EVALUAREA IN CONTABILITATE

evalurea in contabilitate consta in cuantificarea si exprimarae in unitati monetare a marimii elementelor patrimoniale (active. este definita prin prisma valorii la care poate fi 2 . Definirea evaluarii Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa patrimoniului.1. valoarea de utilitate. In Romania un asemenea semn este leul. Pe aceasta cale se omogenizeaza masa patrimoniului si se creeaza posibiltatea centralizarii si sintetizarii datelor contabile.2.Facultatea de Management Turistic si Comercial 1 Notiunea si principiile evaluarii patrimoniale in contabilitate 1. prin articulare la Standardele Internationale de Contabilitate. valorea de utilitate se traduce prin sumele acceptate a fi platite in schimbul obligatiei sau sumele asteptate a fi platite pentru satisfacerea obligatiilor fiscale. La aceasta definitie adaugam si precizarea ca valoarea de utilitate poate fi privita si prin prisma „pierderii” sau „sacrificiului” pe care l-ar suporta o intreprindere daca ar fi lipsita de bunul respectiv. In acest scop se pondereaza cantiatea de evaluat masurata in unitati fizice sau munca cu pretul sau costul unitar: pretul in cazulo iesirilor si costul in situatia intrarilor prin achizitie sau din productie proprie. valoare de piata ca referinta de pret si timpul.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. considera ca valoare trebuie sa reprezinte „costul” sau „sacrificiul” consimtit pentru a aduce bunul respectiv in patrimoniu sau ceea ce ar arduce bunul respectiv daca l-am utilizat in intreprindere. Criteriile de evaluare In teoria si practica de contabilitate. Unitatea monetara se identifica cu banii in functia lor de masura a valorii. Primul criteriu. In reglementarile contabile din Romania. In baza elementelor prezentate mai sus. In cadrul pasivelor circumscrise numai la datorii. cheltuieli si venituri) si a operatiilor economice si financiare cu modificari intervenite in masa patrimoniului. Banul este unitatea de masura a valorii economice. In mod concret functia banului ca unitate de masura a valorii se realizeaza prin semnul monetar propriu fiecarei tari. 1. cheltuieli-venituri: valoarea de utilitate sau valoarea reala. pasive. Prin mijlocirea unitatii monetare. se masoara si valoare elementelor componenete ale patrimoniului. 3 criterii s-au conturat cu privire la evaluarea fluxurilor si stocurilor de active si pasive. valoarea reala.

Interes prezinta si valoarea venala asa cum este definita de in RCG francez. valoarea venala reprezinta pretul prezumat a fi acceptat la plata de catre un cumparator eventual. Definita astfel. Valoarea reala este valoarea recunoscuta de piata in cadrul tranzactiilor directe. in starea si locul in care se afla elementul patrimonial aceasta valoare trebuie apreciata in functie de situatia intreprinderii.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. In aceeasi lucrare se foloseste sintagma „valoare utila” definita ca o valoare actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate din utilizarea continua a unui activ si din cedarea sa la sfarsitul duratei utile de viata. el se impune celor doua parti intrate in tranzactie deoarece rezulta din acordul lor si are un caracter obiectiv. Valorea venala este valoarea actuala a unui element de activ sau de pasiv. Valoarea de piata folosita in cadrul tranzactiilor directe. In felul acesta pretul are o dimensiune juridica externa. de buna voie. reprezinta pretul care poate fi obtinut/platit pe o piata activa caracterizata prin: a) activele de pe piata sunt relativ omogene b) sunt cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate. in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori c) preturile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de catre public In afara categoriile de valori prezentate mai sus. potrivit cursului normal al afacerilor 3 . IAS-urile mai utilizeaza si altele cum sunt: • • • Valoarea actualizata ca forma estimata a valorii viitoarelor fluxuri nete de numerar in desfasurarea normala a activitatii Valoarea actualizata a unei datorii ca forma echivalenta platilor asteptate in viitor necesare pentru a stinge obligatia rezultata dintr-o prestatie sau bun primit Valoarea de inregistrare sau contabila este valoarea la care un activ este inclus in bilant dupa scaderea amortizarii acumulate si a pierderilor acumulate din depreciere • Valoarea realizabila sau de decontare a unei datorii este o valoare neactualizata in numerar sau in echivalente de numerar asteptate a fi platite pentru a achita datoriile. valoarea venala tine cont atat de utilitatea bunului pentru intreprindere.Facultatea de Management Turistic si Comercial tranzictionat un activ sau decontata o datorie. intre parti aflate in cunostinta de cauza. dar si de „piata”in calitatea sa de referinta de pret. Prin esenta sa.

Timpul vizeaza momentul plasarii evaluarii in trecut.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. Daca interpinderea nu intenitioneza sa utilizeze activul in procesul de productie. Referentialul in acest sens trebuie cautat in valoarea reala. In acest 4 . evaluare tranzactiilor si a evenimentelor se efectueaza la timpul prezent si se bazeaza la intrare pe costul istoric. iar la iesire pe pretul de vanzare.Facultatea de Management Turistic si Comercial • • Valoarea realizabila este valoarea in numerar sau echivalente de numerar care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. Orice evaluare. daca intreprinderea intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie. inclusiv valoarea sa reziduala in momentul instrainarii • Valoarea reziduala este valoarea neta pe care o intreprindere se asteapta sa o obtina pentru un activ la sfarsitul duratei utile de viata a acestuia dupa scaderea costurilor asteptate la cedare • • Valoarea reevaluata a unui activreprezinta valoarea reala a unui activ la data reevaluarii mai putin amortizarea ulterioara acumulata Valoarea ajustata este valoarea diminuata a activelor care s-au depreciat. trece prin timpul prezent si se ingrijeste de reproductia valorilor economice la timpul viitor. Dar in cadrul fluxurilor de tarnzactii si evenimente apar retineri sau stationari concretizate in active si pasive. mai putin costurile estiamte pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare vanzarii • Valoarea recuperabila este maxima dintre pretul net de vanzare si valoarea sa utila sau suma pe care intreprinderea se asteapta sa o recupereze din utilizaraea viitoare a unui activ. gliseaza intre timpul trecut. retinandu-se prima. ajustrea pentru diminuarea valorii activelor este determinata prin compararea valorii de recuperare cu valoare contabila. Ea se estimeaza in functie de intentia intreprinderii de a pastra activul in scopul utilizarii sau nu in productie. Multiformul prezentat mai sus privind valorile contabile invedereaza nevoia de reguli privind evaluarea in contabilitate. implicit conturarea de politici contabile. Astfel. Astfel. retinandu-se prima. ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii reallizabile nete cu valoarea contabila. in virtutea continuitatii activitatii intreprinderii. in prezent sau viitor. Toate celelate valori sunt variante ale valorii de utilitate (reale) diferentierea lor fiind determinata de criteriul timp si situatia in care se afla obiectul evaluarii in momentul masurarii.

In termeni monetari sau in putere de cumparare. in anumite imprejurari in (obligatiile fiscale) la valoarea ce se asteapta sa fie platite in numerar sau echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile.Facultatea de Management Turistic si Comercial ultim caz evaluarea se face la timpul prezent si se misca intre valorile provenite din trecut si timpul viitor cand are loc iesirea activelor si pasivelor. cheltuielile constituie diminuari ale beneficilor eonomice pe perioada exercitiului financiar. sub forma micsorarilor de active sau a cresterilor de pasive care au ca rezultat diminuari ale capitalului propriu. evaluarea in contabilitate se face la timpul prezent. acesta reprezinta valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau. 5 . Dar obiectul evaluarii il reprezinta activele si pasivele. Intr-adevar. Intre activ si pasiv se aseaza capitalul propriu care reprezinta interesele reziduale in activele intreprinderii dupa ce au fost stinse toate obligatiile.3. costul curent. valoarea de realizare si valoarea actualizata. Asa cum bine se arata in „Cadrul pentru elaborarea si prezentarea situatiilor finaciare”. elaborat de Comitetul de Standarde Contabile Internationale (IASC). In schimb. care provine ca rezultat al unor evenimente din trecut si care aduce in favoarea intreprinderii beneficii viitoare. costul istoric al activelor reprezinta valoarea aferenta sumei de bani cu care au fost platite sau valoarea reala considerata la momentul achizitiei sau productiei. altele decat cele legate de sumele distribuite participantilor la capitalul propriu. valoarea reala. potrivt cursului normal al afacerilor. valoarea de piata si timpul) s-au conturat urmatoarele baze de evaluare: costul istoric. Bazele evaluarii Pornind de la cele 4 criterii (valoare de utilitate. activul reprezinta o sursa prezenta controlata de intrprindere. reprezinta „sacrificiul” care a fost consimtit pentru a aduce bunuri in patrimoniul intreprinderii la data sa de intrare. cheltuielile si veniturile. dupa cum pasivul se defineste ca o obligatie prezenta a intreprinderii provenind din evenimente din trecut. In ceea ce priveste costul istoric al pasivelor. Daca se face recurs la „Cadrul pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare” elaborat IASC. Din acelasi cadru se degaja definitia potrivit careia veniturile constituie cresteri ale beneficilor pe perioada exercitiului financiar sub forma cresterilor de active sau a reducerilor de pasive care au ca rezultat cresteri ale capitalului propriu. 1. Costul istoric este o valoare reala din momentul intrarii activelor si crearea datoriilor. care la achitare genereaza fluxuri de beneficii economice dinspre intreprindere.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.

Altfel spus. Pentru bunurile la care se continua utilizarea. In cazul datoriilor. Valoarea actualizata sau valoarea capitalizata reprezinta o estimare la timpul prezent a valorii in functie de fluxurile de beneficii viitoare ce apar in desfasurarea normala a activitatii adica aducerea la zi a unei valori care devine disponibila mai tarziu. Pasivele sunt evaluate la valoarea aferenta sumelor nominale ce ar trebui platite pentru stingerea in prezent a obligatiei. Ea poate fi egala cu valoarea bruta de realizare. adica valoarea de cedare (cesiune) efectuata in conditii normale sau o valoare de lichidare. Pentru active valoarea realizabila este egala cu valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a acestora. cu valoarea neta. la bazele de evaluare prezentate mai sus este adaugata si valoarea de intreprindere sau de privare. In literatura de specialitate. un bun similar cu cel delimitat ca obiect al evaluarii. valoarea actualizata este echivalenta fluxurilor nete de numerar viitoare (de iesire) care sunt asteptate a fi necesare pentru stingerea obligatiilor aparute in desfasurarea normala a activitatii. este vorba de o valoare actuala care este determinata cu ajutorul viitorului. la nivelul valorii actuale. In cazul pasivelor.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. Ea reprezinta pretul pe care un conducator de intreprindere avizat si prudent ar consimti sa-l plateasca pentru a dobandi bunul sau pierderea maxima (costul de privare sau de penurie) pe care ar accepta-o intreprinderea azi. De cele mai multe ori . daca ar fi lipsita de bunul respectiv. Prin recurs la Cadrul IASC. Aceasta este o combinatie a valorii actualizate si valorii de realizare. este o valoare minima stabilita pornind de la pretul pietei corectat in functie de starea si locul unde se afla bunul. pentru active.Facultatea de Management Turistic si Comercial Costul curent sau de inlocuire reprezinta costul pecare intreprinderea il accepta pentru a dobandi. costul curent reprezinta valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat sau produs in prezent. valoarea realizabila reprezinta o valoare neactualizata in numerar care trebuie platita pentru a achita obligatiile potrivit cursului normal al afacerilor. In cazul activelor. Valoarea realizabila (valoarea actuala de iesire) consta in valoarea pe care intreprinderea ar primi-o daca ar vinde azi in mod normal activul sau ar achita datoriile. valoarea actualizata este echivalenta fluxurilor viitoare de intrari de numerar pe care este de asteptat ca bunul sa le genereze in desfasurarea normala a activitatii. aceasta este costul de inlocuire si se termina de regula prin corelatie ceea ce inseamna cautarea valorii unui bun echivalent cu cel ce formeaza obiectul 6 .

stabilitatea unitatii monetare. Recursul la moneda ca unitate de cont are in vedere folosirea acesteia ca unitate 7 . Normele contabile europene si internationale s-au orientat spre costul istoric. efectul de desincronizare determina o crestere fara o baza reala a rezultatului ca urmare a variatiei preturilor intre cele 2 momente ale evaluarii intrare-iesire. Daca valoarea realizabila si valoarea actualizata sunt inferioare costului de inlocuire. prudenta si continuitatea exploatarii. Principiul stabilitatii unitatii monetare Unitatea monetara este retinuta in dubla ipostaza ca unitate de cont si ca unitate de cumparare.1. Chiar daca intreprinderea ar detine suma necesara pentru inlocuire. se ridica o problema de optiune in acest sens. In acest sens 4 principii pot fi retinute: costul istoric.Facultatea de Management Turistic si Comercial evaluarii. 2.2. el putand fi substituit prin alte preturi sau modificat numai prin reevaluare. In acest scop situatiile financiare sunt intocmite conform modelului contabil bazat pe codul istoric recuperabil si pe conceptul de de mentinere a nivelului capitalului financiar sau fizic. 2 Principiile evaluarii in contabilitate Problemele de valoare si implicit de evaluare in contabilitate nu pot fi discutate decat in relatie cu principiile contabile fundamentale. Rationamentul trebuie cautat in aceea ca lipsa bunului ar antrena o pierdere mai mica decat costul de inlocuire. orice schimbare semnificativa tinde sa faca costul istoric inselator in scopul luarii deciziei si asigurarii capacitatii de finantare sau a puterii de cumparare a capitalului propriu.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. se retine dintre cele doua valoarea cea mai mica. 2. Principiul costului istoric Impune inregistrarea in contabilitate a activelor si pasivelor la costul de origie consemnat in documentele justificative. Cu acest cost figureaza in contabilitate de la intrare si pana la iesire. Dar. Nici o baza de evaluare nu are o aplicabilitate generala si nu este satisfacatoare in mod absolut si in consecinta. ulterior. fara a pierde din vedere combinarea sa cu alte baze de evaluare sau folosirea unor alternative. Costul istoric reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in intreprindere. ar utiliza mai bine aceste fonduri neinlocuind bunul. In coditile in care curba preturilor este suitoare. deoarece costul de inlocuire ar fi mai mare decat ceea ce ar putea obtine prin vanzarea sau utilizarea bunului.

valorile econmice se exprima prin pret. careia i se atribuie calitatea de stabilitate. Indicele preţurilor de consum în luna iunie a fost de 130. având o valoare de intrare (valoare la cost istoric) de 10.850 lei la inflaţie • Metoda valorii actuale constă în evaluarea elementelor patrimoniale. Indicele creşterii preţurilor de consum din luna decembrie este de 180. În plan teoretic s-au facut multe eforturi în cautarea unei unitati de masura care sa fie realmente stabila si care sa se poata substitui etalonului monetar.6% Valoarea actualizată = 10. moneda trebuie tratata ca un rezervor de inlocuire in forma naturala a bunurilor ce formeaza obiectul evaluarii.000 lei x 138. Din nefericire nu s-a gasit un asemenea etalon si in consecinta.5%. Să presupunem. în funcţie de valoarea actuală estimată cu ocazia inventarierii patrimoniului sau în urma reevaluării activelor. Stabilitatea unitatii de cont este discutabila in conditiile inflatiei persistente. Principiul prudentei Potrivit principiului prudentei nu este admisa supraevaluarea elementelor de pasiv si a veniturilor.Facultatea de Management Turistic si Comercial de masurare si de inregistrare a fluxurilor si a stocurilor patrimoniale. • Potrivit metodei costului istoric retratat. Prin mijloacele banului. tinand cont de 8 .8%. că în luna iunie a anului în curs a intrat în patrimoniu un mijloc fix. spre exemplu. în funcţie de indicele inflaţiei .000 lei.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. valoarea conturilor anuale actualizată la inflaţie se obţine ca un produs între valoarea la cost istoric a unui element patrimonial şi indicele de inflaţie. În aceste condiţii: 180 8 Indicele de inflaţie = ■J^^'100 = 138.3. 2. respectiv subevaluarea elementelor de activ si a cheltuielilor. Etalonul monetar ca unitate de masura sau de cont are un caracter instabil. unitatea de masura ramane cea monetara.5% = 13. Discutata ca putere de cumparare. Indicele de inflaţie se calculează ca un raport procentual între indicele creşterii preţurilor de consum din luna decembrie şi indicele preţurilor de consum din luna când a avut loc intrarea în patrimoniu a elementului patrimonial respectiv. Pentru a depasi aceasta limita unitatea monetara este considerata o costanta si nu se porocedeazdecat în mod exceptional la reevaluari. determinat de variatia puterii de cumparare a monedei si a preturilor.

e) trebuie efectuata o analiza foarte importanta a cheltuielilor angajate. riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior. Pe acesta cale se evita riscul de transfer în viitor a certitudinilor prezente. dacă scopul evaluării este numai de a determina mărirea reală a patrimoniului. in vederea delimitarii in „costul produsuli” sau „costurile perioadei”. susceptibile de a greva patrimoniul si rezultatele întreprinderii.4. Principiul alegerii formei de evaluare corespunzătoare scopului urmărit. utilitatea unor metode care sa tina cont de inflatie pentru elementele prezentate in conturile anuale. alternative la costul istoric cum sunt: valoarea de inlocuire pentru imobilizarile corporale cu durata limitata de viata si pentru stocuri. în sensul că.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. evaluarea trebuie sa porneasca de la valoarea de utilitate sau reala in masura sa asigure conservarea costului istoric si mentinerea capitalului. reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor financiare. c) trebuie tinut cont de toate riscurile previzibile si eventualele pierderi care au luat nastere în cadrul exercitiului sau pe parcursul unui exercitiu anterior. inclusiv capitalurile proprii. 2. 2. In analiza principiilor contabile privind evaluarea nu pot lipsi doua principii convergente si anumea mentinerea capitalului si structura de finantare. Forma de evaluare aleasă trebuie să corespundă scopului urmărit. Principiul continuitatii activitatii de exploatare Porneste de la prezumtia ca o intreprindere intr-un viitor previzibil isi continua activitatea fara a avea intentia si nevoia de a o lichida sau reduce in mod semnificativ.5. se vor utiliza 9 . Adoptarea lor practica impune. d) trebuie sa se tina cont de depreciere activelor indiferent ca exercitiul se soldeaza cu o pierdere sau cu un deficit. Pornind de la aceasta premisa.Facultatea de Management Turistic si Comercial deprecierile. si nu se înregistrază activele si profitul probabile. Aplicarea principiului prudentei se regaseste in urmatoarele mecanisme contabile: a) la închiderea exercitiului se contabilizeaza datoriile si pierderile probabile. chiar daca aceste riscuri sau pierderi nu sunt cunoscute decat între data închiderii bilantului si data la care el este intocmit. b) doar beneficiile realizate la data închiderii exercitiului pot fi înscrise în bilant.

descarcare) taxele nerecuperabile alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului respectiv reducerile comerciale primite de la furnizori = COSTUL DE ACHIZITIE 10 . 2. evaluarea titlurilor de valoare. lingourilor sau monedele de aur sau argint. în contabilitate.Facultatea de Management Turistic si Comercial preţurile efective. se impune utilizarea unor preţuri constante. In ceea ce priveste natura elementelor se pot diferentia urmatoarele forme de evaluare: evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale. Evaluarea la intrare sau la prima inregistrare in contabilitate Se bazeaza pe costul istoric care in raport cu natura elementelor patrimoniale si a operatiilor economice si financiare capata urmatoarele semnficatii concrete: a) costul de achizitie pentru bunurile materiale procurate cu titlu oneros format din: • pretul de cumparare: cheltuielile de transport-aprovizionare (costul cu mijloacele de transport. cheltuielile si veniturile. creantele si datoriilor in devize. prin aport in natura. 3. Natura operatiilor care modifica masa patrimoniului impune distinctii in cazurile: intrari prin achizitie. Principiul evaluării elementelor patrimoniale La un preţ care să exprime valoarea lor reală.2. în mod deosebit. valuta. Clasificare Evaluarea in contabilitate se diferentiaza in raport de momentul efectuarii. consum si cu titlu gratuit.1. cu titlu gratuit. Acest principiu se întâlneşte. în cadrul lucrărilor de întocmire a situaţiilor financiare. Formele de evaluare in contabilitate 3. evaluarea stocurilor. prin productie proprie. respectiv iesiri prin vanzare.6. 3. creantele si datoriile in lei. incarcare. natura elementelor patrimoniale si a operatiilor care modifica masa patrimoniului.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. iar dacă scopul evaluării este urmărirea abaterilor preţurilor efective de la cele standard.

starea si amplasarea sa d) pretul de achizitie pentru titlurile de valoare.Facultatea de Management Turistic si Comercial b) costul de productie pentru imobilzarile si stocurile realizate prin construcytie sau productie proprie (cladiri construite cu productie proprie.3. 3. Evaluarea la iesire sau la a doua inregistrare Se efectueaza in principiu la valoarea contabila de intrare. utilitatea bunuluipentru intreprindere. produse fabricate) alcatuit din: • costul de achizitie al materiilor prime si materialelor direct consumate alte cheltuieli directe de productie (salarii diverse acordate muncitorilor de baza) cota cheltuielior indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunului = COSTUL DE PRODUCTIE c) valoarea de utiltate pentru aportul in natura la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit este o valoare actuala stabilita in functie de pretul pietei.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. evaluarea se face la costul medi ponderat de intrare (CMP). respectiv derularii operatiilor de incasar?plati privind lichiditatile in valuta g) pretul pietei din ziua cand se deruleaza operatiile privind lingourile si monedele de aur si argint h) valoarea corespondenta in cazul cheltuielilor si veniturilor stabilita prin asociere cu activele si pasivele transformate in cheltuieli/venituri. cheltuielile accesorii sunt considerate cheltuielile de exploatare. 11 . e) valoarea nominala egala cu sumele de primit in schimbul creantelor. pretul primului lot intrat (FIFO) in ordinea cronologica a epuizarii loturilor. Daca bunuri similare de natura stocurilor sau a titlurilor de valoare au valori contabile diferite si nu exista posibilitatea identificarii valorii contabile de intrare. de platit in schimbul datoriilor sau a sumelor asteptate a fi platite in cazul datoriiloor din impozite si taxe f) valoarea in lei la cursul de schimb din momentul consemnarii creantelor si datoriilor in devize. pretul ultimului lot intrat (LIFO) in ordine inversa cronologica a epuizarii loturilor.

In acest scop. Procedand astfel.Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. cu precizarea ca in cadrul lor rezultatul exercitiului (profit sau pierdere) preia prin intermediul cheltuielilor orice diferenta intre valoarea contabila de intrare si valoarea neta bilantiera. unitatea bunului pentru unitatea patrimoniala. diferenta corespunzatoare este tratata ca o depreciere a activelor si se inregistreaza ca o cheltuiala care diminueaza rezultatul intreprinderii. Evaluarea se bazeaza in principiu pe valuarea actuala la 31. Constituie obiect al inventarierii si evaluarii numai activele si datoriile. in cazul activelor se compara valoarea contabila de intrare cu valoarea de inventar si se retine cea mai mica valoare.Facultatea de Management Turistic si Comercial 3. fiind denumita valoarea de inventar. In ceea ce priveste capitalurile proprii. Evaluarea la inventariere Se efectuaza cu ocazia inventarierii patrimoniului la inchiderea exercitiului financiar.XII.N. in toate cazurile in care valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila de intrare. situatia in care se afla bunurile materiale (gradul de uzura) si creantele/datoriile si amplasarea bunurilor.5. acestea se evalueaza la valoarea ccontabila de intrare. Valoarea de inventar ca expresie a valorii actuale este estimata in functie de pretul pietei. 12 .4. Evaluarea la bilant Se bazeaza pe valoarea neta bilantiera rezultata in urma inventarierii. 3.

Facultatea de Management Turistic si Comercial 13 .Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful