Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor.

_____________________________

CUPRINS

I. Introducere- Surse de energie regenerabila. 1.1. Condiţii energetice actuale care impun utilzarea energiilor regenerabile...........2 1.2. Demersuri pe plan mondial cu privire la folosirea energiei neconventionale….4 II. Energia solara - Dispozitive de captare a energiei solare … ……………………5 2.1. Ponderea producţiei de energie prin conversia energiei solare în România…...6 2.2. Panouri solare…………………………………………………………….….…8 2.3. Celulele fotovoltaice…………………………………………………………..10 2.4. Panouri fotovoltaice……………………………………………………….…..13 III. Proiectare sisteme solare.Aplicatii ale sistemelor ce capteaza energia solara 3.1. Orientarea si inclinarea modulelor……………………………………….…...17 3.2. Stocarea energiei solare……………………….……………………………...20 3.3. Aplicatii ale sistemelor solare…………………………………………….…..22 3.4. Evolutia sistemelor PV in Romania.Prima fabrica de panouri fotovoltaice din Romania………………………………………………….….25 3.5. Sisteme solare - preturi, amortizarea investitiilor …………..…………….…27 IV. Analiza SWOT a sistemelor solare.Analiza riscuri……………………...………29 Observatii si Concluzii…………………………………………………………….….32 Bibliografie…………………………………………………………………………...36

1

Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________

I.

Introducere- Surse de energie regenerabila.

1.1. Condiţii energetice actuale care impun utilzarea energiilor regenerabile Unul din efectele dezvoltării tehnologice a întregii societăţi umane, din ultimul secol, este creşterea tot mai pronunţată a consumurilor de energie, dar şi dependenţa tot mai accentuată a omenirii, de consumul combustibililor fosili, în special produse petroliere, gaze naturale şi cărbuni.

Analizând aceste estimări, se observă că timpul extrem de scurt, rămas până la epuizarea resurselor existente, cel puţin în cazul petrolului şi a gazelor naturale, impune găsirea unor soluţii rapide şi eficiente de înlocuire a energiei care se va putea produce până atunci cu ajutorul acestor combustibili. Aceste soluţii sunt cu atât mai necesare cu cât consumurile de energie ale economiei mondiale sunt în continuă creştere şi nu se estimează o reducere a acestor consumuri în viitorul apropiat. Pentru rezolvarea acestei probleme, singura soluţie previzibilă este reprezentată de utilizarea energiilor regenerabile. O altă problemă majoră a producerii energiei din combustibili convenţionali, este reprezentată de nivelul ridicat al emisiilor de CO2, datorate proceselor de producere a energiei. Aceste emisii contribuie la accentuarea efectului de seră şi la accelerarea modificărilor climatice conexe acestui fenomen. În figura 4, este prezentat nivelul acestor emisii.

Nivelul emisiilor de CO2 în atmosferă

2

Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________ Este evident că modificările climatice din ultimii ani, caracetrizaţi printr-un nivel crescut al emisiilor de CO2, au produs mult mai multe pagube decât în perioadele caracterizate de un nivel mult mai redus al poluării. Chiar daca nu demonstrează că emisiile de CO2 sunt responsabile de nivelul ridicat al pagubelor datorate modificărilor climatice, cele două grafice sugerează că este foarte posibil să existe o corelaţie între nivelul ridicat al emisiilor de CO2 şi modificările climatice, cu impact negativ asupra mediului. Una din cele mai eficiente soluţii pentru reducerea nivelului emisiilor de CO2, îl reprezintă utilizarea energiilor regenerabile, caracterizate printr-un nivel extrem de redus al acestor emisii. Tipuri de energii regenerabile Cele mai utilizate forme de energie regenerabilă sunt prezentate în continuare:

Energia solara

Energia geotermala

Energia apei

Energia eoliana

3

de numărul orelor de insolaţie. ci şi pentru a salva planeta. prin captare sunt legate de antichitate. de nebulozitate.Energii regenerabile.vara. cât şi internaţional. etc. Omul utilizează într-o aşa măsură combustibilul pe bază de materie fosiliazată (petrol şi cărbune) încât rezervele se vor epuiza în a doua parte a secolului următor.de altitudinea locului. fie că scapă controlului nostru.Nu generează emisii de CO2. Programul încearcă să arate studenţilor importanţa folosirii şi descoperirii de noi metode prin care are loc înlocuirea resurselor convenţionale cu cele neconvenţionale. Este suficient să amintim că „efectul de seră”a fost descoperit şi folosit de vechii egipteni. De-a lungul anilor. reducerea poluanţilor sub normele admise. ţările avansate au luat în studiu utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru acoperirea necesităţilor gospodăreşti şi chiar 4 . sursa de energie a tuturor fiinţelor vii de pe întregul Pământ. de poluarea atmosferică . eliminarea pericolului de incendiu. cât şi natura materialelor pentru construcţii şi instalaţii. aşa că detractorii ei au destule argumente convingatoare pentru a combate utilizarea ei.iarna) şi extrem de capricioasă. din anii ’40. de un ansamblu de condiţii geografice şi meteorologice. Sau creat două mari categorii de acte comunitare ce conţin restricţii. cu posibilităţi de extindere şi în ţările cooperante. Demersuri pe plan mondial._____________________________ Câteva dintre avantajele utilizării energiilor regenerabile sunt următoarele: . să reconsidere utilizările posibile posibile şi rentabile ale energiei solare. Pe plan mondial. Primele utilizări ale energiei solare.2. Aceste norme şi reglementări. .Sunt ecologice. Aceste însuşiri ale energiei solare. Problema esenţială în realizarea normelor şi directivelor vizând armonizarea legăturii construcţie–mediu o constituie obţinerea unei cât mai mici poluări a mediului ambiant. trebuie menţionat că. de mărime mijlocie. confruntată cu o criza energetică serioasă. întrucat se spune că a utilizat oglinzi pentru a reflecta razele Soarelui spre aceste corabii cu pânze.Energia solara un beneficiu pentru viitor. deşi elaborate sunt într-o continuă îmbunătăţire vizând. . . cu privire la folosirea surselor de energie neconvenţionale Societatea Internaţională de Energie Solară (ISES) cu 35. Puterea furnizată de Soare depinde de felul activităţii Soarelui însuşi.Reprezintă soluţii pentru toate nevoile.noapte. ISES a iniţializat aşa-numitul program “Şcolile solare – un viitor strălucit”.Sunt disponibile în cantităţi teoretic nelimitate. pledează pentru folosirea energiei solare încă din 1954.000 de membrii din peste o sută de ţări. membrii acestei organizaţii au inventat tehnologii nucleare foarte eficiente pentru înlocuirea combustibililor.într-un cuvânt. . să se întoarcă la sursele primare. În astfel de şcoli sunt folosite acele sisteme solare nu numai pentru a reduce costurile de energie. în principal.Pot fi utilizate local.În plus.de latitudinea geografică. Pentru asigurarea armoniei dintre climatul din interiorul clădirilor şi mediul exterior s-a procedat la elaborarea unor acte normative valabile atât pe plan naţional. că Heron din Alexandria a construit un dispozitiv pentru pomparea apei care folosea că sursă primară energia solară şi că celebra incendiere a flotei romane de către Arhimede din Syracuza a fost subiect de discuţii şi comentarii de-alungul timpului. 1. care fie că nu pot fi schimbate. au facut ca omenirea. ca măsuri: economia de energie. Soarele este una dintre miliardele de stele. care este mult mai scăzută decât în cazul folosirii energiilor primare. securitatea în exploatare. de umiditatea atmosferică.energia solară este difuză si discontinuă (zi. pentru punerea de acord a conceptelor statelor membre ale CEE şi anume: regulamente comunitare (comune) şi directive (norme) cu caracter naţional.

Energii regenerabile. climatizare şi prepararea apei calde de consum. S. La Câmpina. Energia solară. nebulozitate.. de latitudinea punctului. anotimpuri. de oră. cantitatea de energie solară care poate fi absorbită depinde de orientarea obiectului ce o absoarbe. Energia totală capată de scoarţa terestră este de 720 x 106 TWh/an. de latitudinea zonei unde este captată. disponibilitatea acestei energii depinzând de cilclul zi/ noapte. Soarele furnizează în medie o putere de 1kW/m2 . care generează lucru mecanic ca urmare a diferenţei de temperatură dintre cele două straturi de apă (de suprafaţă 25 – 30 ° C şi de adâncime 5°C). Israel. Proiectele de “extracţie a acestei energii termice a mărilor” au la bază acţionarea unor instalaţii termotehnice. Australia._____________________________ industriale. natural încălzite de soare reprezintă un imens rezervor de energie. energia solară ar putea fi studiată cu scopul producerii de energie termică pentru prepararea apei calde de consum în perioada caldă. de exemplu. SUA se numără printre primele ţări care au făcut studii privind utilizarea energiei solare pentru încălzire. a) Energia solară termică presupune producerea de apă caldă menajeră şi agent pentru încălzire. este de arătat că. Tehnologia echipamentului pentru instalaţiile solare de încãlzire a clãdirilor este deja destul de bine pusã la punct într-o serie de ţãri ca Japonia. De aceea. de ziua anului. 5 . producţia de energie electrică a unui panou de suprafaţă unitară variind cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100kW/m2 şi an în Europa de Nord iar în zona mediteraneană este mult mai mare.U. Intensitatea energiei solare în orice punct de pe Pământ depinde într-un mod complicat. Apele de suprafaţă ale oceanelor în zonele tropicale. este deosebit de atractivã ideea utilizãrii energiei solare în scopul încãlzirii locuinţelor şi se pare cã acesta va fi unul dintre cele mai largi domenii de aplicaţie a energiei solare în urmãtorul secol.A. După anii ’70. II. radio sau de altă natură emise de soare. case solare. Canada şi Germania. Franţa. Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare termice prezintă randamente sub 15%. dintre sursele de energie regenerabile. luminoase. Chiar mai mult. există.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Rusia. cantităţile uriaşe disponibile stau la baza a aproape tuturor proceselor naturale de pe planetă. b) Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin intermediul celulelor de siliciu. precum şi a energiei vântului pentru producerea de energie electrică. Panourile fotovoltaice permit convesia doar a 10 – 15% din această putere. Referitor la ţara noastră. Este practic inepuizabilă şi reprezintă cea mai curată formă de energie de pe pământ. Dispozitive de captare a energiei solare Energia solară constă în radiaţii calorice. toate ţările industrializate au trecut la cercetări legate de utilizarea altor surse de energie în afara celor clasice. dar previzibil.

energia solară este folosită pentru a încălzi un gaz sau un lichid. Ponderea producţiei de energie prin conversia energiei solare în România Energia solară are o pondere redusă în producţia de energie a României. iar pe de altă parte competitivitatea economică. care apoi este înmagazinat sau distribuit. 6 .15% din această putere.Energia solara un beneficiu pentru viitor. uneori prin focalizarea directă a razelor solare. este folosită în procese termice. soarele furnizează o putere de 1 KW/mp. din care solar termic 7340 tep . 2._____________________________ Captarea directă a energiei solare presupune mijloace artificiale. În procesele termice. fără a folosi dispozitive mecanice intermediare. odată captată. sunt folosite oglinzile sau lentilele care captează razele solare într-un receptor. care constrânge la stocarea electricităţii pentru o funcţionare autonomă sau la utilizarea de soluţii energetice complementare. unde căldura solară este transferată într-un fluid care pune în funcţiune un sistem de conversie a energiei electrice convenţionale. putându-se spune că în prezent ea este reprezentată la nivel experimental. respectiv 1000 tep. În procesele fotovoltaice.Energii regenerabile. respectiv 16000 tep şi solar electric 160 tep. Un acoperiş fotovoltaic de 5x4 metri are o putere de 3kW şi produce 2 6 MWh/an. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) este indicată pentru anul 2010 o pondere a energiei solare estimate la 7500 tep (tone echivalent petrol).1. energia solară este transformată direct în energie electrică. În procesele fotoelectrice. pe de o parte disponibilul de putere furnizată. care sunt proiectaţi să capteze energia. Atunci când străluceşte şi atunci când condiţiile climatice sunt favorabile. Principalele obstacole în utilizarea pe scară largă a energiei solare fotovoltaice (şi termice) le reprezintă. iar pentru 2015 la 17000 tep. Producţia de energie a unui astfel de panou variază odată cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100 kWh/mp/an în Europa de Nord. numite colectori solari. Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu. fotoelectrice sau fotovoltaice. Energia. iar în zona mediteraneană este de două ori mai mare. Panourile fotovoltaice permit convertirea directă în electricitate a 10 .

este evaluat la 1000 kW/m2 şi an. iar zona 4 cu potenţial sub 950 kW/m2 şi an. distribuţia geografică a cestui potenţial este realizată pe 5 zone. În România s-au realizat sisteme fotovoltaice cu puteri variate şi în regimuri de funcţionare diferenţiate.Energii regenerabile. Astfel. au fost realizate sisteme autonome pentru alimentarea unor consumatori izolaţi. staţii de radio - 7 . pe fondul derulării unor programe de cercetare – dezvoltare demonstrative._____________________________ Potenţialul energetic al României.434 milioane tep. Potenţialul utilizabil în sistemele solare ternice este apreciat la 1. Utilizarea potenţialului energetic solar se realizeză prin sisteme solare termice pentru căldură şi apă caldă menajeră pentru locuinţele individuale sau instalaţii centralizate de mică anvergură. Pentru a fi utilizate cu eficienţă ridicată. Radiaţia solară cu valori mai mari de 1200 kW/m2 şi an se înregistrază pe o suprafaţă mai mare de 50% din sprafaţa totală a ţării. aceste sisteme trebuie să funcţioneze în “regim hibrid” cu alte sisteme termice convenţionale sau neconvenţionale. care rezultă din cantitatea de energie solară. din care zona zero cu potenţial de peste 1250 kW/m2 şi an.Energia solara un beneficiu pentru viitor.

De asemenea au fost realizate sisteme conectate la reţeaua electrică publică ( staţii pilot fotovoltaice cu panouri mobile. În urma laminării din folia EVA plastifiată. În general. având posibilitatea de funcţionare în paralel cu sistemele clasice de încălzire. 2. În final totul se acoperă cu o folie EVA şi peste aceasta o folie tedlar. cu aplicaţii în munţii Apuseni sau alte zone izolate ( Nordul Moldovei. Pe acesta se aşează un strat de folie de etilen vinil acetat. Celulele solare vor fi legate cu ajutorul benzilor de cositor în grupe (şiruri . Proiectele demonstrative pentru producerea de energie termică din surse solare se realizează cu sisteme solar termale cu performanţe superioare. înlocuind acoperişurile. Panourile solare au în general una sau mai multe straturi transparente pentru a minimaliza pierderile de căldură şi pentru a putea obţine o eficienţă cât mai mare. Aerul sau chiar un lichid pot fi utilizate ca fluide în sistemul de încălzire solară şi un acumulator sau un rezervor cu apă. prin polimerizare.strings) care mai apoi se aşează pe folia de EVA după care se face conectarea grupelor între ele şi racordarea la priza de legătură prin lipire. se măsoară caracteristicile şi se sortează după parametrii electrici după care se împachetează. Pasul următor constă în laminarea panoului în vacuum la 150 °C. sunt folosite de obicei ca medii de stocare a căldurii. pentru dispozitivele folosite tot anul.Energia solara un beneficiu pentru viitor. instalaţii de pompare a apei. senzori de temperatură.1. controllere automate care activează pompele şi dispozitivul de stocare a energiei. Delta Dunării ) şi sisteme fotovoltaice conectate la sistemele de transport sau distribuţie a energiei electrice existente. bine izolate. În aplicaţiile fotovoltaice s-au delimitat mai multe tipuri de proiecte de genul: sisteme fotovoltaice autonome pentru electrificarea rurală. sisteme integrate în imobile etc) Sistemele solar fotovoltaice îşi găsesc utilitatea în aplicaţii din zone geografice izolate sau cu posibilităţi limitate de acces la reţeau electrică. Aceste panouri solare au fost folosite eficient pentru încălzirea apei şi a locuinţelor.2. Fabricarea panoului solar Fabricarea începe întotdeauna de pe partea activă expusă la soare. 8 . 2. EVA adaptat profilului celulelor solare utilizate. În emisfera nordică. Energia transferată fluidului purtător este numită eficienţă colectoare instantanee. sunt capabile să încălzească lichidul colector până la 82°C cu un randament cuprins între 40 şi 80%. În plus._____________________________ telecomunicaţii. ele sunt orientate spre sud. După procesul de laminare. panourile solare folosite la încălzirea apei sau a locuinţelor prezintă pompe. se va obţine un strat de material plastic ce nu se va mai topi şi în care celulele solare sunt bine incastrate şi lipite strâns de geam şi folia de tedlar. iluminat public sau semnalizare trafic şi obiective înscrise în programele de dezvoltare rurală. În general. Panourile solare Fluidul colector care trece prin canalele panoului solar are temperatura crescută datorită transferului de căldură.Energii regenerabile. La început se pregăteşte şi se curăţă un geam de mărime corespunzătoare. panourile sunt înclinate la un unghi egal cu latitudinea la care se adună sau se scad 15° şi sunt orientate spre sud respectiv nord. în timp ce în emisfera sudică sunt orientate spre nord. marginile se vor debavura şi se va fixa priza de conectare în care se vor monta diodele de bypass.2. Totul se prevede cu o ramă metalică. Unghiul optim la care sunt montate panourile depinde de latitudinea la care se găseşte instalaţia respectivă.

celulele solare se vor asambla în panouri solare utilizând diverse materiale.Încapsularea durabilă a elementelor componente are o importanţă foarte mare deoarece umiditatatea ce ar putea pătrunde ar afecta durata de viaţă a panoului solar prin coroziune şi prin scurtcircuitarea legăturilor dintre elementele prin care trece curent electric Pentru a îndeplini condiţiile impuse de producerea de energie electrică. ceea ce va asigura: • • • • • • • protecţie transparentă împotriva radiaţiilor şi intemperiilor legături electrice robuste protecţia celulelor solare rigide de acţiuni mecanice protecţia celulelor solare şi a legăturilor electrice de umiditate asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare proteţia împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate posibilitatea manipulării şi montării uşoare . Verificarea calităţii panourilor solare La verificarea calităţii trebuie specificate urmatoarele: Calitatea._____________________________ 2.2.2. randament mare cu costuri reduse. De asemenea este foarte importantă calitatea în privinţa materialelor folosite în procesul de fabricare .Energia solara un beneficiu pentru viitor. Avantaje si dezavantaje folosirii panourilor solare pentru obtinerea energiei electrice si a caldurii 9 .Energii regenerabile.ea este principala caracteristică a panourilor solare prezentate: cât mai multă energie solară captată într-un timp cât mai scurt pe un spatiu cât mai mic de panoul solar.

3. Când razele solare ajung la suprafaţa unei celule fotovoltaice.2. câmpul electric produce momentul şi direcţia la electronii stimulaţi de lumină. 2. Prin conectarea unui număr mare de celule fotovoltaice. celulele solare fiind conectate la un încărcator electric. Celulele solare făcute din cristale de silicon. Principiu de funcţionare al celulelor fotovoltaice O celulă fotovoltaică de silicon e compusă din o foiţă de un strat foarte subţire de silicon de tip N.6 volti în conformitate cu un circuit deschis. 2. numită jucţia P-N. la putere maximă. Polisiliconul este pe urmă încălzit până la temperatura de topire .3. de obicei folosind una din cele doua metode: 10 . în condiţiile în care lumina solară este foarte puternică. rezultând fluxul de current.8 waţi.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Dacă intensitatea razelor solare au fost la 40% din putere. transformă direct radiaţia solară în electricitate. deasupra unui strat gros de silicon de tip P. adică de două ori mai mare decât rata pe care oraşele mari din Statele Unite o plăteau pentru electricitate în 1989.5 . şi este proporţională cu intensitatea soarelui care ajunge la suprafaţa celulei. costul electricităţii fotovoltaice a fost redus la 30 de cenţi/KWh. arsenicat de galiu şi alte materiale semiconductoare. În acest sens.0. Un câmp electric este creeat deasupra suprafeţei de sus a acelei celule unde cele două materiale intră în contact.3. Celule fotovoltaice Celulele fotovoltaice reprezintă o soluţie tentantă pentru alimentarea cu energie electrică a unor amplasamente izolate. principalele măsuri ce trebuie luate constau în coborârea costului celulelor fotovoltaice la preţuri acceptabile pe piaţa energetică. o celulă fotovoltaică comercială cu o suprafaţă de 160 cm 2 va produce în jur de 2 waţi. acea celulă va produce în jur de 0.1.Energii regenerabile. Indiferent de mărime. De exemplu. o bucată de celulă fotovoltaică de silicon produce în jur de 0._____________________________ 2. Fabricarea celulelor fotovoltaice Procesul de fabricare convenţional singular şi policristalin al celulelor de silicon fotovoltaic începe foarte cu aplicarea semiconductorului în polisilicon – un material produs din quarţ şi folosit mult în industria electronică. fără condiţii de încărcare. şi sunt adăugate în polisiliconul topic bucăţi mici de bor pentru a creea un material semiconductor de tip P. Pe urmă blocuri de silicon sunt formate. Curentul (şi puterea ) de ieşire a unei celule fotovoltaice depinde de eficienţa şi mărimea suprafeţei.

Deoarece un sistem cu panouri solare include şi suporţii de montare. şi contactele electrice sunt imprimate deasupra suprafeţei celulei (negativ)._____________________________ 1) Formând un bloc pur de silicon cristalizat din seminţe de cristal făcute din polisiliconul topit. formând un material de silicon policristalin. deplasând stratul difuz de fosfor. Pe urmă. 11 . au o eficienţă aproape dublă dar numai in anumite condiţii de laborator. un înveliş antireflexiv este aplicat deasupra suprafeţei celulei. Un panou solar (fără cadru) cu astfel de celule se amortizează în 2-3 ani. reatribuindui proprietăţile de tip P a părţii de jos. Celulele policristaline necesită până la amortizare cca 3-5 ani. pe când cele monocristaline 4-6 ani. 2) Turnând polisiliconul topit într-un cazan. Cel mai bine se prezintă din acest punct de vedere celulele cu strat subţire. acestea transformă între 5 si 15% din energia solară primită în energie electrică. Fiecare celula este pe urmă verificată electric. fabricate din materiale foarte scumpe. ele sunt aşezate într-un cuptor de difuzie de fosfor. invertor etc. Unele celule experimentale. După ce waferele sunt curăţate.Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. Un material conductor de aluminiu este aşezat dedesubtul suprafeţei fiecărei celule (pozitiv). Incapsularea durabilă a elementelor componente are o importanţă foarte mare deoarece umiditatatea ce ar putea pătrunde ar afecta durata de viaţă a panoului solar prin coroziune şi prin scurtcircuitarea legăturilor dintre elementele prin care trece curent electric. Amortizarea energetică este momentul în care energia consumată pentru fabricarea celulei fotovoltaice este egalată de cea produsă în timpul exploatării. şi electric conectate la celelalte celule pentru a creea circuite de celule pentru asamblare în module fotovoltaice. sortata după curentul electric de ieşire. Bucăti individuale de wafere sunt feliate din blocurile de silicon folosind un fierăstrău de sârmă şi pe urmă sunt supuse gravurării suprafeţei. În ceea ce priveste randamentul celulelor fotovoltaice convenţionale. durata de amortizare energetică se măreşte cu cca 1 an. creând un strat subţire de semiconductor de tip N în jurul întregii suprafeţe exterioare a celulei.

Fabricanţii dau garanţii pe cel puţin 80 % din puterea maximă în 20 ani.5) 5-10 % 10-15 % 15-20 % 15-20 % 20 % 25 % AM0) (30% la Durată viaţă < 20 J ani 25-30 ani 25-30 ani de Costuri 5 EUR/W 10 EUR/W Arseniura de galiu (trei straturi) >20 ani 20-100 EUR/W Randamentul celulelor solare comerciale este de cca 20 %. Caracteristicile celulelor fotovoltaice • • • • • • • • Tensiunea de mers în gol UOC (auch VOC) Curentul de scurtcircuit ISC Tensiunea în punctul optim de funcţionare UMPP (auch VMPP) Curentul în punctual de putere mazimă IMPP Puterea maximă estimatăPMPP Factor de umplere Coeficient de modificare a puterii cu temperatura celulei la o suprafaţă iluminată A şi intensitate Randamentul celulei solare luminoasă Popt Celulele solare deci pot ceda o putere de 160 W/ m². Randamentul teoretic maxim ce poate fi atins în acest caz este de 33 %. Preţul acestor module fabricate prin procedeul de topire zonală este de cca 200 Euro pe celulă la o suprafaţă a celulei de 21. Incluse în module puterea pe suprafaţă va fi mai scăzută pentru că între celule şi marginea modulului este o distanţă.Energii regenerabile. Randamentul este raportul dintre puterea debitată de panou şi putere conţinută în lumina incidentă totală. pe când randamentul theoretic maxim la sistemele cu mai multe benzi interzise care reacţionează la toate lungimile de undă a luminii solare este de 85 %.3. Panourile pentru sateliţi ating momentan (2005) un randament de 25 % la o durată de viaţă de 15 ani. În spaţiu constanta solară este mai mare decât iluminarea globală pe pămînt. Material Siliciu amorf Siliciu policristalin Siliciu monocristalin Arseniura de galiu (monostrat) Arseniura straturi) de galiu (doua Randament(AM1. Recordul pentru celulele fabricate în condiţii de laborator este de 24.Energia solara un beneficiu pentru viitor. corespunzând unui cost de 5-10 Euro/W. din care s-au confecţionat panouri cu un randament de 22 %. iar modulele construite cu acestea ating un randament de cca 17 %.6 cm2. totodată celulele solare îmbătrânesc mai repede. 12 . Semiconductoare cu zona interzisă stabilă utilizează doar o parte a luminii solare._____________________________ 2. Australia).3. Sistemele GaAs au costuri de 5 până la 10 ori mai mari.7 % (University of New South Wales. Îmbătrânirea conduce la scăderea randamentului cu cca 10 % în 25 ani.

Componentele principale ale panoului fotovoltaic sunt celulele fotovoltaice._____________________________ Avantajele si dezavantajele folosirii celulelor fotovoltaice pentru obtinerea energiei electrice 2.4. Panou fotovoltaic 13 .Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. Panoul fotovoltaic Un panou fotovoltaic spre deosebire de un Panou solar termic transformă energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică.

în configuraţii şi de dimensiuni diferite. -grupul de baterii de 12. ajungandu-se în prezent la un nivel de aproape 6 $/Winstalat . costul unui modul solar s-a diminuat treptat.Energii regenerabile. Un sistem clasic fotovoltaic insular este alcatuit din urmatoarele componente: -panouri fotovoltaice. Un panou fotovoltaic de 1 kW poate produce 800 kW de curent 14 . ce tranforma curentul continuu DC in curent alternativ AC Costul investiţiei pentru realizarea sistemelor fotovoltaice a avut o evolutie favorabil în ultimele decenii.Energia solara un beneficiu pentru viitor. potenţialul exploatabil este ridicat._____________________________ Pentru utilizarea energiei solare ca sursă de energie electrică. iar conversia energiei solare în energie electrică se realizează cu instalaţii fotovoltaice care cuprind module solare. 24 sau 48 V DC -invertor. -regulatorul de incarcare al bateriilor.

La miezul zilei pe un timp frumos. necesarul de energie electricã este preluat din reteaua electricã de distributie localã. astfel. pentru producerea curentului electric. Cantitatea energiei solare accesibile se schimbă în decursul zilei din cauza mişcării relative a Soarelui şi depinde de gradul înnourării cerului. 2. ceea ce face ca utilizarea oricărui panou solar.Energia solara un beneficiu pentru viitor.4. în acelasi timp. 15 . Sistemele fotovoltaice produc energie electricã ziua. c. formată de soare. iar pe timpul noptii când sistemul fotovoltaic nu produce sau al orelor de vârf. În interiorul acestor module de geam dublu. Austria. sistemul fotovoltaic produce energie electricã gratis sau aproape gratis în timpul zilei. asigurã umbrã şi. Modulele solare pot avea mai multe întrebuintari. Deoarece tendinta actualã este orientatã spre optimizarea din punct de vedere energetic. s-au dezvoltat aplicatii în care sistemele fotovoltaice sunt dotate cu sisteme inteligente pentru controlul functionãrii. pot genera electricitate. materiale de constructie sau chiar întregi pãrti componente ale clãdiri cum ar fi de exemplu acoperisul. Panourile solare se utilizează separat sau legate în baterii pentru alimentarea consumatorilor independenţi sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în reţeaua publică. ne referim desigur la lipsa unui spaţiu iluminat de soare. să devină nu numai interesantă. România dispune de o cantitate de energie solară mult mai mare decât alte ţări dezvoltate precum Gemania. În România._____________________________ electric într-un an. scăzând pe măsura îndepărtării de direcţia sudului. în locatii unde nu există acces la reteaua naţională de energie. Dacã cererea de putere ar creste. Durabilitate Marea majoritate a modulelor fotovoltaice de astãzi sunt bazate pe tehnologii care au dovedit o degradare minima dupã 20 de ani de functionare. Alimentarea cu combustibil conventional şi depozitarea lui poate costa mai mult decât combustibilul însusi. dar energia electricã livratã ziua costã mai mult. Caracteristicile unui sistem fotovolatic a. De exemplu. ci şi necesară. ele pot înlocui uşor oglinzile sau geamurile colorate.Energii regenerabile. iluminarea energetică. când energia electricã este mai scumpã. în faţade. Autonomie Nu necesitã un consum suplimentar şi cheltuieli de întreţinere. Energia solarã este oferitã gratis. Cantitatea energiei solare se schimbă odată cu unghiul de înclinare a instalaţiei şi orientării suprafeţei ei. Modularitate Un sistem fotovoltaic poate fi proiectat pentru o uşoarã expandare. poate ajunge la 1000 Wt/mp sau poate fi mai mică de 100 Wt/mp în condiţii cu nivel înalt de acoperire a cerului cu nori. ele pot înlocui suprafeţele mai scumpe ale cladirilor şi pot oferi în plus alte avantaje. Belgia . spaţiul dintre celulele solare opace este transparent. ele fiind garantate 30 de ani.1. b. contribuind astfel la protejarea mediului înconjurator de 500 kg de dioxid de carbon si alte elemente daunatoare. Un mare avantaj pe care-l prezintã sistemele fotovoltaice este acela cã se pot integra în cladiri. singurul obstacol care poate interveni în expandarea sistemului fotovoltaic este lipsa spaţiului necesar amplasãrii modulelor suplimentare. dotãri care asigurã personalizarea acestor aplicatii. pentru asigurarea funcţionalitãtii în conditii de maximã eficientã. pot înlocui subansamble. Olanda. deja se practicã tarifare diferentiatã zi-noapte deci.

Energia solara un beneficiu pentru viitor. Principiul de functionare 16 . Un sistem de panouri fotovoltaice pentru energie electrica. ce nu este consumata este stocata in acesti acumulatori pentru consumul de noapte. rezultând sticlă. Energia produsa pe timp de zi. Reciclare Cu toate că durata de viaţă a panourilor solare este de 20-40 ani.Energii regenerabile. asta este diferenta intre un panou fotovoltaic si unul solar. Pe plan mondial singura instalaţie pilot de reciclare a celulelor solar de siliciu cristalin se află în Freiberg-Germania. trebuie sa aiba neaparat unul sau mai multi acumulatori.2. în prezent se acumulează deja deşeuri de ordinul a sutelor de tone annual (2004). Aceste celule pot fi reutilizate după prelucrare cu pierderi minime de material. metal. Panouri fotovoltaice functioneaza pe lumina._____________________________ d.4. Aici la o temperatură de 600°C se ard materialele sintetice incluse în panouri. Chiar daca afara este inorat. 2. material de umplere şi celulele solare. dar nu la acelasi randament ca intr-o zi cu soare. el tot produce curent electric. Utilizarea panourilor fotovoltaice Conversia fotovoltaica.

Energia solara un beneficiu pentru viitor.500°C -de producere a apei fierbinţi şi a aburului -procese tehnologice de descompunere a unor substanţe pentru producere de lucru mecanic şi energie electricã -pentru determinarea performanţelor diferitelor materiale la temperaturi înalte Colector cu concentrator de revoluţie 600 .5000°C Panourile fotovoltaice sunt folosite pentru producerea de energie electrica in domenii diverse. 17 ._____________________________ Domenii de utilizare a principalelor tipuri de instalaţii solare IMAGINI INSTALAŢII CU TEMPERATURI DOMENIU -încãlzire -preparat apã caldã -uscare -desalinizare Colector plan 100°C Colector cu concentrator cilindrico parabolic 300 .Energii regenerabile. cum ar fi satelitii.900°C Sisteme de concentrare a radiaţiei cu heliostate şi receptor turn 3000 . incepand de la centrale solare si terminand cu dispozitive complexe.

pentru o utilizare pe toată durata anului. b). sau conversia energiei solare în energie termică. Dacă site-ul este în emisfera nordică. Orientarea şi înclinarea modulelor Randamentul modulelor fotoelectrice este influenţat direct de poziţia acestora faţă de radiaţia solară. este foarte simplu de determinat orientarea ideală a modulelor fotoelectrice: se plasează pe direcţia Ecuatorului. cu aceeaşi orientare. unghiul de înclinare faţă de orizontală. Dimensionarea unei instalatii fotoelectrice. Dacă aplicaţia nu funcţionează decât vara. dar costul global va fi mai mic. 18 . se preferă o înclinare de 20 . sistemele alternative fiind dependente de prea multi factori externi. a cărui înălţime este mică. vom avea un amplasament numit "55° Sud" (orientare Sud. trebuie ştiut că trebuie excluse orientările către Nord. a) şi notat cu α. Aceasta implica un pret de achizitie mai mare. b. Este foarte important să fie bine plasate pentru a beneficia la maxim de posibilităţile lor. deoarece va rezulta necesitatea unei instalatii mai mici. să fie cât mai corectă. Să considerăm mai întâi o aplicaţie autonomă. înclinarea ideală este aproximativ egală cu latitudinea amplasamentului + 10°. În acest caz. dacă panourile sunt orientate către Est. Pe durata iernii trebuie optimizată producţia. Dacă este posibil de ales.1. respectiv unghiul azimutului. iar în emisfera sudică. Ele se monteaza pe acoperisurile caselor sau pe niste stand-uri separate si asigura o parte din necesarul habitatului. De cele mai mutle ori ele sunt parte a unui sistem complex. Proiectare sisteme solare. iar înclinarea panourilor nu depăşeşte 30° faţă de orizontală. care consumă energie cvasi-constant pe toată durata anului. Indiferent de tipul captatorilor solari. În ceea ce priveşte înclinarea.Energii regenerabile. aceasta se determină mai special. care sunt foarte defavorabile. nu totdeauna este posibilă orientarea către Sud. datorită amplasamentului casei. Evaluarea necesitatilor Este important de subliniat ca primordiala este economia de energie la nivelul consumatorilor. pentru ca randamentul conversiei energiei solare în energie termică să fie ridicat. Din contră.1. panoul va fi orientat către Sud. reprezentând orientarea faţă de direcţia sudului. este important ca orientarea captatorilor spre Soare. pentru un site a cărui amplasament ideal este de exemplu "30° Sud". Sud-Est sau SudVest. o turbina eoliana dar si un generator de urgenta (diesel. Vest. Acesta din urma este obligatoriu pentru a asigura alimentarea cu energie a locuintei 100% din timp. având funcţionarea bazată pe diverse principii constructive. În cazul în care panourile sunt instalate pe acoperişul locuinţei. III. Panourile trebuie să recupereze energia Soarelui. ce contine baterii. este realizată în captatori solari.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Nord-Vest. prezentat în figura 3._____________________________ Cel mai adesea sunt insa intalnite in producerea de energie pentru locuintele individuale. către Nord. Transformarea. nu vom pierde decât cel mult 15% din producţia anuală.30°.factori a. Poziţia captatorilor solari este definită prin două unghiuri şi anume. Nord-Est. pe gaz sau pur si simplu reteaua de electricitate). fiind perioada mai puţin însorită. În Europa. prezentat în figura 3. Aplicatii ale sistemelor solare 3.1. înclinare 55°). Aceasta înseamnă că în România.

viessmann. inclusiv pentru România. A fost trasată pentru Germania.com Diagrama de mai jos prezintă într-un mod sintetic.Energii regenerabile. b) Unghiul azimutului (orientarea faţă de direcţia Sud) www.1.Energia solara un beneficiu pentru viitor.com Fig 3. asupra gradului de captare a energiei solare disponibile._____________________________ Fig 3.viessmann. 19 .1 a) Unghiul de înclinare a captatorilor solari faţă de orizontală www. influenţa combinată a celor doi parametrii care definesc orientarea captatorilor solari. dar concluziile care se pot obţine cu ajutorul acesteia pot fi extrapolate pentru majoritatea ţărilor din Europa.

Acest flux depinde de ora zilei. care este. de exemplu.com c. 20 . de exemplu între mai şi septembrie.viessmann. utilizând doar 12 valori ale radiaţiei solare. Pe plan internaţional s-au făcut şi se fac studii şi cercetări prin care se urmăreşte realizarea unei armonii între construcţie şi mediul ambiant şi. nici măcar grosiere pentru estimarea ei.Energia solara un beneficiu pentru viitor. de asemenea. se urmăreşte realizarea unor construcţii ecologice. Umbrirea Umbrirea este o caracteristică foarte dificil de determinat. în Japonia. acest flux a produs o anumită cantitate de energie zilnică. Date meteorologice O suprafaţă expusă la Soare. primeşte. Acestea sunt date globale zilnice. asupra gradului de captare a energiei solare disponibile www. Sectorul de construcţii – şi în special cel de locuinţe – este un mare consumator de energie. La finalul unei zile. fiind exprimată în Wh/m² pe zi. la un moment dat. se poate realiza o dimensionare destul de precisă. se poate utiliza valoarea cea mai mică pe durata de funcţionare a aplicaţiei. Locuinţa în armonie cu mediul sau Ecocity. energia zilnică se obţine calculând integrala curbei radiaţiei în funcţie de timp. se va utiliza valoarea lunii mai. fiind deci produsul dintre radiaţie şi timp. Datorită staţiilor meteorologice._____________________________ Influenţa combinată a unghiului de înclinare şi a unghiului azimutului. câte una pentru fiecare lună a anului. în Franţa. pentru o utilizare estivală. un flux de energie din radiaţia solară ce se exprimă în W/m² (putere pe unitate de suprafaţă). Pentru o dimensionare mai rapidă. d. din care două treimi sunt folosite pentru încălzire. în Marea Britanie. pentru o utilizare anuală. climatizare şi apă caldă de consum şi o treime este folosită pentru iluminat. se poate utiliza valoarea lunii decembrie. dar şi de trecerea norilor (aleatoare). În România. etc. cea mai mică. Ecologia şi construcţia. ventilare. de trecerea norilor. răcire. neexistând nici metode simple. Cum radiaţia solară instantanee este variabilă. Din contră. se dispune de multe date statistice.Energii regenerabile. Pentru o expunere fără umbre. aparate casnice. Umbrire este determinată fie de umbra unei clădiri (simplu de determinat). în Canada. în general. ce este proporţională cu integrala radiaţiei solare. care servesc la dimensionarea sistemelor fotoelectrice. Se pot da ca exemple în acest sens Programul casei verzi. Planul verde.

însã într-o manierã diferitã faţã de modul în care are loc furnizarea energiei solare._____________________________ 3. Capacitatea optimã de stocare a energiei solare dintr-o anumitã instalaţie depinde de mai mulţi factori ca: • disponibilitatea în timp a radiaţiei solare în locul respectiv. De exemplu. unitatea de stocare a energiei. Problema stocãrii energiei trebuie analizatã privind instalaţia termo-energeticã ca un sistem compus din urmãtoarele elemente principale: • • • • • • captatorul de energie solarã. este necesar ca instalaţiile solare respective sã fie prevãzute cu elemente corespunzãtoare de stocare (acumulare) a energiei. instalaţia consumatoare de energie. energia solarã la nivelul scoarţei terestre este o sursã energeticã dependentã de timp. de asemenea. Orice sistem de stocare trebuie sã aibã o anumitã capacitate de stocare a energiei solare.Energii regenerabile. În consecinţã. aceasta va conduce la necesitatea unei temperaturi ridicate în captator şi deci la un randament scãzut al captatorului. aparatura de conversie a energiei. dacã se urmãreşte ca anumite necesitãţi de energie sã fie asigurate folosind energia solarã. 21 . va conduce la o temperaturã scazutã a sursei calde a maşinii termice şi în consecinţã la un randament scãzut al acesteia. într-o instalaţie termoenergeticã solarã. Stocarea energiei solare Datoritã mişcãrii Pamântului şi datoritã unor factori meteorologici. Astfel.2. dacã se foloseşte un sistem de stocare a energiei termice care este caracterizat printr-o cãdere mare de temperaturã între intrarea şi ieşirea fluidului purtãtor de cãldurã. necesitãţile de energie pentru cele mai multe domenii de aplicaţii sunt de asemenea dependente de timp. sistemul de automatizare si control Sistem termo-energetic pentru stocarea energiei Caracteristicile şi randamentul fiecãruia dintre aceste elemente sunt legate de cele ale celorlalte elemente componente din instalaţie. în general. consumatorii auxiliari de energie. aceasta atrage dupã sine faptul cã randamentul întregului sistem va fi dependent de temperaturã. deoarece randamentul captatoarelor solare depinde de temperaturã.Energia solara un beneficiu pentru viitor.

sau. într-o unitate plasatã între captatorul solar şi masina termicã. cea mai indicatã formã de stocare a energiei este. Alegerea modului de stocare a energiei solare depinde de natura procesului care se urmãreşte în instalaţia solarã.Energia solara un beneficiu pentru viitor. aceasta poate fi transformatã în energie potenţialã. • • • Stocarea energiei solare se poate face în diverse moduri. Dacã energia solarã este transformatã în energie mecanicã. fie sub formã de energie mecanicã într-o unitate de stocare plasatã între masina termicã şi generatorul electric. 2. în acest caz. • caldurã latentã de schimbare de faza a unor sisteme chimice. Spre exemplu în figura urmãtoare se considerã o instalaţie în care o masinã termicã transformã energia solarã în energie electricã. sub formã de energie chimicã în baterii de acumulatoare electrice plasate între generatorul electric şi consumatorul de energie electricã. 22 . şi stocatã sub formã de energie potenţialã a unui fluid (de exemplu. Proiectantul unei instalaţii termoenergetice solare are la dispozitie diverse alternative în ceea ce priveşte locul de plasare a unitãţii de stocare a energiei în ansamblul instalaţiei. şi implicit ponderea sursei de energie auxiliarã. în acest caz energia se poate stoca fie sub formã de energie termicã. pentru încãlzirea apei este practicã folosirea stocãrii energiei solare prin caldura sensibilã a apei._____________________________ natura sarcinii energetice a instalaţiei. capacitatea de stocare necesarã. De exemplu. energia chimicã. Cele trei alternative de plasare a unitaţii de stocare a energiei nu sunt echivalente în ceea ce priveşte: 1. • energie chimicã a produselor rezultate dintr-o reacţie chimicã reversibilã. în fine. Dacã se folosesc captatoare solare cu încãlzirea aerului se poate utiliza pentru stocarea energiei solare cãldura sensibilã a unui pat de pietre în schimbãtoare de cãldurã de tip regenerativ. costul instalaţiei 3. Dacã în instalaţia solarã se folosesc celule fotovoltaice sau fotochimice. efectele soluţiei adoptate asupra proiectãrii instalaţiei în ansamblu şi asupra performanţelor acesteia. de exemplu sub formã de: • caldurã sensibilã a unui mediu solid sau lichid. anumite criterii economice care determinã ponderea din sarcina totalã anualã care trebuie acoperitã cu energie solarã. modul în care este furnizatã eventuala energie auxiliarã.Energii regenerabile. prin pomparea apei din aval în amontele unui baraj de acumulare).

nu toti dintre noi putem plati in numerar pentru investitia initiala. în final. mintile inovatoare au gasit multe modalitati de a valorifica razele soarelui. Aceste este un item mai scump. Iata o lista cu top 5 lucruri privind alte forme de valorificare a energiei solare care s-ar putea potrivi mai bine cu bugetul dvs. capacitatea necesarã a unitãţii de stocare a energiei plasate în poziţia B este mai micã decât cea necesa in poziţia A într-un raport aproximativ egal cu randamentul convertizorului de energie. ipod-ul sau laptop-ul. Alegerea plasãrii unitãţii de stocare între A şi B poate avea efecte foarte diferite asupra temperaturii de lucru a captatorului. convertizorul de energie poate fi proiectat pentru o funcţionare aproape continuã. si cu nevoile pe care le aveti. a. 3. Boilerul solar Boilerele solare vin intr-o varietate de tipuri si modele. Pe langa acestea mai exista si lanterne portabile pentru camping sau urgente. capacitatea sistemului de stocare plasat în B trebuie sã fie de 15% din capacitatea lui A dacã procesul de conversie a energiei se desfãşoarã cu un randament de 15%. mai ales in caz de urgente. Beneficiile acestei tehnologii: pret. Puteti modifica un boiler deja existent intr-un boiler ce foloseste energia solara pentru o suma destul de mica. sunt ieftine si nu ocupa loc mai mult decat orice alt corp de iluminat. deoarece soarele este o sursa constanta de energie. În instalaţiile hibride aceste argumente pot fi substanţial modificate._____________________________ De exemplu. Va veti recupera investitia mult mai repede decat cu alt sistem solar. Luati in considerare un tub solar – un tub reflectorizant care directioneaza lumina in interiorul spatiilor fara ferestre. unele orase au investit in 23 . Din fericire. asupra costului instalaţiei. Incarcatoare solare pentru baterii Panouri solare portabile care iti incarca telefonul. Astfel. Luminatoare solare de gradina Acestea sunt probabil cele mai cunoscute si accesibile produse solare de pe piata. Cum functioneaza? Majoritatea folosesc caldura de la soare pentru a incalzi apa. insa cu totii stim frustrarea pe care o avem cand ne moare bateria.Energii regenerabile. conducând la un randament al conversiei mai bun şi la un factor de folosire a convertizorului mai ridicat. ceea ce conduce la scãderea capacitãţii convertizorului prin eliminarea necesitãţii de funcţionare a acestuia în regim de vârf de sarcinã.în funcţie de cantitatea de energie auxiliarã folositã. Stocarea energiei termice în poziţia A prezintã avantajul cã. Calculele arata ca facturile care le plateati pentru incalzirea apei vor scadea cu 50-80% dupa instalare. corespunzator energiei solare incidente. La scara larga. Luminatoare si tuburi solare Pentru majoritatea locuintelor instalarea unui luminator poate fi costisitoare. c. Tuburile solare ofera lumina naturala fara a consuma energie electrica. Cu totii am vazut luminile mici din unele gradini care parca ies din pamant.3. d. Aplicatii ale sistemelor solare Alimentarea cu energie solara a unei locuinte este costisitoare.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Acestea se regasesc sub forma de saculeti sau rucsaci si sunt perfecti pentru excursii in aer liber. randament si marime. ceea ce inseamna ca acestea consuma mult mai putina energie electrica. asupra dimensiunilor captatorului şi. In ciuda beneficiilor pe termen lung. b. ceea ce inseamna ca sunt o optiune practica pentru toti cei care adora un dus fierbinte.

Puneti in functiune acest principiu in casa dvs. solutia perfecta o reprezinta energia solara. Automobile solare Automobilele solare sunt construite utilizând rezultate din tehnica spaţială. e. Un 24 . Puteti vedea din aceste lucruri faptul ca nu este neaparat nevoie sa cumparati panouri solare imense pentru a putea beneficia de energia soarelui. va usura munca aparatului de aer conditionat. tehnologia de fabricaţie a bicicletelor. Ceas de mână Ceasurile produse de firma japoneză Citizen sunt dotate cu o celulă solară inclusă în cadran care încarcă un acumulator cu litiu având o independenţă de 150-240 zile şi care după o funcţionare de 20 ani prezintă o scădere de capacitate de maximum 20%. g. cum ar fi energia solara pasiva. Unele tehnici. Cadrul este realizat din materiale composite uşoare (fibră de carbon. Perdele solare Oricat de mult am iubi soarele. “Energia solara pasiva” este o modalitate fantezista de a spune “soare cald. industria de automobile şi tehnologia energiei reinnoibile. Multe din aceste aplicatii va pot ajuta sa economisiti bani si sa incurajati o tehnologie energetica puternica si practica. Există o varietate de aplicaţii ce utilizează energia electrică produsă de către celulele solare pornind de la aparate de uz comun şi ajungând până la tehnica spaţială care este mult mai costisitoare. uneori avem nevoie de o pauza la umbra. f. Daca vara il lasati sa intre mai putin. Aparat de taxare în parcări Aparatele automate de taxare în parcări aparţin sitemelor cu alimentare autonomă care pe lângă un modul cu celule solare mai este înzestrat şi cu un acumlator pentru a se asigura alimentarea continuă cu energie electrică h. Punerea energiei solare in avantajul vostru poate reduce facturile de energie electrica. in special in zilele toride. Kevlar) asamblate prin lipire cu răşini sintetice (epoxidice) şi este purtătorul a sute de celule solare legate între ele. controland cand si unde lasati soarele sa intre. umbra rece”. Daca lasati soarele sa intre pe durata iernii. fibră de sticlă. Daca doriti sa iluminati ceva si nu aveti energie electrica._____________________________ felinare solare.Energii regenerabile. “Solar” inseamna mult mai mult decat plachete de siliciu sau gadget-uri de lux – este orice aplicatie care pune la munca soarele. va tine de cald.Energia solara un beneficiu pentru viitor. nu necesita nici un ban.

4.Energia solara un beneficiu pentru viitor. Trecerile de pietoni din Bucuresti au fost dotate cu sisteme solare de avertizare In capitala. Evolutia sistemelor PV in Romania. Proiectul derulat de Administratia Strazilor Bucuresti. un numar de 25 de treceri de pietoni. poate produce o putere de pînă la 2kW(2.000 de euro.6CP) Firma Venturi AstroLab în 2006 a promis că va scote pe piaţă primul automobil comercial electrosolar hibrid în ianuarie 2008.600. aprinzandu-se.Laborator Surse Noi de Energie – NESL Institutul de Cercetari pentru Industria Electrotehnica .ICPE 1976 . becuri si marcaje rutiere care se declanseaza._____________________________ astfel de ansamblu.Prima fabrica de panouri fotovoltaice din Romania 1974 . Acestea constau in panouri luminoase. 2” si 3”. in cadrul trecerilor de pietoni. Aceasta masura de amplasare a sistemelor solare de avertizare. soldate cu decesul unui numar impresionant de bucuresteni. s-a realizat datorita faptului ca au fost inregistrate un numar mare de accidente. suma destinata acestuia fiind de 5. a fost aprobat. i. 3. Productie industriala 25 . imediat ce se pune piciorul pe trecerea de pietoni.Energii regenerabile.Prima generatie de celule: Si mono. într-o zi însorită. au fost dotate cu primele sisteme solare de avertizare.1980 .

_____________________________ 1982 . 1999 . Prima (si înca singura) instalatie solara de 10kW integrata în mediul construit.Aplicatii pentru locuri izolate: • pomparea apei • protectie catodica • telecomunicatii • iluminat si semnalizari.Celule solare GaAs 1986 . 2002 . 1995 .Demararea Programului privind Integrarea în cladiri a sistemelor PV la Universitatea Valahia din Târgoviste.Demararea Programului de Centrale Solare (ICPE): •Centrala autonoma de 10kWp •Centrala conectata la retea de 10kWp 1993 .Demararea Programului PVT Producerea combinata de caldura si electricitate (ICPE) 1985 .Demararea programului de electrificare rurala: ICEMENERG.Lentile Fresnel liniare si sferice . 1998 . 50Hz 1989 . Aplicatie autonoma 48/220V. UVT. 1987 .Solar Home System (ICPE) 1kWp.Concentratoare cilindro-parabolice celule solare din Si monocristalin. Proiect INCOP din 1998.5-10 Wp – laminare PVB/ EVA 1982 – 1986 . 1984 .Energia solara un beneficiu pentru viitor. Functionala din mai 2001.Energii regenerabile. 26 .“Casa inteligenta si ecologica” la ICPE-NESL Baza de cercetare Agigea.Amfiteatrul Solar din Targoviste: Prima BIPV aplicata in Romania 10kWp connectata la retea .Module PV de 6. ICPE.DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile”.Demararea programului de aplicatii autonome personalizate : UVT-DCEM. Utilizare industriala pentru producerea de energie termica.

Energii regenerabile.Centrala de 40kW.Demararea programului national de “Cercetare de excelenta”: • celule solare în strat subtire /celule solare organice /noi materiale pentru celule solare avansate • sisteme PV integrate în cladiri / sisteme complementare PV si solar termic • sisteme conectate la retea / producere distribuita / sisteme hibride cu pile de combustie • sfârsitul anului 2008 a marcat rezultate deosebite.Dezvoltare de Piata • legea energiilor regenerabile • programe si proiecte din fonduri nationale sau europene 27 .Centrala de 30kWp conectata la retea la Universitatea “Politehnica” Bucuresti .Proiect “PV enlargemen” 2007 . conectata la retea ICEMENERG-Bucuresti 2008 . PROGRAM BLOCAT ÎN IANUARIE 2009. 2005 .Energia solara un beneficiu pentru viitor._____________________________ 2004 .Centrala de 10kWp conectata la retea la Universitatea “Transilvania” Brasov Colaborare cu ICPE Bucuresti & UVT-DCEM 2008 .

“Această investiţie duce la creşterea economiei judeţului. 2009 . înlocuind astfel curentul. România şi proiecte de dezvoltare în SUA. autorităţi locale şi judeţene. atât de la Bucureşti – Andre Fraga. începând din 2 iunie 2010 prima fabrică în care se produc panouri solare.preturi. Girasolar Romania Satu Mare este primul judeţ din România în care funcţionează oficial. Electrica. este o mândrie pentru Satu Mare deoarece este prima fabrică din România. crearea de noi locuri de muncă şi. Totodată prin aceste elemente produse şi puse în funcţiune aici se protejează mediul înconjurător”. Sisteme solare . Deocamdată. prezentându-li-se procesul tehnologic de realizare a panourilor solare. o alternativă eco care utilizează ca sursă de energie energia solară. Compania are birouri locale în Polonia. preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare. în plus. Autorităţile locale şi judeţene spun că noua investiţie este benefică pentru creşterea economiei. Investitorii au ales judeţul Satu Mare pentru această fabrică datorită proximităţii faţă de pieţele de care sunt interesaţi ei şi datorită forţei de muncă specializată sau dispusă să se specializeze în domeniu. Investiţia se ridică la 10 milioane de euro şi va crea aproximativ 50 de locuri de muncă. 3. iar la ora actuală sunt angajaţi 17 muncitori dar până la finele anului vor fi 50.5. crearea de noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând este o mândrie pentru Satu Mare. a declarat Csehi Arpad.Energii regenerabile. colaboratori locali şi regionali. cât şi de la Satu Mare – Andrei Dângă. respectiv reprezentanţii mass-media locală şi regională. Grupul internaţional de companii din care face parte şi fabrica de la Vetiş are activităţi în domeniul energiei regenerabile. Italia._____________________________ • înfiintarea SunE. atât eoliană cât şi fotovoltaică. spun că investiţia de la Satu Mare se ridică la 10 milioane de euro. Reprezentanţii firmei Renovatio Solar. care face parte dintr-o companie naţională. amortizarea investitiilor 28 .Energia solara un beneficiu pentru viitor. în fabrica de la Vetiş se testează prima producţie de panouri care vor urma să ajungă pe piaţa de desfacere din Europa. Cei prezenţi au vizitat fabrica timp de 20 de minute. Bahamas şi Malta. statia Floresti. La inaugurare au participat reprezentanţii firmei. Compania producătoare de panouri foto-voltaice are linie de producţie destinată numai pentru export.Centrala de 22kWp conectata la retea. Bulgaria.

devine tot mai mica. 3. etc Preturile incep de la 1500 . Daca ne uitam la preturile resurselor energetice obisnuite. cu un randament mai scazut insa. astfel ca investitia initiala se va amortiza in timp. 29 . Insa sistemele ce le utilizeaza sunt foarte fiabile.2000 RON pentru sistemele foarte simple ce pot fi utilizate doar vara. sistem de comanda.2000 de euro (pentru sisteme de 150-200 W) si pot urca foarte mult. Amortizarea investitiei In general.1. sunt foarte multi factori care influenteaza acest fapt. pentru cele mai complexe. cu ajutorul panourilor fotovoltaice. investitia intr-un astfel de sistem poate fi una de viitor.2. boiler electric. fie ca e vorba de un generator diesel sau reteaua de la Electrica. caz in care randamentul lor nu ar trebui sa scada sub 70% din cel initial. asadar o apreciere exacta nu se poate face decat pentru o serie de parametri fixi: pozitia geografica. 3. observam ca pretul acestora tot creste. Un sistem fotovoltaic simplu contine urmatoarele elemente: • panouri fotovoltaice • baterii pentru stocarea energiei + regulator de incarcare a bateriilor • invertor pentru trnasformarea curentului continuu din baterii in curent alternativ Preturile pornesc de la 1000 . Amortizarea investitiei Panourile solare de acest tip au o perioada medie de amortizare a investitiei de 5-10 ani. preturile variind in functie de necesitati. care pot fi utilizate pe tot parcursul anului. Ele pot urca pana spre 3000 . Cu toate acestea.5. De aceea existenta unui sistem de back-up este necesara. Sisteme solare de incalzire – preturi • • • • Acestea contin in mare urmatoarele componente: panouri solare un rezervor pentru stocare apei calde sisteme de racord. nivelul de utilizare. tevi optional: pompa. capacitatea etc. etc. Tinand cont insa de faptul ca durata de viata garantata a acestor sisteme este de 20 de ani. pentru reducerea facturii la energie electrica. insa in practica ea nu este tot timpul posibila. vor fi necesare calcule mai amanuntite. de sistemele de back-up folosite._____________________________ Pretul panourilor solare este in general ridicat. sistemele fotovoltaice moderne pot fi folosite pe tot parcursul anului si chiar si noaptea. iar pretul obtinerii energiei electrice prin energia solara. producatoare de energie electrica. In prezent recuperarea investitiilor facute intr-un sistem de panouri fotovoltaice se face in 8-10 ani. Functionarea unei locuinte doar cu ajutorul energiei solare este posibila. Sisteme de producere a energiei electrice – preturi De cele mai multe ori.Energii regenerabile.Energia solara un beneficiu pentru viitor.8000 de euro. clima locala. Preturile variaza insa in fuctie de componente. in functie de necesitatea energetica. sistemele fotovoltaice sunt integrate cu sisteme eoliene sau cu sistemul electric general. de prindere. Durata de utilizare preconizata este de pana la 25 de ani.5. de numarul de panouri si de dimensiunea rezervorului de stocare. Scopul acestei pagini este de a va ajuta in a va face o idee generala asupra investitiilor intr-un astfel de sistem. In cazul in care veti dori sa va montati unul.

Etapele analizei S.oportunitati si threats . in consolidarea pozitiei ei pe piata.Energia solara un beneficiu pentru viitor. care ajunge pe suprafata pamantului este 1000-1300kWh/m² / an. implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. oportunitati si amenintari pe piata de profil. ceea ce ne ofera posibilitati de exploatare excelente prin panouri fotovoltaice. angajatului. Examinarea factorilor (produs .puncte slabe. prin elaborarea. Enumerarea oportunitatilor (posibilitatilor) si amenintarilor (pericolelor) prezente si viitoare. Identificarea aspectelor critice. sunt urmatoarele: 1. 2. angajat.T. Aceasta centralizare ia in calcul atat factori pozitivi cat si negativi. produdului.W.puncte tari.Energii regenerabile. Enumerarea principalelor puncte tari si puncte slabe ale societatii. etc. Analiza SWOT a sistemelor ce capteaza energia solara Analiza SWOT consta in elaborarea unei tehnici prin care se pot identifica punctele tari si aspectele slabe ale unei afaceri si examineaza oportunitatile si amenintarile unui proiect. In Romania numarul orelor insorite este in medie intre 1900-2200 ore/an.întreprindere._____________________________ Avand in vedere preturile crescatoare. Energia solara din radiatiile solare. opportunities .amenintari. poluarea si volumul limitat a resurselor energetice fosile. Analiza SWOT este practic un inventar intern al organizatiei si o schema proiectata a riscurilor externe la care poate fi supusa o afacere. IV. 'SWOT' este un acronim care provine din limba engleza de la initialele cuvintelor strenghts . etc) care determina succesul sau esecul a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii afacerii. ne ofera solutii tot mai favorabile. Definirea factorilor de success. 30 .. 4. folosirea resurselor energetice regenerabile si a energiei solare prin panouri fotovoltaice. 3. aceasta analiza putand fi utilizata ca element in realizarea bilantului unei afaceri. Analiza SWOT este folosita in managementul strategic si consta intr-un proces prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale. weaknesses .O.

din Aprilie pana in Noiembrie nu este necesara utilizarea incalzirii clasice . . .intretinerea sistemelor este facila.nu necesita decat curatarea de impuritati a suprafetei.necesita expunere solara prelungita . ._____________________________ ANALIZA SWOT Sisteme de captare a energiei solare .resursele naturale utilizate in sistemele clasice de producere a energiei electrice sunt neregenerabile si epuizabile. .prelungesc indirect viata sistemului de incalzire existent al locuintei. .unele studii arata ca este necesara mai multa energie electrica pentru a crea o celula decat pentru a o da inapoi sub forma de energie electrica.depinde din ce materiale sunt confectionate panourile.necuratarea panourilor duce la reducerea randamentului cu 30%.costuri ridicate.datorită rotaţiei Pământului în jurul axei sale.Energii regenerabile. .soarele nu ofera energie constanta in nici un loc de pe pamant. când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. S W ani.durata medie de utilizare 15-25 de ani . şi deci a alternanţei zi-noapte.emisii reduse de noxe.existenţa zilelor noroase. . .60% din timp. . . fara acces la reteaua de energie electrica.rezitenta la intemperii . .perioada de amortizare de aproximativ 2-7.Energia solara un beneficiu pentru viitor.posibilitatea asigurarii energiei electrice in locuri izolate.protectia mediului inconjurator.cheltuielile initiale de instalare. lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. . O T 31 .

sau în 15 ani. cum e Alexandria. Panourile solare din a doua categorie sunt cele mai ieftine. astfel că nu mai reţine căldura”. de pildă. explică Domiţian Covaci.600 euro. marketing manager la Solariss. Va fi extraordinara atunci cand va avansa. pentru a nu funcţiona cu pierdere. risc şi beneficiu De ce risc? Deoarece produsele foarte ieftine îşi pot pierde din randament chiar şi după un an. Gazul este ieftin acum şi merită să îţi montezi panou solar dacă eşti într-o zonă fără gaze. trebuie să vă gândiţi dacă vreţi apă încălzită solar tot anul sau doar pentru perioada caldă (martie-septembrie). dar mint. 32 ._____________________________ Riscurile instalarii de sisteme solare 1. comparativ cu cea pe gaz. De asemenea.Energia solara un beneficiu pentru viitor. 2. Ar putea sa ia peste 20 de ani pentru a va recupera banii. poate sa nu treaca de inspectie. de pildă”. De aceea. se recomandă efectuarea de către firme specializate a unei simulări pe calculator. Panourile solare ocupa foarte mult spatiu. Intregul sistem solar are nevoie de multi ani pentru a returna investitia.Energii regenerabile. Un sistem de 3. Panourile solare instalate acasa reprezinta un risc imens pentru un eventul incendiu. dar şi a manoperei. puteţi fi taxaţi serios. aţi putea constata că după un an aveţi probleme deja. daca este un acoperis mai vechi. pentru încălzirea apei menajere (cu boiler de 300 litri şi trei panouri cu 12 tuburi solare vidate) poate fi considerat amortizat după cinci ani. Vreti un sistem care sa produca destula energie electrica si sa eliminati factura la curent electric? Va dati seama ca este posibil sa aveti nevoie de peste 1000 de metri patrati? Nu toate acoperisurile sunt potrivite pentru instalarea panourilor solare. insa in prezent nu este destul de eficienta pentru cei care vor sa isi reduca costurile facturilor la energie electrica. De aceea. Ca multe alte energii regenerabile. Au fost mai multe cazuri de acest gen in ultimii ani. un sistem solar care asigură şi aport la încălzirea casei poate duce la economii în perioada de iarnă de 30-45%. Nefiind mulţi instalatori specializaţi. Cand va instalati sistemul. Instalarea unui panou solar pentru încălzirea apei calde menajere este rentabilă mai ales dacă nu sunt gaze naturale în zonă. Cât de repede ne recuperăm investiţia depinde totuşi de ce fel de tip de sistem solar alegem şi cât de bine este dimensionat consumului real. Creati una eronat si este posibil sa aveti parte mai tarziu de un scurt-circuit. „La panourile chinezeşti vidul din tuburi se pierde foarte uşor. Acoperisul poate sa nu fie perfect orientat spre Soare sau. ale produselor fabricate de regulă în China. energia solara inca nu a fost dezvoltata destul de mult pentru a fi pe cat de eficienta trebuie sa fie. comparativ cu alimentarea electrică. inclusiv tuburile. cele mai multe fiind cauzate de sisteme de o calitate inferioara insa. Dacă vă lăsaţi păcăliţi de preţurile cele mai mici. dar trebuie golite înainte de primul îngheţ si reumplute cu apă primăvara. Pe de altă parte. ţineţi cont de garanţia sistemului. 3. Sistemele solare. aveti de facut multe conexiuni. „Sunt mulţi care spun că investiţia se recuperează în doitrei ani. mai ales dacă e asociat cu încălzirea prin pardoseală.

avem circuit primar si secundar. dar si in zilele inorate. evident nu avem aceeasi zona climatica in toata Romania. Logic cand nu este radiatie solara. datorită rotaţiei Pământului în 33 . este foarte important sa stim ca lichidul care circula prin instalatia noastra nu este acelasi cu cel pe care il folosim la consum. capteaza si radiatia ravasita care o avem. în general. OBSERVATII SI CONCLUZII Energia solară poate încălzi locuinţele în mod pasiv. România se află în zona a doua de însorire. o aeroterma. încălzirea agentului termic responsabil de temperatura ambiantă a casei şi încălzirea piscinelor. Există chiar şi instalaţii de aer condiţionat bazate pe căldura solară. unde aceasta reprezintă energia principală necesară răcirii aerului. Ce masuri de protectie sunt necesare pentru a evita supraincalzirea din instalatie? Probleme care pot duce la supraincalzirea sistemului sunt simple si la fel de simplu de evitat. Cu mijloace simple. o parte din acest lichid se pune in circulatie catre o alta instalatie integrata in panoul solar._____________________________ Intrebari frecvente cu privire la sistemele de captare a energiei solare: Ce se intampla daca intr-o zi ploua sau este inorat? Pe o parte trebuie sa fim constienti de zona climatica unde ne situam. eficiente constructiv. datorită construcţiei acestora (casele pasive) sau poate fi stocată în acumulatoare termice sub formă de energie termică.Energii regenerabile. Se poate pune problema supraincalzirii in conditii de soare puternic ( si sistemele pot face insolatie ). Cand senzori de temperatura detecteaza o temperatura superioara a celei de siguranta. cantitatea de căldură solară ce cade asupra acoperişului unei case este mai mare decât energia totală consumată în casă. nu doar in zilele de soare. în Europa. Solutia ideala pentru rezolvarea acestei probleme este montarea in circuitul hidraulic de la instalatie. numita si risipitor de caldura. consum redus. În plus. Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs. acesta din urma are ca efect racirea instalatiei cu circulatie fortata. se poate utiliza energia solară pentru a reduce sau chiar pentru a înlocui total celelalte surse de energie necesare traiului dintr-o locuinţă modernă. la fel trebuie sa ne amintim ca panelele solare nu doar capteaza radiatia directa.Energia solara un beneficiu pentru viitor. scotand caldura in exterior si prin aceasta metoda reducem temperatura apei. acest lichid transfera caldura in apa care noi o consumam. anual. în România se pot defini 4 zone de însorire. de la un maxim de 1600 kWh/m2 în Dobrogea la 1250 kWh/m2 în nordul ţării. substanta propilen-glicol este cea care suporta temperaturile scazute de pana la -20ºC. Utilizarea energiei solare reprezintă la nivel global cea mai eficientă metodă de a aduce căldura în locuinţe. Ce se intampla pe timp de iarna? Dupa cum stim iarna se produce inghetul. utilizare rara etc. Căldura generată solar se poate folosi în principal la prepararea apei calde menajere. Odata amintit acest concept. captorul nu aduna suficienta radiatie. Detinem 5 zone climatice ce se diferentiaza de radiatia solara asupra suprafetei orizontale. Din aceasta cauza intotdeauna trebuie sa compensam cu un sistem de ajutor pentru aceste zile unde energia soarelui nu ajunge la 100% din necesarul nostru. Circuitul primar este umplut cu un lichid antigel de uz alimentar. problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ.

Oricum. O casă care are la dispoziţie ambele instalaţii solare (cu panouri fotovoltaice şi termice în vid) este considerată "FARA FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în reţea). lucrurile sunt destul de simple. in contact cu razele soarelui. odata cu dezvoltarea tehnologiei si micsorarea costurilor initiale. insa nu uita celebrul proverb: suntem prea saraci ca sa ne permitem lucruri ieftine. Costul energiei produse de sistemele fotovoltaice continuã sã scadã. în general. in fiecare an din 2002 incoace. Insa pe viitor. Dintre aplicatiile mai eficiente. aceasta produce energie electrica. ele pot înlocui suprafetele mai scumpe ale cladirilor si pot oferi în plus alte avantaje. Electricitatea solarã poate sã-si aducã o importantã contributie la pãstrarea rezervelor de energie ale pamântului si. când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. In final.Energii regenerabile. în fatade. sunt totusi unele aplicatii în care sistemul fotovoltaic este cel mai eficient din punct de vedere financiar.40% in 2010. refrigerare. Pentru a intra in detaliu. Modulele solare pot avea mai multe întrebuintari. ce poate depasi 20 de ani. Pe scurt. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de 75% pe an. Da. din domenii precum: telecomunicatii. Un sistem fotovoltaic bine realizat poate opera neurmãrit si necesitã o întretinere periodicã minimã. pot înlocui subansamble. Economiile provenite din costurile de muncã si cheltuielile de transport pot fi neînsemnate. Acest lucru este dovedit si de cresterea de aproape 50% inregistrata in numarul de astfel de sisteme folosite pe glob. Un mare avantaj pe care-l prezintã sistemele fotovoltaice este acela cã se pot integra în cladiri. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilele noroase. iarna ziua are 9 ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea.Energia solara un beneficiu pentru viitor. de micã putere. materiale de constructie sau chiar întregi pãrti componente ale clãdiri cum ar fi de exemplu acoperisul. Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim. dar in unele domenii se folosesc si panouri solare flexibile. poate investitia initiala va fi mare. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Majoritatea panourilor existente sunt rigide. desi costul initial al echipamentului fotovoltaic este mai mare. la fel si gazul si petrolul. şi deci a alternanţei zi-noapte. De exemplu. protectie catodicã. Nu există nici un dezavantaj deoarece instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. furtunilor sau razelor ultraviolete de un strat protector de sticla speciala. balizaj. De asemenea. ele pot înlocui usor 34 . Numãrul sistemelor fotovoltaice creste anual datoritã avantajelor oferite. panourile fotovoltaice vor deveni cu siguranta din ce in ce mai utilizate. In aceste conditii. Astfel producatorii pot afirma ca panourile fotovoltaice actuale sunt destinate unei utilizari de lunga durata. trebuie mentionate cele destinate alimentãrii consumatorilor izolati. mai mare decât al energiei produse în mod conventional. ce va face omenirea? Nu este cazul sa luam atitudine? Ba da. panourile solare sunt o solutie pentru viitor. ne-ar fi necesare insa cunostinte de chimie destul de avansate: fotonii din razele solare “bombardeaza” atomii materialelor din care este realizata celula fotovoltaica. limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibilă. Sub aceasta actiune. în acelasi timp poate contribui la încetinirea modificãrilor climatice generale: reduce consecintele efectului de serã si ale gazelor poluante din atmosferã. estimand ca va ajunge la 0. Carbunele se va termina. La baza producerii energiei electrice sta celula fotovoltaica. Procentul utilizarii energiei solare este in continuare minuscul. In ciuda pretului si a dependentei de factorii externi. irigatii etc. astfel. Iar instalarea unui sistem de energie ecologic este un prim pas. In ambele cazuri. Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. acestia tind sa se elibereze si astfel se formeaza energia electrica. celulele fotovoltaice sunt protejate impotriva interperiilor._____________________________ jurul axei sale. costul energiei fotovoltaice este.

_____________________________ oglinzile sau geamurile colorate. Specialistii prevad un viitor stralucitor pentru energia solara. Cu toate acestea. Chiar daca luam in calcul cele mai optimiste previziuni pe termen lung. pentru puteri instalate mai mici. Pana in 2020. estimeaza specialistii McKinsey. pot genera electricitate. durata de viata lunga o exploatare usoara. acest tip de energie incepe sa castige teren. spatiul dintre celulele solare opace este transparent. În interiorul acestor module de geam dublu. Considerat mult timp neprofitabil. în acelasi timp. in maximum cinci ani. datorita imbunatatirii tehnologiilor si costului tot mai ridicat al resurselor energetice traditionale. in 2020. ieftina o tehnologie fara poluare fonica producere si consum in acelas loc. consumabile local: o pierderi de transport reduse o spatii pentru producere si transport reduse o nu produce modificari in mediu . energia solara ar putea costa la fel ca electricitatea produsa din combustibili fosili pentru consumatorul final din multe zone. energia solara totala exploatata ar putea creste de 20-40 de ori fata de nivelul actual. Avantajele esentiale ale sistemelor fotovoltaice sunt: • • • produc energie electrica fara efecte poluante asupra mediului (+ reciclare completa) nu au componente in miscare: o fiabilitate ridicata. 35 . asigurã umbrã si. sectorul este abia la inceput. cum ar fi California sau Italia.Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile. Chiar si fara subventii guvernamentale. doar 3-5% din electricitatea folosita la nivel global va proveni din energie solara.

5/2003. – Alternativa energetica. www. Ursa D.magnus.windenergy.ro www.ro.Alternativa eneregtica.Energii regenerabile. Tehnica instalatiilor nr. www. Partea I._____________________________ BIBLIOGRAFIE • • • • • • www. Partea II.Energia solara un beneficiu pentru viitor. 6/2003 36 . Rev.ro • Kelemen G. Argumente in favoarea utilizarii energiei solare.naturenergy.inmh.org www. Ursa D.ro.lpelectric.com.. • Kelemen G. Aplicatii ale sistemelor solare in instalatiile pentru constructii.wikipedia.. Rev. Tehnica instalatiilor nr. www. .

Energia solara un beneficiu pentru viitor.Energii regenerabile._____________________________ 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful