Mecanismele psihofiziologice ale senzatiilor

La nivelul senzatiilor legatura dintre fiziologic si psihologic este atât de strânsa, încât cu greu ar putea fi facute unele delimitari, fiziologicul convertindu-se în psihologic, iar psihologicul declansând noi manifestari ale fiziologicului. Se si afirma, de altfel, ca senzatiile sunt domeniul în care studiul psihologic se afla în "cel mai lung si mai fericit mariaj cu fiziologia" (Gray, 1991, p. 239) 323c22d . La producerea senzatiei participa numeroase instante si mecanisme, fiecare din ele îndeplinind roluri specifice. în principal, aparatul morfo-fUnctional care contribuie la realizarea senzatiei este analizatorul, cu parti si functii distincte. Rolul lui este acela de a converti energia exterioara sau interioara într-un fapt de constiinta, fie si simplu, cum este senzatia. Pentru aceasta el este nevoit sa puna în disponibilitate o serie de procese si mecanisme a caror înlantuire va conduce în final la aparitia efectului scontat.

4.1. Recepta stimulilor

Este unul dintre primele mecanisme puse în functiune de analizator. La realizarea ei participa atât o serie de structuri accesorii, cât si structurile receptoare propriu-zise.

Structurile accesorii sunt constituite dintr-o gama de mijloace fizice, obiective (ochelari pentru vedere, cornete sau aparate auditive pentru auditie etc). Desi structurile accesorii nu au rolul de a transforma, de a schimba natura energiei ce actioneaza asupra organului de simt, ele aduc o modificare a acesteia (de exemplu, o atenueaza atunci când este prea intensa, violenta sau o amplifica daca este prea slaba), facilitând receptia corecta a stimulilor sau compensând unele deficiente ale organelor receptoare. în rândul structurilor accesorii ar putea fi încadrate si o serie de alte elemente de natura anatomo-fiziologica (pleoapele, genele, pavilioanele

cei din ureche sunetului etc.urechilor etc. O data cu trecerea acestor particule din afara înauntru. Prin transductie celulele receptoare produc o schimbare electrica în raspunsul la un stimul. considerati ca fiind aplicabili pe orice receptor). în functie de conformatia sau de marimea lor.000) si specializati pentru receptio-narea diverselor forme de energie. membrana devine mai permeabila la anumite particule încarcate electric (ionii de sodiu si de potasiu). schimbare electrica numita potential de receptor. Cel putin doua caracteristici ale receptorilor retin atentia : a) eî sunt sensibili fata de stimulii adecvati. aceasta din urma fiind identica.catre fibrele nervoase. extrem de numerosi (cea 400. nu si cu cea pe care o transmit. Organele esentiale prin intermediul carora se realizeaza captarea informatiilor sunt însa receptorii. faciliteaza sau împiedica receptia. De exemplu. de pilda. Celulele receptoare ale analizatorului vizual (conurile si bastonasele din retina) receptioneaza.000.) care. proces numit transduc!ie. receptorii din ochi raspund luminii. Rolul esential al receptorilor este de a converti energia fizica. dar nu si pentru stimulii inadecvati sau nespecifîci fata de care ramân insensibili (cu exceptia stimulilor electrici si mecanici. undele electromagnetice cu lungimi cuprinse între 390 si 800 milimicroni. organul Corti (receptorul analizatorului auditiv) receptioneaza undele sonore cu frecvente cuprinse între 16 si 20. specifici. în raspunsul la un stimul. analoaga potentialului postsinaptic produs de neuroni . se schimba încarcatura electrica de-a lungul membranei. universali si deci b) sunt specializati numai in raport cu tipul de energie pe care o capteaza. externa a stimuliior în activitate neurala.000 Hz etc.

activarea acestei zone genereaza potentialul de receptor. când depolarizarea potentialului generator atinge o amplitudine critica. care nu este altceva decât mesajul nervos (vezi Bonnet si Chantrier. are loc emisia potentialului de actiune. numit loc generator. adica transpunerea proprietatilor fizice ale stimulilor într-o structura a activitatii neurale care identifica specificul proprietatilor fizice ale obiectelor. 1994. moleculele care stimuleaza gustul sau olfactia pot fi concentrate sau diluate). acesta fiind potentialul generator. potentialul de receptor si potentialul de actiune exista o strânsa dependenta. felul de energie (contactul cu undele electromagnetice permite perceperea culorilor. în timp ce contactul cu sunetele permite perceptia frecventei acestora). Codarea informatiilor consta practic în includerea proprietatilor cantitative si calitative ale stimulilor în structura potentialului de actiune si în transmiterea acestuia creierului. p. forta lor (lumina poate fi puternica sau slaba. situat în celula sau în celule cu care cea initiala este legata sinaptic direct sau indirect. Procesual lucrurile se prezinta în felul urmator: informatia fizica sau chimica a stimulilor actioneaza într-o zona specifica a receptorului. dar si de intensitatea altor stimuli ce actioneaza în zone spatiale apropiate ale aceleiasi celule.prin actiunea transmiterilor sinaptice. Astfel. care la rândul lor declanseaza ritmuri rapide ale potentialelor de actiune în neuronii senzoriali. este vorba despre proprietatile cantitative si calitative ale obiectelor. între caracteristicile cantitative aie stimulului. în Jocul generator" se produce o variatie a potentialului de repaus. a carui amplitudine este dependenta de intensitatea stimulului. 143). potentialul de receptor se difuzeaza si ajunge într-un alt Joc". în principal. Proprietatile cantitative se refera la taria. Concomitent cu transductia are loc si codarea primara a informatiilor. Proprietatile calitative se refera la tipul. care reproduce mai mult sau mai putin fidel potentialul de receptor. în acest fel explicânduse si capacitatea creierului de a interpreta ritmurile . intensitatea. stimulii mai puternici produc potentiale de receptor mai largi. numita pozitie transductoare.

celulele retinei fiind grupate în unitaii centru . raspund la diferite caracteristici ale stimulilor si transmit informatia în zone specifice ale creierului. au evidentiat existenta (la pisici si maimute) a trei tipuri de celule neuronale în receptorul vizual: simple (care au proprietatea de a detecta contururi. studiind ochiul broastelor. celule de tip W (vehiculeaza informatiile foarte lente). Maturana. Studiul celulelor X.H. p.S. 73). H. Pomeranz si S. W constituie principalul pol de atractie al cercetarilor actuale (vezi Lindsay si Norman. celule de tip Y (transmit semnale rapide. complexe (detecteaza orientarea si miscarea stimulilor). sunt sensibile la miscare.4). Celebrele cercetari ale lui D. iar ritmurile mai lente ca stimuli slabi. 1. Pentru a da doar un simplu exemplu sa ne referim la analizatorul vizual.R. regasiti de B. Biakemore (1975) a redat traiectele ipotetice ale celulelor X. Se poate observa ca doua linii se termina cu semne de întrebare. hipercomplexe (detecteaza dimensiunea si unghiurile stimulilor).rapide ca sîimuii puternici. existând posibilitatea functionarii simultane. 137-241). Lettvin. au descoperit patru tipuri de receptori. 1994. iar acestea din urma celulelor hipercomplexe). W. Aceste celule au fost denumite detectori de trasaturi. a celulelor de la niveluri diferite"' (Miclea. Cât priveste codarea dimensiunilor calitative ale stimulilor. "Plauzibila. Wiesel. aceasta se produce deoarece receptorii contin elemente diferit specializate care raspund mai bine diverselor forme de energie. sugerând totodata diferitele instante de tratare a informatiilor (vezi fig. Spre sfârsitul anilor '60 si începutul anilor '70 se credea ca sistemul vizual dispune de o ierarhie simpla. fante luminoase sau linii). Hubel si T.periferie (celulele simple subordonate celor complexe. Pitts si W. o astfel de organizare nu trebuie absolutizata.H. Y.Y. . aratând astfel ca originea lor este înca necunoscuta. sunt sensibile la stimuli continui si Ia contrastele luminoase. C. permit o buna localizare a stimulului). pp. W. începute la sfârsitul anilor '50 si încununate cu premiul Nobel douazeci de ani mai târziu. Y. raspund la miscarea stimulilor). J. McCulloch (1959). 1980. Chung (1970) si la mormoloci. si alte cercetari au pus în lumina existenta unor celule retiniene riguros specializate functional: celule de tip X (care transmit semnale lente de-a lungul cailor vizuale. în paralel. Acesti receptori au forme distincte.

fie blocate la nivel subcortical. Aceasta înseamna ca travaliul realizat de etajele inferioare în prelucrarea informatiilor este imens. mai putin semnificative. in caile de conducere asistam la recodiflcarea informatiilor. numarul de sinapse. Cercetarile au aratat ca pe caile aferente circula o cantitate imensa de informatii (100.5).000.000 de asemenea fibre. care cuprind in ele informatia senzoriala ce va fi transmisa spre creier.2. amplasate la diferite niveluri ale sistemului nervos central. mai putin numeroase decât receptorii.000. Aceste întreruperi se complica progresiv. sunt fie eliminate. în timp ce altele. Traseul cerebral care porneste de la receptor la creier nu este continuu. la filtrarea lor. începând cu etajele inferioare si terminând cu cele superioare (vezi fig. Daca în receptor are loc codarea primara a informatiilor. ci prezinta 3-4 întreruperi sinaptice. Conducerea influxului nervos la creier Reprezinta un al doilea mecanism implicat in producerea senzatiilor. 1. Se considera ca ar exista în total 4. numarul straturilor de ordonare. în caile de conducere are loc elaborarea neurogramelor. cele cu mare încarcatura informationala.000 biti pe secunda).3. deci fiecare fibra nervoasa vine în contact cu circa 100 de celule receptoare. Transmiterea la creier a influxului nervos se face prin imeimediul fibrelor aferente. Interpretarea informatiilor nervoase de catre creier . sunt retinute. 4. la reorganizarea elementelor informationale. Complicarea pe care o avem în vedere se realizeaza în functie de numarul de neuroni. In afara de aceasta particularitate întâlnim insa si o alta. Unele dintre ele. Rolul esential al cailor de conducere sau aferente este acela de prelucrare succesiva tot mai complexa a semnalelor nervoase. în timp ce creierul nu poate opera decât cu o cantitate relativ mica de informatii (100 biti pe secunda).4.

asa-numitul homunculus senzitiv.Acesta este mecanismul cel mai important al senzatiei. cea senzoriala constituind input-\x\ (intrarea) iar cea motorie output-v\ (iesirea). Ea se produce in zonele de proiectie corticala ale analizatorului care se compun dintr-o portiune centrala sau primara.6. Segmentul cortical (central) realizeaza decodificarea semnalelor. neuronii din ea controlând motilitatea voluntara rapida." ana ol __ (lobul temporal). si alta periferica.) {vezi fig.7). adica finalizarea semnalelor nervoase. limba. iar în homunculus motor. Prima portiune este înalt ai ia v v Uiuaia vivil/wi ■-/t'Vipivai/. f ^_ . între cele doua arii exista o strânsa interactiune. în imediata vecinatate a ariei senzoriale se afla aria motorie principala. musculatura implicata în efectuarea unor miscari fine (musculatura mâinii etc. Localizarea segmentelor corticale ale analizatorilor este redata în figura 1. Astfel. Reprezentarea corticala în cele doua arii (senzoriala si motorie) ia forma unui fel de om. în timp ce stimularea ariei motorii este urmata de reactii senzitive. numita nucleul analizatorului. Stimularea ariei senzoriale produce în 20% din cazuri raspunsuri motorii. Functia principala a zonelor de proiectie corticala este aceea de a efectua analiza. într-un cod imagine . având componentele deformate deoarece reprezentarea diverselor portiuni ale corpului nu este proportionala cu suprafata. 1. sinteza si prelucrarea complexa a semnalelor provenite pe caile aferente. r _ _. mâinile). precisa si coordonata a musculaturii scheletice din partea opusa a corpului. ci cu importanta lor. respectiv homunculus motor. în homunculus senzitiv cele mai întinse reprezentari corticale le au zonele cu cea mai mare sensibilitate (buzele.

în zonele primare ale capatului cortical se elaboreaza asa-numitele matrice interpretative care decodifica informatia fixata în neurograme.5. de exemplu. care constituie un mecanism reglator. Instantele superioare controleaza activitatea receptorilor. conducând asifel la buna functionare a . în sensul amplificarii sau eliminarii excitabilitatii. Confruntarea dintre influxurile nervoase aferente declansate de stimuli si influxurile nervoase eferente comandate de scoarta cerebrala permite reproducerea adecvata.4. morfologica si coneciiva. dar si alte tipuri de celule non-neuronale.ce se afla în relatie izomorfa cu însusirile stimulului receptionat. 4. Ea se produce prin intermediul conexiunii inverse. celulele pliate. optima a realitatii. obligându-i la modificarea starilor functionale. care intervin în apararea imunkara a creierului. deoarece sub influenta semnalelor de comanda sosite de la creier el îsi schimba starea functionala.8 prezentam într-o forma schematizata elementele morfofunctionale ale producerii senzatiilor. în acest caz. receptorul devine si efector. expectatii etc). Sanctionarea activitatii (receptoare si efectoare) verigilor periferice Aceasta reprezinta mecanismul final al senzatiei. 4. în figura 1. selectivitatii etc. ca si în eliminarea celulelor nervoase moarte. cum ar fi. Alte mecanisme în realizarea tuturor acestor mecanisme o mare importanta o au neuronii. cu extraordinara lor varietate chimica. în functie de necesitatile momentane ale organismului (trebuinte.

Proprietatea creierului care asigura o buna functionalitate a senzatiilor este plasticitatea sa. De aceea. Sinapsele determina. cel motor. diviziunea celulara. Cercetarile recente de neuropsihologie au evidentiat si faptul ca multe dintre fenomenele care au loc în embriogeneza au mare importanta pentru functionarea de mai târziu a creierului la adult. dupa opinia unor autori. O senzatie depinde. toate cercetarile întreprinse de multi ani asupra embriogenezei acestui sistem ramân de o importanta fundamentala pentru întelegerea vietii adulte si a batrânetii" (ibidem. al legaturilor dintre neuroni. p. olfactiv etc). de particularitatile stimularii. p. migrarea celulelor neuronale constituie "punctele calde" ale embriogenezei sistemului nervos. de a mentine constante capacitatile senzoriale ale omului. mecanismele si ratiunea mortii neuronale. regiunile subcorticale care servesc drept relee între aferentatia senzoriala si eferentatia motorie. dispunând de o mare plasticitate. nu doar de natura stimulului. ci si de structura sinaptica dintre celulele neuronale. asadar. Cortexul senzorial (vizual. are o mare importanta în explicarea senzatiilor. ramân permanent prezenti în organismul adult fiind implicati în mentinerea si plasticitatea sistemului nervos. care asigura maturitatea neuronului. ca mecanismul sinapselor. Separe. 67). în consecinta. Aceste studii nasc speranta de a mentine creierul mereu "tânar". "Uniifactori ai cresterii. de asemenea. . 56). permit diferentierea senzatiilor si cresterea rolului lor în procesul cunoasterii. "structura retelelor care constituie baza celulara a comportamentului" (Prochiantz.creierului. 1989. auditiv. de a descoperi mijloacele pentru a lupta contra maladiilor degenerative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful