P. 1
RPH 2009 II

RPH 2009 II

5.0

|Views: 1,235|Likes:
Published by MALI TAHELL

More info:

Published by: MALI TAHELL on Feb 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 4 ( 19- 23 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 19.01. 2009 : Isnin.

: 5K4 : 2 Waktu ( 10.20- 11.30 ) : Karangan Berpandu – Pengaruh Iklan dalam kehidupan masyarakat. ( Menulis sebuah rumusan yang menarik ) Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat a) Menulis sebuah karangan yang baik dan menarik dan dapat menyiapkan kerja dalam tempoh dua waktu yang diberikan. (Dalam lingkungan 200-250 patah perkataan ) Fokus Utama : 4.4 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan : 8.5 Aras 3 ( iii ) Aktiviti: 1) Mengedar kertas cetak karangan berpandu –Penerangan oleh guru secara kelas. Pembahagian kumpulan. 4 Kumpulan berbincang. 2) Guru memberi contoh-contoh yang isi yang sesuai dan latihan. Sistem bahasa : Simpulan Melayu ( 2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral. Nilai : Pandai berjimat cermat. KBT : Membanding-bezakan. BBB : Edaran kertas, papan tulis, pembaris. Refleksi : 65 % pelajar dapat menyiapkan kerja.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk

:19.01. 2009 : Isnin. : 5K48 : 1 Waktu ( 9.45-10.20 ) : Karangan Berpandu- Pengaruh Iklan dalam kehidupan masyarakat. ( Dapat menulis pengenalan yang baik ) Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: a) Menulis pengenalan karangan yang baik dan seterusnya menyenaraikan 3-5 Isi yang menarik. Fokus Utama : 4.4 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan : 8.5 Aras 3 ( ii ) Aktiviti : 1) Penerangan secara kelas oleh beserta contoh-contoh yang sesuai. 2) Pelajar membuat latihan sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Simpulan Bahasa ( 2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum: Ilmu : Pendidikan Moral. Nilai : Pandai Berjimat Cermat. KBT : Membanding-bezakan. BBB : papan tulis, pembaris. Refleksi : Hanya 25 % pelajar dapat siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 4 ( 19-23 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 20.01. 2009. : Selasa. : 5K5, 5K4 : 2 Waktu. ( 7.05-8.15 ) & ( 10.55-12.05 ) : Antologi Kerusi-Prosa Tradisional – Sabor. Mengaitkannnya dengan aspek kehidupan seharian kita. Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menyatakan persoalan utama yang terdapat dalam cerita tersebut. b) Menyatakan 2-4 penggunaan nilai pengajaran dalam kehidupan seharian & menyalin nota. Fokus Utama : 7.2 Aras 2 (ii). Fokus Sampingan : 3.7 Aras 2 (i) Aktiviti a) Perbincangan dalam 4 Kumpulan- untuk mencari persoalan utama yang terdapat dalam sajak. Guru memberi penerangan secara kelas. b) Pelajar-pelajar menulis nota- guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Ayat penyata. ( 2- 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Berani kerana benar. KBT : Membuat pilihan yang terbaik. BBB : Buku teks, Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : Majoriti pelajar dapat faham dan membuat latihan.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 20.01. 2009 : Selasa. : 5K8 : 2 Waktu ( 9.45-10.20 ) : Antologi Kerusi-Prosa Tradisional- Sabor. Persoalan & nilai dan pengajaran. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menulis nota ringkas tentang sajak tersebut. b) Cuba menyiapkan nota dalam tempoh masa yang ditetapkan. : 7.4 Aras 2 (ii) : 3.6 Aras 3 (i)

Fokus Utama Fokus Sampingan

Aktiviti: a) Penerangan oleh guru secara kelas- berbincang tentang persoalan utama sajak itu. b) Pelajar-pelajar membuat nota ringkas. Sistem Bahasa : Ayat Tanya ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Agama. Nilai : Selalu berfikiran positif. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku rujukan, pembaris, papan tulis. Refleksi : 65 % pelajar dapat menyiapkan nota tersebut.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 4 ( 19-23 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 21.01. 2009 : Rabu. : 5K5, 5 K4 : 2 Waktu ( 8.15-9.25 ) & ( 10.55-12.05 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Latihan cakap ajuk ke cakap pindah : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menulis 8-12 cakap ajuk ke cakap pindah dengan betul b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.3 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 7.5 Aras 2 ( i) Aktiviti: a) Guru mengedarkan latihan kepada pelajar-pelajar dan memberi contoh-contoh yang sesuai sebagai panduan.( Struktur ayat cakap ajuk ke cakap pindah yang sesuai ). b) Perbincangan dengan pelajar-pelajar dan latihan bertulis. Sistem Bahasa : Ayat penyata (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sains. Nilai : Penjagaan alam sekitar yang bersih. KBT : Membanding-bezakan. BBB : Kertas cetak, pembaris, papan tulis. Refleksi : 10 % pelajar belum siap-Kerja rumah.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 21.01. 2009 : Rabu. : 5K8 : 1 Waktu. ( 9.45- 10.20 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Menulis cakap ajuk ke cakap pindah. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menulis semula 2-3 struktur ayat yang ringkas dan betul. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.5 Aras 3 (iii) Fokus Sampingan : 7.3 Aras 2 ( iii) Aktiviti: a) Penerangan secara kelas oleh guru dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. b) Pelajar-pelajar membuat latihan sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Tanda baca ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Pandai menjaga kesopanan. KBT : Membuat pilihan terbaik. BBB : Buku kerja, kamus, papan tulis. Refleksi : 5K8- 25 % pelajar belum siap. Kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 4 ( 19-23 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 22.01. 2009 : Khamis. : 5K4, 5K5 : 2 Waktu ( 10.55-12.05) & ( 9.45-10.20 ) : Sambungan Prosa Sabor. Jenis Latar, nilai & Pengajaran. Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Memahami jenis latar, nilai & Pengajaran b) Menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama :7.4 Aras 1 ( ii) Fokus Sampingan : 3.4 Aras 2 (ii) Aktiviti a) Penerangan oleh guru secara kelas tentang jenis latar dalam cerita itu. c) Menyiapkan nota. Sistem Bahasa : Ayat penyata. ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Agama Nilai : Sikap Bertolak ansur KBT : Kajian Masa Depan. BBB :Buku Rujukan, pembaris, Kamus. Refleksi : Pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk

: 22.01. 2009 : Khamis. : 5K8. : 2 Waktu ( 7.05-8.15 ) : Sambungan Prosa Sabor. Jenis latar, nilai & Pengajaran. Objektif : Pada akhir pelajaran , murid-murid akan dapat: a) Menjawab 4 soalan pemahaman. b) Menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 7.4 Aras 1 (ii ) Fokus Sampingan : 3.4 Aras 2 (ii). Aktiviti: a) Penerangan oleh guru secara kelas tentang perjalanan cerita tersebut. b) Menulis nota dengan sebaik mungkin. Sistem Bahasa : Ayat penyata. ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Agama. Nilai : Sikap bertolak ansur. KBT : Kajian Masa Depan. BBB : Buku Rujukan, pembaris , kamus. Refleksi : 5K8- 35 % pelajar belum siap. Kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 4 ( 19-23 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 23.01. 2009 : Jumaat. : 5K5 : 2 Waktu. ( 8.15-9.25 ) : Pengetahuan Tatabahasa-Memperbaiki kesalahan-1 ejaan dan imbuhan. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat : a) Menjawab 10-15 ayat yang mengandungi kesalahan struktur ayat. b) Menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 7.1 Aras 1 ( ii) Fokus Sampingan : 3.3 Aras 2 (iii) Aktiviti: a) Guru memberi contoh-contoh yang sesuai dan bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Latihan bertulis, -guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan ( 2- 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah Nilai : Sikap bersopan santun. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : Majoriti pelajar dapat siap.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 23.01. 2009 : Jumaat : 5K8 : 2 Waktu ( 10.40-11.40 ) : Pengetahuan Tatabahasa-Memperbaiki struktur ayat-1 ejaan dan 1 imbuhan yang salah. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Membuat 6- 8 - struktur ayat yang salah. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 7.1 Aras 1 ( i) Fokus Sampingan : 3.6 Aras 2 ( iii) Aktiviti: a) Guru memberi penerangan dan contoh-contoh yang sesuai . b) Perbincangan dengan pelajar-pelajar dan membuat latihan bertulis. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sejarah Nilai : Bekerjasama. KBT : Pembelajaran Kontekstual. BBB : Kertas cetak, papan tulis. Refleksi : 75 % pelajar siap latihan.

RANCANGAN HARIAN MENGAJAR MINGGU YANG KE 6 ( 02-06 FEB 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 02.02. 2009 : Isnin. : 5K4 : 2 Waktu (10.20- 11.30 ) : Karangan berpandu- Gaya hidup yang sihat-Makanan seimbang. : Pada akhir pelajaran , murid-murid dapat: a) Dapat menulis sebuah rumusan yang menarik dalam lingkungan 200-250 patah perkataan. Fokus Utama : 4.4 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan : 8.6 Aras 1 (iii) Aktiviti: a) Guru menerangkan tentang fakta mengapa kita perlu mengamalkan amalan kehidupan yang sihat. b) Aktiviti perbincangan-2 orang, mencari idea dan menghasilkan sebuah karangan yang menarik. Sistem Bahasa : Kata ganda ( 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sains. Nilai : Menjaga kesihatan sepanjang masa . KBT : Dapat menyusun atur. BBB : Kertas fotostat, Kamus, papan tulis. Refleksi : Hanya 65 % pelajar siap.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Obektif

: 02.02. 2009 : Isnin. : 5K8 : 1 Waktu ( 9.45- 10.20 ) : Karangan Berpandu-Gaya hidup yang sihat- Makanan Seimbang. : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: a) Menulis pengenalan dan kesimpulan yang menarik. Fokus Utama 4.4 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan 8.6 Aras 1 (ii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas. b) Berpandukan contoh-contoh yang sesuai, pelajar membuat latihan. Sistem Bahasa : Kata Ganda ( 4 contoh yang sesuai. Pengisian Kurikulum Ilmu : Unsur Sains. Nilai : Menjaga kesihatan. KBT : Menyusun Atur. BBB : Kertas Fotostat, Kamus, papan tulis. Refleksi : Hanya 35 % pelajar dapat siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 6 ( 02-06 FEB 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 03.02. 2009 : Selasa : 5K4 : 2 Waktu ( 10.20-11.30 ) : Komsas-Antologi Kerusi- Cerpen Tragedi. Kajian dari aspek tema, persoalan dan latar. Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menulis nota ringkas tentang aspek tema, persoalan dan aspek-aspek lain. b) Dapat menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.2 Aras 2 (iii). Fokus Sampingan : 7.8 Aras 2 (i) Aktiviti :a) Dengan contoh-contoh yang sesuai guru memberi penerangan secara kelas. Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Pelajar-pelajar membuat nota sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Sebutan dan intonasi. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Moral Nilai : Hidup mesti berdikari. KBT : Dapat membanding-bezakan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : …………………………………………………………………….

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk

: 03.02. 2009 : Selasa : 5K8 : 2 Waktu .( 9.45- 10.20 ) :Komsas-Antologi Kerusi- Cerpen Tragedi Mencari teme dan persoalan. Objektif :Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Mencari tema dan persoalan dalam cerpen tersebut. b) Menulis nota dengan baik. Fokus Utama 4.1 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan 7.7 Aras 1 ( ii) Aktiviti; a) Dengan contoh-contoh yang sesuai guru memberi penerangan. c) Pelajar-pelajar membuat nota sambil di bombing oleh guru. Sistem Bahasa : Sebutan dan intonasi. Pengisian Kurikulum Ilmu : Unsur Moral. Nilai : Pandai Berdikari. KBT : Membanding-bezakan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : ……………………………………………………………………………….

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 6 ( 02-06 FEB 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 04.02. 2009 : Rabu : 5K5, 5K4 : 2 Waktu ( 8.15-9.25 ) & ( 10.55-12.05 ) : Rumusan Karangan- Menghadapi harga barang yang semakin naik. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menulis pengenalan, isi-isi tersurat dan tersirat dan kesimpulan yang baik. b) Cuba menyiapkan kerja dalam tempoh dua waktu. Fokus Utama : 2.2 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan : 10.4 Aras 2 (iii) Aktiviti: a) Pelajar-pelajar membuat bacaan akaliah 10-15 minit untuk memahami isi rumusan. b) Guru memberi penerangan dan bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. Membuat latihan bertulis sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan ( 2-4 contoh ). Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Agama Nilai : Pandai berjimat cermat. KBT : Membanding bezakan. BBB : Buku Ulasan, kamus, pembaris. Refleksi : ………………………………………………………………………………….

Tarikh Hari Kelas Masa Objektif

: 04.02. 2009 : Rabu : 5K8 : 1 Waktu ( 9.45-10.20 ) : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menulis pengenalan dan kesimpulan dengan baik. b) Dapat menyiapkan kerja. Fokus Utama : 2.2 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 9.9 Aras 1 ( ii) Aktiviti a) Pelajar-pelajar membuat bacaan akaliah sambil guru memberi penerangan. c) membuat latihan sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Penjodoh Bilangan92-4 contoh ) Pengisian Kurikulum Ilmu Unsur Agama Nilai Berjimat cermat. KBT Membanding beza BBB Buku Ulasan, pembaris, kamus. Refleksi : ………………………………………………………………….

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 6( 02-06 FEB 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 05.02. 2009 : Khamis. : 5K4, 5K5 : 2 Waktu ( 10.55-12.05) & ( 9.45-10.20 ) : Komsas- Ulangkaji-Cerpen Tragedi. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menulis nota tentang tema, persoalan, nilai dan pengajaran. b) Menyiapkan nota dala tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 2.4 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 7.8 Aras 3 (i) Aktiviti:a) Penerangan oleh guru secara kelas tentang cerpen tersebut. b) Pelajar-pelajar membuat nota sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Kata Ganda. ( 4- 6 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Agama. Nilai : Amalan berterima kasih. KBT : Belajar cara belajar. BBB : Buku teks, Kertas fotostat, papan tulis. Refleksi : …………………………………………………………………

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

:05.02.2009 : Khamis. : 5K8 : 2 Waktu. ( 7.05-8.15 ) : Komsas-Ulangkaji-Cerpen Tragedi. : Pada akhir pelajaran, Murid-murid akan dapat: a) Menulis nota tentang tema dsan persoalan. b) Menyalin nota dengan baik. Fokus Utama : 2.4 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 7.8 Aras 3 (i) Aktiviti : a) Penerangan oleh guru secara kelas tentang cerpen tersebut. b) Pelajar-pelajar membuat nota. Sistem Bahasa : Kata Ganda (2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum Ilmu :Unsur Agama. Nilai :Pandai Berterima Kasih. KBT : Belajar cara belajar. BBB : Buku teks, kamus, pembaris. Refleksi : ………………………………………………………………..

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 6 ( 02-06 FEB 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 06.02. 2009 : Jumaat. : 5K5 : 2 Waktu. ( 8.15-9.25 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Peribahasa-mencari makna dan membuat ayat. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat : a) Mencari 10-15 makna Peribahasa Melayu dan menyesuaikkannya dengan ayat. b) Dapat menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 2.2 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 10.7 Aras 3 (ii) Aktiviti: a) Guru mengedarkan kertas fotostat dan memberi penerangan secara kelas. b) Guru memberi penerangan dan bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. Latihan bertulis. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan ( 2- 4 ) contoh yang sesuai. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah. Nilai : Sikap bersabar dan kerjasama. KBT : Memberi Keutamaan. BBB : Keratan akhbar, buku rujukan, papan tulis. Refleksi : ………………………………………………………………

Tarikh Hari Kelas Masa Objektif

: 06.02. 2009 : Jumaat. : 5K8. : 2 Waktu. ( 10.40-11.40 ) : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Mencari 6-8 makna peribahasa dan membuat ayat. b) Dapat menyiapkan kerja. Fokus Utama : 2.2 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 9.8 Aras 1 (ii) Aktiviti a) Memberi penerangan secara kelas. c) Pelajar-pelajar membuat kerja. Sistem Bahasa : Penjodoh Bilangan (2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Sikap bersabar. KBT : memberi Keutamaan. BBB : Buku rujukan, papan tulis. Refleksi : ………………………………………………………………………

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->