RANCANGAN TAHUNAN MT T4

SK KANGKAR PULAI, 81110 KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU RANCANGAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 4
MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN

1 04-06 JAN

1. Nombor Bulat

1.1 Nombor hingga 100 000

Membina keupayaan menamakan nombor dalam lingkungan hingga 100 000.

(i) Menamakan dan menulis nombor hingga 100 000. (ii) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor hingga 100 000 (iii) Membandingkan nilai nombor hingga 100 000. (iv) Membundarkan nombor. (i) Menambah dua hingga empat nombor hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tambah (i) Menolak satu atau dua nombor dari nombor yang lebih besar kurang dari 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah tolak.

2 09-13 JAN

1. Nombor 1.2 Tambah dalam Bulat lingkungan 100 000 1.3 Tolak dalam lingkungan 100 000 1. Nombor 1.4 Darab dalam lingkungan Bulat 100 000

Menambah nombor hingga jumlah 100 000. Menolak nombor dari satu nombor kurang dari 100 000. Mendarab dua nombor hingga hasil darabnya 100 000.

2 09-13 JAN

(i) Mendarab nombor 3-digit dengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit (ii) Mendarab nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit (iii) Mendarab nombor 2-digit dengan 1 000. (iv) Menyelesaikan masalah darab. (i) Membahagi nombor 4-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (ii) Membahagi nombor 5-digit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit (iii) Menyelesaikan masalah bahagi.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.5 Bahagi dalam lingkungan Bulat 100 000

Membahagi nombor kurang dari 100 000 dengan nombor 2-digit.

3 16-20 JAN

1. Nombor 1.6 Operasi bergabung Bulat

Operasi bergabung tambah dan tolak.

(i)

Operasi bergabung tambah dan tolak dengan nombor kurang daripada (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 (ii) Menyelesaikan masalah operasi bergabung

4 23-28 JAN

CUTI TAHUN BARU CINA

1

Perpuluhan 3. 2 .RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 5 30 JAN 03 FEB 2. (ii) Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah. (i) Menyatakan dan menulis pecahan setara untuk pecahan wajar. (i) 7 13-17 FEB 3.3 Tambah pecahan Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.1 Nombor perpuluhan Memahami nombor perpuluhan (i) Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan: (a) satu titik perpuluhan (b) dua titik perpuluhan (ii) Menentukan nilai tempat: (a) persepuluh (b) perseratus (iii) Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus. (iii) Menyelesaikan masalah penambahan pecahan wajar.1 Pecahan wajar Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. Pecahan 2. 5 30 JAN 03 FEB 2. Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. (ii) Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan : (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. dan sebaliknya. Pecahan 2. Pecahan 2. (ii) Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 dan penyebut berbeza hingga 10. Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (ii) Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut berbeza hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan (b) pengangka yang berbeza (iii) Menyelesaikan masalah penolakan pecahan wajar. (i) 2.4 Tolak pecahan Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sama hingga 10 dalam bentuk termudah dengan: (a) 1 sebagai pengangka untuk kedua pecahan (b) pengangka yang berbeza. (i) 6 06-11 2.2 Pecahan setara Menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar.

3 Tolak nombor perpuluhan Menolak perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (satu tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menolak satu hingga dua perpuluhan dari satu perpuluhan (dua tempat perpuluhan) (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan.Perpuluhan 03 MAC 9 3. 100 dan 1 000 (ii) Mendarab perpuluhan ( dua tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Perpuluhan 3.2 Tambah nombor perpuluhan Menambah perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan (i) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (satu tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (ii) Menambah antara dua hingga 4 perpuluhan (dua tempat perpuluhan) melibatkan: (a) perpuluhan sahaja (b) nombor bulat dan perpuluhan (c) perpuluhan bergabung (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. perpuluhan. 3. 27 FEB .03 ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA MAC 05-09 MAC UJIAN SETARA UJIAN SETARA 10 3 . (i) 9 27 FEB . 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. 8 20-24 FEB 3. Mendarab perpuluhan ( satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.4 Darab nombor perpuluhan Mendarab perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Perpuluhan 3.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8 20-24 FEB 3.

2 Jadual waktu 15 16-20 APRIL 5. Membahagi wang dengan hasil bahagi tidak lebih RM10 000.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11 19-23 MAC 3. (i) Membahagi perpuluhan (satu tempat perpuluhan) dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10 (ii) Membahagi perpuluhan (dua tempat perpuluhan) dengan nombor 1-digit. Wang 4.1 Membaca waktu dan menulis masa. Masa dan 5. (vi) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. Membaca kalendar. Memahami hubungan antara unit masa. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang hingga RM10 000. Mendarab wang dengan hasil darab hingga RM10 000. membaca dan menulis masa dalam jam dan minit. (i) Menyatakan hubungan antara unit masa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun (ii) Menukar: (a) tahun kepada hari dan sebaliknya (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jam kepada hari dan sebaliknya (iii) Menukar masa dari: (a) jam kepada minit dan sebaliknya (b) jam dan minit kepada minit (c) minit kepada jam dan minit 14 09-14 APRIL 5. Masa dan 5. 12 26-30 MAC 4. bulan. 1. Menambah wang hingga RM10 000. 2. Memahami dan mengguna istilah berkaitan wang. (ii) Menulis waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. (i) Membaca waktu dalam jam dan minit mengikut sistem jam. 4 . hari. Menolak wang dari RM10 000. membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu mudah (i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. 2. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan (i) (i) (ii) (iii) (iv) Membaca dan menulis nilai wang hingga RM10 000.5 Bahagi nombor perpuluhan Membahagi perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. tahun dan dekad. 2. Wang 4. (i) Membina. 13 02-06 APRIL 4. Membina jadual mudah. Guna dan aplikasi pengetahuan tentang wang dalam kehidupan sebenar. (iii) Membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dengan hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan.1 Wang hingga RM10 000 (v) Operasi bergabung melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10 000.1 Wang hingga RM10 000 1. Memahami.3 Hubungan waktu antara unit masa Menukar unit masa yang melibatkan jam. 5. Perpuluhan 3.

18 07-11 MEI 6. (iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu peristiwa dari tempoh masa yang diberi. (ii) Mengira tempoh masa. waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit: (a) minit (b) jam (c) jam dan minit dalam sehari dan dua hari berturut-turut. (b) m dan mm (c) cm dan mm (i) 5 .1 Mengukur panjang Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai. Panjang 6.waktu 04 MEI 17 Mengaplikasikan ilmu untuk mengira tempoh masa.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 16 23-27 APRIL 5. Membaca ukuran panjang menggunakan unit milimeter. (i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. (ii) Menulis ukuran panjang kepada skala persepuluh terhampir untuk: (a) sentimeter (b) meter (iii) Mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter (iv) Menganggar panjang objek dalam: (a) mm . mendarab dan membahagi unit masa. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menambah unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menolak unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Mendarab unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Membahagi unit masa melibatkan pertukaran unit dengan jawapan dalam unit: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas masa: (a) jam dan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun 5.5 Tempoh masa 30 APRIL .4 Operasi waktu melibatkan masa Menambah. menolak. Masa dan 5. Masa dan 5.

Menambah dan menolak ukuran panjang. Panjang 6. dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan operasi asas dalam unit jisim. Menambah dan menolak unit jisim. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi jisim yang melibatkan pertukaran unit . dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (i) (ii) (iii) 22 18-22 JUN 7.1 Menimbang jisim Menimbang jisim dengan unit piawai. Panjang 6.2 Hubungan antara unit ukuran panjang Memahami hubungan antara unit ukuran panjang. (i) Menambah unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Menolak unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm Mendarab unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. (i) Menyatakan hubungan antara cm dan mm. (iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g. 6 .3 Operasi asas melibatkan unit ukuran panjang 1. 2. Jisim 7. (i) 1. 7. Menimbang jisim dengan unit piawai kilogram dan gram. (ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian skala terhampir dalam unit kg dan g. 100 dan 1 000 Menyelesaikan masalah yang melibatkan unit ukuran panjang. 100 dan 1 000 Membahagi unit ukuran panjang melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 19 14-18 MEI 19 20 21 11-15 JUN 6. (ii) Menukar unit ukuran panjang dari: (a) mm kepada cm dan sebaliknya. (i) Menukar unit jisim daripada: (a) kg kepada g (b) kg dan g kepada g (c) kg dan g kepada kg (i) Menambah jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam: (a) kg (b) g (c) kg dan g (i) Mendarab jisim yang melibatkan pertukaran unit . (ii) 2.2 Hubungan antara unit jisim 23 25-29 JUN 7. (b) gabungan unit kepada satu unit 14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6.3 Operasi melibatkan jisim Memahami hubungan antara unit jisim. Jisim 7. Mendarab dan membahagi unit jisim. Mendarab dan membahagi ukuran panjang.

2 Hubungan antara unit isi padu cecair Memahami hubungan antara unit isi padu cecair. Isi padu cecair 8. Bentuk dan ruang 9. Memahami perimeter untuk bentuk dua dimensi. Menukar unit isi padu cecair. 100 dan 1 000 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair. Memahami dimensi untuk bentuk dua dimensi. (i) (ii) (iii) 7 . Mendarab dan membahagi unit isi padu cecair. Mengenal pasti sisi bentuk 2D: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengukur dan merekod perimeter: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga Mengenal pasti dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Membandingkan saiz dengan unit persegi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat Mengukur dan merekod dimensi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat 27 23-27 JULAI 9. dari: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter 25 09-13 JULAI 8.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 24 02-06 JULAI 8.1 Bentuk dua dimensi 1. (i) Membaca ukuran isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair 1. (i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter (ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter 26 16-20 JULAI 2. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter. (i) (ii) (iii) (iv) 8. (i) (ii) 2. (i) Mendarab unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Isi padu cecair 8. 100 dan 1 000 (ii) Membahagi unit isi padu cecair melibatkan pertukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10. Menulis ukuran isi padu cecair dalam persepuluh skala terhampir: (a) liter (b) mililiter Mengukur dan merekod isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter.1 Menyukat isi padu cecair Menyukat dan membanding isi padu cecair mengguna unit piawai. Menambah dan menolak unit isi padu cecair.

1 Piktograf Mengguna piktograf untuk membaca dan mempamerkan data. Bentuk dan ruang 9. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis graf palang.RANCANGAN TAHUNAN MT T4 MINGGU UNIT SUB-UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9.2 Graf palang Mengguna graf palang untuk membaca dan mempamerkan data. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kubus dan kuboid. (i) Mengukur luas: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi.1 Bentuk dua dimensi 3. (i) 36 37 38 39 .Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.2 Bentuk tiga dimensi 2. (i) Mengira isi padu kubus dan kuboid. 10-14 SEPT UPSR 10. (i) Mengenal pasti dimensi: (a) kubus (b) kuboid (ii) Membandingkan dengan unit padu: (a) kubus (b) kuboid (iii) Mengukur dan merekod dimensi: (a) kubus (b) kuboid 32 03-07 SEPT 33 34 17-21 SEPT 9. Perwakilan 10. (iii) Membina piktograf menggunakan data yang diberi. Bentuk 9. Mengira luas dan perimeter bentuk dua dimensi.dan ruang 03 OGOS 28 9. (iv) Menyelesaikan masalah dengan menganalisis piktograf. Menyatakan ciri-ciri pada graf: (a) tajuk graf (b) apa yang diwakili oleh paksi (ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang (iii) Membina graf palang berdasarkan data yang diberi. 08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . Memahami isi padu untuk kubus dan kuboid. (i) Menyatakan ciri-ciri pada piktograf: (a) gambar sebagai perwakilan data (b) tajuk graf (c) apa yang diwakili oleh paksi (d) apa yang diwakili oleh petunjuk (ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf. Mengira isi padu kubus dan kuboid. Perwakilan 10. 35 24-28 SEPT 10. Bentuk 30 JULAI .Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini. 29 06-10 OGOS 30 31 27-31 OGOS ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA UJIAN SETARA 13-17 OGOS 9.41 01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . 15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOV 8 .2 Bentuk tiga dan ruang dimensi 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful