Csurka István A HATODIK KOPORSÓ dráma

Történik a múltban és a jelenben. Színhelye a versailles-i békekonferencia egyik különterme, amelyben a cseh–szlovák–román és a szerb–horvát–román határmegállapító bizottság ülésezett 1919 februárjában. A hátsó front nagy részét egy hatalmas tárgyalóasztal foglalja el, amely mögött majd a delegátusok ülnek, valamennyien szemben, középen az elnök, Tardieu. A tárgyalóasztal a székekkel és a delegátusok mögötti szakértői széksorokkal együtt egy dobogón van, és mindenestül előrébb tolható, amikor a tárgyalás folyik. A szakértői székeken nem ül senki, zárt ülés lesz, határozathozatallal. A szereplők két részre oszlanak: a jelen szereplői, akik ma is élnek, és a jegyzőkönyvek alapján felidézett történelmi személyek, akik közül csak a Kivégzett Forradalmár látja az élő főszereplőt, a Hatodik Koporsó Apródját.

SZEREPLŐK Élő személyek: HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI KÉT FRANCIA SZÁLLÍTÓMUNKÁS az elején Felidézett személyek: KIVÉGZETT FORRADALMÁR FEKETE AFRIKAI és ALGÉRIAI ARAB SZÁLLÍTÓMUNKÁS a végén TARDIEU, a bizottság francia elnöke DR. SEYMOUR HARCHOW DE MARTINO SIR EYRE CROWE LEPPER GRÓF VINCI BALFOUR SIR SAMUEL STUART BARUCH JAKOB SCHIFF ROTHSCHILD HOUSE EZREDES CLEMENCEAU

I. RÉSZ A színpad egy-két másodpercig üres. Baloldalt hátulról a kastély főbejárata és aulája felől belép a két feltaláló. Egy franciaországi és egy magyarországi számítástechnikai szakember. Évek óta együtt dolgoznak. Alaposan körülnéznek, minden kapcsolót, csillárt megnéznek, poloskaérzékelővel végigtapogatják a falakat. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (valami gyanús lesz neki: baloldalt mélységben középtájon, de a színpad szélén egy telefonfülke-szerű üvegkalitka áll, telefonnal, műszerekkel) Ez mi? Ezt nem értem. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (odamegy) Ezt minden korabeli eszközével együtt el kell fogadnunk, mert az összes tárgyaláson alkalmazták, de nem fog zavart okozni. Ez Harchow főhadnagy fülkéje. Ő minden tárgyaláson jelen van, hivatalosan ő a demonstrátor és a felszolgáló személyzet irányítója, valójában ellenőr volt, összekötő a Legfelsőbb Tanács amerikai tagjai és a bizottság vezetője között. Az angol titkosszolgálat ügynöke. A békekonferenciára francia állományban delegálták. Egy lengyel zsidó, kiképzést Amerikában kapott, de francia tisztnek hitte mindenki. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Magyarországon járt valaha? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Állítólag megfordult a Galilei Körben. Az Apród mindent tud róla, szemmel tartja. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Nem megy a fejembe: egy főhadnagy magas rangú diplomatákat, minisztereket ellenőriz már 1919-ben. Ma, a bősz neoliberalizmusban teljesen természetes, de '19-ben? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Ez a bolsevik módszer akkor kezdődött, és éppen itt kezdődött. A feladat éppen az, hogy bemutassuk a történelemhamisítás ősi technikáját. Versailles-ban vagyunk, kedves barátom... (jelentőségteljesen néznek egymásra: végre, hogy eljutottak idáig, kezet ráznak, összeölelkeznek) Behozathatom a Hatodik Koporsót? MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (bólint, de kérdéseivel feltartja) Mikor épült ez a kastély? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Itt minden barokk. Bálokat és irodalmi szalonokat rendeztek itt a tizenhetedik, tizennyolcadik században. Eredetileg körben elfüggönyözhető páholyok és kis szobák vették körbe a termet, ezeket később egyesítették a nagyteremmel. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Oda bújtak el szeretkezni az udvaroncok? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Meglehet, de meg kell jegyeznem, egy kicsit önreklámozásnak tartom a sűrű francia szeretkezési hajlandóságot.

hogy a tömegember képernyőn való előállításában mit értek el. milyen technikával őrzik a történelemhamisítást. Azokban nyoma sincs a mi Apródunknak. Ez a mi előnyünk. Csak most. mind az orosz. akkor nem tettünk semmit. nem tudok szabadulni ettől a Harchow főhadnagytól. Apródot megölik. A mai CIA és Moszad – az. ahogy szétnéztem ebben a teremben. nem akar több időhúzást) Kimutatták. és itt forgatunk. hiszen az élő Harchow nem találkozott vele. állnak) FRANCIAORSZÁGI magyar férfi: A kilences Harchow önmagában nem komoly veszély. és megkoszorúzta Ságvári elvtárs emléktábláját. százszázalékosan leleplezve önmagát. akkor belevágunk? MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Bocsáss meg. születése pillanatában a történelemhamisítás őre volt. A történelemhamisító kommunista miniszter gyanútlanul elmondta beszédét. és ezeket az információkat mind a kifejlődő izraeli.MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: No. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Harchow a békekonferencia után nyilván bőséges és pontos jelentést adott le gazdáinak. a felidézett múltban találkoznak. azt nem tudjuk. Egyszer kipróbáltuk Pesten a Szép Ilona cukrászdában. és megy tovább a meseszekér FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Egy ilyen találmány sosem lehet kész. Ez mégis veszélyes. Mert nem tudjuk. A történelemhamisítást később sem hagyták biztonsági zárak nélkül. ahogy megláttam ezt a fülkét. Nem kellene várnunk a találmány működtetésével? Ha még nem tökéletes és kisiklik. Senki sem találkozott vele. meddig. Csak azt tudjuk. és a lenini-sztalini embernyomorítással. aztán Amerika és itt francia főhadnagy. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Nem tudjuk. Most. Nem lettetek ti odahaza egy kicsit túlságosan habozók. Kahal. félek. tudják-e. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (közbevág. Kérdés. aggályoskodók? MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Mi a habozás és a nem döntés rendszerében éltünk. azért elég buják ők. a nyílt terrorral mekkora beletörődést sikerült kiváltaniuk. és semmi komoly hibát nem észleltünk. Vágjunk bele! MAGYARORSZAGI MAGYAR FÉRFI: Hozzák be a Hatodik Koporsót! . amikor Ságvári elvtársat és a csendőröket visszaidéztük. mind a brit titkosszolgálat megőrizte. De hogy a történelemhamisítás tudományos és lelki védelmében milyen eszközökkel rendelkeznek. Ez a Harchow főhadnagy már akkor. Lemberg. hogy országos sztrájkok után kilenc hónappal megugrik a születések száma. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: No. hiszen már nem él ő sem. Bolsevizmus? Nem veszélyeztetjük a Hatodik Koporsó Apródjának életét? S az ügyet? (megint egymásra néznek. hogy mi eddig jutottunk. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Sok sztrájk van viszont. sosem lehet tökéletes. s hová jutottak a történelemhamisítás technikai és politikai védelmében. gyökereit.

(két feltaláló tolja. mint egy valódi koporsó) MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (felemeli a koporsófödelet) Elég tágas. mert én már belaktam. szegény nagyapámat nem lehetne („feltámasztani"-t akar mondani. Szeretném azonban megkérdezni. Csak nekem engedelmeskedik. uraim. igen. de meggondolja) perbe hívni. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (megérinti ujjával. amikor elkezdjük a visszaidézést. megkocogtatja az üvegkalitkát) Üdvözlöm. (mutatja. és beinti a szállítókat. és mindvégig fegyverrel harcolt. nem fogják látni magát. a két feltaláló letenyerel a földre) Bocsánat. hogy őt nem hagyjuk szóhoz jutni? MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Nyers ember volt az öreg. még temetőszaga is van. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Még egyszer és utoljára hangsúlyoznom kell: a dolog veszélyes. . Érdekes. halállal. hanem biztonsági oka van a távoltartásának. és a 301-es parcellában földelték el. hogy hová) Toljuk ki oda. jelennel és múlttal. (itt is körüljár. A Hatodik Koporsó nagyobb. Puszta kézzel esett neki a Monstrumnak. nem mozdul) FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Van súlya. és azzal verte a csizmákat. élettel. tovaris Harchow! (a középen álló koporsóra) Nem ide gondoltam. Netán politikai oka van annak. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: A konferencia 1919-es résztvevői. Mint a nagyapját 1957-ben. hová tegyék a koporsót. amelyen bejöttek. hogy ha már ennyire szabadon játszunk az idővel. vagyis. Két francia szállítómunkás behozza a Hatodik Koporsót) MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Az Apród hol van? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: A palota többi részét ellenőrzi.FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (kitárja az ajtót. (a franciaországi magyar férfi megmutatja a szállítóknak. a koporsó könnyűvé válik. Leteszik középre. a koporsót sem. szignálja a szállítólevelet. Nem politikai. földszaga. de például ezt az ajtót nehezen találtam meg. amikor valójában leleplezzük a történelemhamisítást. magát fogják felelősségre vonni. Megköszöni nekik a munkát. (magyarázólag) A vagonban. aztán szerzett egy csákányt. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ötvennyolcban végezték ki. a szállítók kimennek. vagy feltesszük a világhálóra. de amikor a felvett dokumentumdrámát a maga szereplésével és láthatóságával előadjuk. Minden tiszta. majd gondosan visszacsukva jön be) Bocsánat. a balszélre! MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Meg tudjuk mi ezt mozgatni gurtni nélkül? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Azt hiszem. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (egy ajtónak egyáltalán nem látszó baloldali falrészt kinyitva.

Úgy. A holokauszt mítoszba beletartozik minden Európát felosztó. magát védi az eltörölt halálbüntetés. drótokba csavarva. Ha akarja. ezért antiterrorista világháborúval kell fegyelmezni a népeket. az én személyes indíttatásom lesz a legfontosabb tényező. hogy leleplezzük a történelemhamisítást. vagy másokat.. Nem csak a legyőzött nemzeteknek kell elfogadniok ezeket a hallgatástörvényeket. akik a kialakult kelet-nyugati státuszkvót. minden a maga belátása szerint történik. de még nincs perbe híva. a Central Parkban. valamint a párizsi békeszerződés rendjének felborításáért. minden szolgaság. és én mindent a magyarságnak ahhoz a tagjához. akit kivégeztek. Fütyülök én a holokauszt mítoszra – ebben a koporsóban. ahogy elföldelték. fater! (recsegés) . MAGYARORSZAGI MAGYAR FÉRFI: Tehát elhozta. amit ez a koporsó és annak eredeti lakója. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Önt felelősségre vonhatják a győztes hatalmak által megkötött teheráni. (legyint) Nem érdekel! Az én nagyapámról van szó. perbe hívhatja a nagyapját. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Igen. elföldeltek. (belefekszik) Menjen arrébb. mint Bang-Jensent 1959-ben New Yorkban. nincs tanácsadás. hanem az úgynevezett győzteseknek is. a történelemnek ahhoz az egyetlen pillanatához kötök. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Tudom. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Itt van. Kapcsolatot sem tudunk tartani. és végül holokauszt tagadásért. elég! Tudom én ezt! Most azonban a jólét forrásai kiapadtak. potsdami szerződés.HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem fogadom el ezt az érvelést. csak némi jólétet kaptak a hallgatásért. Mihelyst magamra maradok. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Miként nagy-apám gyilkosait. minden a maga felelőssége. és nekünk ez a legkiválóbb alkalom arra. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: A meghamisított történelem következménye minden nemzeti csüggedtség. a nagyapám jelent. vagy a sortüzek elrendelőit és végrehajtóit. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Csakhogy a felsorolt konferenciák határozataival való szembeszegülés mindegyike holokauszt tagadásnak minősül. de eltehetik láb alól. Nincs irányító központ. minden nemzeti önállóságot megszüntető szerződés elfogadása. a meghamisított történelem státuszkvóját veszélyeztető tevékenységet folytattak. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem fogok zsidózni. a halálbüntetés el van törölve az EUban. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Uraim.. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Ha mi innen kitettük a lábunkat. szélsőséges nacionalizmusért. jaltai. Őt kivégezték. amelyek ugyanolyan vesztesek. minden lehajtott fej.

MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Hát akkor. és a találmány tökéletesítésén dolgozunk. a bolsit fogom először lecsapni. azt hiszem. kiszól a koporsóból) Sose volt Párizsban. eltűnik) Vajon mennyi időm van kezdésig? (felnevet) De hülye vagyok: hát annyi időm van. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Boldog házasságban élek. doktor Seymour. akár nem. vagy idegen kultúra neveltje. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (az ajtóig kíséri őket) Bill Gates legyen önökkel! (a két férfi kimegy. az kikapcsolódásokat okozhat. ha lecsapja azt. De ez egyik-másik küldöttel kapcsolatban nehézkesen fog működni. Akár észrevett ez a pasas. (Hatodik Koporsó Apródja csak most száll ki a koporsóból) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ilyenkor észrevesznek? FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Nem. üggyel-bajjal. érti. amikor akarja. egyszerre lép vele. az amerikai küldött. (kisvártatva lelöki a fedelet) A szellőzés: mint a nagy-apámé. csak az válaszol.FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: (a másik feltalálónak) Magázza a nagyapját. mindent megbeszéltünk. de ilyenkor jobb. Van még mit csiszolni. de nem vesz észre semmit. én mindenesetre nem hívtam. eltáncol előtte. a Hatodik Koporsó Apródja belefekszik a koporsóba. Sajnos. feltalálók! (odamegy a le és fel járkáló amerikai küldött mellé. MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Csak a rend kedvéért: akkor állítja meg a dokumentumdrámát. (magára húzza.. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (a fülkére mutat) Azt hiszem. nyújtózik) Mennyit aludtam? (Csak most veszi észre Dr. az amerikai semmit sem vesz észre. akit fénnyel kiválaszt. kézzel-lábbal a koporsófedelet) Ki kell próbálnom a szellőzést. lép be Dr. aki kapiskál valamit. egyébként az amerikai küldött. vagy nincs megvesztegetve. Seymour. és ő mégis itt van. Otthagyja. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Ő mint bolsi az európai kultúra szerves része. A Hatodik Koporsó Apródja kiszáll. Amikor egyes küldöttekhez szól. (éppen akkor. FRANCIAORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Nem sok hölgy fog maga elé kerülni. a barátom a francia találmányi hivatalba. Eb visszamegyek a magyar. azt azért nem. két gyermekem jár iskolába Budapesten. Szundítok egyet. Ha valaki kívül van a versailles-i körön. a . amennyit teremtek. amikor a fedél nagy dübbenésekkel leesik.. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És ha hölgy az illető? MAGYARORSZÁGI MAGYAR FÉRFI: Akkor más módon kell ájulásba kergetnie. Seymourt) Az első hiba. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (meghallja. csak az hallja. 1919ben a diplomácia szinte kizárólagosan férfi tevékenység volt. mint a többi.

SEYMOUR: (a hang felé fordul. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Közvetlen főnöke is van önnek. hogy megszólították) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (egy kihallgató tiszt hangján. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: A nürnbergi perrel párhuzamosan Magyarországon is százakat végeztek ki. DR. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Dehogyisnem! Maga fiatalember. a hazug ítéleteknek ebben a termében. . Ön lát engem? (elbizonytalanodik) Ön talán Kun Béla megbízottja? A magyar utalásokból erre következtetek. több mint négyszáz akasztás. DR. kiirtottak egy egész vezető osztályt. DR. a feje megvilágítódik. Bárdossy László kivégzése. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ez sem igaz. Seymour! (Dr. és negyvenötben megélte még a versailles-i vetés bőséges aratását. kihez van szerencsém? Már percek óta társalgunk. De minden itt kezdődött. megilletődötten áll. arccal a földnek elföldelés – itt kezdődött. minden más elsötétül) Dr. Maguk kizárólag magyar ügyeket tárgyalnak.koporsó elé áll. Versailles-ba? Ez képtelenség. (nem akarja tudomásul venni. és magyar népbíróság. de én nem látom önt. és a Magyar Közösség pere. aztán az ötvenhatos megtorlás. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Kun Béla is megbízottja valakinek. SEYMOUR: Bocsánatot kérek. most. SEYMOUR: Jogász vagyok. mert a szemembe vág valami kísérteties fény. Versailles – Nürnberg. SEYMOUR: Az én megbízóm az Amerikai Egyesült Államok kormánya és Wilson elnök. nemde? DR. Seymour egy lépést hátra lép) Nem Nürnberg felől fúj a szél? DR. amelyeket maguk itt most megalapoznak. az amerikai megáll. Nürnbergben hozták meg azokat a halálos ítéleteket huszonöt-huszonhat évvel később. 1919-ben még nincs ötvenéves. de a nürnbergi perben nem vették igénybe már a szolgálataimat. SEYMOUR: Ide. majd Donáth Györgyé. és a cseh–szlovák–román és a román–szerb–horvát–szlovén ügyeket tárgyaljuk. ez a béke-konferencia. Seymour! DR. SEYMOUR: Egy szót sem értek az egészből. SEYMOUR: Elnézést. DR. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ez a halál szele. keményen) Dr. megborzong) Kitártak itt egy ablakot? Valami hűvösség csapott meg. egy ugyanilyen nemzetközi bíróság ítéleteként.

megy ez. Most dől el. DR. Fedje fel magát. minden tonna acél. hagyjátok. House ezredesben. és azt löketi ki a konferenciáról. arcul csapkodja. különben kidobatom Baruch úrral. SEYMOUR: Trockijra gondol? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem. csehek és szlovákok semmibe vegyék az elnökötök által publikált alapelvet. Még az ötök nagy üléseire is akkor megy be. beleértve az ilyen sztereóhangú antiszemitákat. a kedvezményezett románok. minden tonna réz tőle függött. látja. Ezért lesznek köztünk sportemberek. de a nyom jó. SEYMOUR: Természetesen minden apró ügyemmel nem zaklathatom az elnököt. és nyílt antiszemitizmus. térdre kényszeríti. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (odamegy hozzá. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És ő kivel beszéli meg a teendőket? Nincs fölötte senki? DR. megrázza. a népek önrendelkezésének jogát. minden kiutalás. mint például Bandholtz ezredes és mások. valamint Baruch úrban? DR. ezen az értekezleten. . lehet. hogy így lesz. igazi keresztyén amerikaiak is. minden anyagi kérdés. aztán finnyásan félrevonultok: én nem ilyen lovat akartam? Ez szemét munka. SEYMOUR: Nem tudom. akit akar. Szerintem a legnagyobb hatalommal rendelkezett az elnök után – ha nem előtte és itt is szabad bejárása van mindenüvé. SEYMOUR: Egyszer voltam büntetve. hogy egy illetéktelen személy van itt? (otthagyja) DR. összefogja a mellén a kabátját. amikor akar. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ti. SEYMOUR: Nem. Baruch úr otthon a hadigazdálkodás főnöke volt. SEYMOUR: Baruch úrra gondol? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Na. House ezredes. SEYMOUR: Wilson elnök a legnagyobb jóindulattal. Mindenesetre a folyosókon már rebesgetik. DR. nem fogjátok aláírni a békeszerződést. SEYMOUR: Ez fajelmélet. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Semmi gazemberséget nem akadályoztok meg. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És te mit keresel itt. Trockijt is ide vonhatjuk. mintegy az európai szellem megmentésének ajánlataként hozta át az óceánon ezt a magasztos elvet. hogy a többiek. amerikaiak. felállítja. közben:) Még mindig úgy érzed. már nem. szerbek.DR. És mi a közös nevező Kun Bélában. az ő titkára adja ki a közvetlen utasításokat. akinek eredeti családneve Mandel és az apja rabbi. te sötét New York-i zugügyvéd? DR. DR.

Nagyon fontos a titkosság. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Belegyezik ebbe Anglia? DR. SEYMOUR: El is mehetek. erről szól ez a konferencia. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Mikor érkeznek ide az említett urak? DR. Nagy. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (elfordul. angol külügyminiszter. nem kérdezünk. DR. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Már a számládon van a pénz. Az lesz a világpénz. mind pedig House ezredes. Csak dollárt fogadok el. hogy az amerikai zsidóság igényeihez kell alkalmazkodnia. SEYMOUR: Nem kérdezzük. hogy kimegy valamelyik ajtón. ne félj! Add elő. Azonnal be kell kurblizni a gépezetet. Ezért csak dollárt fogadok el. erre nem számítottam. DR. még font sterlinget sem. és megküldte a Rothschild bankház fejének. Ehhez a nyilatkozathoz is a mi hadba lépésünk kellett.Britannia támogatja a zsidók palesztinai letelepedését és a térségben egy zsidó vallási államrész kialakítását. Samuel Stuart főmegbízott úrral egyetemben. a koporsó felé mondja) Hát ez nagy fogás. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És miért éppen ezt a termet választották? DR. de mindegyik be van zárva) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Itt vagy még? DR SEYMOUR: (leül a helyére a tárgyalóasztalnál) Egyezzünk meg! Mennyi pénze van önnek egy feltáró vallomásra. nyomban kiadott egy nyilatkozatot. Balfour azonnal észrevette. akinek a szakértelmében a leginkább megbízik mind Baruch úr. a cseh–szlovák-jugoszláv határmegállapító bizottság ülése 12-kor kezdődik.HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem hagylak békén. csak rendelkezünk. és ki fogja nekem átadni. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Menj! DR SEYMOUR: (elindul körbe. Engem 11-re rendelt ide House ezredes. SEYMOUR: Itt most egy titkos értekezlet kezdődik az említettek részvételével. SEYMOUR: Bármelyik percben itt lehetnek. aki szintén itt lesz. természetesen a többi jelenlévő nép egyenjogúsága mellett. És ezt az öregem . Mióta beléptünk ebbe a háborúba. ha ön megőrzi láthatatlanságát? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Mondj egy összeget. miért jöttél ide hívásom nélkül! (lekerül róla a megvilágítás és az egész terem megvilágítódik) DR. Amikor beléptünk. Balfour. SEYMOUR: Mert itt szolgál Harchow főhadnagy. SEYMOUR: Százezer.

aztán teljessé válik. de nem lát és nem hall. overallos munkásember) Mi van? Fegyvert adjatok! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Csendesebben. azt látom. Én az ön unokája vagyok. dolog van! (a koporsóban nincs mozgás. Ha cipője sárga bőrcipő. Földöntúli örömmel) Jóska! Az anyád postarabló istenét! (összekoccantja. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (kilép a koporsóból. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem magyar és nem ávós. aki az asztalnál ül) Az ki? A kihallgatásaimon is mindig ketten voltak. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Amikor a munka után hazament és megmosdott. Harminchat éves. elkapja. bele a koporsóba beszél) Nagyapám! Nagyapám! Perbe hívom. Mutassa a cipőjét. és az egyik hátulról fenyegetően figyelt. az overallja zsebeiből egy-két szerszámot. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: A feleségéből? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Kötve hiszem. és kis apródomnak szólította. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nagyon idebámul. s kiveszi Sztalin mutatóujját meg egy darabot a pofacsontjából.is élvezni fogja. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ne utasítgasson! Kicsoda ön? Jól öltözött. amikor elvittek. talál benne bizonyos bronzdarabokat. de ez még nem bizonyít semmit. de egy franciakulcsot a kezében tart. Belehajol a koporsóba) Aki magyar. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (mutatja a cipőjét) Sötét öltönyhöz nem hordok sárga cipőt. Odamegy Hatodik Koporsó Apródjához. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (Dr. közelről is megnézi) Éppen egy 424-es szelepét szereltem. fogót. s odasétál a Hatodik Koporsó . (széles karmozdulatot tesz mindkét kezével. Később elmagyarázom. akkor ön csak ávós lehet. kalapácsot visszadob a koporsóba. feldobálja. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Süket? És vak? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Egyik sem. velünk tart! KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (szemét törölve nyomban felül. széles vállú. Nagyapám. Seymour felé mutat. de nem jó ember. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Menjen vissza a fekhelyéhez. úgy közeledik a Hatodik Koporsó Apródja felé. A világítás mindenütt kihuny. A Kivégzett forradalmárnak. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Bámul. de a szomszédokból esetleg. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (belekotor a koporsóba. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: így volt. Ezt az ávó kiverhette a hozzátartozóimból. A fiam akkor hatéves volt. térdére ültette.

(Sztalin ujjával a szobor útmutató mozdulatát utánozza) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Azon vagyok. 1919-ben. de később. Nagyanyád. amikor maga még nem is élt. Az öröklétben pedig mindketten hiszünk. Mi most olyan időben beszélgetünk. mindent elronthat. Istenem! Átugrottunk egy századot? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És az új pocsékabb. Ha én most tényleg vagyok. doktor Seymour! Majd én.Apródjához) Kis unokám! (megöleli) De ő nem lesz feltámasztva. Figyeljen! (Dr.... nagyapám. (erős dörömbölés a rejtekajtón) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Megjöttek. de ha közbeszól. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Magyar fegyver. mert most fontos dolgok következnek. mert a múltat élő valósággá tudom tenni. De most már nekem is van egy. ami csak a miénk? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (megütögeti a koporsó falát) Ez az.? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Mindent elmondok. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Lenni jó? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Lenni jó. Magával együtt. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Új fegyverek vannak? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Rengeteg. Nyolcvankét éves. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ó. csak egy tapétás gomb a kilincse. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Szeretnék kérdezni egyet-mást.. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (megdöbbenve.. nem is szólva rólam. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: De én csak nagyanyádról. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Most van.. nagyapám. koccintsa össze a bronzokat! KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (fél lábbal már a koporsóban) Mégis? Nagyanyád? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Él. rosszat sejtve) Ön hogy kerül ide? . Nyomja meg azt a gombot és engedje be az urakat! HARCHOW: (kilép a fülkéjéből) Várjon. Ha nekem akar mondani valami. ne mozduljon. Menjen vissza a koporsóba és maradjon csendben! Magát és a koporsót nem látja senki. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (kissé lehangolódik) Ez valami regény akkor. Seymournak) Doktor Seymour! Ön mögött a falban van egy kisajtó.

Edmund Rothschild. hol állok. a szép szóból nem értenek.HARCHOW: Itt dolgozom (odasiet a túlról újra megdörömbölt kisajtóhoz. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ezekkel így kell bánni. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (összeüti a bronzokat) Szóval ez ávós? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Olyasmi.. Harchow főhadnagy okozta. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Menjünk sorjában. (bemegy. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (közelebb megy hozzá. Fordítson hátat nekem! HARCHOW: (most engedelmeskedik. amely parancsokat osztogat. Legalábbis részemről. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Kérdés. majd feljön és odalép. Egy: hogyan közlekedik ön? HARCHOW: Fülkémben süllyesztő-emelő áll rendelkezésemre. főhadnagy úr? HARCHOW: Lehetnék jobban is. hogy rosszul csinálta) Bocsánat! Azt hiszem.. kinyitja és bejön Sir Samuel Stuart. hogy ebből értett-e. Harchow összecsuklik) Bocsáss meg. (ököllel állcsúcson vágja. . most vagyok háttal a hangnak. Fejgépet rá! (Harchow közben visszament a fülkéjéhez. Most hányan vagyunk a teremben? HARCHOW: Az ön hangja meg jómagam. HARCHOW: (észbe kap. ahol a Hatodik Koporsó Apródját sejti) Nincs több titkom. ott állítja meg a fény. ezt az utasítást kaptam erre az esetre. magához téríti Harchowot) Jól van. Jakob Schiff. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Majd meglátjuk. eltűnik. hátat fordít) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Igen. (felrázza. rááll. és esetleg lát is. Egy-null ide. majd egészen testközelbe áll) Most közelebb kerültünk egymáshoz? HARCHOW: Nem hiszem.) Harchow főhadnagy! Lépjen felém két lépést! HARCHOW: (kettőt hátralép) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Tehát tudja. Balfour. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Kemény legény vagy. így van. House ezredes és Baruch) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (összezáró karmozdulatot tesz) Saját jegyzőkönyvem számára: megtörtént az első baleset! (a terem elsötétedik) Ahogy várható volt. hogy erre volna mód.

-val üzleti kapcsolatokat épített ki. Palesztinai főmegbízott és lengyel referens. kohómérnöki és bányamérnöki diplomát is szerzett. Minden el volt döntve. aki akkor. a Legfelsőbb Tanács tagja. és a meghívottak. (A fény Baruch fejét világítja meg. mind a Khuen és Loeb and Co. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Most is így van. hogy akárkit is beengedtem volna. (A koporsóhoz megy. mondhattam. Harchow kérdés nélkül folytatja) Sir Sámuel Stuart. egyvonalban. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Az én kihallgatóimnak nem volt ennyi eszük. a Hatodik Koporsó Apródja mindegyiket megnevezi és mindegyik sorra fejgépet rak) Bizonyos ebben? (Balfour feje fényt kap) Ez ki? HARCHOW: Balfour angol külügyminiszter. Rövid ügyvédkedés után bekapcsolódott a rézüzletbe. hogy a most létrehozott lengyel állam. (a fény átmegy Sir Sámuel Stuartra. amit az előbb a másikból szedtem ki. Közvetlenül az öreg Rothschildnak küldte el. (az Efraimot nem mondja ki) Baruch 1884-ben született Oregon államban. (Harchownak) Kezdjék meg a tárgyalást! . megajánlva a zsidók letelepedését Palesztina területén. a most Amerikában élő bankár. az egyik. HARCHOW: Nem emlékszem. Ezt kell bebizonyítanunk. Harchow iskolás leckefelmondásba kezd) Jozef E. 1917-ben az angol zsidóság vezető személyisége volt.HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És a Legfelsőbb Tanács tagjai. Nagy összegekkel járult a kampánya finanszírozásához. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Köszönöm! A felelet jeles. HARCHOW: (őszintén röhög) Ez jó. az a fia. Wilson elnök úr egyik közeli embere. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem? (a beengedett tárgyalóküldöttség a tárgyalóasztal előtt áll. akiket az imént engedett be. az apja jól menő orvos. hogy hogyan bánhatnak zsidaikkal a felszabadult lengyelek. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Szereti a presbitereket. Rothschild kap megvilágítást) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ő az? HARCHOW: Nem. aki most itt áll. amit akartam. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Mit tud még róla? HARCHOW: Közvetlenül az USA hadba lépése után a világ zsidósága és a cionista mozgalom számára nagyon kedvező nyilatkozatot tett. és saját vállalkozásai vannak. Itt is ez a helyzet. A háborúban magas beosztású tisztviselővé nevezték ki. Jogot végzett. különben ezt nem merte volna így előadni. a lengyelek ősi álmának teljesülése ne lehessen egyszersmind a felébredő lengyel nacionalizmus hatására pogromokkal terhes. Vagyis előírtuk. Mind a Guggenheim rézvállalattal. A Lengyelországról beadott jelentésével érte el. (Balfour feje eltűnik. A zsidók nagyon hálásak neki ezért. a nagyapjának) Tehát nem hallotta.

a népek elfordulnak tőlünk. amely az anyag és a pénz tömege fölött rendelkezik. ezért ezt az ülést nélküle vagyunk kénytelenek megtartani. de gyanús ez az alak. mellette Sir Sámuel Stuart. Most a nemzeti kormányok egy része a békekonferenciába veti reményét. BARUCH: Itt most világos és egyértelmű határozatot kell hoznunk. biztonsági kockázat nincs! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (csak magának) Húha. BALFOUR: Még ha biztosítva van is a titkosság. lelepleződik. a Népszövetség élére. ROTHSCHILD: Nem árulok el titkot: én tíz év múlva és húsz év múlva is kölcsönözni akarok. HOUSE EZREDES: Köszönöm! Uraim. DR. mert amíg ők véreztek. Dr. Rotschild ugyanígy jobbszélre. És igazuk is lesz. Seymour szerényen nem ül a nagy asztalhoz. akkor rakhatunk mi akárkit a jövő intézményei élére. kérem. Baruch balszélre ül. de Harchow észreveszi és mivel túlságosan közelinek találja a kalitkájához. kormányok és köztársaságok elnöki székeibe. azokat a háttérhatalmakat. foglaljanak helyet! Ki-ki tetszése szerint (a küldöttség leül a tárgyalóasztalhoz. HOUSE EZREDES: Tájékoztatom a jelenlévőket. mi meggazdagodtunk. a tárgyalás megkezdhető. de. nem helyes a dolgokat ennyire világosan kimondani. Washingtonban. BALFOUR: De ez csak a bizottság egyik felének a vélekedése. amelyek a háború anyagi terheit biztosították. középen Balfour. BALFOUR: (átveszi a szót) Wilson elnök urat pedig az amerikai államügyek éppen hazaszólították. ha nem leplezi le és nem teszi tönkre azokat az erőket. hanem Harchow kalitkája mellé húz magának egy széket és ráülne. (ránéz Baruchra. valljuk be. magunk közt vagyunk: azért nem lehet itt. mert Balfour külügyminiszter urat és jómagamat is számos teendőnk ideköt Párizsba. hogyne. Harchow House ezredeshez lép) House ezredes úr. ez tanácsadó testület. a Wilson-kabinet tagjait. nem oldott meg semmit. SEYMOUR: (megérti) Hogyne. mert marhaságot készül elkövetni. jelentem. hogy az majd megoldja a világ átrendezésének feladatát de ezt a békekonferencia csak akkor tudja teljesíteni. hogy szóljon) BARUCH: A világháború iszonyatos véráldozatot követelt a népektől. a békekonferencia működésének felgyorsulása ugyanis az állandó jelenlétünket kívánja. Ha Amerika és személyesen Wilson elnök és vele mi. Rothschild úr és .HARCHOW: (lekerül róla a fény és mindenki újra látszik. JACOB SCHIFF: (Rothschild közelében ül) Ne kerteljünk. hogy erre a Wilson elnök úr nélküli ülésünkre Balfour brit külügyminiszter úr kérésére azért itt került sor és nem a szokásos helyünkön. hátrább teszi) HARCHOW: Szíves engedelmével. szinte háttérbe. mint a legnagyobb rangú politikus.

az nem számít már. és a közvéleménynek soha nem is szabad megtudnia. bölcsességét nem tudom tagadni. német és magyargyűlöletében túlment egy határon. amelyek Masaryk elnök úr történelmi kutatásain alapulnak. HOUSE EZREDES: Nos. A bizottság más tagjainak ezzel szemben az a véleményük. és majdnem mindent megvitattunk már négyszemközti találkozásokon. Ez tulajdonképpen a demokrácia terjesztése fegyverrel. uraim. Edvard Benes urat. de szükséges és érdekünkben álló döntéseinek felelősségéből. de én egyetértek vele. rendezési elképzeléseinek. eléggé érthetően szóltam. Arról van szó. és ő már haza akar menni. SCHIFF: Mert betegesen presbiter maradt. Wilson úrnak szúrt szemet. Ezt mi meghagyjuk neki. és ez különösen a mi elnökünknek. néhányan adtuk szájába még háborúba lépésünk előtt. hogy Wilson elnököt és vele bennünket. hogy ha az elnök kivonul. elismeréssel adózik Benes úr munkásságának. BARUCH: Bocsánat! Most magunk között vagyunk. SCHIFF: Ezt a magasztos elvet mi. amelyben ólomgolyók vannak. mennyire nehezen szánta rá magát a háborúba való belépésre! BALFOUR: Mindent a maga által alkotott elv. beleértve magamat is. gyűlöleteket.jómagam azon az állásponton vagyunk. adott esetben újabb háborúkat előidéző. BARUCH: Ez az óriási találmány most már végérvényesen az ő nevéhez fűződik. hogy a diplomáciai nyelv köntösébe burkolózzunk. Nincs most szükség arra. aki ugyan nem túlságosan jártas az európai kérdésekben. a békekonferencia egyik meghatározó személyiségét. a népek önrendelkezési joga alapján néz. mert ennek az érvelésnek a helyességét. különösen Németország és Ausztria-Magyarország felosztását illetően. Ez szabadságvetés olyan vetőgéppel. de azért kértem ezt az összejövetelt. ezt a számára legfontosabb testületet is ki kell emelnünk a békekonferencia kínos. BALFOUR: (helyeslően. aki ezt megelőzően már tizenegy memorandumot adott át az európai rendezés tárgykörében. BALFOUR: Jómagam mint politikus középütt álltam. elfogadhatatlan hamisításokkal élt. BARUCH: Legyünk méltányosak hozzá! Emlékezzünk. Amerika csak a szabadság és a demokrácia védelmében háborúzhat. a népek közt iszonyatos ellentéteket. mert csak így tudtuk rávenni a hadüzenetre. Amerika és vele mi is elveszítjük részesedésünket a győzelemből. de felháborította Benes durva történelemhamisítása. Most haza akar menni. huszita önzésében. de a kialakult helyzetben persze némileg túlmennek azon. . hogy Benes elvadult cseh. Ami a háttérben történt. veszi át a szót) A béke-konferencia minden tagja. Azt hiszem. Ilyet egy presbiter ki se ejthet a száján. 1919. február ötödikén meghallgatta a már tavaly megalakított Cseh–szlovák Köztársaság külügyminiszterét. vélte ő erős ragaszkodással. SIR SÁMUEL STUART: Még el sem kezdődött. A pénz tisztara mosása Nagy-Britanniának is érdeke.

(nevetnek. a csehekre és a románokra. Az összes határkérdést az ő memorandumai alapján kell elintézni. ROTHSCHILD: Az sem baj. SCHIFF: De ez sajnos nem jelenti azt. hagyja itt a . hajlik a dologra. nem hagyom veszni. ahogy III. Ha nem lett volna hódító Bismarck. 1914-ben is. hogy az európai nemzetek egymást okolják.SCHIFF: Rézhüvelyben. SCHIFF: Igen. hogy ezt a békét. meg kell hagyni őket abban a hiszemben. azaz. de az ügynek. HOUSE EZREDES: Én már a kikötőbe rendeltem a George Washingtonba pillanatnyilag legnagyobb hadihajónkat. hát hazamegy. de én már elkezdtem dolgozni a lelkében. Richárd mondja Shakespeare királydrámájában. A németek a franciákat és viszont. A német ügy már nagyjából rendben van. A franciák diadalittasak. Ha a most felosztásra kerülő Magyarország zsidóságára szenvedés vár. de azokat a célokat és azokat a befektetéseket. Baruch úr? (mindenki nevet) ROTHSCHILD: Engem nem érdekel a megroggyant elnök. és nem lett volna most német kapituláció. amely feldarabolja őket. hogy holnap nem fogják mindketten a zsidókat okolni. ne alakuljon ki. Amerikába. amely egy enyhe rendezés esetén kialakulhat? ROTHSCHILD: Köszönöm a kiegészítést! Közép-Európára és mindenekelőtt a magyarokra térve. amelyeket mi ebbe a háborúba invesztáltunk. Igaz.. Baruch is nevet) SIR SÁMUEL STUART: Ez a vetőgép óriási. hogy bosszút álltak 1871-ért. magyarellenes Benest. de ragaszkodom ahhoz. Mentesülnek a franciák. Áporodott békekorszakra nekem nincs egy fillérem se. BARUCH: Bocsánat! Közvetlenebb célpont is kell nekik. és így tovább... így a kárvallottak gyűlölete átháramlik Benesre. A németek a megnyomorításukért most a franciákat okolják. hát viselje el. erre még rá kell venni. nem lett volna marne-i csata sem. Több száz éve fennálló bankházam jól helyezte el a pénzét 1871-ben is. hogy a békekonferencia a német rendezés vonalán haladjon.. BARUCH: Hozzunk tehát határozatot! Wilson elnök sértődjék meg. A zsidóság népi törzse mindenkor vállalt szenvedéseket az egész nemzet fennmaradásáért és kiteljesedéséért. és most a békekonferencián is jól akarja elhelyezni. vagy települjön ki hozzánk. Egyidejűleg támogatni kell az érvényesülésben a valóban gonosz. Ha hazamegy. Minden tiszteletem Wilson elnöké. Farmjai vannak. SIR SÁMUEL STUART: (fitogtatja irodalmi műveltségét) „Fuvolázó békekor". és nem kell aláírnia a békeszerződést. a franciáknak köszönhetik. HOUSE EZREDES: Az elnök úr pedig finnyásan hazamehet. és állandósul a szembenállás. mert őket fel kell darabolni. a világhatalom ügyének előre kell haladnia.

a szlovákok a cseheket. A mi földrészünkről tekintve ez közömbös. BALFOUR: Meg kell jegyeznem. a hosszú nádpálcát Baruch kezébe adja. és erősebb európai tényezővé válna. Oda állnak. (lelógatja azt a térképet. és mindannyian a magyarokat. tíz év múlva harminc. BARUCH: Főhadnagy úr! Fel tud húzni nekem egy Kárpát-medence térképet? HARCHOW: Természetesen. mint Franciaország. BARUCH: Külügyminiszter úr. aki a hátulról megvilágított térképen belülről rajzolgat) Ez a magyar birodalom közel húszmillió lakosú. az amerikai és részben a brit küldöttek mindenütt igyekezzenek enyhíteni a feldarabolt vesztes népek fájdalmait. de a magyar történelmi vezető osztály uralja. akit erre nem is kell ösztökélni. ROTHSCHILD: Ez egy aranybánya. hogy adjunk pénzt fegyverkezésre. melyhez most már Balfour külügyminiszter úr is csatlakozott. csak valamivel több mint a fele magyar. BARUCH: (bólint) Éhesek maradnak. Ha kitör. húsz év múlva negyvenmillióssá nőne. Ausztriáról nem is szólva. a románok és a szlovákok. esetleg újra jövünk megvédeni a szabadságot és a demokráciát. A magyarok minden erejét leköti a jogos revans. hogy ez egy új háború lehetőségét is magába foglalja. BARUCH: Kérdezem tehát a bizottságot. JACOB SCHIFF: Elfogadom. SIR SÁMUEL STUART: Meg vagyok győzve. a szerbek csak az érdemtelenül kapott birtok megtartása érdekében fogják még iszonyatosabban gyűlölni a magyarokat. elfogadom. BARUCH: Nem zárom ki. de a pénz feletti döntés maradjon ennek a tanácsadó testületnek a kezében! JACOB SCHIFF: Akkor is. Ha ezt a birodalmat egyben hagynánk. lehetséges ez? BALFOUR: Lehetséges. HOUSE EZREDES: És egymást is akadályozni fogják. Mindegyik a békéről fog szónokolni. uram. Ha az a . hogy a Népszövetség első elnöke zsidó legyen. de mindegyik háborút akar. ahová rendeljük őket. ne írja alá a békeokmányt. Ha feldaraboljuk. Nem tudom. oda sodródnak. akkor is legalább harmincmillió lakosa lesz. ha a következő elnököt nem Wilsonnak hívják? ROTHSCHILD: Magától értetődik. amelyet majd a következő tárgyaláson is használni fognak. el-fogadja-e ezt a Rothschild-Baruch javaslatot. A szerbek a románokat. de ereje semmi. a bosszúálló szerepében hagyják meg a franciákat és Benes urat. Pénze egyiknek sincs.békekonferenciát. de kikötöm. de nálunk fognak kilincselni.

ROTHSCHILD: Mennyibe kerül ez az egész? SIR SÁMUEL STUART: Nem veszélyes. mert ez a legjobban végiggondolt eljárás. csípős paprikával. és vannak új perspektívák. hogy sok olyasmivel traktálják a népeket. hogy most minden más. SCHIFF: El kell terjeszteni. bár jönnek maguktól is. festőket. hanem azért is. BALFOUR: A határozat elfogadva. költőket kell egy kicsit megtámogatni. Bronstein Leóhoz kötnek. akkor ellene még akár keresztes háborút is hirdethetünk. hogy új korszak kezdődik. megerősödik. Érezzék a polgárok. Kéjnőket kell még hozatni. gulyás lesz.bolsevizmus. ami új. és a művészeket. hogy megossza a gyűlöletet a Nyugat és a csehek és a románok iránti gyűlölettel. hogy stabilizáló erő legyen Közép-Kelet-Európában. amit a népek nem értenek. Uraim. ami szokatlan. az angol békeküldöttség meghívja a társaságot ebédre. amit most odahaza nálunk majdnem kizárólag barátunkhoz. (kimennek ott. nem csupán azért. ahol bejöttek) Vége az első résznek . amely megakadályozza a Magyar Birodalmat abban. (nevetnek) Most tehát a helyzet a következő: a közép-európai rendezést Benes memorandumai és tervei alapján kell végrehajtani.

a kimondott szó. Hosszan hallgatnak. mintha színházban volnék. Sztalin itt született Versailles-ban. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Haza kéne mennem. Harchow pedig mögéjük leereszti Nagy-Magyarország hegy. Pusztán a pénz erejével. előrébb nyomul. a mozdulat és a személy visszaidézhető. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Hová? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Húszmillió halott a csatatereken. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ez egy dokumentumfilm felvétele. leül középre. aztán leülnek. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Megint igaza van. Majd én segítek. február 17-én a román és jugoszláv ügyek bizottsága az erdélyi román határvonal kérdését vitatja meg. a legkisebb erőfeszítés nélkül. nem tudok segíteni neked. hogy állandóan hamisítódik? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nem adhatod fel. Harchow beül a fülkéjébe) TARDIEU: Az ülést megnyitom. (feláll. A tárgyalóasztal. Eddig a történettudomány papírdokumentumok. de nem értem. A feltalálók. egy magyarországi hadmérnök és egy franciaországi. hogy a világegyetemben semmi nem vész el. tesz egy indító karkörzést) Figyeljen! (Libasorban bejönnek a delegátusok az aula felől. Leteszi a hosszú demonstráló nádpálcát Tardieu elé. és pontosan úgy. emigráns magyar tudós. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA a belső végén ül magába roskadva. ahogy történt. Hát le lehet ezt leplezni egyáltalán? Nincs a történelem egyszer s mindenkorra meghamisítva? Nem az maga a történelem lényege. a KIVÉGZETT FORRADALMÁR két kezét a tarkóján összefonva fekszik. Most azokat kell leleplezni. nagyapám! Sztalin az ő teremtményük. a helyére. Tardieu-nak jókedve van: megsuhogtatja a nádpálcát. nem történik semmi. csak a koporsó területe. a gondolat. hasonló hangulatban. fiam. A történelemhamisítókat. és ők megtervezik újabb ötvenmillió halálát. levéltári . nagyapám? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Élvezem. ismertessék a határvonallal kapcsolatos véleményüket! KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (megkocogtatja a bronzot) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (leállítja a felvételt) Mi a probléma. mert az az üzlet. miután mindegyik delegátus leült. tetszik. (kalapáccsal üti a bronzot) Egyszer már szétvertük a pofáját a történelemhamisítónak. Eljutottak oda. 1919.és vízrajzi térképét. És ha nem értem. Kérem a küldött urakat. előbb elsétálnak az asztal előtt. RÉSZ A terem sötét. akik helyzetbe hozták. utoljára érkezik Tardieu. van némi fényben. Nagyapám! Bevonom a munkába. mint Wilson elnöknek. az elnök.II. felidézhető. Embereket tolnak ide. amelyen egyes városok piros körökkel meg vannak jelölve. kibernetikus. Ma. olyan. tolnak oda.

és ezt próbálja rendszerezni a történelemfilozófia. visszaemlékezések feldolgozására.. SEYMOUR: Az Amerikai Egyesült Államok küldöttsége a tárgyilagosság és az igazságosság érvényesülése érdekében. a nemzeti és az egyetemes.. fiam! Várom utasításaidat. bizonyos nyelveken. A nagy bűn itt követődött el Európával. gazdasági. amely megmérgezi és eltorzítja a jelent És ott.. hanem a lényegét. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Pontosan.elvileg Romániának a Szövetséges és Társult hatalmakkal kötött 1916-os titkos szerződésében előírt határvonal fönntartásának Edvard Benes által is javasolt álláspontjára helyezkedik. . KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Mert én már egyszer szétvertem egy történelemhamisítót. DE MARTINO: Az olasz küldöttség..anyagok. mert erre is csak az ember képes. a maga által szétvert Sztalin és rendszere is itt született. ahogy történtek. Eddig csak azt ismerték el. hogy Olaszország küldöttsége nem tett javaslatot erre a határvonalra vonatkozóan. szemben veled és kigombolta a nadrágod. Ez megmarad ezután is. Talán előre. vissza tudjuk idézni az eredeti állapotot. avagy egyszerűen az új nemzedékek fellépésével szükségszerűen megtörtént a történelemhamisítás. ugyanakkor nincs szándékában kifogást emelni egyéb – etnográfiai. amikor az öledben ült. Hitler Adolf ebből az igazságtalan megnyomorító békerendszerből fejlődött ki. Mert nem csak a szobrát verte szét. Ebből lesz a kollektív emlékezet. és az írók ezek alapján alkották meg hatalmas történelmi regényeiket. Ezzel leleplezzük és kizárjuk a történelemhamisítást.amely az éjszakát a Folies-Bergereben töltötte. hogy ezek a határmegvonási javaslatok milyen etnikai megoszlásra vezetnek. és ebben most én már nagyapámra is számítok. papírokat lapozgatva) Megállapítom. hogy a másik nagy diktátor. ahol a történettudomány eltévedt. hogy bebizonyítsam. Szétverjük a pofájukat! Aki magyar.. helyekhez kötötten százszázalékos pontossággal vissza tudjuk idézni a fontos eseményeket úgy. DR. a népek önrendelkezési joga nevében tisztelettel megkérdezi a bizottságot és az 1916-os szerződést fenntartó olasz küldöttséget. ahol abbahagyta. De magát én azért hoztam el. HARCHOW: (a saját jegyzőkönyve számára) . egy-egy nagy elmében való újraképzelésére volt utalva.. vagy a hatalom hamisításra kényszerítette. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Köszönöm. Most léptünk egyet. de azt is csak amúgy mellékesen. HARCHOW: A fekete bőrű konzumnővel nem ezen a nyelven beszéltél a páholyban. Bizonyos helyeken.. valamint stratégiai megfontolások eredményeként kialakuló megoldások figyelembe vétele ellen. Itt most ez történik: leleplezés. bizonyos épületekhez.. DE MARTINO: (az egész asztal nevet) . velünk tart! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (elindítja a felvételt) TARDIEU: (ott folytatja. és ezt a feltalálóknak se mondtam el.

akiről az estélyen a legtöbb szó esett? TARDIEU: Természetesen Benes Edvard volt az a férfi. hogy Románia és CsehSzlovákia között a vasúti. befektetők és sok szabad nő. statisztikai szakértők. Két nap kellett ahhoz is. Szatmárnémetiben 33 ezer magyarra ezer román jut. persze voltak ott mások is. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (széles karmozdulat) Ennyi. Az imént látott titkos értekezleten négy amerikai. lefedésében. de ilyen szemtelent és tolakodót egyet sem. egy félóra múlva már az egész küldöttség ezt szajkózza. Ez fizikai képtelenség. egyetértve Edvard Benes több memorandumban és határjavaslatban kifejtett véleményével. A báróné. monsieur Tardieu. hogy már minden küldött fejében el van döntve. a nagyapjának) A háborút is így nyerték meg. hol vacsorázott tegnap? TARDIEU: Nem sok magyart ismertem Párizsban. ebből következően kereskedelmi összeköttetés fontossága felülmúlja az etnikai szempontot. bomlasztó hátországi propagandával. Megmondaná. indít. romboló sajtója. hogy a kérdéses területet majdnem teljesen magyar népesség lakja. . egyébként egy bankelnök felesége. hogy Erdélyt mindenestül a románoknak kell adni? TARDIEU: Nem. akik most jogászkodnak. fiam. Leállunk. A hátország uszító. leveszi a fejgépet Tardieuról. Mit ad Isten. hogy ezek a Benes-elvek a békekonferencia nyüzsgésében. vagy amerikai érdekeltségű zsidó és Balfour angol külügyminiszter elhatározta.LEPPER: A brit birodalom küldöttsége elismeri. szabad kérdeznem. ki volt az a férfiú. csak a koporsó marad fényben) Sajnos ezt nem fogja érteni a közönség. etnográfusok. Hogy lehet ezt elképzelni? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Sehogy. ahol a sajtó nagy részben zsidó volt. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Köszönöm. hogy Magyarország durva feldarabolását Benesre tolják. együtt a népre zuhanó nélkülözések özönével belülről vágta szét a nemzeteket. messziről érkezett. akik most határmegvonó szakemberek. nem is mindig kifogástalan modorú emberek. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ezt tehát csak úgy lehet elképzelni. Alkuszok. nagyobb halak és tőkések. elsősorban a magyart. seftjében már eleve benne voltak. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (leállítja a felvételt. amely aztán kijutott a frontra is. Vannak lassú észjárású munkatársak is. hogy az üzemen a rossz hír minden műszakban szétfusson. és a békekonferencia majdnem száz közreműködőjét látta vendégül. minden fejben még nincs eldöntve. Ennek ellenére az angol küldöttségnek az a véleménye. az leül a helyére. akik mindannyian valami kisebb pozíciót töltenek be a konferencián. (sötétbe borít mindent. Mint a New York-i utca tülekedésében Trockij ajnározása. elnök úr! Megmondaná azt is. Trockij a Miénk! Trockij a világ ura! (karmozdulat. Tardieu fejgépet kap) Monsieur Tardieu. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ön Singer báróné estélyén vett részt. gyomorfordító tülekedésében.

az elföldelés. és ezért egyszerre nem ment ki belőlem teljesen a lélek. Arccal a föld felé fordítva.. DE MARTINO: (folytatja hozzászólását) Egyetértve Sir Eyre Crowe brit delegátusvezetővel.. mert még nehéz voltam. hogy olyan döntés szülessen. Éreztem azt is.. következésképp ingatag és veszélyes helyzetet teremt Közép-Európában. az orvos is megállapította a halál beálltát.. De valami más is kell legyen. Közben nyögnek és káromkodnak. a hóhér kitekerte a kötél által már úgy. képzeld el. Kérését teljesítem. ahogy kirántott nyakamat. honnan. mintha érezném itt magamon ezeket a drótokat aztán még egyszer körülkötnek. S tolják rám a földet. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ez igaz. Az olasz küldöttség megfeszített munkát végez hetek óta. és Nitti külügyminiszter úr jóváhagyásával egy kis kikapcsolódást engedélyeztünk magunknak. És később is. akiket itt most . HARCHOW: Tudomásul vettem. TARDIEU: Megértem önt. De Martino úr. a küldöttek gúnyosan mosolyognak) Elnök úr. DE MARTINO: . Aztán csak azt éreztem. Főhadnagy úr. amely ellentétes a nemzeti elvvel. Miféle szolgaösztön mozgatja itt a brit birodalom. csak azt nem tudom. ugyanakkor óvakodni kell attól. elnök úr. Ez is itt kezdődött. és felhajítanak egy Csepel platójára. Rövid és vastag a nyakam. HARCHOW: (inkább csak a koporsó irányában) . HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (miközben megvilágítódik De Martino feje és a többiek árnyékba borulnak) Nem gondolja. hogy belöknek egy megásott gödörbe. Félelmetes! Ki az a Benes? . KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Amikor Bogár. Meghaltam... mindig is vastagnyakú kálvinista voltam. meg is feszítettem. nagyapám! (ismét elindítja a felvételt) DE MARTINO: (fénybe kerül a tárgyalóasztal. hogy az 1848-49-es elbukott magyar szabadságharc katonáinak. bár a siralomházban sokat leadtam..amely az utolsó töltényét is kilőtte a mulató szeparéjában. ha a főhadnagy úr megjegyzése a lokál meglátogatásáról nem kerülne bele a jegyzőkönyvbe. szeretném.KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Tiszának földet kellett volna osztania. a mulatóhelyre való utalás kimarad a jegyzőkönyvből. én mégis mindent láttam. Türr Istvánnak és társainak vitéz részvétele Garibaldi seregében több kiállást is megérdemelne? DE MARTINO: Dehogyisnem. félmunkát végzett a piszok. Talán egy kicsit följebbről. egy nemzetet akartak elföldelni. Olaszország szomszédságában. Akkor sötétült el előttem minden. hogy smasszerok zsákba dugnak és drótokba csavarnak – most is. Olaszország képviselete.. a világbirodalom küldöttét? Egy Sir Eyre Crowe Benesre hivatkozik. Aztán pedig döngölik.a román Erdély és a csehszlovák állam közötti összeköttetést célszerűnek találja. arccal a pokol felé. Minden együttérzésem a magyaroké. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Maga mindent ért.

ilyesmi. sem mulatóban töltött éjszakák után. hajlandó ehhez az állásponthoz csatlakozni? DR. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Kik? A franciák? DE MARTINO: (legyint. és jóváhagyásuk után kimondja) Egyetértünk. (A fejgép kialszik. Az biztos. Szatmárnémeti a románoké. DE MARTINO: (ránéz az olasz küldöttség több tagjára. SEYMOUR: Az amerikai küldöttség tisztában van a közlekedési kérdések fontosságával. hogy a magyarok iránti rokonszenv halvány kinyilvánítása a végső határ. Senki. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Hány román katonája volt Garibaldinak? DE MARTINO: Ne nevettesse ki magát! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Miért? Rokon nép. Miniszterelnököm szigorú utasítása. Szatmárnémeti. semmilyen magánjellegű körülmények között. Nagyvárad. hadseregünk hitelekből van fenntartva. Arad. Erdély és Cseh-Szlovákia között a vasúti összeköttetést biztosítani kell. Neki is parancsolnak. A közlekedés kérdése különösen nagy jelentőséggel bír Szatmárnémeti és Nagyvárad . hogy ezt a germánokkal való összekötöttséget ebben a körben most tagadnunk kell. DE MARTINO: Többet nem mondhatok. Mi lényegében Németország természetes szövetségesei volnánk. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: A nagy szláv hódítás támogatása a német erő ellenében? DE MARTINO: A német erő bennünket nem fenyeget. se újabbak előtt nincs felmentve az egyértelmű állásfoglalás alól. akik viszont lassanként átvették őseink latin jogrendszerét. a tárgyalóasztal megvilágítódik) TARDIEU: Ez nem éppen egyetértés. olasz szövetségesünktől feszesebb kiállást várok el. TARDIEU: Megállapítom az angol. gróf Vincire. Temesvár Romániáé. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (suttogva) Verd szét a pofájukat! TARDIEU: Kérdezem az amerikai küldöttséget. mintha valami trágárságot mondana) Még az angolok fölött is lóg valami. Máramarossziget. a francia és az olasz küldöttségek egyetértését Erdély északi határának kérdésében. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Pénzügyi függőség? DE MARTINO: Részben az. nemde? És cseh? Légiós.mint a böllérek feldarabolunk. a klasszikus műveltségünket. . hiszen Rómát az akkor már keresztény germánok hódították meg.

jöttek a földig érő köpenyekben. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem baj. SEYMOUR: Cseh-Szlovákia és Erdély. de már nem értik a világot. DR. Hajlandó azonban Szatmárnémeti és az onnan északi irányba kiinduló vasútvonal kérdését megvitatni. mindjárt eltörülte a történelmét. a falakon szentképek. a tájat nézi vagy memorandumot szerkeszt? (Harchow nevet) DR. lötyögő fegyverekkel. Ahogy betette a lábát valahová. a szobákban szekrények vannak. továbbá Cseh-Szlovákia és a most megalakuló Szerb–horvát–Szlovén királyság közötti vasúti összeköttetés létfontosságú mindhárom állam számára. ha ez a teljesen jelentéktelen egyvágányú vasút mind déli. SIR EYRE CROWE: Ne tartson itt nekünk tanórát! Én részt vehettem még a teheráni konferencián. Szatmárnémetibe is. Dr. és végül Berlinbe is. kirgiz katonák. Méghozzá győztesen. Amerika szövetségeseként. és megerőszakolták a magyar nőket.térségében. amely értelmes embereket ekkora értelmetlenség fölötti szemhunyásra késztet? TARDIEU: Ne válaszoljon. És mit ad Isten. börtönnel. mint korábban Napóleon ellen. észre sem vették a színmagyar Szatmárnémetit. Internálással. nem válaszolok. Csodálkoznak. hogy az ellenfél országaiban háttérerőik megindították a bomlasztás gépezetét. Kazah. Mit gondol. akik azt sem tudják. mert első nincs rajta. majd válaszol önök helyett a történelem. akasztófával és otthon Gulág szigetcsoporttal. De győztek. de ezen nem lehet csodálkozni. szénnel és hadianyaggal. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Van épeszű ember. amelyet most fejnek meg bankáraik számára. Sztalin tudta ezt. az erősen elzsidósodott . de Roosevelt elnök csodálta. mindazonáltal az amerikai küldöttség nem szeretne annyi magyar területet elvenni. amikor önök közül többen már nem is élnek. És sok ázsiai halott árán. de roppant emberáldozat árán. olvasni fog. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Amerika pózol. hogy ahová csak beteszik a lábukat. Huszonöt év múlva. Győztesen. hogy ezen a sovány. hanem komoly harcban győztek. mások meg még élnek. ott mindenki burzsuj. a nemezcsizmásak. és ezzel sérül a népek önrendelkezési joga? Meglehet. A történelmet nem lehet utólag megváltoztatni. egyvágányú vidéki vonalon államok közötti kereskedelmi szállítást le lehet bonyolítani? Egyáltalán volt valaha és lesz-e valaha ilyen irányú áramlás a Felvidék és a szerbeknek adott Délvidék között? Mi az a titkos háttérerő. dunyhák és van mit enni. tatárok. csecsen. Seymour. Özönlöttek Sztalin seregei. mint önök ebben az első háborúban. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem bizony. egyedül csak Benes Edvard fog utazgatni ezen a vonalon és másodosztályon. mint amennyivel az angol határvonal tervezet számol. amerikai acéllal. (az amerikai fejgépet kap) Még akkor is. Sztalin tekintélyt parancsoló ember volt. Seymour. mind északi részén színmagyar területen halad. Winston tartott tőle. Húszmillió felesleges szláv halott. kétségtelenül volt benne bizonyos bizalmatlanság. takarók. mert Winston kedvelt engem. uraim. Dr. És nem úgy győztek. Nagyváradra is. benyomul majd ide egy ázsiai horda. de Bécsbe is. SEYMOUR: Értettem. aki el tudja képzelni. hol járnak.

Benes két év múlva örülhetett. csak azt kértem. hogy kivégezzenek. TARDIEU: Meddig kell ezt nekem hallgatnom? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (ügyet sem vet rá) Övék lett a Duna és a Tisza.. hamis humanizmus. én most nem volnék itt. röhögő. Látják.. Mindent neki köszönhetek. hamis legenda. Mert ők a humanisták.f. mielőtt a felszabadítók megérkeztek volna. s az üres városban a cseh humanisták levetkőztették anyaszült meztelenre a prágai német nőket. és vele Európát. de ez nem tartozik rájuk. (a küldöttek megmerevednek. Végighajtották a nőket Prága utcáin. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Rendben van. Holott a cseh Európa legkegyetlenebb népe. Férfi meg sem érinthette. Megígértél nekem valamit.. (bezáró karmozdulat) Leállunk. és megtelt a város röhögő humanistákkal. asszonyokat. amelynek fontosságát Edvard Benes állapította meg? Sztalin csapatai Berlin előtt Prágát is elfoglalták. de mire beérkeztek volna. gyűlölettel teljes cseh humanista köpködések közepette. mennyire fontos ez a Magyarországot feldaraboló vasútvonal. engem szeret a Jóisten. nagymamákat. Benes megint éberebb volt és a cseh felszabadulás megint ki lett kiáltva. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (felszakad belőle. birtokba vették Cseh-Szlovákiát. Erdélyt. hogy Hitler három hét alatt legázolta őket a belga határtól a Pireneusokig. A cseh köztársaságot mindig a vákuumban kiáltják ki. Meg sem botlottak benne. Ismét az emigráns kormány lett a hivatalos cseh kormány. Átlépték. kisfiam. És aztán lett belőle egy hősi ellenállás hamis története. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ne higgye. kommunista besúgó volt? Így bizony. sír. férjhez ment? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ha ő nem lett volna. . Mintha ők űzték volna ki a németeket harcban Prágából. lányokat. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Fiam. csak az ellenállás óriásira felfújt meséjéül tudták ellensúlyozni. Hamis történelem. és végül Berlint. Tudják önök. ha úgy adódik. könnyeit törölgeti) Ó. A tényt. Hiába szegődött moszkvai tartózkodása idején a szovjet titkosszolgálat besúgójának. hogy akire most esküsznek. (Mindent sötétbe borít. hogy tisztességes emberrel nevelje fel a fiam.) De Sztalinnak Benes se kellett. szoborszerűen előre néznek) KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Megrendültek.kultúrájú Nagyváradot és Aradot összekötő vasútvonalat. Miként Franciaországban is.. TARDIEU: Meddig kell ezt nekem hallgatnom? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (m. bár hagyta. hogy az életét meghagyta Joszif Visszarionovics Sztalin. gúnyolódó. Soha nem ment férjhez. csak ők ketten és a koporsó előtere világos) KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nagyanyád? Később. a szentem! Tudod. az édes! Ó. ahogy Benes memorandumaiban minden második mondatban hangsúlyozza. tisztelt békekonferencia. nem tudnak. (leül) Fáradok. Pedig a siralomházban felszabadítottam.

megszűnik a világ. eszes kölyök volt. megcsókolja) Ó. mindig gyere. mint nagyanyám. (leborul. aki olyanféle volt. forog vele. de tanulni nem engedték. a tomporod! Az öled. Bizony. az édes öled! Ó.. édesem. beszervezték. A . megtörték. Nem lehet. Megtörték. Tudod. fiam. nyilvánvalóan több ismerete van a bolsevizmus jellegét illetően is. őt nem lehetne? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem lehet. Nem is értené. hiszen tudta. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ó. hátát a koporsónak veti) Nincs még egy ilyen szerencsés ember a földön. de elfogadom a választ. de gyönyörű vagy. (feltérdel.HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem úgy adódott. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Egész életében nagyapám terhét cipelte. Istenem mit nem adnék. A kivégzett fia beszervezett feljelentő. Lehet. Seymour! Ön a jegyzőkönyvek tanúsága szerint korábban azt mondta. amikor jött a változás. leül a koporsó elé. édesem! Sose eressz el! (maga fölé emeli.. Ó. Él. hogy elvették az életét. Hallod a zümmögést? (ráborul. Ő él. és a békekonferencia legfelső tanácsában is mindenki. a kivégzett fia. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: A kis apródom. de csodálatos a melled! (két markába fogja a mellét. hogy leleplezik.. a szád. a szemed. aránylag fiatalon. Te. Pedig nem hiszem. add magad! Ó. megijedt. (hallgatnak) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Sajnos nem volt mindenki ilyen szerencsés. mondta. majd feláll és felhúzza a nőt is. nyakát csókolja) Soha ne eresszed el a nyakam! Ha a nyakamba akasztod magad. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Igaz. gyere. gyere. A gazemberek! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Most megkezdem a számonkérést! (a szokott mozdulattal indít) Dr.. TARDIEU: Ezzel a békekonferencia elnöke. táncol. Clemenceau miniszterelnök és hadügyminiszter is egyetért.. „a kivégzettet nem lehet felcserélni". belép neki. Istenem. Számára az ura él. és mellette a karján feküdne a mátkája) Édes! Senki sincs itt. kérj engem. úgy táncol vele) Ó. annak ellenére.. hogy imádkozott. Tőle nem lehetett elvenni. Pedig tehetsége volt. mintha a fűbe borulna. Ezt nem bírná ki. csókolja) A melled. a drága. egyetlenem! (visszamegy. A szád. hogy Erdély jellegét tekintve román. el is vált anyámtól. nem Önt kérdeztem. hogy ártott volna valakinek. aki nyilván sok amerikai államtitokba is be van avatva. Naponta beszélgetett nagyapámmal. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (kimászik) Mit nem adnék a mátkacsókjaiért! A mátkaságunk volt a legszebb az életemben. Mert él. Gyanús körülmények között halt meg. kihez ment hozzá. de szeretlek. Apám. Azért intéztem kérdésem az amerikai küldötthöz.. alkoholista lett. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: A fiam? A te apád. mert neki mint az amerikai küldöttség figyelemre méltó tagjának. meg ügyes is. mintha imádkoznék. Az ellenforradalmár fia. megdönti. Erdély jellegét tekintve román.. amikor már felnőttem és megértettem. fiam. csak az erdő zümmög.

Ez elviselhetetlen. SEYMOUR: Mely utcákra gondol? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: A Wall Street szűkebb utcáira. Seymour. De látták. Meg tudná mondani. hogy két évvel ezelőtt. hogy én.bolsevizmus milyen jellegű? Hol alakult ki. azaz Bronstein Leónak. Igaz ez? DR. Akkor az mindössze egy jelképes tisztség volt. a hadsereg főparancsnokát tartotta a forradalom mozgatójának. hogy ezek a pénzemberek irányítanak mindenkit. akik később oly áldásos hatással voltak Wilson elnökre. mennyi pénzt adtak huzamos amerikai tartózkodása idején ugyan-azok a bankárok. New Yorkban és általában az Államokban is így látták ezt? Utalok mai. tudok mindent. mert Angliában azért még van valami rendszer és fegyelem. ismét megmerevednek. és mi a meghatározó tartalma? DR. persze ő nem látott. Ön ismeri . elnökömtől. a mozdulatok félbemaradtuk) KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Mi történt velük? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Őket arra a találkozóra nem hívták meg. meg vannak rémülve. ki lett az első államelnök? SIR EYRE CROWE: Közömbös. hogy itt van a New York-i Rothschild. korábbi találkozásunkra is. És a pénzből a rövid úton eltűnik valamennyi. amelyen az imént találkoztam az amerikaival. Dr. az orosz bolsevizmus és a vörös hadsereg kétségtelen vezetőjének? Mennyit és miért? Amerikában. Balfour angol külügyminiszter pedig azonnal tájékoztatta az övéit. Született antibolsevista vagyok. ön rendkívül tájékozott. tisztelt doktor Seymour? (ráförmed Seymourra) Ön látta ezt a magyar pasast? Nem érzi úgy. pénzváltókból kifutófiúk szaladnak át a szomszéd bankba az átutalt pénzekkel. TARDIEU: Milyen találkozásra. Trockij. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ezt értem. Dr. a főhatalom Lenin kezében összpontosult. ahol a bankházakból. hogy valami nagy dolog készül. aki látott… Legszívesebben kinyírnák. hogy a bizottságot tájékoztatnia kellene? DE MARTINO: Példátlan! (döbbent csend az asztalnál. (indít) Dr. kis biztosítókból. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Megkérdezem öntől.. amikor az orosz bolsevikok puccsal átvették a hatalmat. én azonban azt szeretném tudni. SEYMOUR: Visszautasítom a kérdést. SIR EYRE CROWE: A bolsevizmus jellegét tekintve természetesen orosz HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Sir. 1917-ben. akit ők nem látnak. Tudják. Schiff és Baruch.. Seymour! New Yorkban az utca népe inkább Leo Trockijt. Wilson elnök úrtól a népek önrendelkezési jogának képviseletére. Ők kis pontok ahhoz. találkoztam az amerikaival. ez rendben is van. a demokrácia érvényesítésére kaptam felhatalmazást. Mindenki arról suttog a konferencián. Seymour. hogy kimaradtak valamiből. és akkor kiderül. félelmetes számukra.

hol vad. eredetileg valamilyen szláv keveréknyelvet beszélő nép adna jelleget egy európai .ezeket az utcákat.? DR. mister! Vagy netán árulással kell szembesülnie a bizottságnak? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Tehát. Ha önök egyöntetűen nem álltak volna ki amellett. De délben mind lent tolongnak az Ötödik Sugárúton. és amikor nem varrják a fehérneműt a fehérnemű-készítő varrodában.Rosenfeldnek hívtak. akkor én most nem firtatnám az orosz bolsevizmus jellegét. hogy Erdély jellegét tekintve román. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És a második? DR. folytatja. Vagy a Broadway környékére és az Ötödik sugarút tájékára. mikor. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Akit. akik röviddel előbb érkeztek valahonnan Long Islandre. SEYMOUR: Isten bizony nem tudom.. Most végük. (mintha nem is hallotta volna Tardieu szavait. Így van ez. suttogva) Ezt akartam. és Trockijról beszélnek. minek adott jelleget az ormótlan tömeg? Tardieu úr! Öntől kérdezem. hol jámbor. mert itt kitört a magyar kommün! Ég a ház.. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Csak azt tudja. Harchow pedig telefonál) Egy csak magának élő és egyes-egyedül pópáira hallgató. akik vérrel és karddal és diplomáciával megvédték gyönyörű államukat. ezek a férfiak lent tolonganak az Ötödik Sugárúton. elképesztő sűrűségben. ahol a töménytelen sok varroda dolgozik a magas házak felső emeletein. ami számukra megszokott és természetes. és állandóan pénzt és eszméket cserélnek. ki volt az orosz jellegű bolsevista állam első elnöke? DR. SEYMOUR: Szverdlov. mert a falvakat és a nagy hegyek többségét egy írni-olvasni nem tudó pásztornép tölti meg. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (a koporsóhoz megy. Harchow! Újra hívja Clemenceau-t! Kérem fáradjon ide. Hol. SEYMOUR: . melyeket a szőrmekészítők szakszervezete ural. Mikor határozta meg egy történelmi nemzet jellegét az ormótlan tömeg? Erdély magyar jellegét protestáns és katolikus magyar fejedelmei határozták meg. sokan a hazatérést latolgatják. Kisegítem: Joshua Szolomon Mojsevics. és munkásai mind sötétruhás idegenek.. Napóleon vagy a guillotine előtt őrjöngő csőcselék? TARDIEU: Tőlem ne kérdezzen.. mert én önnek nem válaszolok. SEYMOUR: (megadja magát) Erre gondolok. és a szőrmekészítők műhelyeiben. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Akit? DR. Seymour úr? Erre gondol? DR. hogy Erdély román jellegű pusztán azért. Az ingmellkészítők szakszervezete a bolsevistákat dicsőíti. TARDIEU: (ordít) De ne tegye ezt. SEYMOUR: Kamenyev.

alkukkal és bölcsességgel. nem kell aláírni semmit. amelyet különben is minduntalan megszegnek. TARDIEU: De hát. Erdély minden fejedelme törzsökös magyar volt. hogy ez 1919. Közben századról századra fokozódott a román beáramlás. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (a Kivégzett Forradalmárnak) Csavartam rajtuk egyet. És ez véletlenül egybe esik Trockij Leó tündöklésével. Az nem? A románok egyetlen egyszer adtak fejedelmet Erdélynek. az Árpád-házig visszavezethető családfákkal. és már annyira kifosztották. . (bejön Clemenceau. február 17-ére vonatkozik. egy hang. február 17-ét írunk! DE MARTINO: (magának) Clemenceau szenilis. Ezt fejtsék meg nekem! TARDIEU: Ausztria-Magyarország elvesztette a világháborút. akinek a háta mögött áll valaki. TARDIEU: EZ képtelenség. de aztán kiverték. az asztaltól mindannyian felállnak) CLEMENCEAU: (keményen) Nem tudom. Valószínűleg magyar. kicsit hangos lettem CLEMENCEAU: (ebből meghall valamit) Mi az. majd Szverdlovot teszik. amelyik kimondja. míg Wilson elnök remek terve a népek önrendelkezéséről fel nem húzta a sorompót az államalkotó magyarok önrendelkezésének elsöprése előtt. bocsánat. miniszterelnök úr. az orosz népnek. Egy magyar államot. miniszterelnök úr. Tardieu úr. egészén addig. Itt tartózkodik egy hívatlan vendég. de semmit nem határozott meg. De bátorkodom megjegyezni. amelynek a brit delegátus szerint a bolsevizmusa orosz. hogy nem kap önrendelkezést az a nép. (Tardieu-nak és a többinek) Ha a békekonferencia elnöke mondja. a török ellen a Habsburgokkal szövetkeztek. Most megfogtam őket.történelmet író fejedelemségnek? De a bolsevizmusnak nem az ad jelleget. egy szellem. Egyébként tényleg szenilis. értik? Karddal. Tardieu úr. török instrukcióra és segítséggel betört Erdélybe. amelyiknek az élére előbb Kamenyevet. hogy Oroszország első két elnöke kicsoda. hazamehetünk. És az sem. miért kellett ennek a baljós szellemjárásnak a feltárásával augusztus nyolcadikáig várni. politikával. van most orosz önrendelkezése? Trockij ad önrendelkezést az orosz népnek? SIR EYRE CROWE: Ott most polgárháború dúl. amikor a románok bevonultak Budapestre. hogy kénytelenek vagyunk újragondolni a velük való szövetséget. és egy rövid ideig uralkodni próbált. amikor Mihail Viteazul. Nagyszerű. de fenntartottak egy magyar államot. Ezért voltam bátor idehívni. amelyik veszít. ki van itt? TARDIEU: EZ az. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ez igaz. Vagy ön szerint. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (Borzasztóan élvezi) Bocsánat. De Trockij is! Csak az a baj. s ezek a protestáns és katolikus fejedelmek vallásszabadságot teremtettek és a Habsburgok ellen a törökkel. akkor augusztus nyolcadika van. hogy Wilson elnök 14 pontja között nem találom azt.

miniszterelnök úr? CLEMENCEAU: Teljesen mindegy. Mert nem tudok zsoldot fizetni. mert a francia köztársaság pontosan annyira ki van merülve anyagilag. akkor természetesen nincs is értelme. rá leszünk kényszerülve. CLEMENCEAU: Ne lovagoljon ezen! Harchow főhadnagy! Hanyadika van? HARCHOW: Egyidejűleg van február 17-e és augusztus hetedike. hogy még ennél is messzebb menjünk. hogy nem támogatom azt. helyesli. majd 8-i üléséről jöttem ide. amikor arcátlanul kihívást intézett a szövetségesekhez. Ráadásul ez a világnak abban a felében keletkezne. Ő is. TARDIEU: Tudja. Nem tudom. akiket legyőztünk. támogattam az ön álláspontját. Hetedikén megállapítottam. jelen voltam. Azzal vágtam vissza: a jelenlegi helyzet elé Románia állított bennünket. a hatással. de most még csak február 17-e van. Nem áltathatjuk tehát magunkat a következmények felől. amit ez Európában ki fog váltani. amely komoly politikai feszültségekkel terhes. amelyek súlyosak lehetnek. ami ritkán történik meg velem a francia kormány ülésein. ki áll a hátuk mögött. miért és azt sem. az első repedés tömörülésünkön. (magának) Fogok én állást foglalni ilyen kényes kérdésben? CLEMENCEAU: Tehát Balfour azt mondta. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (összeüti a bronzot) És akkor nem kapja meg Erdélyt? . valamint augusztus nyolcadika. amennyire tudtam. ahol kénytelen voltam megállapítani a következőket. hogy Romániát tengeri blokáddal fenyegessük meg azért. hogy összeütközésbe kerül a szövetségesekkel. Balfour brit külügyminiszter akkor azt mondta. De már most tisztában kell lennünk a következményekkel. Ezt képtelenség elviselni. legszívesebben itthagynám az ülést. mert megszegte szövetségesi kötelezettségeit. kinek válaszolt.CLEMENCEAU: Ne lovagoljunk ezen! Én a Legfelsőbb Tanács augusztus 7-i. Ez itt a békekonferencia. (ordít) Mert nincs egy vasam se. kihez beszél. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: És miért nem tartott ki a Romániát elítélő álláspontja mellett? CLEMENCEAU: Kitartottam. (Clemenceau fejgépet kap) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Balfour tehát tompítani igyekezett az ön románok iránti indulatát? CLEMENCEAU: Mindig azt teszi. Figyelmeztessük Romániát. hogy ne fenyegessük Romániát tengeri blokáddal. ami felszínre kerül. Ha a brit hajóhad nem vonul fel. Ez lenne ugyanis az első szövetségesek közti torzsalkodás. mint a németek. Pichon külügyminiszterem is. Rá vagyok utalva a pénzembereimre. idézem: félek. hogy felmondjuk vele a szövetséget. TARDIEU: Augusztus hetedikén? Igen. kaptam egy értelmes kérdést.

a technikailag legjobban felszerelt kirendeltség miért nem továbbította azonnal a román kormánynak küldött szigorú táviratomat. jószágot. amelyet én. Clemenceau úgy tesz. de mindenki hallja. a békekonferencia elnöke küldöttem a magyar kormánynak. és küldenek azonnal Romániába. – amelyek szégyent hoznak egy. az amerikai tiszt csak hímezett-hámozott. de nem teljesen biztos benne. ahelyett hogy jól valagba rúgná a román kollégát! Hát megnyertem én ezt a háborút? A románok továbbra is olyan tetteket követnek el – írja továbbá Gorion tábornok. de mindent meg tudnak akadályozni. hogy Holban román tábornok nem engedélyezte annak a táviratnak a sajtóban való közzétételét. az antanttal társult hatalom becsületére. Ezen sopánkodik az én saját tábornokom. ez a magyar mindig ilyeneket kérdez. vasúti gördülőanyagot rekvirálnak. hogy Románia összeütközésbe keveredik velünk. Ha nem kötelezik haladéktalanul a románokat Budapest kiürítésére és magyarországi fosztogató akcióik befejezésére. nagyapám. szemben a bizottsággal): A románok közölték a fennálló magyar Friedrich vezette kormánnyal. Kinek dolgozik a francia külügyminiszter? Kinek? Felháborító! CLEMENCEAU: A szabadkőművesek semmit nem tudnak megcsinálni. Ha nem vigyázunk. Megállapítottam azt is.HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Várjon csak. sok kárt okoz még az ügynek (egy pisztolyt vesz elő a fiókjából) . CLEMENCEAU: És akkor erre Pichon megint előáll a félelmeivel: jobb volna a szövetség felbomlását nem említeni. De háborúban ezt félre kéne tenni. hogy az ő bécsi kirendeltségük. Mellesleg. át fognak kelni a Dunán. a békekonferencia elnöke? CLEMENCEAU: Azt. valakiket. úgy a magyaroknak az antant jóakaratába vetett bizalmuk minden bizonnyal szertefoszlik. hogy az hol áll) Pichon gyakran nem a saját véleményét mondja. Hát mi van itt? Ez a francia győzelem eredménye? Ezért estek el százezrek? HARCHOW: (saját feljegyzése számára. élelmiszert.. mezőgazdasági felszerelést. elnök úr. Késlekedését technikai akadályokkal indokolta. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: S mit válaszolt erre ön. Az értelmetlen blokád és a vasútvonalakban végrehajtott pusztítások következtében Budapestet az éhezés réme fenyegeti. Ártatlan személyeket durván bántalmaznak. hanem képvisel valamit. (közvetlenül és egyedül Hatodik Koporsó Apródjának magyaráz. amikor kérdőre vontam amerikai szövetségesünket. és csak annyit felróni. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Miért fél Ön ettől a Pichontól? Kinek dolgozik ez a Pichon? DR SEYMOUR: Hát. ez az. hogy pillanatnyilag a Legfelsőbb Tanács semmit sem tehet. (megint mindenkinek) Gorion tábornoktól viszont a következő táviratot kaptam (most már fejgép nélkül.. Szabadkőműves. mintha nem hallaná) Ez egy fecsegő vénember lett. hogy mivel a magyarok nem fogadták el az ő saját román fegyverszüneti feltételeiket.

de a Kivégzett Forradalmár elteszi az öngyújtót. kedélyesen) Hol vannak a fogai? CLEMENCEAU: (megtömte a pipáját. a pipáját és tömi) Most magam sem tudom. Kérem. CLEMENCEAU: Köszönöm.. . A románok ugyanis felettébb kihívó módon viselkednek a szövetséges tábornokokkal. Balfour erre azt mondta. de nem talál) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Adjon neki tüzet. milyen időben vagyok és hol. Lehet. elrévülten tömi a pipáját. hogy hol lehet az. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (egy vállvonással beül a koporsó végébe) Nincs itt semmi hézag.. és lépked a hol felrepülő. (az öngyújtót dobálgatja. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (nagy. és Clemenceau pipája elé tartja) CLEMENCEAU: (megfogja az öngyújtót. hol eltűnő öngyújtó irányába. pedig már meg van tömve. fiam. ki kellett volna szednem a golyókat a pisztolyból. aki dobálja) Ha jobbkezes a láthatatlan ember. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (Harchowot figyeli) HARCHOW: (most kibiztosítja. én nem dohányzom. Buxton tábornok pedig arról értesített Budapestről. Clemenceau fáradtan leül. adjanak nekem egy széket! (Harchow egy üres széket elvesz az asztaltól és alá teszi. de nyertesek nem. nagyapám! A gép nincs felkészülve őszinte beszédre. Hol vagyok? (sóhajt) Az őseim hugenották voltak. pöfékel) Nicsak. elővesz. a "Tigris"?! KIVÉGZETT FORRADALMÁR (még nem fogja fel. de valahogy megúszták a katolikus vérfürdőt. élvezi) Tüzet tudok adni. Csak a pénzemberek nyertek. hogy a szövetséges tábornokok csak nagy nehézségek árán tudják elkerülni a kellemetlen összetűzéseket a román tábornokokkal. És a koporsó is.. hogy a románok késlekedése szándékos. De hát ki számíthatott erre? Éppen Clemenceau. meggyújtja. Harchow visszaül a fülkébe) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Baj van. hogy a románok megkapták a táviratomat. kijön a fülkéből.CLEMENCEAU: Augusztus 11-én még semmi jele nem volt. mi lesz a következménye ennek az őszinteségi rohamnak.. Megpróbálja elképzelni. CLEMENCEAU: (folytatja elmélkedését magának és a bizottságnak) Minden felbomlott. hogy lelepleződünk. de magam rágyújtani nem tudok. Nem tudom. Győztesek vagyunk. akkor az elkapott öngyújtótól tizenöt. gyufát keres zsebeiben. közben a pisztoly is a kezében van. (Céloz. húsz centire lehet a szíve.) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (magának) Sajnos nem néztem meg a fiókját alaposan. játszik vele. a család ma mar katolikus (lassan. kovás réz öngyújtót vesz elő overallja zsebéből. ez érdekes. Ki tartja nekem ezt az öngyújtót? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Én. nagyapám.

de ki vagyunk szolgáltatva azoknak. végül rátalál a dallamra. és eldöntötték – a maguk javára. CLEMENCEAU: Ja. nagy. CLEMENCEAU: (kiüríti a szívott pipát. és vesz magának egy széket az asztaltól.. de nem fekszik vissza. keresi a célt az öngyújtó mellett." HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (kifele csak annak a kamerának amelynek a helyét csak ő tudja. harcba boldog jövőért megyünk. hogy ha úgy adódik. eljön Clemenceau-tól. mert mindig változik a helyzet) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Valami olyasmi. Egy miniszterelnök őszintén kitárulkozik. azt. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (nagyon jól érzi magát. mert ő írta alá a békeszerződést. ha egy politikus őszinte? Erre a jövőben fel kell készülni. leül Clemenceau mellé. Mindig ez történik. majd megunja ezt a helyzetet. egészen előre jőve. TARDIEU: (a bizottságnak) Akármit mond is. mögött. de nem találja) Félek. de nem mer lőni. hanem dúdolva körbejár a teremben. Mert ott a pénz. (töm) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nagyapám! Adjon neki tüzet újra. HARCHOW: Ez már sok. az iparvidék egy részét. öreg komám! Érdekes a dumád. Legalább valami sziluettet látnék. hogy nagyapja se Hallja) Clemenceau-t nem lőheti le. megkaptuk Elzászt. hogy harcba boldog jövőért megyünk. majd csak eltalál valakit. másik dohányzacskót vesz elő. nem szabad innen . hogy én... ismét tüzet ad) CLEMENCEAU: Ki van itt megint? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Mondom. Francia? (odamegy. emlékszem." Hogy is van tovább. HARCHOW: (közelebb lép. Felhívom Baruchot. és olyat nem tehet ami nem történt meg. Nagyapámban nem tud kárt tenni. Strasbourgot. hogy a Tigrist lövöm le. a kis parazsat eltapossa. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (maga is próbálgatja) „Bárhol is van hazája. De a zavar amit okoztam neki. és leheveredik elé) Mesélj még. elismerem. köszönöm. fiam. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Szívesen. mert úgy látszik. fiam? HARCHOW: (lépked utána. hogy a helyzet is rendkívüli. nem tudod. előfordulhat ebben a felfordult világban. Mentségem. abból tömi) Nem ízlik ez a dohány. (visszamegy a felvételbe) KIVÉGZETT FORRADALMÁR: (leteszi az öngyújtót a koporsó belső peremére. illatosabbra gyújtok. lelőhetem-e.Revansot vettünk. a béke. Rokonszenves nekem ez az öreg. céloz. és dobálgatja az öngyújtót. akik tizenhétben léptek be a világháborúba. amely feldereng ifjúságából) „Egy a jelszónk. amit mondott.

Mit döntöttetek le? Milyen szobrot? Miért kell egy szobrot ledönteni? Nem volt szép? Hogy hazudsz. hogy kiesnek az időből. . CLEMENCEAU: A románok végeztek ki? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Á. Valami történhetett vele. ahol sejti) Ki vagy te. mint te. az biztos. Idős emberekkel előfordul. Ez képtelenség.kivinni. a hatodikban. CLEMENCEAU: Borzasztó.. Nem tudsz jól franciául? Lesz. amikor semmit sem értesz. meg azért. Én a Sztalin-szobor ledöntése miatt lettem kivégezve. és drótokba csavartak és ledöngölték a földet rajtam. Magyar vagyok. valamit elkövettek a személyiségével szemben. augusztus 8-án. hogy volt. a magyarok szovjet parancsra. CLEMENCEAU: Most szeretném látni a szemedet. hogy pontot tegyek a vita végére. És miért? Gyilkoltatok? Bankot raboltatok? Zsidó pogromot rendeztetek? Kicsit sokat zsidózol. ami 56-ban történt. CLEMENCEAU: Akkor te román vagy? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nem én. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ha eljön az ideje. Hol van az a koporsó? Nem látok itt semmiféle koporsót. Csak azt mondhatod 19-ben. Franciaországban ez nem divat. Határozataink érvényesek CLEMENCEAU: (a Kivégzett Forradalmár felé. négyszáznál is több társammal együtt. s ez nagyfokú fegyelmet követel mindannyiunktól. és nem nyerjük meg a háborút. Mit állítasz te? 1956-ban forradalom volt Magyarországon? De. hál' Istennek. te ne magyarázz. barátom? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Én egy kivégzett vagyok. A békekonferencia eredményességéről van szó. Engem 1956 után. Remélem vissza tudjuk állítani a békekonferenciát vezető egyéniségét. Engem arccal a földnek temettek el. Itt most rendkívüli események játszódnak le. a kisfogház udvarán. Nekem. Aztán szereztem jobb szerszámokat és ledöntöttük. Meddig tartott a te életed? Téged mikor akasztottak fel? CLEMENCEAU: Engem nem akasztottak. meglátod. Soha nem kaptunk volna támogatást Amerikától. várjál csak! Ma itt minden dátum összezavarodik. nem. de nem sokra mentem vele. hogy 56-ban volt? Volt? Tizenkilencben nem lehet azt mondani arra. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nem. a forradalmunk után két évvel végeztek ki Budapesten.csákánnyal a Sztalin-szobornak. én azt mondom: volt. mondod te 1919. mert végig részt vettem a budapesti harcokban. ha annyit zsidóznánk. CLEMENCEAU: No. Ott vagyok a koporsóban. Elsőként estem neki egy kölcsön. hogy lesz. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Ahhoz meg kellene fordítanod a csontvázamat.. a szemedet szeretném látni. hogy az üres szemgödrömet lássad.

Igaz. Gerő. ne is haragudj. hidd el. hogy Sztalin és a szovjet ezt tehette velünk. CLEMENCEAU: Kikérem magamnak. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nem szeretek én sokat magyarázni. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Azoktól a hajzatoktól erősödött meg. és katona sem volt hozzá. Révai kezébe adta a hatalmat. így történt. Ha nem tépitek szét a hazámat. . Amerika segítette a bolsevikokat. mintha nem látná. Kolcsaknak. a ti kezetek is benne van. mi a szabadság. de úgy tesz.KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Miniszterelnök voltál. ravasz tagját. De a miniszterelnököt valamivel utánam felakasztották. nemde? KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Azokat a szovjet csapatokat. Az nem szabadság. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Mert nem tudja. nem zsidó. hogy a mai román tatár-járás. a fehéreknek meg jóformán semmit. Mi sem támadtuk meg őket. aztán meg vesztes országokat darabolunk fel. Magyarország feldarabolásától erősödött meg. nem nyertem. az oroszok soha nem vonulnak be Budapestre. de azt nem lehetett folytatni. és ezek olyan diktatúrát vezettek be. egy hét alatt szétvertük. hogy királyokat és királynékat akasztunk. mondhatom. amelyeket itt hoztatok. amiről az előbb beszéltél. nem lesz belőle semmi. akkor is: abban. Azt hittem. Magyarország két-három napig szabad volt. és ti segítettétek őket. Magyarországot 1945-ben megszállták a szovjet csapatok. amelyek addig az országban tartózkodtak. és nem akasztottak? Mint háborús bűnöst se? CLEMENCEAU: Én győztem. És grúz. Ez tény. az asztalnál ismét mindenki feláll) CLEMENCEAU: (észreveszi Baruchot. de tudok róla. aki azonban egyelőre jelentéktelen. Beálltak a Csekába. Rákosi. még ha megorrolsz is miatta. hogy Amerika és Anglia sok pénzt adott nekik. Tudod te mi az. hogy itt van. három napig szabadnak lenni? Franciaország volt már három napig szabad? CLEMENCEAU: Franciaország mindig szabad. Több jelentés is említi mint a bolsevik vezérkar egyik sötét. Sztalin csapatai. Farkas. de ezt már mondtam. pénzelte őket. kismiska hozzá képest. erőszakos. forradalmi bizottságok jöttek létre. Nem érzel ezért valami felelősséget? CLEMENCEAU: Bocsáss meg. és több tízezer New York-i zsidó szaladt haza a pénzével. (hátul a kisajtón bejön Baruch. komisszárok lettek. (sóhajt) Megalakult a Nemzetőrség. CLEMENCEAU: Erről a Sztalinról hallottam. Miből? Az amerikaiak nem adtak pénzt egy oroszországi hadjáratra. Kun Béla minden terroristája hozzá menekült. és a munkástanács volt a legnagyobb erő. Gyenyikinnek. Én nem segítettem a bolsevikokat. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Sztalin bosszúból négy moszkvai magyar zsidó. hogy folytassa a régi bótot. megcsinálták az Internacionálét. annyit fosztogattak és raboltak. De megmondom. nekem ez így egy kicsit sok. és nem is szabadkőműves. és a rendszer ávós csapatait.

de ön megtudta. TARDIEU: Uraim. TARDIEU: (bambán) Nem értem. Folytassák a határmunkát a benesi dekrétumok szerint! (kezét Baruch vállán nyugtatva kimegy) (a bizottság tagjai ismét megmerevedve ülnek. Menjen! TARDIEU: (alaposan körülnéz és kimegy) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (belekarol a még mindig a Clemenceau-val való beszélgetéskor elfoglalt helyzetében a széken ülő. CLEMENCEAU: Ez nagyon kedves öntől. a déli részen osztoznak a szerbek és a románok. nagyapám! . a vállára teszi a kezét) Hanyadika is van ma a Gergely-naptár szerint? BARUCH: 1919. és él. ameddig él. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Önt még életben találja Adolf Hitler revansa. és Singerék sem fognak estélyt adni. CLEMENCEAU: (Tardieu-nak) Hallották. erő nélkül. (megy a kisajtó felé. Határvonalainkat a Legfelsőbb Tanács elfogadta.re Baruchot) Üdvözlöm! Mi szél hozta ebbe a bizottságba? BARUCH: Önért jöttem. éppen az itt Versailles-ban kapott fel-hatalmazások eredményeként három hét alatt lerohanja Franciaországot. öngyújtós barátom. (mindenkivel kezet fog az aula felé vezető ajtóban. a szokásoknak megfelelően. és szét kell tárni a kezet. Akkor nem lesz döntetlen az állás.Ülve marad) Nem tehetek érted semmit. Odaér. magánügy. azaz Cseh-Szlovákia. a koporsóhoz viszi) Dűljön vissza. Határainak kijelölése az Ausztriától elválasztó határok kivételével a népek önrendelkezése jegyében megtörtént. elnök úr. Február 17-e. csak nem lepte meg önöket ez a finom tájékoztatás az erőviszonyokról? Ilyenkor azt kell mondani: ez van. az északi részt Benes. hogy személyes felhatalmazás birtokában tolmácsoljam a Singer bankárcsalád meghívását vasárnap estére! Természetesen minden bizottsági tag személyes meghívót is kap. mintha csak most venné ész. Várjuk a Legfelsőbb Tanácsban. de negyvenben. munkatársaira is. amit akart. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Nem baj. Erdélyt teljes terjedelmében Románia kapja. ezzel is Baruch úrék elképzeléseit teljesíti. döntetlenre végeztünk: a határokat mi húztuk meg. Magyarország felosztása befejeződött. Köszönöm a jó munkát! Az ülést ezennel befejezettnek nyilvánítom. kissé csüggedt nagy-apjába. s végül utoljára maradva a Hatodik Koporsó Apródja vélt helye felé néz) Azt hiszem. Magyarország vesztett. mi most megerősítést kaptunk. maguk elé néznek) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Uraim. Edvard Benes is jelen lesz. Egyúttal engedjék meg. Hitler jelen pillanatban még csak egy Schicklgruber nevű káplár az osztrák hadseregben. törpe államnak kell lennie. (úgy tesz. február 17-e. Igaz. felsegíti. és a meghívás kiterjed a bizottság szakértőire.

KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Vége a szerepemnek? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Vége. de Kivégzett Forradalmár kopog belülről) Kicsit még hadd levegőzzem! HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: (leveszi) Rendben van! (áll. és ne a süllyesztőn. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Nincs újabb forgatás? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Egyelőre nincs. visszamászik a koporsóba. gondolkozik. Most visszaáll az idő a jelenbe és maga itt felesleges. magyar barátom! (erősen berántja maga után az ajtót) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Tudom. A szerep. ha úgy jobban tetszik. A békekonferencia után az Egyesült Államokba megyek. és tűnjön el! (átveszi a pisztolyt) Mindent hagyjon itt. elszörnyülködve hátralépnek) ALGÉRIAI: Mi ez? . idelent mégiscsak más. (odamennek. Feltámasztani pedig csak Jézus Krisztus tudja. Sokkal érdekesebb. KIVÉGZETT FORRADALMÁR: Azzal nincs baj. de tudod. belenéznek. Köszönöm. Megtettük az első lépést a történelemhamisítás felszámolása felé. FEKETE AFRIKAI: Tudjuk. Vagy nem? (az aula felől bejön két szállítómunkás. Sose felejtem el. a másik algériai arab) FEKETE AFRIKAI: Innen lesz a szállítás? ALGÉRIAI: Ötre vagyunk rendelve. mire számítson. észreveszi a fülkéjéből figyelő Harchowot. odamegy) Mért nem megy a dolgára? HARCHOW: Nekem itt van munkám HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Volt. Adja ide azt a pisztolyt. Tökéletesen szerepelt. Nagyon szépen köszönök mindent! Maga nélkül semmire sem mentem volna. még ha nincs is az ember feltámasztva. jól megvagyok én odafent. Az egyik fekete afrikai. (körülnéz. a Hatodik Koporsó Apródja ráilleszti a hátfalra támasztott fedelet. HARCHOW: (a félig nyitott ajtóban) Ön engem orrba vágott. Csak hogy tudja. Öt óra tíz. és a Wilson utáni elnök hivatalában fogok európai ügyekkel foglalkozni. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Az a koporsó lesz. hanem az ajtón át távozzék! (Harchow elindul a kisajtó felé) Ott is kimehet. nagy szükség volt a realizmusára. Budapestre megy a Gare de l’Est-ről. a székeket visszarakja a helyükre) (elgondolkozva) Nem döntetlen ez. kezet fognak. hogy gondoltál rám! (megölelik egymást. a munka.

Úgy is mehet? HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Mehet. ALGÉRIAI: Szomorú. ALGÉRIAI: Miért így temették el. (ráteszik a fedelet. VÉGE . drótokba csavarva. gurtnival aláfognak. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Ő az én nagyapám. és harcolt a szabadságért. Akkor is felár. Az üzletszabályzat azonban az ilyen esetekre felárat ír elő. HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Az 1956-os magyar forradalomban ledöntötte Sztalin szobrot. és ezért kivégezték. viszik) HATODIK KOPORSÓ APRÓDJA: Meg van fizetve. FEKETE AFRIKAI: Sajnáljuk.FEKETE AFRIKAI: Irtóztató. arccal a földnek fordítva? Borzalmas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful