JATINDRA CHAKRABORTY

EDUCAŢIE FIZICA HINDUSĂ CU O PREFAŢĂ DE Dr. GRIGORE BENETATO PROFESOR DE FIZIOLOOIE LA FACULTATEA DE MEDICINA DIN CLUJ

EDUCAŢIE FIZICA HINDUSA

PRACTICATĂ DE VECHII HINDUŞI PENTRU SĂNĂTATE, LONGEVITATE Şl VIEAŢĂ INTELECTUALĂ

1

EDITURA RAM ANINOASA-QQRJ

Traducere autorizată din limba franceză

PREFAŢĂ

Dacă medicina de azi dispune de mijloace suficient studiate ca să împiedece răspândirea bolilor şi să asigure desvoltarea armonioasă a individului şi sănătatea colectivităţii, altădată cei care vegheau la sănătatea poporului erau siliţi să recurgă la metode pur empirice, a căror eficacitate, în lipsa cercetărilor experimentale ştiinţifice, a fost stabilită şi constatată prin observaţii foarte îndelungate. Aceste metode intrau în patrimoniul spiritual al popoarelor şi erau păstrate cu sfinţenie de cei iniţiaţi, care aveau în acelaşi timp grija de a le răspândi şi aplica în practică sub o formă uşor acceptabilă. Printre metodele preconizate din vechime pentru păstrarea sănătăţii, longevităţii şi a capacităţii intelectuale figurează şi sistemul indian de gimnastică „Pra-nayama", care datează de 3000 de ani ca un ritual religios şi care se practică şi astăzi de casta Brahmanilor.

2

In realitate Pranayama reprezintă un sistem de gimnastică respiratorie raţională, gimnastică a cărei valoare preventivă şi curativă este recunoscută de lumea ştiinţifică. Intradevăr, exerciţiile de respiraţie făcute după sfaturile autorului, cu gura închisă, cu expiraţiile prelungite sub presiune, accentuează vidul toracic şi măresc, prin coborirea energică a diafragmului, presiunea intraabdominalâ, favorizând golirea sistemului vânos din organele abdominale şi circulaţia in general. Datorită acestui efect asupra circulaţiei, gimnastica respiratorie înlătură staza vânoasă în organe, favorizăndu-le funcţiunea şi împiedecând îmbolnăvirea lor. Prin acest mecanism efectul gimnasticei respiratorii se resimte asupra tuturor funcţiunilor mari cu importanţă vitală. Uşurând circulaţia ficatului, splinei, pancreasului şi a tubului digestiv, ea menţine bunăstarea structurală şi funcţională a acestor organe şi regulează astfel procesele de nutriţie care servesc pentru utilizarea energiei alimentelor şi desintoxicarea organismului.

împiedecând staza sângelui în sistemul nervos şi în glandele cu secreţie internă, sensibile
la orice deranj de circulaţie, gimnastica respiratorie uşurează, prin intermediul acestor organe, desfăşurarea proceselor de coordonare a tuturor funcţiunilor vitale şi prin aceasta contribue la menţinerea vigoarei fizice şi intelectuale şi a capacităţii vitale în general. De altfel, importanţa exerciţiilor respiratorii este recunoscută de clinicieni de seamă (R. Eisenmenger, Hassencamp, Roemheld), care preconizează gimnastica respiratorie ca un mijloc preventiv şi curativ în combaterea maladiilor inimii (gimnastica aortei Roemheld), a sistemului vânos (frombozele postoperatorii) şi a afecţiunilor pulmonare (pneumoniile de stază postoperatorii), etc. După cum se vede, sistemul de educaţie fizică indiană constând din exerciţii respiratorii constitue un mijloc excelent pentru desvoltarea şi păstrarea sănătăţii şi a vigoarei fizice şi psihice şi orice acţiune prin care se urmăreşte aplicarea cât mai largă a acestui sistem este binevenită. Dr. Grig, Benetato.

3

CUVÂNT ÎNAINTE Vechii Hinduşi — înţelepţii Indiei — au fost adevăraţii naturişti, pionierii naturismului modern. Ei au trăit în natură, departe de oraş, in pustnicii, înconjurate de păduri, pe marginea râurilor. Aci, consacrându-şi viaţa lor simplă meditaţiilor înalte, au înţeles că „cei slabi nu pot dobândi mântuirea" şi că, „corpul este prima etapă spre împlinirea datoriei religioase". Ei au căutat atunci şi au găsit mijloacele de a menţine organele corpului în stare de bună funcţionare şi de a prelungi vieaţa în perfectă sănătate. Astfel, vechii Hinduşi de acum trei mii de ani, au descoperit şi perfecţionat „Pranayama" (respiraţia hindusă) şi diferitele „Asanas" sau poziţii de „Yoga". Sunt opt sisteme diferite de a respira (Pranayama), mai mult sau mai puţin complicate. In cartea de faţă a fost dat cel mai simplu dintre ele, care e suficient pentru educaţia fizică. Celelalte sunt foarte folositoare pentru desvoltarea spirituală. Vechii Brahmani, din epoca vedică încoace, au organizat educaţia fizică în India, subt adăpostul datoriei faţă de religie. Copilul unei familii brahmane, acuma ca şi altădată, când e iniţiat în tainele vieţii religioase, intre opt şi zece ani, şi când primeşte cordonul sacru, trebuie să repete rugăciunea de trei ori pe zi, dimineaţa, la prânz şi seara, înaintea meselor. în aceste rugăciuni, cei trei timpi ai respiraţiei (inspiraţia. oprirea şi expiraţia) sunt admirabil cumpăniţi şi regulaţi, prin repetiţia anumitor fraze fixe, care exprimă adoraţia faţă de soare. Astfel tinerii, încă înaintea adolescenţei, repetă aceste exerciţii respiratorii în fiecare zi, bucurandu-se de efectele binefăcătoare ale oxigenării sângelui, de stimularea funcţiunii ficatului şi stomacului, de o circulaţie sanguină mai accentuată decât cea obişnuită. Iată una din cauzele longevităţii şi desvoltării intelectuale a vechilor Brahmani. „Saluturile" sau mişcările conjugate cu respiraţia au fost create pentru a înlocui Surya Vedana Prana-yama, — care e mai mult sau mai puţin complicată — pentru bărbaţii şi femeile de toate vârstele, rămaşi în familie. „Saluturile" sunt de origine foarte veche şi găsim explicaţii în legătură cu ele în Rig Veda. Ele sunt practicate încă, de către o sectă de Brahmani din apropierea oraşului Bombay, mai mult ca o datorie religioasă decât în scop de cultură fizică. Un prinţ indian, Brahman, care se ocupă cu educaţia fizică, a modernizat aceste exerciţii în aşa fel încât toate popoarele Indiei să le poată practica. Acest prinţ indian e azi un om de 62 de ani. Practicând zilnic, regulat, aceste exerciţii, sănătatea sa a devenit desăvârşită. In răstimpul de 21 ani în care a practicat aceste exerciţii na fost răcit niciodată. Prin metodele sale a scăpat de constipaţie, pe care celelalte metode europene sau indigene n-au putut-o îmbunătăţi. Trebuie să menţionăm aici că exerciţiile sale sunt cu totul diferite de cele de acelaşi gen, atât de mult căutate în Europa. In sistemul hindus, cele zece mişcări sunt efectuate una după

4

această perioadă de oprire e aşezată în mod variat. 4 pentru perioada de oprire (apnee) şi 2 pentru expiraţie. 4. a întrebuinţat cele mai diferite medicamente timp de trei ani. pe urmă expirăm foarte încet numărând până la 8. deci de două ori timpul necesar inspiraţiei. ca „Om". numărând până la zece sau doisprezece. ritmice şi continue. fără oprire şi cu respiraţie. 4. Dacă observaţi că. După 5 . ceea ce nu dă acelaşi rezultat. Iată deci marea specialitate a educaţiei fizice la vechii hinduşi Autorul acestei broşuri. fiecare mişcare este repetată de mai multe ori şi separat. 2. Astupaţi nara stângă cu degetul şi inspiraţi pe cea dreaptă. Repetaţi şi acest exerciţiu de cel puţin 3 ori. ţinând spatele drept. când inspirăm 4 secunde. toate organele şi muşchii organismului se desvoltă simultan. oprirea şi expiraţia. Dimineaţa şi seara. deci de patru ori timpul necesar inspiraţiei. şi continuând zilnic aceste exerciţii şi-a conservat sănătatea normală. fără niciun rezultat. Practică preliminară. numărând rar până la 16. Inspiraţia şi expiraţia trebuie să fie line. îmbolnăvindu-se de dis-pepsie şi astm. nu numai că s'a vindecat cu totul. Venit pentru şase luni la Paris. în acest caz trebuie să dublaţi timpul expiraţiei. 2. sau pronunţând. continuaţi a inspira numărând până la cinci sau şase. pe când în celelalte sisteme. după aceeaşi tehnică. 1. Apoi astupaţi nara dreaptă şi expiraţi pe nara stângă atât de încet încât să puteţi număra pâna la 8. în consecinţă. unele cuvinte consacrate. 3. după sistemul „Yoga" al hinduşilor. alteori după expiraţie. In nici un caz nu trebuie să inspiraţi sau să expiraţi in mod brusc. 4 etc. pentru vârsta sa înaintată. In general oprirea e aşezată între inspiraţie şi expiraţie. fie aşezat. în aer curat.alta. In fiecare sistem de respiraţie trebuiesc luate poziţii anumite. apoi oprim respiraţia. Apoi schimbaţi. 3. numărând in gând 1. In cele opt sisteme diferite. însă respiraţia cea mai simplă poate fi practicată fie stând în picioare. fie plimbându-ne afară. . Nu trebuie să aveţi senzaţia de oboseală sau sufocare în timpul acestor exerciţii preliminare. aşezaţi-vă în picioare sau pe scaun.. Deci după aceste proporţii. După ce a practicat însă aceste exerciţii timp de 6 luni. Timpul necesar acestor trei operaţiuni este fix. plămânii nu sau umplut în întregime. 3. după ce aţi numărat până la patru. proporţia este de 1 pentru inspiraţie. uneori înaintea inspiraţiei. dar a devenit mult mai activ. Timpul se măsoară numărând în gând. împreună cu numerele. . Repetaţi acest exerciţiu de cel puţin 3 ori. 2. Inspiraţi pe nara stângă şi expiraţi pe cea dreaptă. se compune din trei elemente: inspiraţia. în aer liber sau în faţa ferestrei larg deschisă. ARTA RESPIRAŢIEI Respiraţia. el n'a resimţit neprielnicia climei. In general. vom număra 1. în timpul unei ierni aspre.

în acest caz trebuie să alternaţi respiraţia pe nara dreaptă şi pe cea stângă. Pentru a începe inspiraţia. Dacă staţi în picioare. spatele trebuie ţinut cât se poate de drept. la fiecare săptămână. 3. Respiraţia cea mai simplă. numărând până la opt. 0 respiraţie completă practicată astfel în fiecare zi. Se vor face numai cinci sau şase respiraţii complete într-o singură şedinţă de dimineaţa şi seara. In ambele poziţii. 3. până la 8 în timpul opririi (sau mai puţin) şi până la 8 pentru expiraţie. mâinile vor fi aşezate pe genunchi. pentru a face respiraţie cât mai completă cu putinţă. 6 . şase respiraţii complete. numărând în gând 1. stând în picioare sau şezând. După câteva luni de practică a respiraţiei simple. exerciţiul următor. 4. numărând în gând până la 4 în timpul inspiraţiei. dacă vreţi. La început trebuie să fiţi precauţi. La început. pieptul trebuie dilatat fără ca vreun muşchi al feţei să se contracte. numărând în gând 1. pentru a câştiga obişnuinţa unei respiraţii corecte. în timpul expiraţiei. apoi să închideţi ambele nări cu două degete pentru a vă reţine răsuflarea (oprirea respiraţiei) şi pe urmă să expiraţi pe nara stângă. mărind numărul lor în fiecare săptămână cu una sau două respiraţii. cu perioade de oprire sunt suficiente pentru sănătate. ar fi suficientă pentru a menţine sănătatea în stare perfectă. 4. opriţi apoi respiraţia şi număraţi până la opt.practicarea acestor exerciţii timp de 2 sau 3 luni (sau mai mult. cu fereastra deschisă. Persoanele suferinde de vreo boală de inimă sau de plămâni. Aşezaţi-vă în aer liber sau într-o cameră bine aerisită. nu trebuie să facă aceste exerciţii fără a consulta înainte un medic. Inspiraţi încet şi numai pe nas. Puteţi de asemenea inspira pe nara dreaptă. pot fi practicate patru respiraţii complete într-un singur minut. trebuie să faceţi dimineaţa şi seara. pentru a elimina în întregime aerul toxic din plămâni. mergând cu încetul înainte. un timp îndoit faţă de cel întrebuinţat nentru inspiraţie. La început. puteţi contracta abdomenul şi pieptul în mod gradat. iar pe urmă relaxând pieptul şi contractând abdomenul. ci contractând doar puţin muşchii abdomenului. Numărul lor poate fi mărit cu una sau două. puteţi practica. pentru a măsura timpul. respiraţia cu oprire între inspiraţie şi expiraţie. In cazul că staţi jos. pe măsură ce expiraţia înaintează. mâinile trebuiesc aşezate la nivelul capului femural. dimineaţa şi seara. după caz). fără să faceţi nicio sforţare. şi îndată după aceea expiraţi (pe ambele nări) tot în mod lent. 2. Inspiraţi pe amândouă nările. 2. expiraţi pe ambele nări foarte încet. Toate respiraţiile cu perioadă de oprire trebuiesc executate cu multă băgare de seamă. Contracţia abdomenului trebuie să continue până la sfârşit. numărând deci până la opt. sau de hipertensiune. timp de 10 sau 15 minute.

bogat în oxigen şi în elemente nutritive şi lipsit de toxine. Se poate însă ca sângele să fie foarte sărac în oxigen şi în elemente nutritive. şi la rândul lor le influenţează. dacă sistemul digestiv este în bună stare. nu numai în timpul respiraţiei ci şi în restul zilei. Nervii şi glandele au nevoie. sistemul glandular. de o mare cantitate de sânge. sângele poate lua toate elementele nutritive. 'căci în timpul exerciţiului zilnic pieptul se dilată şi plămânii se umflă. ele depind de sistemul circulator. Pentru a avea sângele oxigenat cum trebuie. primele două. Pentru păstrarea sănătăţii normale. iar viscerele şi rinichiul elimină produşii toxici. este important ca toate sistemele corpului omenesc să funcţioneze eficace şi armonic.Valoarea fiziologică a respiraţiei. el poate trimite nervilor şi glandelor. Irigaţi cu un astfel de sânge. care sunt adevărate otrăvuri. viscerele şi pielea. Când sistemul digestiv este defectuos. tot sângele necesar. sistemul respirator. îndepărtarea acestora depinde de buna funcţionare a organelor de eliminare. artere. Pe de altă parte. muşchii respiratori şi plămânii se desvoltă şi 7 . lucrează pentru curăţirea organismului uman de otrăvuri. a perioadei de oprire şi a expiraţiei. pentrucă sângele îşi extrage oxigenul din aerul respirat de plămâni. Dacă sistemul circulator funcţionează bine. astfel. Plămânii îndepărtează acidul carbonic din sânge. în timpul inspiraţiei. asigură cea mai bună funcţionare a acestor organe. Sistemele principale sunt: sistemul nervos. plămânii sunt bine întreţinuţi prin respiraţia hindusă. nervii şi glandele degenerează. de organele de eliminare. Putem uşor arăta că arta respiraţiei după hinduşi ajută în mod foarte simţitor la o mai bună funcţionare a tuturor acestor sisteme. şi pentru însăşi funcţionarea lor ele depind de celelalte. nu numai că sângele este privat de elementele sale nutritive. Muşchii şi nervii. Rinichiul. diafragmul de asemenea se ridică şi se coboară alternativ. fiind astfel fortificaţi. în respiraţia hindusă. făcându-le un masaj uşor. în privinţa bogăţiei sale în oxigen şi elemente nutritive. pentru întreţinerea lor. Astfel. sunt mult mărite. Arta respiraţiei după metodele hinduse este deosebit de binefăcătoare sănătăţii noastre. se produce o contracţie şi o destindere alternativă a muşchilor abdominali. iar pentru a se curaţi de toxine. printr'o bună asimilare a alimentelor. vene şi capilare. sângele depinde. Când respirăm normal. în acelaşi fel. care guvernează rinichii şi viscerele. Pentru aprovizionarea regulată cu sânge. de sistemul respirator şi digestiv. sistemul circulator şi sistemul digestiv. însă el este încărcat cu produşi de dejecţie şi de fermentaţie. sistemul respirator trebuie să funcţioneze bine. ceea ce produce o mişcare constantă a rinichilor şi a viscerelor. aceste mişcări şi acest masaj. care se compune din inimă. cel nervos şi cel glandular sunt foarte importante. plămânii. Trebuie deci un sânge foarte. şi să fie totodată toxic. Dintre aceste sisteme.

ritm bulbar. nervii şi glandele sunt bine desvoltă te prin practicarea respiraţiei hinduse. însă. trebuie să circule în tot corpul. Respiraţia astfel făcută e un bun exerciţiu pentru ameliorarea insuficienţei hepatice. Ele au fost creeate de către vechii Hinduşi naturişti. creierului şi măduvei spinării. Sănătatea se îmbunătăţeşte cu atât mai mult cu cât puterea de absorbţie se măreşte. Observăm deci că prin practicarea respiraţiei hinduse. ficatul nu funcţionează bine. Stomacul. în oxigen şi în elemente nutritive şi netoxice. toate organele corpului omenesc. 8 . absorbim astfel o cantitate mult mai mare de oxigen. fapt care nu este posibil printr-un alt sistem. Faptul nu rezidă în aceea că acest sistem ar îngădui absorbţia unei cantităţi de oxigen mai mari decât cea normală.continuă a funcţiona corect în timpul zilei întregi. nervii şi glandele se desvoltă. care furnizează glandelor endocrine. pancreasul şi ficatul primesc un masaj uşor. Putem observa cu uşurinţă că arta respiraţiei este un exerciţiu binefăcător pentru organele de eliminare. în consecinţă. sângele proaspăt şi bine oxigenat. încetul cu încetul. deci ritm constant şi inconştient. practicând respiraţia hindusă. Trebuie să remarcăm aci că amploarea ritmului respirator obţinută prin respiraţie devine. în fine. Exerciţiile pe care le-am descris se practică fără nicio mişcare a corpului. circulator. digestiv. Şi aci arta respiraţiei hinduse poate ajuta foarte mult. Acest masaj tonifică inima şi sistemul circulator funcţionează astfel în mod desăvârşit. pentru a păstra sănătatea normală a omului şi chiar pentru a prelungi durata vieţii. Ele sunt bazate pe teoria după care dacă putem reglementa şi activa funcţionarea organelor principale ale corpului omenesc. pentrucă ea asigură inimii un masaj mai mult sau mai puţin puternic. încât respiraţia se face mult mai eficace în tot restul zilei. Organele de asimilaţie beneficiază şi ele din respiraţie. vom avea întotdeauna sănătate perfectă. sistemul respirator. sângele este totdeauna bogat în elemente nutritive. transmis de către diafragma şi de viscere. Sângele îmbogăţit. deşi nu absorbim în timpul scurtei durate a exerciţiului respirator decât o cantitate mică de oxigen (chiar dacă îl putem reţine o jumătate de minut după respiraţie). La oamenii suferinzi de dispepsie sau constipaţie. prin respiraţie. Acest lucru cade în sarcina inimii. ceea ce asigură sănătatea. Putem mări sau dezvoltă în mare măsură această putere a sângelui. sistemul desvoltă şi dresează aparatul respirator în aşa fel. (mai mare decât acela pe care-1 dă „Deep-Breathing") respiraţia profundă practicată în ţările occidentale). Prin această dezvoltare a organelor de asimilare. MIŞCĂRI CARE ÎNSOŢESC RESPIRAŢIA Aceste exerciţii constau în mişcări ale corpului în timpul respiraţiei. Sângele absoarbe oxigenul din aerul respirat.

constipaţia. Cercetările moderne au arătat că exerciţiile fizice. Când începem să facem aceste exerciţii. plini de energie. braţele. bolile de ficat şi ale tubului digestiv. putem observa în timp foarte scurt efectele binefăcătoare. 7. După o lună. şi în consecinţă una sau alta dintre părţile corpului se desvoltă în mod izolat. hemoroizii. Aceste exerciţii. toate părţile corpului şi toate organele sunt puse în mişcare deodată şi se vor desvoltă astfel în ansamblu. pentrucă mişcările făcute fără grije pentru respiraţie nu duc decât la desvoltarea muşchilor. ale căror tulburări reduc vitalitatea fizică şi nevrală. tuberculoza (în primele stadii). Aceasta este marea particularitate a exerciţiilor hinduse. 8. 5. astmul. coriza etc. Pielea devine mai lucioasă şi respiră bine. bolile aparatului respirator. pântecele s'a redus. 2. 10. dispepsia. După două sau trei luni. in acelaşi timp muşchii diferitelor părţi ale corpului se desvoltă. Sistemul respirator şi circulator. grăsimea îngrămădită în jurul taliei dispărând. bolile de femei. sunt forma de gimnastică cea mai bună. începem a ne simţi mai puternici şi mai activi. în cazul că sunt practicate în mod regulat pe o durată de timp mai lungă. Toate organele funcţionează normal. Devenim mai supli 9 . corectează insuficienţa organelor. în consecinţă.Cele trei sisteme principale de organe sunt: 1. toracele. tuşea. După două săptămâni observăm că pofta de mâncare creşte. de vigoare şi chiar de frumuseţe. 3. cu plămânii şi inima. coapsele şi gambele sunt bine desvoltate. Printre aceste boli ameliorate putem cita următoarele: 1. a căror rea funcţionare produc tuberculoza. Sistemul digestiv. S'a observat prin experienţă că practicând aceste exerciţii în mod corect. indicând că circulaţia se face bine. insomnia. intestinele etc. a căror insuficienţe produc atâtea boli bine cunoscute. aceste organe devin puternice şi funcţionează bine. După şase luni. ameliorează multe stări bolnăvicioase şi măresc secreţiile glandelor. Trebuie să amintim aci că exerciţiile hinduse se deosebesc cu totul de celelalte forme de mişcări obişnuite în care se repetă de mai multe ori o aceeaşi mişcare a braţelor sau a picioarelor de exemplu. vom putea rezista mai eficace faţă de boli şi vom putea trăi pe deplin sănătoşi prelungindu-ne astfel vieaţa. căderea părului este oprită şi acesta nu mai încărunţeşte. Exerciţiile numite „salturi" nu desvoltă numai muşchii şi organele. Sistemul nervos. digestia se face mai bine. cir-conferinţa pieptului s'a lărgit cu 4 sau 6 centimetri. din cauza circulaţiei sanguine mai bune. zilnic. desvoltarea braţelor şi a pieptului pot fi observate. ci au şi o valoare vindecătoare. în care respiraţia este asociată mişcărilor corpului. cu stomacul. reumatismul. pielea ia o coloare roză. 9. cu creierul şi măduva dorsală. tuşea. 4. Făcând însă un singur exerciţiu hindus. în paguba organelor corpului. ficatul. astmul. 6. 2. 11. 3.

Priviţi drept înainte. însă foarte lin. Lipiţi braţele de piept. uneori penibilă. vor împiedeca atrofierea organelor pricinuită de vârstă. pentru a vă umple plămânii şi apoi reţineţi-vă respiraţia timp de o secundă. strângând coatele şi apăsând antebraţele de coaste. strân-gându-le una de alta. Căutaţi să ţineţi tot corpul ţeapăn şi contractaţi abdomenul. îşi va aşeza sănătatea pe temelia unei bune desvoltări a muşchilor. la birou.şi mai entuziaşti în împlinirea datoriilor zilnice. POZIŢIA ÎNTÂIA Poziţia Salutului. cam de 60 de ani. a organelor şi a sistemului nervos. practicându-le. şi va duce o vieaţă fizică şi intelectuală mai bună. Inspiraţi pe nas (nu pe gura) profund. Luaţi o poziţie dreaptă. au cu deosebire nevoie de aceste exerciţii. Cei bătrâni. aşa încât vor rezista mai bine la bolile eventuale. pentru a-şi asigura o bună funcţionare a organelor. fixând privirea. se va simţi mai tânără şi mult mai activă pentru vârsta ei. cu vârfurile picioarelor lipite. lăsând fereastra deschisă. Aşezaţi un mic covor pe jos. Staţi în picioare drept. timp de şase luni. sedentari sau atleţi. împreunaţi palmele. tineri şi bătrâni. după ce a practicat corect aceste mişcări împreună cu respiraţia. Chiar o persoană in vârstă. ţinând capul. Sedentarii. Tineretul — băieţi şi fete — prac-ticându-le. rezultat: 10 . în aer liber sau în cameră. Aceste exerciţii sunt la fel de folositoare şi binefăcătoare pentru bărbaţi şi femei. spatele şi restul corpului pe aceeaşi linie. gâtul. timp destul de lung. obligaţi să stea în aceeaşi poziţie.

apoi expiraţi. Pântecele se reduce. altfel nu veţi obţine rezultatul dorit. căutând să atingeţi gambele cu capul.Prin acest exerciţiu. 11 . aşezând palmele pe podeaua din faţa voastră. Braţele şi palmele trebuiesc bine strânse. ai pieptului şi ai braţelor. trebuie să ţineţi picioarele totdeauna drepte. Este important de a sta cât se poate de drept. îndoiţi-vă numaidecât complet. ţinând capul. respiraţia se face rău şi se pot produce unele boli. sistemul nervos al măduvei spinării slăbeşte. fie când stăm în picioare. „ca o săgeată". fie când şedem sau ne plimbăm. Când vă înclinaţi pentru a pune palmele pe podea. Când avem răul obicei să ne îndoim prea mult spatele. fără a îndoi genunchii. gâtul şi corpul pe aceeaşi linie. După ce v'aţi oprit respiraţia. se desvoltă mai ales muşchii gâtului. POZIŢIA A DOUA Poziţia palmelor lipite de pământ.

într'una sau două luni. ai spatelui. Centrul nervos al plexului solar va fi de asemenea excitat şi în consecinţă activitatea nervilor va creşte. Rezultat ■. veţi reuşi cu siguranţă. încercând însă zilnic să ţineţi picioarele. să faceţi corect acest exerciţiu. sau mai bine zis aţi încercat acest lucru. Este un exerciţiu bun pentru pântece. şi vindecă bolile de ficat. tot mai drepte. care este complimentară. După ce aţi atins cu capul gambele. Nu mişcaţi palmele din locul pe care le-aţi aşezat. un mijloc minunat de întinerire. expiraţi foarte lin pe nas. Acest exerciţiu. puţin câte puţin. ai mijlocului şi ai umerilor. împreună cu poziţia cobrei (vezi pagina 31). rinichi şi intestine. Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii picioarelor şi ai coapselor. măreşte activitatea măduvei spinării şi a nervilor care se desprind din ea.La început vă va fi poate greu şi veţi fi nevoiţi să vă îndoiţi genunchii pentru a vă putea aşeza bine palmele pe podea. 12 .

POZIŢIA A TREIA Poziţia piciorului îndărăt. inspiraţi profund dar lin. Când dorim să întărim ficatul. trebuie. Genunchiul şi vârful piciorului dinapoi rămân pe pământ. Rezultat : Acest exerciţiu vindecă insuficienţele hepatice sau ale splinei. şi in acelaşi timp desvoltă muşchii mijlocului. priviţi spre cer (spre tavan dacă sunteţi în cameră). îndoiţi pe celălalt împingându-1 puţin între braţele ţinute drepte. 13 . ai picioarelor şi ai gambelor. Păstrând aceeaşi poziţie. în această poziţie. să îndoim totdeauna piciorul drept şi să întindem înapoi pe cel stâng. pe urmă lunecaţi un picior înapoi. In exerciţiul acesta trebuie să întindem înapoi rând pe rând piciorul drept şi stâng. îndoind gâtul înapoi.

POZIŢIA A PATRA Poziţia ambelor picioare înapoi. în aşa fel ca picioarele să fie lipite la genunchi şi călcâie. Ţineţi braţele drepte de tot. gâtul şi spatele fiind ţinute pe cât se poate în aceeaşi linie. ca şi în poziţia precedentă. Ţinându-vă respiraţia. 14 . capul. Greutatea întregului corp se odihneşte pe braţe şi pe degetele mari ale picioarelor. lunecaţi înapoi piciorul îndoit.

Rezultat : Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii antebraţului şi ai picioarelor. Muşchii gâtului. spatelui şi mijlocului se întăresc şi ei 15 .

Este un exerciţiu excelent pentru a reduce pântecele şi pentru a lărgi toracele — cele două condiţii esenţiale pentru o sănătate perfectă. până atinge pământul. Apoi lăsaţi capul şi pieptul în jos. Genunchii trebuie să fie bine aşezaţi pe pământ. 16 . Aplecaţi capul şi încercaţi să atingeţi pieptul cu bărbia.POZIŢIA A CINCIA Poziţia Salutului cu cele opt părţi ale corpului. rezultat: Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii celor opt părţi ale corpului. fără a mişca vârfurile picioarelor şi palmele din locul avut în poziţia dinainte. Expiraţi complet pe nas. pentru ca să nu atingă pământul. Sugeţi bine pântecele. Mijlocul şi şoldurile trebuiesc ţinute cât se poate de sus. strângând bine pântecele. Aşezaţi şi genunchii pe covor.

Inspiraţi profund şi lin pe nas. îndreptaţi bine braţele. partea superioară a corpului se sprijineşte pe braţe şi gâtul este bine îndoit: în consecinţă. Menţinând palmele. Rezultat : In această poziţie a Cobrei. muşchii braţului şi ai gâtului se desvoltă perfect.POZIŢIA A ŞASEA Poziţia Cobrei. Scoateţi puţin pieptul înainte. îndoiţi spatele şi priviţi spre cer. Opriţi respiraţia o secundă. genunchii şi vârfurile picioarelor în aceeaşi poziţie ca în cea precedentă. îndoind gâtul pe spate. toracele se 17 .

gâtul şi spatele în aceeaşi linie. Reţinându-vă respiraţia încă oprită. ameliorează amigdalitele. deci — talia se subţiază — cele două semne ale sănătăţii normale. ţineţi capul. Acest exerciţiu corectează insuficienţa hepatică şi digestia. apoi. picioarelor şi toracelui. trageţi umerii şi mijlocul înapoi. spatelui. şi în acelaşi timp tonifică muşchii gâtului. POZIŢIA A ŞAPTEA Poziţia muntelui. răzimând tot corpul pe braţele bine întinse şi pe vârfurile picioarelor. 18 .lărgeşte şi grăsimea acumulată în jurul mijlocului se împuţinează.

Este important ca picioarele şi braţele să fie drepte. La început veţi întâmpina o oarecare greutate şi nu le veţi putea duce prea îndărăt. cu toată talpa şi palma pe pământ. puţin înclinat. picioarele fiind bine aşezate cu tălpile lipite de pământ şi gambele cât se poate de drepte. Nu expiraţi numaidecât. ca bărbia să atingă pieptul şi pântecele să fie bine tras înăuntru. 19 . coapselor. rezultat: Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii antebraţului. veţi ajunge să le împingeţi din ce în ce mai înapoi.ţineţi capul între cele două braţe. Atingeţi pieptul cu bărbia şi contractaţi abdomenul. ai picioarelor. mijlocului. abdomenului. Picioarele trebuiesc aşezate cât se poate mai îndărăt. Prin exerciţiu. spatelui şi gâtului.

priviţi spre cer (spre tavan dacă sunteţi în cameră). înclinând gâtul pe spate. 20 . pe urmă lunecaţi un picior înapoi. inspiraţi profund dar lin. îndoind gâtul înapoi.POZIŢIA A OPTA Repetiţia poziţiei a treia. Genunchiul şi vârful piciorului dinapoi rămân pe pământ. a treia <<< Păstrând aceeaşi poziţie. Preluat de la poz. Nu expiraţi încă. cu celălalt înaintaţi aşezându-1 intre mâinile îndreptate. cât puteţi mai mult. indoind genunchiul. răzimând piciorul pe degetul mare. Priviţi spre cer. îndoiţi pe celălalt împingându-1 puţin între braţele ţinute drepte. Aşezaţi un genunchiu pe pământ.

în această poziţie.>>> POZIŢIA A NOUA Repetiţia celei de a doua 21 . Rezultat : Acest exerciţiu vindecă insuficienţele hepatice sau ale splinei. trebuie. ai picioarelor şi ai gambelor. Când dorim să întărim ficatul.In exerciţiul acesta trebuie să întindem înapoi rând pe rând piciorul drept şi stâng. să îndoim totdeauna piciorul drept şi să întindem înapoi pe cel stâng. şi in acelaşi timp desvoltă muşchii mijlocului.

expiraţi foarte lin pe nas. apoi expiraţi.La început vă va fi poate greu şi veţi fi nevoiţi să vă îndoiţi genunchii pentru a vă putea aşeza bine palmele pe podea. Centrul nervos al plexului solar va fi de asemenea excitat şi în consecinţă activitatea nervilor va creşte. care este complimentară. puţin câte puţin. şi vindecă bolile de ficat. Este un exerciţiu bun pentru pântece. un mijloc minunat de întinerire. tot mai drepte. ai mijlocului şi ai umerilor. expiraţi lin pe nas. Acest exerciţiu. pe urmă trăgându-vă pântecele. încercând însă zilnic să ţineţi picioarele.Nu mişcaţi palmele din locul pe care le-aţi aşezat. Când vă înclinaţi pentru a pune palmele pe podea. trebuie să ţineţi picioarele totdeauna drepte. rinichi şi intestine. aşzaţi-vâ întocmai ca în poziţia a doua. într'una sau două luni. fără a îndoi genunchii.Rezultat ■. Preluat de la pozitia a doua: <<< După ce v'aţi oprit respiraţia. îndoiţi-vă numaidecât complet.Reţinând încă respiraţia. După ce aţi atins cu capul gambele. să faceţi corect acest exerciţiu. sau mai bine zis aţi încercat acest lucru. căutând să atingeţi gambele cu capul. aşezând palmele pe podeaua din faţa voastră. ai spatelui.Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii picioarelor şi ai coapselor. >>> 22 . împreună cu poziţia cobrei (vezi pagina 31). măreşte activitatea măduvei spinării şi a nervilor care se desprind din ea. veţi reuşi cu siguranţă.

Ţineţi picioarele cât se poate de drept atunci când vă ridicaţi din poziţia precedentă. spatele şi restul corpului pe aceeaşi linie. POZIŢIA ÎNTÂIA Poziţia Salutului. Lipiţi braţele de piept. strân-gându-le una de alta. strângând coatele şi apăsând antebraţele de coaste. Staţi în picioare drept. lăsând fereastra deschisă. Căutaţi să ţineţi tot corpul 23 . Ridicaţi-vă în picioare şi inspiraţi foarte lin pe nas. Luaţi o poziţie dreaptă. Aşezaţi un mic covor pe jos. în aer liber sau în cameră.POZIŢIA A ZECEA Repetiţia primei poziţii. gâtul. cu vârfurile picioarelor lipite. ţinând capul. împreunaţi palmele.

respiraţia se face rău şi se pot produce unele boli. fixând privirea. Braţele şi palmele trebuiesc bine strânse. pentru a vă umple plămânii şi apoi reţineţi-vă respiraţia timp de o secundă. Inspiraţi pe nas (nu pe gura) profund. Priviţi drept înainte. Când avem răul obicei să ne îndoim prea mult spatele. altfel nu veţi obţine rezultatul dorit. fie când şedem sau ne plimbăm. gâtul şi corpul pe aceeaşi linie.ţeapăn şi contractaţi abdomenul. Este important de a sta cât se poate de drept. rezultat:Prin acest exerciţiu. ai pieptului şi ai braţelor. fie când stăm în picioare. Pântecele se reduce. „ca o săgeată". ţinând capul. însă foarte lin. se desvoltă mai ales muşchii gâtului. 24 . sistemul nervos al măduvei spinării slăbeşte.

închişi în şcoli. trebuie să ne odihnim puţin înainte de a le reîncepe. Putem face aceste exerciţii la orice oră a zilei. să respire în aer liber. După 16 ani numărul exerciţiilor zilnice poate fi mărit până la 300 de saluturi. Insă după ce am terminat un astfel de ciclu de mişcări. îl expunem câteva minute la soare. respiraţia va fi distribuită în 3 inspiraţii. ca Om. începem cu 5 saluturi pe zi şi le mărim numărul cu unul sau două pe săptămână. Un tânăr sau o tânără sănătoasă. înaintea micului dejun. In cazul că facem exerciţiile seara. la răsăritul soarelui. doi şi aşa mai departe. După părăsirea patului. Cele zece poziţii descrise mai sus formează un singur salut. care n'au prilejul să se joace. sau un ciclu de mişcări. după evacuarea zilnică şi după spălarea gurei. După exerciţiu. ne putem face toaleta. Putem face un salut complet in 20 secunde. costumul de baie este cel mai comod. câte putem fără a ne simţi obosiţi. Insă niciun veşmânt nu trebuie să ne strângă. La sfârşitul primului ciclu sau al primului salut. însă după 60 de ani ele trebuiesc împuţinate. pentru a nu împiedeca libera mişcare a diferitelor părţi ale corpului. care constitue un salut. fără a ne opri mai mult de una sau două secunde. Nici una din mişcările singuratice nu trebuie repetată separat. la început. sau numărând simplu până la trei. 25 . putem lua baia. dacă e posibil. 3 perioade de oprire şi 3 expiraţii. facem exerciţiile fără a fi mâncat sau beut ceva înainte. frecăm corpul cu un prosop uscat şi. In regulă generală. să alerge. fapt care prelungeşte timpul de repaos pe măsură ce saluturile se înmulţesc. Numărul saluturilor sau ciclurilor pe zi. Copiii până la 10 ani. după o pauză de 10 minute. vom întâmpina poate oarecare greutate. trebuie să ne putem relua cu uşurinţă lucrul de toate zilele. Timpul în care se pot practica exerciţiile. însă timpul cel mai potrivit este dimineaţa.Practica. la sfârşitul celui de al doilev unu. de forţă mijlocie. deci 3 saluturi într'un singur minut. ele trebuiesc executate înaintea cinei sau cel puţin trei ore după mâncare. după putere. trebuie să facă cel puţin 25 de saluturi complete pe zi. care trebuiesc făcute una după alta. trebuie să facă cel puţin 10—15 exerciţii pe zi. Apoi. timp în care pronunţăm câteva cuvinte sau o frază consacrată. In timpul exerciţiilor îmbrăcămintea trebuie să fie cât mai sumară. putem spune cu voce tare unu. Printre cele 10 mişcări. trebuie să facem atâtea exerciţii pe zi. aproximativ. In coordonarea mişcărilor cu respiraţia.

Când avem răul obicei să îndoim prea mult spatele. Rezultat ■. EXERCIŢII AVANSATE POZIŢIA ÎNTÂIA Poziţia Salutului Staţi în picioare. ca o „săgeată". Palmele şi braţele trebuie să fie bine strânse. aplicând voinţa la exerciţiul fizic. Palmele trebuiesc alipite. Sugeţi abdomenul şi înţepeniţi-vă corpul. şi aşa mai departe până când se simte destul de tare pentru a-şi reţine respiraţia în timpul a 2 sau 3 mişcări.înainte de facerea unei mişcări inspirăm. fie când stăm în picioare. sau mai bine să expirăm la mijlocul mişcărilor şi să inspirăm din nou. ţinând capul şi gâtul şi corpul pe aceeaşi linie. Astfel. căci altfel nu obţinem rezultatul dorit. însă lin şi prelung. ne putem gândi la faptul că una din poziţiile corpului nostru se va desvoltă sau se va reduce. cu picioarele lipite. apoi expirăm. Exerciţiile nu trebuiesc făcute în mod mecanic. fie 26 . reţinând respiraţia în tot timpul duratei exerciţiului. Pântecele se reduce. Dacă avem plămâni foarte puternici putem inspira la începutul salutului şi să expirăm la sfârşitul lui. expirând iarăşi la sfârşit. ţinând capul. gâtul şi spatele drepte de tot în aceeaşi linie. Făcând o mişcare. putem avea un câştig considerabil în timpul cel mai scurt. Inspiraţi profund. Trebuie să ne îndreptăm gândul odată cu mişcările. însă acest fel de a respira comportă un anumit risc. Strângeţi antebraţele de torace şi braţele lângă coaste. apoi oprim respiraţia în timpul uneia sau a două mişcări ce urmează. apoi să inspire din nou. Omul puţin slăbit poate inspira la începutul fiecărei mişcări. expirând la sfârşitul ei. Prin acest exerciţiu se desvoltă mai ales muşchii gâtului. Este important de a sta cât se poate de drept. spre acea parte a corpului care se desvoltă prin aceste mişcări. strângându-le una de alta. pieptului şi ai braţelor.

sistemul nervos al măduvei spinării slăbeşte. rezultat: 27 . După ce v'aţi umplut plămânii printr'o respiraţie profundă. strângând palmele una de alta. Scoateţi burta înainte. POZIŢIA A DOUA Poziţia Salutului cu braţele ridicate. Mâinile ridicate trebuie împinse înapoi ţinând braţele lipite de cap.când şedem sau ne plimbăm. Rămâneţi în această poziţie timp de o secundă. respiraţia se face rău şi se pot produce multe boli. ridicaţi braţele deasupra capului.

POZIŢIA A TREIA Poziţia palmelor lipite de pământ.Acest exerciţiu produce o tensiune considerabilă a abdomenului şi a mijlocului. 28 . ceea ce împiedecă neajunsurile vieţii sedentare.

29 . măresc activitatea măduvei spinării şi a nervilor care pleacă din ea. rezultat: Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii picioarelor. spatelui.După ce aţi stat în poziţia precedentă timp de o secundă. Căutaţi să atingeţi picioarele cu capul. contractând abdomenul şi ţinând picioarele drepte. mijlocului şi toţi muşchii dintre mijloc şi umeri. In această poziţie e important ca abdomenul să fie bine contractat şi picioarele să fie ţinute cât mai drepte. vindecă bolile de ficat. Este un bun exerciţiu pentru pântece şi un mijloc excelent de reîntinerire. activitatea nervilor se măreşte. rinichi şi intestine. Centrul nervos al plexului solar este de asemenea excitat. Acest exerciţiu. îndoiţi-vă şi aşezaţi palmele pe pământ înaintea voastră. în consecinţă. care este complimentară. împreună cu poziţia Cobrei (vezi pag. 49). coapselor.

cu genunchii îndoiţi şi lipiţi. braţele rămânând în contact cu corpul de-a-lungul coastelor şi atingând pământul foarte uşor cu vârful degetelor. Aşezaţi-vă pe călcâie. gâtul şi spatele trebuiesc să fie drepte. susţinând greutatea corpului întreg pe vârfurile picioarelor.POZIŢIA A PATRA Poziţia şezăndă. pe aceeaşi linie. rezultat. călcâile lipite. Capul. 30 . pentru a menţine echilibrul.

31 .şira spinării POZIŢIA A CINCIA Poziţia patrupedului.Această dispoziţie desvoltă muşchii gambelor. picioarelor şi ai genunchilor şi fortifică.

aşezând palmele pe pământ şi ţinând braţele drepte.Aşezaţi genunchii pe pământ menţinând degetele picioarelor în acelaşi loc ca înainte şi înaintaţi cu cele două mâini cât se poate de mult. 32 . Spatele trebuie să fie şi el drept. rezultat: Această poziţie are rolul de a uşura poziţia următoare.

duceţi capul şi pieptul înainte şi atingeţi cu ele pământul. rezultat: Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii celor opt părţi ale corpului. genunchii şi mâinile în acelaş loc.POZIŢIA A ŞASEA Poziţia Salutului cu cele opt părţi ale corpului Menţinând picioarele. Contractaţi însă pântecele aşa ca ele să nu atingă pământul. Este un exerciţiu excelent pentru a reduce burta şi pentru a lărgi pieptul — cele două condiţii esenţiale pentru o sănătate perfectă. 33 .

POZIŢIA A ŞAPTEA Poziţia Cobrei. 34 .

cum era în poziţia precedentă.Răzîmându-vă pe braţele bine întinse. partea superioară a corpului se sprijină pe braţe şi gâtul este bine îndoit. ridicaţi pieptul de pe pământ. rezultat: In această poziţie a Cobrei. ameliorează amigdalita şi in acelaşi timp întăreşte muşchii gâtului. dând capul pe spate cât mai mult cu putinţă. spatelui. priviţi spre cer. coapselor şi ai pieptului. in consecinţă muşchii braţelor şi gâtului se vor desvoltă perfect. Acest exerciţiu caracterizează insuficienţa hepotică şi digestivă. toracele se va lărgi şi grăsimea acumulată în jurul taliei se va reduce — cele două semne de sănătate normală. 35 . Picioarele şi gambele trebuie să rămână lipite de pământ.

atât de sus cât se poate. Culcaţi-vă pe burtă. menţinând pântecele lipite de pământ. ai coapselor şi ameliorează insuficienţa digestivă.POZIŢIA A OPTA Poziţia greierului. Ridicaţi picioarele reunite spre cer. 36 . cu braţele întinse de-a-lungul coastelor şi atingând pământul cu bărbia. rezultat: Acest exerciţiu desvoltă muşchii picioarelor.

braţele fiind 37 . prindeţi-le cu ambele mâini. Culcându-vă pe burtă. ca şi în poziţia precedentă.POZIŢIA A NOUA Poziţia arcului. ridicaţi capul şi pieptul dând capul pe spate. îndoiţi genunchii şi ridicaţi picioarele spre cap.

rezultat: Acest exerciţiu este mai ales binefăcător pentru stomac şi ficat. vindecând indigestiile. Priviţi spre cer şi trageţi bine de picioare cu mâinile. sau să facem acest exerciţiu de mai multe ori pe zi.bine întinse. coapsele ridicate de pe pământ. fermentaţiile şi toate formele de insuficienţe gastrice. vom vindeca chiar constipaţia cronică. tot corpul odihnind pe buric şi pe o parte cât mai mică din abdomen. 38 . în jurul acestuia. Dacă putem rămâne mai mult timp in această poziţie.

Este un mijloc de a dobândi vitalitate şi de a reintineri. In fine ridicaţi din nou picioarele cât mai sus şi cât mai drepte. Acest exerciţiu se face pentru a pregăti poziţia următoare. Apoi apropiaţi picioarele de piept. Mâinile sprijinesc astfel talia dinapoi. care astfel scaldă din plin glanda tiroidă. umerii şi braţele rămânând pe pământ. Ridicaţi încet amândouă picioarele împreunate şi duceţi-le până ce ajung să fie perpendiculare pe corp. POZIŢIA A UNSPREZECEA Poziţia răsturnată. Destiudeţi corpul pentru o clipă. cu braţele lipite de-a-lungul coastelor şi cu picioarele lipite. capul. REZULTAT. menţinându-le tot timpul drepte. Rămâneţi timp de o secundă în această poziţie şi pe urmă culcaţi-vă pe spate. ridicând totodată şi mijlocul şi dacă e posibil şi spatele. REZULTAT: Acest exerciţiu răstoarnă circulaţia sângelui. Culcaţi-vă pe spate. 39 . El nu are niciun efect deosebit.POZIŢIA A ZECEA Poziţia culcat pe spate. Puteţi legăna picioarele înainte şi înapoi.

Acest exerciţiu este binefăcător mai ales pentru vindecarea tulburărilor intestinale şi pentru întărirea muşchilor abdomenului. îndoiţi şoldurile şi ridicaţi picioarele dându-le peste cap. Rezultat ■.POZIŢIA A DOUĂSPREZECEA Poziţia plugului. braţele şi mâinile aşezate pe pământ. până ce atingeţi pământul cu varlurile picioarelor. 40 . Ridicaţi încetul cu încetul picioarele împreunate. ca şi în poziţia precedentă. ridicaţi vertical coapsele şi gambele menţinând capul. umerii.

41 .POZIŢIA A TREISPREZECEA Poziţia cu genunchii la urechi.

. ca un cleşte.După ce aţi atins cu picioarele pământul în poziţia precedentă. apoi reveniţi la poziţia culcat pe spate. iar braţele rămânând alungite. prin îndoirea lor din genunchi în aşa fel ca să strângă de amândouă părţile urechile. Rămâneţi în această poziţie o secundă. 42 . vârfurile picioarelor fiind în contact cu pământul. REZULTAT: Acest exerciţiu produce acelaşi rezultat ca şi cel precedent. insă intr'o măsură mai accentuată. coborîţi picioarele.

Prin acest exerciţiu se desvoltă muşchii spatelui şi ai coapselor. Pentru a avea o sănătate perfectă acest exerciţiu este foarte necesar. Aşezaţi-vă cu picioarele lipite de pământ. 43 . Rezultat ■. este important în această poziţie ca picioarele să fie totdeauna cât mai drepte şi lipite de pământ. sau mai bine încercând să atingeţi genunchii cu fruntea. atingând. Rămâneţi timp de o secundă în această poziţie. Pentru a obţine rezultatul dorit. contra ctându-vă abdomenul. Aşezaţi capul şi gâtul pe aceeaşi linie cu spatele. Ficatul se întăreşte cu deosebire şi se vindecă insuficienta digestivă. reunite şi drepte.POZIŢIA A PATRUSPREZECEA Pozifia corpului îndoit în două. Indoiţi-vă în aşa fel ca să prindeţi vârfurile picioarelor cu mâinile.

rezultat. 46)Preluat de la pozitia a patra <<< Aşezaţi-vă pe călcâie. 44 .POZIŢIA A CINCISPREZECEA Poziţia şezândă. aşezaţi-vă pe călcâie. braţele rămânând în contact cu corpul de-a-lungul coastelor şi atingând pământul foarte uşor cu vârful degetelor. Capul. cu genunchii îndoiţi şi lipiţi. susţinând greutatea corpului întreg pe vârfurile picioarelor. pe aceeaşi linie. pentru a menţine echilibrul. călcâile lipite. atingând pământul numai cu vârfurile degetelor ca şi în poziţia a patra (vezi pag. După ce vaţi ridicat din poziţia îndoită. gâtul şi spatele trebuiesc să fie drepte.

45 . Palmele trebuiesc alipite.şira spinării >>> POZIŢIA A ŞASESPREZECEA Repetiţia primei poziţii.Această dispoziţie desvoltă muşchii gambelor. cu picioarele lipite. ţinând capul. gâtul şi spatele drepte de tot în aceeaşi linie. picioarelor şi ai genunchilor şi fortifică. POZIŢIA ÎNTÂIA Poziţia Salutului Staţi în picioare.

respiraţia se face rău şi se pot produce multe boli. pieptului şi ai braţelor. Inspiraţi profund. Este important de a sta cât se poate de drept. sistemul nervos al măduvei spinării slăbeşte. Strângeţi antebraţele de torace şi braţele lângă coaste. Când avem răul obicei să îndoim prea mult spatele. Pântecele se reduce. Sugeţi abdomenul şi înţepeniţi-vă corpul. Prin acest exerciţiu se desvoltă mai ales muşchii gâtului. Rezultat ■. fie când stăm în picioare. însă lin şi prelung. ţinând capul şi gâtul şi corpul pe aceeaşi linie. fie când şedem sau ne plimbăm. Palmele şi braţele trebuie să fie bine strânse.strângându-le una de alta. 46 . căci altfel nu obţinem rezultatul dorit. ca o „săgeată".

după metodele descrise la capitolul „Arta de a respira".CEI TREI PRIETENI AI SĂNĂTĂŢII: APA—AERUL—SOARELE Apa este cu deosebire necesară pentru sănătate. Dimineaţa trebuie să ne spălăm tot corpul cu apă rece. ci şi un agent de reîntinerire. Toată lumea ştie că putem trăi câteva zile fără a mânca. neutilizând decât o foarte mică parte din capacitatea pulmonară. De aceea vechii Hinduşi adorau soarele şi îşi expuneau corpul gol dimineaţa. Este inutil a mai spune că aerul este necesar vieţii. cei slabi şi sedentarii. dacă nu. Apoi trebuie să ne frecăm energic cu un prosop uscat sau cu o mănuşe de păr de cal. însă fără a respira nu putem trăi decât câteva minute. După fiziologiştii moderni. la răsăritul soarelui şi seara. putem lua baia înainte sau după exerciţiile fizice zilnice. sau mai bine seara înaintea cinei. mult mai puţin. însă invalizii. Pentru a fi perfect sănătoşi trebuie să respirăm corect. putem să-1 spălăm cu apă călduţă şi să-1 săpunim. Trebuie să trăim pe cât posibil la aer curat şi să lăsăm noaptea fereastra întredeschisă. la apus. dacă se poate. Băile de mare sau de apă curgătoare sunt recomandabile . Ea nu curăţă numai pielea. ci exercită şi o acţiune întăritoare asupra organismului. mai ales în afara meselor. Trebuie să bem zilnic o cantitate oarecare de apă curată. un om cu o sănătate normală utilizează numai o optime din capacitatea sa totală. Soarele nu este numai un izvor de căldură. 47 . In general respirăm foarte defectuos. spălarea trebuind întotdeauna terminată cu apă rece.

în timpul verii trebuie să ne expunem corpul gol soarelui şi să-1 inegrim pentru a menţine sănătatea şi în timpul iernii. 48 .Cu condiţia ca lucrul să fie făcut cu precauţie.

LA TRUP ŞI LA SUFLET ŞI SĂ VĂ FIE VIAŢA PLINĂ DE BUCURIE SFĂNTĂ! 49 .DRAGII MEI. SĂ FITI MEREU SĂNĂTOŞI LA MINTE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful