You are on page 1of 3

WEBQUEST

Qu s una webquest?

1. Descripci de les eines o aplicacions a utilitzar a tota la part de la proposta metodolgica.

Una webquest s una proposta didctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos dInternet. T en compte el desenvolupament de les competncies bsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcci del coneixement mitjanant la transformaci de la informaci en la creaci d'un producte i cont una avaluaci directa del procs i dels resultats.

Nosaltres amb aquesta eina volem que cada curs arribi a fer una manualitat. El curs de 4rt de primria tendr davant un mapa mundi mut i haur d'identificar sia i amb plastelina omplir el continent. El curs de 5 de primria, tendr tamb un mapa mundi mut i haur de dibuixar sia a una cartolina apart. Finalment, el curs de 6 de primria, haur de dibuixar sia a una cartolina sense tenir cap mapa al davant.

2. Destinataris

Aquesta proposta va dirigida als alumnes de 4rt, 5, 6 de primria, el quals tenen 9, 10, 11 i 12 anys.

3. Competncies que es treballaran amb l's de l'eina.

- Saber cercar, seleccionar i guardar informaci. - Saber fer manualitats. - Saber fer feina en grup i ser crtics.

4. Recursos necessaris (organitzatius, personals, materials,...).

- Professors/es - Cartolines - Plastelina - Ordenadors

5. Descripci de la proposta metodolgica.

Aquesta activitat es realitzar en dues sessions:

A la primera sessi, el professor explicar les activitats i els passos que els alumnes han de seguir a travs de la webquest.

A la segona sessi, els alumnes comenaran l'activitat i quan acabin els hi ensenyaran als altres alumnes.