You are on page 1of 60

http://huongnghiep.hoasen.edu.

vn

C m nang

2013
T nh n bi t mnh T nh gi nng l c c a b n thn H ng d n ch n ngnh ngh ph h p
Lu hnh n i b

H NG NGHI P

PH L C
L it a Ph n 1 T NG QUAN V H NG NGHI P V CH N NGH H ng nghi p l g ? Khi ni m chung v ngh Phn lo i ngh Xy d ng cng th c ngh Ph n 2 T V N CH N NGH V CH N TR NG T m quan tr ng c a vi c ch n ngh 1. Ch n ngh - Quy t nh quan tr ng c 2. Cc nguyn nhn nh h ng n vi c ch 3. Nh n bi t mnh ch n ng ngh 4. M i quan h gi a tnh cch v ngh nghi 5. M i quan h gi a ngh nghi p v nng l 6. i u ki n ch n ngh ng 7. V n ch n tr ng Th c hi n phng php tr c nghi m Th c hnh ngh no c a b n 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 21 24 27 35 37 38 39 41 42 47 51 52 53 54 55 56 57 58 59

i n l m ngh p c

Ph n 3 NHU C U LAO NG V H TH NG GIO D C QU C DN VI T NAM Gi i thi u h th ng gio d c qu c dn Vi t Nam D bo nhu c u nhn l c t i TP. HCM n nm 2020 Ph l c CC CHNG TRNH O T O T I TR NG I H C HOA SEN Thng tin tuy n sinh cc chng trnh chnh quy 2013 Chng trnh C nhn Qu n l khch s n nh hng qu c t Chng trnh h p tc Qu c t Cao ng Kinh doanh Chng trnh h p tc Qu c t Cao ng Marketing Chng trnh h p tc Qu c t Cao ng qu n tr khch s n nh hng Chng trnh Cng ngh thng tin qu c t GNIIT Thi t k h a v Multimedia K ton qu c t FIA

http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

C M NANG H NG NGHI P
NM 2013

L it a
Khng cn bao lu n a b n s r i xa gh nh tr ng, ch c h n b n s khng kh i bn khon tr c mun ngn cu h i c t ra v vi c l a ch n cho mnh m t ngh nghi p trong tng lai. Th nhng, tr l i c nh ng cu h i th qu l khng d dng, ch ng h n: Trong vi nm n a ta tr thnh ai? Ta mu n lm ngh g? Ta c n chu n b g cho tng lai? ho c: Lm sao bi t mnh ph h p v i ngnh g? Nn ch n tr ng no? V cng nan gi i hn cho vi c ra quy t nh khi b n l i nh n c nhi u ki n t v n khng trng kh p. B i l , b n cha r mnh thch g, s tr ng, s o n c a mnh ra sao? B n nh chi vi, l c l i gi a th gi i ngh nghi p mun vn s c mu v c p . Cng d hi u v b n cha m t l n ti p xc v i ngnh ngh , b n ch m i nghe qua v i nh ng l i qu ng co, truy n tai y cm d nh ngnh ny ang hot, ngnh kia ang l m t m cha l ng c nh ng kh khn, th thch m b n s ph i n m tr i. tr l i t t c nh ng cu h i , ng th i gip b n t tin, c quy t nh ng n khi l a ch n cho mnh m t ngh nghi p tng lai, chng ti mong mu n g i n b n m t hnh trang khng th thi u: C m nang h ng nghi p. Qua , b n s th y r ng c gio d c h ng nghi p l vi c h t s c c n thi t v v cng quan tr ng.

Ti li u c m nang h ng nghi p ny bao g m cc n i dung chnh nh sau: Ph n 1 H ng nghi p l g? T m quan tr ng c a cng tc h ng nghi p Gi i thi u h th ng ngnh ngh trong x h i Ph n 2 T v n ch n ngh T v n ch n tr ng Ph n 3 Tm hi u v h th ng Gio d c qu c dn Vi t Nam

04

H ng nghi p l g? T m quan tr ng c a cng tc h ng nghi p Gi i thi u h th ng ngnh ngh trong x h i

C m nang h ng nghi p

NG NGHI P L G ?
H ng nghi p l cc ho t ng nh m h tr m i c nhn ch n l a v pht tri n chuyn mn ngh nghi p ph h p nh t v i kh nng c a c nhn, ng th i th a mn nhu c u nhn l c cho t t c cc lnh v c ngh nghi p (th tr ng lao ng) c p a phng v qu c gia. Lu nay chng ta v n t ng r ng h ng nghi p ch l s l a ch n m t ngh nghi p m mnh yu thch, ch n m t tr ng i h c ph h p v i mnh. Th c t cho th y, cc b n th ng l a ch n theo c m tnh, do "n i h ng" nh t th i, do ch y theo phong tro ho c do b m t phng h ng nn "nh m m t a chn"... Tuy nhin y ch l ph n ng n c a m t qu trnh, m t ho t ng trong s r t nhi u cc ho t ng c a h ng nghi p. Thu t ng h ng nghi p (career mentoring) n u c hi u chnh xc n l s k t h p c a nhi u lnh v c nh nh gi ngh nghi p (career assessment), qu n l ngh nghi p (career management), pht tri n ngh nghi p (career development)... Trong l a ch n ngh nghi p ch l m t giai o n u trong ti n trnh h ng nghi p c a m i ng i. H ng nghi p l m t qu trnh lin t c tc ng t khi ng i h c cn ng i h c b c ph thng, qua qu trnh trau d i chuyn mn ngh nghi p v tm c ni lao ng ph h p. Khi m i c nhn u c c chuyn mn ngh nghi p v ng vng, n nh, h s c nhi u c h i nng cao ch t l ng cu c s ng c nhn. m t gc khc, h ng nghi p c hi u qu t o ra m t l c l ng lao ng c nh h ng r rng, do h c nng l c ngh nghi p t t, lm tng nng su t lao ng, gp ph n cho s pht tri n v kinh t x h i m t cch ton di n: V gio d c: Gip h c sinh c hi u bi t v th gi i ngh nghi p Hnh thnh nhn cch ngh nghi p cho h c sinh Gio d c thi ng n i v i lao ng T o ra s s n sng tm l i vo lao ng ngh nghi p V kinh t : Gp ph n phn lu ng h c sinh ph thng t t nghi p cc c p Gp ph n b tr h p l ba ngu n lao ng d tr b o m s ph h p v i ngh Gi m tai n n lao ng Gi m s thuyn chuy n ngh , i ngh L phng ti n qu n l cng tc k ho ch ho pht tri n kinh t , x h i trn c s khoa h c V x h i Gip h c sinh t gic i h c ngh Khi c ngh s t tm vi c lm Gi m t l th t nghi p, gi m t n n x h i, gi m t i ph m n nh c x h i

2013 06

HI NI M CHUNG V NGH
Ngh l m t lnh v c ho t ng lao ng m trong , nh c o t o, con ng i c c nh ng tri th c, nh ng k nng lm ra cc lo i s n ph m v t ch t hay tinh th n no , p ng c nh ng nhu c u c a x h i. Ngh nghi p trong x h i khng ph i l m t ci g c nh, c ng nh c. Ngh nghi p cng gi ng nh m t c th s ng, c sinh thnh, pht tri n v tiu vong. Ch ng h n, do s pht tri n c a k thu t i n t nn hnh thnh cng ngh i n t , do s pht tri n v bo c a k thu t my tnh nn hnh thnh c m t n n cng ngh tin h c s bao g m vi c thi t k , ch t o c ph n c ng, ph n m m v cc thi t b b tr Cng ngh cc h p ch t cao phn t tch ra t cng ngh ha d u, cng ngh sinh h c v cc ngnh d ch v , du l ch ti p n i ra i Vi t Nam trong nh ng nm g n y, s chuy n bi n c a n n kinh t t c ch k ho ch ha t p trung sang c ch th tr ng gy ra nh ng bi n i su s c trong c c u ngh nghi p c a x h i. Trong c ch th tr ng, nh t l trong n n kinh t tri th c tng lai, s c lao ng cng l m t th hng ha. Gi tr c a th hng ha s c lao ng ny tu thu c vo trnh , tay ngh , kh nng v m i m t c a ng i lao ng. X h i n nh n th hng ha ny nh th no l do hm l ng ch t xm v ch t l ng s c lao ng quy t nh. Khi ni m phn cng cng tc s m t d n trong qu trnh v n hnh c a c ch th tr ng. Con ng i ph i ch ng chu n b ti m l c, trau d i b n lnh, n m v ng m t ngh , bi t nhi u ngh r i t tm vi c lm, t t o vi c lm Khi gip thanh nin ch n ngh , m t s nh nghin c u th ng t cu h i: B n bi t c tn c a bao nhiu ngh ?. Nghe h i, nhi u b n tr ngh r ng mnh c th k ra nhi u ngh , song khi t bt vi t th nhi u b n khng k c qu 50 ngh . B n t ng nh th l nhi u, song nh nghin c u l i nh n xt: Ch, sao bi t t v y! hi u v sao nh nghin c u l i ni nh v y, chng ta hy cng nhau lm sng r hai khi ni m Ngh v Chuyn mn. Ngh l m t lnh v c ho t ng lao ng m trong , nh c o t o, con ng i c c nh ng tri th c, nh ng k nng lm ra cc lo i s n ph m v t ch t hay tinh th n no , p ng c nh ng nhu c u c a x h i. Ngh bao g m nhi u chuyn mn. Chuyn mn l m t lnh v c lao ng s n xu t h p m , con ng i b ng nng l c th ch t v tinh th n c a mnh lm ra nh ng gi tr v t ch t (th c ph m, lng th c, cng c lao ng) ho c gi tr tinh th n (sch bo, phim nh, m nh c, tranh v ) v i t cch l nh ng phng ti n sinh t n v pht tri n c a x h i. Trn th gi i hi n nay c trn d i 2000 ngh v i hng ch c nghn chuyn mn. Lin X tr c y, ng i ta th ng k c 15.000 chuyn mn, cn n c M , con s ln t i 40.000. V h th ng ngh nghi p trong x h i c s l ng ngh v chuyn mn nhi u nh v y nn ng i ta g i h th ng l Th gi i ngh nghi p. Nhi u ngh ch th y c n c ny nhng l i khng th y n c khc. Hn n a, cc ngh trong x h i lun trong tr ng thi bi n ng do s pht tri n c a khoa h c v cng ngh . Nhi u ngh c m t i ho c thay i v n i dung cng nh v phng php s n xu t. Nhi u ngh m i xu t hi n r i pht tri n theo h ng a d ng ha. Theo th ng k g n y, trn th gi i m i nm c t i 500 ngh b o th i v kho ng 600 ngh m i xu t hi n. n c ta, m i nm c 3 h tr ng (D y ngh , Trung h c chuyn ngi p v Cao ng - i h c) o t o trn d i 300 ngh bao g m hng nghn chuyn mn khc nhau.

2013 07

C m nang h ng nghi p

HN LO I NGH
C m nang h ng nghi p
Mu n nh n th c m t cch khoa h c v cc s v t v hi n t ng, ng i ta th ng dng phng php phn lo i. V d : phn lo i ng v t, th c v t, t, my bay, tn l a, v tinh nhn t o, cc n n vn minh, cc lo i ki n trc Song, khi phn lo i ngh nghi p, cc nh khoa h c v p ph i khng t kh khn v s l ng ngh v chuyn mn qu l n, tnh ch t v n i dung cc ngh qu ph c t p. 1/ PHN LO I NGH THEO HNH TH C LAO NG (LNH V C LAO NG)

Lnh v c s n xu t c 23 nhm ngh :


1. Lm vi c trn cc thi t b ng l c 2. Khai thc m , d u, than, hi t, ch bi n than (khng k luy n c c) 3. Luy n kim, c, luy n c c 4. Ch t o my, gia cng kim lo i, k thu t i n v i n t , v tuy n i n 5. Cng nghi p ha ch t 6. S n xu t gi y v s n ph m b ng gi y, ba 7. S n xu t v t li u xy d ng, b tng, snh s , g m, th y tinh 8. Khai thc v ch bi n lm s n 9. In 10. D t 11. May m c 12. Cng nghi p da, da lng, da gi 13. Cng nghi p lng th c v th c ph m 14. Xy d ng 15. Nng nghi p 16. Lm nghi p 17. Nui v nh b t th y s n 18. V n t i 19. Bu chnh vi n thng 20. i u khi n my nng, chuy n 21. Thng nghi p, cung ng v t t, ph c v n u ng 22. Ph c v cng c ng v sinh ho t 23. Cc ngh s n xu t khc

2013 08

Lnh v c qu n l, lnh o c 10 nhm ngh :


1. Lnh o cc c quan ng, Nh n c, on th v cc b ph n trong cc c quan 2. Lnh o doanh nghi p 3. Cn b kinh t , k ho ch ti chnh, th ng k, k ton... 4. Cn b k thu t cng nghi p 5. Cn b k thu t nng, lm nghi p 6. Cn b khoa h c gio d c 7. Cn b vn ha ngh thu t 8. Cn b y t 9. Cn b lu t php, ki m st 10. Th k cc c quan v m t s ngh lao ng tr c khc

2/ PHN LO I NGH THEO O T O Theo cch phn lo i ny, cc ngh c chia thnh hai lo i: Ngh c o t o: Khi trnh s n xu t v khoa h c, cng ngh c nng cao, dn c c phn b ng u trong c n c th s ngh c n c s o t o qua cc tr ng l p s tng ln. Ng c l i qu c gia no c trnh dn tr th p, trnh s n xu t, khoa h c v cng ngh ch m pht tri n, dn c phn tn th t l ngh khng qua o t o r t cao. Ngh khng c o t o: N c ta c danh m c cc ngh c o t o, cn cc ngh khng c o t o r t kh th ng k. Bn c nh cn c r t nhi u ngh c truy n trong cc dng h ho c gia nh, nh ng ngh ny r t a d ng v trong nhi u tr ng h p c gi b m t c g i l ngh gia truy n. Do v y, nh ng ngh ny c o t o trong gia nh v cng th ng ch lin quan n ng i c ch n n i ti p ngh c a cha ng. 3/ PHN LO I NGH THEO YU C U C A NGH I V I NG I LAO NG 3.1/ Nh ng ngh thu c lnh v c hnh chnh Cng vi c trong ngh hnh chnh mang tnh ch t s p t, b tr, trnh by, phn lo i, lu tr ... cc lo i h s, gi y t . Cn b nhn vin trong nh ng ngh ny th ng ph i h th ng ha, phn lo i, x l cc ti li u, cng vn, s sch. Nh ng chuyn mn th ng g p l nhn vin vn phng, th k, k ton, th ng k, lu tr , ki m tra, ch m cng... Ngh hnh chnh i h i con ng i c tnh bnh tnh, th n tr ng, chn ch n, chu o. M i thi quen, tc phong x u nh tnh c u th , b a bi, thi u ngn n p, i khi, qua loa, th , lnh m... u khng ph h p v i cng vi c hnh chnh. Ng i lm ngh hnh chnh ph i c tinh th n k lu t trong vi c ch p hnh nh ng cng vi c mang tnh s v , bi t gi tr t t , nghim tc khi lm vi c. Ngoi ra h
08

l i ph i am hi u cch phn lo i ti li u, cch s p x p ti li u ngn n p, c nng l c nh n xt, ph phn, cch ch p hnh th t c gi y t , cch so n th o vn b n... thi u c s khoa h c. B n thn h cng c n thnh th o cng vi c vi t vn b n. 3.2/ Nh ng ngh thu c lnh v c ti p xc v i con ng i y, ta c th k n nh ng nhn vin bn hng, nh ng th y thu c, th y gio, nh ng ng i ph c v khch s n, nh ng cn b t ch c Nh ng ng i ny lun ph i c thi ng x ha nh, chn thnh, t nh , tinh , m m m ng, linh ho t, n c n, c i m Thi v hnh vi i x l nh nh t, th , thi u thng c m, thi u nng , v l i u xa l v i cc cng vi c ni trn. 3.3/ Nh ng ngh th (cng nhn) Tnh ch t n i dung lao ng c a ngh th r t a d ng. C nh ng ng i th lm vi c trong cc ngnh cng nghi p (th d t, th ti n, th phay, th ngu i, th ch nh cng c ), trong cc ngnh ti u th cng nghi p (th thu, th lm my tre an, sn mi), trong lnh v c d ch v (c t tc, s a ch a dng gia nh) v r t nhi u lo i th khc nh li tu h a, t, xe i n, in n, xy d ng, khai thc ti nguyn Ngh th i di n cho n n s n xu t cng nghi p. Tc phong cng nghi p, t duy k thu t, tr nh , t ng t ng khng gian, kho tay l nh ng y u t tm l c b n khng th thi u c ng i th . Ngh th ang c s chuy n bi n v c u trc: nh ng ngh lao ng chn tay s ngy cng gi m, lao ng tr tu s tng ln. nh ng n c cng nghi p hi n nay nh M , Php, Anh s cng nhn c tr ng (cng nhn tr th c) ng hn cng nhn c xanh (cng nhn lm nh ng cng vi c tay chn n ng nh c).

2013 09

C m nang h ng nghi p

3.4/ Nh ng ngh trong lnh v c k thu t

3.6/ Nh ng ngh thu c lnh v c nghin c u khoa h c l nh ng ngh tm ti, pht hi n nh ng quy lu t trong i s ng x h i, trong th gi i t nhin cng nh trong t duy con ng i. Ng i lm cng tc nghin c u khoa h c ph i say m tm ki m chn l, lun lun h c h i, tn tr ng s th t, thi th t khch quan tr c i t ng nghin c u, ng i nghin c u khoa h c ph i rn luy n t duy logic, tch ly tri th c, c l p sng t o Ngoi ra, h cn ph i l con ng i th c s khim t n, trung th c, b o v chn l n cng.

C m nang h ng nghi p 2013 10

Ngh k thu t r t g n v i ngh th . l ngh c a cc k s thu c nhi u lnh v c s n xu t. Ngh k thu t i h i ng i lao ng lng say m v i cng vi c thi t k v v n hnh k thu t, n m ch c nh ng tri th c khoa h c hi n i, c kh nng ti p c n v i cng ngh m i. Ng i lm ngh k thu t ph i c nhi t tnh v c sng t o trong cng vi c. H cn ng vai tr t ch c s n xu t, do nng l c t ch c c v tr c b n.

3.5/ Nh ng ngh trong lnh v c vn h c v ngh thu t Vn h c, ngh thu t l m t lnh v c ho t ng a d ng m tnh sng t o l m t c trng n i b t. Tnh khng l p l i, tnh c o v ring bi t tr thnh y u t tin quy t trong m i s n ph m th vn, m nh c, phim nh, bi u di n ngh thu t Trong ho t ng vn h c v ngh thu t, ta th y c r t nhi u gng m t nh vn, nh th, nh so n nh c, nh vi t k ch, nh o thu t, cc di n vin i n nh, xi c, ca nh c, nh nhi p nh, nh o di n phim, ng i trang tr sn kh u v c a hng Yu c u chung c a ngh nghi p i v i h l ph i c c m h ng sng tc, s tinh t v nh y bn trong c m th cu c s ng, l i s ng c c tnh v c vn ha, g n b v i cu c s ng lao ng c a qu n chng. Ngoi ra, ng i lm cng tc vn h c, ngh thu t ph i c nng l c di n t t t ng v tnh c m, nng l c tc ng n ng i khc b ng ngn ng , nng l c thm nh p vo qu n chng.

3.7/ Nh ng ngh ti p xc v i thin nhin l nh ng ngh chn nui gia sc, gia c m, thu n d ng sc v t, ngh tr ng tr t, khai thc g , tr ng r ng, tr ng hoa v cy c nh Mu n lm nh ng ngh ny, con ng i ph i yu thch thin nhin, say m v i th gi i th c v t v ng v t. M t khc, h ph i c n c, ch u ng kh khn, thch nghi v i ho t ng ngoi tr i, th n tr ng v t m . 3.8/ Nh ng ngh c i u ki n lao ng c bi t Thu c lnh v c lao ng ny, ta th y c nh ng cng vi c nh li my bay th nghi m, du hnh v tr , khai thc ti nguyn d i y bi n, thm hi m Nh ng ng i lm ngh ny ph i c lng qu c m, ch kin nh, say m v i tnh ch t m o hi m c a cng vi c, khng ng i kh khn, gian kh , khng ng i hi sinh, thch ng v i cu c s ng khng n nh.

Y D NG CNG TH C NGH
M t trong nh ng cch phn lo i ngh h p l l xy d ng cng th c ngh . Nh ng ngh c cng cng th c c x p vo m t lo i. N u ph h p v i m t ngh th t t nhin s ph h p v i nh ng ngh cng lo i. Ng i ta l p cng th c ngh nh sau v nh n th y r ng ngh no cng c b n d u hi u c b n l: i t ng lao ng M c ch lao ng Cng c lao ng i u ki n lao ng 1/ i t ng lao ng: i t ng lao ng l h nh ng m i quan h qua l t ng, cc qu trnh m nh, con ng i ph i v n d th ng nh ng thu c tnh, i c a cc s v t, cc hi n cng v lao ng nh t ng chng. vi tnh, ghi t c k, s p ch in, l p trnh my tnh). Ki u ngh ny c k hi u l Nd. Ngh Ng i ti p xc v i ngh thu t (h a s, nh so n nh c, th trang tr, th sn). Ki u ngh ny c k hi u l Nn.

2/ M c ch lao ng: M c ch lao ng l k t qu m x h i i h i, trng i ng i lao ng. M c ch cu i cng c a lao ng trong ngh ph i tr l i c cu h i: Lm c g?. V d : M c ch c a ng i d y h c l mang l i ki n th c, h c v n cho con ng i, gip cho con ng i hnh thnh m t s ph m ch t nhn cch. M c ch c a th y thu c l lm cho ng i b nh tr thnh ng i kh e m nh, gip cho con ng i b o v v pht tri n s c kh e, th l c trong i s ng hng ngy. Cn c vo m c ch lao ng, ng i ta chia cc ngh thnh ba d ng sau y: Ngh c m c ch nh n th c i t ng (thanh tra chuyn mn, i u tra v n, ki m tra kho hng, ki m k ti s n). D ng ngh ny c k hi u l N. Ngh c m c ch bi n i i t ng (d y h c, ch a b nh, s n xu t cng nghi p, nng nghi p, th cng nghi p). D ng ngh ny c k hi u l B. Ngh c m c ch tm ti, pht hi n, khm ph nh ng ci m i (nghin c u khoa h c, sng tc vn h c ngh thu t, t o gi ng m i, thi t k th i trang). D ng ngh ny c k hi u l T.

V d : i t ng lao ng c a ng i lm ngh tr ng tr t l nh ng cy tr ng cng nh ng i u ki n sinh s ng v pht tri n c a chng nh t ai, c d i, c i m kh h u, th i ti t, tc d ng c a thu c tr su cc lo i Nh ng thu c tnh c a cy tr ng, c a mi tr ng pht tri n r t a d ng v ph c t p: s c pht tri n c a m m, phng th c di t c d i, kh nng thch ng c a cy i v i cch th c chm sc, v i th i ti t thay i. Cn c vo i t ng lao ng, ng i ta chia cc ngh ra thnh nm ki u. l: Ngh Ng i ti p xc v i thin nhin (tr ng tr t, chn nui, th y, b o v r ng). Ki u ngh ny c k hi u l Nt. Ngh Ng i ti p xc v i k thu t (cc lo i th n , th ti n, th ngu i, l p rp my truy n hnh v my tnh, th s a ch a cng c ). Ki u ngh ny c k hi u l Nk. Ngh Ng i ti p xc v i ng i (nhn vin bn hng, nhn vin ph c v khch s n, th y thu c, th y gio, th m phn). Ki u ngh ny c k hi u l N2. Ngh Ng i ti p xc v i cc d u hi u (ch b n

2013 11

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

3/ Cng c lao ng: Cng c lao ng bao g m cc thi t b k thu t, cc d ng c gia cng, cc phng ti n lm tng nng l c nh n th c c a con ng i v cc c i m c a i t ng lao ng, lm tng s tc ng c a con ng i n i t ng . Nh ng my mc bi n i nng l ng, x l thng tin, o l ng ch t l ng s n ph m, nh ng cng th c v quy t c tnh ton cng c coi l cng c lao ng. V d : C n c u l cng c lao ng, l cnh tay ko di c a th li my xc t v mang chuy n hng ha t v tr ny sang v tr khc. Xe v n t i l cng c lao ng c a nh ng ng i chuyn ch hng ha, lm tng s c mang vc c a h c khi n hng nghn, hng v n l n. Cn c vo cng c lao ng, ng i ta chia cc ngh thnh b n lo i sau y: Ngh v i nh ng hnh th c lao ng chn tay (khun vc, khi thng c ng rnh, l p t ng n c, qut rc). Lo i ngh ny c k hi u l Lt. Ngh v i nh ng cng vi c bn my (ti n, phay, xy d ng, li xe). Lo i ngh ny c k hi u l Lm1. Ngh lm vi c bn my t ng (lm vi c bn i u khi n, cc lo i my thu, my d t, my in hoa trn v i, ti n ho c phay cc chi ti t theo chng trnh my tnh...) Lo i ngh ny c k hi u l Lm2. Ngh lao ng b ng nh ng cng c c bi t nh ngn ng , c ch (d y h c, lm th, ma ht, nghin c u l lu n). Lo i ngh ny c k hi u l L. 4/ i u ki n lao ng: i u ki n lao ng y c hi u l nh ng c i m c a mi tr ng lm vi c. Cn c vo i u ki n lao ng, ng i ta chia cc ngh thnh b n nhm sau y: Ngh c n ph i tnh n mi tr ng o c, chnh tr l ch y u (x n, ch a b nh, d y h c, qu n gio t i ph m). Nhm ngh ny c k hi u l .

Ngh c ti n hnh trong khng gian sinh ho t bnh th ng (k ton, nh my, tr c i n tho i, lu tr ti li u, th may). Nhm ngh ny c k hi u l Ks. Ngh lm trong kho ng khng gian khong t, g n gi v i thin nhin (chn gia sc, sc v t trn ng c , tr ng r ng, b o v r ng, tr ng hoa). Nhm ngh ny c k hi u l Kk. Ngh c ti n hnh trong i u ki n c bi t (du hnh v tr , thm hi m y bi n, li my bay th nghi m, xy d ng d i n c). Nhm ngh ny c k hi u l K. T h p cc d u hi u Ki u, D ng, Lo i, Nhm c a m t ngh cho ta cng th c c a ngh . V d : Cng th c c a ngh d y h c l: N2BL; - Cng th c c a ngh li xe l: NkBLm1Kk

2013
12

T h t ra cng th c ngh cng ch b o m m c

tng i chnh xc v cc d u hi u ni trn. Hi n nay, vi c phn lo i ngh theo cng th c ngh l m t b c ti n m i trong qu trnh nh n th c th gi i ngh nghi p. n y ta th y r ng, c m t s ngh chung nhau cng th c. Do v y, n u khng ch n c m t ngh no , ta c th ch n cho mnh m t ngh khc c cng cng th c. Cng c nh ng ngh khc nhau nhi u ho c t v cng th c ngh . M t ng i s r t kh chuy n t ngh ny sang ngh khc m gi a hai ngh y c s khc bi t qu l n trong cng th c ngh .

T v n ch n ngh T v n ch n tr ng

T
C m nang h ng nghi p

M QUAN TR NG C A VI C CH N NGH

Theo th ng k, c kho ng 70% h c sinh vo i cha c gio d c h ng nghi p. Ng i ta v von: M t ng i c nh h ng ngh tr c khi vo i gi ng nh m t l khch trn ng di v i hnh l trn vai n ng tru, b c nh ng b c n ng n , ch m ch p nhng ch c ch n v h xc nh c h ng i, c ch th tr ng kh c nghi t nhng cng b ng gip h ng v ng trn i chn c a mnh. M t ng i khng c nh h ng ngh tr c khi b c vo i gi ng nh m t l khch lang thang trn con ng di v t n khng b n b , hnh l trn vai nh tnh nhng u th n ng tru, h r t d b v p ng tr c nh ng m t tri c a c ch th tr ng. i u cho th y vi c ch n ng ngh quan tr ng nh th no. N u ch n ngh ng, con ng i ph n kh i, nng su t lao ng cao; n u ch n ngh sai, con ng i bu n chn, nng su t lao ng gi m, t hn th l con ng i b h t h ng, m t phng h ng, hnh ng sai l m, tng lai u t i.

2013 14

13

1.CH N NGH QUY T NH QUAN TR NG C I


C bao gi b n t h i: Mnh nn theo u i cng vi c no xy d ng s nghi p? S c r t nhi u y u t nh h ng n vi c b n quy t nh ch n l a ngnh ngh no. Chng ti c b n g i sau y:

B n c n h t s c th c t khi xc nh cng vi c yu thch c a mnh. Hy t h i b n thch lm vi c g nh t. i u quan tr ng l b n c n c th m nh v kh nng ph h p v i yu c u cng vi c ny. V d , n u b n thch g p g nhi u ng i v c kh nng giao ti p t t, b n c th h ng mnh pht tri n lnh v c quan h cng chng. Ho c n u b n gi i mn ton v yu thch cng vi c tnh ton, b n c th ngh n ngh nghi p trong lnh v c ti chnh, u t hay ngn hng. B n cng nn cn nh c nh ng i u b n khng thch, th m ch l ght nh t b i v nhi u cng vi c c v r t th v nhng l i c m t s y u t khng ph h p v i b n. C. nh gi h ng pht tri n c a ngnh ngh b n mu n theo u i B n hy tm hi u th t k h ng i lu di c a ngnh ngh m b n d nh theo u i. B n s c th ph i i m t v i nh ng r i ro no? Trong tr ng h p ngnh ngh yu thch c a b n c m t tng lai kh m m t trong vng 5-10 nm t i (b n c th d a vo nh ng s li u th ng k trn cc phng ti n truy n thng hay dng kh nng phn on c a mnh xc nh), b n nn chuy n h ng sang ngnh ngh khc c kh nng pht tri n t t hn.

Thu nh p cao, c h i pht tri n ngh nghi p, c hai, m t cng vi c nhn h v n nh, hay cn i u g khc n a? B n nn cn nh c k vi c b n mong mu n g cng vi c trong tng lai. a s nhn vin c xu h ng ch n nh ng cng vi c c c h i pht tri n ngh nghi p b i v s m hay mu n h s c thu nh p cao hn t nh ng c h i nh th .

D. Quy t nh ch n ngh C th b n c nhi u l a ch n cho s nghi p trong tng lai; nhng b n ph i xc nh c cng vi c no th t s quan tr ng v h p d n i v i b n. B n nn so snh gi a i u l i v b t l i c a t ng l a ch n a ra quy t nh ng n. C m t cch n gi n gip b n y: b n hy ln m t danh sch li t k nh ng l i th v nh ng b t l i c a cng vi c b n yu thch. Khi b n s so snh d dng hn. B n cng c th tham kh o ki n c a nh ng ng i c kinh nghi m c c nh ng l i khuyn h u ch. Hy nh r ng, m t quy t nh tr c y khng bao gi rng bu c b n mi mi. Trong qu trnh lm vi c, c th b n s mong mu n pht tri n theo h ng khc, v th , ng ng i thay i. Lun c nh ng c h i m i ang ch n pha tr c gip b n tm h ng i ph h p nh t cho mnh.

2013 15

A. Xc nh th m nh c a b n ph h p v i cng vi c b n m c

B. i u g quan tr ng nh t i v i b n?

C m nang h ng nghi p

2.CC NGUYN NHN NH H NG N VI C CH N L M NGH


C m nang h ng nghi p

Ch n l m ngh l ch n nh m m t ngh khng tng thch v i mnh. y c hai : ngh mnh ch n ph i l ngh mnh thch, ng nhin, nhng cn ph i xt n y u t tng h p. Tng h p ch y u v hai m t: ph m ch t v nng l c. Ngoi ra, cn ph i xt n gi i tnh, s c kh e, hon c nh... v ch h ng c a b n thn. Y u t tng h p quan tr ng hn c . N u khng tng h p v i yu c u c a ngh , d ta c thch n u, s m mu n cng s b ngh o th i. Hn n a, s thch cha ph i l s tr ng. S thch thin v c m tnh, khng n nh. S tr ng m i l t ch t c a nng l c, n nh hn, b n v ng hn. Nhng b n ch c th bi t ngh c tng h p v i b n hay khng khi b n hi u r t r ngh mnh ch n, nh ng c i m cng nh yu c u c bi t c a t ng lo i ngnh ngh . Suy cho cng, c hai lo i nguyn nhn chnh d n n vi c ch n ngh khng tnh n nh ng d u hi u c a s tng h p. Lo i nguyn nhn th nh t thu c thi khng ng, cn lo i nguyn nhn th hai do thi u hi u bi t v cc ngh . D i y l m t s nguyn nhn :

2013 16

THI KHNG NG
A. Cho r ng ngh th th p km hn k s, gio vin THCS thua km gio vin THPT
Th c ra m i ngh (hay ng hn l m i chuyn mn) c nh ng b c thang tay ngh c a n. V d , cng nhn c kh c 7 b c tay ngh . Ng i cng nhn c o t o theo chng trnh ring, h c vai tr quan tr ng ring trong cc nh my, x nghi p. M t s b n coi nh cng vi c c a ng i th , c a th y gio c p I, c a c y t, ch coi tr ng cng vi c k thu t, c a th y gio d y b c Trung h c ho c i h c, c a bc s Chnh v th m ch nh h ng vo nh ng ngh c s o t o b c i h c.

C. D a d m vo ki n ng i khc, khng c l p vi c quy t nh ch n ngh


V th c nhi u b n ch n ngh theo mu n c a cha m , theo thch c a ng i l n, theo l i r r c a b n b. Cch ch n ngh ny d n n nhi u tr ng h p chn ngh v khng ph h p.

B. Thnh ki n v i m t s ngh trong x h i


Ch ng h n, coi lao ng chn tay l ngh th p hn, ch nhi u cng vi c d ch v l khng thanh l ch Th ng th ng, nh ng b n ny khng th y h t ngha c a y u t lao ng ngh nghi p, ng gp c a ngh v i x h i. l ngh c x h i th a nh n th khng th ni n s cao sang hay th p hn c.

D. B h p d n b i v ngoi c a ngh , thi u hi u bi t n i dung lao ng c a ngh


V d , nh v i cc ngh di n vin i n nh, d n chng trnh, ng i m u th i trang r t h p d n v i cc b n tr , nhng th o ngh th ph i rn luy n gian kh , v v y cng d gy nh m l n i v i ai ch thch v ho hoa b n i c a ngh . Ho c nhi u b n thch i y i nn ch n ngh thm d a ch t, khi vo ngh , th y cng vi c c a mnh g n v i r ng ni, quanh nm ph i ti n hnh cng vi c kh o st, t c d p ti p xc v i cu c s ng thnh th , thi u i u ki n giao lu vn ha v khoa h c, do t ra chn ngh . C ng i ch tin vo qu ng co c a cc c s o t o m ch n ngh vo h c cng s d chn tr ng, chn ngh .

V v y, c b n cho r ng h c xong c p I l ki n th c xin vo h c ngh t i cc tr ng d y ngh . C b n l i ngh, v i v n li ng l p 12, mnh h c tr ng ngh no m ch ng c. Th c ra, ngh nghi p lun thay i n i dung, phng php, tnh ch t lao ng c a n. Ng i lao ng khng lun lun h c h i, trau d i nng l c th kh c th p ng v i yu c u v nng su t v hi u qu lao ng.

E. Cho r ng t thnh tch cao trong vi c h c t p m t mn vn ha no l lm c ngh c n n tri th c c a mn


V d , c ng i h c gi i mn vn ch n ngh lm phng vin bo ch. ng l ngh ny c n n ng i vi t vn hay, di n t t t ng rnh m ch. Song, n u khng nhanh nh n, tho vt, nng ng, dm xng xo th khng th theo u i ngh ny c. Sai l m y l do khng th y r ng nng l c i v i mn h c ch l i u ki n c n, ch cha l i u ki n theo u i ngh mnh thch.

Do , c hai tnh tr ng th ng g p: ho c nh gi qu cao nng l c c a mnh, ho c nh gi khng ng m c v khng tin vo b n thn. C hai tr ng h p u d n n h u qu khng hay: N u nh gi qu cao khi vo ngh s v p ph i tnh tr ng ch quan ban u, th t v ng lc cu i. Cn n u nh gi qu th p, chng ta s khng dm ch n nh ng ngh m ng ra l nn ch n. C tr ng h p ng nh n mnh c nng khi u v ngh h p d n, th i th ng m ch n ngh , khi vo ngh g p th t b i s chn n n.

H. Thi u s hi u bi t v th l c v s c kh e c a b n thn, l i khng c y thng tin v nh ng ch ng ch nh y h c trong cc ngh


i u ny cng r t d gy nn nh ng tc h i l n: ng i y u tim l i ch n ngh nui d y tr , ng i hay vim h ng v ph i l i nh h ng vo ngh d y h c, ng i c b nh ngoi da l i i vo ngh d u m

2013 17

G. Khng nh gi ng nng l c lao ng c a b n thn nn lng tng trong khi ch n ngh

C m nang h ng nghi p

F. C quan ni m tnh v tnh ch t, n i dung lao ng ngh nghi p trong cc lnh v c s n xu t, qun m t nh ng tc ng m nh m c a cch m ng khoa h c cng ngh ngy nay

THI U HI U BI T NH NG YU C U C A NGH
C m nang h ng nghi p
Ngh trong x h i h t s c a d ng v nh ng yu c u c a ngh t ra cho ng i lao ng cng h t s c khc nhau. Ngoi nh ng yu c u chung nh t l lng yu ngh , th c trch nhi m, lng tm ngh nghi p cn c n quan tm trnh nh ng khuy t t t c a c th . H u nh cc thi u st khng h i g n s c kh e, nhng chng l i khng cho php ta lm ngh ny hay ngh khc. V d , v i ngh thu th cng, ch c n hay ra m hi lng bn tay l cc b n khng th lm t t cng vi c k thu t c a ngh , m c d m hi tay khng lm cho b n suy gi m th l c. Ngh i h i ng bn my khng cho php tuy n ng i m c t t bn chn b t (s ti p xc c a bn chn i v i m t t qu l n). C nh ng ngh nhn hnh th c b ngoi th gi ng nhau, nhng nh ng yu c u lao ng thu n ti n v i ng i lao ng l i khc nhau. V d nh cng vi c c a ng i li xe v n t i v ng i li xe c n tr c, c hai u cng ng i sau tay li, i u khi n t c xe lun thay i v i h i ng i lao ng khng c m c ch ng m mu, ch ng ng g t, l i ph i c ph n ng nhanh. Nhng i v i li xe c n tr c, do xe c n tr c khi nng chuy n m t kh i l ng hng l n nn khng c ni c m t ph ng nghing qu ba v n r t d b l t xe, ng i li xe c n tr c ph i c nng l c b ng m t nh gi nghing c a m t t ni xe th t chnh xc v ph i c m nh n c t c v h ng gi b ng da c a mnh, v khi quay c n tr c ang mc hng ph i tnh n t c v h ng c a gi. Ch v i ng i c nng l c nh v y m i h n ch c tai n n khi c u m t v t n ng.

2013 18

Ngh no cng yu c u ng i lao ng ph i ch vo cng vi c. C ngh i h i ng i lao ng ph i t p trung s ch vo m t i t ng (quan st mn hnh c a my vi tnh), nhng c ngh c n ng i lao ng s phn ph i ch n nhi u i t ng trong cng m t lc (d y h c, hu n luy n phi cng, i u ng ga). L i c ngh c n n s di chuy n ch , t c l nhanh chng chuy n ch t i t ng ny sang i t ng khc (li xe, li tu, phin d ch).

Ngh no cng yu c u con ng i c th l c t t, d o dai trong cng vi c. Song c ngh c n n s d o dai v c b p, c ngh l i i h i s d o dai c a h th n kinh. Ng i cng nhn b c vc b n c ng ph i lin t c b vc n ng hay li xe chuy n hng nhi u gi lin t c. Cn ng i nghin c u khoa h c c khi ph i c li n 10 gi m t ngy th vi n, hn n a vi c th ng ko di hng thng. C hai u c n s c kh e t t, d o dai, nhng m t bn dng c b p, bn kia dng tr c. V y, khi ch n ngh m i ng i chng ta ph i bi t ngh c yu c u nh th no i v i ng i lao ng. Khng c nh ng ph m ch t tm l v sinh l p ng yu c u c a m t ngh c th th ng ch n ngh . V d : Ng i ph n ng ch m ch p khng nn vo ngh li xe, ng i tnh qu hi u ng, khng nn ch n ngh i u ng thng tin giao thng, i n l c, qua h th ng m ng mn hnh

2013 19

C m nang h ng nghi p

THI U THNG TIN V TH TR NG LAO NG


C m nang h ng nghi p
Th tr ng lao ng l ph m tr kinh t c a n n kinh t hng ha v n ng theo c ch th tr ng. N hnh thnh, pht tri n v ho t ng trong m i quan h h u c v i cc th tr ng khc (th tr ng hng ha, th tr ng ti n t ...) trong m t th tr ng x h i th ng nh t. Th tr ng lao ng bi u hi n quan h lao ng di n ra gi a m t bn l ng i lao ng v m t bn l ng i s d ng lao ng d a trn nguyn t c th a thu n, thng qua cc h p ng lao ng. Ng i lao ng c o t o ho c khng c o t o u tham gia vo th tr ng lao ng v b chi ph i b i quy lu t c nh tranh, thu m n, l i nhu n v hi u qu . Do v y, ng i lao ng ph i quan tm y t i ch t l ng (tri th c, k nng, k x o) - gi thnh - th i i m (p ng) khi h tham gia vo th tr ng lao ng. l yu c u h t s c kh t khe i h i s tch ly kinh nghi m v h c ngh su t i c a ng i lao ng n u nh h mu n c vi c lm v thu nh p cao. Thng tin v th tr ng lao ng: l nh ng thng tin v nhu c u s d ng nhn l c c a t nh, thnh ph trong k ho ch nm: nhu c u s d ng nhn l c cc lo i cho cc vng kinh t tr ng i m, khu cng nghi p, khu ch xu t v cho cc lo i doanh nghi p v lin doanh c a cc thnh ph n kinh t khc.

2013 20

THI U I U KI N TI CHNH THEO H C NGH


Nhi u ng i ch n c ngh ph h p nhng thi u i u ki n ti chnh theo h c nh khng ti n ng h c ph, khng c i u ki n tr i h c. Nhi u gia nh c con thi vo tr ng i h c nhng nh ph i cho con nh v thu nh p c a gia nh khng s c cung ng cho vi c h c c a con em.

A. T i sao mu n Nh n bi t mnh?
Nh n bi t mnh l yu c u tr c tin c a ch n ngnh ngh . i u ny c ngha r t quan tr ng nh i v i ngnh ngh l a ch n c a chng ta, duy tr s ti n hnh c a ho t ng ngnh ngh , hi u qu c a ho t ng ngnh ngh . Th nh t: Nh n bi t mnh m t cch chnh xc l m u ch t c a ch n ngh Chng ta cho r ng nh n bi t b n thn mnh l m u ch t c a l a ch n ngnh ngh . Nh tm l h c ng i Anh Adrer cho r ng khi ni m b n thn do nh n th c b n thn r nt l s hnh thnh n nh tng i, l m t m t xch trong h ng d n ngnh ngh . L a ch n ngh nghi p ch l v n th i gian, m i ng i u bi t d a vo m c tiu c a chnh mnh v tm tr ng nh n th c b n thn m a ra s nh gi cao th p i v i chnh mnh. Sau l i ph i h p i v i s hi u bi t v ngh nghi p v nh ng tin t c ngh nghi p c lin quan n nhu c u c a x h i, cu i cng m i lm ra nh ng gi i quy t chnh sch ngh nghi p. Th hai: Nh n bi t mnh m t cch chnh xc l ng l c duy tr vi c ti n hnh bnh th ng ho t ng ngh nghi p Ti n hnh bnh th ng ho t ng ngh nghi p c n ph i duy tr m t s ng l c. Nh ng ng l c ny c nh ng y u t c a bn ngoi l nh ng y u t khch quan nh thu nh p kinh t , a v x h i c a ngh nghi p, phc l i x h i c a ngh nghi p, quy n l i ngh nghi p v.v Ngoi ra, cn c m t s y u t n i b l nh ng y u t ch quan mang l i s ti n hnh bnh th ng c a ho t ng ngh nghi p nh nng l c k t c u c ph i h p v i yu c u c a ho t ng ngnh ngh , quan ni m ngh nghi p, ph m ch t, ch ngh nghi p, h ng th ngh nghi p, ph n nh l i thnh tch trong ho t ng ngh nghi p v.v Nh ng nhn t ch quan ny h n ch nh n th c c a b n thn. Do mu n b o m ti n hnh thu n l i ho t ng ngh nghi p c n ph i nh n bi t b n thn mnh m t cch chnh xc.

Th ba: Nh n bi t mnh m t cch chnh xc nh h ng tr c ti p n hi u qu cng vi c Nng l c nh h ng tr c ti p n hi u su t c a ho t ng. Hon thnh thu n l i b t c cng vi c no u ph i c hai lo i kh nng l kh nng thng th ng v kh nng c bi t. Cc nh tm l h c u cho r ng, m i lo i nng l c c bi t u l h n ch , c u thnh nh ng ph m ch t tm l c a ch t l ng ho t ng ngnh ngh , nh ti x xe but chuyn nghi p c n c c m gic c tnh v n ng, ng tc tr c nghi m m t, th gic v chi ph i cao, thay i t c nh y bn y l nh ng thnh ph n t ch c tm l quan tr ng trong ho t ng ngnh ngh ny. Nh ng thnh ph n ny nh h ng tnh hi u qu c a cng vi c. M nng l c ngnh ngh c a m i c th c bi t cng ph i khng ng ng c b i d ng v nng cao nh n th c c a b n thn.

2013 21

C m nang h ng nghi p

3. V Y TR C KHI CH N NGNH LM SAO NH N BI T MNH ?

B. Nh n bi t mnh nh th no?

C m nang h ng nghi p

Th nh t: Thng qua thi c a ng i khc nh n bi t mnh Nh tm l h c Henny ni: Gi a ng i v i ng i c th xem nh l ci gng soi sng cho nhau, u c th chi u ra hnh t ng c a ng i ny tr c m t ng i khc. Ng i bn c nh quan st chnh xc thng qua ng i ng ngoi quan st, chi u ra c nh n th c i v i b n thn. N u nh b n h c ho c ng nghi p c a b n u b ng lng v i vi c h c t p v lm vi c cng v i b n, vui v v i vi c gip b n, c th ni r ng b n nh t nh c ti nng khc; n u nh b n h c v ng s tn tr ng b n, th y c v lnh o thch b n, vui v k t b n v i b n, i u ny c th ni nh t nh b n c y nh ng ph m ch t vui v m ng i khc nh n c. Ng c l i, n u nh b n h c ho c ng s i v i b n tn knh m khng dm g n, khng b ng lng as ng cng v i b n, th m ch chn ght b n. Trong nh ng tnh hu ng thng th ng, th nn ni r b n c nh ng khuy t i m nh th no m khi n m t s ng i chn ght. ng nhin, thi c a ng i ng ngoi quan st, khng nh t nh c kh nng nh gi ton di n m t ng i, nhng thi c a i a s t nh t cng khi n cho b n nh n ra nh c i m c a mnh.

Th hai: Thng qua s so snh c a ng i khc mang l i s nh n th c cho chnh b n thn C so snh m i c phn bi t. Trn th c t , m i ng i i v i qu trnh nh n th c b n thn, lun ph i thng qua vi c so snh v i ng i khc m i bi t nng l c c a mnh nh th no. Trong khi so snh, d nhin l chng ta khng th khng xem tr ng i m s , ng c l i c n ph i ch tr ng n nng l c v thnh tch th c t . Thng qua vi c so snh, chng ta c th nh n th c c s tr ng v khuy t i m c a chnh mnh, nh n bi t chnh xc chnh mnh trong s so snh v tr v t t c cc m t trong m ng, trnh tnh tr ng g i l l i ni khng i i v i vi c lm. M t ng i c yu c u l a ch n ngh nghi p n u nh khng ch n v n so snh gi a ng i ch n ngnh c nh tranh trong c ng ng, th r t kh phn on xc su t thnh cng c a chnh mnh.

2013 22

Th ba: Chm ch l ng nghe nh ng ng i xung quanh nh gi v b n thn mnh Tr c tin, nn l ng nghe ki n c a ng i thn, b n b. T c ng ni: Tri t m c nh ph , c ngha l hi u r b n tnh c a ng i con khng ai gi i hn b ng ng i lm cha m . Ni r hn v h l nh ng ng i i tr c, l ng i t ng tr i, v th ki n c a h chng ta khng th khng l ng nghe. Trn th c t c r t nhi u ng i tr tu i h c cao, nhng trong v n l a ch n ngh l i khng ch u l ng nghe ki n c a cha m m t cch nghim tc, th m ch cn l i m t cch qu ng. y cng l m t xu h ng m chng ta ph i ch kh c ph c. K ti p l ph i khim t n ti p nh n s h ng d n, ph bnh c a th y c, lnh o. B n c n ph i bi t ti p nh n ki n, s ph bnh, nh gi cng b ng khch quan c a nhi u ng i, ng th i d a vo nh n th c b n thn m t cch chnh xc. Hay ni r hn l ph i nghim tc l ng nghe nh ng l i khuyn chn thnh c a ng i thn, b n b, ng s

C. Khi ch n ngh nn ch nh ng i m no?

Th nh t: Ph i c nhn xa trng r ng C r t nhi u ng i khi l a ch n c quan lm vi c th ng c ci nhn qu g n, m t m c coi tr ng i u ki n i ng t t, th lao kh cao m b i nh ng ni c c s h t ng ho c nh ng ni h o lnh. Quan ni m ny ni ra th r t n gi n nhng i a s u c xu h ng nh v y. Nn bi t, t xa n nay, c r t nhi u ng i thnh t u u l t t ng l p th p nh t, nhng thng qua s n l c c a b n thn, c ng v i khi lm vi c c m c tiu r rng, h thnh cng r t r c r . V th m i ni: T t ng cng t qu n chu, mnh t ng cng t lnh t t. Th hai: Ph i khi n nng l c c a b n thn mnh ph h p tng x ng v i ch c v c a mnh Ch c v c a c quan v ti n lng thu ht b n th nhi u v k , nhng trnh v nng l c lm vi c c a b n nh th no, l m t v n h t s c quan tr ng. B i l , m c d ch c v c a c quan no r t n gi n, nhng l i khng ph h p v i trnh nng l c v lo i hnh c a b n. Ng c l i c m t s ch c v h t s c quan tr ng v yu c u i h i ph i c nng l c lm vi c r t cao, nhng l i ph h p v i trnh lm vi c chuyn mn c a b n. V th , ng i c yu c u vi c lm c n ph i cn nh c cho k v n ch c v v nng l c, trnh lm vi c chuyn mn c a mnh. C nh v y, b n m i c th pht huy c ti nng c a chnh mnh m t cch thch h p. Th ba: C n ph i ch tr ng hi u ng x h i c a c quan lm vi c C m t s c quan c i u ki n v t ch t u i r t t t nhng l i khng c x h i tn tr ng, ng c l i c m t s c quan tuy i u ki n v t ch t km u i nhng l i c x h i tn tr ng. l i u khng ai c th ch i ci c. V n b n cng c n ph i cn nh c cho th t k .

2013 23

C m nang h ng nghi p

Khi chng ta l a ch n ngnh ngh , c n ph i lm c nh ng i m sau:

4. M I QUAN H GI A TNH CCH V NGH NGHI P


C m nang h ng nghi p

A. C TRNG V PHN LO I C A TNH CCH


Chng ta c n ph i l a ch n ngh nghi p thch h p v i chnh mnh, tr c tin ph i bi t nh n th c tnh cch c a mnh chnh l m t nhn t h t s c quan tr ng. Nh n bi t tnh cch c a b n thn th c n ph i n m b t c trng c b n c a tnh cch. Nh ng c trng ny thng th ng c th kh o st b n phng di n sau y:

2013 24

(1) c trng ch c a tnh cch


y l ci m c i u ti t hnh vi b n thn v trnh c a ng i t gic, bi u hi n m t ng i i v i m c ch c a hnh vi b n thn chnh xc m su s c, c th km ch mnh m t cch ch ng hay khng, trong tnh hu ng kh khn v kh n c p c kh nng nhanh chng a ra ch n l a m t cch chnh xc hay khng v v i ngh l c kin c ng c th a ra quy t nh m t cch tri t hay khng? Nh ng c trng tnh cch thu c v cc m t ny bao g m: tnh c l p, tnh k lu t, tnh t ch c, tnh ch ng, s c t km ch , tnh quy t on, tnh dng c m, tnh kin nh n, tnh c n th n, cng v i nh ng c tnh tri ng c nh tnh nng v i, tnh m qung, tnh l mng, nht gan, do d thi u quy t on, g p vi c l i s khng thch, t do ng o m n, u h ui r n, khinh su t thi u suy ngh v.v u l nh ng nhn t h t s c quan tr ng.

(2) c trng thi c a tnh cch


c trng thi c a tnh cch tr c tin l bi u hi n nh ng thi c a m t ng i i v i x h i, i v i ng i khc v i v i chnh mnh. V d nh c trn y lng tin i v i x h i, i v i s nghi p, i v i cu c s ng; c s quan tm i v i t p th , i v i ng i khc; yu m n i v i cng vi c, thnh qu lao ng; c yu c u nghim kh c i v i b n thn v.v Nh ng thi trn u c m i quan h v i nhau v nh h ng l n nhau.

(3) c trng l tr c a tnh cch


Chng ta l y s khc bi t c th c a m t nh n th c tnh cch g i l c trng l tr c a tnh cch. Nh ng ci khc bi t ny bi u hi n trong nh ng c i m tri th c, c th phn thnh tri th c b ng v quan st ch ng; ho c phn thnh li t k chi ti t v khi qut; th s v tinh t . phng di n tr nh th c bi u hi n tnh quan st khch quan ho c tnh tr u t ng. V m t t duy th c th bi u hi n s nng c n hay su s c c a s t duy, n nh v khng n nh c a t t ng, gi i v suy ngh c l p hay l n trnh v n . V m t t ng t ng th c th bi u hi n v c m gic hi n th c ho c thot ly th c t , n i dung qu ng i ho c nh h p v.v

Thng th ng bi u hi n b n m t nh thi m nh m c a ho t ng tinh th n, tnh n nh, tnh b n b v quan i m chnh. C m t s ng i c th nghi m tinh th n su s c, bi u hi n tinh th n vui v , sinh ng th d b tinh th n chi ph i, nng l c kh ng ch th p c nh h ng r t l n i v i cng vi c. M t s ng i tinh th n th nghi m y u t, nng l c kh ng ch ch cao, khng d b tinh th n lung lay, tinh th n cng nh h ng khng nh i v i cng vi c. M t s ng i c tinh th n n nh, b n b ng tr c nh ng vi c tr ng i th ng b th t b i. M t s ng i c b nh nng l nh th d kch ng, tm tr ng khng n nh, khi ng tr c thnh cng th l i qun h t nh ng g tr c kia, khi ng tr c th t b i th m t my . Ng i c tinh th n d i do, s ng l c quan vui ti, ch kh m nh m , lun h ng v pha tr c. Ng i bi quan th ng c nh ng phi n no u tr m, khng c tinh th n lm vi c, th t v ng Cc lo i c trng c a tnh cch l m t th h u c c lin quan l n nhau, ch d n ngh nghi p gip ng i c yu c u lm vi c hi u r cc m t c a c trng tnh cch c a chnh mnh, n ph thu c vo s ch n l a ngh nghi p m t cch chnh xc, c bi t l c ngha quan tr ng thch ng v i ngnh ngh .

2013 25

(4) c trng tinh th n c a tnh cch

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

B. NH V NGH NGHI P V LO I HNH TNH CCH


Quan h gi a ngh nghi p v tnh cch c th quan h xc ti n v i nhau, h n ch l n nhau. l M t khc, tnh cch c d n d n hnh thnh trong th c ti n cu c s ng qua m t th i gian di. Ng i lm chung m t cng vi c ho c s ng chung m t hon c nh, v tnh cch cng lun lun c nh ng c i m chung no , y cng g i l tnh cch ngh nghi p. Tnh cch ngh nghi p l nh ng ho t ng m b n thn yu c u. Tnh cch ngh nghi p chnh l nhn t t o nn nh ng ho t ng trong ngh nghi p. Ngh nghi p c bi t s t o nn tnh cch c bi t, nhn vin ph c v c tnh cch nhi t tnh, chu o, kin nh n, thi n ha, ng i lm cng tc vn ngh c c trng l ho t bt, vui ti, tnh c m phong ph, ng i lm cng vi c khoa h c c thi tn tr ng s th t, u c hnh thnh trong ho t ng ngh nghi p thch ng v i yu c u ngh nghi p. Nh ng cng vi c khc nhau cng c nh h ng r t l n i v i s hnh thnh c a tnh cch, s th k ch, ho phng c a cng nhn d u m , s tinh t , chnh xc c a ng i s a ch a nh ng my mc t m , s dng c m, gan d c a nh ng ng i lm vi c trn khng trung u l nh ng k t qu c a a v c bi t trong th c ti n cu c s ng thch ng hon c nh h c t p th c ti n.

26

Tr c tin, l a ch n ngh nghi p ph i xem xt ph m ch t tnh cch ngh nghi p c a c th , c g ng ch n l a cng vi c m n ph h p v i c i m tnh cch c a c th . Do m i m t cng vi c u ph i a ra yu c u c i m nh t nh c a ph m ch t, tnh cch c a ng i lm vi c. Mu n thch ng v i ngnh ngh no th c n ph i c y cc c trng tnh cch c a yu c u ngnh ngh . V d tr thnh m t th y gio n i ti ng, ngoi vi c ph i c ngu n ki n th c phong ph ra th cn ph i c s yu m n ngnh gio d c, ph i c nh ng ph m ch t t t p nh trch nhi m, nhi t tnh, chnh tr c, khim t n i v i h c sinh; tr thnh bc s t t nhin c n ph i c tinh th n ch ngha nhn o c u gip ng i ho n n n, giu lng thng ng i v tinh th n trch nhi m ph i cao, v i thi lm vi c khng cht c u th , c tinh th n c u ti n; tr thnh m t nhn vin k s k thu t, c n ph i c tinh th n h p tc c a ch ngha t p th v tnh c n th n, tnh kin tr, tinh th n c i cch m i; tr thnh m t cn b n i ti ng, t t c n ph i c s quan tm n vinh d v l i ch c a t p th , c tc phong dn ch c a tinh th n v vi c cng, qun l i ch c nhn v ph i c quan h m t thi t v i qu n chng. Ng c l i, n u khng c nh ng ph m ch t tnh cch t t tng ng v i yu c u ngnh ngh th khng th c cng vi c t t thch ng.

2013

5. M I QUAN H GI A NGH NGHI P V NNG L C A. NNG L C V NNG L C NGH NGHI P


Nng l c l ch c trng tm l c tnh m nh h ng tr c ti p n hi u su t, lm cho nhi m v c th hon thnh thu n l i. Nng l c lun lin k t ha h p v i ng i hon thnh ho t ng nh t nh. ng th i, n l m t lo i ho t ng no kh o st nng l c c a con ng i, v d : ha t u v i u khc i v i ng i t ng ho t ng m nh c l chuy n khng th thi u c, t l c a s chnh xc quan h i v i ng i t ng ho t ng h i h a l khng th thi u st. Thi u nh ng c trng tm l ny th s nh h ng n hi u su t c a ho t ng, lm cho nh ng ho t ng ny khng th ti n hnh thu n l i, v nh ng c trng tm l ny chnh l b o m c lin quan n ho t ng hon thnh c a nng l c. Nhng ng th i khng ph i bi u hi n ra nh ng c trng tm l trong t t c ho t ng u l nng l c, v tr c ti p nh h ng hi u qu ho t ng. Lm cho nhi m v ho t ng hon thnh thu n l i c a c trng tm l, m i l nng l c. Gi ng nh nh ng c trng: nn nng, ho t bt, v ng vng. Tuy nhin v i ho t ng c th ti n hnh thu n l i hay khng c quan h nh t nh, nhng thng th ng m ni, chng ng th i khng ph i l i u ki n c b n nh h ng n hi u su t ho t ng, v v y khng th g i l nng l c.

Nng l c ngh nghi p l s pht tri n i ln theo th i gian v ngh nghi p chuyn mn, tr c ti p nh h ng n hi u su t lao ng, lm cho c nhn hon thnh nhi m v v thu n l i trong thng ti n ngh nghi p. B t lu n b n lm ngh g cng lun ph i m b o i u ki n tm l nh t nh, v d ng i th y gio ph i hon thnh ho t ng d y h c, ngoi l p tr ng, quan i m, tri th c chuyn nghi p c th , ng i th y cng ph i chu n b cho mnh nng l c t ch c s p x p cng vi c khoa h c v hi u qu , nng l c tr nh , nng l c bi u t t ng thng qua l i ni gi ng bi trn c s gio n bin so n,v.v.. i v i ng i gim c, ngoi ki n th c v am hi u cng ty cng nh s v n hnh c a cng ty, b n c n chuyn mn nghi p v th t v ng v nh ng k nng qu n l v i u hnh m t t ch c, bi t d ton, k nng giao ti p Ni chung, pht tri n ngh nghi p, b n c n tch ly v h i t nhi u nng l c, k nng ph h p v i m ng cng vi c b n ang lm. Ho t ng c a con ng i l r t a d ng, nng l c c a con ng i cng c cc lo i hnh a d ng phong ph. T gc khng gi ng nhau c th phn lo i khng gi ng nhau i v i ti n hnh nng l c. Thng th ng c th em nng l c phn thnh nng l c thng th ng, nng l c c bi t, nng l c thao tc v nng l c giao ti p x h i.

2013 27

C m nang h ng nghi p

B. PHN LO I NNG L C
C m nang h ng nghi p (1). Nng l c thng th ng:
Nng l c thng th ng l cc lo i ho t ng u c m t s nng l c chung m c n thi t. Tng ng v i nh ng ng i thng th ng bao g m:

28

Nng l c ch : Ch ho t ng tm l t p trung v nng l c thin h ng i v i th gi i s v t nh t nh, l nhn t quan tr ng nh h ng n hi u su t ho t ng ngh nghi p. Khc bi t c a nng l c ch c a con ng i ch y u bi u hi n cc m t nh ph m vi c a ch , ph i h p ch , tnh n nh c a ch v tnh di chuy n c a ch .

Nng l c quan st: L m t lo i c m c tiu d tnh, c k ho ch, qu trnh tri gic c a ch ng. Quan st t t c a v x h i c a tri gic, trong t t c cc lnh v c c a th gi i tri th c nhn lo i v th gi i c i t o, n u u c tc d ng quan tr ng. Khc bi t c a nng l c quan st ch y u th hi n trong lo i hnh quan st khng gi ng nhau. V d nh: lo i hnh phn tch c a quan st, lo i hnh t ng h p c a quan st v lo i hnh t ng h p phn tch v.v Nng l c t duy: L ch nng l c phn tch, t ng h p, tr u t ng, t ng qut i v i s v t, l trung tm c a k t c u tr l c. S khc bi t c a nng l c t duy c th ch y u bi u hi n cc m t nh: tnh r ng l n v tnh su s c c a t duy, tnh c l p v tnh ph phn, tnh linh ho t v tnh nh y c m.

2013

Nng l c tr nh : L ch nh ng ng i c nng l c c a phn bi t s v t, duy tr h i c i v i qu kh . Bao g m cc m t nh t c c a tr nh , tnh b n b v tnh chnh xc, l ph n quan tr ng c a k t c u tr l c.

Nng l c t ng t ng: L ch nng l c bi u t ng ti n hnh gia cng c i t o m sng t o hnh t ng c trong no ng i i v i no. Ai-yin-si-tan g i n l nhn t th c t i trong nghin c u khoa h c. Nng l c t ng t ng l nh ng nhn vin thi t k cng trnh, ki n trc s, k s c gi i, thi t k th i trang, ng i lm cng vi c ngh thu t v t t c nh ng ho t ng c tnh sng t o.

Nm lo i nhn t c a nng l c thng th ng, trong qu trnh nh n th c, c tc d ng c bi t c a cc lo i. C th ni, nng l c ch l c nh v c a ho t ng nh n th c, l i l nhn t duy tr c a ho t ng nh n th c; nng l c quan st l i m t c a ho t ng nh n th c v l ngu n n c c a ho t ng nh n th c; nng l c tr nh l kho tng c a nng l c nh n th c, cng l m t trong nh ng phng php ch y u c a ho t ng nh n th c; nng l c t ng t ng l i cnh c a ho t ng nh n th c, l i l i u ki n ho t ng c a tnh sng t o. Y u t c a nng l c thng th ng v a l quan h tng tr l n nhau v a l thu c d c ch tng h l n nhau. Trnh c a m t nhn t no khng nh ng nh h ng n trnh c a b n lo i nhn t khc, cng nh h ng n trnh tr l c. Nng l c c a ton m t pht tri n b n thn, th s khi n nm y u t l n u c th pht tri n t t. N u eo u i m t y u t no , m xem nh pht tri n c a cc y u t khc, u s t o nn m t thng b ng c a k t c u nng l c.

2013 29

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p 2013 30

(2). Nng l c c bi t
Nng l c c bi t l ch nng l c hon thnh thu n l i m t ho t ng no m c n ph i chu n b . V d lm cng vi c gio d c c nng l c c v nng l c bi u t; lm nghin c u ton h c c n ph i c nng l c tnh ton, nng l c khng gian v nng l c t duy logic; lm cng vi c m nh c c n ph i c c m gic ti t t u v i u khc v.v B t c m t lo i ngh nghi p no u ph i c yu c u nng l c chuyn mn nh t nh, m t ng i n u nh thi u nng l c c bi t v thch ng cng vi c th r t kh m m nh n c cng vi c. Do , hi u c nng l c c bi t m cc lo i ho t ng ngh nghi p c n thi t v tnh c hi u su t c a h ng d n l i u r t c n thi t. Nng l c thng th ng v nng l c c bi t ng th i khng tch r i m l m i quan h h u c. Nng l c thng th ng l s pht tri n, l i u ki n c l i sng t o s pht tri n c a nng l c c bi t. ng th i l s pht tri n c a nng l c c bi t trong m t lo i ho t ng, cng s thc ti n s pht tri n c a nng l c thng th ng.

(3). Nng l c thao tc


Nng l c thao tc l ch nng l c c a thao tc k thu t, lao ng s n xu t. X h i hi n i s c n nh ng ng i t n d ng tr c, ng i lao ng tr c cng c n nh ng thao tc th c t . Nng l c thao tc c a h c sinh trung h c tr thnh nhn t h n ch c a ngh nghi p thch ng. B i d ng nng l c c ng tay l m t trong nh ng n i dung quan tr ng m nhi u gio trnh c a tr ng i h c c i cch. B i d ng nng l c thao tc khng nh ng bi u hi n ng tc b ngoi m cn gip cho con ng i c th c i u ch nh b n thn khng nh ng tc d ng ph thu c vo th gi i mi tr ng m cn ph thu c vo vi c b i d ng ph m ch t ch v tr l c m n tng quan cho con ng i.

(4). Nng l c giao ti p v i ng i khc


Nng l c giao ti p v i ng i khc l ch nng l c tham gia cu c s ng qu n th x h i, giao ti p v i nh ng ng i xung quanh v duy tr nh p nhng. N l m t c b n c a nng l c ti n c b n thn m b t k ng i no khng th thi u. M t ng i m khng bi t giao ti p v i ng i khc, s khng nh n c s tn tr ng c a ng i khc. X h i hi n i, b t lu n lm ngh nghi p g, hon thnh cng vi c g u c n thi t ph i giao ti p v i ng i khc. C ng i ti n hnh phn tch i v i k t c u nng l c c a ng i lm cng vi c qu n l, a ra ng i lm cng vi c qu n l nn c y nng l c c a ba m t: nng l c nghi p v , nng l c qu n l v nng l c giao ti p. Nng l c nghi p v c a nhn vin qu n l v nng l c qu n l c a c p b c khng gi ng nhau v c th c khc bi t, nhng b t c nhn vin qu n l m d c p b c no u nn c y nng l c giao ti p v i ng i khc kh cao. Do , nng l c giao ti p l i u ki n r t nhi u ngh nghi p khng th thi u.

Nghin c u l lu n v bi u hi n r th c ti n, nng l c giao ti p ch y u bao g m m y m t d i y:

TH NH T , nng l c c m nh n

giao ti p, l ch nng l c c m tri c a tr ng thi tm l ho c ho t ng tm l nh i v i t t ng, tnh c m, nhu c u, ng c khc v nh h ng n nng l c c m nh n c a trnh khc i v i l i ni v hnh ng c a b n thn.

TH HAI, nng l c tr nh s v t,

TH BA, nng l c l gi i giao t .

l nng l c tr nh c a con ng i bi u hi n c bi t trong giao ti p, n i dung tr nh s vi c l t t c tin t c c lin quan n ho t ng giao ti p v i t ng giao ti p. V d nh h tn giao ti p, tu i tc, hon c nh gia nh, s thch h ng th, tr ng thi tm tr ng, c trng c tnh c a i t ng v.v N i dung giao ti p v hon c nh giao ti p v i nhau cng ph thu c vo ph m vi c a tr nh nhn v t.

T c l nng l c m t t ng, tnh c m v hnh vi l gi i ng i khc. L gi i l c u n i c a n i li n hai tm linh, gi i v l gi i ng i khc l i u ki n m khng th thi u chi n th ng tn nhi m c a ng i khc.

TH T, nng l c t ng t ng giao t , t mnh vo hon c nh c a i phng suy ngh, t ch c v , l p tr ng v hon c nh suy ngh v n c a i phng v nh gi nng l c c a hnh vi i phng. TH NM, nng l c phong v

bi u t. y l bi u hi n bn ngoi c a nng l c giao ti p v i ng i. C ch , l i ni, phong v lu lot, c cch bi u t tnh c m c a s c c m ha l bi u hi n c a nng l c giao ti p v i ng i kh cao.

2013 31

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

T ng h p c a nm lo i nng l c k trn, chnh l c u thnh m t nng l c giao ti p c a con ng i. Thi u nng l c ny chnh l khng c cch sng t o khng kh tm l qu n th t t p, khng c cch x l nh p nhng cc m i quan h c a nh ng ng i xung quanh, khng hi u qu ti n hnh s c s ng ngh nghi p. Nng l c giao ti p v i ng i khc khng ch phn cao th p, cng t n t i s khc bi t trong cc lo i hnh phong cch giao ti p. Nh nghin c u tm l h c hi n i bi u hi n r nng l c cng c th phn thnh hi n nng v ti m nng. Ci g i l hi n nng chnh l ch ng i bi u hi n r nt nng l c trong cc lo i ho t ng. V d nh nhn vin qu n l bi u hi n r nt nh ng nng l c t ch c, nng l c c ng, nng l c bi u t; v n ng vin ginh c thnh tch v n ng; nng l c quan st, nng l c

32

tr nh , nng l c suy ngh c a h c sinh v.v Ci g i l ti m nng, chnh l ch ng i c nng l c c a t ch t t t p m pht tri n, pht hi n trong cc lo i ho t ng, v d : trong th v n h i l n th 24, v n ng vin bi l i c a n c b n c kh nng ginh l y thnh tch mang tnh t ph, chnh l nh vo gio vin hu n luy n phn tch t ch t thn th c a v n ng vin, pht hi n v khai pht nng l c m n ti m n. V d b n quen thu c v i m t gio vin tr tu i m c thnh tch cao ng t, v n l m t ng i tnh cch n i tm, khng cu n v i nh ng ngn ng , v a ni ra th m t , ng i m c nhi u p ng, khi b t u ln l p, ngay c u cng khng dm ng ng ln, ch l ci u gi ng bi. Tr i qua m t giai o n rn luy n, hi n gi anh y c th linh ho t v n d ng t t c nh ng tri th c, t nh th t, vui v m ni trn l p, nh n c nh ng l i bnh t t p n kh p c a h c sinh, d y h c th c ti n khai pht ti m nng m qua cch bi u t ngn ng c a anh y.

2013

C. PHN TCH NNG L C NGH NGHI P


Cn c vo m t s phn tch c a h c gi i v i nng l c ngh nghi p, thng th ng c th ti n hnh phn tch nng l c thnh 9 m t d i y. Nng l c h c t p thng th ng N ch nng l c c a gi i thch v n nh nh n th c, gi i thch khch quan s v t v v n d ng tri th c kinh nghi m c a m i ng i, l i c th g i l tr l c. N bao g m nng l c tr nh , nng l c quan st, nng l c ch , nng l c t ng t ng, nng l c t duy, c bi t l nng l c t duy logic. Nng l c h c t p thng th ng l nng l c c n c chu n b y , s d ng r ng ri trong h c t p, cng vi c v trong ho t ng th ng ngy c a m i ng i. Nng l c ngn ng N ch nng l c s d ng v l gi i c a con ng i i v i nh ng t c hm khc, nng l c l gi i i v i t v ng, cu, o n, bi vn. Ng i gi i v nng l c l bi u t quan i m c a mnh v gi i thi u tin t c cho ng i khc m t cch r rng v chnh xc, ni m t cch n gi n, n bao g m nng l c bi u t l i ni v nng l c gi i thch c a vn ch ngn ng . Ngh nghi p khng gi ng nhau yu c u khng gi ng nhau i v i nng l c ngn ng c a con ng i. V d nh ng ngh nghi p c n c chu n b y nng l c ngn ng kh cao nh gio vin, lu t s, nhn vin kinh doanh, nhn vin t v n, y t.

Nng l c tnh ton L ch nng l c tnh ton v i t c nhanh m chnh xc. a s ngh nghi p u yu c u m i ng i c nng l c tnh ton nh t nh, nhng nh ng ngh nghi p khng gi ng nhau yu c u trnh khng gi ng nhau i v i nng l c tnh ton c a con ng i. V d nh i v i nh ng ngh nh k ton, th qu , th ng k, ki n trc s, th y thu c th nhn vin lm vi c c n ph i c nng l c tnh ton kh cao; i v i quan ta, lu t s, ng i nghin c u l ch s h c, y t, bc s ch p X quang v.v yu c u nhn vin lm vi c c chu n b y nng l c tnh ton trong trnh trung bnh; i v i di n vin, nhn vin tr c t ng i, nhn vin ti p tn, u b p, th c t tc, h ng d n vin du l ch, cng nhn h m m .v.v nh ng ngh nghi p ny yu c u r t th p i v i nng l c tnh ton.

Nng l c phn on khng gian L ch m i quan h c th nhn hi u c c a hnh h c khng gian, phn bi t v t th trong v n ng khng gian, gi i quy t nng l c c a nh ng hnh h c khng gian. N u nh m t s thch c a m t ng i v hnh h c khng gian v hnh l p th , nng l c phn on c a ng i ny th r t cao. Nh ng cng vi c m c lin quan nh h a, k s, ki n trc s, v i nh ng ngh nghi p nh bc s nha khoa, bc s khoa n i, ngo i, nh ng ngh ny yu c u r t cao i v i nng l c phn on khng gian; i v i th may, th i n, m c, nhn vin s a ch a i n tho i khng dy, cng nhn c my, nh ng ngh ny m ni cng yu c u c nng l c phn on khng gian nh t nh, m i c th m nh n c.

2013 33

C m nang h ng nghi p

Nng l c tri gic tr ng thi L ch nng l c tri gic m c quan h chi ti t i v i v t th v hnh t ng. V d nh a ra s so snh v khc bi t tri gic c a di v r ng c a tuy n, c th nhn th y s khc bi t c a nh ng chi ti t khc. i v i nh sinh v t h c, ki n trc s, nhn vin o c, nhn vin h a, nhn vin k thu t nng nghi p, nhn vin k thu t ng th c v t, bc s, bc s th y, ng i ch thu c, h a s, nhn vin s a ch a v tuy n i n, nhu c u tri gic tr ng thi kh cao, m i v i nh l ch s h c, nh chnh tr h c, nhn vin ph c v x h i, nhn vin ti p tn, ng i bn v, nhn vin vn phng tri gic tr ng thi l r t quan tr ng khi khng hi n th ra ngoi.

C m nang h ng nghi p

Nng l c vn m t (vn th, lu tr ti li u) L ch nng l c tri gic c a chi ti t ti li u i v i ngn ng v cch th c bi u t. V d nh pht hi n ch sai ho c chnh xc c a nng l c nh chnh ch s v.v gi ng nh cng vi c c a nh thi t k , kinh t . Ghi chp, th qu , vn phng, nh ch v.v u chu n b y nng l c vn m t nh t nh.

2013

k x o c a ngn tay L ch nng l c ho t ng c a ngn tay linh ho t m nhanh, gi ng nh cng vi c c a v n ng vin th d c, nh v i u, h a s, bc s th y v.v Ngn tay c n ph i ho t ng linh ho t. linh ho t c a ngn tay L ch nng l c m t c c a ngn tay thao tc v t th nh m t cch chnh xc, hi ha. Cng nhn d t, nhn vin nh ch , th may, bc s khoa ngo i, y t, nh iu kh c, h a s, nh c s v.v ngn tay c n thi t ph i linh ho t hn ng i bnh th ng.

34

Nng l c nh p nhng c a tay v m t y l nng l c ph n ng v n ng a ra ng tc chnh xc c a tay v m t, nh p i u v t c . i v i nhn vin li tu, nhn vin li my bay, nhn vin thao tc tnh ton, bc s nha khoa, bc s khoa ngo i, nh iu kh c, v n ng vin, di n vin ma m ni nng l c ny bi u hi n r t quan tr ng.

Ngoi ra, ng i lm cng vi c qu n l v ng i lm cng vi c x h i u nn chu n b nng l c giao ti p v i ng i khc kh t t. Nng l c giao ti p l ch nng l c tham gia cu c s ng qu n th x h i, giao ti p v i nh ng ng i xung quanh, duy tr nh p nhng, r t kh t ng t ng m t ng i m khng bi t giao ti p v i ng i khc, c kh nng a ra nh ng thnh t u trong cng vi c x h i. Qu trnh c a ng i ch n ngh chnh l qu trnh giao ti p v i ng i khc, khng bi t giao ti p v i ng i khc th r t kh tm c cng vi c nh .

6. I U KI N CH N NGH NG
Khi b n hi u r cc nguyn nhn khi n b n ra quy t nh sai l m khi ch n ngh th i u ki n ch n ngh ng n gi n l b n ph i trnh xa cc nguyn nhn d n n s sai l m , c th l khi b t u ch n cho mnh m t ngh , b n c n xc nh: Thi ng Cc yu c u c a ngh Th tr ng lao ng Nng l c ti chnh Ti p theo, b n c n: L gi i v sao ch n ngh ny m khng ch n ngh kia Tr l i c ba cu h i m u ch t: mu n, c th , c n ph i Th c hi n cc b c ch n ngh L gi i v sao ch n ngh ny m khng ch n ngh kia tr l i cu h i t i sao c n tm hi u c n k m i tng quan gi a hai y u t : c i m, yu c u c a ngh v c i m c a b n thn xem c ph h p v i nhau khng. Khi n o cn nh c v ngh c n ch t i nh ng m t kh, khng h p d n c a ngh . 2. Ti c th lm c ngh g? tr l i cu ny, ph i t ki m tra nng l c c a mnh. Nng su t lao ng c a chng ta c cao hay khng l do nng l c c a chng ta t trnh no. Cc b n nn nh r ng, c nh ng ngh b n thch nhng l i khng lm c (thi u nng l c tng ng). Song cng c ngh b n lm c nhng l i khng thch n. V th sau khi cu h i th hai c gi i p, ta l i ph i i chi u xem n c th ng nh t v i cu h i th nh t hay khng. 3. Ti c n lm ngh g? C nh ng ngh c cc b n thch, cc b n l i c nng l c i v i chng, song nh ng ngh l i khng n m trong k ho ch pht tri n th cng khng th ch n c. V v y, tr l i cu h i ny, ta ph i cn c vo k ho ch s n xu t c a a phng, k ho ch pht tri n ngnh ngh a bn t nh, huy n, k ho ch tuy n sinh c a cc tr ng i h c, Cao ng v tr ng ngh , kh nng tm c vi c lm khi h c xong ngh . C n bi t nh h ng vo nh ng ngh c n v c i u ki n pht tri n, i u ch nh h ng th vo nh ng ngh v t rn luy n c nng l c i v i chng. Ngy nay l i ph i ch n ngh sao cho d chuy n ngh khi tnh th b t bu c. Ba cu h i trn c n c m i ng i gi i p trong s cn nh c ng th i. Nh v y, vi c ch n ngh s v a p ng c yu c u nhn l c c a x h i, v a b o m m c ph h p v i h ng th, s thch, s tr ng v nng l c c a t ng c nhn. Mu n C th C n ph i

Tr l i c ba cu h i m u ch t: mu n, c th , c n ph i 1. Ti thch ngh g? Cu ny nn tr l i tr c tin. Mu n lm ngh g, tr c h t b n thn ta c thch n hay khng, t c l c th c s h ng th v i n khng. N u khng thch th ng ch n. l nguyn t c. Chng ta khng th thay i ngh d nh thay i ci o c. Hn n a, ta khng d g n v i ngh khc theo s thch c a b n thn mnh ngay sau khi ta chn ci ngh ch n Ch khi no thch ngh c a mnh th cu c s ng ring m i thanh thot. Chng ta m i g n b v i cng vi c, v i ng nghi p, v i ni lm vi c.

2013 35

C m nang h ng nghi p

Th c hi n cc b c ch n ngh trn c s b ng phn lo i ngh C m nang h ng nghi p


B c 1: Xc nh lo i ngh (lnh v c l n c a ho t ng) theo d u hi u i t ng lao ng Ng i - Thin nhin i t ng L Ng i - Ng i Ng i - D u hi u Ng i - Ngh thu t Ng i - K thu t

2013

Cc qu trnh sinh v t K thu t S ph h p v i em hay khng n u em lm vi c v i i t ng lao ng l Con ng i Ch s , con s Ngh thu t

36

B c 2: Thu nh lnh v c ho t ng, ch n n ngnh, nhm ngh trong lo i ngh Gio d c Yt Ta n

B c 3: Ti p theo nhm ngh hy ch n l y m t ngh trong nhm. V d : trong nhm ngh d ch v ch n ngh h ng d n vin du l ch B c 4: Ch n tr ng c o t o ngnh ngh

Cng an

Ng i - Ng i

D ch v

Ngn hng

Ti chnh

B o hi m

Thng m i

Du l ch

Khch s n

Nh hng

7. V N CH N TR NG
Sau khi b n ch n c ngnh ngh ph h p th b n c n ph i xc nh b n mu n h c ngnh ny b c h c no v h c u. xc nh c i u , b n c n tham kh o nh ng l i khuyn sau y:

B n c n ph i tham kh o i m chu n cc nm tr c c a tr ng mnh nh ng k d thi i chi u v i m c i m t i thi u d ki n c a mnh c th t c kh i d thi (lu : nn ch n tr ng c m c i m chu n chnh l ch th p hn so v i i m d ki n mnh t t 1 - 2 i m). B n c n th ng xuyn theo di thng tin qua bo, i, m ng Internet n m b t nh ng thng tin m i nh t v tuy n sinh. M t s trang tiu bi u nh: o o o o B Gio d c v o t o: www.ts.edu.net.vn (C ng thng tin thi v tuy n sinh) B Gio d c v o t o: www.moet.gov.vn Bo Thanh nin: www.thanhnien.com.vn Bo Tu i tr : www.tuoitre.vn

B n cng ng qun th ng xuyn theo di thng tin trn Website c a cc tr ng. ng th i, lu gi t t c cc t g p, Brochure, c m nang tuy n sinh c a tr ng tham kh o. Xem xt i u ki n kinh t , hon c nh gia nh c a mnh c ph h p v i m c h c ph c a tr ng ch n khng? N u c i u ki n ti chnh, b n cng c th quan tm n cc tr ng c a n c ngoi, khng thi tuy n theo quy nh c a B .

www.hoasen.edu.vn

2013
37

B n c n n m h c l c c a b n cc mn thu c kh i thi mnh ch n m c no. N u b n ch n m t ngnh h c no nhng cha t tin vo h c l c c a mnh, b n c th m nh d n ch n m t tr ng c i m chu n th p hn (cc tr ng H vng, tr ng a phng) ho c nh m n b c h c Cao ng, TCCN, Trung c p ngh sau lin thng ln i h c, Cao ng; ho c ch n cc tr ng ngoi cng l p. B n nn ch n nh ng tr ng c o t o lin thng ngay t i tr ng ho c nh ng tr ng c lin k t o t o lin thng v i cc tr ng i h c khc.

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

TH

C HI N PHNG PHP TR C NGHI M


Tr c y, ng i ta ch d a vo k t qu c a IQ test. Nhng k t qu c a IQ test ch cho ta bi t v s c b t tr tu v kh nng nh n th c, cha th cho bi t v tnh cch c nhn v nng l c tinh th n. M i u th hai (tnh cch v tinh th n) c bi t quan tr ng hn i u th nh t (tr tu v nh n th c). N ni ln nh ng ph m ch t c trng c a con ng i v nh ng gi tr b n thn c a ng i tng thch (ho c khng tng thch) v i ngh no. Ngh s ch n v "yu" ng i no khng ch thnh th o k nng lm vi c, n cn kn ch n nh ng ai c m t tm h n v thi lm vi c tng x ng v i ngh . Ni m t cch d hi u hn, ch s thng minh (IQ) ch ni ln c ng i m nh hay y u v s c h c v nng l c nh n th c, ngha l m i xc nh c ph n Tr, trong khi nhn cch c a m i ng i l i g m t i thi u 5 y u t : Nhn, L , Ngha, Tr, Dng. B n ph n cn l i (ngoi Tr) ph i c o c b ng nh ng ch s khc, trong , ring ch s c m xc (EQ) l o g n c c Nhn, L , Ngha... Chnh nh ng gi tr ni ln ph n "h n" c a con ng i tr c ti p lin quan n ngh nghi p. Tm l h c hi n i kh ng nh i u ny. Cc nh doanh nghi p kh knh v thnh cng (theo ngha chn chnh) u c ch s EQ v AQ cao ch khng nh t thi t IQ cao. IQ c n cho con ng i khi nghin c u su v khoa h c t nhin v k thu t. EQ gip ng i tm hi u su v th m m nhi u v khoa h c x h i v nhn vn. Tiu ch c trng o c v IQ l t duy logic, v EQ l t duy nhn vn. IQ gip t o nn k nng h c v khm ph, EQ gip hnh thnh k nng s ng v tr i nghi m. Th c ch t EQ cng o s thng minh d i m t hnh thi khc: IQ thin v thng minh l tr (mang tnh logic), EQ thin v thng minh c m xc (mang tnh nhn b n). B i v y, EQ cn c hi u l tr tu c m xc - th tr tu bao qut, th m m ch t ng i, cn c g i l vn ha ng i. Thng th ng, nh ng ai c IQ v EQ u cao th a nng, gi i nhi u ngh thu c c hai lnh v c: khoa h c t nhin v khoa h c x h i.

N u b n v n cn hoang mang sau khi th c hi n cc b c ch n ngh th phng php tr c nghi m khch quan ph n no cng c th gip ta bi t c v c b n, ta c h p (hay khng h p) v i ngh nh ch n. Hi n nay, trn m ng l i t v n gio d c, c nhi u trung tm t v n h ng nghi p m t i c c tr c nghi m h ng nghi p ho c t i trang T v n ch n ngnh ngh c a H Qu c gia: aad.vnuhcm.edu.vn/huongnghiep Tr c nghi m h ng nghi p l m t lo i hnh tr c nghi m khch quan h ng v vi c ch n on v pht hi n nh ng c i m t ch t c a c nhn i v i ngh nghi p. K t qu tr c nghi m ny c coi l c s khoa h c t v n h ng nghi p, gp ph n h tr cho h c sinh t hi u mnh m t cch khch quan hn. T bi t ch n h c ngnh ngh no cho ph h p, ng th i trnh c nh ng ngh khng ph h p. Trong bi tr c nghi m, ngoi IQ test (o ch s thng minh Intelligent Quotient), cn thm lo i hnh tr c nghi m khc nh EQ test (o ch s c m xc - Emotion Quotient), AQ test (o ch s v t kh - Adversity Quotient), CQ test (o ch s sng t o - Creation Quotient)... Bi tr c nghi m c t nh t hai lo i test: IQ v EQ s cho s ch n on g n chnh xc.

2013 38

http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

TH

C HNH NGH NO C A B N
C m nang h ng nghi p 2013 39

B n c tin khng, nh ng vi c b n thch lm trong th i gian r nh c th ti t l m t vi u m i v kh nng cng nh ngh nghi p thch h p nh t v i b n y. Bi tr c nghi m sau y s gip b n khm ph nh ng kh nng ti m n c a b n thn. y cng l m t cch t v n h ng nghi p theo tr c ngh m. 1. N u b n c m t bu i t i r nh th b n s mu n lm g hn? A. Ti c tng B. nh v l t net C. Lm nh ng vi c mnh yu thch nh c m u vo sch ho c thi t k m hnh D. i xem phim 2. M c no sau y c a t ngha qua u tin? bo m b n th ng 6. N u c ch n xem m t b phim, b n s ch n lo i phim no sau y? A. Hi k ch lng m n B. K ch tnh, ma qui, n ng v suy ngh C. Phim hnh ng v phiu lu D. Cc lo i phim ch ng gi ng ai, kh hi u, t ng i xem 7. N u tham gia vo m t cng tc x h i, b n s ch n: A. M t nhm th t ng v cng vui cng t t B. Nhm nh , nhng si n i v c th tranh lu n v i nhau C. Nhm c ng i bi t chi th thao D. Nhm c m t vi ng i th t th v 8. N u b n c c h i tham gia vo m t chng trnh th c t , b n s ch n: A. M t chng trnh m nh ng k nng c nhn c th gip b n chi n th ng nh chng trnh Ng i s ng st, Nhn vin t p s , Ng i c thn B. Khng ch , b n ngh r ng nh ng chng trnh nh v y ch t n th i gian m thi C. M t chng trnh c th mang l i cho b n nhi u c h i th c hnh v c i thi n m i th nh Thng tr ng D. M t chng trnh m b n c th chi n th ng b ng ti nng c nhn 9. B n b th ng ni v b n b ng c m t no sau y? A. Ha ng B. Thng minh C. Kho tay D. Sng t o

A. M c l i khuyn ho c th ta so n B. Tin t c C. Th thao D. Gi i tr 3. B n thch lm g nh t khi i d ti c? A. Cho h i v lm quen v i m i ng i B. Tranh lu n v m t s ki n ang nng C. Dng mn ngu i khai v D. Vui chi 4. N u c t ng sch, b n thch c t ng lo i sch no sau y? A. Mn soup cho tm h n B. L ch s v n t t c a cc th i i C. Nguyn l v n v t D. M t quy n sch v ngh thu t c nhi u hnh nh c 5. B n mu n lm g nh t trong th i gian r nh r i? A. H n b n i u ng c ph B. Ng i l trong phng ring C. Lm v n ho c i tu l i nh c a D. Lm th

http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

C m nang h ng nghi p 2013 40

V ngh c a b n y: N u b n ch n A nhi u nh t, cng vi c c a b n ch c ch n lin quan n vi c giao ti p v i nhi u ng i. c th l m t vi c lin quan n cc ho t ng nh d y b o, m phn, ch d n, c v n, qu n l, thuy t ph c, cung c p, ni, tr l. Ngh ph h p v i b n: gio vin, qu n l nhn s , ti p vin hng khng, gio vin m m non, nhn vin bn hng, t v n ngh nghi p N u b n ch n B nhi u nh t, ch c ch n b n s lm cng vi c lin quan n tin t c, ti li u: t ng h p, phn tch, bin t p, s d ng my tnh, sao chp ho c so snh. Ngh ph h p v i b n: nhn vin th vi n, bin t p vin, chuyn vin thi t k Web, k ton, i u tra vin, nh t ch c chuyn nghi p N u b n ch n C nhi u nh t, b n s lm cc cng vi c lin quan n my mc, v t lin quan n cc ho t ng: i u ch nh, nh ng cng vi c i h i c tnh chnh xc, qu n l, li xe, i u khi n my mc, bn hng, b o tr my mc, ng gi hng ho. Ngh ph h p v i b n: b p tr ng, nhn vin s a ch a, th m c, bun bn, bc s th y, cng nhn c kh N u b n ch n cu D nhi u nh t, cng vi c c a b n ch c ch n lin quan n s sng t o. Ngh ph h p v i b n: nh vn, nhi p nh, ca s , trang tr n i th t, h a s ho , thi t k th i trang

http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

Nhu c u lao ng v h th ng gio d c qu c dn Vi t Nam

42

GI I THI U H TH NG GIO D C NGH NGHI P V GIO D C I H C THEO LU T GIO D C


C m nang h ng nghi p

TRNH
Trung c p chuyn nghi p

U VO
T t nghi p THCS T t nghi p THPT

TH I GIAN
3-4 nm ty nghnh 1-2 nm ty ngnh 2-3 nm ty ngnh 1,5 - 2 nm 4 - 6 nm 2,5 - 4 nm 1,5 2 nm 1 - 2 nm 4 nm 2 - 3 nm

Cao ng

T t nghi p THPT ho c Trung c p T t nghi p Trung c p cng kh i/ ngnh ngh

2013

ih c

T t nghi p THPT ho c Trung c p T t nghi p Trung c p cng kh i/ chuyn ngnh T t nghi p Cao ng cng kh i/ chuyn ngnh Th c s T t nghi p i h c T t nghi p i h c T t nghi p Th c s

42

Sau i h c

Ti n s

Gio d c i h c
Theo s li u nm h c 2009 2010, c n c c 434 tr ng H, C, H c vi n c phn lo i nh sau:
Theo hnh th c s h u: Cng l p v Ngoi Cng l p Theo lnh v c v ngnh: a lnh v c a ngnh cng m t ho c hai lnh v c chuyn ngnh/ chuyn su Theo kh i tr ng: c 9 kh i: Cng nghi p, nng lm ng nghi p, kinh t , php l, khoa h c c b n, y t , th d c th thao, vn ho ngh thu t, s ph m. Theo hnh th c o t o: o t o chnh quy L hnh th c o t o t p trung t i tr ng i t ng: h c sinh THPT, cn b , nhn vin, cng nhn, nng dn, b i xu t ng c b ng t t nghi p THPT, TCCN c s c kho Th i gian o t o: Cao ng: 3 nm i h c: 4 - 6 nm ty ngnh h c

H th ng o t o lin thng
Theo s li u nm h c 2009 2010 c 132 tr ng H, C o t o lin thng trn c n c
L hnh th c o t o t p trung t i tr ng i t ng: nh ng ng i c b ng t t nghi p TCCN ho c C c nhu c u h c t p ln trnh C ho c H Hnh th c tuy n sinh: thi tuy n T t nghi p TCCN, C lo i kh tr ln: tham gia thi tuy n c ngay T t nghi p TCCN, C th p hn lo i kh: ph i c t nh t 1nm kinh nghi m lm vi c Th i gian o t o: i v i ng i t t nghi p cng ngnh o t o TCCN lin thng ln C: 1,5 - 2 nm TCCN lin thng ln H: 2,5 - 4 nm C lin thng ln H: 1,5 2 nm i v i ng i t t nghi p khc ngnh o t o, nhng cng m t kh i ngnh: ph i h c b sung m t kh i l ng ki n th c tr c khi d tuy n (th i gian h c khng tnh vo th i gian o t o lin thng)

2013 43

C m nang h ng nghi p

Gio d c ngh nghi p ( TCCN v Ngh )


C m nang h ng nghi p

1. O T O TCCN
Nhi m v : o t o cn b c trnh Trung c p v k thu t, kinh t , vn ho, ngh thu t, gio d c, y t g n h c t p v i lao ng s n xu t theo ngnh ngh , v i nghin c u v th c nghi m khoa h c. Tnh n nm h c 2009 - 2010, c 557 tr ng TCCN v 218 h TCCN trong cc tr ng H, C. Phn lo i: Theo c p qu n l: trung ng v a phng Theo hnh th c s h u: cng l p v ngoi cng l p Theo ngnh: cc kh i: cng nghi p, xy d ng, nng - lm - ng nghi p, giao thng - bu i n, kinh t - d ch v , vn ho - ngh thu t, y t - th d c th thao, s ph m, kh i khc Hnh th c o t o: Chnh quy: o t o t p trung t i tr ng i t ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPT Th i gian o t o: t 1 n 4 nm ty theo ngnh ngh v trnh c a ng i h c Hnh th c tuy n sinh: xt tuy n Gio d c th ng xuyn: o t o khng t p trung, th ng dnh cho cn b , cng nhn vin ang lm vi c (v a lm v a h c), th ng h c bu i t i, h c t xa.

2013 44

2. NGH
H o t o di h n (h chnh quy): o t o t p trung t i tr ng i t ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPT Th i gian o t o: t 1 n 4 nm ty theo ngnh ngh v trnh c a ng i h c Hnh th c tuy n sinh: ty ngnh ngh H o t o ng n h n: o t o khng t p trung, theo nhu c u c a ng i h c

Gi i thi u h th ng d y ngh theo lu t Lao ng


C m nang h ng nghi p 2013 45
Theo nhu c u th tr ng Lao ng U VO Theo nhu c u th tr ng lao ng S c p ngh T t nghi p THCS Trung c p Ngh T t nghi p THPT T t nghi p THCS c ch ng ch ngh tham gia s n xu t trn 2 nm T t nghi p THPT Cao ng ngh T t nghi p Trung c p ngh ho c TCCN Trung c p ngh tham gia s n xu t trn 2 nm 3 thng - 1 nm 2,5 - 3 nm ty theo ngh 1 - 2 nm 1,5 - 2 nm 3 nm 1,5 - 2 nm

TRNH

TH I GIAN O T O 1 - 1,5 nm

hnh dung t ng th h th ng gio d c hi n nay, cc b n c th tham kh o v d d i y:


C m nang h ng nghi p
Lo i ngh i t ng lao ng ch y u Tnh lin thng gi a cc b c o t o D y ngh Tr ng la, chn nui, th y, tr ng r ng, nui tr ng th y s n Th th th v rn, th ngu i, ti n, th i n, xy, cng nhn tuy n i n Trung h c chuyn nghi p Cn b trung c p nng nghi p, lm nghi p, th y s n, trung c p th y K thu t vin c kh (cn b trung c p c kh) K thu t vin i n K thu t vin v tuy n i n Trung c p thng m i, y t trung c p, gio vin ti u h c, gio vin d y ngh i h c, Cao ng K s nng nghi p, lm nghi p, th y s n, bc s th y, c nhn sinh h c K s c kh, k s i n, k s v tuy n, k s xy d ng

Ng i Thin nhin

Cc t ch c h u c, cc qu trnh sinh v t v vi sinh v t

2013

Ng i K thu t

Cc h th ng thi t b k thu t, nng l ng, cc i t ng v t ch t, nguyn v t li u

46
Ng i Ng i Con ng i, nhm, t p th Nhn vin bn hng, h l, y t, c nui d y tr

C nhn Cao ng S ph m, c nhn i h c S ph m, bc s, cn b t ch c

Ng i D u hi u

Nh ng d u hi u ngn ng , con s , m s , cng th c, s , b n v

Nhn vin th qu , k ton, nhn vin vn th lu tr , k thu t vin l p trnh my tnh...

Cn b trung c p k ton, vn th, lu tr

C nhn kinh t , bin t p vin K s cng ngh thng tin

Ng i Ngh thu t

Cc hnh nh ngh thu t, cc b ph n v cc thu c tnh c a chng.

Thu, sn mi, d t th m, cng nhn canh v b n

Ho s trung c p, nh c s, k thu t vin ki n trc

Ho s, nh c s, nh vn, nh th

D BO NHU C U NHN L C T I TP. HCM N NM 2020


(Trch tham lu n h i th o th tr ng lao ng ngnh ngh Qu n tr nhn s - i h c Hoa sen t ch c ngy 12.1.2013) Tr n Anh Tu n - Ph gim c Trung tm D bo nhu c u nhn l c v Thng tin th tr ng lao ng TP.HCM Pht tri n ngu n nhn l c l m t trong 6 chng trnh t ph theo Ngh quy t i h i i bi u ng b TPHCM l n th IX nhi m k 2010 2015. Trong , o t o ngu n nhn l c ch t l ng cao p ng yu c u pht tri n v h i nh p kinh t qu c t ang l nhu c u c p bch. Tuy t l lao ng qua o t o v ang lm vi c trn a bn TP.HCM l 59% lao ng, cao so v i c n c,nhng l i r t th p ( c bi t nhu c u v s l ng v ch t l ng ngu n nhn l c ch t l ng cao) so v i yu c u chung c a s nghi p hi n i ha, cng nghi p ha c a thnh ph trong giai o n 2012-2015 v giai o n ti p theo n nm 2020. Theo quy ho ch pht tri n nhn l c TP.HCM giai o n 2011-2020,thnh ph H Ch Minh u tin pht tri n nhn l c cho nh ng ngnh c hm l ng cng ngh cao, gi tr gia tng cao, m b o nhu c u lao ng ch t l ng cao cho 9 ngnh d ch v , 4 ngnh cng nghi p ch l c (c kh ch t o chnh xc v t ng ha, i n t v CNTT, ch bi n th c ph m theo h ng tinh ch , ha ch t - ha d c v m ph m). Nh ng nhm ngnh ngh c nhu c u lao ng nhi u, chi m t l trn 80% t ng NCNL t i thnh ph nh: Qu n l kinh t - kinh doanh - qu n l ch t l ng; du l ch - nh hng - khch s n, marketing - nhn vin kinh doanh; ti chnh - ngn hng (nhn l c chuyn mn cao, c p qu n l) - k ton - ki m ton; t v n - b o hi m; php l - lu t; nghin c u - khoa h c; qu n l nhn s - t ch c Trong giai o n 2013-2015 n 2020 , bnh qun m i nm thnh ph c nhu c u vi c lm 270.000-280.000 ng i, nhu c u nhn l c c a cc t nh khu v c Nam b ,m i t nh thnh c n 50.000-55.000 ng i/nm cho nhu c u pht tri n nhn l c v i a d ng ngnh ngh Ch s nhu c u v trnh lao ng giai o n 20132015 n 2020 v nhu c u lao ng qua o t o c d bo kh cao, chi m n 65% nhu c u lao ng. i u ny cho th y hi n nay v nh ng nm t i, th tr ng lao ng TP.HCM s ti p t c pht tri n theo chi u h ng i m i cng ngh , nng cao qu n l; pht tri n quy m s n xu t kinh doanh, quy m doanh nghi p t o nhi u ch lm m i, thu ht lao ng v i nhi u ngnh ngh a d ng, c bi t l nhu c u vi c lm ch t l ng cao.

Trung tm D bo nhu c u nhn l c v Thng tin th tr ng lao ng TP. H Ch Minh th ng xuyn th c hi n kh o st, c p nh t v th tr ng lao ng (cung c u) trn a bn thnh ph . Nm 2012, Trung tm kh o st t i 22 sn giao d ch, ngy h i vi c lm; 47 t h ng nghi p t i cc Tr ng trung h c ph thng trn a bn thnh ph ; thu th p thng tin c a cc Trung tm gi i thi u vi c lm, cc Tr ng i h c, Cao ng, Trung c p, tr ng Ngh ; cc knh thng tin c a doanh nghi p v tuy n d ng lao ng. T , Trung tm t ng h p nhu c u nhn l c c a 27.247 doanh nghi p, v i 271.063 ch lm vi c (trong ch lm vi c m i 123.000) v 123.283 c nhu c u h c ngh , tm vi c lm, (bao g m 96.553 ng i tm vi c lm trn h th ng thng tin i n t v tr c ti p ph ng v n 26.730 ng i, bao g m: 13.942 h c sinh THPT; 6072 ng i lao ng v 6716 sinh vin). ng th i, Trung tm kh o st tr c ti p t i 2.080 doanh nghi p v nhu c u tuy n d ng nhn l c nm 2013.

2013 47

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

Th tr ng lao ng thnh ph ti p t c c s chnh l nh cung c u, m t s ngnh ngh bi u hi n tng i r nt s chnh l ch cung c u nh: Ti chnh Ngn hng: l ngnh ngh c s l ng ng i tm vi c lm lun lun v t so v i nhu c u tuy n d ng c a cc doanh nghi p trong nh ng nm tr l i y. Nm 2012, nhi u ngn hng th c hi n ti c c u b my nhn s , hng lo t thay i nhn s khng ch v tr cao c p m cn cc c p trung v th p, nhi u ngn hng c t gi m nhn s , tuy nhin a s cc ngn hng v n ti p t c vi c tuy n d ng m i nhn s , nhn s Ti chnh Ngn hng c kinh nghi m v chuyn mn gi i l yu c u c n thi t c a nhi u doanh nghi p v nhu c u tuy n d ng nm 2012 v cc nm t i p ng c vi c ti c c u b my nhn s c a h th ng ngn hng. K ton Ki m ton: Ngnh ngh c nhi u bi n ng v nhn s , c bi t l nhn s c chuyn mn gi i, tuy l nhm ngnh ngh lin t c c tuy n d ng v c nhu c u, nhng nhn l c tm vi c trong nhm ngnh ngh ny lun cao hn so v i nhu c u tuy n d ng t t c cc trnh . C kh: Tuy nhu c u tuy n d ng nm 2012 gi m so nm 2011, nhng ngu n cung nhn l c ch p ng 50% nhu c u tuy n d ng, c bi t trnh t trung c p n i h c. Cc doanh nghi p lun khng tuy n ng i, cho d t hng o t o v khng yu c u qu cao v tay ngh , trnh Nm 2012, ch tiu tuy n sinh c a cc tr ng o t o ch kho ng 9.000 sinh vin, h c sinh nhng ch tuy n t d i 50%.

48

Xy d ng Ki n trc: Cng v i s kh khn c a n n kinh t , th tr ng b t ng s n cng khng m y sng s a, hng lo t doanh nghi p trong ngnh ki n trc - xy d ng t m ngng ho c ngng ho t ng, c bi t nh ng doanh nghi p v a v nh . V v y, trong nm 2012 nhu c u tuy n d ng gi m g n 50% so nm 2011, t l ng i lao ng trong ngnh ki n trc - xy d ng th t nghi p cng kh cao. S ch lm vi c tr ng ch p ng c 50% nhu c u tm vi c lm cc trnh trung c p, cao ng, i h c. Cng ngh thng tin: Nhu c u tuy n d ng trong nm 2012 tng (66,22% ) so v i nm 2011, c bi t nhu c u tuy n d ng trnh trung c p, cao ng, i h c chuyn ngnh nh l p trnh vin, k s h th ng m ng, k s ph n c ng, tester, nhn vin pht tri n ph n m m, thi t k l p trnh web, l p trnh mobile nhng ngu n cung nhn l c ch p ng 70% nhu c u tuy n d ng v ngu n cung a s l sinh vin t t nghi p i h c, cao ng cn h n ch v k nng, cha ph h p yu c u chuyn ngnh k c ki n th c ngo i ng . Marketing Nhn vin kinh doanh, Bn hng, D ch v - Ph c v : Nm 2012 nhu c u tuy n d ng chi m 44,70% t ng nhu c u tuy n d ng, trong nhu c u lao ng th i v chi m kho ng 30%. c bi t ngnh ngh Bn hng, D ch v - Ph c v c xu h ng tng nhu c u nhn l c vo th i i m cu i nm. Xu h ng tuy n d ng trong nhm ngnh ny ngy cng ch tr ng v ch t l ng v trnh . i v i cc nhm ngnh ngh khc: th nhu c u tuy n v cng nhn k thu t lnh ngh , nhn l c c trnh cao, nhn l c qu n l cng lun l yu c u c p thi t c a cc doanh nghi p.

2013

Nh n nh chung v tnh hnh th tr ng cung c u nhn l c , nh ng v n c n c quan tm: Nhu c u o t o v s d ng ngu n nhn l c cha ng b v i yu c u chuy n d ch c c u kinh t . Ch t l ng, s l ng, c c u o t o cha p ng, cn i pht tri n nhn l c. Cc chnh sch thu ht cng nhn k thu t lnh ngh , nhn l c ch t l ng cao c a a s doanh nghi p cn nhi u h n ch , cha r nt. Bi n ng, d ch chuy n lao ng v n cn cao (20%). Cn c ch tiu tng tr ng GDP c a thnh ph , cn c chng trnh vi c lm thnh ph nm 2013 v t ng h p thng tin v nhu c u nhn l c; d ki n nhu c u nhn l c thnh ph nm 2013 c 270.000 ch lm vi c tr ng, trong 140.000 ch lm vi c m i Nhu c u tuy n d ng t p trung nhi u vo nh ng ngnh ngh kinh doanh, d ch v nh: Nhn vin kinh doanh, Bn hng, D ch v - Ph c v , Y t - Chm sc s c kh e, Du l ch, T v n B o hi m, v nhu c u nhn l c ch t l ng cao trong cc ngnh ngh nh: C kh, Xy d ng, Cng ngh thng tin, i n t , i n - i n cng nghi p - i n l nh Vi c ti c c u b my nhn s ch tr ng ch t l ng, trnh l xu h ng c a nm 2013 v nh ng nm s p t i, s ti p t c tnh hnh th tr ng lao ng t n t i nh ng ngh ch l gi a nhu c u tuy n d ng v nhu c u tm vi c, c v s l ng v trnh , c bi t i v i nh ng nhm ngnh Ti chnh Ngn hng, C kh, Cng ngh thng tin, K ton Ki m ton, Qu n l i u hnh Qu n tr nhn l c - Qu n tr Kinh doanh,

12 nhm ngnh ngh c nhu c u nhn l c nhi u nh t trong nm 2013 t i TP HCM nh sau: 1. Marketing kinh doanh bn hng (27,08%) 2. Du l ch nh hng khch s n d ch v - ph c v (19,92%) 3. Cng ngh thng tin i n t - vi n thng (7,79%) 4. Qu n l - hnh chnh - nhn s gio d c o t o (7,54%) 5. D t may giy da (7,16%) 6. Ti chnh - k ton ki m ton - u t - b t ng s n ch ng khon (6,50%) 7. T v n - b o hi m (3,74%) 8. C kh luy n kim cng ngh t (2,77%) 9. Ha y t , chm sc s c kh e (2,67%) 10. Xy d ng ki n trc giao thng v n t i (2,51%) 11. i n i n cng nghi p i n l nh (2,00%) 12. Kho bi - v t t - xu t nh p kh u (1,54%) Theo xu h ng pht tri n th tr ng lao ng, ngnh ngh Qu n tr nhn l c chuyn nghi p l m t lnh v c ngy cng tr nn quan tr ng c a b t k t ch c no, v cng vi c ny c trch nhi m xy d ng nhn ti v hnh thnh cc nng l c t ch c khc t o ra l i th c nh tranh thng qua tuy n d ng, o t o v khen th ng nhn vin, ng th i thi t k v qu n l cc quy trnh t ch c. Khi doanh nghi p ti n vo tng lai v ti p nh n cc th c ti n m i, ho t ng nhn s cng ph i theo k p tnh hnh, nh ng ng i th c hnh qu n l nhn s cng ph i theo k p nh ng thay i trong lnh v c ny s n sng cho tng lai. Qu n l nhn s l s khai thc v s d ng ngu n nhn l c c a m t t ch c hay m t cng ty m t cch h p l v hi u qu . Qu n l nhn s c th p d ng cho m i lnh v c, khng ring g trong s n xu t kinh doanh. Theo s li u kh o st , ngh Qu n tr nhn s c nhu c u r t l n nhng ch t l ng nhn l c v n cha p ng c yu c u c a nh tuy n d ng. Nhn vin hnh chnh, vn phng, t ch c th nhi u nhng ng i lm nhn s chuyn nghi p l i thi u h t tr m tr ng. Bnh qun m i nm (2013-2015 ) nhu c u tuy n d ng lao ng lm cng vi c chuyn nghi p qu n tr nhn s l kho ng 5.000-6000 ng i. Tuy nhin, ngu n cung cha p ng yu c u v k nng l n ch t l ng lm vi c, d n n tnh tr ng th a s l ng, thi u ch t l ng x y ra dai d ng nh m t s ngnh ngh

2013 49

C m nang h ng nghi p

C m nang h ng nghi p

khc: th a nhn vin lm v hnh chnh, vn phng, t ch c; thi u h t tr m tr ng nh ng ng i qu n l nhn s gi i, chuyn nghi p. Th c tr ng ny i h i ph i nhanh chng i u ch nh, b sung ki n th c o t o cho sinh vin chuyn ngnh v o t o l i ngu n nhn l c t i ch p ng yu c u th c ti n. c i m v cc k nng chuyn mn khng th thi u i v i ng i lm qu n tr nhn s l: d bo nhu c u nhn s v ho ch nh ngu n nhn l c; phc h a chn dung ng vin t t t cc nhn t thnh cng c a cng vi c, s p x p m t cu c ph ng v n n t ng v thnh cng; t cu h i ph ng v n nh n di n c "b n ch t" ng vin; xy d ng h th ng thng tin n i b hai chi u; h ng d n nhn vin m i h i nh p cng ty...Bn c nh , k nng giao ti p, c bi t l kh nng thuy t ph c cng n m trong s nh ng yu c u c n thi t khi tuy n d ng nhn vin nhn s . Th c tr ng chung hi n nay, a s sinh vin cho r ng, v i nhi u b ng c p, kinh nghi m c gi tr v nh ng m i quan h v tr cao s d dng tm vi c. i u ny ng nhng cha v theo kh o st nh ng ng i lm vi c hi u qu v d thng ti n khng th thi u nh ng k nng m m. Th c t cho th y, ng i thnh t ch c 25% l do nh ng ki n th c chuyn mn, 75% cn l i c quy t nh b i nh ng k nng m m h c trang b . thnh cng, ng i lao ng ph i h i c hai k nng ki n th c chuyn mn v k nng. nh h ng c a cc doanh nghi p trong xu h ng tuy n d ng c nhi u thay i , k nng lm vi c l i u c mong i tr c tin ch khng ph i l kinh nghi m. Nh v y kinh nghi m tr thnh th y u v nng l c l i u c cc doanh nghi p xem tr ng nh t. Theo cc nh tuy n d ng, nh ng ng vin tm vi c v i cc b ng c p tr ng l p v kinh nghi m c n thi t th c nhi u; nhng tm c m t ng vin l t ng v i k nng m m hon h o c bi t cho cc v tr nhn s cao c p th kh nh m kim y bi n. Qua thu th p thng tin, phn tch th tr ng lao ng TPHCM cho th y, nh ng k nng m m m cc nh tuy n d ng c p g m k nng: giao ti p; k nng vi t; s trung th c, lm vi c theo nhm, thng thuy t, tnh linh ho t, thch ng; t cu h i; t duy sng t o

50

kh c ph c s m t cn i lao ng i u quan tm nh t cng tc o t o ngu n nhn l c c a cc tr ng ph i g n k t ch t ch v i nhu c u c a doanh nghi p. Doanh nghi p tuy n d ng c lao ng theo nhu c u, sinh vin ra tr ng c c vi c lm theo ng chuyn mn h c. Mu n lm c ng b , ph i th ng k chnh xc cung - c u lao ng, l thng tin quan tr ng gip cc c s gio d c o t o r sot l i qu trnh cung ng lao ng v chnh ng i lao ng, ng i s d ng lao ng cng ph i c c thng tin quan tr ng ny.Bn c nh , c n c s u tin u t c a nh n c, c n huy ng s c m nh c a ton x h i, c bi t l s n l c c a m i c nhn t nng cao ki n th c; t o cho c phong tro t h c, t nghin c u. Nh n c c n c c ch , chnh sch u tin pht tri n ngu n nhn l c; tr c h t c n c c ch , chnh sch khuy n khch u t pht tri n gio d c - o t o, coi lnh v c ny l i t ng c u tin hng u. C chnh sch cc doanh nghi p, nh u t t ch c o t o, p ng yu c u v nhn l c c th c a t ng cng ty, doanh nghi pC n xc nh c khung chng trnh o t o ph h p, c ch t l ng ph h p v i nhu c u cng vi c x h i v cc doanh nghi p. H n ch vi c o t o t pht khng m b o ch t l ng gy tnh tr ng th a thi u lao ng v gia tng th t nghi p. C s ng b gi a ho t ng h ng nghi p, tuy n sinh, o t o, th c hnh v i nhu c u s d ng lao ng ng n h n, trung h n v di h n c a cc doanh nghi p cng nh nh tr ng. Nng cao ch t l ng ngu n nhn l c ph i g n li n v i s d ng hi u qu ngu n nhn l c. M c n nh nhn l c c a m i doanh nghi p, cng v i s h tr chung v chnh sch c a Nh n c; y u t quan tr ng nh t l t s chm lo, quan tm tch c c c a doanh nghi p v nh n th c v vi c lm c a ng i lao ng trong tnh hnh kinh t - x h i, i s ng v vi c lm v n ti p t c cn nhi u h n ch , kh khn . lm c v n ny, cc doanh nghi p c n th c hi n ng b cc gi i php qu n l s n xu t kinh doanh hi u qu ,trong c bi n php l tuy n d ng c nh ng ng i lm cng vi c Qu n tr nhn s chuyn nghi p l m t yu c u ngy cng tr nn quan tr ng c a cc t ch c, c quan, doanh nghi p. TP.HCM, ngy 12 thng 1 nm 2013

2013

Ph l c CC CHNG TRNH O T O T I TR NG I H C HOA SEN


Thng tin tuy n sinh cc chng trnh chnh quy nm 2013 Cc chng trnh h p tc qu c t

http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

THNG TIN TUY N SINH CC CHNG TRNH CHNH QUY 2013 (*)
CC NGNH O T O B C I H C
Cng ngh thng tin Truy n thng v m ng my tnh K thu t ph n m m (ngnh m i) Cng ngh k thu t mi tr ng Qu n l ti nguyn v mi tr ng (ngnh m i d ki n) Kinh doanh qu c t Qu n tr kinh doanh Qu n tr nhn l c Marketing Chuyn ngnh K ton, K ton Ki m ton (ngnh K ton) Ti chnh - Ngn hng
(Chuyn ngnh Ti chnh doanh nghi p, Kinh doanh Ngn hng)
M ngnh Kh i thi
(*) Thng tin c gi tr

D480201 D480102 D480103 D510406 D850101 D340120

A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, B


ang c p nh t

ngay t i th i i m in n, xin c p nh t thng tin qua trang web: http://tuyensinh.hoasen.edu.vn

Ghi ch
Vng tuy n sinh: Tuy n sinh trong c n c

B C IH C
Phng th c tuy n sinh: Tr ng t ch c thi tuy n sinh cc kh i: Kh i A : Ton, L, Ha Kh i A1 : Ton, L, Ti ng Anh Kh i B: Ton, Ha, Sinh Kh i D1: Ton, Vn, ti ng Anh Kh i D3: Ton, Vn, ti ng Php Kh i H: Vn ( thi kh i C), Nng khi u - M thu t (thi mn V hnh h a, V trang tr mu) Ngy thi v kh i thi: theo quy nh c a B GD&T. i m trng tuy n theo ngnh/nhm ngnh thi, kh i thi. Th sinh ng k kh i D3 lu trong chng trnh h c c s d ng ti ng Anh. Ngnh Ton ng d ng: mn Ton nhn h s 2 Ngnh Ngn ng Anh: mn Anh vn nhn h s 2 Ngnh Thi t k th i trang: mn V trang tr mu nhn h s 2 Ngnh Thi t k h a: mn V trang tr mu ho c Hnh h a m thu t nhn h s 2

A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A1 ,D1 H H
ang c p nh t

D340101
D340404 D340115 D340301 D340201 D460112 D340405
ang c p nh t

Chuyn ngnh H th ng thng tin ti chnh (ngnh Ton ng d ng) H th ng thng tin qu n l Qu n tr cng ngh truy n thng Qu n tr khch s n Qu n tr d ch v du l ch v l hnh Qu n tr nh hng v d ch v n u ng Chuyn ngnh Anh vn thng m i, Bin Phin d ch, Gi ng d y ti ng Anh (ngnh Ngn ng Anh) Thi t k th i trang Thi t k h a Thi t k n i th t (ngnh m i d ki n)

D340107 D340103 D340109 D220201 D210404 D210403 D210405

B C CAO NG
Th sinh ng k v thi tuy n cng t v i k thi tuy n sinh i h c. Ngnh Qu n tr vn phng, tr ng c xt tuy n thm kh i C khi xt tuy n nguy n v ng b sung Ngnh ti ng Anh: mn Anh vn nhn h s 2 H c b ng: tr ng c xt c p h c b ng ti nng, khuy n h c v v t kh cho th sinh ngay t khi ng k d thi v xt c p h c b ng trong qu trnh h c t i tr ng. Th sinh xem thng tin chi ti t v chnh sch, h s h c b ng t i website c a tr ng: http://tuyensinh.hoasen.edu.vn
VN PHNG TUY N SINH TR NG I H C HOA SEN
93 Cao Th ng, Q3, TP. H Ch Minh i n tho i : (08) 3830 1877 Ext : 131; 106; 174 Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

CC NGNH O T O B C CAO NG
Cng ngh thng tin Truy n thng v m ng my tnh Qu n tr kinh doanh Qu n tr vn phng ( chuyn ngnh: qu Kinh doanh qu c t K ton Qu n tr khch s n Qu n tr d ch v du l ch v l hnh Qu n tr nh hng v d ch v n u ng Chuyn ngnh Anh vn thng m i (ngnh Ti ng Anh)
n tr vn phng doanh nghi p, qu n tr vn phng y khoa)

C480201 C480102 C340101 C340406 C340120 C340301 C340107 C340103 C340109 C220201

A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A, A1, D1, D3 A1, D1

VN PHNG TUY N SINH


120BIS SNG NGUY T NH, P. B N THNH, Q.1, TP. H CH MINH TEL: (08) 5404 2212 - EMAIL: academic@vatelsaigon.com WEBSITE: www.vatel.com

1ST

88% cc nh qu n l khch s n nh hng chuyn nghi p bi t n thng hi u Vatel. 66% cng nh n r ng Vatel l m t trong nh ng tr ng o t o nghi p v qu n tr du l ch v khch s n t t nh t.

NHN

89% nh gi chng trnh gi ng d y c a Vatel tin ti n v ch t l ng. 87% cng nh n sinh vin t t nghi p t Vatel l ngu n nhn l c c tnh chuyn nghi p cao v c kh nng lm vi c trong mi tr ng c nh tranh qu c t .
Theo k t qu kh o st do I op th c hi n nm 2007 v i s tham gia c a cc nh qu n l khch s n t i Chu u.

i t ng tuy n sinh : T t nghi p Ph thng trung h c v t i u ki n tuy n sinh c a chng trnh. Th i gian o t o : 3 nm. G m 6 h c k v 3 t th c t p b t bu c. Ton b chng trnh c gi ng d y b ng ti ng Anh. Vn b ng : Sinh vin t t nghi p chng trnh s c c p b ng C nhn Qu n l Khch s n-Nh hng Qu c t - Bachelors degree in International Hotel Management tr ng Vatel- Php. B ng C nhn ny c s cng nh n c a B Gio D c v o t o Vi t Nam theo gi y php s 2239/ Q- BGDT, B o t o chuyn nghi p (Php), B Kinh t , Cng nghi p v Vi c lm Php v n m trong h th ng Danh m c Vn b ng Chuyn nghi p Qu c gia. . C h i chuy n ti p h c Master t i 1 trong cc tr ng Vatel trn th gi i.

Sinh vin t t nghi p s c kh nng tham gia lm vic cho cc t ch c khch s n nh hng qu c t cc v tr qu n l i u hnh nh : Hotel Manager Restaurant Manager/ Owner of a Restautant Front O ce Manager Human Resource Manager Sales Manager F& B Manager/ Event manager ...

53

Chng trnh h p tc qu c t

CAO NG KINH DOANH

i u ki n tuy n sinh: T t nghi p PTTH v trnh

ti ng Anh t i thi u IELTS 4.5 (Nh ng tr ng h p cha c IELTS 4.5, c th ng k h c chng trnh Anh vn d b t i H Hoa Sen).

Chng trnh c thi t k gip sinh vin tch ly ki n th c chuyn su v Qu n tr kinh doanh trong mi tr ng kinh doanh qu c t . Sinh vin c tr i nghi m trong mi tr ng h c t p theo tiu chu n Anh qu c v c nhi u c h i du h c t i Vng qu c Anh cng nh t i cc n c: M , Canada, c, Singapore,... y l chng trnh ch n l c, ang c gi ng d y t i tr ng C Manchester Vng qu c Anh v nhi u n c trn th gi i. T i tr ng i h c Hoa Sen chng trnh c gi ng d y hon ton b ng ti ng Anh, theo cng ngh o t o c a tr ng C Manchester v ki m nh ch t l ng theo chu n c a t ch c Edexcel (H i ng kh o th qu c gia, t ch c qu n l chng trnh v vn b ng Anh qu c). Cc gi ng vin c a tr ng C Manchester s n Vi t Nam nh k tham gia gi ng d y v hu n luy n. Sau 3 nm h c, sinh vin t t nghi p chng trnh c c p b ng Higher National Diploma in Business c a t ch c Edexcel, c gi tr ton c u. Sinh vin ki n th c v t tin lm vi c cho nh ng doanh nghi p v t ch c qu c t ho c theo h c cc chng trnh du h c t i Anh, c, Singapore, M v nhi u n c khc. Sinh vin c th hon t t b ng C nhn Kinh doanh ngay t i H Hoa Sen, trong chng trnh h p tc qu c t nh UPEC (Php).

www.hoasen.edu.vn

Vn phng Tuy n sinh chng trnh h p tc qu c t Tr ng i h c Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM i n tho i: 3830 1877 (ext. 106; 156) Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
54

TH I GIAN KHAI GI NG TRONG NM 2013

thng 3, thng 7 v thng 11

Chng trnh h p tc qu c t
i u ki n tuy n sinh: T t nghi p PTTH v trnh ti ng Anh t i thi u IELTS 4.5 (Nh ng tr ng h p cha c IELTS 4.5, c th ng k h c chng trnh Anh vn d b t i H Hoa Sen).

CAO NG MARKETING

Chng trnh Cao ng kinh doanh, chuyn ngnh Marketing c thi t k gip sinh vin tch ly ki n th c chuyn su v Marketing trong mi tr ng kinh doanh qu c t . Sinh vin c tr i nghi m trong mi tr ng h c t p theo chu n qu c t v c nhi u c h i du h c t i Vng qu c Anh cng nh cc n c c ngnh Marketing pht tri n nh: M , Canada, c, Singapore,... T i tr ng i h c Hoa Sen chng trnh c gi ng d y hon ton b ng ti ng Anh, v c ki m nh ch t l ng theo chu n c a t ch c Edexcel (H i ng kh o th qu c gia, t ch c qu n l chng trnh v vn b ng Anh qu c). i ng gi ng vin giu kinh nghi m qu c t s mang n cho sinh vin nh ng ki n th c th c ti n lm n n t ng v ng ch c cho ngh nghi p trong tng lai. Sau 3 nm h c, sinh vin t t nghi p chng trnh c c p b ng Higher National Diploma in Business c a t ch c Edexcel, c gi tr ton c u. Sinh vin ki n th c v t tin lm vi c cho nh ng doanh nghi p v t ch c qu c t ho c theo h c cc chng trnh du h c t i Anh, c, Singapore, M v nhi u n c khc. Sinh vin c th hon t t b ng C nhn Kinh doanh ngay t i H Hoa Sen, trong chng trnh h p tc qu c t nh UPEC (Php).

Vn phng Tuy n sinh chng trnh h p tc qu c t Tr ng i h c Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM i n tho i: 3830 1877 (ext. 106; 156) Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

TH I GIAN KHAI GI NG TRONG NM 2013

thng 3, thng 7 v thng 11


55

Chng trnh h p tc qu c t

CAO NG QU N TR KHCH S N NH HNG


i u ki n tuy n sinh: T t nghi p PTTH v trnh ti ng Anh t i thi u IELTS 4.5 (Nh ng tr ng h p cha c IELTS 4.5, c th ng k h c chng trnh Anh vn d b t i H Hoa Sen).
Chng trnh Cao ng Qu n tr Khch s n Nh hng (h p tc v i t ch c Edexcel) tr c thu c Khoa o t o Chuyn nghi p c a Tr ng i h c Hoa Sen v i s m nh mang n cho sinh vin nng l c th c ti n mang t m vc qu c t v t m nhn chi n l c kh nng tham gia i ng qu n l tng lai trong m t mi tr ng ngnh ngh nng ng v i nhi u c h i thng ti n. Chng trnh c xem l s k t h p hon h o gi a nh ng k nng c b n nh t theo tiu chu n chu u v kh nng h c thu t chu n m c, hi n i nh t c a Anh qu c trong lnh v c Khch s n Nh hng. Chng trnh cung c p cho sinh vin ki n th c n n t ng v ng vng, k nng chuyn nghi p, thi ng n trong ngnh Khch s n Nh hng v t o c h i cho ng i h c c s cng nh n qu c t v ch t l ng o t o c a Anh qu c cng nh kh nng h c lin thng ln c p cao hn nh c nhn qu c t ngnh Qu n tr Khch s n Nh hng ho c nh ng lnh v c lin quan nh Qu n tr Du l ch L hnh ho c Qu n tr Kinh doanh. Mi tr ng h c t p hon ton b ng ti ng Anh gip sinh vin kh ng nh t t kh nng ti ng Anh v t tin ha nh p trong mi tr ng lm vi c qu c t . ng th i, sinh vin c trau d i ki n th c cng nh k nng th c t qua vi c g p g , giao lu v i cc chuyn gia trong ngnh v th c t p chuyn ngnh t i cc khch s n nh hng cao c p thu c 10 t p on Khch s n Nh hng n i ti ng nh t th gi i hi n nay. Sau 3 nm, sinh vin t t nghi p chng trnh s c c p b ng Higher National Diploma in Hospitality Management c a t ch c Edexcel, c gi tr ton c u. ng th i, sinh vin c c h i tr thnh h i vin c a H c vi n Khch s n Nh hng Qu c t (AIH ho c MIH ho c FIH), c cc chuyn gia trong ngnh nh gi cao v k nng chuyn nghi p cng nh ki n th c chuyn mn th c t t c.

C h i vi c lm: Sau khi t t nghi p, sinh vin h i kh nng lm vi c t i cc khch s n, resort, khu ngh d ng cao c p, khu du l ch, khu vui chi gi i tr, cc nh hng, cng ty ch bi n v d ch v m th c, hng my bay, siu th , b nh vi n cao c p, cc c s gio d c v khch s n nh hng v cc cng ty t ch c h i ngh , s ki n.

Vn phng Tuy n sinh chng trnh h p tc qu c t Tr ng i h c Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM i n tho i: 3830 1877 (ext. 106; 156) Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

TH I GIAN KHAI GI NG TRONG NM 2013

thng 3, thng 7 v thng 11

57

58

59

93 Cao Th ng, Q3, TP. H Ch Minh T: (08) 3830 1877 Ext: 131; 106; 174 Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
http://huongnghiep.hoasen.edu.vn

Qut QR code ny c thm thng tin