DOCUMENTELE NECESARE

pentru ACORDAREA ÎNDEMNIZAŢIEI LUNARE ŞI A BUGETULUI PERSONAL COMPLEMENTAR PERSOANELOR CU HANDICAP:
În conformitate cu Legea nr.448/2006 pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, şi HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006.

Beneficiază de îndemnizaţie lunară, indiferent de venituri : - în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav; - în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; Bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri: - în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav; - în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; - în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu; Documente necesare: → Cerere → COPIE DE PE DOCUMENTUL CARE ATESTĂ ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP (în termen de valabilitate);

→ COPIE DUPĂ B.I. SAU C.I.
DOSARUL SE DEPUNE LA PRIMĂRIA LOCALITĂŢII DE DOMICILIU SAU DE REŞEDINŢĂ A PERSOANEI CU HANDICAP SAU LA DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI JUDEŢEANĂ RESPECTIV LOCALĂ A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful