Alerta Rezolutia 1718 2009

Prin Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1718 (2006) a fost stabilit un regim sancţionator la nivel internaţional împotriva R.P.D.

Coreene. Acest regim a fost preluat de Uniunea Europeană prin Poziţia comună 2006/795/PESC şi prin Regulamentul (CE) nr. 329/2007 şi cuprinde, printre altele, sancţiuni financiare privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice aparţinând persoanelor şi entităţilor implicate în programul nuclear nord coreean. Comitetul instituit în baza Rezoluţiei 1718 (2008) privind situaţia din RPD Coreeană, a emis în data de 16 iulie 2009, Decizia prin care sunt desemnate 5 entităţi spre a fi supuse sancţiunilor de îngheţare a fondurilor prevăzute la paragraful 8 (d) al Rezoluţiei CS ONU 1718 (2006), 5 persoane spre a fi supuse îngheţării fondurilor şi restricţiilor de călătorie prevăzute în paragraful 8 (d) şi (e) ale Rezoluţiei CS ONU 1718 (2006) şi două categorii de bunuri supuse embargoului prevăzut la paragraful 8 (a) (ii) al aceleiaşi Rezoluţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful