Subiecte examen contencios fiscal 2010 contencios fiscal (opÑional) 1. Notiunea de impozit 2.

Indicati categoriile de impozite si taxe în cazul clasificarii în functie de forma în care se obtin de catre stat; 3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ? 4. În raport de obiectul impunerii, avem urmatoarele categorii de impozite : 5. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România se face : 6. Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane : 7. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti : 8. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplica în legislatia fiscala româna în ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ? 9. Veniturile reprezentând redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale încheiate de România sunt impuse : 10. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizata în conventiile bilaterale încheiate de România ? 11. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele? 12. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe: 13. La ce efect conduce în final fiscalitatea excesiva? 14. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale ?

Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte? 29. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii în lei a venitului în natura în vederea impunerii? 22.15. Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentând subiecti ai impunerii: 17. Care sunt impozite pe avere în sistemele fiscale nationale europene? 18. Principiile de stabilire si evaluare a venitului impozabil în cadrul tehnicilor de impunere a venitului net sunt: 27. Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal 16. Indicati tehnicile de impunere a beneficiului societatilor: 25. Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor între persoane afiliate în vederea impunerii : 23. in capul iesiri i unor produse dintr-un regim suspensiv de accize: . Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent în România numai daca santierul dureaza mai mult de: 21. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind: 30. Platitoare de accize armonizate care au devenit exigibile. Care sunt elemente principale ale obligatiei fiscale (ale impunerii)? 19. Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societati? 24. Ce loc presupune existenta unui sediu permanent al unui nerezident în România ? 20. Cum se realizeaza impunerea în raport de capacitatea contributiva a contribuabilului? 26. este. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe? 28.

Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente: . Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit? 45.31. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ? 33. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ? 32. Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri: 42. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din România se aplica asupra: 39. Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din România: 37. persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ? 34. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face : 36. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica în cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti în România? 38. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt: 44. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din România? 40. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului. Principii specifice impozitului pe venit sunt: 41. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata în România are obligatia de a plati un impozit anual: 35. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit: 43.

Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit? 54. care sunt acestea? 60. Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc în termen de: 59. În situatia în care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state. Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate? 48.46. Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii. urmatoarele sume: 52. În scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:. 50. creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel: 57. Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt : 49. Care dintre urmatoarele sunt conditii de acordare a creditului fiscal extern în cazul impozitului pe venit? 55. Creditul fiscal extern în cazul impozitului pe venit: 56. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina: 53. Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla: 47. Suveranitatea fiscala se eexercita prin: . aferente unei luni. în întelesul impozitului pe venit. si urmatoarele: 51. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri: 58. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile.

Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit? 64. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice: 76. impozitul pe dividende: 73. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza: 67. Care sunt categoriile de dependenta în raporturile ce se nasc între stat si individ ? 62. pe langa activitatea de comerciant. O societate comerciala. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este : 75. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international? 63. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana: 71. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit : 70. Cum se determina impozitul pe profit? 66. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt: 65. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale? 74. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri? .61. desfasoara si activitatea de bar de noapte. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face: 72. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 68. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte? 69.

. Taxa hoteliera se stabileste: 87.A.A. este: 91. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza : 85. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii? 80. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice? 79. Baza de impozitare a T. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de: 78.V. Cotele de impozitare a T. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi: 94.V. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste: 82. ia nastere.V. o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 93. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T. Faptul generator al T. in Romania sunt: 92. Plata impozitului pe spectacole se face: 86. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste: 84.77.A.A. Cum sunt divizate impozitele de consumatie? 89. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local: 88. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru: 83. de regula: 95.A.A. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste: 81.V. Indicati care sunt caracteristici ale T.? 90. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din : .V.V.

Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate: 101.A.V.96.? 100. Sunt supuse accizelor nearmonizate ( sau alte produse acizabile): . sunt: 98.A. inregistrarea ca platitor de T. In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse: 102. 99.V. la care se adauga. persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi: 97. Cine trebuie sa solicite in Romania. Care este momentul exigibilitatii accizelor? 103.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful