PROIECT DE LECŢIE

Aria curriculară : Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Unitatea de învăţare: Tradiţii şi obiceiuri Clasa : a III-a Data: Subiectul lecţiei :”Pomul de Crăciun”, după I. Al. Brătescu-Voineşti Tipul lecţiei: consolidare Obiective opera ionale: O1: Să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul „Pomul de Crăciun” după Ioan Ale dru Brătescu-Voineşti, respectând semnele de punctuaţie şi conţinutul acestuia; O2: să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text; O3: să găsească cuvinte cu sens asemănător/opus pentru cuvinte date; O4: să să desprindă informaţii esenţiale din text; O5: să participe activ la conversaţiile pe marginea textului; O6: să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile de Crăciun. Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, proiecţia video, explicaţia,lectura, exerciţiu l, cubul,harta lecturii; Mijloace de învăţământ: videoproiector, CD, manual,fişe de lucru,cub, flipchart Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală,activita te în echipă Bibliografie: Programa şcolară, clasa a III-a, M.E.C., Bucureşti, 2004; Iordăchescu, Carmen – Să dezlegăm tainele textelor literare,clasa a III -a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005 Piţilă, Teodora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba şi literatura română – manua entru clasa a III-a”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Etapele lecţiei Ob. Op. Conţinuturile învăţării i didactice Durată Evaluare Activitatea învăţătorului Forme de organizare 1.Moment organizatoric Strategi Activitatea elevilor Metode Mijloace

Încheierea activităţii . Verificarea temei scrise 3. Anunţarea titlului lecţiei şi a obiectivelor 4.Fixarea cunoștin elor anterior însușite 5.Asigurarea reten iei și a transferului 6.2.

elevii vor avea de completat o fişă. În timp ce verific tema cantitativ. Propun elevilor o serie de exerci ii ce vor fi abordate prin intermediul metodei „Cubul”.Asigur condiţiile şi materialele necesare desfăşurării lecţiei. pe fragmente şi în lanţ prin intermediu l sarcinilor care se vor găsi în câte un plic ce va fi ales de un reprezentant al fiecăr ei grupe. Se enunţă obiectivele lecţiei. (ANEXA 1) Verific tema calitativ și fişa de muncă independentă. (ANEXA 2) . Se solicită citirea lecţiei de către elevi integral. Se anunţă titlul şi se scrie pe tablă .

Elevii fac coevaluarea. Elevii completează fişa . Elevii urmăresc notarea titlului pe tablă. Elevii urmăresc aprecierile făcute. Se fac aprecieri colective şi individuale asupra participării la activitate. Elevii rezolvă individual fişa. Elevii notează tema pentru acasă. Elevii ascultă.Se va face prin intermediul fişei de evaluare. Elevii răspund la întrebări. Elevii citesc lecţia integral. Elevii urmăresc modul corect de lucru al fișei. Elevii rezolvă sarcinile şi le prezintă în faţa clasei. Vor fi împărţiţi în 6 grupe: a fulgilor. pe fragmente şi în lanţ. . a clopo eilor. r şi a globuleţelor. a oamenilor de zăpadă. În final se adresează întrebări elevilor: -Ce text am studiat? -Cine este autorul? -Care sunt personajele? -De ce credeţi că am studiat acest text? Se dă tema pentru acasă: Imaginează-ţi un scurt dialog între tine şi bradul de Crăciun. (ANEXA 3) În măsura timpului rămas. a săniuţelor. se corectează fişa de către colegi şi se efectuează evaluarea.

exerciţiul proiecţia video conversaţia conversaţia lectura explicaţia conversaţia conversaţia cubul exerci iul conversa ia conversaţia explicaţia fişă .

videoproiector imagine tabla manual fişă de lucru fișă de evaluare videoproiector imagine activitate frontală activitate individuală activitate individuală activitate frontală .

activitate frontală. pe grupe activitate pe grupe activitate individuală activitate frontală activitate frontală activitate frontală activitate frontală 1 min 3 min 3 min 2 min 9 min 10 min .

5 min 5 min 5 min 1 min 1 min tema de acasă evaluare orală citirea lecţiei evaluare orală evaluare scrisă. orală .

să formuleze corect şi complet o întrebare la răspunsul dat.evaluare orală evaluare orală autoeva-luare ANEXA 3 – FIȘĂ DE EVALUARE FIŞĂ DE EVALUARE 1. Formează cuvinte după modelul: pachet împachetat boboc podoabă blană …………………… …………………… …………………… 2.formează corect toate cuvintele date I 1 .formează corect 2 cuvinte I 1 . brad frumos!” FIŞĂ DE EVALUARE Obiective operaţionale: O1 . Formulaţi o întrebare care să corespundă următorului răspuns: ………………………………………………… ………………………………………………… Copiii cântă colindul „O. O2 .formează corect un singur cuvânt I 2 – formulează corect şi complet întrebarea corespunzătoare la răspunsul dat I 2 – formulează corect şi parţial complet întrebarea corespunzătoare la răspunsul da .să formeze cel puţin un cuvânt din cele 3 cerute după modelul dat. Descriptori de performanţă: FOARTE BINE BINE SUFICIENT I 1 .

ul dat I 2 – formulează parţial corect şi par ial complet întrebarea corespunzătoare la răsp ANEXA 2-CUBUL GRUPA „fulgilor” GRUPA „săniuţelor” ANEXA 2 – CUBUL GRUPA „oamenilor de zăpadă” GRUPA „clopo eilor” .

GRUPA „brăduţilor” GRUPA „globuleţelor” ANEXA 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful