S.C. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură SA (I.C.D.A.

) -Bucureşti vă invită să participaţi la cursurile de “Apicultură”, autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A).

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURSUL DE APICULTURĂ
1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

20.02.2013 – 17.05.2013
Dupa finalizarea cursului se va susţine un examen final pentru evaluarea cunoştinţelor acumulate şi se va elibera certificatul de calificare în meseria de apicultor acreditat de C.N.F.P.A. si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 2. LOCAŢIA de desfăşurare a cursurilor: sediul I.C.D. Apicultură din Bucureşti, Blv Ficusului, nr 42, sector 1. –sala de conferinţe. 3. PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

15.10.2012 - 14.12.2012
4. TAXA DE CURS RON: 700 RON 5. CONDIŢII DE PLATĂ: - cash – la sediul ICDA - prin transfer bancar catre: S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA: Adresa : B-dul Ficusului, Nr. 42, Sector 1 – Bucureşti, CUI: RO 1577393, Nr. Registrului Comerţului J40/5/1997 Cont: RO35RNCB0307005030600001 – BCR – Sucursala Aviaţiei Tel.021/ 232.50.60; Fax 021/232.02.87; 6. DOSARUL DE ÎNSCRIERE constă în: - Cerere de înscriere –formular tip - Copie act de identitate –CI/BI - Copie diploma absolvire studii (profesionala, liceale, universitare etc) - Copie dovadă achitare taxa (OP/chitanţă) - Adeverinta medicala tip (apt participare curs) 7. PERSOANA DE CONTACT pentru înscrieri: dna Ioana Militaru adresa de e-mail : ioanamilitaru_2004@yahoo.com, mobil : 0785.238.958, tel/fax 021.232.43.44. Laborator de patologie ICDA, Program L-V: 9,00-14,00. Informatii suplimentare se gasesc pe http://www.icdapicultura.ro/extensie/curs_de_apicultura.html Nota. Pentru cursurile acreditate de CNFPA nu se aplică TVA la taxa de instruire, conform OG 129/2000, art. 43 şi Legii nr. 571/2003, actualizată, art. 141, lit.f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful