Corpul eteric, Solteris, 2002 Vol. 1: Fluidele corpului eteric. Autor: Alexiada Pentru tine, Omule!

Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale

INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine tot mai mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi. Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi de locul tău în cadrul acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti să aduci lumina în întunericul propriei tale raţiuni. Setea de cunoaştere, dorinţa de a înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care sunt gata să ne acorde ajutorul. Dar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând legea liberului arbitru. Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în această alcătuire divină. Şi totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală. Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea subtilă a fiinţei umane pot afla câte ceva din această lucrare. Cei care au mai citit despre corpurile subtile şi doresc să îşi completeze cunoştinţele, pot căuta în paginile următoare. Voi vorbi despre primele trei corpuri subtile ale omului: eteric, astral şi mental, care sunt ajunse în stadiul final de dezvoltare în această etapa de evoluţie a Pământului. Corpurile subtile superioare: cauzal, budic şi atmic, urmând să fie dezvoltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac obiectul cărţii de faţă. Conectându-va la vibraţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea imediată. Sperând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi Lumina Divină în mental, vă rog să vă urmaţi drumul cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contribui la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ.

CAPITOLUL I Alcătuirea corpului eteric
Extras din Eterul Universal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este dublura corpului fizic, realizând structura completă şi învelişul acestuia. Oferindu-i protecţie şi hrană, corpul eteric filtrează transmisiile corpului fizic emiţând spre celelalte corpuri subtile esenţa lor energetică şi informaţională. Structura sa este foarte complexă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide (sau curenţi). Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin suprapunere şi amestecare corpul eteric. La baza osului sacru, în chakra Muladhara, se află matricea energetică şi informaţională, sufletul vegetativ (sau embrionar) care coboară în momentul concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul fizic. Sufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp subtil are sufletul său. Înainte de crearea corpului fizic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt depuse în matricea corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem, după arhetipul formei fizice, corpul eteric creează trupul fizic, pornind de la embrionul primar. Trupul va corespunde perfect arhetipului său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturizare şi îmbătrânire înscrise în informaţiile iniţiale. Corpul eteric şi corpul fizic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse. Dacă elementele ce compun corpul fizic tind în permanenţă spre dezagregare, spre descompunere, substanţa eterică este cea care-l menţine în viaţă, împiedicând descompunerea organismului. Când corpul eteric se desprinde de corpul fizic, survine moartea fizică.
1

Menţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de puritatea, integritatea, activarea şi încărcarea energetică maximă a corpului eteric. Structura eterică este alimentată de energia eterică a hranei (în proporţie de aproximativ 80%) şi prin încărcare energetică directă sau de la structurile superioare. Daca hrana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente preparate la foc, însoţită de o ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric absoarbe foarte puţină energie, putându-se produce chiar o descărcare a sa. Pentru o încărcare echilibrată cu energie vitală este optim consumul de hrană vie, fără alcool, ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care să permită absorbţia energiei furnizate de hrană în corpul eteric. Gândurile de mulţumire adresate entităţilor care au contribuit la creşterea şi dezvoltarea cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia benefica asimilată. Masticaţia uniformă, pe ambele părţi ale danturii, determină încărcarea echilibrată (stânga-dreapta) a organismului. Transmiterea energiei eterice asimilată din hrană se face prin canale existente la nivelul fiecărei celule. . Energia eterică primită din exteriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce alcătuiesc cordonul de argint. Acesta menţine legătura permanentă între corpurile subtile şi Sinele Sacru, fiind legat la corpul fizic pe toată durata întrupării. Chakrele au rol de transformare a energiei primite la parametrii corespunzători fiinţei întrupate. Fiecare fluid eteric este conectat la cel puţin o chakră. Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, există o doză eterică de unde pleacă fiecare fluid spre chakra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul fizic. Fluidele corpului eteric formează structurile organelor, asigură funcţionarea lor, a întregului organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul fizic şi Eu-l Superior. Circuitele eterice sunt vizibile doar în a doua treaptă a clarvederii. În prima treaptă a clarvederii, corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape perfect cu corpul fizic. Curenţii eterici funcţionează ca nişte conductori de alimentare, formând circuite cu dublu sens. După încărcarea corpului eteric se întorc la Sursa Divină cu informaţii preluate de la nivelul fiinţei întrupate. Fluidele eterice sunt de mai multe tipuri: fluide primare, care asigură funcţionarea corpului fizic, fluide speciale aflate în legătură cu natura astrală a fiinţei şi fluide de conectare ce fac conexiunea între corpurile subtile la nivelul chakrelor. În acest volum voi trata subiectul fluidelor primare, celelalte tipuri de fluide vor forma conţinutul volumului următor.

CAPITOLUL II Fluidele corpului eteric la minerale, plante şi animale
Omul este format din şapte corpuri subtile. Numai patru dintre acestea - corpul eteric, corpul astral, corpul mental şi Eu-l alcătuiesc, împreună cu corpul fizic, fiinţa întrupată. Sunt numite, din această cauză, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri superioare - cauzal, budic şi atmic - corespund spiritului aflat în Înalt. La regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. La animale întâlnim doar trei corpuri subtile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp astral, iar mineralele doar corp eteric. Deci, singurul corp subtil existent la toata Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare nivel evolutiv. Corespunzător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa corpului eteric se clasifică astfel: - fluide de gradul IV, specifice mineralelor; - fluide de gradul III, specifice plantelor; - fluide de gradul II, specifice animalelor; - fluide de gradul I, specifice oamenilor.
2

1. FLUIDELE DE GRADUL IV
Fluidele specifice mineralelor sunt de următoarele tipuri: 1.1 Fluid de protecţie Înconjoară fiecare conductor electric, la fel cum sunt protejate cablurile electrice de un înveliş protector; 1.2 Fluid de structură Este vizibil ca un filigran auriu; interconectează toate moleculele, împiedicând dezagregarea lor; 1.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Se suprapune peste fluidul de structură şi asigură menţinerea armoniei vibraţiilor tuturor moleculelor; 1.4 Fluid arhetipal Înfăşoară la exterior mineralul şi corespunde formei şi proprietăţilor fizice ale acestuia, conţinând informaţiile specifice (culoare, strălucire, etc); 1.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa mineralului, fiind conectat la Eterul Universal; 1.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice Stabileşte legătura mineralului cu Pământul; 1.7 Fluid de emisie-receptie Realizează legătura tuturor mineralelor de acelaşi tip, legătura lor cu lumea Eu-lui mineral, Devachanul Superior, precum şi legătura cu celelalte regnuri superioare regnului mineral.

2. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA NIVELUL MINERALELOR
Alimentarea fluidelor eterice la minerale nu se realizează prin sistemul cunoscut de şapte chakre, ci printr-un singur „punct" de alimentare ce funcţionează ca o chakră. Această chakră se află în centrul mineralului şi este legată printr-un cordon energetic la Devacheanul Superior şi la Pământ. Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formează structura eterică a mineralului, alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii. Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite Energie Eterică Universală care pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată corespunzător mineralului şi emite informaţiile ce pornesc de la mineral spre Devachanul Superior. În partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia telurică necesară mineralului. Circulaţia energiei telurice este supravegheată şi impulsionată de către Spiritele Elementale cunoscute sub numele de Gnomi. Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme vii sunt depuse în memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.

3. CÂMPURILE MAGNETICE ALE MINERALELOR
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generează un câmp magnetic propriu. Acest câmp magnetic este perceput ca o luminiscenţă în jurul structurii fizice. Mineralul apare înconjurat de un strat luminos de grosime variabilă. Luminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvăzători cu corpul eteric, dar fiind numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul. În câmpul magnetic se acumulează toate informaţiile primite de mineral. „Citind" în câmpul magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea sa, influenţele pe care le-a suportat, chiar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al mineralului înregistrându-se prin impregnarea cu energia eterică a acestuia. Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensibile, transmise la scanarea cu palma, în
3

funcţie de perceperea fiecăruia, prin senzaţii de căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, chiar şi de durere fizică, ce pot fi decodificate. Dacă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. Trăim permanent în câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin interacţiune toate stările vibraţionale ale câmpului nostru magnetic. La cristale, câmpul magnetic este înzestrat cu o putere de amplificare a energiilor pe care le primesc şi, în special, a celor pe care le transmit. Compatibilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite zodii se explică prin beneficitatea emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror fluide eterice speciale sunt conectate la anumite zone energetice din înalt. Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrează numai la nivelul câmpului magnetic uman, ci şi la nivelul mentalului şi al aurei energetice.

4. CONVIEŢUIREA ÎN COMUNIUNE CU MINERALELE
Vi se pare absurd să trăiţi în comuniune cu pietrele? De ce, dacă ele sunt însăşi esenţa fizică a planetei pe care trăim? Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii, mirându-vă de forma unora şi admirând culoarea sau strălucirea altora? Poate copilul încerca să înţeleagă, încerca să iubească... Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile? Ne dau stabilitate, încredere, putere. În minerale găsim forţa şi echilibrul. Ele sunt factorul solid, indestructibil al lumii în care trăim. Ne ancorează în realitate. Prin ele păstrăm legătura cu Pământul. Aşa cum căutăm scânteia divină din noi în înalt rugând-o să coboare, trebuie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne găzduieşte vieţuirea. O parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin chakra „cea mai de jos" a fiinţei noastre, chakra telurică aflată la 30 cm sub tălpile picioarelor, provine de la mineralele aflate în pământ şi pe suprafaţa acestuia. Deci, chiar dacă ştim sau nu, corpul nostru fizic preia şi energia pietrelor. Iubind întreaga creaţie, această energie ne poate fi benefică, folositoare. Nu uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie chiar daca nu au suflet şi inteligenţă. Poate unele dintre ele contribuie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au trezit.

5. FLUIDELE DE GRADUL III
Fluidele de gradul III sunt specifice plantelor, clasificându-se astfel: 5.1 Fluid de protecţie Este acelaşi la toate structurile eterice, cu rol de izolare a fluidelor; 5.2 Fluid de structură Fiind vizibil ca un filigran de luminiscenţă variabilă, interconectează toate celulele plantei, împiedicând dezagregarea lor; 5.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Interconectează toate celulele plantei, reglând ritmul vibraţiilor specifice fiecărei părţi componente (rădăcină, tulpină, frunze, flori, fructe) şi menţinând armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri; 5.4 Fluid arhetipal Corespunde formei plantei, cu toate caracteristicile ei fizice (forma fiecărei părţi componente, culoare, parfum, etc); 5.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa plantei şi toate procesele de înmulţire şi rodire, fiind conectat la Eterul Universal; 5.6 Fluid de cireulatie a energiei telurice Asigură creşterea plantei, începând de la răsărirea ei din sămânţă; 5.7 Fluid metabolic
4

Conţine energiile şi informaţiile necesare proceselor de fotosinteză, de transformare, producere şi asimilare a hranei; 5.8 Fluid respirator Asigură respiraţia plantei, transformând la nivel energetic bioxidul de carbon în oxigen; 5.9 Fluid senzorial Transmite corpului fizic impulsurile corpului astral şi preia senzaţiile fizice conducându-le pentru decodificare în corpul astral; 5.10 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 1 Realizează legătura plantelor din aceeaşi specie şi conexiunea lor energetică cu sufletul-grup aflat în Lumea Eu-lui Plantelor, Devachanul Inferior; 5.11 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 2 Realizează legătura cu plantele din alte specii şi cu toate celelalte regnuri; 5.12 Fluid curativ Menţine starea de sănătate a plantei, fiind conectat la Energia Divină.

6. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA PLANTE
Informaţiile şi energiile pe care plantele le primesc de la Soare prin fluidul de circulaţie a energiei cosmice, sunt transmise apoi prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. Toată această transmitere continuă este impulsionată şi realizată de către Spiritele Elementale (Gnomi, Silfe, Ondine şi Salamandre)* (♦Rudolf Steiner - „Omul în raport cu Spiritele Elementelor") a căror existenţă este direct implicată în viaţa regnului vegetal. Orice disfuncţie în funcţionarea corpului eteric al plantei atrage după sine îmbolnăvirea ei. Prin fluidul curativ planta transmite semnale specifice către sufletul-grup înainte de apariţia îmbolnăvirii. Energiile curative îşi intensifică atunci circulaţia şi prin Spiritele Elementale se încearcă înlăturarea cauzei disfuncţiei. Planta moare doar dacă acestea nu pot interveni pentru restabilirea circulaţiei normale a fluidelor eterice. Alimentarea fluidelor eterice se face prin cordonul principal (corespunzător Cordonului de Argint) conectat Ia Sufletul Grup, fluidele fiind filtrate de cele şapte chakre. Chakrele au rol de transformare a energiei primite prin cordonul principal conform parametrilor specifici fiecărei plante. Fluidul de protecţie şi fluidul arhetipal intră în structura eterică direct din cordonul principal. Fluidul de circulaţie a energiei telurice este filtrat de chakra nr. 4 (numărătoarea începe de jos în sus), iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice de chakra nr. 7. Fluidul metabolic este conectat la chakra nr. 1,2 şi la chakra nr. 3, fluidul respirator şi cel senzorial la chakra nr. 4, fluidele de comunicare la chakra nr. 5 şi 6, iar fluidul curativ, fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor la chakra nr. 7. Culorile fluidelor parcurg întregul spectru: fluidul metabolic are diverse nuanţe de roşu, portocaliu şi galben, fluidele respirator, senzorial şi de circulaţie a energiei telurice au nuanţe de verde, fluidele de comunicare sunt albastre şi indigo, fluidele de structură şi de reglare a vibraţiilor sunt mov, iar fluidul curativ şi fluidul de circulaţie a energiei cosmice sunt alb-argintii.

7. COMUNICAREA PRIN CÂMPUL MAGNETIC AL PLANTELOR
Câmpul magnetic al plantelor, format din câmpurile magnetice ale curenţilor eterici specifici, determină o formă a corpului eteric cu totul diferită de cea a corpului fizic. Forma eterică este mult mai mare în zona rădăcinilor, datorită vibraţiilor foarte ridicate ale celulelor acestora. Datorită forţei energetice a rădăcinilor, planta captează foarte puternic energia telurică, fluidul de circulaţie e energiei telurice fiind vizibil ca cel mai luminos. Planta percepe schimbările de mediu, ale solului, prin modificarea vibraţiilor energiei telurice. Orice
5

Un gând negativ poate produce dereglări metabolice. iubind întreaga Creaţie? Putem fi. cu sufletele. Comunicând prin sufletul grup. păsările şi oamenii pot provoca prin mentalul lor. Câmpul magnetic transmite informaţiile şi energiile prin vibraţii ce ajung până la nivel celular. modificându-şi unul altuia câmpurile magnetice. o activare mai puternică a fluidului curativ al unei plante putând provoca dezactivarea fluidului curativ al plantei vecine. ele transmit toate datele corpului astral. Puteţi accepta ideea că plantele ne sunt superioare prin capacităţile de percepere şi emitere ale corpurilor lor eterice şi astrale? Ele simt mai intens şi se dăruiesc cu toată puritatea lor. modificări ale stărilor vibraţionale ale plantelor. Compatibilitatea dintre plante se explică prin armonia existentă între vibraţiile lor. de respiraţie sau de alimentare cu energie eterică a plantei. neavând mentalul care să le influenţeze în mod negativ celelalte structuri. Comunicarea plantelor cu mineralele se face în special cu ajutorul Gnomilor. despre capacitatea lor de a se dărui şi de a amplifica toate sentimentele voi vorbi în acea parte a cărţii consacrată corpului astral. multe cuvinte ar deveni inutile şi lipsite de sens. 8. într-o măsură mai mare sau mai mică. Gândurile benefice amplifică vibraţiile şi accelerează alimentarea cu energie. Animalele.3 Fluid de reglare a vibraţiilor 6 . s-ar putea înţelege mai uşor pe ei înşişi.2 Fluid de structură Interconectează toate celulele organismului animal. şi oamenii se influenţează. Sau o plantă viguroasă poate fi descărcată energetic (demagnetizată) de o plantă aparţinând unei specii diferite. FLUIDELE DE GRADUL II Fiind specifice animalelor (prin acest termen mă refer la toate organismele aparţinând regnului animal). fluidele de gradul II sunt următoarele: 8. influenţându-i evoluţia. o plantă mai puţin viguroasă poate fi impulsionată de energia unei plante mai puternice. Plantele nu comunică prin corpul eteric. chiar aceeaşi specie cu ea. În cadrul aceleiaşi specii există o comuniune. Dacă oamenii ar înţelege plantele. Orice modificare a vibraţiilor se propagă până la nivelul câmpului astral. percepute fizic prin ofilirea sau pălirea frunzelor. conştienţi sau nu. Stările de mulţumire şi de fericire sunt transmise de către corpul astral plantei printr-o intensificare a vibraţiilor corpului eteric. Ondinelor şi Salamandrelor. simt toate plantele aparţinând aceleiaşi specii. Putem fi şi noi la fel de sensibili şi de puri ca o floare? Ne putem dărui sentimentele. Dizarmonia vibraţională duce la incompatibilitate. Întreaga lor existenţă este bazată pe senzaţii transmise vibraţional şi transformate în sentimente ce rămân înscrise în memoria Sufletului Grup.1 Fluid de protecţie Este fluidul izolator al fiecărui traseu eteric. provocând astfel îmbolnăvirea ei sau moartea fizică. Ele nu trăiesc ca entităţi separate una de cealaltă. prin transmiterea informaţiilor de la rădăcinile plantelor la minerale. creşterea sau scăderea ritmului vibraţional fiind simultană. intervenind în buna funcţionare a organismelor celor lângă care trăiesc. Oameni? 8. de frustrare. Plantele comunică cu universul prin intermediul Silfelor. 8. tot ce simte o plantă dintr-o specie.schimbare a vremii îi este transmisă la nivel eteric prin câmpul fluidelor de circulaţie a energiei cosmice. Starea de boală poate fi molipsitoare. Transferul de energie se face prin câmpurile magnetice ale plantelor. Dacă ar putea comunica între ei aşa cum comunică plantele. îmbunătăţind starea de sănătate şi vitalitate a plantei. La fel cum plantele îşi transmit stările vibraţionale. transformându-se în senzaţii. perturbând circulaţia fluidelor eterice. printr-o scădere a ritmului vibraţiilor. necondiţionat. împiedicând dezagregarea. plantele nefiind separate ca individualităţi. Despre iubirea pe care o primesc şi o transmit plantele. Astfel. Stările de nemulţumire. Prin corpul eteric se realizează doar schimburi energetice.

10 Fluid genital Fiind conectat la Sufletul Grup. păsărilor. previne îmbolnăvirea organismului.4 Fluid arhetipal Corespunde formei corpului. glandă. 8.12 Fluid optic Traseul acestui fluid în interiorul organismului începe de Ia nivelul pupilei.9 Fluid respirator Asigură toate procesele de respiraţie ale fiinţei. 8. 8. începând cu masticaţia şi continuând cu prelucrarea. asigurând circulaţia sângelui şi toate procesele de la nivelul celulelor sanguine. la glandele sudoripare şi la aparatul digestiv. la corpul astral şi la cel mental. conectând ochii la creier. 8. întreţine procesele digestive şi metabolice. atmosfera şi toate condiţiile de viaţă ale planetei. 8.18 Fluid curativ Susţine toate procesele de vindecare şi refacere.23 Fluid de comunicare Realizează comunicarea între animale şi fiinţele aparţinând celorlalte regnuri prin conectare la organele de simţ.16 Fluid neuronal Asigură conectarea şi funcţionarea tuturor celulelor neuronale. 8.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa fiinţei prin alimentarea cu Energie Universală. etc).14 Fluid olfactiv Există doar la animale. 8.20 Fluid de orientare Este specific animalelor.24 Fluide de absorbţie 7 . 8. cu toate caracteristicile ei fizice.15 Fluid gustativ Fiind legat la papilele gustative. în toate etapele de creştere şi de dezvoltare. 8.19 Fluid de termo-reglare Reglează temperatura internă a tuturor organismelor ce aparţin regnului animal. 8. 8.11 Fluid sanguin Este conectat la întregul aparat circulator. 8.13 Fluid auditiv Parcurge urechea internă. în ansamblu.17 Fluid imunitar Fiind conectat la sistemul imunitar. 8. menţine armonia între ritmurile animalului şi ritmurile planetei.8 Fluid de eliminare a reziduurilor Este conectat la aparatul urinar. 8. a sistemului nervos central şi a celui periferic. organ. mergând până la creier. activarea acestui fluid asigurând protecţia împotriva contaminării.Reglează ritmul vibraţiilor specifice fiecărei celule. 8.21 Fluid de zbor Este întâlnit la insectele zburătoare şi la păsări. 8. nu există la păsările domestice.7 Fluid metabolic Fiind conectat la tot aparatul digestiv. unor reptile şi insectelor evoluate (furnici.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice Stabileşte conectările sufletului întrupat cu mediul. 8. 8. transformarea şi asimilarea hranei. transmite creierului informaţiile legate de gust. fiecărui ţesut. 8. nu şi la celelalte specii inferioare lor şi face posibilă perceperea şi decodificarea mirosurilor la nivelul creierului. făcând posibilă şi realizabilă întruparea. albine. 8. transmite toate energiile şi informaţiile necesare proceselor de înmulţire în perioadele optime determinate în Lumea Astrală. aparat şi sistem şi menţine armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri eterice.22 Fluid instinctual Corespunde fluidului de comunicare de nivel 1 la plante şi uneşte toate fiinţele aparţinând aceleiaşi specii între ele şi cu Sufletul Grup. 8. prelungind fluidul metabolic pentru eliminarea reziduurilor din organism.

3 trec fluidul metabolic şi cele de absorbţie energetică. fluidul de zbor şi cel senzorial. 7 trec fluidele de tip astral filtrate mai întâi de chakra cosmică. Fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor sunt mov-argintii. 5 este traversată de fluidele organelor de simţ şi de cel senzorial. fiind legate prin cele două fluide de circulaţie a energiilor. cel al organelor de simţ este albastru şi fluidul de comunicare este albastru-indigo. pe cel de termo-reglare. împreună cu chakra nr. fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor. Cele două chakre exterioare corpului fizic. cel de orientare. inferioară şi superioară. cel de absorbţie energetică este galbenverzui. Fluidul senzorial este turcoaz (verde-albastru). în energie optimă sistemului viu.28 Fluid de conectare la Voinţa Divină. fluidul neuronal. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culori diferite pentru fiecare specie. iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice şi fluidele astrale sunt de culoare albargintie. cel de orientare. 4 filtrează fluidul de absorbţie. fluidele sunt multicolore. 8. 2 este conectat fluidul genital. de preluare şi transmitere a energiei eterice. La chakra nr. prin chakra inferioară (chakra telurică) ce sigură legătura fiinţelor din regnul animal cu planeta pe care se află în evoluţie şi prin chakra superioară (chakra cosmică) ce face conectarea cu Divinitatea. la unele animale. 6 sunt conectate fluidul de zbor. sanguin. Indigo de diferite nuanţe. prin cele şapte chakre ce au rol de transformare a energiei în energie specifică fiecărui organ şi sistem şi de filtrare a acestei energii.30 Fluid al ascultării sau supunerii. 8. fluidele sunt conectate la chakre: La chakra nr. 6 filtrează fluidul de comunicare. chakrele funcţionând ca transformatoare ale energiei primite şi filtre ale energiei emise prin Cordonul de Argint şi direct prin chakra cosmică şi chakra telurică. cel instinctual şi cel mental. există fluide de absorbţie şi la nivelul blănii. Din acest fluid se desprind alte două fluide specifice animalelor domestice: 8. sunt şi fluidele senzorial şi neuronal. existente doar la unele animale mai evoluate: 8. cel instinctual şi fluidul mental. fluidul de eliminare a reziduurilor are culoarea roşie. de termo-reglare. Fluidul de protecţie şi cel arhetipal sunt alimentate numai prin cordonul eteric principal. La chakra nr. fluidele imunitar şi curativ.25 Fluid senzorial Face legătura între corpul fizic şi corpul astral. Fără a fi dotat cu aceste ultime două fluide. animalul nu poate convieţui în comuniune cu omul. Chakra nr. respectiv pe cea cosmică. curativ şi de zbor au diferite nuanţe de verde. Toate fluidele eterice au circuite duble. După ramificarea în doza eterică. Chakra nr. a parfumurilor sau a mirosurilor plăcute fiecăruia (prin nas) şi a hranei (prin cavitatea bucală). în special la feline. transformă energia telurică. imunitar. a sunetelor (prin urechi). Astfel. 9. în culorile spectrului. Prin chakra nr.26 Fluid mental Conectează corpul fizic şi corpul astral cu corpul mental.27 Fluid de respectare a ierarhiilor superioare: 8. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA ANIMALE Corpul eteric este alimentat energetic prin cordonul eteric principal (Cordonul de Argint). După vibraţiile specifice funcţiilor pe care le au şi ale chakrelor prin care trec. Fluidul metabolic are culoarea galbenă. Prin chakra nr. cel genital este portocaliu. fluidul respiraţiei. 1 este conectat fluidul de eliminare a reziduurilor. 8 . fluidul sanguin. La aceste fluide eterice de gradul II se adaugă şi câteva fluide de tip astral.Pornesc de la nivelul organelor de simţ şi absorb energia luminii (prin ochi). Fluidele respirator.29 Fluid al iubirii sau ataşamentului: 8. până la mov.

Prin clarvedere. Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite. însă perturbarea oricăruia dintre sistemele de fluide eterice produce perturbări celorlalte. de a gândi şi de a acţiona al fiinţei umane. Există o mare asemănare între fluidele de gradul II ce compun structurile eterice ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile eterice umane. o virtute. conectat la Sursa Divină. A. FLUIDELE DE GRADUL I Fluidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare ca alcătuire a corpului eteric uman. iar fluidele de interconectirc sunt vizibile numai în structurile chakrelor. poziţionaţi pe mai multe straturi. Astfel. Aceşti curenţi sunt activaţi la maxim sau nu. Cele două fascicule au polarităţi diferite. Circuitul închis este dat de stratificarea în două fascicule. fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnerabilitate întregii alcătuiri eterice a fiinţelor. Voi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte. cu două sensuri. Alimentarea sa se realizează direct din învelişul de protecţie al cordonului principal. nu perturbă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl înconjoară. Consistenţa acestui fluid care îmbracă toate circuitele fluidice din corpul eteric este cea mai fină. Între cele trei tipuri de curenţi nu există legături. de sentimente şi gânduri. 9 . traversând întreaga structură eterică. alimentaţi din Eterul Universal. A. apoi absorbite şi dizolvate în Eterul Universal. Diferă prin consistenţă. interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a informaţiilor. ele fiind transportate de învelişul exterior în afara structurii. forma lor fiind aceea de spirală. de mediu. percepute vibraţional. la om fiind mai eterate datorită conectării cu celelalte structuri. intrând din nou în Cordonul de Argint. în funcţie de modul de a simţi. Primul tip de curenţi eterici. Primul „se duce" pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra. Prin natura sa specială. putând fi chiar inexistenţi. întreţin buna alcătuire şi funcţionare a organismului fizic. orice afecţiune a lor durând foarte puţin.CAPITOLUL III Fluidele corpului eteric uman În alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe. Cordonul de Argint.1 Fluidul de protecţie Prin structura sa. Alimentarea fluidelor eterice umane este influenţată de hrană şi de somn. eventualele impurităţi nu pot ajunge până la învelişul interior. încărcaţi cu energie eterică diferită. Transparenţa sa nu influenţează vizualizarea luminiscentei şi a culorii fluidului ce traversează canalul eteric. de la energia captată din Eterul Universal până la transformarea acesteia într-o energie de tip emoţional-afectiv de provenienţă divină. înfăşurate unul peste celălalt. de relaţiile cu celelalte fiinţe şi cu entităţile superioare. fluidele de gradul I sunt vizualizate sub forma unor benzi luminoase colorate ce străbat corpul fizic. asemănătoare celofanului. Fiecărui fluid îi corespunde o calitate. de conştientizarea Divinităţii şi a Legilor Universale. fiecare fiind alimentaţi din surse diferite prin Cordonul de Argint şi prin chakrele exterioare corpului fizic. de activităţile zilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi. mergând până Ia auriu strălucitor. determinând neutralitatea întregului. învelişul este dublu. fiind încărcat doar cu informaţii de protecţie. Curenţii de tip astral definesc structura emoţională. de gradul I. Fluidele de conectare intra-structurală facilitează funcţionarea în siguranţă a tuturor structurilor subtile. un dar primit de la Creator. fluidele de tip astral au forme geometrice sau simbolice şi sunt mai luminoase. Dacă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie. sentimentală şi morală a entităţii la nivelul eteric.

natural. acest fluid a devenit foarte vulnerabil. alimentându-se cu Lumină Divină din zona Creaţiei Primordiale. Ele intervin fără conştientizarea bolnavului. fluidul de structură poate fi văzut ca o reţea de globuleţe strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii. a unei împliniri atrase de certitudinea realizării. îngrăşăminte chimice care au fost folosite la hrănirea legumelor. mărit la o scară foarte mare. Apoi. cu sau fără ştirea lor. aflată în chakra Muladhara de la baza coloanei vertebrale. îţi mulţumesc pentru protecţia pe care mi-o oferi permanent. Chakra filtrează Lumina şi o optimizează corespunzător organismului. Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii. făcând „minuni". Astfel. alcool). fără a interfera în structura lor arhetipală. 10 . Devenind din ce în ce mai grosiere.2 Fluidul de structură Fluidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe exteriorul membranei. pe cât este posibil. reducând la minim consumul de carne. Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare. Toate organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. varice. aceste depuneri distrug fluidul de structură şi înglobează în masa lor celulele. Vibraţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armonizate prin citirea sau rostirea unor invocări adresate Divinităţii. A.Orice vibraţie dizarmonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin fluidul de protecţie în matricea informaţională a corpului eteric. Ieşiţi cât mai mult în natură. chisturi. Nucleul corpului mental citeşte matricea informaţională şi acţionează partea subconştientă a mentalului pentru rezolvarea problemelor de la nivelul fizicului şi partea inconştientă pentru rezolvarea disfuncţiilor din corpul eteric. fibroame. a noxelor din mediu se acumulează în spaţiile interceluîare. schimbaţi-vă modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i. Datorită modului de viaţă actual. Adevărata chirurgie de lumină nu se poate realiza decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe Terra. Fluidul intră şi iese prin chakra Sahasrara. Toate reziduurile rămase în urma prelucrării toxinelor (E-uri. tumori. aflată în creştetul capului. Astfel. prin chirurgie de lumină. menţinându-le consistenţa şi invulnerabilitatea. evitând alimentele ce au în componenţă substanţe chimice. Înfăşurarea este dublă. Toată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. medicamente. căci fumul creează depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului respirator. Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie Doamne Dumnezeule Atotputernic. formaţiuni canceroase. într-un cuvânt: trăiţi sănătos! Înainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea spaţiilor intercelulare cu lumină din Zona Divină a creaţiei Primordiale. Energia specială folosită în chirurgia de lumină pătrunde în spaţiile intercelulare. desprinde corpul străin şi îl dezintegrează. se creează noduli. fără ca eu să ştiu. polipi. Renunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera îmbâcsită. Îţi mulţumesc că mi-ai creat un corp eteric invulnerabil şi indestructibil până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată slujirii Tale. fluidul de structură se poate reface. Eliminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. a cărnii. substanţe chimice ingerate de animale. ci o afirmare a unei stări de fapt. ea nefiind o cerere. negi şi alte excrescenţe. Eliminarea lor se face fără leziuni. sau lucrează prin intermediul unor terapeuţi.

trimite Lumina Ta să purifice toate spaţiile intercelulare ale corpului meu. Doamne Dumnezeule Atotputernic. fluidul îşi pierde strălucirea. Invocare pentru refacerea fluidului de structură Îţi mulţumesc. de mai multe ori pe zi. primind impulsuri informaţionale şi transmiţând energie din Zona Divină a Armoniei Vibraţionale. Repetarea următoarei invocări. pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele. Aspectul său este acela al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie. fluidul de reglare a vibraţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele zone. optimizând-o conform necesităţilor. duce la apariţia bolii. 11 .Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt înzestraţi. bioterapeuţii. Alimentarea fluidului se intensifică până la restabilirea armoniei. o perioadă îndelungată de timp. în general. vibraţiile sunt în armonie. de acum şi până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată Slujirii Tale. Dacă ritmul vibraţiilor celulelor unui organ este perturbat. Menţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului organism. Fluidul de reglare a vibraţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule. Orice perturbare a vibraţiilor este transmisă informaţional bazei de date aflată în chakra Muladhara. Acolo unde spaţiile intercelulare sunt pure. Chakra Sahasrara filtrează energia de alimentare a acestui fluid. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Invocare pentru purificarea spatiilor intercelulare Te rog. organul se îmbolnăveşte. A. devenind opac. O viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară. La nivelul întregului organism. Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai multă energie decât este necesar pentru funcţionarea lui. În zona aflată în dizarmonie.3 Fluidul de reglare a vibraţiilor Fiecare celulă a organismului uman are propria ei vibraţie şi fiecare ţesut are o vibraţie specifică. pentru ca eu să pot fi aşa cum Tu m-ai creat. Disonanţa. lipsa de armonie a vibraţiilor. are efect terapeutic asemănător. îşi recapătă aspectul iniţial. Fie ca Lumina ta să protejeze flecare celulă a trupului meu. Revenind la normal. Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare reziduală. în funcţie de zona pe care o parcurge. fluidul de structură deteriorat se poate reface.

maturizării şi îmbătrânirii funcţionează continuu prin acest fluid.Invocare pentru armonizarea vibraţiilor Doamne Dumnezeule Atotputernic. Fluidul arhetipal este vizibil ca o membrană foarte fină ce acoperă toate organele şi întregul corp fizic. aviatorilor şi alpiniştilor). respectând veşnic Voia Ta. unde fluidul este conectat. Doamne Dumnezeule Atotputernic. îţi mulţumesc pentru armonioasa alcătuire a fiinţei mele. A. mergând până la nucleul fiecărei celule. sufletele evoluate îşi creează viitoarele trupuri fizice. alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi dezvoltării. Invocare pentru refacerea fluidului arhetipal Îţi mulţumesc. Arhetipul fiecărei fiinţe întrupate există. ţesuturile. că trupul meu fizic corespunde perfect arhetipului său. Sufletelor mai puţin evoluate li se creează viitoarele trupuri fizice arhetipale de către entităţi superioare. de schimbări bruşte de temperatură (ex. . aşa cum Tu le-ai creat pentru Slava Ta. de administrare de anestezice foarte puternice sau medicamente timp îndelungat. Creator a tot ce exista. de consumul de droguri sau substanţe halucinogene şi de unele maladii mentale. de la stadiul embrionar până la creştere şi formează matricea sufletului embrionar (sau vegetativ). de şocuri psihice sau spaime. în Zona Divină a Arhetipurilor. Ieşirea din arhetip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi organelor.4 Fluidul arhetipal Fluidul arhetipal este fluidul formei. schimbarea aspectului fizic prin slăbire. Fie ca toate celulele. cât şi de fluidul de reglare a vibraţiilor. îngrăşare sau operaţii estetice) provoacă dizarmonii vibraţionale înregistrate atât de fluidul arhetipal. corespunzător karmei şi evoluţiilor lor. încă dinainte de naştere. aparatele şi sistemele corpului meu sa fie în armonie unele cu celelalte. Orice situaţie care duce la ieşirea din arhetipul original (schimbarea formei fizice a unui organ în urma unui accident sau a unei operaţii chirurgicale. 12 . Forma arhetipală este conectată permanent prin energie mentală la nucleul corpului mental şi prin fluidul eteric arhetipal la nucleul corpului eteric aflat în chakra Muladhara. alimentat din Zona Divină a Arhetipurilor prin Cordonul de Argint. de căzături de la înălţime. Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fizic. corpul fizic nu mai corespunde formei arhetipale originale. glandele. În aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ.îngheţarea membrelor) şi de presiune (în cazul scafandrilor. a fiecărei părţi a organismului separat şi în cadrul întregului. Forma fluidului arhetipal (consistenţa membranei) poate fi deteriorată de unele eforturi fizice mari. Datele primare sunt depozitate în Banca de Date din chakra Muladhara de la baza osului sacru. De foarte mult ori. Din momentul naşterii. de suferinţe prelungite. Acolo. sufletul corpului eteric. în diverse faze evolutive. Membrana este transparentă şi penetrabilă (celelalte fluide eterice pot trece prin ea). Ele conţin informaţii despre evoluţia farului. de lovituri şi dureri puternice. organele.

