U.P.B.

Catedra ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE

PROIECT
PROIECT

TRANSMISIE MECANICĂ
TITULAR DISCIPLINĂ:
Conferenţiar doctor inginer SERGIU IVANCENCO
CONDUCATOR PROIECT: STUDENT:
Conferenţiar doctor inginer MIHAIL RASEEV

ANUL UNVERSITAR
2007 – 2008

Cuprins
1. Tema de proiectare
2. Schiţa ansamblului
3. Calculul cinematic şi dinamic. Alegerea motorului electric. Predimensionarea arborilor
3.1 Calculul cinematic
3.2 Calculul dinamic şi alegerea motorului electric
3.3 Predimensionare arbori
4. Dimensionarea şi calculul elementelor geometrice ale angrenajului cilindric
4.1 Dimensionarea angrenajului
4.1.1 Determinarea numărului de dinţi
4.1.2 Calculul corijării angrenajului
4.2 Elemente geometrice ale angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi
1. Cremaliera de referinţă
2. Cremaliera de referinţă în plan frontal
3. Diametre de divizare, de bază şi de rostogolire
4.Verificare
5. Diametre interioare şi exterioare
6. Grosimea dintelui pe cercul de divizare în plan frontal
7. Grosimea dintelui pe cercul exterior în plan frontal
8. Verificare
9. Gradul de acoperire şi verificarea sa
10. Lăţimea roţilor dinţate şi lungimea dinţilor
11. Razele începutului angrenării şi începutului profilului evolventic
12. Verificarea evitării interferenţei
13. Jocul la fund şi verificarea sa
14. Cota L
xn
peste X
L
dinţi în plan normal
15. Angrenajul echivalent
5. Forţele din angrenare
6. Verificarea angrenajului cilindric
7. Proiectarea asamblării arbore-butuc
8. Alegerea rulmenţilor
8.1.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem (arbore I)
8.1.2 Calculul de alegere al rulmenţilor (arbore I
8.2.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem (arbore II
8.2.2 Calculul de alegere al rulmenţilor (arbore II)
9. Calculul reductorului la încălzire-ungere
10. Verificarea arborilor. Diagramele de momente
11. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale
12. Alegerea cuplajului elastic
13. Proiectarea cuplajului multicompensator dintat
14. Calcule anexe: volumul şi masa reductorului, calculul inelelor de ridicare
15. Memoriu tehnologic
16. Concluzii
1. Tema de proiect:
Proiectarea unei transmisii mecanice pentru actionarea unei masini de lucru avand doua intrari de
putere. Aceasta va fi compusa din motor electric, cuplaj elastic standardizat, reductor intr-o treapta
cu roti dintate si cuplaj compensator in paralele cu transmisie prin curele trapezoidale.
2. Schita ansamblului:

DATELE DE PROIECTARE:
P
1ML
=94 kw;
P
2ML
=9,4kw;
n
1ML
=500 rot/min;
n
2ML
=100 rot/min;
n
MEo
=1500 rot/min
K
s
=1,2
3. CALCULUL CINEMATIC ŞI DINAMIC. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC.
PREDIMENSIONAREA ARBORILOR
3.1 Calculul cinematic
- Turatia nominala (in gol) a motorului electric:
n 1500
MEO
·
rot/min
- Turatia de lucru (in sarcina) a motorului electric:

0 0 ME ME ME
n n (2%...4%) n 1450 · − ⋅ ·
rot/min
- Raportul de transmitere reductor:
ME
R RSTAS
1ML
n 1450
i 2, 9 i 2.8
n 500
· · · ⇒ ·
- se alege raportul de transmitere al angrenajului celor două
roţi ale reductorului într-o treaptă conform STAS 6012-81;
- Turatia efectiva 1, a M.L.:
ME
1MLef
RSTAS
n 1450
n [rot / min] 518 [rot / min]
i 2.8
· · ·
- Verificare:
1ML 1MLef
1ML
n n 518 500
100 100 3.6% 5
n 500
− −
⋅ · ⋅ · ≤ t
- Raport de transmitere T.C.T:
1MLef
TCT TCT_STAS
2ML
n 518
i 5,18 i 5, 00
n 100
· · · ⇒ ·
- se alege raportul de
transmitere al transmisiei prin curele trapezoidale conform STAS 6012-81;
- Turatia efectiva 2, a M.L.:
STAS
1MLef
2MLef
TCT_
n 518
n [rot] / min] 104[rot / min]
i 5
· · ·
- Verificare:
2ML 2ML_ef
2ML
n n
104 100
4 5%
n 100


· · ≤
3.2 Calculul dinamic
rul TCT
angr cc
0, 99%; 0, 95%;
0, 96%; 0.96%;
η · η ·
η · η ·
- η
rul
= randamentul rulmenţilor; - η
TCT
= randamentul transmisiei prin curele; - η
a
= randamentul
angrenajului; - η
cc
= randamentul cuplajului limitator;
- Puterea utilizata a motorului electric:
1ML 2ML
cc TCT
ME 2 2
angr rul
P P
94 9, 4
0, 96 0, 95
P 112 kW
0, 96 0, 99
+
+
η η
· · ·
η ⋅ η ⋅
- Puterea si momentele de torsiune la arborii transmisiei:
1ML 2ML
cc TCT
ME 2 2
angr rul
P P
94 9, 4
0, 96 0, 95
P 112 kW
0, 96 0, 99
+
+
η η
· · ·
η ⋅ η ⋅
I
I ME I ME
7 7 I
t
I
II rul angr I
P [kW] P 112; n [rot / min] n 1450;
P [kW] 112
M [Nmm] 10 10 772413, 7931[Nmm]
n [rot / min] 1450
P [kW] P 106[kW]; n
· · · ·
· · ·
· η η ·
II
II 1MLef
7 7 II
t
II
[rot/min] n 518
P [kW] 106
M [Nmm] 10 10 205548, 793[Nmm]
n [rot / min] 518
· ·
· · ·
- Randamentul si pierderile de putere prin frecare, totale si in reductor:

1ML 2ML
tot f tot ME tot
ME
2
R angr rul f R ME R
P P 94 9, 4
0.92; P [kW] P (1 ) 9
P 112
0, 94; P [kW] P (1 ) 7
+ +
η · · · · −η ·
η · η ⋅ η · · −η ·
3.3 Alegere motor electric
Conform STAS 1893-87 pt. motoare asincrone se alege un motor electric cu:
0
0
MEO ME ME ME
n 1500[rot / min]; P [kW] 132 kW (P P ) · · ≥
3.4 Predimensionare arbori
I 1
I 2
t s I scurt
t s II scurt
M K 772413, 7931 1, 2 926, 896 [Nm]; d [mm] 60 [mm] 105
M K 2055485, 793 1, 2 2466, 582[Nm]; d [mm] 80 [mm] 130
⋅ · ⋅ · · ·
⋅ · ⋅ · · ·
l
l
Din STAS 8724/3-74, respectiv STAS 8774/2-71 s-au extras diametrele capetelor de arbori
I II
d , d
respectiv lungimile capetelor de arbori
1 2
scurt scurt
, l l
.
Pentru execuţia arborilor I, II – arbore pinion, respectiv arbore condus s-a ales materialul
18MoCrNi11 , material durificat, cu următoarele caracteristici:
2
c
2
Plim
2
Hlim
750 N/ mm
400 N/ mm
1500 N/ mm
σ ·
σ ·
σ ·
4. DIMENSIONAREA ŞI CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE
ANGRENAJULUI CILINDRIC
4.1 Dimensionarea angrenajului
Se cunosc:
D1
H
P
10
0, 7
K 0, 8
K 0, 9
β
β
β · °
Ψ ·
·
·
( )
( )
Hlim
5 2 5 2
s t1 H RSTAS
3
3
RSTAS 2 2
D1 RSTAS
10 K M K (i 1) 10 926896, 55 0,8 2, 8 1
A (i 1) 2, 8 1 140mm
i 0, 7 1500 2, 8
β
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +
· + · + ·
ψ ⋅ σ ⋅ ⋅ ⋅
- distanţa între axele arborilor. Initial s-a ales ca distanta 140 mm, dar dupa calculul rulmetilor nu
am putut gasit rulmenti care sa reziste in functionare minimul de ore dorit. Astfel se va alege ca
distanta intre axe din STAS 6055-81 : A
STAS
= 200 mm
( )
I
2
2
s t RSTAS P
n 2 2
D1 STAS Plim
2 K M (i 1) K 2 926896, 55 2, 8 1 0, 9
m 2.15 mm
A 0, 7 200 400
β
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
· · ·
ψ ⋅ ⋅ σ ⋅ ⋅
- modulul roţilor
dinţate
Se alege din STAS 822-82: m
n STAS
= 2 mm
4.1.1 Determinarea numărului de dinţi
STAS
1 2 2 1
n STAS
2 1
1,2 1 1ef
1 1
2 1 2 2ef
2ef
1,2ef 1,2
1ef
2 A cos 2 200 0, 9848
z z 196, 9615506 z 196, 9615506 z
m 2
z 196, 9615506 z
i 2..3% 2, 884 2,884 z 50, 71 z 51
z z
z 196, 9615506 z 146, 25 z 146, 25 z 146
z
i 2, 884 i
z
⋅ ⋅ β ⋅ ⋅
+ · · · ⇒ · −

· t · ⇒ · ⇒ · ⇒ ·
· − · ⇒ · ⇒ ·
· · ≠ ⇒
( ) ( )
1,2 1,2ef
1,2
nSTAS
0 1ef 2ef STAS
STAS 0 nSTAS
i i
100 3 2..3%
i
m 2
A z z 51 146 200, 0390425 A
2 cos 2 0, 9848
A A 0, 039042541 m

⋅ · ≤
· + · + · ≠
⋅ β ⋅
− · ≤
4.1.2 Calculul corijării angrenajului
1ef
e1 3 3
2ef
e1 3 3
on
z 51
z 53, 3968
cos 0, 9848
z 146
z 152,86162
cos 0, 9848
20
· · ·
β
· · ·
β
α · °
( ) ( )
rf 0f
n1 n2 1ef 2ef
0n
n1 n2 n1 n2
on
0f of of of
inv inv 0, 015498083 0, 015570166
x x z z 51 146 0, 0195
2 tg 0, 727940468
x x 0, 0195075 x 0, 2; x 0, 219;
tg
0, 3695855061 inv tg [rad] 0.369585061 0, 354014895
cos
i
α − α −
+ · + · + ⇒ −
⋅ α
⇒ + · − ⇒ · · −
α
α · · ⇒ α · α −α · − ⇒
β

of
0
rf of
STAS
rf
rf
rf rf rf rf
nv 0, 015570166
A
cos cos 0, 938171553
A
20, 253227448
[rad] 0, 353486324
inv tg [rad] inv 0, 015498083
α ·
α · α · ⇒
⇒ α · °
α ·
α · α −α ⇒ α ·
corijare „+” la pinion, corijare „-” la roata condusă
4.2 Elementele geometrice ale angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi
I. Elemente cunoscute:
1,2ef n1
STAS n2
on
nSTAS of
1 rf
2 D1
i 2,86274 x 0, 2
A 200 mm x 0, 219
10 20
m 2 20, 28355
z 51 25, 25327
z 146 0, 7
· ·
· · −
β · ° α · °
· α · °
· α · °
· ψ ·
II. Elemente calculate:
1. Cremaliera de referinţă:
0 nSTAS
0 nSTAS
0 nSTAS
n nSTAS
0 0 0
a m 2 mm
b 1, 25 m 2, 5 mm
c 0, 25 m 0, 5 mm
p m 6,283185307 mm
h a b 4, 5 mm
· ·
· ⋅ ·
· ⋅ ·
· π⋅ ·
· + ·
2. Cremaliera de referinţă în plan frontal:
nSTAS
f
f f
m 2
m 2, 0308532 mm
cos 0, 9848
p m 6, 3801135 mm
· · ·
β
· π⋅ ·
3. Diametre de divizare, de bază şi de rostogolire:
d1 f 1
d2 f 2
b1 d1 of
b2 d2 of
0f
r1 d1
rf
0f
r 2 d2
rf
D m z 103, 5735144 mm
D m z 296, 504557 mm
D D cos 103, 5735144 mm
D D cos 278,1178611 mm
cos
D D 103, 5532994 mm
cos
cos
D D 296, 4466998 mm
cos
· ⋅ ·
· ⋅ ·
· ⋅ α ·
· ⋅ α ·
α
· ⋅ ·
α
α
· ⋅ ·
α
4.
r1 r2
STAS
Verificare :
D D
A 199, 9999996 200
2
+
≡ ⇒ ≡
5. Diametre interioare şi exterioare:
( )
( )
( )
( )
i1 d1 nSTAS n1
i 2 d2 nSTAS n2
e1 d1 nSTAS n1
e2 d2 nSTAS n2
D D 2 m 1, 25 x 99, 3735144 mm
D D 2 m 1, 25 x 290, 6285701 mm
D D 2 m 1, 25 x 108, 3735144 mm
D D 2 m 1, 25 x 299, 6285701 mm
· − ⋅ − ·
· − ⋅ − ·
· + ⋅ + ·
· + ⋅ + ·
6. Grosimea dintelui pe cercul de divizare în plan frontal:
f
df 1 f n1 of
f
df 2 f n2 of
m
s 2 m x tg 3, 485724 mm
2
m
s 2 m x tg 2, 866300 mm
2
π⋅
· + ⋅ ⋅ ⋅ α ·
π⋅
· + ⋅ ⋅ ⋅ α ·
7. Grosimea dintelui pe cercul exterior în plan frontal:
n1 on
vf 1 of
1
n2 on
vf 2 of
2
2 x tg
2
inv inv 0, 049224762
z
2 x tg
2
inv inv 0, 025237134
z
π
+ ⋅ ⋅ α
α · + α ·
π
+ ⋅ ⋅ α
α · + α ·
O d1
ef 1 of ef 1
e1
O d2
ef 2 of ef 2
e2
D
cos cos cos 0, 896443752 26, 30551842 0, 459117907 rad
D
D
cos cos cos 0, 928208752 21,84270818 0, 381227175 rad
D
α · ⋅ α ⇒ α · · ·
α · ⋅ α ⇒ α · · ·
( )
( )
ef 1 ef 1 ef 1
ef 2 ef 2 ef 2
ef 1 e1 vf 1 ef 1
ef 2 e2 vf 2 ef 2
inv tg 0, 035232722
inv tg 0, 019609192
s D inv inv 1, 51636654 mm
s D inv inv 1, 68629221 mm
α · α −α ·
α · α −α ·
· ⋅ α − α ·
· ⋅ α − α ·
8.
Verificare :
ef1 n
ef 2 n
s 0, 4 m 1, 5163 0, 8
s 0, 4 m 1, 6862 0, 8
≥ ⋅ ⇒ ≥
≥ ⋅ ⇒ ≥
9. Gradul de acoperire şi verificarea sa:
1 2 a s
e1 e2
e1 e2
b1 b2
b1 b2
2 2
e1 b1
1
f of
2 2
e2 b2
2
f of
1,1 3, 76903 1,1
D D
R 54,1867572 R 149,814285
2 2
D D
R 48, 55287994 R 139, 0589306
2 2
R R
4, 0201921
p cos
R R
9, 3
p cos
ε · ε + ε −ε + ε ≥ ⇒ ε · ≥
· · · ·
· · · ·

ε · ·
⋅ α

ε · ·
⋅ α
STAS rf
a
f of
s
n
140830
A sin
11, 56896139
p cos
B sin
2, 003720
m
⋅ α
ε · ·
⋅ α
⋅ β
ε · ·
π⋅
10. Lăţimea roţilor dinţate şi lungimea dinţilor:
D1 d1 2
1 2
1
1
2
2
B D B rotunjit B 72, 50146
B2 73 mm
B B 5 78 mm
B
l 74,12614267 mm
cos
B
l 79, 2032757 mm
cos
· ψ ⋅ · ⇒ ⇒ · ⇒
⇒ ·
· + ·
· ·
β
· ·
β
11. Razele începutului angrenării şi începutului profilului evolventic:
( )
( )
2
2 2 2
A1 b1 STAS rf e2 b2
2
2 2 2
A2 b2 STAS rf e1 b1
2
n1
u1 b1 0f
1 of of
n2
u2 b2 0f
2
R R A sin R R 66, 31892135 mm
R R A sin R R 146,1074421 mm
2 1 x cos
R R 1 tg 50, 34979893mm
z sin cos
2 1 x cos
R R 1 tg
z sin
1
· + ⋅ α − − ·
¸ ]
1
· + ⋅ α − − ·
¸ ]
⋅ − ⋅ β 1
· ⋅ + α − ·
1
⋅ α ⋅ α
¸ ]
⋅ − ⋅ β
· ⋅ + α −
⋅ α
2
of of
145, 9634225mm
cos
1
·
1
⋅ α
¸ ]
12. Verificarea evitării interferenţei:
A1 u1
A2 u2
R R ; 66, 31892135 50, 34979893
R R ; 146,1074421 145, 9634225
≥ >
≥ >
13. Jocul la fund şi verificarea sa:
STAS e1 i2 STAS e2 i1 n
i1
i 2
i2
i1
c' A R R A R R 0,1 m
0, 4989577 0, 4989577 0, 2
D
R 49, 6867572
2
D
R 145, 3142851
2
· − − · − − ≥ ⋅ ⇒
⇒ · ≥
· ·
· ·
14. Cota L
xn
peste X
L
dinţi în plan normal:
( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 n1 1 of
L1 n1 on 1 of 2
of
L1
2 2
2 n2 2 of
L2 n2 on 2 of 2
of
L2
z 2 x cos z cos
1
X 2x tg z inv 0, 5
cos cos
X 6, 7742375 7
z 2 x cos z cos
1
X 2x tg z inv 0, 5
cos cos
X 15, 424333 15
1
+ ⋅ ⋅ β − ⋅ α
1
· ⋅ − ⋅ α − ⋅ α + ⇒
1 π α ⋅ β
¸ ]
⇒ · ≅
1
+ ⋅ ⋅ β − ⋅ α
1
· ⋅ − ⋅ α − ⋅ α + ⇒
1 π α ⋅ β
¸ ]
⇒ · ≅
15. Angrenajul echivalent:
1
e1 3 3
2
e2 3 3
1
de1 2 2
2
de2 2 2
z 51
z 53.39686985
cos 0, 9848
z 146
z 152, 8616274
cos 0, 9848
z 51
D 52, 585651 mm
cos 0, 9848
z 146
D 150, 5393158 mm
cos 0, 9848
· · ·
β
· · ·
β
· · ·
β
· · ·
β
5. FORŢELE DIN ANGRENAJUL CILINDRIC
t1
t1
d1
on
r1 t1
a1 t1
2M 2 772400
F 14920 N
D 64, 9875
tg 0, 3639
F F 14920 5530 N
cos 0, 9848
F F tg 14920 0,17632 2630 N

· · ≅
α
· · ⋅ ≅
β
· ⋅ β · ⋅ ≅

t 2
t 2
d2
on
r2 t 2
a2 t 2
2M 2 2055500
F 13870 N
D 64, 9875
tg 0, 3639
F F 13870 5130 N
cos 0, 9848
F F tg 2450 N

· · ≅
α
· · ⋅ ≅
β
· ⋅ β ≅
6. VERIFICAREA ANGRENAJULUI CILINDRIC
Pentru pinion:
Viteza pinionului este:
d1 1
3
D n
v 7,861920 8 m/ s
60 10
π⋅ ⋅
· · ≅

, este cuprinsă în intervalul
5..10 , ca urmare clasa de precizie se alege în intervalul 8 ÷ 7 din .
v [m/s] 0..5 5..10 10..30
dinţi drepţi 8÷7 6 ÷
dinţi înclinaţi 8÷7 6
Coeficienţi necesari:
( )
M 2
HB PB
H P
V
C 2
0f rf
F e1
N 1
K 271 ; K 0, 2653
mm
K 1, 3; K 1, 2
K 0, 8; K 0, 9
v
K 1 1, 28
10
cos
K 1, 7417
cos tg
K f z 2, 25
ε
β β
· · ·
ε
· ·
· ·
· + ·
β
· ·
α ⋅ α
· ·
Coeficientul K
F
(factorul de formă) s-a ales folosind diagrama în funcţie de numărul
echivalent de dinţi z
e1
al pinionului.
Verificarea la ruperea prin oboseală la baza dintelui:
1
1
1
2 t1
p s V F pB p
n
plim
p
p
F
K K K K K K 154, 056913 N/ mm
B m
c 1, 2 2, 59 1, 2
ε β
σ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

σ
· ≥ ⇒ ≥
σ
Verificarea la oboseală superficială (pitting):
1
1
1
2 t1 12
HC M C H s V HB
d1 12
Hlim
H
HC
F i 1
K K K K K K 752,1205 N/ mm
B D i
c 1, 2 1, 99 1, 2
β
+
σ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

σ
· ≥ ⇒ ≥
σ
Pentru roata:
Viteza rotii este:
2 2
3
D n
v 8, 0419204 8 m/ s
60 10
π⋅ ⋅
· · ≅

, este cuprinsă în intervalul 5..10 , ca
urmare clasa de precizie se alege în intervalul 8 ÷7 din .
v [m/s] 0..5 5..10 10..30
dinţi drepţi 8÷7 6 ÷
dinţi înclinaţi 8÷7 6
Coeficienţi necesari:
( )
M 2
HB PB
H P
V
C 2
0f rf
F e2
N 1
K 271 ; K 0, 2653
mm
K 1, 3; K 1, 2
K 0, 8; K 0, 9
v
K 1 1, 28
10
cos
K 1, 7417
cos tg
K f z 2, 22
ε
β β
· · ·
ε
· ·
· ·
· + ·
β
· ·
α ⋅ α
· ·
Coeficientul K
F
(factorul de formă) s-a ales folosind diagrama în funcţie de numărul
echivalent de dinţi z
e1
al pinionului.
Verificarea la ruperea prin oboseală la baza dintelui:
1
1
1
2 t1
p s V F pB p
n
plim
p
p
F
K K K K K K 103,8472554 N/ mm
B m
c 1, 2 3, 85 1, 2
ε β
σ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

σ
· ≥ ⇒ ≥
σ
Verificarea la oboseală superficială (pitting):
1
1
1
2 t1 12
HC M C H s V HB
d1 12
Hlim
H
HC
F i 1
K K K K K K 499, 3013 N/ mm
B D i
c 1, 2 3 1, 2
β
+
σ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·

σ
· ≥ ⇒ ≥
σ
7. PROIECTAREA ASAMBLĂRII ARBORE-BUTUC
Asamblarea arbore-butuc se realizează utilizând pene paralele pentru roata condusă şi cele
două cuplaje: elastic cu bolţuri pe primul arbore (arborele conducător) şi multicompensator dintat
pe arborele al doilea (arborele condus).
1) Se aleg din STAS 1004-81, în funcţie de diametrul arborilor în dreptul asamblărilor, cele
trei secţiuni bxh ale penelor paralele.
Arbore I:
Pană 1: 18x11
Arbore II:
Pană 1: 22x14
Pană 2: 28x16
2) Se dimensionează lungimea penelor din condiţia de rezistenţă la strivire:
Arbore I:
Pană 1:
tc1
1
sa
4 M 4 926896
l b 18 64, 9176 mm
d h 60 11 100
⋅ ⋅
· + · + ·
⋅ ⋅ σ ⋅ ⋅
Arbore II:
Pană 1:
tcII
2
sa
4 M 4 2466582
l b 22 95, 4498 mm
d h 80 14 100
⋅ ⋅
· + · + ·
⋅ ⋅ σ ⋅ ⋅
Pană 2:
tcII
3
sa
4 M 4 2466582
l b 28 92, 2775 mm
d h 100 16 80
⋅ ⋅
· + · + ·
⋅ ⋅ σ ⋅ ⋅
3) Se aleg din STAS 1004-81 lungimile STAS ale penelor
STAS
l l ≥
astfel încât
STAS
0, 5 B l B ⋅ ≤ ≤
pentru a asigura o transmitere uniformă a forţelor pe întreaga lungime a
butucului:
Arbore I:
Pană 1:
1 STAS
l 64, 9176 mm l 70 mm · ⇒ ·
Arbore II:
Pană 1:
2 STAS
l 95, 4498 mm l 90 mm · ⇒ ·
Pană 2:
3 STAS
l 92, 2775 mm l 90 mm · ⇒ ·
4) Se verifică penele la forfecare ( )
2
ef
60 70 N/ mm τ · −
:
Arbore I:
Pană 1:
tcI
f 1 ef
STAS
2 M 2 926896
24, 5210
d b l 60 18 70
⋅ ⋅
τ · · · ≤ τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Arbore II:
Pană 1:
tcII
f 2 ef
STAS
2 M 2 2466582
31,1437
d b l 80 22 90
⋅ ⋅
τ · · · ≤ τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Pană 2:
tc_ II
f 3 ef
STAS
2 M
2 2466582
19,576
d b l 100 28 90


τ · · · ≤ τ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Pana d b h l l STAS
[mm]
Arbore 1 1 60 18 11 64 70
Arbore 2 1 80 22 14 95 90
2 100 28 16 92 90
8. ALEGEREA RULMENŢILOR
8.1.1 Calculul reacţiunilor din punctele de reazem
Arbore I:
d1
1 a1
r I
a1
a1 t1
r1 I
b1
B t
2 2 2 2
ra1 a1 a1
2
rb1 b1
a b 193 a 96, 5; b 96, 5
D 104
M F 2630 136200 Nmm
2 2
F b M 5530 95.5 136200
V 2090 N
a b 193
b 96, 5
H F 14920 7460 N
a b 193
F a M
V 3500 N
a b
a
H F 7460 N
a b
F H V 3103 1401 7750 N
F H
+ · ⇒ · ·
· · ⋅ ·
⋅ + ⋅ −
· · ≅
+
· · ⋅ ≅
+
⋅ +
· ≅
+
· ≅
+
· + · + ≅
· +
2 2 2
b1
V 3103 893 8240 N · + ≅
Arbore 2:
d2
2 a2
r 2 2
a2
a2 t 2
r 2 2
b2
B t 2
2 2 2 2
ra2 a2 a2
2 2 2 2
rb2 b2 b2
a b 181 a 90, 5; b 90, 5
D 297
M F 2450 363220 Nmm
2 2
F b M
V 4400 N
a b
b 90, 5
H F 13870 6940 N
a b 181
F a M
V 730 N
a b
a
H F 6940 N
a b
F H V 6940 4400 8220 N
F H V 6940 730 698
+ · ⇒ · ·
· · ⋅ ·
⋅ +
· ≅
+
· · ⋅ ≅
+
⋅ −
· ≅
+
· ≅
+
· + · + ≅
· + · + ≅ 0 N
8.1.2 Calculul de alege al rulmenţilor
Arbore I:
Diametrul arborelui I în dreptul montării rulmenţilor este d =70
Se extrag din STAS 5848/2-73 toţi rulmenţii cu diametrul interior φ 70:
d D B C
0
C Simbol
h
L
[mm] [kN] [ore]
70
110 20 30 25 6014 331
125 24 48 38 6214 1448
150 35 84,5 64 6314 7905
180 42 112 104 6414 18407
Rulmentul din punctul B nu este încărcat axial F
aB
=0 ; forţa axială se transmite integral
rulmentului din punctul A ⇒F
aA
= F
a1
= 2630 N.
Rulmentul din B se fixează pe arbore, cel din A pe arbore şi în carcasă.
a1 a1
aB B B
0 r1
B r1
aA a1
A A
0 r1
A1 A r1 A a1
aA
A A
0
A2 A r1 A a1
F F
F 0 0 e 0 0 X 1 ; Y 0
C V F
P F 8240 N
Rul. : 6014
F F
0,105 e 0, 30 0, 3963 X 0, 56 ; Y 1, 45
C V F
P X F Y F 8154
Rul. : 6214
F
0, 069 e 0, 26 0, 3963 X 0, 56 ; Y 1, 78
C
P X F Y F
· ⇒ · ⇒ · < · ⇒ · ·

· ·
· ⇒ · < · ⇒ · ·

· ⋅ + ⋅ ·
· ⇒ · < ⇒ · ·
· ⋅ + ⋅ ·
aA
A A
0
A3 A r1 A a1
aB
A A
0
A4 A r1 A a1
9021
Rul. : 6314
F
0, 041 e 0, 26 0, 3963 X 0, 56 ; Y 1, 78
C
P X F Y F 9021
Rul. : 6414
F
0, 025 e 0, 22 0, 3963 X 0, 56 ; Y 1, 78
C
P X F Y F 9574
· ⇒ · < ⇒ · ·
· ⋅ + ⋅ ·
· ⇒ · < ⇒ · ·
· ⋅ + ⋅ ·
Durabilitatea rulmenţilor este:
3
6
1
h1
ME A1
3
6
1
h2
ME A2
Rul. : 6014
C 10
L 331 ore
60 n P
Rul. : 6214
C 10
L 1448 ore
60 n P
¸ _
· ·


¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
3
6
1
h3
ME A3
3
6
1
h4
ME A4
Rul. : 6314
C 10
L 7905 ore
60 n P
Rul. : 6414
C 10
L 18407 ore
60 n P
¸ _
· ·


¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
Se alege prima pereche de rulmenţi cu durabilitatea mai mare 10000 de ore ⇒6414.
Arbore II:
Diametrul arborelui I în dreptul montării rulmenţilor este d =90
Se extrag din STAS 5848/2-73 toţi rulmenţii cu diametrul interior φ 90:
d D B C
0
C Simbol
h
L
[mm] [kN] [ore]
90
140 24 45,5 40 6018 3487
160 30 75 62 6218 15618
190 43 112 100 6318 37022
225 54 153 166 6418 169351
Rulmentul din punctul B nu este încărcat axial F
aA
=0 ; forţa axială se transmite integral
rulmentului din punctul B ⇒F
aB
= F
a2
= 2450 N.
Rulmentul din B se fixează pe arbore, cel din A pe arbore şi în carcasă.
a2 a2
aA B B
0 r 2
A r2
aB a2
A A
0 r 2
B1 B r 2 B a2
aB a2
A A
0 r 2
B2 B
F F
F 0 0 e 0 0 S X 1 ; Y 0
C V F
P F 8220 N
Rul. : 6018
F F
0, 061 e 0, 26 0, 3979 X 0, 56 ; Y 1, 78
C V F
P X F Y F 8269
Rul. : 6218
F F
0, 039 e 0, 22 0, 3979 X 0, 56 ; Y 1, 99
C V F
P X F
· ⇒ · ⇒ · < · ⇒ · ·

· ·
· ⇒ · < · ⇒ · ·

· ⋅ + ⋅ ·
· ⇒ · < · ⇒ · ·

· ⋅
r2 B a2
aB a2
A A
0 r 2
B3 B r 2 B a2
aB
A A
0
B4 B r 2 B a2
Y F 8784
Rul. : 6318
F F
0, 024 e 0, 22 0, 3979 X 0, 56 ; Y 1, 99
C V F
P X F Y F 8784
Rul. : 6418
F
0, 014 e 0,19 0, 3963 X 0, 56 ; Y 2, 30
C
P X F Y F 9543
+ ⋅ ·
· ⇒ · < · ⇒ · ·

· ⋅ + ⋅ ·
· ⇒ · < ⇒ · ·
· ⋅ + ⋅ ·
Durabilitatea rulmenţilor este:
3
6
1
h1
1MLef
3
6
2
h2
1MLef
3
6
3
h3
1MLef
3
6
4
h4
1MLef
Rul. : 6018
C 10
L 3487 ore
60 n P
Rul. : 6218
C 10
L 15618 ore
60 n P
Rul. : 6318
C 10
L 37022 ore
60 n P
Rul. : 6418
C 10
L 169351 ore
60 n P
¸ _
· ·


¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
Se alege prima pereche de rulmenţi cu durabilitatea mai mare 15000 de ore ⇒6218.
9. CALCULUL REDUCTORULUI LA ÎNCĂLZIRE-UNGERE
9.1 Calculul la încălzire
a = 0,391 m
b = 0,611 m
c = 0,557 m
( )
( ) ( )
2
0
2
0
2 2
R rul angr 0 2
3 3
R ME
m 0
S 2 a b b c a c 1.594 m
S 2.5 S 3.985 m
W
25 0, 99 0, 96 0, 94 t 20 C
m C
1 P 10 1 0, 94 112 10
t t 20 87, 4529 C
S 25 3, 985
· ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ · ⇒
· ⋅ ·
α · η · η ⋅ η · ⋅ · · °

−η ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
· + · + · °
α⋅ ⋅
- temperatura medie de funcţionare a reductorului
m
t
=87 C °
9.2 Calculul la ungere
Ungerea se face prin barbotare cu ulei TIN 82 (aditivat) care la temperatura t
m
are o
viscozitate η =0,018
- rugozitatea flancurilor celor două roţi:
af 1 af 2
R 1, 6 R 1, 6 · ·
- rugozitatea la rodaj:
af 1 af 2
ar1 ar 2
R R 1, 6 1, 6
R 0,8 R 0,8
2 2 2 2
· · · · · · ⇒
2 2 2 2
ar1 ar2
R R 0, 8 0, 8 1,1313 σ · + · + ·
- temperatura limită la gripaj:
lim
t 300 C · °
rf
r1
r 2
1 1ML
2 2ML
3 3
r1
1 rf 2
3 3
r2
2 rf 2
1 2
red
1
sin 0, 3461
sin 0, 9848
D 103
D 296
n n 500 rot / min
n n 100 rot / min
D 10 103 10
sin 0, 3461 0, 018 m
2 cos 2 0, 9848
D 10 296 10
sin 0, 3461 0, 0520 m
2 cos 2 0, 9848
− −
− −
α ·
β ·
·
·
· ·
· ·
⋅ ⋅
ρ · ⋅ α · ⋅ ·
⋅ β ⋅
⋅ ⋅
ρ · ⋅ α · ⋅ ·
⋅ β ⋅
ρ ⋅ ρ
ρ ·
ρ +
2
1
t1 1
2
t 2 2
e t1 t 2
min e red
min
h
0, 018 0, 0520
0, 0133 m
0, 018 0, 0520
n 500
v 0, 018 0, 942 m/ s
30 30
n 200
v 0, 0520 1, 08 m/ s
30 30
v v v 0, 409 1, 38 2, 022 m/ s
h 11 v 11 0, 018 2, 022 0, 0133 0, 242
h 0, 242
x
1,1

· ·
ρ +
π⋅ π⋅
· ⋅ ρ · ⋅ ·
π⋅ π⋅
· ⋅ ρ · ⋅ ·
· + · + ·
· ⋅ η⋅ ⋅ ρ · ⋅ ⋅ ⋅ · ⇒
· ·
σ
0, 213
313
·
10. VERIFICAREA ARBORILOR. DIAGRAMELE DE MOMENTE
10.1 Verificarea arborilor la solicitare compusă
Pentru 18MoCrNi13 avem:
1
0
440
480

σ ·
τ ·
Arbore I:
1 1 1 1
c
d
d1
1 a1
r I
A1
A1 t1
r1 I
B1
B1 t
2 2 2 2
rA1 A1 A1
a b 193 a 96, 5; b 96, 5
d 80
d 60
D 104
M F 2630 136200 Nmm
2 2
F b M 5530 95.5 136200
V 2090 N
a b 193
b 96, 5
H F 14920 7460 N
a b 193
F a M
V 3500 N
a b
a
H F 7460 N
a b
F H V 3103 1401
+ · ⇒ · ·
·
·
· · ⋅ ·
⋅ − ⋅ −
· · ≅
+
· · ⋅ ≅
+
⋅ +
· ≅
+
· ≅
+
· + · + ≅
2 2 2 2
rB1 B1 B1
7750 N
F H V 3103 893 8240 N · + · + ≅
În plan orizontal:
iHmax A1 1
M H a 7460 96, 5 719890 Nmm · ⋅ · ⋅ ·
În plan vertical:
iV1 A1 1 1
iVmax A1 1
M V a M 2090 96, 5 136200 65485 Nmm
M V a 2090 96, 5 201685 Nmm
· ⋅ + · ⋅ − ·
· ⋅ · ⋅ ·
Încovoiere totală alternant-simetrică:
2 2 2 2
i1 iHmax iV1
2 2 2 2
i max iHmax iVmax
M M M 719890 65485 722862 Nmm
M M M 719890 201685 747608 Nmm
· + · + ·
· + · + ·
Torsiune pulsatorie:
7 1
tc S tc1
1
P
M 10 K M 926896 Nmm
n
· ⋅ ⋅ · ·
Punctul C:
2 2 2 2
echC i max tc1
2 echC
echC 3 3
C
1
C
echC
M M 0, 75 M 747608 0, 75 926896 1096936 Nmm
M 1096936
21, 8228 N/ mm
d 80
32 32
440
C 20,1623 2
40, 6856

· + ⋅ · + ⋅ ·
σ · · ·
π⋅ π⋅
σ
· · · ≥
σ
Punctul D:
2 tc2
tD 3 3
D
0
D
tD
M 926896
21, 8548 N/ mm
d 60
16 16
480
C 21, 9631 2
21, 8548
τ · · ·
π⋅ π⋅
τ
· · · ≥
τ
Arbore II:
d
c
d2
2 a2
r2 2
A2
A2 t 2
r2 2
B2
B2 t 2
2 2 2 2
rA2 A2 A2
2 2
rA2 B2 B2
a b 181 a 90, 5; b 90, 5
d 80
d 100
D 297
M F 2450 363220 Nmm
2 2
F b M
V 4400 N
a b
b 90, 5
H F 13870 6940 N
a b 181
F a M
V 730 N
a b
a
H F 6940N
a b
F H V 6940 4400 8220 N
F H V 69
+ · ⇒ · ·
·
·
· · ⋅ ·
⋅ +
· ≅
+
· · ⋅ ≅
+
⋅ −
· ≅
+
· ≅
+
· + · + ≅
· + ·
2 2
40 730 6980 N + ≅
În plan orizontal:
iHmax A
M H a 6940 90, 5 628070 Nmm · ⋅ · ⋅ ·
În plan vertical:
iV1 A 2
iVmax A
M V a M 4400 90, 5 363220 363268 Nmm
M V a 4400 90, 5 398200 Nmm
· ⋅ + · ⋅ + ·
· ⋅ · ⋅ ·
Încovoiere totală alternant-simetrică:
2 2 2 2
i1 iHmax iV1
2 2 2 2
i max iHmax iVmax
M M M 628070 363268 725558 Nmm
M M M 628070 398200 749663 Nmm
· + · + ·
· + · + ·
Torsiune pulsatorie:
7 2
tc S tc2
2
P
M 10 K M 2455598 Nmm
n
· ⋅ ⋅ · ·
Punctul C:
2 2 2 2
echC i max tc1
2 echC
echC 3 3
C
1
C
echC
M M 0, 75 M 261881 0, 75 2455598 2142674 Nmm
M 2142674
21, 8250 N/ mm
d 100
32 32
440
C 20,1602 2
35, 538

· + ⋅ · + ⋅ ·
σ · · ·
π⋅ π⋅
σ
· · · ≥
σ
Punctul D:
tc _II 2
tD 3 3
D
0
D
tD
M
2455598
24, 4262 N/ mm
d 80
16 16
480
C 19, 6510 2
24, 4262
τ · · ·
π⋅ π⋅
τ
· · · ≥
τ
10.2 Verificarea arborelui I la oboseală
În punctul C:
K K
3, 50 2,10
0, 55 0, 55
0,8
σ τ
σ τ
β · β ·
ε · ε ·
γ ·
i maxC
2 i maxC
i maxC 3 3
C
V i maxC
2 tc1
t maxC 3 3
C
2 t maxC
v m
C
K v
1
C
M 747608 Nmm
M 747608
14, 6017 N/ mm
0,1 d 0,1 80
M 926896
9, 0517 N/ mm
0, 2 d 0, 2 80
9, 0517
4, 5258 N/ mm
2 2
1 1
c 3, 78
3, 50 14, 6017
0, 55 0, 8 440
c
σ
σ
σ −
τ
·
σ · · ·
⋅ ⋅
σ · σ
τ · · ·
⋅ ⋅
τ
τ · τ · · ·
· · ·
β σ
⋅ ⋅
⋅ ε ⋅ γ σ
K v m
1 C
C C
ob,C
2 2 2 2
C C
1 1
17, 99
2,10 4, 5258 4, 5258
0, 55 0, 8 300 700
c c 2,10 17, 99
c 2, 08
c c 2,10 17, 99
τ
τ −
σ τ
σ τ
· · ·
β τ τ
⋅ + ⋅ +
⋅ ε ⋅ γ τ τ
⋅ ⋅
· · ·
+ +
În punctul D:
K K
3, 50 2,10
0, 55 0, 55
0, 7
σ τ
σ τ
β · β ·
ε · ε ·
γ ·
i maxD
2 i maxD
t maxD 3 3
D
2 t maxD
v m
obD
K v m
1 D
M 926896 Nmm
M 926896
21, 4559 N/ mm
0, 2 d 0, 2 60
21, 4559
10, 7279 N/ mm
2 2
1 1
c 1, 750
2,10 10, 7279 10, 7279
0,8 0, 9 300 21, 4559
τ
τ −
·
τ · · ·
⋅ ⋅
τ
τ · τ · · ·
· · ·
β τ τ
⋅ + ⋅ +
⋅ ε ⋅ γ τ τ
10.3 Verificarea arborelui II la oboseală
În punctul C:
K K
3, 50 2,10
0, 55 0, 55
0, 7
σ τ
σ τ
β · β ·
ε · ε ·
γ ·
i maxC
2 i maxC
i maxC 3 3
C
V i maxC
2 tc2
t maxC 3 3
C
2 t maxC
v m
C
K v
1
M 749663 Nmm
M 749663
7, 4966 N/ mm
0,1 d 0,1 100
M 2466582
12, 3329 N/ mm
0, 2 d 0, 2 100
2, 557
6,1664 N/ mm
2 2
1 1
c 6, 4562
3, 50 7, 4966
0, 55 0, 7 440
σ
σ
σ −
·
σ · · ·
⋅ ⋅
σ · σ
τ · · ·
⋅ ⋅
τ
τ · τ · · ·
· · ·
β σ
⋅ ⋅
⋅ ε ⋅ γ σ
C
K v m
1 C
C C
ob,C
2 2 2 2
C C
1 1
c 1, 604
2,10 6,1664 6,1664
0, 55 0, 7 300 12, 3329
c c 6, 4562 1, 604
c 1.556
c c 6, 4562 1, 604
τ
τ
τ −
σ τ
σ τ
· · ·
β τ τ
⋅ + ⋅ +
⋅ ε ⋅ γ τ τ
⋅ ⋅
· · ·
+ +
În punctul D:
K K
2 1, 5
0, 6 0, 6
0, 7
σ τ
σ τ
β · β ·
ε · ε ·
γ ·
i maxD
2 i maxD
t maxD 3 3
D
2 t maxD
v m
obD
K v m
1 D
M 2466582 Nmm
M 2466582
24, 0877 N/ mm
0, 2 d 0, 2 80
24, 0877
12, 0438 N/ mm
2 2
1 1
c 1, 55
1, 5 12, 0438 12, 0438
0, 6 0, 7 300 24, 0877
τ
τ −
·
τ · · ·
⋅ ⋅
τ
τ · τ · · ·
· · ·
β τ τ
⋅ + ⋅ +
⋅ ε ⋅ γ τ τ
11. PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
- Alegerea tipului curelei:
Din diagrama de profile s-a ales profilul curelei: SPA în funcţie de puterea P
1
şi turaţia n
1
2ML
1
TCT
1 1MLef
P 9, 4
P 9, 89 kW
0, 95
n n 518 rot / min
· · ·
η
· ·
- Alegerea diametrului primitiv al rotii mici Dp1:
Se alege
p1
D 125 mm ·
- Calcularea diametrului primitiv al roţii mari se face cu relaţia:
p2 p1 TCT p2
D D i 625 se alegeD 630 mm · ⋅ · ⇒ ·
- Se alege preliminar distanta dintre axe A:
p1 p2 p1 p2
0, 7(D D ) A 2(D D )
0, 7(125 630) A 2(125 630) 528, 5 A 1510 A 1000 mm
+ ≤ ≤ + ⇒
+ ≤ ≤ + ⇒ ≤ ≤ ⇒ ·
- Unghiurile dintre ramurele curelei:
p2 p1 o
D D
2arcsin 29
2A

γ · ⇒ γ ·
- Unghiul de infasurare pe roata mica de curea:
o
1
180 β · − γ , iar pe roata mare:
o
2
180 β · + γ
- Lungimea primitiva a curelei:
( )
p 1 p1 2 p2
L 2Acos D D 3250 mm
2 360
γ π
· + β ⋅ +β ⋅ ·
Lungimea primitivă a curelei se rotunjeşte la valoarea standardizată cea mai apropiată
p
L 3150 ⇒ ·
mm
- Pentru valoarea standardizata aleasa se recalculeaza A, precum si
1 2
, , γ β β
.
( )
( )
pSTAS 1 p1 2 p2
pSTAS 1 p1 2 p2
p2 p1 o
o o
1
o o
2
L 2Acos D D 3250 mm
2 360
L D D
360
A A 948 mm
2cos
2
D D
2arcsin 31
2 A
180 149
180 211
γ π
· + β ⋅ +β ⋅ · ⇒
π
− β ⋅ +β ⋅
⇒ · ⇒ ·
γ

γ · ⇒

β · − γ ·
β · − γ ·
- Viteza periferica a curelei:
p1 1
D n
125 518
v v 3.39 m/ s
60000 60000
π⋅ ⋅
π⋅ ⋅
· · ⇒ ·
- Stabilirea numarului de curele:
f 1
0 0
L 0
K P 1, 2 9, 89
Z Z 4, 91
c c P 1, 04 0, 9 2, 58
β
⋅ ⋅
· ⇒ ⇒ ·
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Unde: cL - coeficient de lungime care se alege din tabelul 5 funcţie de lungimea primitivă a
curelei Lp
cβ - coeficient de înfăşurare dat de relaţia:
cβ = 1− 0,003(180 − β1)
P0 - puterea nominală transmisă de o curea se alege din table
P0 = 2,58 [kW]
- Numarul final de curele
0
z
Z 4, 91
Z Z 5, 45 Z 6
C 0, 90
· · ⇒ · ⇒ ·
- Frecventa indoirii curelelor:
3 3
p
v 3, 39
f 10 x 10 3 3, 22 Hz
L 3150
· ⋅ ⋅ ⇒ ⋅ ⋅ ·
- Forta periferica
3 1
P
F 10 F 2917 N
V
· ⋅ ⇒ ·
- Forta de intindere initial a curelei si cea de apasare pe arbori:
( )
0 a 0
F F 1, 5...2 F F 4375 N · · ⇒ ·
- Latimea rotii de curea:
( ) ( ) z 1 e 2f 6 1 15 2 10 45 mm
unde :
e 15;
f 10;
β · − + ⇒β − + ⋅ ⇒β ·
·
·
12. ALEGEREA CUPLAJULUI ELASTIC
Se alege un cuplaj elastic cu 16 bolţuri M8 : C.E.B – 5 N-P40/P40 cu semicuple în varianta
pregăurită din OT – 60, mărimea 7 la un diametru al arborelui
c
d 60 mm ·

13. ALEGEREA CUPLAJULUI MULTICOMPENSATOR DINTAT
Se alege un cuplaj multicompensator dintat din STAS 6589-81 marimea 5 la un diametru al
arborelui
c
d
= 80 mm
14. CALCULE ANEXE
14.1 Volumul reductorului
Dimensiunile reductorului:
a = 0,391 m
b = 0,611 m
c = 0,557 m
3
V a b c 0, 391 0, 611 0, 557 0,133 m · ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
14.2 Masa reductorului
ρ
Fc
=7,25 kg/dm
3
– densitatea fontei
3 3
Fc
m V 10 0,133 7, 25 10 964 kg · ⋅ ρ ⋅ · ⋅ ⋅ · - masa relativă; m’= m/2 – masa reală
14.3 Calculul inelelor de ridicare
Se consideră reductorul pe jumătate plin:
m' m/ 2 964/ 2 482 kg
G m g 482 9, 81 4732 N 4, 732 kN
· · ·
⇒ · ⋅ · ⋅ · · ⇒
Se vor folosi inele de ridicare M16.
14.4 Proiectarea capacelor de arbore
Arbore I: Arbore II:
g
c
1
D 180;
d M12;
d 13;
Nr de suruburi 6;
8;
b 8;
r 2;
r 1;
·
·
·
·
δ ·
·
·
·

1 c
2 c
c c
1, 2 10
(0, 9...1) 8
D D (4...4, 5) 212
c (1, 2...1, 5)b 12
δ · ⋅ δ ·
δ · ⋅ δ ·
· + δ ·
· ·

g
c
1
D 160;
d M12;
d 13;
Nr de suruburi 6;
8;
b 8;
r 2;
r 1;
·
·
·
·
δ ·
·
·
·
1 c
2 c
c c
1, 2 10
(0, 9...1) 8
D D (4...4, 5) 192
c (1, 2...1, 5)b 9
δ · ⋅ δ ·
δ · ⋅ δ ·
· + δ ·
· ·
15. MEMORIU TEHNOLOGIC
În urma observaţiilor şi a calculelor efectuate s-a ales următoarea soluţie constructivă:
1) Carcasa:
- se realizează din două bucăţi (poziţiile 28, 29 desen ansamblu sau desene execuţie RCO-10-
04, RCO-11-03 ) prin turnare din fontă Fc 200 în forme de nisip, găurile pentru rulmenţi se dau
dintr-o singură trecere cu maşina de găurit pentru a se asigura o centrare bună;
- după găurire locaşurile pentru rulmenţi se prelucrează până la rugozitatea de 0,1;
- găurile pentru şuruburi se dau la diametrul de 15 mm;
- se finisează exterior ;
- se controlează dimensional şi vizual;
2) Arborii:
- se realizează prin strunjire din bară plină din oţel OL 15 (vezi desen ansamblu poziţiile 1 şi
16, respectiv desenele de execuţie RCO-01-01, RCO-03-01);
- porţiunea de asamblare a rulmenţilor se rectifică până la o rugozitate de 0,8 µm;
- zona de asamblare a roţii dinţate se prelucrează până la o rugozitate de 3,2 µm;
- canalele de pană se realizează prin frezare, cu o rugozitate de 3,2 µm;
- se controlează dimensional şi vizual;
3) Pinionul (z – numărul de dinţi =51):
- se face corp comun cu arborele I ;
- dinţii pinionului se realizează prin frezare cu rugozitatea de 1,6;
- muchiile danturii se vor rotunji;
- se va cementa la 55-62 HRC;
- după montaj arborii trebuie să se rotească uşor, fără jocuri şi bătăi;
- angrenajul trebuie să funcţioneze lin fără şocuri;
- se controlează dimensional şi vizual;
4) Roata condusă (z =146): (vezi desen execuţie RCO-04-01)
- Butucul:
- se realizează prin turnare din fontă Fc 300 STAS 568-82;
- se curăţă de bavuri;
- se prelucrează prin strunjire cu adaos pe feţe şi la interior şi de finisare la φ 282;
- se controlează cu ultrasunete, lichide penetrante sau magnetoscopic;
- se controlează dimensional şi vizual;
- Coroana:
- se realizează prin forjare pe dorn din oţel OLC 45 (îmbunătăţit) STAS 880-80;
- muchiile danturii se vor rotunj;
- se va cementa la 55-62 HRC;
- se controlează cu ultrasunete;
- se controlează dimensional şi vizual;
- montajul (H7/r6) coronă pe butuc se face prin presare cu presiunea minimă şi maximă de:
2
min
STAS 2
max
p 2, 02 N/ mm ;
p 2, 63 N/ mm
·
·
- canalul de pană se realizează prin frezare;
- se danturează cu freză melc;
- se ajustează montajul;
5) Cuplajul elastic cu bolţuri: C.E.B – 5 N-P40/P40 se achiziţionează în variantele pregăurite ale
semicuplelor care se găuresc la maşina de găurit la φ 60;
6) Cuplajul multicompensator dintat:
- Semicupla motoare (volantul):
- se realizează prin turnare din Fc 300;
- plăcile laterale se execută din OLC 45 ;
7) Reductorul:
- se verifică funcţionarea corectă a angrenajului pinion – roată;
- se va folosi capacul de vizitare pentru controlul periodic al interiorului reductorului;
8) Ungerea şi răcirea reductorului:
- se vor folosi 3 l ulei TIN 82 EP, ulei ce se va schimba după 1000 de ore de funcţionare la o
temperatură medie a reductorului de
m
t 87 C · °
. Se va urmări în timp cu ajutorul jojei ca nivelul
de ulei să nu scadă sub limita admisibilă, ansamblul să aibă o funcţionare silenţioasă, la
temperatură rezonabilă;
16. CONCLUZII:
Prezentul proiect reprezintă o transmisie mecanică complexă, realizată din: motor electric
de 1500 de rotaţii pe minut, cuplaj elastic la intrarea în reductor, reductor într-o treaptă cu pinionul
corp comun cu arborele, cuplaj limitator de sarcină la ieşirea din reductor pentru cuplarea cu
maşina de lucru) cu semicupla motoare roată de curea pentru transmisia cu curele trapezoidale.
S-a urmărit realizarea unei funcţionări de precizie, fără vibraţii care să preia sarcini fără
şocuri şi bătăi şi să aibă o frecare şi o încălzire cât mai mici în reductor. Pentru micşorarea frecării
a uzurii şi a temperaturii s-a folosit ungerea prin barbotare cu ulei în baie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful