P. 1
RPH 2009 1

RPH 2009 1

4.33

|Views: 1,563|Likes:
Published by MALI TAHELL

More info:

Published by: MALI TAHELL on Feb 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 05.01.2009 : Isnin.

: 5K4 : ( 2 Masa- 10.20-11.30 ) : Rumusan Karangan- Keburukan meminjam wang dari ceti haram. ( Menulis pengenalan dan kesimpulan rumusan ) Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat a) Menulis sebuah rumusan yang baik dan menarik dan dapat menyiapkan kerja dalam tempoh dua waktu yang diberikan. Fokus Utama : 4.2 Aras 2 ( ii ) Fokus Sampingan : 8.3 Aras 2 ( iii ) Aktiviti : 1) Mengedar kertas cetak rumusan karangan- Bacaan akaliah dan guru menerangkan teknik-teknik membuat rumusan. Pembahagian kumpulan. 2) Guru memberi contoh-contoh yang sesuai- latihan bertulis. Sistem bahasa : Penjodoh bilangan ( 2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah. Nilai : Pandai menghargai. KBT : Menganalisis. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 20% –Ramai pelajar belum siap. Latihan kerja rumah.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk

:05.01.2009 : Isnin. : 5K8 : 1 Masa ( 9.45- 10.20 ) : Rumusan Karangan- Keburukan meminjam wang dari ceti haram. ( Menulis pengenalan yang baik ) Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat a) Menulis sebuah pengenalan yang baik dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.4 Aras 2 ( iii) Fokus Sampingan : 7.3 Aras 3 ( ii) Aktiviti :a) Penerangan secara kelas oleh guru- bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Guru memberi contoh-contoh yang mudah. - latihan bertulis oleh pelajar-pelajar. Sistem Bahasa : Ayat penyata ( 2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulu : ilmu : Pendidikan Moral. Nilai : Hormat-menghormati. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku teks, papan tulis. Refleksi : 55 % pelajar dapat siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 06. 01.2009 : Selasa. : 5K5 dan 5K4 : 2 Masa , ( 7.05-8.15 ), ( 10.55-12.05 ) : Komsas- Pantun 6 Kerat. Mengaitkannnya dengan aspek kehidupan. Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 4-6 contoh nilai pengajaran dalam cerita tersebut. b) Menyalin semua nota tersebut dalam buku nota. Fokus Utama : 7.2 Aras 2 (ii). Fokus Sampingan : 3.8 Aras 2 (i) Aktiviti : a) Perbincangan dalam 4 Kumpulan- untuk mencari nilai dan pengajaran. Guru memberi penerangan secara kelas. b) Pelajar-pelajar menulis nota- guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Peribahasa ( 2- 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Geografi. Nilai : Mencintai alam sekitar. KBT : Membuat pilihan terbaik. BBB : Buku teks, Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 5K8 hanya 10 orang dapat siap menyalin nota. Latihan pengukuhan.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 06.01. 2009. : Selasa. : 5K8 : 2 Masa ( 9.45-10.20 ) . : Komsas- Pantun 6 Kerat. Kaitannya dengan aspek kehidupan. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menjawab dua soalan pemahaman. b) Menyalin nota dengan baik. : 7.4 Aras 3 (ii) : 3.6 Aras 2 (i)

Fokus Utama Fokus Sampingan Aktiviti

: a) Penerangan oleh guru secara kelas- berbincang dengan pelajar-pelajar. b) Pelajar-pelajar menulis nota. Sistem Bahasa : Ayat Tanya ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Agama. Nilai : Hidup berdikari. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku rujukan, pembaris, papan tulis. Refleksi : 50 % pelajar dapat membuat nota.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif bahasa. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.2 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 7.4 Aras 2 ( i) Aktiviti : a) Guru mengedarkan latihan kepada pelajar-pelajar dan memberi contoh-contoh yang sesuai sebagai panduan. b) Perbincangan dengan pelajar-pelajar dan latihan bertulis. Sistem Bahasa : Simpulan bahasa (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Subjek Ekonomi. Nilai : Berjimat cermat. KBT : Membanding-bezakan. BBB : Kertas cetak, pembaris, papan tulis. Refleksi : Beberapa pelajar belum siap-Kerja rumah. : 07.01.2009. : Rabu. : 5K5 dan 5K4 : 2 Waktu ( 8.15-9.25 ), ( 10.55-12.05 ) : Pengetahuan Tatabahasa-Memperbaiki kesalahan ayat. ( Struktur ayat ) : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Membetulkan 10-15 ayat yang salah dari aspek imbuhan dan kesalahan struktur

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 1 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 07.01. 2009. : Rabu. : 5K8 : 1 Waktu. ( 9.45-10.20 ) : Pengetahuan Tatabahasa-Memperbaiki kesalahan ayat. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Membetulkan 6-8 ayat yang salah dari aspek ejaan dan imbuhan. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.2 Aras 3 (iii) Fokus Sampingan : 7.3 Aras 2 ( iii) Aktiviti : a) Penerangan secara kelas oleh guru dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. b) Pelajar-pelajar membuat latihan sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Tanda baca ( 2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral. Nilai : Menjaga nama baik keluarga. KBT : Membuat pilihan terbaik. BBB : Buku kerja, kamus, papan tulis. Refleksi : 5K8- ramai pelajar belum siap. Kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 (05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk : 08.01. 2009 : Khamis : 5K4, 5K5 : 2 Waktu ( 10.55-12.05 ), ( 9.45-10.20 ) : Karangan Fakta- IPTA dan IPTS di Malaysia. Kebaikan dan keburukan. Menulis karangan berdasarkan fakta. Objektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menulis pengenalan dan kesimpulan yang baik. b) Cuba menyiapkan sebahagian daripada karangan tersebut. Fokus Utama : 7.4 Aras 2 (ii). Fokus Sampingan : 3.6 Aras 2 (i) Aktiviti : a) Penerangan oleh guru secara kelas. Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Menulis karangan . Guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Peribahasa ( 2-4 contoh yang sesuai) Spt isi dengan kuku. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Matematik. Nilai : Pandai mengira. KBT : Belajar Cara Belajar. BBB : Buku teks, Buku Rujukan, papan tulis. Refleksi : 65 % pelajar siap membuat nota.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk

: 08.01. 2009 : Khamis. : 5K8 : 2 Waktu ( 7.05-8.15 ) . : Karangan Fakta-IPTA dan IPTS. Kebaikan dan keburukan. Menulis pengenalan dan kesimpulan yang menarik. Objektif : Pada akhir pelajaran , murid-murid akan dapat: a) Menulis pengenalan dan kesimpulan yang menarik. b) Menulis perkara di atas dengan baik. Fokus Utama : 7.2 Aras 3 (ii) Fokus Sampingan : 3.8 Aras 2 (ii). Aktiviti : a) Penerangan oleh guru secara kelas tentang karangan tersebut. b) Menulis pengenalan dan kesimpulan yang baik. Sistem Bahasa : Peribahasa Melayu. (2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum: Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Sikap berterima kasih. KBT : Kajian Masa Depan. BBB : Buku Rujukan, pembaris , kamus. Refleksi : 5K8- Majoriti pelajar belum siap. Kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 09.01. 2009 : Jumaat : 5 K5 : 2 Waktu. ( 8.15-9.25 ) : Sambungan Komsas- Pantun 6 Kerat. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat : a) Menyatakan 2-4 tema dan pokok persoalan dalam pantun tersebut. b) Menulis dan menyiapkan nota tentang keseluruhan pantun. Fokus Utama : 7.3 Aras 3 ( ii) Fokus Sampingan : 3. 6 Aras 2 (iii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas dan bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Latihan bertulis, membuat nota-guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Ayat Tanya ( 2- 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah Nilai : Sikap berterima kasih. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 4K8 hampir 35 % pelajar belum siap.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 09.01. 2009 : Jumaat. : 5K8 : 2 Waktu ( 10.40-11.40 ) : Sambungan Komsas-Pantun 6 Kerat. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 2 pengajaran dalam pantun tersebut. b) Menyiapkan latihan kefahaman. Fokus Utama : 2.3 Aras 3 ( i) Fokus Sampingan : 7.4 Aras 2 ( iii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan dan contoh-contoh yang sesuai . b) Perbincangan dengan pelajar-pelajar dan membuat latihan bertulis. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Agama. Nilai : Berhemah tinggi. KBT : Pembelajaran Kontekstual. BBB : Kertas cetak, papan tulis. Refleksi : 75 % pelajar boleh siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12-16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 12.01. 2009 : Isnin. : 5K4 : 2 Waktu (10.20-11.30 ) : Karangan berpandu(Fakta )-Kebaikan Ko Kurikulum di sekolah. : Pada akhir pelajaran , murid-murid dapat: a) Dapat menulis pengenalan dan kesimpulan yang menarik dalam lingkungan 50-100 patah perkataan dan seterusnya dapat menyiapkkannya. Fokus Utama : 4.1 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan : 8.3 Aras 1 (iii) Aktiviti : a) Guru menerangkan tentang kebaikan menyertai Ko Kurikulum di sekolah. b) Aktiviti perbincangan-2 orang, mencari idea dan menghasilkan sebuah karangan yang menarik. Sistem Bahasa : Kata ganda ( 4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah Nilai : Bersikap jujur. KBT : Dapat membanding bezakan. BBB : Kertas fotostat, Kamus, papan tulis. Refleksi : Hanya 55 % pelajar siap.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 12.01. 2009 : Isnin. : 5K8 : 2 Waktu ( 9.45- 10.20 ) ) : Karangan berpandu (Fakta )- Kebaikan Ko Kurikulum di sekolah. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 2-4 kebaikan menyertai Ko kurikulum.. b) Menulis pengenalan yang baik. Fokus Utama : 7.2 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan : 3.4 Aras 1 ( iii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas dan bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) latihan menulis pengenalan yang baik. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan (2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah. Nilai : Pandai menganalisis. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku rujukan, pembaris, papan tulis. Refleksi :Lebih separuh pelajar siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12-16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 13.01. 2009 :Selasa : 5K4, 5K5 : 2 Waktu ( 7.05-8.15 ), ( 10.55-12.05 ) : Komsas: Sajak Tukang Gunting. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. b) Menulis nota yang lengkap tentang sajak itu. Fokus Utama : 4.1 Aras 2 (iii). Fokus Sampingan : 7.2 Aras 2 (i) Aktiviti : a) Dengan contoh-contoh yang sesuai guru memberi penerangan secara kelas. Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. b) Pelajar-pelajar membuat latihan sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Sebutan dan intonasi. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Unsur berterima kasih. KBT : Dapat membanding-bezakan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 80 % pelajar dapat faham topik ini.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 13.01`. 2009 : Selasa. : 5K8 : 2 Waktu .( 9.45- 10.55 ) : Komsas: Sajak Tukang Gunting. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 2 persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. b) Dapat mencari jawapan soalan kefahaman. : 4.2 Aras 2 ( iii) : 8.3 Aras 2 ( iii)

Fokus Utama Fokus Sampingan Aktiviti

: a) Guru memberi penerangan secara kelas-Berbincang dengan Pelajar-pelajar dan bersoaljawab . b) Latihan bertulis sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Peribahasa (2-4 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Ekonomi. Nilai : Merancang masa depan. KBT : Belajar cara belajar. BBB : Suratkhabar, papan tulis, pembaris. Refleksi : lebih 60% pelajar boleh siap latihan.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12- 16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 14.01. 2009. : Rabu. : 5K4, 5K5 : 2 Waktu. ( 10.55-11.30 ), ( 12.05-12.40 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Menulis cakap Ajuk ke Cakap Pindah. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: a) Menulis semula 2-3 struktur ayat yang ringkas dan betul. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang di tetapkan. Fokus Utama : 2.4 Aras 2 ( ii) Fokus Sampingan : 10.2 Aras 2 (iii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas dan memberi contoh-contoh yang sesuai. b) Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. Membuat latihan bertulis sambil dibimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Peribahasa Melayu ( 2-4 contoh ). Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Sejarah. Nilai : Mencintai tempat sendiri. KBT : Membanding bezakan. BBB : Buku Ulasan, kamus, pembaris. Refleksi : 65 % pelajar dapat siap latihan. Yang lain kerja rumah.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 14.01. 2009 : Rabu. : 5K48 : 1 Waktu ( 9.45-10.20 ) : Pengetahuan Tatabahasa-Menulis cakap Ajuk ke Cakap Pindah. : Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat : a) Membuat sekurang-kurangnya 1 latihan dengan betul. b) Menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.2 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 7.5 Aras 1 ( iii) Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas, b) pelajar-pelajar membuat kerja sambil di bombing oleh guru.

Sistem Bahasa : Meletak tanda baca yang betul. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Agama Nilai : Berhemah tinggi. KBT : Kajian masa depan. BBB : Buku kerja, papan tulis, pembaris. Refleksi : Hanya 25 % pelajar dapat siap. Yang lain kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12-16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 15.01. 2009 : Khamis. : 5K5, 5K4 : 2 Waktu ( 7.05-8.15 ) & ( 9.45-10.55 ) : Karangan Berpandu- Pentingnya Air dalam hidup kita. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menulis karangan berpandu dengan baik dan menarik. b) Cuba menyiapkannnya dalam masa yang di tetapkan. Fokus Utama : 2.2 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 7.4 Aras 3 (i) Aktiviti :a) Penerangan oleh guru secara kelas dengan contoh-contoh yang sesuai. b) Pelajar-pelajar membuat karangan sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Kata Ganda. ( 4- 6 contoh ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sastera. Nilai : Pandai menyesuaikan diri. KBT : Belajar cara belajar. BBB : Buku teks, Kertas fotostat, papan tulis. Refleksi : Hampir 65 % pelajar dapat siap.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 15.01. 2009 : Khamis. : 5K8 : 2 Waktu. ( 7.05-8.15 ) : Karangan Berpandu-Pentingnya Air dalam hidup kita.

: Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat : a) Menulis sekurang-kurangnya pengenalan karangan yang baik. b) Dapat menulis 2 contoh pengenalan yang baik. Fokus Utama : 7.3 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 3.5 Aras 2 ( ii) Aktiviti : a) Penerangan secara kelas. Guru memberi contoh-contoh yang sesuai. b) Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. Latihan membuat nota. Sistem Bahasa : Unsur sastera. (2 Contoh )-unsur personafikasi, metafora Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur geografi. Nilai : Kebersihan alam sekitar. KBT : Membuat pilihan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : Hanya 35 % pelajar dapat siap.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12-16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 16.01. 2009 : Jumaat. : 5K5 : 2 Waktu. ( 8.15-9.25 ) : Sambungan Komsas-Sajak Tukang Gunting. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat : a) Menyatakan 2 pengajaran penting yang terdapat dalam sajak. b) Dapat menyiapkan nota dengan lengkap. Fokus Utama : 2.5 Aras 2 (ii) Fokus Sampingan : 10.3 Aras 3 (ii) Aktiviti : a) Penerangan secara kelas oleh cikgu. b) Bersoaljawab dengan pelajar-pelajar. Latihan bertulis. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan ( 2- 4 ) contoh yang sesuai. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sejarah. Nilai : Sikap bersabar dan kerjasama. KBT : Memberi Keutamaan. BBB : Keratan akhbar, buku rujukan, papan tulis. Refleksi : 75 % palajar faham/

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 16.01. 2009. : Jumaat. : 5K8 : 2 Waktu. ( 1040-11.40 ) : Sambungan Komsas- Sajak Tukang Gunting. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 1 pengajaran penting yang terdapat dalam sajak. b) Menyiapkan latihan dalamtempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.6 Aras 2 (iii) Fokus Sampingan : 7.6 Aras 2 ( i) Aktiviti : a) Penerangan ringkas oleh guru-dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. b) Perbincangan dengan pelajar-pelajar. Latihan bertulis. Guru sebagai pembimbing. Sistem Bahasa : Penjodoh bilangan (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral. Nilai : Bertanggungjawab. KBT : Menganalisis. BBB : Buku rujukan, kamus, pembaris. Refleksi : Hanya 20 % pelajar siap. Yang lain kerja rumah.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 3 ( 12-16 JAN 2009 ) Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif : 17.01. 2009 : Sabtu ( Gunakan jadual hari Khamis. ) : 5K4, 5K5 : 2 Waktu ( 10.55-12.05 ), ( 9.45-10.20 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Membetulkan penggunaan kata dan istilah pada ayat. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Membetulkan 10-15 struktur ayat daripada aspek penggunaan kata dan imbuhan yang salah. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Fokus Utama : 4.5 Aras 2 ( ii). Fokus Sampingan : 2.7 Aras 2 ( iii ) Aktiviti : a) Penerangan ringkas oleh guru, jenis-jenis kesalahan ayat dan cara memperbaikinya. b) Perbincangan antara 2-4 orang untuk mencari jawapan yang sesuai. Sistem Bahasa : Peribahasa Melayu. (2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur Moral Nilai : Bersikap tolenrasi. KBT : Kajian Masa depan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pem,baris. Refleksi : Majoriti pelajar dapat menyiapkan kerja.

Tarikh Hari Kelas Masa Tajuk Objektif

: 17.01. 2009 : Sabtu ( gunakan jadual hari Khamis. ) : 5K8 : 2 Waktu ( 7.05-8.15 ) : Pengetahuan Tatabahasa- Membetulkan penggunaan Kata dan istilah pada ayat. : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat: a) Menyatakan 10-15 struktur ayat daripada aspek penggunaan kata dan imbuhan yang salah. b) Menyiapkan latihan dalam tempoh masa yang di tetapkan. Fokus Utama : 4.5 Aras 2 (ii). Fokus Sampingan : 2.7 Aras 2 (iii). Aktiviti : a) Guru memberi penerangan secara kelas jenis-jenis kesalahan. b) Latihan bertulis membuat nota tentang sambil di bimbing oleh guru. Sistem Bahasa : Ayat Tanya ( 2-4) contoh yang sesuai. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Unsur sains Nilai : Menjaga kesihatan. KBT : Kajian Masa Depan. BBB : Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 65 % pelajar dapat siap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->