Lumina. rogu-vă.A. Ajuns în inimă. Se întoarce în Plexul Solar de unde este preluat în Cordonul de Argint.5 Fluidul de circulaţie a energiei universale Fluidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină din Absolut. Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei universale Doamne Dumnezeule Atotputernic. Coloana alb-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin chakra Sahasrara. Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin chakra Anahata. de nuanţe diferite. Doamne Isus Christos şi Sfinte de viaţă făcătorule Duh. Lipsa de credinţă în Divinitate este cauza reducerii alimentării fluidului. Lumina verde-fosfor ce pătrunde prin Chakra Telurică îşi schimbă strălucirea şi nuanţa. Prin chakra Astrului Teluric este trimisă în organism energia ce constituie suportul mineralelor asimilate din hrană prin fluidul metabolic şi fluidul de absorbţie energetică. Chakra Divină (aflată la aproximativ 30 cm deasupra capului) şi Chakra Christică (aflată la aproximativ 15 cm deasupra capului). În diverse stadii de evoluţie a conştientei. strălucitor. Persoanele care merg mult pe jos. realizânduse astfel comunicarea cu planeta. transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre Pământ.6 Fluidul de circulaţie a energiei telurice Chakra care filtrează acest fluid. A. este Chakra Telurică. în funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. rugăciunea şi meditaţia atrag amplificarea conectării. Iubirea şi grija faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens. apoi prin chakra Sahasrara din creştetul capului. Chakra Christică energia cosmică (energia Fiului) şi Sahasrara . Pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare. fiinţei mele întrupate. energia primită: Chakra Divină . Cele trei chakre filtrează fiecare. Traseul său străbate întregul organism pe circulaţia sanguină. spre deosebire de persoanele sedentare.energia vieţii (energia Sfanţului Duh). conectat doar la energia Sfanţului Duh ce menţine viaţa în trupul fizic. în timp ce fluidul universal e conectat la circulaţia arterială. Traseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. Fluidul străbate organismul pe circulaţia venoasă. Iubirea şi Viaţa pentru a putea face mai bine voia Sfintei Treimi pe acest Pământ. postul. Poate ajunge de grosimea unui fir de aţă. cu energie cosmică din Zona Iubirii Materializate şi cu energia vieţii din Zona Creaţiei Divine. Energie Christică şi Energia Sfântului Duh. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde. la care fluidul este puţin activat. aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor. care stau mult în natură au acest fluid foarte activat.energia divină (energia Tatălui). 13 . mărind astfel alimentarea cu Energie Divină. iese prin chakra Anahata şi apoi prin Chakra Telurică. reglând la parametrii corespunzători fiinţei întrupate. aducându-l la parametrii fiinţei. trimiteţi.

pentru buna asimilare şi folosirea optimă a energiei din hrana vie. printr-un filtru energetic. La intrarea în chakra Manipura. aparatul urinar şi ajungând până la glandele sudoripare. care mă găzduieşti. Nuanţa pe care o primeşte după trecerea prin chakră este dată de caracteristicile proprii fiinţei. iar afecţiunile renale fac ca fluidul să 14 . Fiecare organism are propriul ritm metabolic. galben-verzui pentru afecţiuni hepatice sau ocru în cazul unui colecist bolnav. Distrugerea parţială a acestui filtru cauzează îmbolnăvirea pancreasului şi a vezicii biliare. Afecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena. Culoarea sa la ieşirea din organism reflectă starea de sănătate a individului. portocaliului şi roşului. Doamne Dumnezeule.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice Îţi mulţumesc. lipsite de strălucire: muştar în cazul afecţiunilor stomacului. Culorile acestui fluid parcurg gama de vibraţie specifică galbenului. A. răspunzătoare de toate procesele digestive. Îţi dăruiesc iubirea mea. deci ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în celălalt. Fluidul pur. pentru hrana pe care o dai tuturor corpurilor mele în fiecare zi. mă ocroteşti. Planeta răspunde. aflată în dreptul ombilicului. Planetă Vie. După irigarea întregului aparat digestiv. denumit şi fluid al vieţii. determină apariţia diabetului şi a altor boli de nutriţie. A. parcurgând aparatul digestiv. este de culoare aurie. puritatea fiinţei mele şi viaţa mea. fluidul se întoarce în chakră Manipura. mă hrăneşti şi mă sprijini pentru a-mi îndeplini misiunea. Slaba conectare la fluidul ritmului provoacă arderi lente sau rapide. deci şi strălucirea fluidului. fluidul metabolic este conectat la fluidul ritmului. chiar în cazul unui organism aparent sănătos. În splina eterică există un al doilea filtru prin care se fac schimburile între fluidul metabolic. Printr-o alimentaţie echilibrată se poate menţine starea de sănătate. în timp ce starea de boală se va imprima prin nuanţe pale. Alimentaţia bazată pe carne transformă culoarea fluidului în maro deschis. Un aparat digestiv sănătos va modifica foarte puţin strălucirea fluidului.8 Fluidul de eliminare a reziduurilor Fluidul eteric de eliminare a reziduurilor intră prin chakra Manipura şi iese prin chakra Muladhara. La nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii şi informaţii între fluidul metabolic şi fluidul circulator (sanguin). pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ.7 Fluidul metabolic Culoarea galbenă a fluidului metabolic corespunde chakrei Manipura. dăruind iubirea şi energia ei fiinţelor cu care se află în comuniune. Invocare pentru activarea fluidului metabolic Îţi mulţumesc. Deteriorarea acestui filtru energetic simultan cu crearea de breşe în filtrul din ficatul eteric. fluidul circulator şi fluidul respirator.

Energizarea slabă a fluidului provoacă în cele mai multe cazuri colite sau constipaţii. pentru că preiei toate reziduurile eliminate de corpul meu fizic şi de corpurile mele subtile. Menţinerea ritmului respirator propriu facilitează racordarea corpurilor inferioare la corpurile superioare ale fiinţei. rezultate din combinarea culorilor verde. fluidul preluat din Aerul Universal este încărcat cu particule solare.9 Fluidul respirator Fluidul respirator este alimentat prin două chakre . Astfel. Dacă fluidul capătă nuanţe închise. După trecerea prin cele două chakre. albastru şi galben-auriu. Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a reziduurilor. Ritmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului. Sursa de alimentare a acestui fluid este însăşi elementul pur Aer din descompunerea substanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci elemente primordiale. Legătura energetică directă a aparatului respirator cu plexul solar determină uşurarea activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor de deconectare. culoarea lui are diferite nuanţe. în bronhiile eterice. Dacă aceste nuanţe sunt neschimbate la ieşirea fluidului din organism. concentrare şi meditaţie ca urmare a exerciţiilor de respiraţie. În medii foarte pure (la munte sau în atmosferă salină) aceste canale sunt curăţate. recomandate în afecţiunile aparatului digestiv şi ale aparatului urinar. Pe traseul fluidului respirator. A. plămânii sunt îmbâcsiţi. În plexul solar. purifîcându-se astfel plămânii. Energia binefăcătoare a apei de băut are efect de stimulare a acestui fluid. 15 .Anahata şi Vishudda. poluaţi. Supraenergizarea fluidului provoacă diaree la digerarea unor alimente nebenefice. La fel şi energia vindecătoare a unor plante medicinale. urmează o conexiune a fluidului transformat cu fluidul ritmului în plexul solar. Distrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă la nivel fizic bronşite sau astm. albicioase.fie maro-roşcat la ieşirea prin chakra Muladhara. distrugerea lor provocând blocaje renale. Deteriorarea acestor filtre creează afecţiuni renale. a reglării sau încetinirii ritmului respirator. înseamnă că aparatul respirator este sănătos. aducându-le la nivelul vibraţional propriu fiinţei. Lipsa conectării celor două fluide este cauza unor boli în plan fizic şi a legăturii sporadice cu Şinele Superior. În rinichii eterici există doua filtre energetice prin care se face transmiterea între fluidul de eliminare a reziduurilor şi fluidul circulator (sanguin).Lipsa de continuitate a fluidului pe traseul rectului favorizează apariţia hemoroizilor. ce transformă particulele eterice ale aerului. Planetă Vie. pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ. iar supraenergizarea fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă micturiţie (nevoie frecventă de a urina). purificăndu-le în fiecare zi pe care o trăiesc în armonie cu tine şi cu întreaga Creaţie. Invocare către planeta Pământ (Geea) Îţi mulţumesc. denotă îmbolnăvirea plămânilor. Slaba energizare a fluidului în vezica urinară duce la lipsa de control a micţiunilor. Culorile pale. ele pierzând doar din strălucire. există filtre circulare ce menţin elasticitatea bronhiilor fizice.

fluidul genital feminin se conectează la fluidul ritmului. Fiind puri. plini de iubire necondiţionată. încărcat cu ceea ce a preluat din organism. la organismele feminine acţionează fluidul maternităţii. influenţând funcţionarea chakrelor. Risipa de energie sexuală are ca efect insatisfacţia. prin transmitere fluidică. frigiditate. portocaliu-reflectorizant la cei care au o activitate sexuală excesivă şi portocaliu-ocru. insuficienţa şi dependenţa de sex. genital şi cel al maternităţii. Fluidul genital care două polarităţi. ignoranţă sau înţelegere eronată a vieţii spirituale (nu se poate ajunge la abstinenţă sexuală decât la un anumit nivel de evoluţie spirituală ce permite folosirea în alt mod a acestor energii). din care se desprinde la intrarea în corpul eteric. în funcţie de organismul la care este conectat. menţinem. La oamenii care folosesc benefic energia sexuală. Culoarea sa devine grialbicioasă în caz de stagnare a energiilor sexuale. la rândul nostru. În absenţa iubirii dintre parteneri. Actul sexual practicat cu iubire este un schimb benefic de energii. de împlinire. spun şi fac Menţin Puritatea Universală. îţi mulţumesc pentru aerul pe care îl respir şi pe care Tu l-ai creat ca sursă a vieţii mele închinată Slujirii Tale. exagerată. generator de satisfacţie şi împlinire sexuală. ale Sefirei Iesod. (Este vorba despre fluidele genitale ale 16 . Puritatea Universală. Fluidul genital este o parte a fluidului sexual. izvorâtă din teamă. risipită. A. Sefira Purităţii. precum şi o viaţă sexuală dezorganizată. Sefira Purităţii. Funcţionarea optimă a acestei chakre contribuie la armonizarea energiei întregului organism. Iesod. în special a celor superioare. fluidul îşi păstrează culoarea şi luminiscenţa. consumată inutil. dezamăgite sau frustrate sexual. Mantră pentru menţinerea Purităţii Universale Toate corpurile mele sunt pure. transmiţându-se astfel ritmurile ciclice ale Lunii. În timpul actului sexual. energia sexuală este distribuită haotic. fluid de tip astral. duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital. abstinenţa fără un suport temeinic. Eliminarea în exces a energiei sexuale creează dizarmonie. Cele două fluide eterice.10 Fluidul genital Fluidul genital este filtrat de chakra Swadhisthana. sunt activate la maxim şi primesc încărcare din Zona Creaţiei Divine în momentul conceperii unui copil. prin chakra Swadhisthana au loc schimburi de energie între parteneri. Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. fluidul genital pătrunde din nou în fluidul sexual şi se întoarce în Zona Purităţii Divine. simt. Slaba conectare a celor două fluide este cauza perturbărilor ciclului menstrual. Desprins tot din fluidul sexual şi combinat cu fluidul genital. deci la îmbolnăvire. Ele este masculin sau feminin. Aşa cum Tatăl mi le-a creat Prin tot ce gândesc.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului respirator Doamne Atotputernic. întreţinând un aparat genital sănătos. Activitatea sexuală negativă perturbă. mai mult sau mai puţin benefice. Lipsa de satisfacţie. La ieşirea din corpul eteric. În chakra Swadhisthana. Sursa de încărcare este Zona Purităţii Divine. ruginiu sau maro la persoanele agresate. aflată în zona organelor genitale.

având un organism perfect sănătos. Energiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi îşi schimbă compoziţia pe toată perioada maternităţii. fluidul maternităţii deja îmbracă uterul. după tipul de circulaţie pe care îl străbate (arterială sau venoasă). În cazul gemenilor. Dacă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii. trimite rogu-Te o entitate de lumină ca să-mi fie copil în viaţa aceasta. Existenţa acestui fluid este determinată karmic şi conform planului vieţii stabilit înainte de întrupare. din care se va forma placenta fizică. Structura sa este variabilă. Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă.Consumul de ouă. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Starea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid placentar. de culoare bleu pentru băieţi şi roz pentru fetiţe. de sexe diferite. sistemul circulator. Tot aici se realizează şi conectarea la fluidul ritmului. Lipsa de strălucire.12 Fluidul sanguin Fluidul sanguin sau circulator formează o reţea ce dublează. cu atât fătul va fi mai protejat. tripleţilor. Energia trimisă din Sfera Mamei Divine creează placenta eterică. fluidul maternităţii este activat în perioada pubertăţii.11 Fluidul maternităţii Ca şi fluidul genital. legume şi fructe în perioada sarcinii contribuie la activarea fluidului maternităţii. denumită fluid placentar. respectiv a celui placentar. care îl transformă conform vibraţiei proprii fiinţei. Făgăduiesc să nu îi perturb misiunea şi să respect înţelegerea făcută între noi înainte de naşterea mea. Cu cât acest fluid este mai puternic. devenind opaca pe circulaţia venoasă. A. clarvăzătorii ştiu care este sexul viitorului copil. lactate vii. Conectarea la Zona Maternităţii din Sfera Mamei Divine se face tot prin chakra Swadhisthana. (Pe abdomenul gravidei apare o dunga maronie). în întruparea respectivă fluidul maternităţii nu se activează. însă o activare parţială a sa încă din copilărie explică tendinţele de comportament matern ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau în joaca cu păpuşile. etc. Legătura cu corpul eteric al viitorului copil este făcută deja prin acest fluid. fluidul maternităţii este conectat la chakra Manipura. Apariţia altor culori suprapuse celei violet semnifică existenţa unor afecţiuni la nivelul eteric corespunzător culorii respective. Fluidul se colorează în albastru şi iese prin chakra Vishuddha după ce preia şi informaţiile de la nivel 17 . gri sau bej sunt cauze ale dezenergizării fătului. ce imprimă pulsul fluidului circulator. În momentul conceperii. Din luna a patra de sarcină. Rugăciune pentru femeile care îşi doresc copii Doamne Dumnezeule Atotputernic.părinţilor şi fluidul maternităţii existent deja la viitoarea mamă). A. în timpul sarcinii. Fluidul placentar este îmbrăcat de un fluid de tip astral protector. la nivel eteric. punctul de conectare a fluidului străbate zona abdominală dintre chakra Swadhisthana şi chakra Manipura. Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în chakra Anahata. de consistenţă şi transformarea culorii violet în alb. nuanţele roz şi bleu ale fluidului placentar protector se combină Vizualizând acest fluid.

18 . deci ale Zodiacului. favorizează menţinerea greutăţii corporale prin glanda tiroidă. Prin legătura cu sistemul endocrin. 13 Fluidul ritmului Fluidul ritmului este conectat la Ritmul Universului. flebite. suntem în armonie cu Universul. Invocare pentru refacerea. în ea nu mai au loc acnrimente negative (egoism. Fluidul ritmului are culoare alb-argintie. tromboze sau arterită în cazul în care fluidul nu parcurge membrele inferioare). Prin acest Tiuid primim paşaportul de integrare în Creaţie. invidie. transmiţând în tot corpul sănătate şi puritate. Pătrunde în corpul eteric prin mai multe chakre: în Vishuddha se conectează la sistemul endocrin. Prin acest fluid suntem în concordanţă cu ritmurile zodiacale din momentul naşterii ca fiinţe întrupate. Inima eterică este străbătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de fluidul ritmului. acţionând asupra hipofizei şi epifizei. Fluidul Ritmului Universal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este conectat la fluidele emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar. În plexul solar e conectat la fluidul respirator. ce perturbă ritmurile fiinţei. cu atât mai strălucitoare cu cât parametrii proprii sunt mai aproape de parametrii universali (vezi capitolul următor . Tensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid. prin interferenţă cu fluidul genital în chakra Swadhisthana. Dacă inima ne este inundată de iubire. ca Lumina Ta să circule prin arterele şi venele mele după cum inima mea este plină de iubire pură şi necondiţionată. Dacă traseul fluidului circulator este incomplet.„Fluidele de tip astral"). aşa cum fluidul vieţii străbate întreaga Ta Creaţie. în Manipura la organele digestive şi în Swadhisthana la cele genitale. deci va fi o inmă sănătoasă.pulmonar. deci putem primi influenţa lor benefică sau malefică. activând prin plexul solar acea parte a sa conectată la fluidul respirator. Fiind în armonie cu ritmurile Lunii. Conectându-ne la vibraţii joase. în Anahata la aparatul circulator. prin conectare la parametrii universali. Primind iubire divină pe măsura purităţii inimii. Prin menţinerea ritmurilor. apar îngrăşarea exagerată. Lipsa conectării la glandele de creştere produce perturbări în dezvoltarea fizică a copiilor. afectând astfel întregul Univers. etc). fluidul sanguin ce străbate o inimă pură va fi luminos şi încărcat energetic. sănătatea şi puritatea să străbată întregul meu organism. organismul se îmbolnăveşte de afecţiuni specifice membrelor inferioare (varice. purificarea şi activarea fluidului sanguin Doamne Dumnezeule Atotputernic. Bolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoarea roşu-vânăt la ieşirea din corpul eteric. fie ca viaţa. devenim o sursă de dizarmonie. fluidul determină perioada ciclului menstrual la femei. fluidul ritmului influenţează creşterea organismului şi încetarea creşterii. obezitatea. A. gelozie. Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor. Exerciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului. Alegerea aparţine fiecăruia dintre noi. Dacă legătura la glanda tiroidă nu este perfectă.

Funcţionarea foarte slabă a acestui fluid se reflectă prin îmbolnăviri dese şi repetate. Prin legătura sa cu fluidul imunitar. Toate celulele afectate sunt conectate la acest fluid. Disfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta căldura excesivă sau frigul mai mult decât altele. După trecerea prin chakra Anahata. 16 Fluidul curativ Fluidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a lungul circulaţiei sanguine. Nici un gând. Culoarea sa galbenă devine transparentă şi foarte deschisă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fizic. Este conectat la Zona Sănătăţii Divine şi filtrat prin chakra Manipura. A. păsărilor şi omului: starea de căldură interioară. Când fluidul este distrus în totalitate. parcurge toată circulaţia sanguină. este posibilă infestarea cu virusul HIV şi declanşarea SIDA. Funcţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos. Toate cele trei fluide au o zonă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei. având diverse nuanţe imprimate de starea de frig. alertează fluidul curativ care începe procesul de vindecare şi refacere. îţi mulţumesc că sunt sănătos în această zi a vieţii mele şi în toate zilele ce vor urma. Fluidul curativ funcţionează doar când este necesar. făcând să crească temperatura corpului. Ridicarea temperaturii corpului sau a unei zone rănite ori bolnave a organismului. Deteriorarea cristalului curativ provoacă apariţia febrei fără explicaţii medicale. Invocare pentru activarea fluidului imunitar Doamne. rezistent la îmbolnăviri contagioase. Orice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-reglare care îşi intensifică vibraţiile. Este conectat la Soarele Divin şi dă o particularitate proprie animalelor. Această zonă este un cristal eteric vibratoriu. cristal curativ. provocând starea febrilă. în absenţa îmbolnăvirii corpului fizic.Mantră pentru integrarea în Ritmul Universal Ritmul fiinţei mele este integrat în Ritmul Universului. de căldură sau de febră a fiinţei. nici un cuvânt şi nici un sentiment al meu nu perturbă Armonia Universală. reglând temperatura internă şi asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu.14 Fluidul de termo-reglare Culoarea fluidului de termo-reglare este bleu-auriu.15 Fluidul imunitar Este fluidul care ne protejează împotriva îmbolnăvirilor. nici o faptă. A. A. fiind inactiv când organismul este într-o stare de 19 . fluidul de termo-reglare dă semnalul începerii luptei cu bolile infecţioase.

Ajunge apoi în chakra Muladhara.bleu). Ramura sa centrală porneşte din chakra mentală. întâi la Manipura. Este responsabil de secretarea calusului în cazul fracturilor şi de refacere a oaselor. prin corpul mental 20 . Mantră (către Soare) Căldura trupului meu provine din căldura ta. Este conectat la sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. aflată în partea din spate a capului şi. fluidul sanguin sau fluidul metabolic. A. Sănătatea trupului meu din lumina razelor tale. Prin rezonanţă. Viaţa trupului meu. viaţa şi lumina ta învăluie toate celulele trupului meu. Dar. Culoarea fluidului este roşu-aurie.17 Fluidul neuronal Structura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor eterice. mergând pe învelişul canalului Sushumna. parcurge coloana vertebrală. unde depozitează toate informaţiile acumulate. din viaţa ta. de termo-reglare . făcând conectarea cu fluidul ganglionar. de vindecare în caz de boală.sănătate perfectă. se acţionează fluidul de termo-reglare.galben. fiind alimentat din Zona Sănătăţii Divine. De starea vibraţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare (despre toate cristalele din corpurile subtile voi scrie în acea parte a cărţii consacrată CORPULUI CHRISTIC. perioadele de pauză sunt destul de puţine. dat fiind că fluidul este activat şi la o mică zgârietură sau la o înţepătură de insectă. În caz de îmbolnăvire sau de rănire a corpului fizic. corespunzătoare fiecărei disfuncţii. fluidul imunitar. în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două fluide (imunitar. Culoarea sa este verde intens. acţiunea razelor solare grăbind procesele de refacere. CORPULUI DE CRISTAL). activând fiecare neuron. de restabilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în orice fel. Este conectat la două chakre. În chakra Manipura. apoi la Anahata şi la plexul solar. Rolul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului. Căldura. intrând în toate chakrele. căpătând nuanţe albastre sau galbene după trecerea prin cristalul curativ. fluidul curativ emite semnale de vibraţie joasă. de unde se ramifică în plexuri. ca şi fluidul imunitar. prin conectarea la fluidul de eliminare a reziduurilor. Din ramura centrală pornesc trasee colorate diferit spre toate celulele neuronale. Fluidul neuronal este alimentat din Mentalul Universal. scurtarea traseelor secundare duce la paralizii. Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fizic. fluidul curativ este conectat la fluidul metabolic şi provoacă greţuri sau vărsături atunci când organismul a ingerat ceva nebenefic şi diaree la digerarea alimentelor nesănătoase. Fluidul curativ se activează în aer liber şi la soare. Ruperea legăturii superioare provoacă maladii psihice.

Cristalinul are rol de filtru eteric. Fluidul optic este alimentat de Soarele Divin. conectat la corpul meu mental. gust şi pipăit. Face legătura între ochii eterici şi creierul eteric.19 Fluidul optic Se desprinde din cordonul eteric principal. Toate procesele psihice şi reflectarea lor în corpul fizic se desfăşoară conform Voinţei Divine şi a Sinelui meu Superior. pentru a fi adus la parametrii optimi fiinţei. Din plexuri se ramifică spre fiecare ganglion. inexplicabile medical. A. unind în traseul său plexurile şi cele 26 de perechi de ganglioni. transformă stările psihice în senzaţii fizice prin conectarea vaselor sanguine. Disfuncţiile sale produc perturbări în plan psihic. presbitism şi hipermetropie. Fluidul are culoarea galbenă şi este filtrat tot la chakra mentală.18 Fluidul ganglionar Fluidul ganglionar conectează creierul eteric la sistemul simpatic. auz. în cazul în care cristalinul eteric nu funcţionează. 21 . de către chakra Ajna. miros. Lipsa fluidului înseamnă lipsa vederii.Mantră Corpul meu mental are o sănătate perfectă. Discontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap. Dacă retina nu este energizată la parametrii optimi. Poate fi nativă sau posterioară naşterii. ochiul face cataractă. Sănătatea psihică şi fizică este direct influenţată de buna funcţionare a fluidului neuronal (prin legătura la creier. Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea plexului solar prin băi fierbinţi la picioare sau prin alte metode. la aparatul locomotor şi la organele de simţ) şi a fluidului ganglionar. fiind dublat de un cristal energetic. Fluidul capătă o culoare galben-cenuşie în cazul bolilor psihice. mergând de-a lungul coloanei vertebrale de unde conectează plexurile ca şi fluidul neuronal. Dacă retinele sunt energizate diferit pentru fiecare ochi apare astigmatismul (dioptrii diferite). Afecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din chakra Ajna. FLUIDELE SIMŢURILOR Aceste fluide corespund celor cinci simţuri fizice: văz. Fiind legat şi de sistemul arterial. Fluidul are culoare indigo-argintiu. A. energizând retina şi cristalinul. ochii se îmbolnăvesc de miopie.

insuportabile produc dezenergizarea bruscă a fluidului. fetide. Mirosurile grele. dacă fluidul se dezactivează prin dezenergizări foarte dese (se întâmplă şi la cei care lucrează permanent în zgomot). Ochii mei primesc de la Soare lumina Îmi hrănesc cu ea toate corpurile. În nasul eteric. în special copiii. Timpanele sunt dublate de filtre eterice. la nivelul sinusurilor. Afecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea bleumarin. Astfel. Culoarea lui este albastru-intens. Lumina ochilor mei este reflectarea luminii sufletului meu. că pot auzi manifestările lumii fizice înconjurătoare. 22 . urechea internă la creier. aceştia fiind puri în primii ani de viaţă întrupată.20 Fluidul auditiv Este alimentat de Eterul primordial prin care se transmit sunetele devenite cuvinte. Lipsa de încărcare a fluidului creează hipoacuitate.21 Fluidul olfactiv Fluidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Vishudha. duc la blocarea fluidului auditiv şi a fluidului vorbirii. fiinţa nu aude. Sursa de alimentare este Zona Divină a parfumurilor. A. pot fi surdo-muţi în viaţa următoare pentru a înţelege necesitatea dialogului şi comunicării între fiinţe. Aceste filtre energetice acustice protejează urechea internă fizică de vibraţiile zgomotelor foarte înalte. cosmetice. mergând până la alb. Invocare pentru activarea fluidului auditiv si a clarauditiei Îţi mulţumesc. după cum este Voia Ta. dacă fluidul nu există în structura eterică a fătului. Lipsa filtrelor afectează timpanul. Doamne Dumnezeule.Mantră (către Soare) Lumina sufletului meu provine din Lumina Divină Solară. Surzenia poate fi nativă. farmacii sau fabrici de medicamente. Fluidul conectează. vibraţiile zgomotelor. fiind filtrat de chakra Vishudha şi de chakra de vibraţie aflată între Vishudha şi Anahata. vibraţiile notelor muzicale devenite muzică. Culoarea sa este verde-albastru. benzinării. sau căpătată ulterior. dezinsecţie au fluidul olfactiv foarte slab energizat. Persoanele care lucrează cu substanţe chimice (în laboratoare. Fie ca şi sufletul meu să audă vibraţiile lumii în care trăiesc. deparazitare. Refuzul de a percepe lumea înconjurătoare. culoarea devine bleu-deschis. Dacă fluidul auditiv nu există. rafinării. În caz de dezenergizare. este un filtru energetic. A. blocaj care se transmite karmic în viaţa următoare. Eu sunt Lumină. Acest filtru olfactiv protejează împotriva mirosurilor grele. la nivel eteric. morgă) sau care se ocupă de salubritate. oamenii care refuză comunicarea într-o viaţă. detergenţi. închiderea în sine şi neacceptarea comunicării.

îşi pierde strălucirea dacă nu este activat. aspru. Fie ca sufletul meu să perceapă parfumurile lumii subtile. sărat. Invocare pentru activarea fluidului gustativ si a clargustului Doamne Dumnezeule Atotputernic. ci numai zahărul) sau sărate dezenergizează fluidul. după cum este Voia Ta. lipicios. în măsura în care acest lucru este în destinul meu. De aici. Fluidul tactil are culoare turcoaz-auriu. În papilele gustative eterice există filtre energetice ce protejează împotriva gusturilor nefireşti sau de usturime. Fie ca această senzaţie să se extindă şi la nivelul sufletului meu. ieşind din corpul eteric prin chakra Manipura. Senzaţiile preluate la nivel energetic ajung întâi la filtrele eterice din palme. este filtrat de chakra Vishudha. ca pot mirosiparfumurile vii cu care ai înzestrat entităţile de lumină din regnul vegetal şi că mă protejezi de toate mirosurile urâte emanate în lumea fizică. Alimentele dulci (nu mierea. Deteriorarea pielii duce la deteriorarea filtrelor. Doamne Dumnezeule Atotputernic. după Voia Ta şi a Sinelui meu Superior. stomacul şi glandele salivare. în aşa fel încât să pot simţi gustul fără să ingurgitez. îngheţat. îţi mulţumesc că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi gustul hranei pe care o dai trupului meu. dulce. etc). Palmele au filtre eterice pe toată suprafaţa pielii. amar. înţepător. rezultat din combinarea albastrului din chakra Vishudha cu galbenul din chakra Manipura. rece. 23 . fiind legătura acestora cu creierul. A. Orice senzaţie de gust este asociată alimentului şi această asociere făcută la nivel cerebral activează stomacul. Culoarea fluidului este verde-gălbui. Condimentele (naturale) ca ceapa. moale. tare. Transmiterea de la filtrele tactile prin fluid are loc doar dacă filtrele sunt intacte. tăios. acru. acreală.Invocare pentru activarea fluidului olfactiv şi a clar-mirosului îţi mulţumesc. dulceaţă şi altele exagerate. Persoanele care au distruse aceste filtre gustative pot mânca alimente neobişnuite (combinaţii de gusturi) sau foarte iute. ce le transformă în senzaţii fizice (cald. A. neted. sunt transmise prin fluidul tactil la creierul eteric. uscat. Acesta secretă sucul gastric odată cu secretarea salivei de către glandele salivare. usturoiul şi ardeiul iute consumate în cantităţi fireşti energizează fluidul gustativ. fierbinte. amăreală. Stimulează papilele gustative. umed.23 Fluidul tactil Fluidul tactil conectează palmele şi tălpile picioarelor la chakrele Anahata şi Vishudha care transformă energia venită din Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate.22 Fluidul gustativ Fiind activat în Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate (ca şi fluidul tactil).

începând cu corpul fizic. Energia apei este 24 . Prana pătrunde în cele două canale care pornesc din nări. prin corpul mental. o vibraţie înaltă ne va atrage deschiderea spre ceea ce merităm fiecare. el s-a dezactivat. că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi cum este tot ce ating cu palmele mele. Este filtrată de chakra Vishudda şi. Energia aerului este prana. clar-auz. Fluidul de activare a extrasimţurilor are culoarea aurie şi pătrunde în corp prin chakra Sahasrara. gustă şi simte corpul astral. Datorită energiilor care învăluie acum planeta. aude.25 Fluidele de absorbţie energetică Corpurile subtile şi corpul fizic se hrănesc absorbind prin aceste fluide energia din aer. hrăneşte corpul astral. însă foarte puţini le conştientizează datorită vibraţiilor joase în care se află şi a propriilor vibraţii joase. activând cristalele energetice auditive din timpanele eterice. Ida şi Pingala. singura formă de energie care hrăneşte toate corpurile. sunete şi parfumuri. clar-miros şi psihometrie. lumină. fiind înzestrată cu capacitatea de a purifica. Dă-mi. a tot ceea ce se vede. A. clar-miros şi chiar clar-gust. nemaifîind folosit până ce a dispărut din structura eterică umană timp de mai bine de 2000 de ani. alimente. apă. Doamne Dumnezeule Atotputernic. majoritatea animalelor ne sunt superioare. Aşa cum Dumnezeu dă fiecăruia ceea ce atrage.Invocare pentru activarea fluidului tactil şi a psihometriei Îţi mulţumesc. olfactiv. dacă fiinţa a ajuns la parametrii corespunzători. clar-auz. Invocările de la fluidele auditiv. prin Plexul Solar. Apa are o energie cu totul specială. atât cât este benefic pentru fiecare dintre noi. Din acest punct de vedere. precum şi cristalul optic care este al treilea ochi din chakra Ajna. Câinele şi pisica lângă care trăiţi au clarvedere. Deşi iniţial toţi oamenii au avut acest fluid activat. clar-gust. conştientizarea a ceea ce percep palmele mele astrale atât cât este in Voia Ta şi a Sinelui meu Superior. Fluidele de activare a extrasimţurilor au rol de transmitere în conştient. Ca să putem activa acest fluid cu care suntem dotaţi în structuri arebuie să avem puritate mentală şi eterică precum şi alimentaţie vie. acest fluid a fost din nou introdus în structurile corpurilor eterice umane încă din stadiu embrionar. Ele sunt simţuri ale corpului astral. gustativ şi tactil au rol şi de activare a extrasimţurilor corespunzătoare. Fluidul de absorbţie a energiei aerului este alimentat prin partea superioară a tubului pranic. rogu-Te. percepând hrana înainte de a se apropia de ea. Acest fluid nu poate fi activat decât la fiinţe cu vibraţii înalte. hrănind corpul eteric şi corpul fizic. ele văzând şi auzind în subtil. Marea majoritate a celor care trăiesc în România. A. contribuind la trezirea a tot mai multor oameni. au în structura lor eterică fluidul de activare a extrasimţurilor. gustative din papilele gustative şi tactile din palmele eterice. Deschiderea celui de-al treilea ochi pentru a avea clarvedere necesită operaţii făcute de entităţi de lumină. olfactive din sinusurile eterice. miroase.24 Fluidul de activare a extrasimţurilor Cele cinci simţuri corespund celor cinci simţuri fizice: clarvedere.

Cu cât procesul de digerare este mai lung. creierului eteric. a luminii. Transmite şi preia informaţii prin chakra mentală şi se întoarce în chakra Ajna. Aici. Culoarea fluidului emisferelor cerebrale devine neagră în cazul emisiilor mentale negative şi maro dacă sunt afecţiuni ale creierului fizic. de unde pleacă în hipotalamus şi creierul mic. urâte.26 Fluidul emisferelor cerebrale Fluidul pătrunde în structura eterică prin chakra Ajna. Este parţial activat. a apei. care alimentează chakreie corespunzătoare lor. 25 . cu atât mai strălucitoare cu cât omul este mai inteligent (îşi foloseşte mai mult celulele creierului. apoi pe cea stângă. a muzici şi a parfumurilor. pareza se va produce pe partea dreaptă a corpului. Lipsa totală a fluidelor este cauza bolilor mentale congenitale. prin chakre. Lumina solară precum şi muzica de vibraţie înaltă încarcă. în armonie cu alcătuirea divină a sufletului meu nemuritor. creând disfuncţii fluidelor de absorbţie specifice. A. Energia luminii este absorbită de pupilele eterice şi este transmisă. creând în timp o sensibilizare a simţului mirosului. Energie eterică au doar alimentele vii. Pentru digerarea hranei prelucrate termic se consumă din energia organismului. descarcă energetic corpul eteric. corpurile. fiind filtrată de cristalul eteric de la baza sinusurilor. ca şi muzica de vibraţie joasă şi zgomotele puternice. Semiobscuritatea. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral prin legătura acestuia cu corpul eteric. trecând prin glanda pineală şi glanda pituitară. Dacă traseul este incomplet. Dispariţia acestui fluid este un din cauzele îmbolnăvirii aparatului urinar. Invocare pentru buna funcţionare a fluidelor de absorbţie energetică Toate corpurile mele absorb în voia Tatălui Ceresc energia aerului. Energia sunetelor este transmisă prin cristalele din urechea eterică. cu atât se consumă mai mult din energia furnizată de alimente. Mirosurile grele. Fluidul de absorbţie a energiei apei este conectat la rinichii eterici. Fluidul de absorbţie a energiei hranei este activat de cristalele eterice din papilele gustative.absorbită de fiecare celulă a corpului atunci când ne spălăm. se pot produce congestii sau comoţii cerebrale. lipsa de energie a emisferei drepte va afecta partea stângă a corpului. Fluidul de absorbţie a parfumurilor conectează acest cristal la Plexul Solar. Dacă fluidul este incomplet pe emisfera stângă. a hranei. având ca efect paralizia unei părţi a corpului. prin cristalele ce alcătuiesc ochiul eteric. alimentând creierul eteric din zona Mentalului Divin. Energia hranei este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării. deci fluidul este activat mai puternic). ca urmare a folosirii unei mici zone a creierului pentru rrocesele mentale şi psihice. Traseul acestui fluid este spiralat. La fel. persistente pot distruge fluidul de absorbţie a energiei parfumurilor. creierului eteric. cu vibraţii specifice. întâi pe cea dreaptă. fasciculele luminoase se descompun în unde cu intensităţi diferite. Acesta direcţionează undele sonore după vibraţia specifică spre chakreie acordate pe acea vibraţie. Culoarea sa este violet-auriu. Parcurge în sensuri opuse rmisferele cerebrale.

Anahata şi cu chakra Ajna. Dificultăţile în exprimare sunt percepute din nuanţa alb-gri a fluidului sau după lipsa acestuia din structura eterică. discuţii fără sens şi goale de conţinut. Dacă traseul fluidului nu este prelungit în jos. 26 . A. Activitatea mea mentală este din ce în ce mai intensă. precum şi prin logoree. Atunci când vorbim nu ne găsim srvintele. iubirea nu este transmisă prin cuvinte. Dacă fluidul nu urcă din chakra Vishudda spre chakra Ajna. singura entitate din Sistemul nostru Solar înzestrată cu darul vorbirii. ulterior. Este filtrat de chakra Vishudda. sufletul nu se exprimă prin logos. Mintea mea desăvârşeşte forma cuvintelor. fiind specific omului. Lipsa conectării pentru alimentarea specifică acestui fluid este reflectată printr-o exprimare incoerentă. în urma unui şoc). conectată la Mentalul Divin. Fluidul vorbirii are un traseu spiralat ce leagă Plexul Solar cu chakra inimii. fara a le putea comunica celor dragi. aprimarea nu este inteligentă. Mantră Sufletul meu se exprimă prin cuvinte dăruite oamenilor de Logosul Divin. Devine galben-mat la persoanele ce nu comunică. sunt închise în ele însele. La muţi. Prin tot ceea ce gândesc împlinesc voia Sfintei Treimi. prin întârzierea comunicării verbale la copii. fluidul lipseşte din structuri (din stadiul embrionar sau.27 Fluidul vorbirii Fluidul vorbirii este alimentat de Logosul Divin. Spiritul meu dă sens şi claritate exprimării. după voia Tatălui Ceresc.Invocare pentru activarea fluidului emisferelor cerebrale Lumina divină purifică toate celulele creierului meu eteric. pozitivă. bâlbâită la adulţi. Sentimentele rămân în suflet. Culoarea fluidului este auriu-luminos la fiinţele care transmit abirea şi compasiunea prin cuvinte. din chakra Vishudda spre Plexul Solar. Inima mea este izvorul iubirii şi compasiunii pe care le transmit în tot ceea ce spun prin cuvinte. Gura mea pronunţă corect şi cu blândeţe cuvintele.

Aici se întâlnesc şi cu fluidul echilibrului. Deteriorarea acestui filtru (numit al echilibrului) provoacă rău de maşină.28 Fluidul exprimării corpului Omul nu se exprimă numai prin cuvinte. A. Invocare pentru funcţionarea firească a fluidului exprimării corpului Doamne Dumnezeule Atotputernic. muscular şi articular. puţin rezistentă la eforturi fizice. aproape alb.29 Fluidul osos Fluidul osos susţine energetic scheletul corpului fizic. Activarea bruscă a fluidului muscular. A. care nu se poate exprima. Dacă în structura osoasă a organismului cantitatea de calciu existentă este mai mică decât ar fi normal. Fluidul exprimării corpului este filtrat de chakra mentală. pură şi liberă a corpului meu în fiecare zi pe care mi-o dăruieşti în această dimensiune fizică. fluidul osos îşi reface traseul. Fluidul muscular este conectat la fluidul ritmului în Plexul Solar.A. Odată cu începerea procesului de refacere a calusului prin activarea fluidului curativ.30 Fluidul muscular Ca şi fluidul osos. Slaba activare permanentă este cauza unei constituţii fragile. ci şi prin fiecare nişcare a corpului său: prin mimică. de avion sau rău de mare. Fluidul exprimării corpului este alimentat din Ritmul Universal. Fluidul este vernil. fiind conectat la fluidul ritmului. Culoarea sa este roşu intens. Activarea maximă a acestui fluid facilitează atingerea jerformanţelor sportive. Disfuncţiile acestui fluid afectează sufletul. ridicarea greutăţilor foarte mari. Rănile produc dezactivarea locală a fluidului. fiind transformat la parametrii proprii fiinţei de către chakra Muladhara. precum şi la fluidele osos. de tren. este consecinţa firească a lipsei acestui fluid. Orice afecţiune a sistemului osos este semnalată prin intensificarea culorii şi luminiscenţei acestui fluid.31 Fluidul articular 27 . la cei care nu iubesc dansul ca formă de exprimare. fluidul muscular este transformat la parametrii proprii tot de către chakra Muladhara. fluidul este întrerupt în zona respectivă. Un corp rigid. A. îţi mulţumesc că sufletul meu se poate exprima prin fiecare mişcare firească. fluidul osos capătă o nuanţă deschisă. Culoarea sa este verde şi devine neagră la persoanele care nu doresc să arate celor din jur ceea ce simt. urmată de o pauză produce dureţi fizice (febră musculară). rezistenţa la eforturi îndelungate. Fiecare celulă osoasă a trupului uman este conectată la acest fluid alimentat din zona Formării. devenind contiuu. Schimbul de informaţii între aceste cinci fluide are loc într-un filtru eteric aflat în urechea internă. prin dans. În cazul fracturilor. nu corpul fizic. având culoare roşu-grena. Orice întindere musculară este semnalată la nivel eteric printr-o luminiscenţă intensă în acea zonă. izolându-şi sufletul şi purtând măşti ce le creează înfăţişarea dorită. prin gestică.

lumea materială. Fiecare celulă a corpului este alimentată de acest fluid. Fluidul articular conectează toate capsulele eterice între ele. Dacă structura eterică nu este elastică. după cum este voia Sfintei Treimi. prin fiecare mişcare a trupului meu. Invocare pentru activarea fluidului limfatic Lumina divină purifică apa din toate ţesuturile trupului meu. Fiecare celulă a serului limfatic este o infimă părticică din elementul apă ce alcătuieşte. Elasticitatea are mai multe aspecte: elasticitatea fiecărui fluid. împreună cu celelalte trei elemente . în special cele dintre vertebrele lombare. Invocare pentru activarea fluidelor osos. focul şi pământul (la care se adaugă şi al patrulea element . regenerându-mi şi revitalizându-mi toate celulele. Dezenergizarea le face rigide şi provoacă înţepenirea încheieturii. Capsulele eterice sunt ca nişte tampoane armonice între terminaţiile cartilaginoase ale oaselor. deplasa şi manifesta în această dimensiune. rigiditatea a se va amprenta asupra corpului. muscular si articular Fiinţa mea întrupată te slăveşte pe Tine. A. fiind filtrat tot de chakra Muladhara. Doamne. Numai datorită Ţie.32 Fluidul limfatic Fluidul este alimentat cu energia divină a vieţii. Cel mai frecvent sunt dezenergizate capsulele dintre vertebrele coloanei. Fluidul limfatic este adus la parametrii specifici fiinţei de către chakra Anahata.aerul. îţi mulţumesc. a întregii structuri eterice şi reflectarea elasticităţii structurii eterice m structura fizică (elasticitatea corpului fizic). acesta devenind rigid. având în plus conectări prin capsule eterice în fiecare articulaţie. A33 Fluidul elasticităţii Nivelul de activare al acestui fluid se reflectă în elasticitatea corpului fizic. Retenţia de apă în ţesuturi dă fluidului culoarea albastru închis. 28 . Culoarea sa este roşu-deschis.eterul) . Aceste capsule se comprimă şi se dilată la fiecare mişcare a articulaţiei. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Culoarea sa este verde deschis la intrarea în chakră şi devine bleu-auriu după ce se conectează la Plexul Solar şi chakrele Vishudda şi Manipura. trupul meu se poate mişca.Traseul acestui fluid este asemănător celui al fluidului osos. pentru desăvârşita alcătuire a trupului meu. Fiecare fluid este elastic datorită proprietăţilor învelişului format de fluidul de protecţie.

Dacă pielea este murdară. Ritmul respiraţiei pielii este acelaşi cu ritmul fiinţei. Doamne Dumnezeule Atotputernic. transpirată. la baza osului sacru. Spaţiul dintre celulele pielii are o structură de fagure. Fluidul elasticităţii intră în structura eterică prin doză şi apoi este filtrat de chakra Muladhara. suprafaţa exterioară a structurii tip fagure este astupată şi pielea nu respiră. Celulele bolnave se refac.Elasticitatea structurii eterice în ansamblu este dată de un fluid special al elasticităţii. deci provoacă îmbătrânirea (ridarea sau cutarea) zonei respective. Culoarea sa este specifică fluidelor filtrate de chakra Sahasrara . Zonele în care fluidul nu este conectat la toate celulele pielii pot fi afectate la nivel fizic de eczeme sau erupţii. la fel şi petele de pe dosul palmelor. Orice disfuncţie a fluidului pielii (slaba energizare sau întreruperea traseului) afectează regenerarea celulelor. despre care voi vorbi în capitolul despre fluide de tip astral.34 Fluidul pielii Fiecare celulă a pielii este energizată de acest fluid. pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele. celulele se regenerează conform informaţiilor preluate de fluid din matricea energetică-informaţională aflată în chakra Muladhara. care este conectat la toate tendoanele organismului uman.35 Fluidul părului Fluidul părului este filtrat tot de către chakra Sahasrara şi are culoarea argintie. Acest fluid este 29 . Prin pori au loc schimburi energetice între piele şi mediul înconjurător. Odată cu refacerea traseului fluidului şi activarea sa. Devine gri-opac dacă este slab activat sau în cazul afecţiunilor tendoanelor corpului fizic. Invocare pentru activarea fluidului pielii Mulţumesc Tatălui Ceresc pentru pielea mea sănătoasă şi pentru puritatea spaţiilor dintre celulele ei. Se contractă şi se dilată.alb-argintiu. Îţi mulţumesc. Sunt frecvente pungile sub ochi sau cearcănele. Respiraţia pielii este conectată la ritmul fiinţei mele şi conform Voinţei Divine toate celulele au capacitatea continuă de a se reface şi regenera. Elasticitatea corpului fizic este conferită de acest fluid al elasticităţii. fluidul pielii preia informaţiile de la organele bolnave şi transmite semnale vizibile în exterior. porii sunt închişi. se închide la culoare sau devine palidă). fiind conectate la fluidul curativ. Are o luminiscenţa cristalină. A. determină apariţia petelor în anumite zone şi modifică aspectul pielii. respirând. A. Invocare pentru activarea fluidului elasticităţii Toate mişcările corpului meu fizic sunt elastice. se îngălbeneşte. În toate aceste cazuri. Bolile schimbă culoarea pielii (se înroşeşte. Pielea este oglinda organismului.

fiind pozitiv (masculin) pentru bărbaţi şi negativ (feminin) pentru femei. Această scădere de vibraţie va afecta şi părul de pe cap. conform arhetipului. ieşind din arhetip. precum şi părul de pe corp. ca şi fluidul genital. Dacă el trebuie să fie ras. deci. Estetica trupului meu va corespunde perfect arhetipului momentan al fiinţei mele şi dorinţei sufletului meu nemuritor. vitalitatea. Ascultaţi-vă. chiar dacă este determinată de o altă zonă alimentată de fluid. cu atât părul este mai puţin rezistent. Unghiile foarte tari la degetele mâinilor sau picioarelor denotă asimilarea neuniformă a calciului şi o lipsă de calciu în structura dinţilor şi a oaselor. nemaifiind în armonie cu vibraţia proprie. Datorită polarizării diferite a fluidului numai bărbaţii au păr pe anumite zone ale feţei şi corpului. natural. Schimbarea vibraţiei poate fi cauzată şi de o tunsoare sau de o coafură ce nu este pe placul sufletului. Tratamentele chimice sau termice la care este supus părul dezenergizează fluidul. murdare sau tratate cu produse cosmetice nocive. Este filtrat. unghiile degetelor de la picioare sunt reflectarea activităţii sistemului osos şi muscular. Invocare pentru activarea fluidului părului Îţi mulţumesc. lipsa unor minerale din organism se reflectă în puncte albe şi striuri ale unghiilor. întâi sufletul şi apoi ţineţi cont de cerinţele modei! Fluidul părului încarcă energetic nu numai părul de pe cap. Culoarea lacului pentru unghii poate schimba. de proastă calitate. Dacă unghiile degetelor de la mâini sunt o reflectare a activităţii organelor digestive. Afecţiunile nu se transmit. datorită vibraţiei 30 . Scade. al pielii şi al unghiilor. Astfel.polarizat diferit. Culoarea fluidului devine opacă şi cu diverse nuanţe închise dacă părul este vopsit. cu cât încărcarea părului cu energie masculină este mai mare. Consumul exagerat de sare dezactivează fluidul. iar datorită lipsei conectării pe anumite porţiuni apare calviţia. Polarizarea creează o structură diferită a părului femeilor. Dacă în arhetipul propriu imaginea bărbatului este cu barbă sau mustaţă. Bolile specifice animalelor (de ex. Acesta are rolul de a proteja celulele pielii. Starea de sănătate a părului este afectată de consumul de carne. apoi revine la normal. fluidul părului trebuie să fie alimentat cu energie optimă pentru fiecare individ. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Vibraţia fluidului unghiilor este joasă dacă acestea sunt neîngrijite. pentru sănătatea. Bolile aparatului digestiv influenţează culoarea unghiilor. Fluidul unghiilor are două trasee distincte. Atunci când părul de pe corp este epilat. orice ieşire din arhetip (chiar şi pentru câteva zile) modifică vibraţia fluidului părului. alimentarea unghiilor degetelor de la mâini nu interferează cu alimentarea unghiilor degetelor de la picioare. ci şi barba. supleţea şi frumuseţea părului meu. vibraţia fluidului se schimbă pentru o perioadă scurtă de timp. făcând unghiile să devină casante sau moi. care este cu atât mai rezistent cu cât încărcarea cu energie feminină este mai mare. Slaba activare a fluidului este cauza căderii părului. rapănul) se transmit în structura energetică umană fiind cauza unor boli de piele sau a căderii părului. Prin uscarea părului la Soare. La bărbaţi. vibraţia fluidului scade în toată perioada adultă în care el se rade. Structura lui eterică este afectată şi vibraţia originară i se schimbă. în special al cărnii de porc. Energia alimentelor influenţează fluidul părului. elasticitatea. fluidul se activează. neprelucrate. fiind adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. în funcţie de starea de sănătate a unghiilor şi de vibraţia lor. Fluidul este activat de energia alimentelor vii. A36 Fluidul unghiilor Fluidul unghiilor are diverse nuanţe de auriu sau argintiu.

frumuseţea şi rezistenţa unghiilor mele. ca şi fluidul părului. 31 . comunică cu fluidul ritmului care le imprimă un anumit ritm de creştere şi regenerare. mergând până la chakra telurică şi se întoarce. cu atât ritmul de creştere este mai rapid. Invocare pentru activarea fluidului unghiilor Îţi mulţumesc. fiind totuşi diferit la fiecare individ. A. prin chakra Vishudda. respectiv a părului. ca şi a părului. Dacă în perioada de creştere a dinţilor fluidul este slab energizat şi nu este conectat perfect la fluidul ritmului. Dimensiunea unghiilor. Gingiile sunt sănătoase dacă fluidul este permanent activat. Invocare pentru activarea fluidului danturii Doamne Dumnezeule Atotputernic. dinţii apar târziu sau se schimbă târziu. la fel ca toate celelalte fluide care vor urma.37 Fluidul danturii Fluidul danturii activează maxilarele şi osul parietal. Acest ritm este transmis fiecărei celule a unghiilor. în funcţie de tipul lor (vii sau nevii). fluidul adaptării pătrunde în structura eterică prin chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi apoi trece prin chakra Sahasrara. ieşind. Felul în care mestecăm influenţează vibraţia fluidului. parcurge toate chakrele interioare corpului fizic. mai groase decât este normal). încovoiate sau cu mai multe straturi. Fluidul danturii este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. Starea de sănătate a dinţilor nu este influenţată de acest fluid. Afecţiunile maxilarelor şi ale gingiilor dau fluidului culoarea gri metalic. depinzând de încărcarea energetică a altor corpuri subtile. lipsite de strălucire. Cu cât se taie unghiile şi se tunde părul mai des. este stabilită conform arhetipului. A. Ca urmare. pentru sănătatea. Doamne Dumnezeule Atotputernic. la intervale neregulate. specific fiecărei fiinţe. perfectă şi rezistentă a copiilor lor. Ritmul de creştere al unghiilor şi al părului este influenţat de frecvenţa tăierii (scurtării) lor. prin conectarea fluidelor specifice la nivel celular. Fluidul unghiilor. superioare corpului eteric. îţi mulţumesc pentru sănătatea maxilarelor şi gingiilor mele. Unghiile sunt mate. unghiile se vor îmbolnăvi. În rest. Culoarea sa este argintie. Orice ieşire din arhetip va schimba vibraţia unghiilor şi a fluidului specific. vibraţia fluidului şi culoarea fluidului unghiilor în cea opusă ca frecvenţă vibraţională.38 Fluidul adaptării Fiind legat la Sinele Sacru. Alimentele mestecate energizează sau dezenergizează fluidul. Alimentaţia bazată pe carne influenţează felul în care cresc unghiile (apar unghii încarnate. Mamele care au copii sub şapte ani pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru dantura sănătoasă. conectarea se rezumă la alimentarea gingiilor cu aiergie specifică.sale (fiecare culoare are o anumită vibraţie). Nu este conectat la dantură decât în perioada de creştere şi de schimbare a dinţilor (din primele luni de viaţă până în jurul vârstei de opt ani.

39 Fluidul de comunicare Fiecare chakra are funcţiile ei specifice. manifestarea fără inhibiţii a emoţiilor. fluidul realităţii activează funcţia de conectare la realitate şi fluidul libertăţii. lipsa de implicare în viaţa erotică. corpul fizic se adaptează la alimentaţia specifică locului în care s-a născut sau în care trăieşte (la fructe. bebeluşii mor fizic. Dacă 32 . Folosind chakra Vishudda comunicăm emoţional. prin conectarea fluidului la chakra Ajna. Conectarea fluidului în chakra Muladhara creşte posibilitatea corpului fizic de a se adapta la alte condiţii decât cele în care este obişnuit: la altă temperatură sau umiditate. sufletul lor nu se poate adapta la viaţa pe Terra şi se întoarce în alte dimensiuni. Fluidul de comunicare leagă Eu-l superior de Eu-1 inferior. Prin chakra Sahasrara omul comunică cu Divinitatea. de a se exprima gândurile. Astfel. Vishudda şi Anahata). făcând faţă în orice situaţie. Dacă fluidul adaptării nu este conectat la chakra Swadisthana. Ajna. legume sau mâncăruri specifice). funcţia de manifestare a libertăţii pe fiecare structură corespunzătoare chakrelor. ne manifestam sentimentele.Acest fluid dă fiinţei umane capacitatea de a se adapta. Fluidul activează funcţia chakrei de a mări puterea rugăciunii. fluidul adaptării dă calm interior şi stăpânire de sine în situaţii critice. gândirea spontană. cu atât gândurile adresate Divinităţii sunt mai clare. survine frigiditatea. Toate informaţiile specifice pe care fluidul le preia din chakrele prin care trece. În chakra Ajna. în orice zonă sau locuinţă. fluidul de adaptare activează funcţia de adaptare a tuturor chakrelor. le depozitează la nivel emoţional în chakra Vishudda. la alt fus orar. Aici este înscris energetic răspunsul la întrebarea: suntem sau nu adaptabili? În funcţie de conectarea la Eu-l Superior şi la chakre. Prin chakra telurică. conform energiilor informaţionale cu care sunt alimentate. Fluidele eterice legate la Eu-l Superior activează. fluidul adaptării integrează fiinţa întrupată în condiţiile de viaţă ale Terrei. fluidul activează funcţia chakrei de a comunica (verbal. funcţiile chakrelor la care sunt conectate. Prin chakra Manipura. Capacitatea de comunicare cu semenii este cu atât mai dezvoltată. Dacă traseul fluidului nu ajunge până în chakra telurică. Prin legarea la chakra Anahata. A. activând chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi chakrele superioare interioare structurii fizice (Sahasrara. Cu cât fluidul comunicării este mai mult activat. de regulă. raţiunea devine flexibilă. În chakra Vishudda. În Anahata. La fel. de continuitatea traseului şi de activarea fluidului adaptării. De activarea optimă a fluidului depinde comunicarea firească a sentimentelor. răspunsul este afirmativ sau negativ. Fluidul de comunicare activează funcţia de comunicare a chakrelor superioare. la orice loc de muncă. Toate structurile şi corpurile mele subtile sunt perfect adaptate la condiţiile vieţii pe care o trăiesc acum din Voinţa Divină şi după planul Sinelui meu Superior. prin scris sau prin imagine) raţionamentele. la linişte dacă a fost obişnuit în zgomot sau invers. fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubirea către întreaga creaţie. Mantră Trupul meu fizic este perfect integrat în condiţiile planetei pe care sunt întrupa. cu cât fluidul este mai mult activat. sentimentele devin stabile şi creşte posibilitatea de a ne adapta în condiţii noi. etc. Astfel.

pe unde iese din structuri. Prin conectarea fluidului în chakra Anahata iubirea primeşte adevărata măsură. Mantră Prin conectarea permanentă la Sinele meu Sacru percep corect realitatea sub toate aspectele ei. fluidul pătrunde în structuri prin chakrele superioare exterioare şi prin chakra Sahasrara. fiinţa este ancorată sau nu în realitate. animalele şi plantele. vieţii sexuale i se imprimă un ritm firesc. indiferenţă faţă de creaţie. În chakra Muladhara. ajungând în chakra Anahata. de cum suntem în realitate. înţelegând aspectul real şi abonai al hranei. Orice disfuncţionalitate a fluidului se reflectă prin dificultăţi de comunicare. fluidul realităţii activează acea stare de a fi conştienţi de felul cum arătăm. răceală în relaţiile cu semenii. până la Muladhara şi se întoarce în chakra mentală.40 Fluidul realităţii În funcţie de gradul de activare al acestui fluid. cu entităţile superioare. În Vishudda. închidere în sine. întorcându-se la Sinele Sacru cu informaţii despre perceperea realităţii preluate din fiecare chakra. apoi parcurge toate chakrele interioare. În Manipura. Cu cât fluidul este mai strălucitor. Legătura fluidului la chakra Sahasrara dă fiinţei conştienta Divinului. putem comunica afectiv cu oamenii. Prin conectarea fluidului la chakra Swadisthana. Nu este nici imaginativă. este alb-argintie. A. Datorită legăturii în chakra Ajna a fluidului realităţii. Mantră Eu-l meu Superior se manifestă în fiinţa mea prin capacitatea de a comunica cu Dumnezeu. este sau nu „cu picioarele pe pământ „cu capul în nori". fluidul activează funcţia chakrei de a exprima real (nu fals şi nu exagerat) sentimentele. cu atât capacitatea specifică lui este mai mare. fluidul activează funcţia chakrei de a da măsura a ceea ce mâncăm conform parametrilor proprii. ca şi a celui de adaptare.fluidul este optim activat şi traseul său este complet. Culoarea fluidului. 33 . de a conştientiza emoţii sncere. nici iluzorie. neexprimare a sentimentelor. cu oamenii şi cu întreaga creaţie exprimându-mi sufletul nemuritor. capacitatea de a mânca pentru a trăi (şi nu invers). toate raţionamentele au logică. Fiind conectat tot la Sinele Sacru. normal. Prin legătura fluidului la chakra mentală devenim conştienţi de noi înşine ca entitate întrupată. ne putem manifesta iubirea.

fluidul dă sentimentelor echilibru şi adevărata lor valoare. energia Iubirii Divine. alimentată de acest fluid. După trecerea prin chakrele interioare. Prin chakra Muladhara. apoi în Anahata. care îl filtrează. A. Menţinerea echilibrului corpului fizic este o funcţie a chakrei Muladhara. 34 .42 Fluidul de transmitere a iubirii Fiind alimentat cu energie christică. fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubire către întreaga creaţie. fiind activată de fluidul specific. fluidul activează funcţia specifică de conectare permanentă la Divinitate. Fiind conectat la Manipura. culoarea devine gri-cenuşiu sau neagră în cazul dezechilibrelor psihice. chakra iubirii. gândirea devine echilibrată. În Vishudda. corespunzător capacităţii fiecăruia de a iubi. emoţiile devin pozitive. Pătrunde prin Chakra Christică. În chakra Swadisthana. Funcţia de echilibru a chakrei Swadisthana se manifestă în echilibrul vieţii sexuale. Fluidul parcurge apoi în sens descendent chakrele inferioare ajungând până în chakra telurică şi se întoarce în chakrele superioare ieşind spre Sinele Sacru prin chakra Sahasrara. oamenilor. Mantră Toate structurile şi corpurile mele sunt permanent echilibrate din Voinţa Divină a Sfintei Treimi. În chakra telurică fluidul activează transmiterea iubirii pentru planeta pe care locuim. fluidul activează funcţia chakrei de a mânca cu iubire. Dacă apar disfuncţii. conştienţi de faptul că fructele şi legumele ni se dăruie nouă. Funcţia Ajnei de a transmite iubirea prin gânduri este activată la nivel mental de fluidul de transmitere a iubirii. fluidul are culoarea argintie strălucitoare. Întorcându-se în chakra Anahata. fluidul imprimă manifestarea iubirii în viaţa sexuală. activând funcţia ei de menţinere a echilibrului psihic. În chakra Anahata. activează funcţia chakrei de echilibrare a emoţiilor. toate gesturile corpului fizic capătă blândeţe şi gingăşie. Prin legarea în chakra Vishudda. În chakra Sahasrara. iubirea se manifestă la nivel emoţional. Prin conectarea în Manipura. creează stabilitate emoţională. aducându-1 la parametrii specifici fiinţei. Prin legătura fluidului în chakra Ajna.A.41 Fluidul echilibrului Culoarea fluidului este alb-argintiu strălucitor. Prin chakra Sahasrara. Prin acest fluid. Sinele Superior transmite corpurilor fizice şi corpurilor subtile inferioare echilibrul specific fiecăruia. alimentaţia devine echilibrată. entitatea întrupată transmite iubirea către Divinitate. fluidul se întoarce în chakra mentală.

Chakra Vishudda are funcţia de a exprima liber emoţiile. fluidul activează libertatea raţională. În chakra Ajna. fără constrângeri. Capacitatea de a ne manifesta ca fiinţe libere depinde de gradul de activare a fluidului şi de conectările sale în chakre. prejudecăţile. În chakra Sahasrara. Prin chakra mentală alegem să nu fim folosiţi de ceilalţi. Prin acest fluid circulă de la Eu-1 superior la Eu-1 inferior energiile şi informaţiile specifice libertăţii. Prin Ajna. Fluidul alimentează energetic aceste funcţii. transmiţând pământului informaţiile despre fiinţa noastră. să fim noi înşine. Are culoarea alb-albăstrui strălucitoare. în toate alegerile pe care le fac călăuzit de Eu-l Superior. Fluidul libertăţii pătrunde în structura eterică prin chakra Sahasrara. în funcţie de cât de înlănţuiţi sau cât de liberi suntem. activând funcţia libertăţii în fiecare chakra. ne vom conduce singuri. fluidul dă fiinţei libertatea de a-şi exprima voinţa pe toată durata existenţei întrupate.43 Fluidul libertăţii Fiind legat la Sinele Superior. gândirea Liberă. În chakra Manipura. alimentată energetic de fluidul specific. acţiunile şi cuvintele mele sunt pline de iubirea din sufletul meu. având libertatea psihică. 35 . fluidul activează funcţia chakrei de a da libertatea de alegere în relaţia cu Divinitatea. Omul alege liber experienţele pe care le trăieşte în planul fizic. modelele educaţionale îngrădesc această libertate. Fluidul părăseşte corpul eteric prin chakra telurică. Omul are liber arbitru. îşi alege modul în care comunică cu Dumnezeu şi calea pe care merge spre (sau se îndepărtează de) Dumnezeu. Libertatea de mişcare a corpului fizic este activată în chakra Muladhara. Dogmele. Ne va da „replica" la toate informaţiile pe care i le trimitem prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. Dacă fluidul libertăţii este conectat în această chakra. sufletul îşi exprimă liber sentimentele. Fiecare dintre aceste fluide în care fluidul libertăţii se descompune capătă altă nuanţă. Libertatea vieţii sexuale este o funcţie a chakrei Swadisthana. La intrarea în structura eterică se ramifică spre toate chakrele interioare şi spre chakra mentală. pastelată. A. sentimentele. Vom primi astfel energie telurică ce va corespunde parametrilor evolutivi ai fiinţei noastre. Mantră Ca fiinţă întrupată din Voinţa Divină îmi manifest libertatea sub toate formele ei. Pământul ne va simţi grei sau uşori.Mantră Sufletul meu este iubire. fluidul activează libertatea de a alege ceea ce mâncăm. Toate gândurile. Toate structurile mele transmit iubire întregii creaţii. specifică chakrelor în care ajung.

a liberului arbitru şi a iubirii necondiţionate. Fiecare virtute are propria ei codificare energetică şi informaţională şi pentru fiecare fiinţă are o anumită valoare. Grosimea braţelor crucii este determinată de calitatea fiinţei umane. Cu cât omul are virtuţile mai 36 . devenind una cu Sufletul. Intersecţia celor două braţe este în chakra de vibraţie a Sfântului Duh. Fluidele speciale sunt măsura şi oglinda evoluţiei noastre ca entităţi întrupate în legea karmei. Energia eterică cu care sunt încărcate este mai subtilă decât cea a fluidelor eterice de gradul I ce alimentează corpul fizic. individuale. Prin acest cristal. FLUIDELE SPECIALE (DE TIP ASTRAL) Fluidele speciale fac legătura între corpul eteric şi corpul astral prin Plexul Solar. se spune că Sinele Sacru coboară în fiinţa întrupată. am intrat sub acţiunea legilor universale. mai strălucitoare. de comunicare. cât şi fluidului de transmitere a iubirii şi celui al libertăţii. toate fluidele care intră în structuri prin Chakra Divină sunt acordate conform nivelului evoluţiei entităţii întrupate. B. Dacă chakra este activată (activarea ei depinde de evoluţia fiecăruia) şi fluidul este alimentat de către Sinele Superior cu energia necesară desfăşurării planului vieţii. B. Luminiscenţa acestui fluid este determinată de credinţa omului în Divinitate. sentimentele şi acţiunile mele. Braţul vertical al crucii urmează linia coloanei vertebrale.44 Fluidul de manifestare a Sinelui Gradul de activare a fluidului depinde de nivelul de conştientă al entităţii întrupate. Mantră Sinele meu Sacru se manifestă permanent prin toate gândurile. Din momentul desprinderii noastre ca entităţi separate. Este crucea de lumină eterică ce canalizează curenţii eterici reprezentând virtuţile din care Dumnezeu a creat omul. de intensitate diferită şi pot depăşi structura corpului eteric. începând din creştetul capului până la tălpile picioarelor. ea nemaifiind vizibilă prin clarvedere. fiind una cu Sufletul meu nemuritor. Lipsa de credinţă produce întunecarea crucii. fiind o reflectare energetică a virtuţilor sau a legilor universale raportate la entitatea întrupată. Chakra Divină. Cu cât ne aflăm într-un stadiu de evoluţie mai avansat. chakrele exterioare şi chakra Anahata.l Crucea Toţi purtăm permanent propria noastră cruce. raportată la valoarea originară cu care ne-a înzestrat Tatăl Creator. Fluidul de manifestare a Sinelui Superior este conectat la chakra exterioară. Fluidele de tip astral sunt specifice sufletului coborât la întrupare. altele alimentează punctiform corpul astral. În Chakra Divină există un cristal eteric prin care fluidul de manifestare a Sinelui transmite energiile specifice manifestării în trup fluidelor de adaptare. cuvintele. Unele dintre ele au forme geometrice. al realităţii.A. Toate fluidele speciale au culoare aurie. fiind cu atât mai luminos cu cât fiinţa este mai aproape de Dumnezeu şi virtuţile sale sunt mai pure. al echilibrului. cu atât fluidele de tip astral sunt mai eterate. Braţul orizontal urmează linia braţelor având terminaţiile în podul palmelor.

devotament. blândeţe. capacitatea de a admira. Fiecare fluid care intră în componenţa crucii eterice este alimentat proporţional cu felul în care entitatea întrupată manifestă virtutea corespunzătoare lui. rogu-Te. cu atât braţele crucii sunt mai groase (n.dezvoltate. Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul vertical al crucii Invocare pentru activarea fluidului iubirii Inima mea este plină de iubirea ce o dăruiesc întregii Creaţii. toleranţă. Virtuţile ce alcătuiesc braţul vertical sunt cele dăruite de Tatăl Creator. inteligenţă. discernământ. etc). că m-ai făcut din bunătate. Fluidele virtuţilor sunt legate la zona din înalt specifică (Zona Iubirii Divine. capacitatea de a comunica. statornicie. responsabilitate. curaj. speranţă. optimism. voinţă. manifestând acea virtute şi prin conectarea la Zona Divină a virtuţii respective. nobleţe.este vorba de braţele eterice). încredere. virtuţile divine în fiinţa mea pentru ca eu să pot redeveni aşa cum Tu m-ai creat şi crucea eterică a fiinţei mele să fie completă şi luminoasă ca lumina sufletului meu ce vine din Lumina Ta. spirit critic. capacitatea de a percepe frumosul. spirit de sacrificiu. Activarea fiecărui fluid în parte se poate realiza prin lucru cu sine însuţi. Crucea eterică este formată din mai multe fluide (câte douăzeci şi şapte pe fiecare braţ) ce corespund virtuţilor umane.ed. Virtuţile ce definesc braţul orizontal sunt dezvoltate de-a lungul întrupărilor: dreptate. fermitate. 37 . ordine şi armonie interioară. pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie. Conştientizarea existenţei acestor virtuţi în fiecare dintre noi şi apoi manifestarea lor conştientă prin toate gândurile. răbdare. integritate. Coborârea în material conduce la scurtarea braţului vertical în partea inferioară. autocontrol. Îţi mulţumesc. bun simţ. a Sfinţeniei. puritate. că m-ai făcut din iubire. bunătate. a Purităţii Divine. numai Bunătatea ta este Adevărata Bunătate. exigenţă. compasiune. fraternitate. a Adevărului Absolut. sfinţenie. Invocare pentru activarea fluidului bunătăţii Sufletul meu este plin de bunătate. duioşie. tenacitate. cuvintele sau faptele noastre au ca efect activarea totală a crucii şi apoi extinderea ei în exteriorul fiinţei. Doamne. autodepăşire şi linişte interioară. adevăr. pace interioară şi capacitatea de a ierta. imaginaţie. echilibru. Numai Iubirea Ta este Iubirea Adevărată. Doamne. Dacă omul nu obişnuieşte să se roage. de care suntem sau nu conştienţi că le avem. Nesupunerea la Voinţa Divină micşorează braţul orizontal al crucii. onoare. altruism. Invocare pentru activarea crucii eterice Doamne Dumnezeule Atotputernic. credinţă. supunere la Voinţa Divină. braţul vertical al crucii se scurtează în partea superioară. înţelepciune. modestie. corectitudine. Îţi mulţumesc. memorie. . calmitate. demnitate. capacitatea de a face bine. perseverenţă. deşi există în fiecare dintre noi: iubire. canalizează.

cunoscându-Te prin mine pe Tine. că manifeşti prin fiinţa mea Binele Absolut. Doamne Dumnezeul meu Atotputernic. Tată Creator. nu mă tem de nimic. pentru Scânteia Divină pe care ai sădit-o în sufletele tuturor făcând ca noi toţi să fim Unul. Invocare pentru activarea fluidului curajului Inima mea este plină de curaj pe care îl dovedesc în toate acţiunile mele. că îmi dai puterea de a Te sluji şi de a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de ajutorul meu. fără să uite vreodată de unde a venit şi unde trebuie să se întoarcă. Invocare pentru activarea fluidului încrederii Îţi mulţumesc. Doamne.Invocare pentru activarea fluidului sfinţeniei Toată fiinţa mea este plină de sfinţenie. Numai Sfinţenia Divină este Sfinţenia Adevărată. Îîţi mulţumesc. Lumina Divină purifică permanent inima mea Invocare pentru activarea fluidului supunerii la Voinţa Divină În tot ceea ce fac sunt inspirat de Divinitate. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului demnităţii Fruntea mea nu se pleacă decât în faţa singurului Stăpân pe care îl recunosc. că mă ajuţi sa văd partea bună a fiecărei situaţii şi să împlinesc Lucrarea Ta în tot ceea ce fac eu pe Pământ. pentru gândurile mele pozitive şi pentru Lumina cu care îmbraci permanent viaţa mea închinată Slujirii Tale. Invocare pentru activarea fluidului fraternităţii Îţi mulţumesc. Simţind protecţia Ta. Invocare pentru activarea fluidului altruismului Toate gândurile. cuvintele şi faptele mele au ca ţel binele cel mai înalt al semenilor mei pentru a contribui cu toţii la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. Invocare pentru activarea fluidului statorniciei Sufletul meu Te slăveşte pe Tine. Este o cale pentru a mă cunoaşte. că eşti Izvorul compasiunii din inima mea. Îţi mulţumesc. Doamne. Gândurile şi acţiunile mele sunt benefice şi constructive. Invocare pentru activarea fluidului compasiunii Inima mea este plină de compasiune pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Doamne Iisuse Christos. 38 . făcând prin aceasta numai Voia Ta. Invocare pentru activarea fluidului devotamentului Sufletul meu este plin de devotament faţă de Divinitate şi de toţi semenii mei. pentru încrederea în mine însumi pe care ai sădit-o în sufletul meu. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului purităţii Inima mea este pură. Invocare pentru activarea fluidului optimismului Toate gândurile şi cuvintele mele sunt pline de optimism. Îţi mulţumesc. ştiind că Tu eşti permanent cu mine. Doamne. respectând mereu Voinţa Divină. Puritatea inimii mele se revarsă către întreaga Creaţie. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine Îţi mulţumesc. Numai Compasiunea Ta este Compasiunea Absolută. Domnul Dumnezeul meu Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului speranţei Îţi mulţumesc.

că îmi dai din Puterea Ta de a ierta. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului inteligenţei Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. spun. Numai Blândeţea Ta este Blândeţea Adevărată.Invocare pentru activarea fluidului fermităţii Calea mea este dreaptă. Doamne. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului iertării Sufletul meu iartă orice greşeală cu înţelegere. Invocare pentru activarea fluidului credinţei Credinţa mea în Tine. Căci numai Tu ştii să ierţi greşelile Oamenilor. că mi-ai dat infinita putere creatoare a gândului. Invocare pentru activarea fluidului blândeţii Sufletul meu este plin de blândeţea pe care o manifest în toate cuvintele şi gesturile mele. simt şi fac din Voinţa Divină a Tatălui Creator. pentru memoria cu care m-ai înzestrat şi pentru capacitatea de a accesa memoria spiritului meu. Invocare pentru activarea fluidului spiritului critic Îţi mulţumesc. că m-ai făcut 39 . Doamne. Tată Creator. Arde în sufletul meu şi dacă Tu îi vezi lumina. Numai Pacea Ta este Pacea Adevărată. Numai Dreptatea Ta este Adevărata Dreptate. Sunt ferm în tot ceea ce gândesc. Tată Creator. Fie ca eu să o folosesc conştient şi pozitiv. Doamne Iisus Christos. Doamne Dumnezeule Unic şi Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului memoriei Îţi mulţumesc. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului imaginaţiei Îţi mulţumesc. pentru inteligenţa cu care m-ai înzestrat şi fie ca eu să o folosesc la capacitatea maximă pentru a putea îndeplini lucrarea spiritului meu în această viaţă întrupată. Îţi mulţumes. Doamne Iisus Christos. că sunt permanent conştient de greşelile mele şi că mă ajuţi să nu mai repet ceea ce conştientizez ca nerespectând Legile Tale. că eşti Izvorul păcii din sufletul meu. că m-ai făcut din dreptate. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a percepe frumosul Îţi mulţumesc. că pot vedea aşa cum vezi Tu tot ceea ce este Creaţia Ta. Invocare pentru activarea fluidului integrităţii Integritatea îmi caracterizează comportamentul corespunzător sufletului meu şi acţiunile supuse VoinţeiDivine.Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului păcii interioare Sufletul meu este plin de pacea care se revarsă din el către toate fiinţele . iubire şi compasiune. este nestrămutată şi la fel de puternică precum o flacără vie. Doamne.. Doamne. pentru blândeţea pe care mi-o dai. Doamne Iisus Christos. atât cât este în Voia Ta. Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul orizontal al crucii Invocare pentru activarea fluidului dreptăţii Dreptatea se manifestă în toate gândurile şi acţiunile mele. Invocare pentru activarea fluidului adevărului În toate gândurile şi acţiunile mele se manifestă adevărul. eu nu trebuie să dovedesc nimănui credinţa mea în Tine.

Îţi mulţumesc. mie însumi şi semenilor mei. de a-mi asuma şi a fi răspunzător de toate gândurile. Invocare pentru activarea fluidului calmitătii Calmul sufletului meu se reflectă în cuvintele şi în gesturile mele. Invocare pentru activarea fluidului discernământului Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului modestiei Modestia sufletului meu se reflectă în relaţiile cu semenii mei. Tată Creator. pentru calmitatea pe care o dăruieşti mereu sufletului meu. că m-ai înzestrat cu calitatea de a nu mă abate din drum şi de a atinge scopul în toate acţiunile mele inspirate de Tine. Invocare pentru activarea fluidului voinţei 40 . Doamne Iisus Christos. cuvintele. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului bunului simt Bunul simţ originar al sufletului meu se reflectă în comportamentul meu firesc. că toate gândurile şi acţiunile mele sunt echilibrate. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului tolerantei Îţi mulţumesc. că eşti Izvorul permanent al modestiei mele manifestate. Invocare pentru activarea fluidului armoniei Armonia fiinţei mele se reflectă în armonia vieţii mele. Îţi mulţumesc. că eşti Izvorul duioşiei din sufletul meu. Echilibrul din sufletul meu se reflectă în toate structurile şi corpurile mele. angajamentele şi promisiunile făcute Ţie. gesturile. Ea se reflectă permanent în ordinea din mediul în care trăiesc. Invocare pentru activarea fluidului responsabilităţii Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidelor perseverenţei si tenacităţii Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului echilibrului Îţi mulţumesc. că m-ai înzestrat cu calitatea de a-mi respecta hotărârile. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului onoarei Îţi mulţumesc. că sunt în armonie cu întreaga Creaţie şi cu mine însumi.din Adevăr. intenţiile şi faptele mele. în respectul pe care îl manifest faţă de ceilalţi şi faţă de mine însumi. pentru că mă ajuţi să iau decizii corecte şi alegerea mea să fie întotdeauna după Voia Ta. Sfântă fecioară. Invocare pentru activarea fluidului duioşiei Duioşia sufletului meu se reflectă în toate cuvintele şi gesturile mele. sentimentele. că m-ai înzestrat cu capacitate. Numai Duioşia ta este Adevărata Duioşie. Numai Adevărul Tău este Absolut. că dai gândurilor mele înţelepciune. Îţi mulţumesc. Doamne. Doamne. Îţi mulţumesc Ţie. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului ordinii Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Doamne. Numai înţelepciunea Ta este Adevărata înţelepciune. Invocare pentru activarea fluidului înţelepciunii Îţi mulţumesc. Doamne. şi părinţilor mei. Doamne Iisus Christos. că ai dat sufletului meu capacitatea de a înţelege că flecare fiinţă se manifestă conform nivelului său evolutiv. pentru ordinea din sufletul meu.

Invocare pentru activarea fluidului exigenţei Exigenţa sufletului meu este imprimată în toate acţiunile mele. Invocare pentru activarea fluidului admiraţiei Îţi mulţumesc. Doamne Iisus Christos. fără să mă complac în mulţumirea de sine a Eu-lui meu inferior. totul are două extreme" . pentru nevoia de a atinge perfecţiunea cu care m-ai înzestrat. cuvintele şi acţiunile mele. Invocare pentru activarea fluidului spiritului de sacrificiu Îţi mulţumesc.(Kybalion Editura Solteris: 1997. Invocare pentru activarea fluidului nobleţei Îţi mulţumesc. că m-ai înzestrat cu corectitudinea pe care o manifest în relaţiile cu semenii mei şi faţă de mine. 2001).2 Fluidul polarităţii Conform legii universale a polarităţii „orice lucru are doi poli. Energia şi informaţiile specifice fluidului ne dau capacitatea de a schimba conştient toate sentimentele noastre negative în sentimente pozitive şi defectele în calităţi. B. Doamne. Numai Liniştea Ta este Liniştea Adevărată. a gândurilor. Îţi mulţumesc. că ai sădit în sufletul meu capacitatea de a admira întreaga Ta Creaţie. pentru capacitatea de a-mi controla toate gândurile. Invocare pentru activarea fluidului răbdării Răbdarea sufletului meu se reflectă în toate gesturile. Îţi mulţumesc. Numai Răbdarea ta este Răbdarea Adevărată. pentru spiritul de sacrificiu pe care l-ai sădit în sufletul meu şi se manifestă în toate situaţiile în care este nevoie de ajutorul meu. Îţi mulţumesc. Doamne Iisus Christos. pentru voinţa pe care o manifest în tot ceea ce fac în această viaţă închinată Ţie Invocare pentru activarea fluidului corectitudinii Îţi mulţumesc. Tată Creator. să evoluăm în această dimensiune fizică. emoţiile. 41 . că eşti Izvorul nobleţei sufletului meu. Devenim conştienţi de raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne schimbăm în bine. această lege acţionează asupra fiinţelor umane. că eşti Izvorul liniştii mele. Invocare pentru activarea fluidului liniştii interioare Liniştea sufletului meu se reflectă în liniştea fiinţei mele. 2000. Invocare pentru activarea fluidului autodepăsirii Îţi mulţumesc. Doamne Iisus Christos. Invocare pentru activarea fluidului de comunicare a sufletului Îţi mulţumesc. că mi-ai dat capacitatea de a comunica semenilor mei ceea ce simt. sub orice formă ar fi acesta. Doamne. Doamne Iisus Christos. cuvintelor şi gesturilor mele. Doamne. Doamne. Doamne. sentimentele şi gesturile în fiecare zi a vieţii mele. văzându-Te în toate pe Tine. Invocare pentru activarea fluidului stăpânirii de sine Îţi mulţumesc.Îţi mulţumesc. Prin fluidul polarităţii. că îmi dai dorinţa de a evolua permanent. Numai Nobleţea Ta este Nobleţea Adevărată. că eşti Izvorul răbdării mele. Doamne Dumnezeule Atotputernic.

orice efect are o cauză şi orice cauză are un efect. Invocare pentru activarea fluidului polarităţii Îţi mulţumesc. Fluidul karmic este activat în momentul naşterii. Doamne Dumnezeule Atotputernic. chakrele secundare de pe umeri şi chakra de vibraţie a Sfântului Duh. fluidul activează funcţia chakrei Sfântului Duh de polarizare a vibraţiilor. cum greşit se închină mulţi!) şi braţul orizontal urmează linia umerilor (drept. transformând vibraţiile joase ale fluidelor ce alcătuiesc crucea eterică în vibraţii înalte. B. Nu există hazard. conform legii cauzei şi a efectului. cât şi chakrele superioare se acoperă cu lumina Sfintei cruci.(Kybalion). a gândurilor pe care le emitem şi a faptelor noastre. Acest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul astral: chakra Ajna şi Manipura. că sunt conştient de toate calităţile şi defectele mele.5 Pentagrama Pentagrama (steaua în cinci colţuri) reprezintă fluidul special esenţial din alcătuirea corpului eteric uman. 42 . B. a karmei conform căreia tot ceea ce emitem se va întoarce la noi în această existenţă sau într-o existenţă viitoare. unde se întâlnesc braţele crucii. Acest fluid asigură verticalitatea omului prin dispunerea ei spaţială (tridimensională). În funcţie de nivelul lui de alimentare. fiind întâlnit numai la oameni. corespunzător felului în care ea manifestă acea virtute. Iubirea şi Iertarea Ta mă ajută să transform toate defectele mele în calităţi şi sentimentele mele negative în sentimente pozitive pentru a redeveni aşa cum Tu m-ai creat B. vom primi ceea ce vom da.4 Fluidul karmic (al cauzei şi al efectului) Conform legii universale a cauzei şi a efectului. Nu avem nici o influenţă asupra lui.Fiecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în structura eterică (prin chakra Sahasrara pentru braţul vertical şi prin chakra secundară din podul palmei drepte pentru braţul orizontal) la parametrii specifici entităţii întrupate. corespunzător nivelului de conştientă al entităţii întrupate. Prin fluidul polarităţii putem transforma vibraţiile joase ale defectelor şi sentimentelor negative în vibraţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor pozitive. vom atrage situaţii benefice şi viaţa ne va fi plină de lumină. Astfel. având numai sentimente pozitive. nimic nu este întâmplător . Fluidul este conectat la crucea eterică în chakra Sfântului Duh. Prin conectare în chakra mentală asigură îndeplinirea în structurile noastre a legii cauzei şi a efectului. Atât sufletul. Putem să ne îmbunătăţim karma gândind şi acţionând pozitiv. Prin activarea fluidului primim protecţia Divinităţii. nu oblic!). Fluidul protecţiei divine are forma crucii: braţul vertical începe din mijlocul frunţii până la ombilic (nu până la mijlocul pieptului. Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o existenţă anterioară. fiind protejate împotriva energiilor negative. imprimând fiecărui fluid propria lui vibraţie.3 Fluidul protecţiei divine Fiecare om cu credinţă în Dumnezeu activează acest fluid ori de câte ori îşi face cruce.

Invocare pentru activarea pentagramei Îţi mulţumesc. corpul fizic) la ritmul Universului. până la mijlocul frunţii. Această lege acţionează în structurile noastre prin fluidul mental. Chakra Christică. atunci când este activată la maxim. spirala nu permite pătrunderea formelorgând negative în structura eterică. Dacă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică (şi prin ea. Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt manifestate pe deplin. Doamne Dumnezeule Atotputernic. apar disfuncţii la nivel biologic în zona unde fluidul lipseşte. Nici un alt fluid eteric de tip astral (de ex. Universul este Mental" (Kybalion). dreptate şi înţelepciune. Devenim conştienţi de lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a gândurilor noastre. Fluidul este legat la Eu-1 Superior şi parcurge circuitul chakrelor: Chakra Divină. ca entitate spirituală întrupată. înfăşoară pe exterior corpul eteric în sens lesogir (spre stânga).Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi: iubire. că m-ai făcut din iubire. Fie ca eu să-mi manifest conştient aceste virtuţi faţă de întreaga Creaţie. Prin emisia ei specifică. făcând numai Voia Ta. coboară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a corpului până în palma stângă. pentru a contribui la instaurarea Împărăţiei Tale pe Pământ B. dreptate şi înţelepciune. Mişcarea pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespunzători zonei respective. totul evoluează. Fluidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului. apoi în palma dreaptă. Dacă pentagrama nu este completă un timp mai îndelungat. B. adevăr. formând o spirală conică (crescătoare). închizând circuitul în talpa piciorului stâng. vizualizându-i traseul şi forma.7 Spirala Spirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. apoi degenerează (Kybalion). bunătate. determinând reducerea pentagramei. este supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului astral. ştiind că Voinţa Divină este învelişul protector al corpului nostru eteric. B. adevăr. pornind „cronometrul" vieţii fără a putea fi influenţat din exterior sau de către noi înşine. crucea) nu poate exista în afara pentagramei. 43 .6 Fluidul ritmului astral Legea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa. bunătate.8 Fluidul mental Prima lege universală este legea mentalismului. „Totul este Spirit. fluidul corespunzător se reduce. Este legată la Eu-1 Superior şi conectată în Chakra Divină. Atunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii maximi. fluidul ritmului astral armonizează corpul astral cu Ritmul Universal. Fluidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul coborârii sufletului la întrupare. Omul. Putem activa mental acest fluid special.

în timpul conştientizat şi în afara trupului. În chakre face joncţiunea cu fluidele organelor de simţ. ridicaţi vibraţia fluidului mental. în dimensiuni superioare.10 Fluidul de armonizare cu parametrii universali Fluidul leagă Eu-1 Superior de Eu-1 inferior.9 Fluidul cauzalităţii (al legii întrupării) Fluidul cauzalităţii acţionează asupra tuturor fiinţelor întrupate din momentul naşterii în această dimensiune fizică. precum şi la Arhiva Energetică Informaţională din subconştient. raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii universali. În Arhiva Energetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele despre evoluţia ca entitate în plan terestru. precum şi parametrii evoluţiei momentane. ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup. Timpul neconştientizat este acela în care omul doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra. din această trăire neconştientizată. în dimensiunea a treia. Eu-1 Superior stabileşte nivelul momentan de evoluţie al Eu-lui inferior. adaptate astfel perceperii dimensiunii fizice. se transmit mentalului imagini codificate (vise). Supraactivarea fluidului poate cauza pierderea contactului cu realitatea. cu Sinele nostru Sacru (Eu-1 Superior). trebuie să păstrăm legătura permanentă. Fluidul mental se conectează la structura eterică în jurul vârstei de 21 de ani (la tinerii iniţiaţi chiar mai devreme). B. Accesând informaţiile. fiind conectat la corpul eteric în toate chakrele interioare şi exterioare structurii fizice. Fluidul este conectat la chakrele Ajna şi Vishudda şi în Plexul Solar. în timpul neconştientizat. Prin fluidul cauzalităţii. Aici sunt înscrişi toţi parametrii specifici fiinţei umane. Devenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi gândind numai pozitiv şi constructiv. O alimentare mai slabă are ca efect lipsa spiritului de observaţie şi a spiritului de orientare sau creează confuzii între stânga şi dreapta. B. Deţineţi adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi controla gândurile. B. chakra mentală şi chakra Ajna. entitatea spirituală întrupată este conectată la realitatea tridimensională. pe cât este posibil conştientizată. El leagă Eu-l Superior de Eu-1 inferior prin chakra mentală şi Plexul Solar. Funcţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul eteric. Prin activarea fluidului.ll Fluidul de conectare la realitatea tridimensională Prin acest fluid activat în timpul formării fătului.chakra Sahasrara. Înainte de orice este gândul. întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul mental. putem înţelege mesajele care ni se transmit în timpul somnului. rugându-ne mereu la Dumnezeu sau meditând regulat. Fluidul de armonizare cu parametrii universali este activat în momentul întrupării şi transmite Eu-lui Superior datele din Arhiva Energetică Informaţională. creând trăiri imaginative traduse prin boli psihice.12 Fluidul iubirii christice 44 . Activarea fluidului depinde de nivelul de conştientă. B. Vibraţia fluidului este determinată de nivelul de conştientizare a puterii noastre mentale şi folosirea ei numai în sens pozitiv. raportaţi la parametrii proprii Eu-lui Superior şi la parametrii universali. Sufletul (corpul astral) păstrează senzaţiile din timpul petrecut în a patra dimensiune şi le asociază viselor. Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului. Decodificând visele. Începând de atunci devenim responsabili de toate gândurile noastre.

fiecare atom din corpul nostru fizic. fără a le impune nimic prin propria noastră voinţă. Fluidul de reglare a vibraţiilor (de gradul I) armonizează vibraţiile celulelor între ele şi cu vibraţia specifică fiinţei. prin fluidul iubirii christice. la care entitatea trebuie conectată prin acest fluid. Dacă vă doriţi iubire necondiţionată. iubirea necondiţionată a Domnului nostru Iisus Christos. Materia are vibraţie foarte joasă. B. învăţând să iubiţi fără condiţii. Fiecare conjunctură are propriile ei vibraţii specifice. Sufletului nostru îi este sete de iubire. Sufletul nostru primeşte compasiunea Domnului nostru Iisus Christos de câte ori ne manifestăm compasiunea faţă de o altă fiinţă. entitatea este conectată la Planul Divin de Evoluţiei. Prin acest fluid. 45 . Formele înalte de existenţă au vibraţii înalte. de a şti ce doresc şi a-i ajuta numai atunci când au nevoie de ajutor. fluidul compasiunii christice este conectat în Plexul Solar.14 Fluidul de conectare vibraţională Conform legii universale a vibraţiei. înţelegerea nu mai poate fi respectată. Veţi primi Iubire Adevărată. B. Căutaţi-o în sufletul vostru. Activaţi-vă fluidul. conform legii cauzei şi a efectului. vibraţia corpului eteric al mamei trebuie să fie foarte apropiată de vibraţia corpului astral al viitorului copil). Divinitatea asigură perpetuarea speciei umane. Căutăm mereu iubirea la cei din jur şi nu o găsim sau nu ne ajunge. copii. Compasiunea adevărată este capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile vibraţionale (de exemplu. entităţilor li se stabileşte un anumit plan al vieţii. colaboratori) se încheie înţelegeri anterioare naşterii lor în trup. Între grupurile ce se vor întâlni în planul fizic în anumite conjuncturi (soţi. cerând Domnului nostru Iisus Christos să vă umple Inima cu iubire. în acel registru specific întrupărilor şi prin activarea lui devine posibilă funcţionarea alianţelor stabilite anterior. Fluidul este activat în momentul întrupării şi alimentat la maxim în momentele stabilite conform planului anterior. în care omul trebuie să-şi reamintească (conştient sau nu) înţelegerile. în cazul conceperii copiilor. Cereţi să vă dea Domnul Iisus Christos Adevărata Compasiune. Şi veţi dărui iubire. Activarea fluidului permite citirea acestui cod de către Entităţile Superioare.15 Fluidul înţelegerii anterioare întrupării Înainte de a se întrupa. Fluidul este conectat la chakra divină în care este înscris printr-o amprentă vibraţională energetică informaţională codul entităţii. Nu putem dărui iubire dacă Vasul Inimii noastre nu este plin cu iubire. o veţi primi. Din preaplinul lui dăruim iubire necondiţionată întregii Creaţii. Fluidul special de conectare vibraţională integrează vibraţional entitatea întrupată în Univers.13 Fluidul compasiunii christice Ca şi fluidul iubirii christice. Fiecare celulă a organismului uman. „totul vibrează" -(Kybalion). B. fiind încărcat cu energie masculină (pozitivă) pentru bărbaţi şi cu energie feminină (negativă) pentru femei. de a-i simţi aşa cum sunt în realitate. după nevoia sa şi după cum cere. Are polaritate diferită.Prin fluidul iubirii christice sufletul nostru primeşte. Nu uita! Mila nu este compasiune. tradiţiile şi specificul fiecărei naţii. în inima voastră. Fluidul este conectat la Banca de date a Universului. împotriva voinţei lor. Fluidul activează în chakra divină tendinţa omului de a păstra obiceiurile. are propria lui vibraţie. O veţi recunoaşte şi vă veţi bucura înţelegându-i şi ajutându-i pe ceilalţi. credinţa. B.16 Fluidul adamic Prin fluidul adamic.

18 Fluidul genului Legea universală a genului spune că „totul are principiile sale. al maternităţii. fiind conectat în Chakra Divină. după Chipul şi Asemănarea Lui. reprezentarea materializată a Divinităţii. Toate Regiunile Divine din înalt îşi regăsesc reprezentarea materializată în fiinţa umană. al părului. al pielii. B. entităţi sau cu Divinitatea) şi putem decodifica sentimentele ce ne sunt transmise la nivel emoţional din exterior. poate fi de la Divinitate. Structurile şi corpurile fiinţei întrupate corespund alcătuirii Cosmosului şi primesc energiile planetelor Sistemului nostru Solar. omul este reprezentarea microcosmică a Macrocosmosului Divin. În Chakra Divină fluidul face joncţiunea cu fluidele speciale -al ritmului astral. entităţii întrupate i se stabileşte încă din momentul concepţiei sexul pe care îl va avea în întruparea respectivă. vibraţia fluidului se schimbă după vibraţia locului. al unghiilor şi de transmitere a iubirii. B. genul se manifestă pe toate planurile" -(Kybalion). animale. prin care transmite fluidelor de gradul I . Fluidul telepatic pătrunde prin Chakra Divină în structura eterică şi transmite impulsuri specifice în chakrele superioare: Sahasrara. fluidul este activat numai la foarte puţini oameni. Mesajul poate fi mental (percepere telepatică a gândurilor) şi atunci sunt activate chakra mentală şi chakra Ajna.20 Fluidul rezonantei 46 .Fluidul adamic se activează încă din momentul conceperii fătului. al înţelegerii anterioare întrupării. mentală. Vishudda şi Anahata. muscular. al elasticităţii. Ajna. adamic şi cu fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic. poate fi emoţional sau afectiv (putem percepe o anumită stare de nelinişte. al iubirii şi al compasiunii christice. B. nervozitate. corespunzător sexului fiinţei. suntem capabili să auzim gândurile transmise nouă (să comunicăm mental cu oameni. Vibraţia fluidului este în armonie cu vibraţia ţării şi a regiunii în care entitatea se întrupează. Astfel se explică de ce bărbaţii şi femeile au caracteristici fizice şi estetice diferite. Masculin şi Feminin.genital. Neadaptarea la condiţiile dintr-o anumită regiune este determinată de dizarmonia vibraţională a fluidului adamic. de reglare a vibraţiilor. îşi manifestă diferit sentimentele şi au moduri distincte de comportament.19 Fluidul corespondenţei „Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos. În Chakra Christică fluidul este conectat la un cristal eteric al genului. imprimând fiecăruia caracteristicile genului entităţii întrupate. al ritmului. informaţii cu specific masculin sau feminin. Fluidul corespondenţei activează respectarea acestei legi în toate corpurile noastre subtile şi în corpul fizic. frică sau bucurie interioară) şi atunci sunt activate chakrele Vishudda şi Anahata. Se activează astfel funcţia chakrelor de a se muta pe frecvenţe telepatice. Prin legea universală a corespondenţei. entităţi superioare sau de la îngerul păzitor pentru care a fost activată chakra Sahasrara. Dacă fluidul telepatic este activat. ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus" (Kybalion). Fiecare chakră are o funcţie de emisie şi o funcţie de recepţie. Pentru a putea emite şi recepţiona telepatic este necesară reglarea în care este transmis mesajul. Suntem creaţia Tatălui. al vorbirii.17 Fluidul telepatic Deşi există în structura eterică a tuturor entităţilor întrupate. Prin fluidul genului. Dacă în destinul său este ca el să locuiască în mai multe ţări sau să se mute dintr-o regiune în alta. B.

corpul fizic reacţionează negativ emoţional. la sufletul voluntar. propria noastră vibraţie intră în rezonanţă cu vibraţii mai joase. Datorită stării mai înalte de conştientă a îngerilor. . la nivelul chakrelor. Prin acţiunile. După alimentarea acestei funcţii specifice chakrei de vibraţie.22 Fluidul angelic Fluidul angelic este activat în momentul naşterii şi reprezintă legătura noastră permanentă cu îngerul păzitor. . Ajna şi în chakra mentală. . devenind din ce în ce mai luminoase. Astfel. al pielii. toate celulele primesc prin fluidul de reglare a vibraţiilor energie sacră. Este o legătură energetică prin care îngerului i se aduc la cunoştinţă toate manifestările din planul fizic ale fiinţei ce o are în grijă. corpul eteric este conectat la Matricea Energetică Informaţională şi la sufletul său. organismul copilului creşte şi se dezvoltă armonios. prin sufletele corespunzătoare fiecăruia. la sufletul creativ. metabolic. . Prin această chakră. unghiilor şi al danturii. la sufletul divin. sufletul vegetativ (embrionar). fluidul urcă în chakrele Vishudda. Prin acest fluid. articular. la sufletul intelectual.în chakra Swadisthana. filtrată la parametrii specifici condiţiilor de întrupare de către Chakra Divină. fără nici un motiv.în chakra Vishudda. la sufletul christic.în chakra Sahasrara. . Prin aceste fluide se face transmiterea de energie informaţională între corpuri. fluidul transmite energie sacră fluidelor arhetipal. din punct de vedere subtil. o găsim în dizarmonia vibraţională dintre vibraţia noastră şi vibraţia celorlalţi sau a discuţiilor. corpul fizic evoluează pe diverse trepte vibraţionale.în chakra Muladhara. pe care o percepem prin activarea de către acest fluid a funcţiei de intrare în rezonanţă a chakrei de vibraţie. schimbându-şi alcătuirea energetică şi vibraţia în raport cu evoluţia în trup a entităţii. Suntem compatibili sau nu cu alte fiinţe? Ne sunt simpatice sau antipatice? Ne enervăm în discuţii contradictorii cu unele persoane? Ni se face rău. 47 . într-un ritm normal. a situaţiilor. FLUIDELE DE CONECTARE INTERSTRUCTURALĂ Fluidele de conectare interstructurală fac legătura între corpul eteric şi corpurile superioare lui. în unele locuri? Explicaţia. Creşterea vibraţiei fiecărei celule şi umplerea cu lumină pură a spaţiilor dintre celule fac posibile levitaţia. C. îi putem ajuta sau le putem opri sau încetini evoluţia. verbal. a anumitor locuri. activând funcţia de reacţie a corpului fizic la intrarea în rezonanţă cu vibraţiile mai joase decât vibraţia proprie. ieşirea conştientă cu dublul astral în afara trupului fizic (decorporalizarea) şi bilocaţia. B. mental sau comportamental. . Dacă omul este conectat la Şinele său Divin. osos.în chakra Ajna. părului. muscular. Evoluţia îngerilor este în strânsă legătură cu evoluţia noastră. îi putem auzi dacă fluidul telepatic este conectat în chakra Sahasrara.în chakra Anahata. omul având astfel o alcătuire omogenă. la sufletul emoţional. B. Fluidele au formă de spirală luminoasă şi sunt dispuse astfel: .Prin activarea fluidului rezonanţei. sentimentele şi gândurile noastre. conform evoluţiei corpurilor subtile.în chakra Manipura. chakra Sfanţului Duh. posibilitatea lor de a percepe circumstanţele în care ne aflăm este cu totul diferită de a noastră. Dacă fluidele primesc cantitatea necesară de energie sacră.21 Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic este alimentat de Sinele Divin cu energia sa proprie.

plexul faringian corespunzător epifizei. conştiinţa divină. permiţând să se prevadă viitorul sau să se reconstituie trecutul şi în spaţiu. se numeşte concentrare. format din cristale eterice şi emisiile lor radiante. astrală sau mentală. un corp cauzal (mentalul superior). acţionând prin intermediul creierului asupra vehiculelor superioare. Chakra Divină aflată Ia aproximativ 30 cm deasupra creştetului.perceperea sunetelor fără ajutorul urechii fizice. 48 . Concentrarea (lat.plexul cardiac. Concentrare . acestei trăiri i se mai spune în ezoterism a doua naştere. cum = cu. Facultatea pe care o posedă anumiţi mediumi de a vedea. Clarvedere = perceperea imaginilor fără ajutorul ochilor fizici. un corp mental. survine moartea fizică. 2. la baza coloanei vertebrale. corpurile au tendinţa de a reacţiona la solicitările mediului lor exterior. cu diferite funcţii în corpul eteric. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei divine. însuşirea de a menţine corpul într-o stare de echilibru absolut în aşa fel încât acesta să nu mai fie sensibil la avalanşa de impresii ce vine din exterior. care serveşte vieţii unui individ.roţi . Simţurile fizice.capacitatea de a menţine fixate asupra unui subiect determinat toate facultăţile mentale şi emoţionale. Cristal eteric = formă densificată emisivă de energie eterică. ultimele trei subzistă de la o încarnare la alta. până când acestea se fixează doar asupra subiectului ales sau asupra unuia din aspectele sale. spre exemplu.vortexuri sau lotuşi. La acestea. un corp eteric. în zona inimii. Când omul atinge conştiinţa divină trece la perceperea Eu-lui superior. Există şapte chakre: Chakra Muladhara . Clar-auz (claraudiţie) . Există un corp fizic. ceea ce percepi tu în prezent ca realitate. permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în prezent.plexul frontal corespunzător hipofizei. conştiinţa umană. Chakra Sahasrara . în zona ombilicului. Clarvederea poate fi eterică.plexul solar. în plan îndepărtat sau în apropierea lor. Corpul de cristal = corp subtil. în funcţie de planul pe care se exercită. Chakra Christică aflată la aproximativ 15 cm deasupra creştetului. un Maestru.capacitatea de a percepe gusturile fără ajutorul organelor de simţ fizice. are în principal trei trepte: 1. permiţând vederea la mare distanţă. Cordonul de Argint = fascicul de materie eterică foarte fină prin care fiinţele umane primesc energie întreţinătoare de viaţă din Planul Divin. Primele patru (fizic. Clar-gust . centrele vitale ale corpului astral care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile plexuri nervoase. Chakra mentală aflată în partea din spate a corpului. se adaugă: Chakra Sfântului Duh (chakra de vibraţie) aflată la jumătatea distanţei dintre chakrele Anahata şi Vishudda. capacitatea de a resimţi vibraţiile luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. Chakra Telurică aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor. primesc fara încetare impresii care. Chakra (sanscrită) = se numesc chakre . entităţi ale spaţiului sau diferite întâmplări. Ea poate fi simplă.DICŢIONAR DE ENUNŢURI ŞI CUVINTE RARE Ain Suph = esenţa Divinului.plexul branhial aflat la baza gâtului. Chakra Vishuddha . Chakra Swadhisthana -plexul hipogastric. în starea lor normală. în centrul frunţii. dau naştere la o serie de gânduri şi emoţii. în creştetul capului. pe orice plan. atunci eşti o entitate iluminată. Conştiinţă = forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului. spre partea dreaptă. centrare = a centra) înseamnă restrângerea continuă a cercului asupra zonei în care se manifestă aceste facultăţi. Corpurile fiinţei umane = ansamblu de materie organică. eteric. un corp buddhic şi un corp atmic. un corp astral. conştiinţa primară. astral şi mental) sunt perisabile şi fac parte din natura primară a omului. când Cordonul de Argint se întrerupe. în timp. Chakra Anahata . Conştientă ~ capacitatea maximă de a fi atent la clipa prezentului. Chakra Ajna . 3. la 2 cm sub ombilic. parte a corpului eteric. Chakra Manipura .plexul sacru. această percepere este realizată de conştiinţa ce funcţionează pe plan hiperfizic. la baza craniului.

energii ce au fost acumulate în cursul existenţei terestre.dezlegarea sufletului de spirit. b) artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană. prezintă o importanţă deosebită. Spiritul. Invocare = apelarea Divinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a conştientiza unele aspecte ale fiinţei. ale vieţii sau unele situaţii. ondine ale apelor. a unor scene din trecut. Părintele şi sinteza celor zece Sephiroth atunci când se află în vârful arborelui acestora. Meditaţie = metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea corpului fizic. care constă în a învăţa prin intermediul experienţelor vieţii exterioare. Meditaţia propriu-zisă constă în examinarea atentă a subiectului dat sub diferitele sale aspecte şi raporturi. Şinele Sacru = Spiritul aflat în înalt.ţara zeilor) = Devachan reprezintă pentru teosof ceea ce înseamnă Cerul pentru creştin. Puritate intercelulară = puritatea spaţiilor dintre celulele corpului uman. Spiritualitatea se confundă adesea cu unirea divină. substanţe de îngroşare. care există ca entităţi pe plan astral sau eteric. Involuţie . Halucinogen = substanţă care provoacă halucinaţii (perceperea unui obiect iluzoriu sau inexistent pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii). prin simpla pipăire a unui obiect. zâne. Sefîra Iesod = una din decadele principiilor divine formative emanate de esenţa divinului (Ain Suph). silfi ai aerului.) = o emanaţie a divinităţii. e vorba însă de un cer temporar. de altfel. ebr. prin clarviziune. Spiritualitate = domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om. Fluid eteric (nadis) = curent de energie eterică ce alimentează prin conectare la chakre organismul uman. Psihometrie = ramură a psihismului care constă în reconstituirea. se află în servirea umanităţii. şi unii şi alţii ajută la înfăptuirea proceselor naturale. adică unirea Ego-ului nostru cu Şinele universal prin vălul de materie care ne separă. Sefîra (Sephira. dar pentru cei mai mulţi oameni acest lucru se realizează în mod inconştient. salamandre ale focului. să facă din acesta o trăsătură a caracterului său cu minimum de experienţă practică. în acelaşi timp. scânteia divină care se află în el: Atma sau Atma-buddhi. apoi corpul astral prin respingerea voluntară a Fluidele corpului eteric senzaţiilor şi sentimentelor şi care concentrează mentalul mai întâi asupra obiectelor. Plex (plexus) = ţesut format dintr-un anumit număr de fibre nervoase sau de vase sanguine înfăşurate care depind de sistemul cerebro-spinal (plexus brahial) sau mai degrabă de sistemul simpatic a cărui caracteristică este dispunerea în plexuri. situat în abdomenul superior. ruperea de Eu-1 Superior. aflată în osul sacru. trebuie deosebit de suflet. etc). întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral. spre Divinitate. Mantră = afirmare a unor Adevăruri Absolute folosind cuvinte-cheie ce definesc şi atrag acele adevăruri. elfi. rătăcirea de Divinitate. trăit în corp mental după parcurgerea fiecărui ciclu de viaţă fizică şi astrală. Există două categorii de elementali: a) naturali sau Spirite ale Naturii (gnomi ai pământului. meditând asupra curajului. Eu-1 Superior sau Şinele Divin. emulgatori. E-uri = totalitatea aditivilor alimentari (amelioratori. astral şi perisabil. prin posturi şi printr-un tip special de respiraţie. prima emanaţie a lui Ain Suph. Printre marile plexuri simpatice ale corpului. 49 . stare de conştiinţă şî ţinut. care au o existenţă permanentă şi o acţiune utilă asupra naturii. Plexurile corespund unor centri de forţă astrali (chakre). o persoană poate. afanatori. Intre aceşti elementali şi Devas nu există decât o diferenţă de grad. plexul solar. principiu psihic. în Kabbală. conservanţi. principiul permanent. Meditaţia practicată în mod corespunzător poate să devanseze şi să înalţe la un nivel considerabil procesul obişnuit.Devachan (sanscrită . în acest fel. şi în sfârşit asupra Ego-ului sau Vieţii universale pentru a trezi acest Ego la supra-conştiinţă. care au o existenţă foarte scurtă. Spirit = partea cea mai înaltă a omului. din care este desprinsă Scânteia Divină ce însufleţeşte corpul fizic. Matricea Energetică Informaţională = Banca de date a corpului eteric. Evoluţie = drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 1-a emanat. etc). Elementali = forţe semi-inteligente ale naturii. Devachan aduce o stare de fericire inexprimabilă care durează până la completa epuizare a energiilor spirituale înmagazinate în corpul mental. coloranţi. Entitate de lumină = fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia iradiază lumină prin iubire necondiţionată şi energii benefice pentru natura înconjurătoare. Sephira este Inteligenţa divină (la fel ca Sophia).

principiul nemuritor imaterial. a tuturor Ego-urilor ce fac parte din acelaşi bloc divin. curenţii nervoşi drept şi stâng. In Pranayama. Vibraţie = frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansamblu de particule eterice. noţiune pe care o dobândim graţie fiinţei superioare din noi (Ego-ul ce funcţionează în corpul cauzal).Spiritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor. Suflet (lat. se numeşte Sushumna o respiraţie care se execută alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă. a celor două nadi Ida şi Pingala. care evoluează în cursul încarnărilor succesive. anima) = termen occidental ce desemnează monada. Sushumna (sanscrită) = nadi sau curent nervos care trece prin canalul central al măduvei spinării (nadi primar) sau care merge (Sushumna secundar) de la inimă la al treilea ventricul cerebral (Brahmarandrasemnul lui Brahma) este punctul de încrucişare. la baza bulbului. pozitiv şi negativ. 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful