se nasred sobe, ć li se prepoznati ? da,
Duško se sjetio njenog lica i pozdravio je, ra2mi-
moišli su se, i njih dvoje su se osvrnuli tek na
vratima.
Tad sam zapazio da se promjenljivo nebo naše
ljubavi opasno natuštilo.
Opazio sam to u onom trenutku kad su se vra-
ta otvorila i zatvoril a, dok su nj ihova lica bila
okrenuta prema meni. Duškovo li ce je zbunjeno,
nj eno mimo. uzbuden na izgled, ni neza-
dovoljan, č ni hladan , nije izražavao đ
nost , ni č likovanje koje č sebe, ni lju-
bomoru, ali ni je bio ni č pogled, za rastanak,
za pozdrav, i li č kao što bi bilo da je ovu
posjetu smatrala nevažnom. Cinilo mi se da se
okrenula samo za.to što je htjela da se ri ješi na
nešto č Ili se ć bila ri ješila na onom
kratkom putu do vrata. Sta se u njoj tad dešavalo,
II t renucima, u sekundama ? Siguran sam da je do-
nijela, odluku, ali i,e sve traja-lo suviše kratko da
bi mogla da riješi tad kad se okrenula, pa i dok
je išla prema vratima. I tad mi je palo na um da
je odluka u njoj ć postoj ala, a sad je našla po-
vod koji je prevladao nj ene obzire i odlaganja,
uzela ga je kao razlog koji ć je oprarvdati pred
samom sobom, č ć se ć i đ
D3I ni je tako, č bi izgledala, bila bi zbu-
njena, č uz:nemirena, a ne gotovo zado-
174
voljna, kao da se u nJoJ smlrlo neki nemir. Njeno
poštenj e je našlo naj bolji izlaz.
Znao sam da mi ć dana predstoji č
no objašnjenje koje ć biti potrebnije njoj nego
meni. Da se utvrdi da sam ja kriv za sve. Pa dobro.
I mislim, ć se pomalo i sebi i njoj: št a bi
bilo s nama kad svoju krivicu ne bismo mogli da
pri pišemo drugome?
15. HLADAN VJETAR
Polako idem snJeznom ulicom, korak po ko-
rak, jedan duži, drugi ć nemam kud da žurim,
niko me ne č imam vremena isuviše, od užu-
jem se želji za ovom bjelinom, ć se kao
isluženi vojnik, kao penzionisani narednik, držim
se daleko od kafana da ne bih č nekoga
č o ratovanju, č ć i to, ć č
č ć da psujem, da ti to i to, a mi, a oni, dugo
stoj im i posmatram kako grupa č i dj evoj-
č č snijeg, igraju se i rade, sigurno je neka
škola II blizini, slušam veseo smijeh, lete bijele
grudve, ž·ao mi je što ne mogu da im se pridružim,
zbog noge i zbog godina, pokvario bih im radost,
ne bih znao da se smijem ovako veselo kao oni,
kad me č zalutala grudva udari II ruku,
zar umenjena č zbunjeno kaže : oprosti te,
a ja se smiješim: ništa. ć se raznježen i star.
[ odlazim kad vidim da suprotnom stranom ulice
nailazi ć sa štapom u fuci, č mi se da
je Mjsita, ne bih volio da se susretnem s njim.
njegovo pismo mrtvim rodi teljima još č te-
ško bih podnio razgovor o tuzi.
12 TI$lne
177
Dosta ml Je za danas.
Bilo je jedno vrijeme kad stam mislio da je
đ ljudi sve lako uredili, vidio sam da je
ć a sad mi se č da su ljudi jednostavni
:;amo u š ć Niko ne želi š ć ali je
č
Pozdravljao sam se č u redakciji , želio sam
da ih pomalo volim, dosadila mi bila bolnica, uplje-
snivio sam, č da se gušim, bolje je ovdje,
može dn bude i snošljivo, č da pokažu
makar malo radosti što me vide.
- Zdravo.
- ' Ah, zdravo.
- Kako je?
- Pa dobro.
Cudi se, i ja se č vedro pružena ruka
klone, č želja da budem dobar. AU još poku-
šavam.
- Je li me neko tražio za ovo vrijeme?
- Koje vrijeme'? Zaista, nisam te vidio ć
nekoliko dana. Gdje si bio?
- Nigdje.
Stvarno, nigdje.
Cak i mala profesorica, uvijek šašava, sprem-
na na bezrazložan smijeh i ciktavo oduševljenje.
kažE': rastreseno, zatrpana špaltnama :
- Gle, vratio si se.
- Gle, vratio sam se.
Gotovo niko nije primij etio da sam bio toliko
vremena u bolnici, jedva su se ć da me
nisu đ ne pada, u č kad me nema, ne. na-
staje praznina kad sam odsutan, gledaju me rav-
nodušno kao da su me č sreli , a možda i misle
178
da jesu, svejedno im je, a ništa nije tako strašno
kao kad je ljudima svejedno.
- Ti si kriv - kaže urednik.
- Zašto sam ja kriv'!
- Odvajaš se;
- Odvojen sam š ć
- Bolest je izgovor. Da bi svakog susretao
s č licem.
- Da, to je posebno zadovoljstvo.
- Ne znam je li zadovoljstvo, ali t i ne vidiš
nikoga, ne cijeniš ljude.
Ko mene cijeni 't
- Svakog cijene onoliko koliko zaslužuje.
- Ma nemoj. Da li stvarno vjeruješ u to?
Misliš da č cijene po stvarnoj vrijednosti?
ili se š č š Moja mala cijena je mjera moje
male vrijednosti, tvoja velika cijena je mjera tvoje
izvanredne vrijednosti?
- ć si.
- Ja bih imao bar malo obzira prema neko-
me ko je tek izi šao iz bolnice. Pa šta misliš, ko je
onda ć
đ putem ideš, vidim to odavno.
Dobro da si vidio makar toliko.
A tako. Onda ć razgovarati Č
Sa zadovoljstvom. Uostalom, sad sam na
bolovanju, a poslije ć h'ažiti drugi posao.
- Hvala bogu.
- I ja kažem hvala bogu.
č je ružno, završilo se strašno, rastali
smo se opravdano č obojica, nismo rekli
ono što je trebalo, ć ono što nam je u ljutnji
palo na um, niko nije htio da progovori tišim gla-
som, ni da pokuša da razumije, č smo to
12'
179
jedan od drugoga kao svoje pravo i bili uvrij e-
đ što nismo č Poslije sam se kidao,
bijes me obuzimao, č zato što sam bio grub,
č zato što nisam bio grublji. Danas mi se izvi-
nio, smijao se i meni i sebi. Ja se nisam smijao,
nisam praštao, bilo je kasno, pamtio sam č
šnji dan, a izvinjenje sam shvatio kao njegovu
slabost i dokaz krivice, i bio sam još kivniji. Na
to se oo ć sasvi m naljutio i rekao da ć to
drugi ra.spraviti.
Ništa ne ide kako treba. Zašto? Gdje je uzrok?
U meni? II drugima? u zvijezdama? Nije u meni.
đ sam, ali drugi bi to mogli lako dn
otklone, samo nikako ukazivanjem na moju kri-
vicu i na greške. Ne podnosim savjete ni prijeko-
re, odavno ć ne nosim kra'tke pantalone, a č
teljski prut nikad nisam volio. Znam u č sam
đ ali neka mi ne poturaju pod nos moju ružnu
sliku, č ć sve da bude još ružnija, iz potrebe
da budem gori kad ć da budem ono što mogu.
Pio sam bez zadovolj stva, ali nisam prestajao,
č mi se da je zbog č potrebno da tako
radim, možda baš za·to što je ružno, i što mi ne
prija, i što znam da svi ć tako r ade, i· dobro
je što je bife u suterenu, sa nespretnim debelim
lukovima č teretom koji nose, i što je
gusti va·zduh kiselkast i memljirv. Bacao sam č
kove na pod, sjedio opušteno, gled'a'Cl tobože ne-
marno, pravio se da- mi je sve to č i da to
ne č iz inata i da mi nije teško i da ne pri-
ć kako me ć č gleda po-
slije onoga ć novca, kako je postao hla-
dan i podmuklo kivan, iako se trudi da ne pokaže,
ž ć onaj svoj č lakog, pomalo č
lBD
kog ć kao da je iznad stvari , kao da sve
vidi, ali ga se ne č Skrivao je da je č
zainteresovan za sve što se oko njega dešava.
Skrivao je č svoj cini:Mm, ć ga u
r uho uopštenog razmišljanja. Ponekad me zanimao
svojim nastojanjem da ostane na nekoj zamišlje-
noj visini i gotovo stalnim odstupanjem od onoga
što bi ga uzdiglo u vlastitfm č Najžalosnije
je što je uvijek svjestan poraza i zato jedak. Vi-
dim da zna i Z3J moj razgovor s urednikom, ne
znam koJi.ko, pomi nje ga izdaleka, š ć se:
otpor je č otimanje oo: č
ljudska želja za slobodom, vezan za č za
nei<skustvo, a poslije OSMje č Ž koja se ne 06tva-
rwj e. Na ža·lost. To o sebi. A onda Q meni: ob-
jašnjavao me uopšt eno, ć da bude pra-
č ali ne ć uvij ek da pn.krige zlo-
volju i podsmijeh. - Isti si kao ovo mlado dru-
štvo - govorio je č ć me - bujno-obu-
zeto č svoga nastupan ja i obiljem ener -
gi je, zainteresovano za suštilJlu, a ne za fonnu, zato
neposredno, č i nerazumno. Uživa u svojoj
mladosti, ima snage da vjeruje u iluzije, gleda
ispred gebe jer ima ć prezire konformi-
zam jer nema iskustva, raduje se preprekama, jer
ne zna koliko ih u životu ima, spremnije je na
žrtvu nego na kompromis. Poneseno svojim pošte-
nj em i ć potrebe da išta kri'j.e, č je
izazovno do neugodnosti, zna sarrlQ za pristalice
i neprijatelje, surovo je iz najplemeniUjih pobuda,
s dirljivo naiv:nom vjerom u želju ljudi da se žrtvu-
ju, nudi. lišavanje i š ć u zamjenu za dateki
sutrašnji dan iz č ljubavi prema nepoznatom
potomstvu. Tek kad đ izvjesno vrijeme, kad
181
zanos iživi svoj vijek, č kr1;ltak, društvo po-
{:i nje da ispisuje svoj ljetopis, stalo mu je do nje-
ga, ali na tom putu ka zrelosti gubi nevinost, po-
staje mudro i pravi fasade, krije se i uljepšava.
Smiješi se, ne č uvijek na zanos, ne prezire
lukavstvo ni č otežava vrijednostima koje
č a ja mislim da li mi se ruga, i č se,
ne prepoznajem se u toj opštoj slici, ako je č
uvjeravam sebe da su uopštavanja nesigurna, ili
sam ja č od ostalih, ali tako č da
mi bude teško, a možda postoji više vrsla nekon-
formizrna, a moj je najgluplji.
Mislio sam i o drugim neugodnim stvarima. O
susretu s Mirom. Hladan vjetar duvao je od nje.
kIa je.
Drago mi je što si izišao iz bolnice - re-
Hvala na darovima.
Ništa.
- Mogla si da ih i ne šalješ. J esi li to sma-
trala obavezom? Ili si htjela da pokažeš ko1iko
si velikodušna?
Ništa nisam htjela da pokažem.
Zašto si odjednom prestala da dolaziš?
Imala sam mnogo posla.
I ranije si imala mnogo posla. Jesi li ljut a?
- Ne, nisam. Zašto bih bila ljuta?
Radi tebe sam izišao. Kuda odjednom
žuriš?
Drago mi je. Ali ne bi trebalo da izlaziš,
bar za izvjesno vrijeme. Hladno je.
182
Da, veoma hladno. Led se oko tebe stvara.
Cini ti se.
ć li se vidjeti?
Ne znam, mnogo sam zauzeta.
- Dobro - rekao sam đ - dobro,
možda je i bolje tako.
- Možda.
Možda je tako j najbolje, ć se Vise vid-
jeti, ali je č ružan. Ništa nisam kriv, ništa
nisam č (neprestano se branim od krivice, a
ona je iskoristila prvi povod, smiješan i č
da me napusti). Da, i ja sam to želio, ne mogu da
to sakrijem od sebe, smetala. mi je njena odmje-
renest, odstojanje na kojem se držala, nezavisnost
koju je ljubomorno č kad je meni bila po-
trebna privrženoot, bez č sebe, bez osvr-
tanja, nimalo uzdržana, možda č i spektakular-
na, da me opsjeni. Zamjerao sam joj obuzetost so-
bom, odsustvo spremnosti da mi pomogne, i č
sam da je odvajam od sebe, ali ona to nije znah,
zato nije imala prava da ovako ružno postupi.
Znam, želio sam da se to desi, ali ne ovako, nije
mi jasno na koji od ć č ali ne ova-
ko. J er mojim postupcima ništa nije mogla da
prigovori, a moju misao nije mogla da otkrije, i
td je onda njena odluka, jednostrana, bez moje
krivice. Ostavila me, jednootavno, kao što se to
č dešava, a trebalo je da se objasnimo, da
se lijepo đ ili da pokušamo da se ne razi-
đ Tad sam ć vidio da sam pretjerao i da
se to u stvari moja sujeta buni protiv č na
koji je ona riješila stva'r, brzo i č Možda
je tako najbolje, kažem ponovo, ali ne mogu da
odagnam ć đ i nepravde koja
mi je nanijeta.
- Ljudi su nepravedni, izigravaju naše po-
vjerenje i ostavljaju nas kad nam je teško, po-
183
trehni smo im samo š ć .i Jaki - kažem
spreman na č povjeravanje.
- Ne voliš ljude?
- Ljudi su č izdi jeljeni, niko nam ne
može ć pon-ekad se pravimo da to ne zna-
mo, ili zaboravlj;amo jer nam izgleda ć
ne mirimo se, ali je tako. Neka' idu do davala.
- Ni život ne voliš?
- Ostavi me na miru! Sta ć š da· volim?
Slaganj e varke na varku, davno sam negdje pro-
č I smijao se. Sad se ne smijem. Nije vest.. "O
taj tvoj život.
- Nije istina. Nije istina.
Odjednom se izmije nio, prvi put sam vidio
da likuje, Gledao me č nervozna vedri-
na mu je sjakt ila iz č
- Nije is tina. Ljudi su ljudi, dobri i đ
ali . spasavaj u sebe i svijet kad ljudskost dode u
pitanj e. A ne vol jeti ljude i ži vot, č stati na
stranu zla. I zMtO? Zbog sitnice, zoog č ra-
č zbog sujete. Vidim te, stoJiš preda mnom kao
da si od sla'kla, pomalo mi je č ali vidim što
vidim: t i si kukavica.
- A, tako - velim bijesno.
Uhvatio sam ga za prsa i digao sa stolice.
Držim ga u č jedne ruke, druga je spremna
da udari. Gledam ga,: lice smanjeno, skupljeno u
strahu, č č č đ je I l Z-
nena<l en vlastitom š ć užasnut mojom srdž-
bom i onim što ga č Ne vjerujem da ga plaši
udarac, ć nevjerovatan položaJj u koji je sam
sebe doveo, istul'enost, lebdenje nad nepoznatom
provalijom pošto je č ogradu opreza, iz
potrebe da pokaže smjelost. Drhtavica ga trese iz
184
korij ena. Nevjerovatno je kako nf'ko može ovako
da š ć
Gurnuo sam ga na stolicu.
- Sjedi.
Cinila mi se da se poslj ednjom snagom bor i
da se odupre, da savlada drhtavicu i strah, da
podr ži otpor, da zadrži ra,vnopravnost koju je bio
osvojio za trenutak, da se otme sla-oosti, da č
poštovanje prema sebi, makar i po cijenu bola.
Ali strah i slabost su č od njegove želje da se
odbrani, uzalud mu se š ć č i volja napreže,
ruši se č 2a1osno je i smiješno, pomalo
mi se gadi, ali sam svjestan da sam prisustvovao
jednoj č drami koja je u r.jemu ostavila krš.
Znam: htio je da č gest, da stane usprav-
no, i opet je doživio poraz.
- Htio si da budeš č od mene? Ali zašto
na moj č č si me na razgovor koj i, ti
je davao šansu, da bi mogao da staneš i.znad me-
ne, da se isprsiš s nogom na mojim prsima, sit no
si iskoristio moju alkoholiziranu č koja
ne mjeri č htio si da likuješ ponizivši me.
Ljudi spasavaju sebe i svij.et kad ljuds·kost đ
u pitanje? Je li? Držiš mi pridike, ponavljaš opšte
formule. Ti to znaš iz knjiga, a ja sam č
u spasavanj u. Ali jedno imaš pravo, kukavica sam,
niko i ništa, kad se i tJa.kvi istresaju nada mnom.
Rano likuješ, č
Ć je, ni č ni je mogao da kaže.
Zao mi ga j e. Zašto mu nisam dopustio to
kukavno, zadovolj stvo?
Sta je sad? U redu, bilo, bilo.
- Zašto me nisi, udario?
185
- Pusti. l nemoj sad da se skunjiš i da me
gledaš tako, s mržnjom. ć da se đ ti
si mi prijatelj.
- Ne možemo biti prijatelji, a ne mogu ni
da te mrzim, iako bi i to bio nekakav izlaz.
Zašto si našao da se mjeriš ba.li. sa mnom"
- Zato što si ti slabiji od ostalih?
Zašto sam slabi.ji?
Suviše mi.gl iš o sebi.
Maloprije si č govorio. St.a je č
Ne znam više. Možda i jedno i drugo
Iti ni jedno ni drugo.
Vjerovatno.
Poslije smo išli ulicama zagrljeni, mrak je vec
bio pao, bilo mi je drago što se ne mrzimo, ipak
to nije nikakav izlaz, cm je htio da negdje popi-
jemo njegov novac, a ja nisam dao, i sigurno mi
je bio zahvalan, i ja sam njemu bio zahvalan, i
umalo mu nisam č ponešto od onoga što
me č ć i pij an sam imao toliko razbora
da ne otkrivam ništa što on ne bi mogao da razu-
mije, ali sam govorio O muci t renutka u prelazu,
o strašnoj tišini koja nastaje đ onoga što se
završilo i onoga što nije č o č želji
da č svijetle trenutke ć od njih mit.
ć je uho, osjetlj ivo na tihe unutrašnj e muke
koje izjedaju č ali ja sam ć i na-
smijao se. - ć š više - kažem - neprestano
me loviš, č ć da ti držim č govore. Tad
smo naišli na pla'kat koncerta, onog istog što sam
ga slušao na probama u velikoj sali, bio sam za
njega č i č vezan od svih ovi h što ga ve-
č slušaju . Namjeravao sam da odem, bio je
č red, ovo č je za nju č baš
186
za nju, da obilježi svoj veliki č i put možda,
a eto, sasvim sam zaboravio, a da idem ovakav,
zaista nema smisla, toliko sam bio pri sebi. Na
novinarskom bloku napisao sam nekoliko č
nešto kao želju za uspjeh, i dao redaru da joj
odnese. ć se možda, a možda i nece, svejed-
no mi je, možda ć i redar zaboraviti da preda.
ili ce ona baciti č to više nije moje.
ja sam č što sam mogao.
Oko ć sam pozvao telefonom iz por ...
lirnice hetela. Još nije bila legla.
- Jeste li đ
- Bila sam mrtva od straha. Hvala na želj a-
ma za uspjeh.
- Zao mi je što nisam mogao da đ Još
sti m bolesnik.
- Odakle govorite?
Iz hotela. Cekao sam da se vratite ć
š ć Sigurno je hladno.
I drago vam je što sam izišao iz bolnice?
Molim?
Ništa. Ponavljam jedan razgovor koji mi
nije drag.
- Nešto se desilo ?
- Ništa se nile desilo, uznemirio sam vas
bf>z potrebe. Nadam se da se ne ljutite.
- Ne, ne, zašto bih se ljutila?
Nekim č sam od sebe se obnavlja raz-
govor na koji ne bih htio da mi5lim, istim rij e-
č valjda i istim redom. Zar žene govore isto
i kad se ljute i kad su ravnodušne?
187
Pa lijepo, kažem, laku vam ć objema, mo-
žda je tako najbolje, ć se više vidjeti, nij'.:!
dobro, ali je najbolje.
- Bolje je kad je dobro nego kad je najbolje
- kažem portiru što kunja za pultom, u zimskom
kaputu, debelim šalom oko vrata.
- Bolje i da je najbolje kad ne lTlQŽ€ da
dobro.
- Nije dobro?
- Kome je sasvim loše, misli da mi je dobro
- Svašta ti znaš.
Bolje svašta nego nešto.
- Zašto?
- Ti znaš nešto, to je sad. I boli. Ja znam
svašta od ranhje.
- I mloran si?
- Nisam. Cesto me budite.
- Laku ć
Pismo ti je u sobi.
Kakvo pismo?
Da tražiš drugi stan. Svi se sele.
Ja se ne sel:im. Neka me izbaee ako smiju.
Tvoja stvar, moje je da kažem.
I namjestio se da kunja, njemu je svejedno.
Ć divno kad me izbace na ulicu ! Samo da
je sad, ovoga č da napravim džumbus, da pro-
budim hotel, da se č Sutra cu biti mirdn,
bojim se.
16. STAKLENO ZVONO
Snijeg me umorio, hladno je, rana ml Je ozebb
ć noga je II zavoju, b.o II o'klepu, pr.isiljava
me da mislim .na nju, još je nesigurna, obilazi II
luku dok se ne popne na stepenicu, niko me ne
gleda i pomažem joj ć se za drvenu č
ku gvozdene ograde, ako neko naide, pustio bih
je da se č ne znam zbog č možda nije t re-
balo još da đ sigurno ne izgledam slavno,
tako je č što mi je stalo do toga, baš me briga
šta ljudi ffilisle, a opet sam osjetljiv i, vodim ra-
č o tim bašmebriga ljudima-o đ njima kri-
jem bolesnu nogu, trudim se da šepa.m što manje,
a pred onima koji su mi bliski pra'v;im se da mi
je teže nego šoo Jeste. Ht10 bih da me ža.le, da se
zabrinu, a kri.vo mi je kad II tome ne uspl'Jevam,
ć se ć kao da mi je oduzeto nešto
na šta imam pr.ava.
Nekad smo imah jednu dušu i jedan put, pod
prisjenkom smrti sve je bilo č đ i
jednostavno. Sad se č udesetost'ru-
č život je mnogostrukiji nego smrt, više ima
189
staza u njemu, više ć više razloga za
podozrenje i osjetljivost.
Kako ste došli?
Lijepo. Pješke.
Da li va.g boli?
Ne.
Udite. Da vam pomognem?
Hvala. Vidite da sam bez štapa.
Teško sjedam, uzalud skrivam da ne primijeti
kako se č I kako sam nesabran. Zato pri-
č o ć s kOŠ3vom i đ ulicama,
a kod nje je toplo, ugodno, gori grijalica, jer r.ema
uglja, kažem da ć je prijaviti, ali poslije, dok se
ogrijem. Ništa, veli, ć kaznu. Cime? pitam.
Vidio sam je 1rod antikvara. Da, prodala je na-
ušnice, kaže, ć se, ne krije ništa, ne ć
č Onda. č o bolnici, i o ć bez
noge, onom što je pjevao kad je ona došla prvi
put, a poslije samo ć kako se onog dana kad
su me posjetile njih dVije zaustav·io u svojoj upor-
noj šetnji, stao kraj mog kreveta i gledao me bez
č gotovo s mržnjom, možda zbog njih dvije.
A ja mislim o jednoj od njih koja više nije došla
poslije onog susreta.
I o snijegu č što je padao tiho, ć ć
me II daleko djetinjstvo, i o svojoj želji da stalno
pada, samo da se nešto dešava, i č o bratu
kako ga tražim, a onda ć i gledam je iZn @'-
đ č su joj vlažne.
- Bilo vam je mnogo teško?
- N e č
Ne pita, ć tvrdi.
- Oh, i sad ste tužni
- Zar izgledam tužan?
190
- Je li vam se nešto desilo?
- ć ste me to pitali
- Da.
- Ne mogu da vas zadovoljim. Ništa mi se
nije desilo.
Kao da je malo č što mi nije bilo
mnogo teško, što nisam tužan i što mi se ništa
strašno nije desilo. A onda joj lice dobija č
stan izraz njegovateljice, brižan i mek, ona ć
da je sve tako kako zamišlja da jeste, ona je si-
gurna:
- Voljela bih da je sve tako kao što kažete.
Kako je osjetila da nešto drugo kola ispod
mojih č Da li sam se sam odao, š ć
nemirnim govorenjem, nepažnjom s kojom sam
isturao ispred sebe druge ljude da me zaklone?
A možda je to samo č podudarnost djelo-
č istine i potrebe njene č mašte da
se susretne s jednom uzbudljivo sentimentalnom
sudbinom. Ipak je ov() drugi svijet, bljedunjavo
rnii5tovit, knjigama i š ć hranjen, č
č dirljivo smiješan.
MisHm kako se kao lopov č u đ
ć udišem toplinu, spokojstvo, zaštitu, ljubav,
prkosno tužan ako ih nema, tužno za.vidan kad ih
osjetim. Njoj ne zavidim.
Sjedimo u 0!l0j istoj, srednjoj sobi s mnošt-
vom figura od porculana u vitrinama, sa č š
od venecijanskog stakla u boji, s bezbroj lijepih
i č sitnica što se skupljaju generacija-
ma ć č relikvije. U drugoj sobi,
s teškim tamnim namještajem, još stoji na zidu
diploma u crnom okviru, tiša i beznadnija nego
ranije, sad ć samo pust trag, a ne znamenje.
191
Na stolu knjiga Zeraldij evih stihova. Zer aidi
i , Ljiljan u dolu«. Na č otvoren pasijans. Gdje
su kanarinac i angorska č da upotpune stu-
pidarij ?
Otvor im knj igu nasumce, č
Rekao si: »Mislim na tebe neprestano«,
U st vari, ti viile misliš na lj ubav nego na mene.
č strašno, kao ruganje. Ne mis lim o tome
kako smo nepr:avedni prema knj igama, uvi jek t ra-
žimo da odgovaraju našim raspoloženjima; ako su
č smatramo da su loše.
- J e li lijepo?
- Veoma lijepo.
- Ne đ vam se?
- Rekao sam da je lijepo.
- Rekli ste radi mene.
- Da.
- Zašto?
- Da se ne đ
- Zašto da se đ Vi zadržite svoje mi-
šlj enj e, ja ć svoje, to je sasvim jednostavno.
Uzalud pokušavam da je gledam s potcjenji-
vanjem, š ć je š ć pogledom koji
vjeruj e, nelwanj enjem, ć pogleda .. koji valj-
da nikad ne može da bude strog, pastelnim sjen-
kama oko č cijelom sobom, . nježnom i krh-
kom, a vedrom. I č možda još va.žni ji m, uvi jek
prisutnim i kad ne misli m o tome : oko nj e je oblak
muzike, ne mogu da je vidim samu, stalno se ob-
navlja onaj duboki doživljaj k'ad sam sjedio č
njen u velikoj sali , vezuj em ga za nju, ć joj
vrijednost koju možda i nema. Ipak joj ne dopu-
štam lako t u n ezasl uženu prednost.
192
Da li se bojite života?
Ne.
Imam ć da živite II bezvazdušnom
prostoru, okruženi starinskim sjenkama, starinskim
stihovima, starinskom muzikom, bez mnogo veze
sa stvarnim sVijetom.
- Da li je taj vaš stvarni svijet tako li'jep
da vrijedi s njim uspostavljati veze?
Možda nije uvijek lijep. Ali postoji.
Zar mu ja smetam?
Sta ste radili za vrijeme rata?
Nismo voljeli Nijemce, išU smo II mara-
mama i debelim č gladovali, mrznuli se
u negrijanim sobama, strahovali, satima č n<J
zimi da predamo pakete za,robljenicima,
- Ko vam j e u zarobljeništvu?
- Otac. Bolestan, ć usamljen, Pažlji-
vo sam ispisivala deset dozvoljenih č da ga
ohrabrim. A teško je bilo imaii bra'brasti. Okru-
žila sam se sjenkama, stihovima, bezvazdušnim
prostorom da. bih se odvojila od svijeta koji po-
stoj i na tako ,strašan č Volj-ela sam to i ra-
nije, ali je u ratu dobilo drugi smisao.
- Da li se hvahte ili žalite?
- Odgovaram na vaše pitanje.
Sjenke oko, č postale su joj tamnije, lu-
kovi punih usana nisu t itrali II veselom osmi jehu,
u izrazu se }avilo nešto zrelo i osamostaljeno, a
onda je svega nestalo, u č bez prelaza, i opet
je bila djevojka koja ne voli brige. Kratak izlet
u ozbil jnost nije na njDj ostavio traga. Nasmija-
la se:
- č je na č govor. Je li vam se
svidjelo?
13
193
- Da. č ono o marami i debelim č
rapama.
- To sam pomenula radi vas, Da napravim
utisak. Ali je istina.
Gdje je? Gubi se, otima, približava, č se
prihvatanja ma č ineprihvatanja.
Izgleda da nije nigdje. To nije mjesto, ć
praznina. Razapeta je đ đ đ a
nijedno ne priznaje. č se drži onog što nij e
II vremenu, ć se ć promjena. Igra
se života, a vjeruje da je ta igra jedina stvarnost
lroja vrijedi. Nema ništa, sve joj č a misli
da zadržava sve, č se ć č ć njen
privid, živi pomalo a:vetinjski, uobraziljom, ć
stvarima č koji one nemaju, ć
se znakovima, simbolima, maštom, stihovima, har-
tijom, bijegom, žaljenjem č
suzne sudbinice, ć potrebe da bude pra-
vedna u svom malom svijetu, ć i tužno
đ od života. Ped tim staklenim zvo-
nom, II tom zamiJenjenom svijetu, koji su drugi
ponUdili a ena prihvatila, napravila je red, stvo-
rila navike, snabdjela se rarzlozima, uspostavila
cjelinu da se 'Osigura. Sve izvan toga je č
nest, nepoznatest, ć da se dežive nepri-
like, ili želja da se sve 'Ovo napusti. A to se ne
smije, ć je.
Ta č mješavina djetinje mašte, koja stva-
ra svoje vlastite svijetove, i zrelog odvajanja, to
nije č ć đ č č
mišljenja drugim potrebama, z'ato je usavršeno,
ć ubjedljivo. I nije protiv svijeta stari-
jih, koji ni stariji ne ć uvijek, ni za njega,
ć mimo njega, bez đ miješanja, II
194
uporednom trajanju koje se ne č ali i ne
priznaje.
Je li to ć ć š ć suvišak, se-
č mir koj i č sebe, odricanje od punog
života, mudrost koja se smi1ešl našim č
uzaludnim nastoj anjima, slabost da se nešto po-
stigne, snaga da se nema, strah da se živi s lju-
dima, hrabrost da se bude sam?
Uostalom, šta me se č Zašto svakom č
vjeku kome se približim otvaram proces isljedu-
ć ga, ć ne njegov život, ć njegovo
mjesto u životu, odnose koje uspostavlja, smisao
k<l ji nalazi, taj nu koju skriva? Daleka č koju
sam bogzna kako nazreo izmedu nje i sebe, samo
je uporedivanje naših života, ništa više. Ona j :=
ć oduvijek, ja odskoral; ona ć da zna
za druge ć ja i h tražim, ona se miri,
vedra je, ja se ne mirim.
Bolje je moje, mislim, iako j e gore, i žalim
je. A z'8vidi m joj na vedrini. Je li to od mi renja ?
N e znam zbog č ali djeluje svježe i nevino.
ma kakva da je. Izaziva. na iskrenoot.
- Je li vam bilo kri vu što sam telefonirao
onako kasno?
- Ne. Na-protiv.
- Trebal<l bi u stvari da se ljutite na ment':.
Dockan sam se sjetio da vam pišem.
- Došlo je u na-jbolj i č
- Slagao sam vam kad smo govorili preko
telefona, nisam ležao.
Nije đ gleda me š ć se, bez
prijekora.
Sam sam donio pismo.
- Zašto niste ušli?
13· ]95
- Teško podnosim alkohol. Vidjelo bi se. Je-
ste li ljuti?
- Ne. Znala sam. Redar mi je opisao vas.
- Kako me opisao?
- Strašno.
- Sigurno. č me ne biste poznali.
- Jeste li sujetni?
Ne znam. Nekad jesam, nekad nisam.
Zašto ste pili ? Je li nezgodno što pitam?
Sta č č o ć ć
Zašto govorite tako?
Salim se. Nemojte sve da primate srcu,
zbunj ujete me. Desile su mi se neke neprijatne
stvari.
- Nešto teško?
- Izgleda teško kad se desi, posbje je smi-
ješno. Glavno je da đ prvi trenuci. Evo, sad
se smijem.
- Ne č veselo.
- Imam tešku narav.
- Ne, nije to.
- Znate li vi nešto više?
- Vidjela sam jednu 1ij epu djevoJku kad sam
dolazila II bolnicu.
- Tad je došla posljednji put.
- Zalm?
Cini mi se da je uznemirena, gotovo đ
na, to je kod nje č suviše je primijetno, j er
se naviknemo na njenu vedrinu. Sluti ć
koju odbacuje, još onda u bolnici bila je uspla-
hirena, aH nije ništa rekla, a sad želi da se riješi
swnnje, i znam da se ć zaustaviti. Ni}e mi ja-
sno šta treba da joj kažem. Teško mi je da lažem,
kao djetetu, a ne mogu ni da joj kažem ono što
196
mislim da je istina, zato se č neod đ
š ć
- Ne znam.
Volit e li je?
MisHa sam da i ona mene voli.
Mislili ste. Zar se to ne zna?
Kako može da se zna?
Covjek se otkriva svime, č pogledom,
postupkom.
- Covjek se skriva, č pogledom, postup-
kom, svime.
Da li. se i vi skrivate?
- Kao i vi.
- Sta mogu da skrivam?
- Jednu misao, jedno pitanje.
- Kakvu misao?
- Pretpostavljate ć da zoog vas nije
došla.
Pogledala me unezvi jereno, sigurno razmišlja-
ć da li da prizna ili da porekne.
J esarm li pogodio?
Da.
Vidite da se krijete, samo nevješto.
- Mislite da je to Ć Zao mi je ako
sam ja uzrok ma kakvog nesporazuma.
- ć li da vas umirim? ć vam
ponešto, koliko je to ć
Nije zahtijevala, č je, š ć meni
odluku da kažem ili ne kažem.
- To je od č kriva veza, pogrešno smQ
se našli. Mada je ona izvanredna djevoj-ka, bolj3
od mene.
- Još je volite?
197
- Ne volim. Ali to je istina. I ako je neko
kriv, onda sam to Slamo ja.
- Zašto?
- Imam č shvatanja o ljubavi, č
sam od nje možda suviše, koliko č i ne može
da pruži. Bilo mi je to potrebno, ć sam se
č u posljednje đ r.azglobljen,
č sam da gubim vezu sa svijetom, č me
ć suvišnosti, trebalo je da neko z·aboravi
sebe radi mene, č bi me. A ona to nije
mogla, ne da nije htjela, ć nije mogla, suviše
Je · samostalna, suviše ć sebe da bi živjela u
sjenci. Voljela me, ali nekako s mj erom koju je
strogo đ uvijek se vidjela granica. Bili
smo nezadovoljni oboje, ona moj im nezadovolj·
stvom, ja njenom š ć Ali ja. sam više
kriv.
Zašto? I vi biste njoj pomogli da je bila
u vašem položaju.
- Ipak sam kriv. ć sam nestrpljivost
i želju da se č to č Još dok je dola-
zila, č sam da se odvaj am od nje. Sve č š ć
sam zamišljao djevojku koju sam jednom sreo u
ć potpuno nepoznatu, ni glas joj ne znam, ni
tik, ništa, a opet je oživjela II meni, sigurno zbog
usamljenosti i zbog želje da uza me bude neko
siguran i neodvojiv.
Odavno nisam susreo ć pažnju, č za-
nimanje, manju opreznost. Kako sam mogao da
se zaustavim?
- Još je č što je ta nepoznata djevojka
koju nisam vidio č da dobija đ crt e,
i da mi, takva č biva još potrebnija.
- Cije crte? Njene?
198
- Ne. Vaše.
Gledala -me trenutak č đ istinski izne-
đ tok č je naglo krenuo II njenom prav-
CUt zatekavši je nespremnu. A onda su joj blijedi
obrazi planuli, uznemirila se i uplašila, kao da sam
je i.znenada udario.
Moj besmisleni polet je naglo smal a·ksaa , j
sve se svršilo smiješno. Rekao sam:
- Mislio sam na pri'jateljstvo,' sigurno je, te-
meljitije, nije s uviše izloženo opasnosti havari ja.
Tražim li suviše?
- Ne.
Kakva maio umnost, kakav glupi zaokl'et, od
č i nerazumne potrebe za povjet'avanjem,
J:bog č mekih č preko zle namjere što
se javila kao potreba da se iskušavaju đ do
pravog besmisla. U stvari, to je č ne-
izdržlj ivost, nedosljednost II sablažnjavanju. Ustuk-
nuo sam pred njenom š š ć uplašio se
njenog straha.
Ne znam zašto mi je sve to bilo potrebno.
Ponijela me č t renutak u kojem postojimo sa-
mo nas dvoje, njene č što gleda'ju č đ
njena želja da č č č Nisam je
č bio sam sve što je htjela, ć u
ljubavi , usamljen, gorak, plemenit, sanjar, a sve
je č od laži , koje to nisu potpuno, od po-
luistina, č i od istina, koje su dobile drugi smi-
sao i posebnu namjenu - da ostave utisak koji je
željela, ali su pomogle da djelujem iskreno, pa
i dn budem iskren, jer sam uspio- da prevarim i
sebe. A možda i nij e prevara, možda je to samo
još jedan oblik u kojem mogu sebe da vidim. Da
se smijala, da je željela da č šalu, možda bih
199
se i ja svemu smijao: kako smo se gledali u č
i lagali jedno drugome, glumili nježnost koje nije
bilo, govorili o ć č ć da se đ
mo, bili lojalni, a tražili drugome kriVlicu. Smiješno
je, zaista.
A mogao bih cio č i da izmeditiram: ljudi
su č razdvojeni, je ć č
i nepotrebno i kad ga, želimo, jer se niko ne č
sebe, č je nužno zatVorena, i naša pobuna
protiv te nužnos't"l· samo je uzaludna č ž za onim
što ne postoji.
Mogao bih i to da pobijam: toliko ženmo ljU-
bav da ostajemo uporni i kad je ne đ
Lijepo, ali ako je tako, šta je onda moja prava
misoo? Sve to? Ili uopšte nije važna kad nema
odredenog oblika? Ili više nema đ obli-
ka jer je prestala da bude važna? Ne znam, ali mi
se č da sam je se tek sad potpuno oslobodio,
karl sam o njoj mogao da govorim kako sam htio.
Umrla. je, prešla u i poslužila za č
namijenjenu drugome: neka joj to bude pomen.
Ali šta ć sa ovom mršavom sentimentalnom
č č ako ozbiljno shvati prijatelj-
stvo? ć me gleda č đ nelagod-
nosti i nemira, s povjerenjem (vjeruje č
izgleda) i s olakšanjem što se sve ovako svršilo.
J er, moglo je da bude sasvim č
Sta bi se desilo da nije uspjela da me zausta-
vi? Odbila bi me, jer su njena sigurnost i mir u
pitanj u. Vjerovatno misli da voli muža, ne bi živ-
jela s nji.m da ne misli tako (uzalud, pristrasan
sam u njenu korist). a lTKlžda ga i stvarno voli,
jer neprestano imam ć da njoj nije po-
t rebna nikakva druga ljubav do š č a ona
200
ć je u mašt i č onakvom kakva želi da bude.
P,a i kad uzraste do prarve ljubavi, š ć je pred
st rahom od nemira :il nelojalnosti. Odbila bi me,
zbunjeno, zaprepašteno, ali to ne bi pokolebalo
njenu spremnost da se odbrani od iskušenja. Osje-
ć bismo se glupo poslije svega, ako ne bih pri-
bjegao cinizmu, da je naljutim, bilo bi nam lakše
u tom č a teže docni je. Stidio bih se.
A da je pristala, iz sažaljenja, ć sve
oslonce, u magnovenju sazrevši za ljubav i odluku
o p'raIVu na nju, Hi iz ma kojih razloga :koji bi
č na č sve bi bilo još gore. Sjedili bismo
sad jedno prema drugome, uništeni š ć č
vito bi se drtala za men-e da ne poume u bujici
koju je sama izazvala porušivši brane sigurnost i,
bila bi nevolj ni brodolomnik, č pred teško-
ć na koje ntje spremna, mrzila bi me ne pri-
ć to sebi, ć bi sie kriva i pred sobom
i pred drugima, a ja bih je spasavao ž Ć
se, ć da je pustim, nesposoban da je držim.
Neko bi potonuo.
Bolje je ovako. I č se ponekad
opravda.
Lii ep je ova1 mir, malo glup, ali ugodan.
dim se da podesim raznj ežen pogled prema nje-
nom, iako ne znam šta bih s ovim prijatelj stvom,
ne znam ni šta bi ono trebalo da bude.
Sta je to? Povjeravanje? ali č je li i na-
ma uvi'j ek jasno da je istinito ono što mislimo?
da li da č č za djecu đ ć se
đ željama" ili da nekog izludim svojim nedo-
sljednostima? Ne želimo svjedoka za naše slabo-
sti, a ako ih pred nekim krijemo, z'ašto bi5mo ga
nazivali prijateljem?
201
č sebe ili drugog? i zašto? za sit-
no zadovoljstvo nepotrebnog č š ć ili za varku
o razumijevanju?
Prizi·vanj e prijateljst va je č ostatak
davnašnje ljudske slabosti , za današnj e naše sla-
bosti je nepodesno. Zamorno je, č nas, sme-
ta, ć je kao nepotrebno kao utjeha,
smiješno kao Ve'La,
Kako li ć izgledati nj ežna maramica povje-
renj'a ove nezrele gospe na štitu moje tmurne za-
tvorenosti ?
Gleda me. Prvi put ć da su joj OCI
malo razroke, ili tako izgleda kad je raznježena.
Ali mi ne smeta, č je i lj epša, dirl jivo djel uje t a
jedva primjetljiva č kao da se usu-
dila da se pokaže t ek sad , jer joj nisam više sa-
svim đ
Sta č od mene?
Malo mi je nelagodno, kao da treba da č
nem nekako č da se ponašam. Ona je jed-
nostavnija, neposrednij a, č kako se uplašil a
za mene kad sam joj t elefonir;ao, nije htjela ni
sebi da prizna kako se ć kriva, iako je sve
ispalo č Dosta č o svemu, i nije ne-
ugodno. Ako ne zaboravi na moju brzopletu po-
nudu, ć mi obaveza da slušam. Hvala bogu,
muglo je d.a bude i gore.
Tetka Bika je došla s mužem i sa svojom ne-
što đ sestrom. Sin im je bio na frontu i
otišao iz jedinice na svoju ru'k:u, našli su ga pi-
jana II nekoj obližnjoj var ošici, i sad je u zatvoru.
Išli su da pitaju za nj ega. ć se i ž,ive u grupi,
izgleda. Možda se ne vole, ali se štite, eko im
žj-vot ni1e ljuba:v, Sigurno je sporazum. Doktorov
202
odlazak doveo je ovamo tetka Biku, ć hap-
šenje dozvala je još jednu tetku, pogodniju za ovaj
č č i sumornij'U. Sigurno postoje re-
zervne tetke i za druge ć prilike, za svad-
be, poslove, veselja, smrt. za smrt došla bi
u cmini, č do grla i do č voštana,
zagrobnog glasa. đ zadužena za ć Još
je nema, doktor je živ, dovoljna JJ ova ozbiljna.
Ona ne govori, tetka Bika je njihov glasnogo-
vomik.
Ni muž, penzionisani vo·jni ljekar, ne govori.
Njemu je osta.vIjeno da sl uša i da se osmjehuje.
On to i č sluša pažljivo, jer je nagluv. Iz uha
mu v1ri tanak gajtan, kao č ili kraj sonde
spuštene negdje duooko II njega, pa izgleda da
vara, kao da sluša, šta se dešava u njemu samom.
Lij ep j-e, uspravan, bijele kose, č .ne izgleda
suviše pametan i zato je č kaže samo ono
što mora i brzo se č u nasmij.ešeno ć
Zena i vojska· su ga č da bude skroman.
- Kako vam je noga? - upitao je uvjerivši mc
da se ovdje go,vorilo o meni,
č đ ć ona je tu za ć
ne č i drži se tako. A ć su uvijek
č Zato me t etka Bika i obja-š njava, kao
bezopasnu č
- Gospodin je donio pismo od Miše.
Sve osjeti, sve preduhitri, sve uravnoteži.
Gledam sa simpatijom njenu skladnu ogrom-
nu masu, a ona to ć i ć mi pogled
ne š ć ljubaznost u smiješku. Ne vjerujem joj,
ddim je na oku, ali mi ne smem-o đ nama se
č neko podrugljivo razumijevanje, bez ljuba-
vi, ali i bez mržnje.
203
Sad je razumijevam bolje. Ono' što Je rekla,
zapravo je mali č za tmurnu đ i za me-
ne. Za đ nije opasno što on ovdje sjedi. Za
mene: došao si do nas poslom koj'i je davno za-
vršen, a njenog muža pominjem da bi znao da
postoji.
Stiti ga zato što je u njenoj porodici, što je,
vjerovatno, njenom zaslugom usvojen, što mu je
bilo dopušteno· da bude zaštitnik pod. nadzorom,
utoliko sigurniji što nije sasvim prikladan.
Ja sam ć opasnost za ono što je odavno
smišljeno kao najbolje.
ć da joj skrenem misli na njenu muku, to
više boli, samo da mene ostavi na miru.
- Jeste li nešto saznali o sinu?
- ć pušten uskoro" izgleda. Kriv je što je
otišao, a otišao je iz straha. A za strah ne ž
da bude kriv, to je nasli.jedno.
Pukovnik se smješka. Njemu je zgodno, može
da se pravi da ne č
Koga ona ismijava, kome se ruga?
- U rat bi trebalo slati samo, hrahre. Plašlji-
vi bi vadili uvjerenje da su plašljivi i divili bi se
hrabrima. Je li vas Olga zamorila, gospodine? Ona
voli da, se povjerava.
Sluti, boji se, pita, đ
- Bilo je vrlo ugodno, đ Mi smo ć
gotovo prijatelji.
- Dr:ago mi je. J este li bili na koncertu?
- Bio je bolestan, tetka.
Nismo je mnogo umirili.
Prijateljstvo je rodilo prvu laž.
17. SMIJEH
Sjedimo II zagušljivoj č restoraciji,
udišemo težak ljut dim iz lokomotive koji nava-
ljuje s ljudima što neprestano uia;ze i i!zlaze, ra-
suti smo II ovom sumanutorIl: kretanju, na smetnji
i njima i sebi, i nejasno miBlim, a ne znam da li. je
ta misao izazov meni ili njima - da bi trebalo
uvijek Č što i ostali.
Vojnici koji odlaze na front nahrupijuju II
grupama, govore glasno, č nešto što je samo
njima, razumljivo, donose dijelove razgovora i šala
izvana, psuju bez zlobe i bez razmetanja, nikog ne
vide, niko ih se ne č ovi što idu s njima isti
su kao i oni, drugi- nisu va-žni: bez obziTa da li
idu s voljom ili bez volje, da li su radosni ili tužni,
oni su danas nešto posebno. Ne misle na smrt, na
dužnost, ali je II njima misao o č č
nom: odlaze. Ovako slobodno se drže samo novaci
koji još ne znaju ništa i veterani koji zna1u sve,
samo što se veterani ne smiješe tako sigurno.
Gledamo ih ć č jedan od drugoga.
Ne volim stanke ni odlaske: ljudi se ć
trebalo bi da i ja krenem, a ć nemam kud.
205
Dusko dugo pipa po stolu da đ cigarete,
kao da je sli1ep, traži šibicu po svim džepovima,
ć se bez nestrpljenja, a kad je đ ispod
novina, ne č se, ne ljuti. Cak mu i ne treba ,
jer je opet zatura ne ć cigaretu. I tako se
neprestano ponavlja to smiješno zaturanje i pro-
nalaženje, kao igra bez ik-akve svrhe, ali bez nje
se ne može, zapošljava njome sebe suvišnog, ne-
prisutnog, a on je važniji i puni1i od ovog pri-
sutnog što č o sitnicama, o č su-
sretima, o Sest.anu i njegovim č pošle
su u školu, odrezale kilce, bile su divlje i tužne
kad su tek došle. Pa o Minji. Lijepa je, gospoda
joj nj enog, ć nekog, a onda neka mu go-
spod pomogne.
Pa· ć pipa po novinama, traži šibicu, bez
potrebe premjesti č š na' sredinu stola, i kaže:
- Tako je to.
ć pogled od vojnika što odlaze na
front, nej asno im zavidim što su veseli, što nisu
beznadni i kad su neveseli, mislim: šta bi bilo
kad bih sjeo s njima u voz, ć se sebe negda-
šnjeg, kad nisam bio sam. č me đ kretanje,
č i na prigovor i na izazov.
Ionodlazi, u svoj srez, tražili su ga. 2ao mi
je i pakostan sam. Kažem:
- Tražili te da te natovare poslovima.
- Sigurno.
- Pa· zašto ideš?
- Mora neko.
- A žena i djeca?
- ć sa mnom.
- Riješio si?
Sta sam mogao drugo? A ti?
206
- J oš bolujem. Više iz inata.
- Da. Ne valja ti to,.
- Zna.rn. r evo, baš razmišljam da đ s to-
bom II taj tvoj srez.
- Iz inata? Nemoj. ć bi se kao II pro-
gonstvu.
- ć š li i ti biti II progonstvu?
- J a sam drugo.. đ mi je koža, znam i
podviknuti i otrpjeti. Tebi bi bilo teško, ne zbog
posla, ć onako, a ne bi hcio da kažeš, č
bi se. Nisi č ni mislio iskreno, rekao si usput.
- č
- Još si rovit, ali ć ć to. Eto, sad si
ozdravio.. Nego, drugo sam htio. O Miri.
- Sba je s njom?
- Ni.šta. 2ao. mi je što se desilo đ vama.
- Naljutila se.
- Teško je o tome govoriti , možda je imala
pravo.
- Nije imala pravo. Ništa nisam bio kriv.
- Zašto joj onda nisi objasnio? Cekala je
znam.
Tl'ažila j e prvu priliku da raskine.
- Griješiš, đ č poo.igurno griješiš.
- Sve je sad kasno.
- Volio bih da nije. La'kše hi ti bilo s njom.
- Je li ona znala da si zalj ubljen u nju?
Sta kažeš, đ č
- To što kažem, đ č Dobro si ti č
- Zar je to samo važno?
- Nije važno. Mislim kako smo samo zamrsili
sve konce. Ni sanjali nismo da ć sami sebi biti
ć muka.
207
- Nešto zamrsi.li, nešto odmrsili. Moje je za-
mršeno, ali niko mi nije kriv za to.
- Nikako č nisi mogao da riješiš?
- Mogao bi č da riješi mnogo štošta
kad bi mislio samo na sebe.
- Izgleda da žališ zbog toga?
- Bolje i da žalim nego da se nosim sa savje-
š ć Pošli smo ovom .stazom i neka bude ovako.
A moja djeca nem žive Č
ć li se i tvoja djeca odricati radi svoje
djece?
To je njihova stvar. A ovo je moja.
Cini mi se da malo govoriš l' o meni.
Ne govor,im. Ali uzmi što možeš.
Govorili smo tako i smijali se, žao. mi je što
odla'Zi, č mi se da je moglo da bude i nekako
č mogli smo da budemo bliži nego što smo
bili , a znam da mislim tako baš wto što odlazi.
Da. ostaje, sve bi bilo kao i dosad.
Gledam ljude kao zastavice na, jarbolu : važno
je šta mi ja;vljaju. Ne vidim šta su po sebi,
šta su prema meni. š ć i sebe i 'njih tim
sakartim primaonjem, č da me boli.
Za ovog znam, sad, na rastanku, da me volio,
više nego iko, da me stišavao, bolje nego iko, svo-
jom š ć poštenim č jednostavnom ri-
č tihim č š ć bez žaljenja. Držimo se za
mišice, usiljeno se smijemo, žao nam je što Sf
rastajemo. ć mi teško bez njega.
Ostala: je još Olga.
Najviše volim njenu vedrJnu.
Puno joj je grlo smijeha, ima ga napretek, ViS!
joj s usana, presLpa se, zvoni njime kao na uzbu-
208
nu protW zle volje. Ništa joj ne može ni kna.tak
t renutak tuge, 1la!nka sjenka·, što brzo pro1arz.i, ne-
ma na č da se zaustavi, nije hrapava, nije ra-
njava, nema oži ljaka, ne misli šta joj je život
dao, a šta oduzeo, ne rnzroišlj\8. da li :inna razloga
Zla: veselost: v.esela je. To je dar, kiao i svaki drugi,
ni1e njena lZJaISl uga' što ga inla, ć što ga ne krije.
Smijeh joj ne ž razlog w.van sei:>e, on u
njoj vri, i brizga, prirodan kao gejZ'ir, n oodoljJv,
č n e opominje, ne up<YLOra:Vi3I, n i,je ć
ruganjem, ni željom da se č ni prazninom, ima
svoju boju i zvuk, i širinu, i neki č smisao-,
č pomalo na blagotvornu mudTtl5t pretvorenu
alhemijom njene nezlobi'V-e vedrine u ć što
đ
Ali treba zaslužiti ta1 smijeh, to je njen po-
klon onima koje voli, ne zato što ga ona cijeni,
ć što SIe ne skriva.
Smi'jemo se, koristim se tim njenim darom, a
on se od. tog ne iscrpljuje, posta·je još puniji, na ....
lazi od.jeka.
Volim i nj-eno oduševlj enje koj im se hvala
za SVle što đ u njen u ne posrednu bliz'inu, što
posoone nje no. A što je njeno, to je potpuno, to-
liko đ da, srasta s njom.
I prijateljstvo je za nju od.uševljenje. Samo
ga. č shvata. To n i je .ono što sam ja zamišlJao
dru hil moglo- da bude, ć ono što ona misli da
jeste: nadzor , starateljstvo, uvjeren06t da Slam ma-
loljetan, č đ kako sam dosad mogao da živim
sam, bez njene ć
Cudan je tarj odnos, ponašamo se kao dva dj e-
č ne č se suv'i-še, slobodno r azgo-
varamo, ponelkad pož-elim da se đ ali. to
l ot Tglne
209
nije ć ona to ne umije, nema dara za taj
č pDaEnjenja, se i rawru7;ava me.
Smi1alti. smo se, svemu,
kako je salZrijevala naopako, i, ne ć ra-
č o. logici i č nametnula mi se za
dadilju, š ć me i đ i manjim i be-
ć nego šro jesam.
kako se dugo i nepr.irodno gomilana nježnost
u njoj odjednom srušiia na me kao bujica, i uza-
lud se bilo braniti,
kako sam postao njena svojina, njena izvrnuta
nemušk-d ljubav, č koje je našla na ulici i
usvojila, ć ga mlijekom smijeha,
kako se portir nekoliko puta na dan drao iz
hotelskog hola, ć me s ć sprata, da bi
me ona telefonom upitala kako mi je noga, da li
sam bio na previjanju, šta mislim d.anas da radim,
kako. su njeni č bili uznemireni, bez raz-
loga, što je pod njeno stakleno zvono ušao još
neko.
Smijali smo se.
- ć nadzor i izdvojenost.
- Smeta li vam?
- Nekad je postojao svi1et.
- I mi smo svijet.
- J edna polovina mu je divna, druga ružna.
To je vaŠoa pre<inoot. Možete da budete sigurni II
sebe.
- Vi niste sigurni?
- Sta bi se desilo ako ne bih bio-?
- Ne može da se desi ako ne6emo.
- Lijepa moja naivna sestro, to ruko ć
to se desi.
- Gledajte da vam se ne "desi.
210
- ć
Hodali smo snježnim drumovima, sami II svi-
jetu ispod bijelih drvoreda, veseli jer se nismo
željeli, navik.avao sam j'e na ljubarv za nekog
drugog.
U usamljenoj hladnoj kafani svirala je samo
za mene na sta!rom klaviru bez tri dirke, Ispunja-
vala ih je smijehom.
Gazili smo obalom, nismo mogli da đ
do rijeke, stajali na 'mostu, gledali II vodu, sivu
od snijega i leda.
- ć brodar - vekao sam.
- Ili ribar.
- ć II č s ć
- U ševaru. izvan grada.
- Voda ispod mene, voda oko mene. I nebo
nezaklonjeno, samo moje.
- I vjetar iznad vode.
- ć li mi ć II posjetu?
- Naravno..
P.ristajala je na svaku ludost.
Smijali srno se.
Stajali smo na đ II snijegu.
Osluškivao sam ono što se ni.je č
- Sta je?
- Ni!ta. Sto bi bilo?
Smijao sam se. Tjerao sam i nju da se smije,
sve više, m,alo mj je bilo, kao pi6a ona, koje se
naviknemo. Smijala se, smij'ala., a. onda se upla-
!.ila.
- Sta vam je? - pita.
- Ništa.
- Ne volim taj vaš smijeh.
- Uvijek se smijemo.
211
- Ne tako.
- ć da budemo kao dj eca. Da, se igramo
na snijegu. Je li sramota?
- Nije srarno'ta.
I bih smo djeca, đ se grudvama, jurili se,
porumenjela je 1"8·zigrana, đ mojom nepri-
rodnom š ć rukavice je skinula zubima da
bi joj ruke bile slobodne za igru, tako sam je i
sustigao, milihanu, nasmLjalnu, ve<h'o je č da
mi se otme, a ja sam je stegao II zagrljaj, zubima
Joj istrgao rukaiV.ice ,m; usta i ootao surovo nad-
nesen nad. njom č Laka je, i malena,
deset puta je obaiVbjena mojim rukama, bespo-
ć č se ne hmn'i, osim č
- Ne, molim vas.
kao dah, ne kao nekad, davno, nije ni
odbrana, ć č Užasnuta. je zagrljajem,
kao sestra.
Odmotao s:attn svoje ruke lcoo dva bešcutna
ud.alva, . i vratio ih sebi, a nju ostwlo samu na sv,i-
jetu. I sebe.
- Oprostite rekao sam. - č sam to
iz bijesa.
- Za51n?
- Tužan sam.
I opet sam slušai:> ono što se ne može č
Mirisalo je na snijeg i na pust vjetar s ravnica.
Prazno je pod nebom što prijeti sni'ježni.rm oblaci-
ma. ć nas.
A ona je plakala, zbog mene.
- Zagrlite me - rekla je. Zagrlite me, ako
ć
- ć
- Zašto ste mžn'i 1
212
Svejedno.
oSta da č
Nasnti.'jte se.
- Ne sm-Ljem. Ne smijem više.
- Ljepše je bilo pod staklenim zvonom.
- Jeste. Ni1e.
A kad joj nježno. podignem okruglu bradu,
meku atla!S, njen osmirjeh je nejak,
ka:o sLrub8i Č svJetiljka.
Jesam li- joj ubijo vedrinu?
- Htjela bih da v\alm pomognem.
- Kako?
- Ne znam.
- Poljubite me. Kao sest:ra. č sigurno
i ne znate.
Poljubila me u ohra'Z vlažnim nes pretnim po-
ljupcem i č poluotvorene pune usne bile su
spremne M žrtvu. Nisam htio da je primim, bilo
bi besmiBleno.
Osluškivao sam potmuli tutanj.
18. MRTVI SU 02IVJELI
Nezadovoljstvo nas izdvaja, usamljujemo se,
stvaramo oko sebe krug praznine: uzalud se su-
ć /:) ljudima, oni ne ulaze II naš zatvoren
prostor II kojem živimo sami sa svojom pozl1je-
đ š ć I to je odnos, ah strašan: č nema.
Aveti hodaju tim č krugQm po kome
!os!oresciraju č ć ne ć
ništa, š ć nas svojim mrtvilom. Pusto usaml je-
no gorenje koj e ne griJe. srdito žaljenje sebe ži-
vog zakopanog u izdvojenost iz koje }XI'Slllatramo
život što se kre6e bez nas, besmislen, jer ga ne
osmišljavamo sobom. Nismo II njemu, jer ni on
nije II nama" ne oživljavamo ga" ne opravdavamo
svojim č š ć ć a ž ć Ja žalim,
njemu je sv-ejedno.
Nevesele ulice, hodanje bez cilja, č
nje, puste kafane pune svijetla, bježanje od ljudi
koje sam poznavao, nepotrebna veza sa šašavom
djevojkom iz redakoije, besmisao. Bez ikarkva za-
dovoljst va, ć se, moje slabosti su se otimale,
ne ć ni da zav1.ada1u potpuno ni da
umru. Znao sam kakva. je, bestidna mala životi-
215
njica., koj.a č sve što joj padne na um, opra,v-
ć se raltom što joj je oduzeo sv.aku radost,
bewbzirna" lu<iJa, veselo pflazn'a, i to mi se po
č č veQma pogodno za odnos koji ni-
č ne obarvezU/:i'e. A opet sam želio da oo bude
sarmo za mene, vri'je dala me n jena neodgovornost:
puštao sam svoje slabosti da ži:ve, a gušio sam ih.
ć ć se č što je moglo da bude.
U mojoj zbunjenosti ona mi je bila tužna igra,
otimanje od sebe, ludost što ć potreba dn
ne budem svjestan goreg. Neka bude klako jeste,
neka bude t ružno, n e treba nl,šta ul·jepša:vati n i
ć na 0010 što je ć nevoljn o t ražilo
kao mjeru.
Smi'je se, zlo u njoj je ne boli, ne ć ga
ni k oo ludost:
- Lj uhav Je lij,epa. Ah ne smi'je suviše da
obalvezuje.
Naravno.
Nije ti kriivo što to kažem?
Ne, n1je.
Ja te ipak volim, na svoj. č
Kad odem, zaboI"aviš me.
J e li ti kri'vo 1
Ne. Zivot je kr:atak :livi kako ć š
Da, ži;vot je krnImk. Rat je bio.
Volim č
- Nisam č Samo nemam predrasuda.
Volim ljude bez predra'Suda. TvoJa bezob-
zirnost je vedra.
- Oboža,vaJlTI ži·vot. Potop Je bio, ml smo
ostali .
Steta.
216
- Sta je šteta? Sto je bi:o potop, ili što smo
ostaJi ? HL i jedno i, drugo.
Smiije se fi možda bi billa snošljwi'je da se ne
ć drugog smijeha, č zaista' vedrog
i č .nije đ s njom je lako, svejedno
joj je šta- č š važno je ne prŽiarti nil do č
veselo prim;ati ono što đ ne € Ć dia li. je
zlo ili dobro: dovoljno. da je ugodno. A opet nije
}X).kvarena, nije č ni na šta, č se ne
sveU. ni II sebi ni i.zvan sebe, n'išba ne odbolijeva,
nide č ni đ ni'je glupa, nUje licemjerna , ne
poet'izuje svoju neodgovwnost, ne afekVim njome,
ne ljuti se ako joj prigovoru što, tako. živi, nije
zahvaln'8. ako joj č š po volji, ne pamti) ne č
što osvoji!, ne žali kad izgubi, ništn ne č sa stra-
Š Ć ć sa. č naiSffiijanom š ć koja
joj je prešla II n<W'i:ku, pretvorivši se II {Xl trebu
be:l č zadovoljstva. Vedra svejednost, pot-
puna,. ali za nju bezbolna pna.zmllna, odsustvo sva-
kog smisla za đ i mjerenje sebe, ne-
č nebriga, nesposobnost da išta shvati
o.zbiijno .neozbiljnosti.. Ništa joj ne treba, pa
ni to što č ali to jedino mož-e da č č
me sa smijehom, ali bez radosti, prepušta se bez
uzdržawanja·, ali i· bez stvarne potrebe, msta1e se
bez dosad.e, ali i bez žaljenja. U č € sam bio.
č đ suviše naglo č s tom potpunom
prazninom, tako amaterski č gotovo be-
zazlenom u neIkontrolisanoj spont.anosti. Grijeh
sam zamišlj"ao č kao svjesnost, č
nje, namjerno odstupanje od ć nonni,
neumjereno doziranj e po jednom iskrivljenom hti-
jenju ili po slaibosti, č traženje nereda,
ć spu1lavrunj'a, upuštenu strast, č i
217
muku, jer to joj je ime. Kod nj,e je sve č
pustoš. Zalim je, ć đ dijelom sebe
od č č smo bili, ali, č još djeluje
ta juoerašnjica, još živi u meni, ne bi me boljelo
da nije živa.
Starjao sam po strani, neriješen, usamljen, ra-
spolovijen na ć i č Nisam više
mog.a() da okrivljujem druge, nije pomagalo.
Dugo sam se budio gorak i č
Uledam u .rijeku p'l'allno, nesabrano, posma-
tram kako siv i svjetlucav led plove vo-
dom, ć va.ljanje tustih oblih talasa, i pre-
dajem se toj živod igri , nesvjesno postajem dio tog
kretanj.a što rasipa pažnju, odvodi me od mene,
pretvaram se u neprisustvo. I tada se ja'V.i č
nestvarna radost, ,neizazvana nikakvom svjesnom
mišlju, nikakvom odlukom, kao č ć
sposobno da rodi samo sebe. đ sam, po-
stajem poprište bezrazložno snažne radosti koja
živi za sebe i sama đ Ne č je se ni
prošloot ni ć č ni. za mene ne ma.:ri
mnogo, osamostaljena je do te mjere da bi, č
mi se, i bez mene mogla da postoji. Nije đ
nij€ primanje slika" nije smjena 'izlomljenih linij,a
i oblika, ni niz zvukova kojima S€ svijet objav-
ljuje, nije ništa č iako sve u mene ulazi kao
slap, i zvuk, i boja, i miris .jo oblik. AH !sve to,
mada ndvojeno i vidljivo u mojim č ima
neki drugi, svoj smisao, veoma č a opet
potisnut, đ ć gotovo potpune unu-
trašnje đ kao da se urastresenost,
u rasutost pažnj'e uvukla pritajena č ž za smi-
218
renj-em i prožela m·e cijelog. Nhšta za to što ć
radost ć bila je, drugi put u toku dana. Oja-
č Moja životnost se buni protiv mrtvila, ma
kakvi uzroci bili.
To j·e znak. Kao led kad puca, u ć
Zaželeo sam da obnovim raskinute veze, da
vidilm ljude koj<e sam bio i:odv,ojio đ drugih,
a napustio bez razloga.
Olga j-e ć zanavijek. Doktor, njen
muž, vratio se sa svoj€ kratkotrajne vojne, koja
mu j,e, sigurno, bila duga kao ,robija. Možc1a i
s traumom, a vjerovatno i s reumom, što je gore.
ć ga i ć ć Totemi nj1ego.ve ć
dobi6e opet snagu. č izlet ].z staklenog zvo-
na posta6e nestvarna ili smiješna uspomena. Ali
nisam joj rekao ništa od svega što sam mislio,
rCl!Zgovarali smo mirrno i uljudno, na ulici, u krat-
kom. SUSIretu. Moja pakost je bila kratka vijeka:
bilo j,e ooevidno, ova ' žena nije ć Smiješak
jo.j je taman i zbunjen, č o o(!u što ć ć iz
zarobljeništva, prvim transportom, ali ni ta r.adost
je ne ozaruje mnogo. PropustilO> sam možda priH ....
ku, jednom, da je odvojim, ostavilo sam j·e samu
kad je bila na granici da đ nesigurnim putem
ljubavi. Trebalo je da je žalim, ali nisSlam mogao.
Po ć htjela je da me uvjeri je sve u
redu, bili smo prijartelji i ć : pozvala me
da ih poojetim, nju i njenog muža. N·e ć
ni č prilika Je bila suviše lijiepa, rekao sam ne
ć č htio sam da je vidim užasnutu, kao da
j,e ona kriva: - Žao mi je, ali ne mogu ć
219
Da. je tada ć da. se sjetila šta, sam to
da :kra,ž'€f1l1, možda ne bih č ništa ružno,
možda bih se pavukao. Ali nije. Upi'tsaJ:a. je, možda
suV'i5e nespretno, možda suviše nemo:
- Ali zaošto?
- Volio sam vas. To vi znate.
GIM mi je neželjeno grub, nisam joj opraštao
ŽTtvovam.i, smijeh i ć sigurnost.
Bujeda, pobliijedUa je još viSe, a krupne, po-
malo razroke č su naglo planule, kiao. u strahu.
pa klonule, u ć
I dai 9a!lTl je volID, nilj:e tr,ebaJo. da, joj to
k,ažern, sad.
A možda sam je ipak voho?
U vere sam pošao do MiTe, danas je pitala za
mene telefonom.
Swnrak je, i prowri na ć su osvijetlje-
ni, zami'Šlj1all1 da je irzm -njih ć u toplim soba-
ma obavijalju se smiješni j, li jepi č rituali,
zidovi č beskraljni sviIjet na dra·g i s,a-
gledlj.iv prostor u kome je mogu6a ljubav, i mir.
I tihe č su ć il pogled Ikoji samo nas
vidi, i ruka, najdraža, što se milosti,vo pruža, da
ti dodirne č u snu, i č bez đ zna-
č što se dugo pamti, ,kao zVQl1j-a.va, kao tiha
mUZ'ilka. Drugih ć nisam se sjetio, nisam
mogao. NikaJkvih drugih, osim ovih, spomena'I'skih.
narj,oolnijih.
I Mirin prozor je 05vioj.ztlj:en, pozTIl3ljem ga.
Dra·go mL je što nikud nije Izi'šta avre ć koao
da je znala da. mi j:e potrebna. Ja. sam krrv za sve,
i ć to.
220
Do6eklala me mirno, osmjehnubar .na, svoj na-
č tiho L ,sigurno, pris:J1o klao i uvtj ek kad je
saana, ohnadovana što me vidi, zaista obradovana,
to se ne može odglumiti, lako bi se primijetilo.
A ja sam pazio na: svaki, njen pdkret, na. svaku
crtu, htio sam da budem siguran. BjJo j,e sve kao
ranije. Uhvatila me za ruke, pu'S1:i1a da je polj u-
bLm, stavila obraze na moje hladne dlanove, da
me ugriije.
- Dugo se nismo vidjeli rekla je tiho, ne
ć
- Mj esec dana, -nešto vi.š€, 'iili nešto manje.
J e li dugo?
- Drago mi j e što \Si došao..
- MOMO sam č da vidim nekog bli-
skog.
- Jesam li to ja.?
- Da, to si· ti. Bojak') sam se da ć š biti hlad-
oo. BiJa bi u pravu.
- Eto, č sam te, nisam hladna.
- Zao mi je zbog svega što se desilo. I sad
me ž š prnšban1em.
- Ne, ne k:ažnj'a:vaan te. Prim'am te onakvog
ka'kav sL
Kakav sam?
Preosjetl jiv, zatvoren, ć
č sebe i druge.
Da.
T šta još?
Bojiš se ljuba'VL
- Ne boji m se lj'ubavi. Ba;j'im se rizi.ka. I za-
visnosti. I ć bola. PodržalVam u sebi sprem-
nost na odstupanje. Da ne bude gore.
- si jednom nogom u bjekstvu.
221
- Uvijek polovb1om sebe u ljubavi. Drugu
ostavljam u pripravnosti da č ludaka. Ali ta
moja č polovina mnogo te voLi. Toliko
da me prevari cijelog. Ve6eras ti se nudim sav.
Reci da me voliš, šta te stlaije?
- Volim te.
- Da sjednemo na ć
Pristaje na sve.
Ugasio sam veliko svjetlo, za ova1 č dovolj-
na je stona lampa sa zelenim abaŽ'Urom, dovoljno
je i ovo svjetlo u meni. Sjela je na ć naslo-
nila se na moja koljena. Utonule su u polumrak
stvari II sobi, nestalo l e i ulice iza, prozora, i gra-
da, i svijeta, i u malom krugu zelenkastog svjetla
ostali smo samo nas dvoje. Iz tame je š č
svi1etlila č grijalica, i: bHo je ugodno, i
bilo je lijepo', i bilo je mirno, i toplo, Irno u ć
nju. Kao uželjenju. Udi.ooo sam njenu kosu, miri-
sala je na ć na ljub.av, na nju, željenu i pre-
danu, a još prije dva sata., prije sat, cfuk sam ho-
dao đ gradom, .niJsam mislio da đ ova-
mo, jedva sam se i ć da posboji. A o.na po-
stoji, i ništa drugo ne postoji, i sva, se- smjestila
u meni, ne ć mjesta ni za šta drugo,
č ni za radost.
- Znaš li da te volim više nego što bih želio '!
- č
- Zar postoji išta osim č Još si su-
više budna. Sami smo u ovom krugu svjetlosti.
Sami smo II ovom velikom svijetu. Pokušaj, za-
misli da ti je lijepo', i da sam ti potreban. Ako se
dovoljno uživlš, ć gotovo istina. Meni je vec
lijepo, potrebniJa si mi od vazduha, č uvi-
jek, napolju je led,eno, č nema.
222
- Da, dragi. Nisam SUVlse budna.
- Zagrli me, č priveži me uza se i za
ovo mjesto.
- J esi li tužan?
- Nisam tužan, Sad nisam. N:ioo.m suviše.
I kad sam II svojim rukama osjetio njeno mla-
đ tijelo, prepreku ć bed,em tuzi, i kad me
gotovo zagušila ganutost zbog njenog nebranj enja,
zatvail'ao sam č da ne vidim njenu žalost .
Sjedili smo zagrl jeni. Bojao sam se ć
- ć š li se prve ć - upitao sam. -
Ostao sam ti dužan nježnost.
- ć se.
- Ova ć je ljepša.
- Jeste. Ljepša je ova ć
- Možda zato što sam te bio izgubio.
Možda.
Koliko traje naša ljubav? Cetiri mjeseca?
Ni puna tri. Zar tj se č tako dugo:
Nije. Bilo je kratko, i znao sam to. Cekao
sam da te izgubim. Jesam li te mnogo č za
ova nepuna tri mjeseca?
- č si. i sebe. euva,o si se.
- ć se više č Idem na rizik. Izgle-
da da se tako v.iše dobija . Cak ako se 1 izgubi.
Predadem se bez rezerve.
- Tako je najbolje.
- ć te kao sebe. lli ne, to je malo,
ć te više. ć te kao potrebu koju sam
sam sebi stvorio, č ć te kao talisman protiv
svih životnih uroka, poput divljaka, ć š oko
mene kao zid, iznad mene kao krov, oko mene kao
toplina.
- Ne možeš da voliš mene?
223
€ Ć t e kao tebe. Predlož1 dokle!
Bojim se rokova.
Onda bez roka. Uvijek. U beskraj.
- Bez roka. Uvi'jek.
- ć samo ja i ti. š ć sve
što nam ne treba. Sobom. ć ć imali.
Ni djece ć imat i. Djeca su ć uvijek.
Biremo djeca sami sebi, jedno drugome. Prista-
ješ li.?
- Da, dragi.
- Bi6eš mi sestra, jer sestre nisam imao. Bi-
ć š mL pomalo i majka, koliko je ć Tražim
li mnogo?
- Ne, dmgi.
Zašto, č š
- Ne znam. Zar č
- Poljubi me.
Poljubac je vlažan od suza, sumOI'3J1. A onda
su mrtve i bezvoljne usne oživjele, uzbudili smo se
tugom i postali ludi , kao da se vidimo posljednji
put, kao da ži,vo'ta vi\Še ć hiti.
Smirena i stišana ležala. je preda mnom ne-
skrLvena, aJi. odvojen-a, lj epša nego moj ć
i san o njoj. Zalio sam zbog svega, sad.
kad je kasno.
Pažl'j'ivo, polako sam prelazio ru'kom preko
njenog tijela, ć je prstima. Onda sam joj ,
ne ž ć poljubio oba dlana, vlažne č nabubrela
drhtava usta. Bio je to oprošta1.
Rekao sam š ć se:
- PemtU me po on<mle što, je u meni bilo
dobro. Možeš Li ć nešto što je bHo dobro u
meni?
- Da, dragi.
224
Mislio sam, oda,vno sam ć mislio, možda
otkako sam došao, da li da je upitam. Možda bi
billo bolje ć bez č Upitao sam 1pak, neka
bude kralj, i njoj ć biti lakše:
- Tvoja nova ljubav li odavno?
Pokrila je haljinom gole noge i pogledala uz-
nemireno fotografi1u ć u uniformi. Mirno
se smi ješio isp<X.l abažur.a. Ja sam ga sam pustio
u sobu, i sad se
- Poznavali smo se ra'I1ije. Ovdje smo se po-
novo sreli .
Bilo je to onda kad sam irt:išao iz bolnice?
Da. Bio Sl' č tada.
Znam. Zao mi je.
r meni je žao. Zaista.
č ć se?
Da.
Zelim ti ć Njega ne znam, ali ne vje-
r ujem da te zaslužuje. To je ć
Pomalo sam mislio iskreno, pomalo se rugao
sebi. r mrzio ga, silno. Zar je tom nepoznatom
klipanu potrebna tolika ljubav koliku ova žena
može da pruži.
Ljudi žure, ja zakašnjavam. I ovdje sam su-
višan.
Sve sam znao, gotovo č sam ušao. č
me č nego ranije, razlike su neznatne, ali
vidljive. Sve sam znao. Od:a.vala se kako me gle-
dala, bez radosti, ali i bez đ Kako
r:;e samo č da. ne :kaže ništa Op:JI'O, jer sc
više n e bi mogla opravdati. Bila je slabija nego
č ć je malo krivice, i č ri(ješiLa 52.
Popuštala je II svemu, posljedll1ji put. Smiješna je
i nepotrebna ta. obazrivost, ima pravo da č što
15 T1S1ne
225
ć ali, eto, voljela je da ostane u lijepoj uspo-
meni.
Svršeno je, sad mogu da odem.
Ali ona se baš tada na nešto č Oslobo-
dila se lažne vedrine i smirenog žaljenja, postala
veoma preduzetna: nešto je htjela.
- Kuda ć š č - upitala je bodro,
s pravom koje koristila ni kad ga j e imala.
- Ovdje-ondje, tuda-svuda. Ima takva neka
pjesma.
- Ostani još malo.
- Ostani - to- je mnogo, malo - to je malo.
- Ostani koliko ć š
- Sad više nemam prava. Kad znam.
- To je svejedno. Ostani, slobodno. Ili da
đ s tobom. š ć u neku kafanu.
Htjela je da mi pomogne, prijateljski, da mi
ovaj č r astanak ne bude težak.
- Hvala ti - rekao sam. - Malo ml Je žao,
to je prirodno, ali ć brzo prežaliti, č č
jer i to je prirodno. Je li u redu?
Ostani - molila je. - Ostani.
Sta ti ie?
- Uporno si, ć uporno si se zatvarao u
sebe. Nisi dopuštao da vidim šta je II tebi.
- Maroa sam izgledao č Završio sam
jedan posao, i. onda. je oko mene nastala tišina,
bilo je pomalo gluho. Sad je lakše, priviik:avam se.
- Kako možeš da govoriš tako!
Bila je to pobuna, č silovita. Ovako
bi bivalo da smo se č mislio sam, ž ć
što nisam otišao. Ali još ni je bio kraj. Gledala me
č uznemirena nekom svojom mišlju, nekim
226
ć nekom tajnom, pogled joj .je bio to-
liko đ tužan da nikako nisam mogao da
odgonetnem otkud taj č izraz na Heu dje-
vojke koja se udaje. Izmijenila se još jedanput,
bogzna ć koji put, htjela je da je na rastanku
vidim i takvu.
Uhva1ila me za ruke i rekla glasom koji nije
njen, htio sam da se podsmjehnem, ali nisam imao
snage, htio sam da se narugam: dobra stroga tetka
koja me voli i grdi; ali ruganje je ć upla-
šilo me njeno predbacivanje, zloslutna tutnjava se
sasvim približila, trebalo je da odem ranije.
- Zašto si krio? Zašto mi nisi sve rekao?
- Sta sam to krio? Sta je trebalo da kažem?
- Da su svi tvoji stradali. Da si ostao sam.
Eto-, č je, prvi put. Nikome nisam o to-
me govorio, nisam se đ
Plašio sam se ovog trenutka, ovih č ma
ko ih izrekao, nisam znao da ć biti ona, nisam
znao šta ć se desiti, đ sam ih, kao da sam
đ smrt. Kao da ć tek tada postati č
bio sam svjestan svega, ali sam č udar č
kivao kad sve đ iz tame ć kad se saop-
šti. U meni je tutnjala kao strah, kao prepast pred
č ć prikrivao sam i đ a
š ć se evo sad.
Zapalio sam cigaretu i zapaljenu šibicu bacio
n'eoprezno u pepeljaru. Planula je gomilica iskida-
nih ć ona ih je trgala, uznemirena. Crve-
nim plamenom je go.rjela medu nama ta ć š
vatrica od jednog trenutka, nismo pružali ruke da
je ugasimo. Ugasila se sama, ostavivši crven trag
samo II č zakratko. Gledali smo u crni puhor
što se naglo smirio, mrtav, i č Sad treba da
227
se desi 0!10 što sam đ Bio sam mtrran, ni-
šta nisam mogao da izmi'jenim.
Ali sam uZI.'l,lud č ništa sie nije dogo-
dilo, nepoznati oi neuhvatljivi užas nije se pojavio.
Gledao sam u njene ruke (meki prsti, krhki
č zglobova i preklopa, prozirna koža), dirnule
su me te ruke, č spletene. Cemle isu da se
opuste, Pogledao sam u njene oN, zaboravljeno
osmjehnute, zausf;a,vljene, č su da se pokre-
nu. Pogledao .sam u sebe, u nepoznatu svoju nu-
trinu, i č da č strašni '!rovitlac. Ali sve
je bilo .isto kao i puije uvog: .1"a'L.g:uvura. Ili ne,
bilo isto. Sjetio sam se, bez ikakva đ
sasvim mirno, da je užas vjerovatno postojao 59. -
mo u mome strahu. Ili je odgori.o u ć j
tišinama teškog š č u probIj escima bolnog
ć što je ponekad lizalo po meni k,oo plamen.
Sad je sve č bol, bez ć muke.
- Gdje su stradaJU?
- U zatvoru, II logoru, u ra1t'U.
Ona se trudi da ne č bori se sa svojom
š ć sa svojim teškim žaljenjem. Htjela bi da
me ne povrijedi suviše svoj-im bolom. Nije joj .lako:
niti može da žali .. niti može da me tješi. N e mož;
ć nije ništa. N e može ć ć ć N e može
ć ništa što ima smisla.
Gleda me ozbiljno, đ sva je u tom
predanom pogledu. To je č žrtve.
- Ostani sa mnom - kaže sa č č
š ć gotovo s bijesom. - Ostani zauvijek. Tre-
balo je da kažeš, da se sad ne stidim
sama' sebe.
J·e li zaboravila na vjerenika, na skori dan
č Ali nij-e, ne postoji više prepreka nje-
228
nom požrtvovanju :
- ć mu, ć ] nilje sad važno.
Ostani.
Duboko je đ željom da mi· nadoknadi
sve što sam izgubio i da me o'kruži ljubavlju. Ja
više Il!isam bio važan. Možda je trebalo da p rihva-
tim, možda bi bilo lijepo, siguf1ll.o bi pažlji,vo ga-
jila svoju vlastitu žrtvu i svoj podvig, č bi
ljepotu svoga plemenitog da va nja. Ati n isam to
mogao da Da se ponudila, osudio bih
je; kad mi je pružila ruku, odbio sam. Primal·a je
moju t ugu, ne mrene.
A onda, n ejasno sam ć strah da bi
održavala ovakvog kakav sam, đ nas bi sta-
jala moJa ć kao Ve2a, i njena, ploemenitost
kao nadOIknada, i Ja bih se č njenoj do-
broti i svome strahu od prarznine. A ć sam ga
prebo1i1O č ć da đ Zašto se dobrovoljno
zaroblja,vati unaprij ed stvorenim odnosom.
- Hvala ti, ne mogu da pristanem ...:..... rekao
sam ž ć odbijanje OSImijeham zaista za-
hvalnim - suviše bi me ć na sve. Ovako
ć lakše preboljeti. Ali ć zapamtiti tvoju č
ogrirja1a me. Vjerovatno u ovom č nisam ni
svjestan koliko za mene č poslije ć postaj ati
sve dmgocj.enija,. Možda za1:o što je ponuda č
njena č srca.
- Karko si tvrdoglav! Bože, kako si· t vrdoglav!
- Ostani mi prija telj, ako ć š ć mi po-
trebno.
č je da č naslonila se obrazom na
moj u ruiku i k vasila· je tihim suzama. Bilo je to
pražnjenje poslije č napetosti, popuštanje za-
tegnutosti narkon č odluke, a možda i ni je
229
samo to, možda je zaista iskreno đ ž š ć
zbog moje sudbine, ali ne mogu, ne smijem da mi-
slim tako, savladala bi me slabost. A opet sam
ć slast od ovih č i od ovog č nije
se č ni š ć bila je spremna da č
sve što ć da zaboravi sebe, zbog mene. Vratila
mi je mir. I povjerenje u ljude; opravdala ih je
preda mnom. Sad sam moga.o da odem: Sve drugo
bi bilo č š ć nebitnih strana stvo-
rene prilike. Dragocjenije mi je da č č
ć na njenu bezuslovnu velikodušnost ne iz-
ž ć je iskušenjima. ć zalog i simbol
Izišao sam u ć sa slikom njenih vlažnih č
ju u ć s njenom dobrotom što je ostala II
meni kao toplina ć je da raste dokle može,
ć je u č potrebna mi je ć sad, kao
štit. Zbogom, draga dobra djevojko. š ć se,
pomislio sam sa strepnjom da me napolju č
moji mrtvi, oživjeli su i č me.
I č su.
Ulica je pusta, đ zvonka, č blje-
šti na č č Sam idem svijetom,
stakleni odjek koraka gubi se u pustoši.
Prisutni su mojom mišlju.
Teško mi je, kažem.
Lebde neznano gdje, u meni, daleki, odvojeni,
gube se i ć s č č ć
ne žale i ne prigovaraju. Smiješe se i kad im ne
vidim lice.
Teško mi je, mislim.
U trenu sagledam č đ ruku ka-
ko lebdi nad mojim č bilo je davno, u ć
u snu, i taj š č pokret, iza!Zvan brigom, ostao
je II meni kao njen znak. Zatva:rao sam č da
230
ponovo osjetim ć dodir mekanog dlana i
nespokojnih prstiju, da se skrijem iza te ć
brane.
đ kaže, spa'Vaj.
Zašto me budiš, ljutio sam se.
Spavaj, ne bo1 se.
Ne bojim se.
Znam. Spavaj.
Oh, ne znaš. Bojim se. Ostani. Nisam joj to
rekao. Nisam to ni mislio tada.
Bio sam joj zahvalan, zbog te stalne zaštite,
zbog tihog bdijenja nad nama, zbog ispucalih r uku
i rano ostarjelih č Bio sam zahvalan i pažljiv.
Bio sam pažljiv, bio sam pažljiv, pažlj iv -
šaptao sam u đ ć - Mnogo radiš, go-
vorio sam ponekad, raznježen njenim č
licem što se teško smiješilo. - Kad se zaposlim,
ć š ništa raditi.
ć sam, kao što ć sva djeca.
Poslije zaborave. Ja ne bih zaboravio.
Bila je najbolja majka na svijetu, volio sam
je i bio pažljiv.
Kamo ć da je tako. Volio sam je, da. Ali
bio sam bezobziran kao sva djeca. Bezobziran, i
surov. Nisam mislio da treba da budem bar malo
nježan, nikad nisam rekao: mnogo radiš. To sada
kažem, nrunirujem propušteno. Išao sam svojim pu-
tem, nevidljivim za nju. Znam kako me ispratila
u r at. Dugo sam krio od sebe č istinu i
stvorio laž o uplakanoj r aznježenosti kojom je
ć sa!l1a ratnika. Bila mi je potrebna zbog
č slika č majke iz rodoljubivih č
231
U stvari, bila je opora. Naslutila je da se spremam,
ne znam po č ne znam kako, instinktom, ma-
terinskim strahom, jer se č nisam odavao.
Br-a'ta je ć nestal0, bilo bi neugodno da. se obja-
šnjavam. - Odlaziš? I ti? - rekla je tihim gla-
som, i8tim i kad se- ljuti i kad se raduje. Ruke su
joj plave, s nabreklim izukrštanim venama, pogled
gorak. - Otišao bi bez oproštaja? Bojiš se prigo-
vora? - pitala je umorno, neugodno otvorena. -
Djecal sve kriDu od roditelja, i č uvijek ono
što ć I tli ć š č što god mi rekli. Tvojoj
odluci možemo da suprotstavimo samo svoju lju-
baN i strah, ali ć :bilo bi. uzaludno. Treba
tek da S81Zriš do ć ljubavi. Ja nisam majk:1
koja ć sinove mirno slati u rat, nemam snage
za to, ali ć te ni zaustavljati, nikad mi ne bi
oprostio, i kad bi poslušao. Idi, ali da se oprostimo
prije nego što odeš. Ko zna šta te č
Pusti, mama - rekao je otac - sve ć biti
dobro.
Nadam se, i želim - r ekla je tvrdo, uža-
snuta strahotama u koj ima me vidjela.
Tako je nekako govorila, č ne pamtim,
ali smisao znam, č i tugu njenu sam
tio, niko nije kriv za to, ni ono ni ja) djeca žive
svojim posebnim životom, t odvajaju se bez ža-
ljenj'a, a majIke to otpate uv;i.·jek, s novom tugom.
Sve odbijam žaJjenj e, č ć ga opštim.
Sve majke, sva djeca. Uvijek.
Ali ja sam želio, staIno sam mislio na to, vra-
ć se, ć ć ih na istom mjestu, u istod ć
sa osijedjelom kosom na č zbog rata
i zbog straha, ali zadovoljne, na,glo smirene: užas
je proŠat:l, djeca su se vratila. Otac je imao pravo,
232
sve ć biti dobro. Sve je- dobro. Nisam poginuo,
ništa· mi se nije desi.lo, sva tvoja strahovanja bila
su uzaludna, sazrio. sam do ljubavi, majko, i znam
kako vam je bilo.
Tako sam mislio. Svoj život trebalo je da im
dont"'1'>em kao poklon, kao ć ishod koji poni-
štava strahovanja što ih đ strah i ljubav.
Nj ihova smrt nije postojala ni kao daleka mo-
ć ni u mom ni u njihovom strahu. Ostali
su u gradu, u stanu u kome su godill1ama ži,vjeli,
neumiješani II rat n i sukob, samo srcem na· mOJoj
strani. Sve ć biti dobro, rekao je otac, ć
na mene. A sad ih nema. Nemam kud da od.em
kako sam zamišljao. Ne mogu da zalVršim svoj po-
sao, nema onoga sanjanog kr aja, koji je imao ne-
kak-av pooebru smiMo, samo moj.
A brat? Kako je brat stradao?
Poginuo u borbi. Bio je komandant bata-
ljona.
Poginuo, stradao, nestao, đ u jurišu,
naletio na neprijateljsku zasjedu, ubijen minom,
zaklan nožem, loao da je deset života imao pa ih
gubio jedan po jedan. Javili su se i glaoo.yi
,
da· su
ga. naši strijeljali, negdje na drugom kraju naše
zemlj e, zbog neke neposlušnosti, zoog svojeglavo-
sti, jedval sam i č razloge. ć d:t
vjerujem u to, ne mogu, bolji je od mene, i od
hil jada drugih na ovoj našoj str-ani, ne, nikako,
to je ludost , poginuo je u borbi, ili je još živ, ć
ć ga, nwžda.
Bio. je svojeglav, kažu. Da, to je on. Ali za
to se ne strijelja. ć ć ga ako je živ, ć ć
mu grob ako je poginuo, u j urišu.
233
Oj, divno vrijeme, kad sam bio odapeta
jela što je letjela prostorima. Voo1:i se, vrijeme,
da budeš č gorenje, da ne brojimo gubitke
na poljima pobjede. Da ne mislimo kako smo do-
bili u svemu što je naše č a izgubili sve
što je naše vlastito.
Vjetar je donosio lake nanose snijega, s kro-
vova, s ć sa ravnica, zasipao ć vrata i
zaivorena prorwrska okna. Puštao sam 'se vjetru,
neka mc udara, kao jesenas, kad sam išao u per
sjetu mrtvima, ć im pismo od obogaljenog
sina.
U za,klonu jednog ć ulaza stajao j,e
žar s puškom, č od ć
- Požuri, č - rekao mi je -
ć š se. Pio si, izgleda. Govoriš sam 93. sobom.
- Da, malo sam pio. Sad idem ć Laku ć
Idem ć č iz navike, neoprezna.
Jer ne znam kuda idem.
19. POCETAK
Opet sam s vojnicima, idemo na front. Smiju
lie iIi ć raspituju se ili č č se III
č Smiren sam zbog lijepog i potrebnog osje-
canja da sam isto što i oni : ista nam je sudDina.
Jedan starac je s nama, seljak, č kao jaje,
bijele kose, bijelih brko.va, đ blagih oelju.
Sin mu je poginuo negdje na Savi, !de ela mu ma-
kaT kosti prenese II selo. Govori tiho, neu:Wrba-
no, sa mirnim osmijehom, o č stvanma, o
jeseni što nas je iznevjerila, o dugoj i teškO] ZI-
mi , o dalekom ć Kad ne razgovara, gleda
u svoje isprane kvrga-ye ["uke, izdvaja se i gO'tovo
nesuvislo govori č iz Svetog pisma. Kao da
je sam. Zaklanja se iza njih. Njemu je dobro: ako
Je i bi<:l tužan zbog sina, svoju tugu je pretvorio
II molitvu.
- Prenijete nekog Sva-bu - kaže neko po-
red mene.
- Pa šta - ocIgovaram tiho, uspokojen ovim
mnoštvom što ide mojim putem. - ć da mu
je to sin, i ć kao da i jeste.
235
- Da - rekab je t:a1 neko. što ne mogu da
ga. vidim, ne mogu sada. - A i njima je svejedno.
Tom SVIabi. I sinu.
Voz juri snježnom ravnicom, gledam II sumrak
i polutamu što se s'klapa oko nas, idemo joj u
susret, ona stoj i, mirna, č samo. Je sve crnja,
prostvrn je sve manje đ nas.
Na neosvijetljenom prozoru kupea. je moj ne-
jalsni lik, nekoliko rasturenih crta· i dvije mutne
žiške II upalim č dupljama: vidim kroz njih
bli'1ede sjenJke icz ć svaka je II men\i osta-
vila ponešto, i ne znam koliku svoj, kolilko
nj'ihov. Oni sad nemaij u svog žjrvo·ta', ni ži·vi ni
mrtvi, žive u meni·.
Cujem kao II polusnu, neko je govorio o tome,
ć možda, II ć č ovih dana, ne mi-
stim, s-amo č
VrnLrle su djetinje godine svijeta, moramo ih
vratiti oOlrma što dolaze.
Ras'ba·vlj'am rLJecl na sastavke pragova, na
č to(X)t č na uljuljkani rit'am sve-
ga' prepuštanja. Dje-ti-nje đ svj-je-ta.
Odjednom se ć miran, skroman, nena-
pregnut, sarzrio tugom, žao mi je što sam biO' đ
prema lj udima, neka cproste ake mogu, sad sve
te izgleda sitno, i neva.žno. i daleke, kao II č
jem đ životu. i opet sve ć na č
otežao gubicima i obavezama. JurimO' kroz mrak.
SahraniO' sam vrele djetinjstva i drage sjenke. Ju-
r-Lmo. Umro je ć zanos, ostale je moranje.
- I ovaj ć nas odmoriti tOd posala naših i
od t ruda ruku naših na zemlji, kodu prokle Gospod.
To starac govori formule da umanji svoj gu-
bimk na zemlji što je prokleta.
236
Bio sam II .rodnom gradu, dosad nisam smio ni
da pomislim, sad više nij e bilo nenaeumnog stra-
ha, postoj'ala je samol nerazumna željaJ da vidim
ć irz kOlje su otišli , jer im grobove nikad ć
ć Stajala je usamljena, pogruŽ€na uspome-
nom; nije č jabuka pod ko1om je ot".dC
gajio č njih nema.; pratim nevLdljive
posvuda, pod snijegom, ilsprepleli su se, neuništi-
vi. Stojim č t dugo. Sa prozora gledaj u
uplašene č nepoznate žen e i dvojice č č ć
č đ su što se neki mršavi vojnik ukopao u
snijegu vrta i bulji u zeml ju i ć A on vidi
na proIZoru dva nekadašnja č sad traži ono-
ga drugog, uzalud, i č se da ga ne savlada
žalost, bila bi smiješna i nepotrebna.
U trenu tiši ne što je nastala u kupeu, kad su
se svi odjednom povukli u sebe, č se glas starca
bogomoljca :
- I Gospod ć da je nevaljalstvo veliko
na zem,lji \i. da su sve milili srca njliihova zle . ..
ć je, valjda zbog tišine. Gleda II ruke.
On prede svoju misao od odlomaka'. od ć
tješi se, ili proklinje.
I da lje?
Pokaja sc Gospod što je stvorio č na
zemlji, i bi mu žao u srcu.
Zar su sve mis1i srca, ljudskog zle?
Nisu.
Starac se zagledao u ć što ga pi ta, kao
da ga tek sad zapravo vidli, Ikao da je došao k sebi.
- Nisu sve - rekao je tiho.
237
I sagnuo bijelu glavu na prsa i zaplakao ti-
him č samo suzama, i tugom. Sasvim izne-
nada.
- Sta ti je sad? - upitao je ć zbunjen.
- Ništa. Oprostite.
Napolju je tama, sivi probJjesci snj ežnog pro-
stranst va, duga hladna ć ni sebe ne vidim više.
Umrle su dj etinje godine svi jeta. Treba ih ne-
kako vratiti.
Front je blizu. Cuju se topovi.
SADRZAJ
l. Skela
• •
5
2. ć

17
3. Rijeka

25
4. Susret

33
5 .. Amazonka 43
6. Usamljenost. 59
7. Traženje
·
• •
69
8. ć nade.
• • •
89
9. ć 101
10. Nemir .
·

117
ll. Svjedoci
• •
127
12. Crni trag.

131
13. Dozivanje 147
14. Izlaz 169
15. Hladan vjetar
• •
177
16. Stakleno zvono 189
17. Smijeh
·
.
·
205
18. Mrtvi su oživjeli

215
19. č
·
.
·
235
Meša ć
TIŠINE
Jubilarno izdanje - osamdeset godina od đ
Meše ć
Glavni i odgovorni urednici
Dimitrije ć
Ivan ć
Urednici
Rajko Petrov Nogo
Mirko ć
Lektor
Mirjana ć ć
Likovna oprema
Rade č ć
Korektura BIGZ-a
č
DP Beogradski č č zavod
Beograd, Bulevar vojvode š ć 17
lP "Svjetlost "
Sarajevo, ć trg 3
Za č
Ilija ć
Gavrilo Grahovac
Slog, štampa i povez
DP Beogradski č č za vod
Beograd, Bulevar vojvode š ć 17
Tiraž: 10.000 primeraka
Beograd, 19!JO.
ISBN 86- 13-00429_6
666.11.2 - 31
CEJlHMOBJ.1n., Mcwa
Tišine : roman I Meša ć - (J ubilarno izd. I. -
Beograd: BIG Z ; Sarajevo: Svjetlost, 1990 (Beograd :
BIGZ). - 237 str. : slika autora ; 20 cm. - (Sabrana dela I
Meša ć
Tiraž 10000.
ISBN 66- 13-00429-6
I ,,',
."
OI ' , ••
. -

.,
,,_o •
.• ,
-,
•. r' _. _ _ •
'''- .. .. -.. ,. .. ,.' ...... ''" ....... ,
.. -.. .... ... -'" .,. ' ... ,' ....... ..
"' .. " ............. ,., . ...... - oo:
......
' '' '1' "'-, .. ,_. _ _
....... _, _ . • _ __ "'w, ' .... "
- ... --- -... ...... ... ..
... .... .........
.. - ............. OI .,. '_'... .. ..
- ...... ... _,,, ... _ . ... •• __ .. _ .... 1. __ • _ _ •
,._ •• _ ·_. _ ...... . m .... "' .. ..
_. '_oi ............ _ .. _ ...... .
-... .... ... .. -
.... _ ... - .... ........
, .. _ .... r' ., OI •• ·w."""' __
__ .... , ... ' ... ,_u .... __ '""
___ t ,_" ., .... ' .0 .. "' _ ."
· _ t ... , . . , .. . _ . ,....: .. "'"
..... ' oo
.. , .. '" ..... ..
'" , .. ,,-
......... ,
_"'_H'
. ..... , ........ ..
.. _ .... ..
.. ,( . ..." ... -.... ".
-. .. "'- -.. --., .. -.
.. ---...... ... ,
- " ..... --,_ .... . -
--'''' ''''''-''-'- -, ..... __ .--', -
", ..... _-" ...... ---
---... .... ,,--
,., .. .-.. "q"'W ...... ,,, ,, .. _
.... ).-... -...

_ ..... ..
...... .... ... ,.. ...... .. ""_ .. -
- .. .. -. ..... - ....... . ... - •• <
... M _ . _ , " •. '
.. --
. " ..- _" .... n ... _
...... _4 .... . _ .. . , ... .. . . ,.
.... ....-' .......... _."' ......... ...
_ ... _ .... , ... ... ,.., .... ...
.. , .. ....... , .. ..... ........ ..... ,
.... _"oo. __ , ..... ...
.... _ . .,. .,,' ' .. ,., " .C
.... _ N' .... . _
... ...... ,. ." " ' O .. '"'''' ...... , ..
___ lo _ . ... ,,. _ ' .. _<
.. , .. , ._, ." "

. .
"
, .... , ...
........ --..
.. -,,-
. ,.
",., • oo.
. ,
,-, .......... ..
- -.. ... .....
. - ,,--,
-.

.......... , .. ...
-.... -.. .
• ••
...
..... ,,".-
---
_.- .. .
-
,, __
._., '--"'_oo
_.4._· . '1

.. - .. -...
.... ... ... -
-....... ..-
_. ,"". ,,.,., .... ..
. - .... _"., ... .
_ .... - -, ... --........
<.l ., ............ _ ....... ..
• ",,",_0 ... _ .. .... , _ _ _ "0
... ,
-_.-" "
, ". .
''''' _. _".-..
• , " -'I! .. "." _ _ ,_ •. "
...-.
...,....· ... 0(_ .... • .. _1_'
.. --.,..
.. '_J .... ,_o .. .. .....
• __ .......... _ ....... ' B
....... _ .. -
_., ....... _ •.• _'"'too " ...
_ ...... ___ ... "h
.. __ I .. _ • • •• - ..
_,_. __ , .... , ..
--,._'"
-.,,_ .... _,
. . . .. ,. " , ... , __ o. _ . .. . ,
" 1;' _ .... ...
• " ,. ... '_ , . _, ... f ... < " .
,,, ._,, . " .... __ ..... . 1 ""' 1
"" __ . ... _" ,.,. .. " •• ".0 ....
..... .. "".', ... , .... -.. '-

I .....
.... . - .• ..- .,". +"".,. ._ ......
..., , ......... . ,_ ",,, .. ,e,"
.... ",." ,..- .. " ....
"jo'" ..... " .. ,.", .• , J ..... .
,".",_" u ..... • ... " , ..... - •
..... oo ...... , . , .,-
..... ..
... - _ .. -.... " .....
-
, .. oO ....
---- .,',
,,-.. .. ---
' .... " .. .. -_ ..
.. -_ ... ...

_ ...
_ .. o . _.... "
" ......... ,,_,,.


,,,' j,J""', ......
" ... 1.. ,\.
OO ".. " '" y \
--
.. -
-
.
,
......
,

"
. '

,

"

· '.

•••

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful