PPEK 625

Jean Vanier: Jézushoz megyek

Jean Vanier Jézushoz megyek
mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért látogassa meg a http:))www.ppek.hu internetes címet.

2

PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek

Impresszum
Jean Vanier Jézushoz megyek Egyházi jóváhagyással A mű eredeti címe: Jean Vanier, Je marche avec Jésus Fordította: Kovács Péter Címlapkép: Kopp Judit faragványa ____________________ A könyv elektronikus változata Ez a publikáció az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv 1986-ban jelent meg az Opus Mystici Corporis kiadásában. Az elektronikus változat Valentiny Géza prelátus úr, az Opus Mystici Corporis vezetője, engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más szerzői jog az Opus Mystici Corporisé. ____________________

....................................16 .............................................................................................................................4 Bevezetés .................................................................................................8 Jézus..................................................................10 Jézus közli velem életének alaptörvényét: a boldogságokat...............................................................................................................................12 Jézus megmagyarázza nekem a keletkezését és történetét (Ter 1) .....................................................................................................................................3 Mottó..........................................................................................................4 Jézus Isten családjába vezet engem .............6 Jézus megtanít élni.....................................................................................................................................................................PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 3 Tartalomjegyzék Impresszum ...............2 Tartalomjegyzék .... miért jöttél el ebbe a világba? .....................

oszd meg valakivel. fényedre. Ha kedved van. amelyik szívedhez szól és békével tölt el. szüksége van rád az Egyháznak. hogy JÉZUS éljen benned. és arra. szüksége van rád Jézusnak. Szüksége van rád a világnak. menj Vele! . és sok gyümölcsöt teremj. elsősorban azért. de elsősorban Jézust kérjed. vagy időzz el annál a szónál. szüksége van szeretetedre. azt. ez a könyv Jézusról és üzenetéről beszél neked. Lassanként majd – idő kell hozzá – megtudod JÉZUSTÓL. ahol Jézus él: nagy titok ez. és hogy szeret téged. hogy segítsen neked találkozni Jézussal. hogy téged élni hív. hogy életedben sok szép dolgot tehess. Ha nehézségeid vannak. hogy van a szíved rejtekében egy hely. hogy elnézegetsz egy-egy képet. Ő majd megvilágosít. tölts el hosszabb időt azzal.4 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Mottó TALÁLKOZOM JÉZUSSAL Így szól hozzám: „SZERETLEK” **** Isten irántunk való szeretetének története a Biblián keresztül. Engedd. amelyik megerősíti szívedet. Tudd meg testvérem. aki Jézus barátja. Bevezetés Testvérem. Követésre hív. az sokat segíthet neked. hogy Ő őrködik feletted.

. Annyira szeretem minden egyes bárányomat. hogy szeret. Veled újra kezdek élni. 5. új erővel ajándékozlak meg. egyedül vagyok. nem értenek meg. én mindig veled vagyok. JÉZUS! Érezlek. Igen. elutasítanak. új élet forrása fakad fel bennem. a szívemmel táplállak. járj Velem! Egy szép országba vezetlek. az idegességet. átvezetlek a nehézségeken. 3. a haragot. amilyen vagyok. megundorodtam az élettől és önmagámtól. Testemmel és Véremmel táplállak. Egy napon találkoztam JÉZUSSAL. a nyugalom és a béke honába. szeretsz és megértesz engem. rám mosolyog. ünnepet készítek számodra. újjászületik a szívem. Úgy érzem. olyannak. hogy valamennyi boldog és szabad legyen. nevemen szólít. szomorú vagyok. harag van a szívemben. hogy életemet adom mindegyikért. De szükségem van a te erőfeszítésedre. bízol bennem. 4. nehézségeimmel együtt. magamba zárkóztam.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 5 1. ő az én Jó Pásztorom. megérint. A szívem zakatol. és én szeretlek Téged. Látom. Szentlelkemet adom neked. JÉZUS vezet engem. Rám tekint. Soha többé nem leszek egyedül. és ezt mondja nekem: „Ne félj. Azt akarom. JÉZUS elveszi szívemből a szomorúságot. látlak Téged. Egy kicsi fény kezd világítani bennem. bízzál bennem. 2. a Barátom vagy. 6. szívem örvendezve ünnepel.

maradj meg szeretetemben. a közösségben új testvéreket ad nekem. Olyan jó együtt lenni. az Apám. amint az Atya szeret engem. egyesülök Vele és Atyjával. JÉZUS megismerteti velem Atyját. JÉZUS tehát az én nagy Testvérem. Jézus testét adják nekünk ételül és Jézus vérét italul. 8. hiszen egészen olyan hozzám. mint Jézus. 9. JÉZUS Édesanyját. Jézus nevében megbocsátják bűneinket. amely elterjedt az egész földkerekségen. jó anyám. bemutatják a szentmise áldozatot. 11. Máriát is megismerteti velem. mert Istennek nagy családjához tartozom. JÉZUS MEGTANÍT IMÁDKOZNI Én nézem őt. Boldog vagyok most. ő néz engem. Isten nagy családjában JÉZUS papokat ad nekünk: ők Jézusról beszélnek nekünk. ünneplik az Eucharisztiát. aki az én Atyám is. Ő nekem is édesanyám. segítenek megélni Jézus örömhírét. Szeretem és bízom benne. JÉZUS befogad az Atya családjába. . a MI ATYÁNK. Ezt mondja nekem: „Úgy szeretlek. a Szentlélek által.6 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Jézus Isten családjába vezet engem 7. akit a keresztségben ad nekem.” JÉZUSSAL egészen boldognak és felszabadultnak érzem magam. Ez az Egyház! 10.

Máriára és így szól hozzá: „Üdvözlégy Mária.” Vele együtt mondom én is: „Üdvözlégy Mária. JÉZUS szeretettel tekint édesanyjára. amit az én nevemben kérsz az Atyától. Jn 15. JÉZUS így szól hozzám: Amikor Atyámhoz imádkozol. Apánk. ezt mondd: „Atyám.” (vö. kegyelemmel teljes!” . bízzál Benne!” (vö. legyen meg a Te akaratod. ami Neked kedves! Jöjjön el a Te országod. tisztíts meg minket minden hibánktól és minden szennytől. védelmezz minket.16) 17. Gyógyíts meg minket! 15. bocsásd meg vétkeinket. szabadíts meg minket a rossztól. szabadíts meg a Gonosztól.9–13) 13. éhezik a világ! Szükségem van Rád! Szükségünk van Rád! A világnak szüksége van Rád! Jöjj! „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” 14. 16. Apánk! Olyan szép vagy. JÉZUS megígéri nekem: „Mindazt. Apám. megadja. kegyelemmel teljes. mi Atyánk.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 7 12. olyan jó vagy. Mt 6. Igen. olyan nagy vagy! Bárcsak mindenki megismerne és azt tenné. bocsásd meg vétkeimet. „Apánk. megadja neked. éhes vagyok.

19. mint ezek a kicsinyek. olyan jó Ő a kicsinyekhez. Így szól hozzám: „Ha nem leszel olyan. Mk 6.28) 20.8 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Jézus megtanít élni 18. Tanuljatok tőlem. akik terhek alatt roskadoztok. nem szereti a hazugságot.” (vö. a sebzettekhez. JÉZUS szeretettel néz rám. Lk 5. Mt 18. JÉZUS megvigasztalja a megtört szívűeket.” Vele megyek és látom. kövess engem. 22. – nem mehetsz be a mennyek országába.” (vö.41) 21. akik elfáradtatok. megáldja és szereti őket. hogy Ő hogyan él: Ő a szegények barátja. Lk 7. mindig az igazságot hirdeti. mert szelíd vagyok és alázatos szívű. JÉZUS magához hívja a kisgyermekeket. szeret közöttük élni. én megkönnyítelek titeket. (vö. aki éhezik. JÉZUS mindenütt Atyjáról beszél. Jézus kenyeret ad mindenkinek. együtt fogunk élni.12) 23. (vö. Ő valóban a világ világossága. JÉZUS meggyógyítja a nyomorékokat és a betegeket.17) 24.2) . – elve egyszerűséggel bizalommal és szeretettel. megöleli. és azt mondja nekem: „Gyere velem. a szerencsétlenekhez. JÉZUS magához hív minden szegényt: „Gyertek hozzám mindnyájan. Mt 11. (vö.

hosszan magához öleli. Az ő kisebbik fia sírva fakad. A fiatalabbik elkéri az örökség rá eső részét és elmegy egy távoli országba. 27. Mindenki örül. Ekkor nagy éhínség támad az országban. Bocsáss meg nekem! Hosszan átölelve tartják egymást. mert az elveszett fiú megkerült. hogy visszatér az apjához. (vö. sokat italozik és elpazarolja minden pénzét. vétkeztem ellened és az ég ellen. Az apa boldog örömében. Egyedül bátyja haragos. milyen jó az Atya. Ekkor eszébe jut az apja. hogy újra megtalálta a fiát.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 9 25. Elhatározza. JÉZUS elmond egy történetet azért. aki megbocsátja minden vétkünket: „Volt egyszer egy apa. nagy ünnepséget rendez. 28. Az apa várja. Lk 15) . életre kelt. egészen boldogok a kiengesztelődésben. mert nagyon szereti a fiát. elébe szalad. hogy szívesen enne a disznók eledeléből. és így szól: Apám. karjába zárja. még ennivalója sem. Az ifjúnak semmije sincs. akinek két fia volt. mert irigy az öccsére. Az ifjú hamarosan mindent eltékozol. és aki halott volt. 26. Elszegődik kondásnak. szíve nagyot dobban örömében. Amikor messziről meglátja őt. hogy megmutassa nekünk. ott léha életet él. Olyan éhes.

hogy elítéljen minket. sem. JÉZUS azért jön. az irigység. a gonoszság börtönéből. közönyösségünket. az erőszak. Arra vagyunk hivatva. bűnünket. hogy megbocsásson mindannyiunknak. hogy ítélkezzen felettünk. hogy együttszenvedő szeretet legyen a szenvedő és nyomorúságos világban. Igen. az elnyomás. Többé nem vagyunk egyedül nehézségeinkkel. Azért küldi őt. és ez az élet már most kezdődik. A halállal nincs mindennek vége. a bűn. JÉZUS azt mondja nekem. kiengesztelve őket az Atyánál. és Atya szeretett gyermekeivé tegye őket. . mert nagyon szeret minden embert a földön. amilyenek vagyunk. hogy megváltson. rosszaságunkat. hogy Béke és Kiengesztelődés legyen a viszállyal telt háborús világban. azt. 31. hogy mindörökre együtt éljünk JÉZUSSAL. a halál. hogy megmentsen minden embert. miért jöttél el ebbe a világba? 29. Az Atya elküldi JÉZUST.10 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Jézus. szorongásainkkal. hogy egy nagyszerű örömhírt hirdessen. 33. Nem azért jön. Az Atya elküldi Jézust. megszabadítson mindannyiunkat! 32. azért jön. 30. Az Atya elküldi JÉZUST. hogy az Atya küldte el ebbe a világba. hogy megszabadítson minden embert az önzés. megbocsássa minden hibánkat. hogy Isten mindannyiunkat úgy szeret. fogyatékosságainkkal.

hogy szolgáljuk JÉZUST és testvéreinket. ő az egyházmegye atyja. Ez az EGYHÁZ! 35. hogy Isten a Szeretet. én is úgy küldelek téged: menj. A püspök JÉZUS nevében bérmál meg minket. hogy az Atya örömébe vonzzon minden embert. . JÉZUS néz engem. hogy mindannyian egyek legyenek benne. ahogy én. főleg a legszegényebbeket. hogy tanúságot tegyünk JÉZUSRÓL. JÉZUS azért jön. mondd el mindenkinek. ahogy én szeretek. hogy megváltoztassa önző és kemény szívünket. bocsáss meg. szeress. Légy jó és bátor. amint én az Atya képmása vagyok. amint én is harcolok ellene. Az új papokat is a püspök szenteli föl. Ahogyan az Atya küldött engem. Szabadítsd fel a megkeményedett szíveket. megtanítson bennünket szeretni és osztozni és egy igazságosabb. JÉZUS azért jön. légy az én képmásom. ahogy én is megbocsátok. hirdesd a béke örömhírét. hogy hirdessük az örömhírt. Küld minket. A bérmálás szentsége által új erőt kapunk a Szentlélektől. 37. testvéribb világot építeni. és így szól hozzám: „Tégy úgy. harcolj a rossz ellen. 36. minden nemzetet és minden fajt. a Szeretet és Világosság Királyában.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 11 34.

ha szenvedsz.” 40. és Atyám megáld téged. Imádkozzál. akik szomorúak és nyomorognak. amelyben megbecsülik a szegényeket. és kőszívedet szerető szívvé változtatják át. „Légy szelíd és alázatos szívű. „Éhezd és szomjazd az Atya országát. és Atyám megáld téged. én vagyok a gazdagságod és a békéd. Akkor boldog leszel. ne akarj gazdag lenni. hogy legyen meg az akarata miképpen mennyben. Helyezd belém biztonságodat. „Légy jó azokhoz. küzdj. egy testvéribb világért. és távol vannak mindazoktól. akik idegesítenek. Akkor boldog leszel. Rejtve a szívükben vagyok. és Atyám megáld téged. még azokkal is. Így aztán ők is segítenek neked.” 39. gondolj azokra. én megvigasztallak. Légy bátor.” 41. légy jó a legszegényebbekhez. akik Szenvednek. „Élj szegényen és egyszerűen. letörlöm minden könnyedet. Mindent.” 42. Akkor boldog leszel. akik a rossz ellen küzdenek.12 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Jézus közli velem életének alaptörvényét: a boldogságokat 38. Akkor boldog leszel. és Atyám megáld téged. ott ahol vagy. élj értük. Imádkozz értük. a nincstelenekhez. amit nekik teszel. akik magányosak és kivetettek. ha sírsz. „Ne nyugtalankodj. . akik rosszak hozzád. oszd meg velük életedet. azonképpen itt a földön is. nekem teszed.

„A békén munkálkodj mindig. és Atyám megáld téged.” 47. Így mindig barátom maradsz.” 43. Akkor boldog leszel. félreállítanak. és Atyám megáld téged. de nem sikerül. és erőtlen leszek. Azt mondom JÉZUSNAK: „De hát olyan nehéz szeretni. ne félj. Akkor boldog leszel. az emberek majd kigúnyolnak. Én veled vagyok. Segítek és megbocsátok neked. áttetsző. oly nehéz adni. oly hamar elvesztem a bizalmam.” 48. JÉZUS rám mosolyog: „Egymagadnak mindez lehetetlen. ahogyan Te mondod. de semmi sem lehetetlen Istennek. és Atyám megáld téged. üldöznek. úgy élni. Gyakran elbukom. „Ha jó vagy. Mt 5) 46.” . s akkor én benned élek és te énbennem. Új erőt adok így neked. Akkor boldog leszel. de ne nyugtalankodj.” 44.” 45. mint a forrás vize. mindenütt. Megbocsátok a papjaim által a kiengesztelődés szentségében.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 13 Akkor boldog leszel. és Atyám megáld téged.” (vö. hogy megküzdjél a benned és a világban lakó rosszal. nehéz mindig megbocsátani. amit mondok. ha szeretsz engem és törekszel megtenni. „De főképpen edd a Testemet és idd a Véremet. „Szíved legyen tiszta és őszinte. Megpróbálom.

a Gonosz megkísérli. szenvedni fogsz. „Ha követni akarsz. együtt ünnepelünk. mert Ő a mindenható szeretet és gyöngédség. Bízhatsz Benne. De ne félj! Én veled vagyok!” 51.14 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 49. „Az Atya országa olyan. Megéri. „Rejtőzz el Atyám szívébe. Anyámmal. ahol az ég minden madara fészket talál magának. maradj meg szeretetemben.” 54. „Nélkülem semmit sem tudsz tenni. Jn 15) 50. szívünk tele lesz örömmel. mindörökre bevezetlek Atyám országába.44) 55. Mt 13. Ő mindent tud.” (vö.” 52. Máriával és Atyám valamennyi gyermekével együtt. és nagy fa lesz belőle. mint a legkisebb vetőmag: lassan növekedik szívünkben. „Ha meghalsz. JÉZUS mondja nekem: „Az Atya országa olyan.” (vö. hogy megvédjelek. De légy türelmes. Velem együtt bő termést hozol. „De itt a földön virrasztani és imádkozni kell. hogy elbátortalanítson és elfordítson tőlem. hogy a miénk lehessen. Még egyetlen hajszálad sem hullhat le az Ő tudta nélkül. hogy odaadjuk érte mindenünket. mert a Sátán. mert Ő szeret téged és őrködik feletted. Együtt fogunk élni. Mt 13. együtt zengjük Atyám dicséretét. mint a szántóföldbe elrejtett kincs. De én ott vagyok.31) .” (vö. Maradj velem!” 53.

„Olyan az Atya országa. Lk 14.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 15 56.15) . ahová minden szegényt meghívtak ünnepelni!” (vö. mint egy lakodalom.

Az első emberpár Ádám és Éva: megkísérti őket az ördög. 61. Nincs többé szeretet. a leveleket és a virágokat. Értük van a világmindenség az az ő otthonuk. harcolni kezdtek egymással és gyermekeik ugyanígy tettek.” 59. De az Atya hű marad szeretetében. a madarakat. mindegyik a maga érdekét keresi. Ter 3) 60. sem osztozás a földön. Így aztán a föld minden férfia és nője harcba száll egymással.16 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek Jézus megmagyarázza nekem a keletkezését és történetét (Ter 1) 57. és azt akarja. „nemet” mondanak Neki. Előkészíti tehát eljövetelét. a növényeket. (vö. nyomor és gyűlölet. Elküldi a Megváltót. elfordulnak szeretetétől és ezután egyedül csak az élet élvezetét keresik. csak önmagukra gondolnak. „Végül megalkottuk a legcsodálatosabb teremtményt: a férfit és a nőt. szeretett Fiát. az Istentől. nem engedelmeskednek Istennek. Még szebb terve van a föld férfiai és asszonyai számára. és csak önmagukra gondoltak. . a halakat. mert szereti őket.” 58. hogy boldogok legyenek. Minthogy Ádám és Éva elfordultak Atyjuktól. hanem mindenütt csak háború. az állatokat. „Atyám és én hoztunk létre mindent: a világosságot és a napot. az ő kertjük. hogy megszabadítsa őket és életet adjon nekik. nem akarnak szolgálni többé.

Végül sok-sok év után az Atya kiválaszt egy fiatal zsidó lányt. Ekkor Istenhez kiált. hogy kiszabadítsa a népet. MÁRIÁT. a zsidó népet. megalázzák. Ez a zsidó nép szenved. gyermekeit és azok gyermekeit. elnyomják. valamint a bárkában lévő állatok. Mindenfelé háború. kegyelemmel teljessé és egészen tisztává teszi.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 17 62. valamint a hím és nőstény állatoknak. esik. gyermekeivel. hogy szeretett Fiának édesanyja legyen. Ekkor Isten kiválaszt egy jó és igaz férfit. Isten szövetséget köt velük. Még születése előtt felkészíti erre a hivatásra azzal. Ter 15) 64. Isten kiválasztja Noét. . Kiv 32) 65. (vö. és azok gyermekeivel – minden emberrel a földön –. (vö. nyomor. Az emberek azonban újra elfordultak Istentől. Rabszolgasorsba kerül. meghagyja neki.. (vö. Ter 6) 63. amíg valóságos vízözönné válik. Elküldi. Isten ekkor szövetséget köt Noéval. vele együtt feleségét. ami csak esik. Ő a SZEPLŐTELEN.. emlékeztetve őt szövetségére. Kiválasztja Mózest. gyűlölködés uralkodik. esik. Ábrahámot. Egyedül Noé és családja menekül meg. Isten meghallja ennek az elnyomott népnek jaj-kiáltását. elárasztva az egész földet. hogy építsen bárkát maga és családja számára. Népet hoz létre. az Ő népét. hogy nem küld többé minden élőt elpusztító özönvizet a földre. hogy szerető szívűvé. Isten esőt küld a földre.

és úgy él. Mária jegyese lesz egy igen jó férfinak. „Az Úr szolgáló leánya vagyok. az Úr veled van. (vö. hogy Isten Fiának anyja legyen. mint minden ember. Máriával és Józseffel. (vö.” Azt kéri Máriától. Dolgozik. . hogy imádják az Isten Fiát. Ez a Karácsony. Mária azért megy. kegyelemmel teljes. Gábor angyalt.18 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 66. felkeresi idős unokanővérét.23–38) 68. Királyok jönnek messze földről. Lk 1. A szent Szűz Isten anyja lesz. JÉZUS Izrael Királya.1–20) 70.” Az Atya Szentlelkét küldi Máriának. egy nagyon szegény barlangban Mária világra hozza JÉZUST. aki mindig engedelmeskedik Istennek. és ajándékot hozzanak Neki. a világmindenség Királya. Lk 2. hogy ők is imádják a Gyermeket. (vö. (vö. JÉZUS családban él Názáretben. Mária gyermeket fogan: ő JÉZUS. Betlehemben. aki kisgyermekké lett. történjék velem szavaid szerint. 67. Erzsébet is gyermeket vár.39–56) 69. Lk 1. Az Atya hírnököt küld Máriához. Pásztorok jönnek. Amikor Mária szíve alatt hordja JÉZUST. Mária így válaszol: „Igen. Mt 2) 71. József is ott van velük. Erzsébetet. hogy segítsen és szolgáljon neki. aki Isten üzenetét hozza neki: „Üdvözlégy. Józsefnek. Ott marad a családban harminc évig.

és rejtve őrzi szívében. amelyre Egyháza épül. 75. Megerősíti a többi püspököt. (vö. hogy ő legyen a szikla. hogy gyógyítsanak.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 19 72. Ott van Mária és Márta. Mt 4. Jn 2. hogy hozzá hasonlóan prédikáljanak. gyakran ellátogat Betániába és megpihen otthonukban. hogy folytassák művét. Majd a harminc esztendő után Jézus otthagyja munkáját. hogy olyan jók legyenek. JÉZUS tanítványai között ott van Mária. akit Jézus különleges szeretettel szeret. a leghallgatagabb. És ott van János. akárcsak Ő. (vö. Jézus édesanyja. Azért választja ki őket. mint Ő. Ő a legfigyelmesebb. az egész Egyházat emlékezteti Jézus szavaira. JÉZUS nagyon szereti őket.1–12) 73. Az ÖRÖMHÍRT! És csodákat tesz. A tizenkét apostol között ott van Péter. JÉZUS tanítványokat gyűjt. hogy minden népnek hirdesse üzenetét: a békét és a szeretetet. Lázár nővérei. JÉZUS arra választja ki. elhagyja otthonát és faluját.38) . és tizenkét apostolt hív meg. 76. kövessék Őt. szeretettel és örömmel fogadja be Jézus szavait. mint Péter. első a püspökök között: a pásztorok pásztora. hogy ö legyen az első az apostolok között.18–22) 74. (vö. Ma a pápa olyan. hogy hagyjanak el mindent. Azt kéri tőlük. Ő JÉZUS barátja. Szereti és imádja Jézust. az első Pápa. Lk 10.

(vö. Ezt mondja az apostoloknak: „Tegyétek ezt az én emlékezetemre!” Azután így szól hozzájuk JÉZUS: „Szeressétek egymást. és Atyám megáld téged. mint ahogyan én szeretlek titeket! Új parancs ez. és így mondja nekik: „Ugyanezt tegyétek ti is egymással!” „Akkor boldog leszel. pénzükhöz és hatalmukhoz kötődnek. hogy velük egyen. de én mindig veletek leszek. az Eucharisztia. Kérni fogom az Atyát. Tudja. Ezután JÉZUS az Olajfák hegyére megy. és tudja. Étkezés közben JÉZUS a kenyér színe alatt Testét adja ételül. és ott szorongva gyötrődik. Él ott egy bűnös életű asszony is. De egyesek nem akarják JÉZUST. Mt 26. Üldözni fognak titeket. menj és többé ne vétkezzél!” Az asszony nem vétkezik többé. Halálának és életáldozatának jelképe ez.20 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 77. (vö.” 80. hogy végtelenül szereti őt. Jn 8) 78. 79. nem akarják meghallgatni és befogadni tanítását. JÉZUS szelíden rátekint és így szól hozzá: „Én nem ítéllek el. Bezárják szívüket. „Halálosan szomorú az én lelkem” – . és a bor színe alatt Vérét adja italul az apostoloknak. Ez az első szentmise. Jn 14. hogy ez az utolsó vacsorája tanítványaival. mert találkozott JÉZUSSAL. Félnek üzenetétől. de ne szomorkodjatok. és ő elküldi nektek a Vigasztalót. a Szentlelket. szolgájukká lesz. Étkezés előtt megmosta lábukat.15–16) 81. Hamarosan elhagylak benneteket. Húsvét előtti csütörtökön JÉZUS összehívja apostolait. irigyek és csapdát állítanak Jézusnak.

Ő olyan. mondván: „Nem ismerem ezt az embert!” És megszólal a kakas. sokat szenved. hanem a Tied. Péter ekkor keservesen sírva fakad. hogy nem ismeri JÉZUST. Lk 23.61) 84. megostorozzák. JÉZUST börtönbe vetik. ne az én akaratom legyen meg. Jn 19) 85.42) 82. és hangoztatja. Ellenségei meg akarják ölni JÉZUST. és úgy szereti. (vö. Jézus megbocsát neki. áldozat a mi megváltásunkért és gyógyulásunkért. Jn 19) . (vö. a tizenkét apostol egyikét. meghal. JÉZUS vállán viszi keresztjét egészen a Kálvária hegyéig. (vö. kereszthalálra adják. az apostolok fejét félelem fogja el. Távolról szeretettel nézi őt JÉZUS. JÉZUS felkiált: „Szomjazom!” Azután kileheli lelkét.” Ettől az órától fogva János házába fogadja Máriát. ártatlan bárány. Lk 22. A katonák keresztre feszítik JÉZUST. Cirenei Simon segít neki. Júdást használják fel. amelyből vér és víz folyik ki. ahogyan JÉZUS szerette. Ő a te anyád.26) 86. Lk 22. Egyik katona lándzsával átszúrja a Szívét. (vö. Júdás álnok csókkal ad jelet.” (vö. 83.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 21 mondja tanítványainak. Pétert. mint egy megsebzett. JÉZUS többször elesik.. Ő katonákkal jön. (vö. hogy elfogassa és börtönbe vettesse JÉZUST. Jn 19) 87. rettenetesen szenved. A keresztről Jézus Jánosra bízza Máriát: „Íme.. tövissel megkoronázzák. elítélik. Így imádkozik: „Atyám.

mint az Egyház pásztorát. mint az első pápát. Majd így szól Péterhez: „Péter. Ezután elhagyja őket. aki szeretettel veszi karjaiba. Mária Magdolna reggel korán a sírhoz megy és sír. és felmegy az Atyához. Velük eszik. Pünkösd vasárnapján – tíz nappal JÉZUS távozása után – Mária és az apostolok együtt imádkoznak és JÉZUS ígéretét várják. Jn 20. Átadják édesanyjának. A mennybemenetel napján JÉZUS azt mondja az apostoloknak és a tanítványoknak. 90. (vö. JÉZUS testét leveszik a keresztről. Húsvét éjszakáján JÉZUS FELTÁMAD! ÉL! Most és mindörökké él.22 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 88. Valamivel később JÉZUS megjelenik az apostoloknak a Tiberiás tavánál. (ApCsel 1) 94.12–18) 92. kertésznek gondolja. hogy imádkozva várakozzanak. szeretsz engem?” „Igen. Azután Testét egy nagy kővel lezárt sírba teszik. hogy szeretlek!” Ekkor JÉZUS így szól: „Legeltesd juhaimat!” JÉZUS megerősíti Pétert. csak amikor nevén szólítja: „Mária!” akkor ismer rá. Jn 21) 93. majd tűznyelveket látnak megjelenni. de ő nem ismeri fel. amelyek szétoszlanak és . feleli Péter. JÉZUS megjelenik neki. 89. jól tudod. (vö. majd elküldi nekik a Szentlelket. „Rabboni!” – kiáltja – „Mester!” és a lábához borul. Máriának. ALLELUJA! 91. Hirtelen mintha erős szélvihar zaját hallanák.

Új erő ébred bennük! Különböző nyelveken kezdik hirdetni: „Jézus az Isten Fia. Az apostolok ezzel az új tűzzel eltelve szerte a világon mindenütt hirdetik JÉZUST és az Ő örömhírét. a Fiú és a Szentlélek nevében. a betegek. Ez Mária mennybevétele! Az idők végén nekünk is megdicsőült testünk lesz. Akárcsak az apostolok. az Egyház. Mária János házában él. a világ Megváltója. JÉZUS felveszi őt mennybe. Az apostolok JÉZUSÉRT haltak meg. (vö. akik nem élnek házasságban: olyanok. Tovább hirdetik JÉZUST és az Ő örömhírét szerte a világon. egyre növekszik. minden időkön át. ők is alapítanak keresztény közösségeket. egészen haláláig.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 23 leereszkednek mindegyikükre. Azután megdicsőült testtel. . A gyengék. gyermekeikkel együtt. ApCsel 2) 95. 97. anyukák.” Isten családja. akik hisznek JÉZUSBAN: „Az Atya. Ezeket a közösségeket családok alkotják. Valamennyiüket eltölti a Szentlélek.” JÉZUS Egyháza megszületett és működni kezdett. az öregek és mindazok. Megkeresztelik mindazokat. János az ő papja. és megerősítik azokat. akik egészen JÉZUSNAK szentelték magukat. 96. Ők vértanúk. 98. Jézus és Mária megdicsőült testben várnak minket Országukban. Utódaik a püspökök. akik szenvednek és védtelennek érzik magukat. a szegények. apukák. Vannak köztük olyan férfiak és nők.

Velünk és bennünk lakik. 100. befogadni a szegényeket. Vele kölcsönösen szeretjük egymást. Közösségeinkben sokat fogunk imádkozni és JÉZUSSAL egyesülve felajánljuk nehézségeinket. JÉZUS örökké él az Egyház szívében. 102. Imájuk megérinti az Atya szívét. szíve vagyunk. és így fohászkodunk: JÖJJ. URAM JÉZUS! JÖJJ EL! (vö. a kicsinyeket választja ki. JÉZUSHOZ beszélnek. dolgozni egy testvéribb világért és életünket adni testvéreinkért. az Egyház édesanyjával. ünnepelni. mindazokkal. közösséget alkotunk. JÉZUS képmása. szenvedéseinket az Atyának azért. 101. hogy a Szentlélekből éljünk. Jel 22) . Barátaink várnak ránk a mennyben. a szegényekhez beszélnek. a világ minden emberének Anyjával várjuk JÉZUS dicsőséges eljövetelét. JÉZUS Egyházának szívében lakoznak.24 PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek a keresztény közösségek középpontjában vannak. hogy a földön minden ember üdvözüljön. És mi mindnyájan az egész Egyházzal. a szegények barátai és a mi példaképeink. Egyházának történetében JÉZUS arra hívja az embereket. JÉZUSRÓL beszélnek. akik szenvednek és sírnak. keze. Máriával. téged is és engem is. megtanulunk megbocsátani. JÉZUS különösképpen szereti őket: a gyengéket. hogy megszégyenítse az erőseket. 99. hogy szentek legyünk. A szentek JÉZUS barátai.

mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Mt 11.” (vö.PPEK / Jean Vanier: Jézushoz megyek 25 103. „Áldott légy. mennynek és földnek Ura.25) . Atyám.