NML 080-04 Analizoare Electrochimice Pentru Lichide

Biroul Român de Metrologie Legală

Normă din 23/11/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1102bis din 07/12/2005

Normă de metrologie legală NML 080-04 "Analizoare electrochimice pentru lichide"

1. Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalităţile de atestare a legalităţii, pe
care trebuie să le îndeplinească pH-metrele, pX-metrele, redoxmetrele şi oxigenometrele care sunt supuse controlului
metrologic legal;
1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, pH-metrele, pXmetrele, redoxmetrele şi oxigenometrele trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta
normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal".
2. Terminologie
2.1. pH-metrele: mijloace de măsurare destinate determinării pH-ului soluţiilor apoase şi tensiunii electromotoare care se
creează între doi electrozi pH, electrodul de măsurare şi electrodul de referinţă, cuplaţi la un pH-metru şi imersaţi în soluţia de
analizat; pH-ul unei soluţii apoase reprezintă logaritmul zecimal cu semn schimbat al activităţii ionilor de hidrogen din soluţie.
2.2. pX-metrele mijloace de măsurare destinate determinării pX-ului soluţiilor apoase şi tensiunii electromotoare care se
creează între electrodul ion selectiv şi electrodul de referinţă, cuplaţi la un pX-metru şi imersaţi în soluţia de analizat, pX-ul
unei soluţii apoase reprezintă logaritmul zecimal cu semn schimbat al activităţii ionilor X (cationi sau anioni) din soluţie.
2.3. Redoxmetrele: mijloace de măsurare a potenţialului redox al soluţiilor ce conţin sisteme oxidoreducătoare.
2.4. Oxigenometrele: mijloace de măsurare destinate determinării concentraţiei de oxigen dizolvat din soluţii apoase.
3. Cerinţe metrologice şi tehnice
3.1. Cerinţe metrologice şi tehnice comune tuturor analizoarelor electrochimice pentru lichide
3.1.1. Analizoarele electrochimice pentru lichide nu trebuie să prezinte deficienţe de aspect sau defecţiuni evidente.
3.2. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru pH-metre
3.2.1. La verificarea prin simulare electrică, erorile de măsurare trebuie să nu depăşească erorile maxime tolerate prevăzute
în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Erori maxime tolerate la măsurarea pH-ului şi tensiunii
electromotoare prin simulare electrică
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐


Erori maxime tolerate


Tipuri de pH-metre
├─────────────────────────┬──────────────────────────┤


pH

mV

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ analogice cu valoarea │diviziunii de:
0,1 pH

±0,1

±6


0,2 pH sau mai mare

±½ diviziune

±½diviziune

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
│numerice cu rezoluţia de:│0,2 pH

±0,2

±6


0,01 pH

±0,01

±1


0,001 pH

±0,001

±0,1

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘

3.2.2. La verificarea ansamblului (pH-metru cu electrozi pH şi soluţii tampon etalon de pH), erorile de măsurare trebuie să nu
depăşească erorile maxime tolerate prevăzute în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Erori maxime tolerate la măsurarea pH-ului cu ansamblul pH-metru
cu electrozi pH şi soluţii tampon etalon de pH
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

Tipuri de pH-metre

Erori maxime tolerate, pH

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

analogice

±0,4

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

numerice cu rezoluţia de:


0,2 pH

±0,4


0,01 şi/sau 0,001 pH

±0,03

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3.2.3. Panta electrozilor pH (raportul mV/pH) trebuie să fie minimum 52,40 mV/pH;
3.2.4. Potenţialul de asimetrie al electrodului de măsurare trebuie să nu aibă valori mai mari de 40 mV;
3.2.5. Repetabilitatea indicaţiilor pH-metrului trebuie să nu depăşească 1A din eroarea maximă tolerată la măsurarea pH-ului
prin simulare electrică.
3.3. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru pX-metre
3.3.1. La verificarea prin simulare electrică, pX-metrele cu scara gradată în mV trebuie să nu depăşească erorile maxime
tolerate cuprinse în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Erori maxime tolerate la măsurarea tensiunii electromotoare
prin simulare electrică
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐


Erori maxime tolerate


Tipuri de pX-metre
├─────────────────────────────────────┤


mV

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ analogice cu valoarea diviziunii de: │


0,1 PX

±6


0,2 pX sau mai mare

±½ diviziune

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

numerice cu rezoluţia de:0,2 pX

±6


0,01 pX

±1


0,001 pX

±0,1

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3.3.2. La verificarea ansamblului (pX-metru cu electrozi pX şi soluţii pX), pX-metrele trebuie să nu depăşească erorile
tolerate cuprinse în tabelul nr. 4
Tabelul nr. 4
Erori maxime tolerate la măsurarea pX-ului cu ansamblul pX-metru
cu electrozi pX şi soluţii pX
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

Tipuri de pX-metre

Erori maxime tolerate, pX

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

analogice

±0,4

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

numerice cu rezoluţia de:0,2 pX

±0,4


0,01 şi/sau 0,001 pX

±0,03

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3.3.3. Panta electrozilor de pX trebuie să fie minimum 52,40 mV/pX pentru ionii monovalenţi şi de 26,20 mV/pX pentru ionii
bivalenţi;
3.3.4. Repetabilitatea indicaţiilor pX-metrului trebuie să nu depăşească ½ din eroarea maximă tolerată la măsurarea pX-ului
la verificarea prin simulare electrică.
3.4. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru redoxmetre
3.4.1. La redoxmetrele cu scara cu subintervale, punctul zero electric nu trebuie să se modifice odată cu schimbarea
subintervalului;
3.4.2. Elementele de reglaj trebuie să funcţioneze corect iar stabilitatea indicaţiei la valoarea zero trebuie să se menţină
constantă timp de 60 minute cu o abatere de max. ½ din eroarea maximă tolerată prevăzută de documentaţia tehnică a
aparatului;
3.4.3. La verificarea prin simulare electrică a redoxmetrelor analogice, erorile de măsurare, pentru oricare reper sau indicaţie
din intervalul de măsurare nu trebuie să depăşească valorile menţionate în tabelul nr. 5:
Tabelul nr. 5
Erorile maxime tolerate pentru redoxmetrele analogice la
verificarea prin simulare electrică

┌────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┐
│ Valoarea div, mV │
1

2

5

10

20

> 20

├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤

Eroarea maximă
│ ±0,6 │ ±1,2 │
±3

±6
│ ±10
│ ±½ val.


tolerate, mV


div

└────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘

3.4.4. La verificarea prin simulare electrică a redoxmetrelor digitale, erorile de măsurare pentru oricare indicaţie din intervalul
de măsurare nu trebuie să depăşească valorile menţionate în documentaţia tehnică a aparatului;
3.4.5. La verificarea electrozilor de măsurare, eroarea maximă tolerată este de ±5 mV faţă de valoarea potenţialului
cunoscut al soluţiei redox;
3.4.6. La verificarea de ansamblu a redoxmetrelor (aparat cu electrozi), erorile maxime tolerate sunt cele prevăzute în
documentaţia tehnică a aparatului. În lipsa unei documentaţii tehnice, la redoxmetrele cu scară analogică erorile maxime
tolerate sunt următoarele:
±5 m V la aparatele cu valoarea diviziunii de 1, 2 şi 5 mV,
±10 mV la aparatele cu valoarea diviziunii de 10 mV,
±½ div. la aparatele cu valoarea diviziunii mai mare de 10 mV;
3.4.7. Repetabilitatea trebuie să fie ½ din eroarea maximă tolerată de la pct. 3.4.6.
3.5. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru oxigenometre
3.5.1. Eroarea maximă tolerată a analizorului pentru determinarea concentraţiei de oxigen dizolvat din soluţii apoase este
±0,4 mg/L;
3.5.2. Repetabilitatea indicaţiilor trebuie să nu depăşească 0,2 mg/L;
3.5.3. Eroarea semnalului unificat de ieşire (pentru aparatele industriale), exprimată în unităţi de concentraţie trebuie să nu
fie mai mare de ±0,6 mg/L.
4. Atestarea legalităţii
4.1. Atestarea legalităţii pH-metrelor, pX-metrelor, redoxmetrelor şi oxigenometrelor se realizează numai după demonstrarea
conformităţii acestora cu cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile, prevăzute în tabelele 6-9.
4.2. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice
(certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologică).
Tabelul nr. 6
Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile pH-metrelor
┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐
Modalităţi de control

│Nr. │
Cerinţa metrologică
│Punctul din norma├────────┬──────────────────────┤
│crt.│
sau tehnică
│ de metrologie │Aprobare│Verificare metrologică│legală
│de model├──────────┬───────────┤
│ iniţială │ periodică │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │
Adecvare
│ 2.7/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │
Durabilitate
│ 2.5/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │
Protecţie împotriva
│ 2.8/NML 001-05 │
X
│intervenţiilor neautorizate şi a │


degradării informaţiei

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │Informaţii furnizate de mijlocul │ 2.9/NML 001-05 │
X

de măsurare şi informaţiiînsoţitoare

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │Indicarea rezultatului măsurării │ 2.10/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │
Posibilitatea evaluării
│ 2.12/NML 001-05 │
X

conformităţii

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │Controlul aspectului pH-metrului │3.1.1/NML 080-05 │
X

X

X

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │
Erori maxime tolerate la
│3.2.1/NML 080-05 │
X

X

X


│ măsurarea pH-ului şi tensiunii │

│ electromotoare prin simulareelectrică

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │
Erori maxime tolerate la
│3.2.2/NML 080-05 │
X

X

X


│ măsurarea pH-ului cu ansamblul │


pH-metru cu electrozi pH şisoluţii tampon etalon de pH
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │
Panta electrozilor pH
│3.2.3/NML 080-05 │
X

X

X

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │
Potenţialul de asimetrie al
│3.2.4/NML 080-05 │
X

X

Xelectrodului de măsurare

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 12 │ Repetabilitatea indicaţiilor
│3.2.5/NML 080-05 │
X

X

XpH-metrului

└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘

Tabelul nr. 7
Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile pX-metrelor
┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ 1 │
Adecvare
│ 2.7/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │
Durabilitate
│ 2.5/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │
Protecţie împotriva
│ 2.8/NML 001-05 │
X
│intervenţiilor neautorizate şi a │


degradării informaţiei

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │Informaţii furnizate de mijlocul │ 2.9/NML 001-05 │
X

de măsurare şi informaţiiînsoţitoare

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │Indicarea rezultatului măsurării │ 2.10/NML 001-05 │
X├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │
Posibilitatea evaluării
│ 2.12/NML 001-05 │
X

conformităţii

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │Controlul aspectului pX-metrului │3.1.1/NML 080-05 │
X

X

X

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │
Erori maxime tolerate la
│3.3.1/NML 080-05 │
X

X

Xmăsurarea tensiunii


│ electromotoare prin simulareelectrică

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │
Erori maxime tolerate la
│3.3.2/NML 080-05 │
X

X

X


│ măsurarea pX-ului cu ansamblul │


pX-metru cu electrozi pX şisoluţii pX

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │
Panta electrozilor pX
│3.3.3/NML 080-05 │
X

X

X

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │ Repetabilitatea indicaţiilor
│3.3.4/NML 080-05 │
X

X

XpX-metrului

└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘

Tabelul nr. 8
Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile redoxmetrelor
┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ 1 │
Adecvare
│ 2.7/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │
Durabilitate
│ 2.5/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │
Protecţie împotriva
│ 2.8/NML 001-05 │
X
│ intervenţiilor neautorizate şi a │


degradării informaţiei

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │ Informaţii furnizate de mijlocul │ 2.9/NML 001-05 │
X

de măsurare şi informaţiiînsoţitoare

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │ Indicarea rezultatului măsurării │2.10/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │
Posibilitatea evaluării
│2.12/NML 001-05 │
X
conformităţii

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │Controlul aspectului redoxmetrului │3.1.1/NML 080-05 │
X

X

X

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │ Stabilitatea punctului de zero la │3.4.1/NML 080-05 │
X

X

Xschimbarea subintervalului

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │ Stabilitatea punctului de zero în │3.4.2/NML 080-05 │
X

X

Xtimp

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │ Erorile maxime tolerate pentru
│3.4.3/NML 080-05 │
X

X

Xredoxmetrele analogice la


│verificarea prin simulare electrică│
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 11 │ Erorile maxime tolerate pentru
│3.4.4/NML 080-05 │
X

X

Xredoxmetrele digitale la


│verificarea prin simulare electrică│
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 12 │
Verificarea electrozilor de
│3.4.5/NML 080-05 │
X

X

Xmăsurare

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 13 │
Verificarea de ansamblu a
│3.4.6/NML 080-05 │
X

X

Xredoxmetrului

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 14 │
Repetabilitatea indicaţiilor
│3.4.7/NML 080-05 │
X

X

Xredoxmetrului

└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘

Tabelul nr. 9
Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile oxigenometrelor
┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ 1 │
Adecvare
│ 2.7/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 2 │
Durabilitate
│ 2.5/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 3 │Protecţie împotriva intervenţiilor │ 2.8/NML 001-05 │
X

neautorizate şi a degradăriiinformaţiei

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 4 │Informaţii furnizate de mijlocul de│ 2.9/NML 001-05 │
X
│măsurare şi informaţii însoţitoare │
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 5 │ Indicarea rezultatului măsurării │2.10/NML 001-05 │
X├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 6 │
Posibilitatea evaluării
│2.12/NML 001-05 │
X

conformităţii

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 7 │
Controlul aspectului
│3.1.1/NML 080-05 │
X

X

Xoxigenometrului

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 8 │
Eroarea maximă tolerată a
│3.5.1/NML 080-05 │
X

X

Xoxigenometrului

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 9 │
Repetabilitatea indicaţiilor
│3.5.2/NML 080-05 │
X

X

Xoxigenometrului

├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ 10 │
Eroarea semnalului unificat
│3.5.3/NML 080-05 │
X

X

X

└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful