Kadastro Gören Yerlerde Yapılacak Düzeltme ve Değişiklik şlemleri çin TESC L B LD R M

L G RESUN LÇES EYNES L

(Beyanname)
MAHALLE veya KÖYÜ ARALIK MEVK DEDEL

(Düzeltme) - (Ayırma) - (Birleştirme)- (Cins Değişikliği) - (Yola Terk) Kütük Sa.No. Pafta No
F42D23A1A F42D23A1A F42D23A1A F42D23A1A F42D23A1A F42D23A1A

Ada No 106 106 106 106 106 106

Parsel No 19 A B C D E H -

YÜZÖLÇÜMÜ m
2

dm 07 01 06 89 25 86

2

Cinsi
KARG R B R KATLI EV VE

Sahibi

Düşünceler ve şlemin Şekli

7352 1696 1616 807 1616 1615

FINDIK BAHÇES VE TARLA KARG R B R KATLI EV VE FINDIK BAHÇES VE TARLA

AL EMECEN ve müşt.

.............. nolu parsellere ayrıldı

FINDIK BAHÇES FINDIK BAHÇES FINDIK BAHÇES FINDIK BAHÇES
Beyanlardaki kargir iki katlı bina bu parseldedir. Hak ve mükellefiyetlerdeki havai irtifak hakkının 337.22 m2'si bu parselde kalmaktadır. Hak ve mükellefiyetlerdeki havai irtifak hakkının 508.50 m2'si bu parselde kalmaktadır.

Beyanname steğe Uygun Olarak Düzenlenmiştir.
AL EMECEN MAH DE ŞAFAK H LM EMECEN RESUL EMECEN EMEL SOMUNCU SELAHATT N EMECEN NECLA EMECEN GÜLSÜM EMECEN MÜRSEL EMECEN ERCÜMEND EMECEN ÜMM YE EMECEN ENES EMECEN FATMA GÜLER HAVA EMECEN FAHR EMECEN SADIK EMECEN DURSUN AL EMECEN MEHMET EMECEN

KADASTRO MÜDÜRÜ A. mza ve mühür CEL L KULEY N Kontrol Mühendisi

SÜMEYRA EMECEN AYŞE EMECEN

HAL L BRAH M EMECEN

Fen Kayıt No: Düzenleyen ............. Kontrol

Kontrol Eden

Tapu Sicil Müdürü

Paftasına ve Klasörüne

Belediye / l encümeni Kararının

Kontrol Mühendisi

....................Tarih .....................No ile Tescil edilmiştir

şlenmiştir.

Kontrol Edilmiştir. Tarih ...........

Memuru Ad Soyad Tarih mza

No'su ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful