You are on page 1of 5

Monthly Class Attendance

Teacher
Room Course Period/Time

G.H.Raisoni Institute of Information Technology,Jalgaon


Month Year Totals
24 25 26 27 28 29 30 31 T 0 0 p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 P 8 0 9 0 8 6 9 8 5 2 9 8 6 9 0 8 0 8 8 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123

January

Enter: T = Tardy, U = Unexcused, E = Excused, or P = Present

Student Name
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p 11 p 12 p 13 p 14 p 15 p 16 p 17 e 18 19 E 20 21 p 22 23

Abhay Bhandari Amar Ankush Bhandari Chetan Chhajed Chetan Patel Chetan Saraf Dhiraj Bhagwani Farhan Vasaya Ganesh Takale Gopal Pande Jeevan Wani Manoj Kukarvadiya Manoj Parajapat Nikita Thakkar Nilesh Puja Mantri Rahul Trivedi Roma Varyani Sherjung Chhabra Vijay Agarwal Zafar Aslam Rakesh kumar

[42]

Monthly Class Attendance


Teacher
Subject
Research Methods

G.H.Raisoni Institute of Inf


Course Period/Time

Student Name
1 2 3 4 5 6 7 a a a a p p p a a a p a a a a p a a a a a a a a a a a a a a a p p a p 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BADGUJAR YOGESH RAMESH 2. JITENDRA VIJAY PATIL 3. TALE ASHVINI VISHWAMBHAR 4. ADWANI SAUR0H MANOJ 5. AGRAWAL ADITYA SUNIL 6. AMBEKAR PIYUSH PURUSHOTTAM 7. GANDHI JEMIKUMAR HITENDR0HAI 8. GUPTA DISHANK DILIPKUMAR 9. JADHAV AJAY BALASAHEB 10. KHAN AADIL MUZAFFAR 11. MOHARIR PALLAVI VIJAY 12. MOTE SUMIT SHYAM 13. PATIL VIJAY TULSHIRAM 14. SAYYED DANISH MAHEMUD 15. SINAWANE 0HINANDAN MADHUKAR 16. SISODIYA ANITA BHIKAMSINGH 17. SOLANKE MAHENDRA ASHOK 18. MANDHAN PANKAJ UMESHKUMAR 19. PAILANI AVINASH JAGDISH 20. PARPIYANI RAVI VIJAY 21. SATANA DHEERAJ PRAKASH 22. DASWANI DEVENDRA PURUSHOTTAM 23. KATE RAHUL PHOOLCHAND 24. PATIL GANESH BHANUDAS 25. MAHAJAN RAJENDRA GYANESHWAR 26. CHAUDHARI VIJAY SURESH 27. KINGRANI SAGAR KARAMCHAND 28. INAMDAR AZHARUDDIN ZAMEERUDDIN 29. MEHTA RAHUL GHANSHYAMDAS 30. PATIL VIVEK SANJAY 31. PATIL YOGESH SAHEBRAO 32. TATHE VIJAY PRAKASH 33. BORLE GANESH PUNJAJI 34. SWAPNIL RAVINDRA ALANDE 35. CHAUDHARI PRATIMA SUDHAKAR [42]DEEPAK KUMAR SHARMA PATIL ATUL SUBHASH PATIL CHAITALI MAGAN JADHAV GHANSHYAM DEVRAM PATIL REKHA VASANT SHAIKH ZAID LIYAQUAT HUSSAIN AGRAWAL ANJALI DWARKAPRASAD VADASKAR PRASHANT VASANT
1.

a a p p p a p p

BONDE GEETANJALI VILAS MALWANKAR PRASHANT BHASKAR PRIYANKA SUBHASH TALE KIRAN MAHESH PATIL PATIL SATISH SUNIL KHAN NAZIM N0I SHAD0 SHAIKH ASLAM AYUSHI PRASAD

p a a a a a a a

soni Institute of Information Technology,Jalgaon


Month Year Totals
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 P 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

January

0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0