Capitolul I: Statul si ordinea juridica 1. Consideratii generale 2. Dreptul si ordinea juridica 3.Statul si societatea civila 4.

Personalitatea juridica a statului si a ... ? 5. Patrimoniul national Capitolul II: Functia executiva/administrativa a statului 1. Consideratii generale 2. Organizarea si functionarea administratiei publice 3. Relatiile din cadrul administratiei publice 4. Principiul legalitatii Capitolul III: Introducere in studiul dreptului administrativ 1. Consideratii generale 2. Caracterele dreptului administrativ 3. Normele dreptului administrativ 4. Izvoarele dreptului administrativ 5. Raporturile de drept administrativ Capitolul IV: Activitatea administratiei publice 1. Consideratii generale 2. Personalitatea juridica a activitatii administrative?? 3. Notiunea de autoritate administrativa Capitolul V: Actul administrativ unilateral 1. Definitie 2. Elemente 3. Conditiile de legalitate 4. Trasaturi si caracteristici 5. Procedura adoptarii/emiterii 6. Competenta de adoptare 7. Forma actului 8. Motivarea actelor 9. Obiectul actului 10.Modalitatile actului 11.Aplicarea actului 12.Incetarea efectelor juridice 13.Sanctiunile 14.Verificarea legalitatii Capitolul VI: Contractul administrativ 1. Consideratii generale 2. Natura juridica a concesiunii 3. Procedurile de concesionare 4. Regimul juridic Capitolul VIII: Mijloacele materiale de realizare a actiunii administrative 1. Faptele juridice materiale 2. Operatiunile administrative sau tehnico-materiale Capitolul IX: Formele actiunii adm. 1. Consideratii generale 2. Ordinea publica si pol. adm. 3. Notiunea de pol. adm. 4. Formele pol. adm 5. Regimul juridic al masurilor de pol. adm 6. Organizarea activitatii de pol. adm 7. Serviciul public: a)Notiune b)Organizare

Cale de atac impotriva hot. suspendarea si incetarea raportului de serviciu 12.constrangere si executare silita 3. Transparenta decizionala . Raportul de serviciu 7.. adm. adm. Formele rasp. Actele adm. serviciile publice locale si aparatul ??? 7. Procedura act. Hotararile pronuntate in contenciosul adm. Consideratii generale 2. ?? controlului eficient Capitolul XII: Contenciosul administrativ 1. Gestiunea 6. Consiliul judetean 8. 10. .patrimoniala Capitolul XIV: Adm. Organizarea si efectuarea controlului.Consideratii generale 2. Dezv. Natura juridica 3. Formele de control 5.Execut.pronuntate de instante Capitolul XIII: Responsabilitatea adm. in contenciosul adm. Rasp.Modificarea. Secretarul. 4.disciplinara 5. Functionarul public: a)Consideratii generale b)Conditii de acces in functia publica c)Categorii d) Structura carierei e) Recrutarea si .. Notiune 3. ?? de la controlul ?? 4. ?? speciale de admisiabilitate a act.contraventionala 6. hot. 1. Principii de organizare 4.Notiunea de functionar public in dreptul penal Capitolul XI: Control administrativ 1. Drepturile si indatoririle functionarilor publici 10. Rasp. Corelatia sanctiune jur. Consideratii generale 2. Trasaturi 4.c)Clasificare d)Modul de gestionare a serviciilor publice Capitolul X: Functia publica administrativa 1. Consiliul local 5. Instantele si competenta acestora 5. Act ce pot fi promovate la instante 6. in contenciosul adm.. 8. instantelor 11. in contenciosul adm. adm. 9. Rasp. Consideratii generale 2. ?? activitatii de control 2. Notiunea actului administrativ in reglementarea legii contenciosului administrativ 3. Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor 9.Promovarea si evaluarea performantelor profesionale 11. Primarul si viceprimarul 6. autonomia locala 1. . . adm. metodologia 6. Autonomia legala si principiul subsidiaritatii 3. . Clasificare 5. 7. speciala in Romania 4. Judecarea act. in functia publica 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful