xamen de corigenţă matematică

Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 1
1. Să se calculeze produsul
τ σ ⋅
unde

,
_

¸
¸
·
2 1 3
3 2 1
σ
,

,
_

¸
¸
·
1 3 2
3 2 1
τ
2. Să se determine valorile extreme ale funcţiei f:D R → , unde f(x)=
1
1
2
+ −
+
x x
x
3. Să se calculeze limita şirului cu termenul general
1 , ≥ n a
n
unde
2 2
1
sin
1 n n
n
a
n

+
·
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 2
1. Calculaţi
1 −
σ , unde

,
_

¸
¸
·
2 4 1 3
4 3 2 1
σ
2. Să se determine domeniul de definiţie pentru funcţia f: D R → , unde f(x)= ( ) 1 3 2 log
2
3
+ − x x
3. Să consideră sistemul
¹
¹
¹
'
¹
· + −
· + −
· + +
b az y x
z y x
z y x
7
1 2
1 2
, a,b reali
Să se determine a , b reali pentru care sistemul este incompatibil.
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 3
1. Să se determine parametrul real m pentru care matricea A are rangul 2: A=

,
_

¸
¸

+
2 4 3
1 1 2
1 1 1
m
m
2. Să se calculeze limita şirului
( )
1 ≥ n n
a
, unde
( ) ( )
1 2
2 1
2
2 2
+ +
− + +
·
n n
n n
a
n
3. Să se calculeze derivate funcţieif: D R → , unde f(x)=
x
x x
cos 2
sin
+

Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 4
1. Definiţia inversei unei matrice.
2. Calculaţi determinantul
1 1
1 1
1 1
+
+
+
c c
b b
a a
3. Să se calculeze
x x
x x
x
+
+

2
0
2 sin 3 sin 2
lim
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 5
1. Să se arate că funcţia f: ( ) ( )
( )
x
x
x f R
+
· → ∞ +
1 ln
, , 0 , este descrescătoare pe domeniul de definiţie.
2. Să se demonstreze că ecuaţia ( ) 0 1 3 log 4
3
· + −
x
x , are cel puţin o rădăcină în intervalul [ ] 1 , 0 · I
3. Să se determine parametrul real m pentru care matricea A=

,
_

¸
¸

1 0
1 1 2
1 1
m
m
este inversabilă.
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 6
1. Condiţia ca o matrie sa fie inversabilă.
2. Fie A=

,
_

¸
¸
− − 4 2
8 4
şi mulţimea M=
( ) ( ) { } aA I a X a X + ·
2
. Să se arate că
( ) ( ) ( ) R b a b a X b X a X ∈ ∀ + · ⋅ , , .
3. Să se studieze convergenţa şirului
,
_

¸
¸
+ ⋅ ⋅
,
_

¸
¸
+ ⋅
,
_

¸
¸
+ ⋅
,
_

¸
¸
+ ·
n n
a
2
4 2
3
1
1 ...
3
1
1
3
1
1
3
1
1
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 7
1. Se consideră funcţia f:R

R,
( ) ( )
2
1 x x x f + + ·
. Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe ( ) +∞ , 0
2. Să se calculeze limita şirului ( ) 1 5 − ·
n
n
n a .
3. Se consideră matricea A=

,
_

¸
¸1 1 1
1 1 1
1 1 m
. Să se determine m pentru care rang(A)=2.
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 8

1. Definiţia monotoniei unui şir .
2. Se consideră matricea A=

,
_

¸
¸
+ +
+ +
a
b b b
a a a
1 1
2 1
2 1
, a,b reali. Să se arate că det(A)=(a-b)(a-1).
3. Se consideră funcţia
( ) R x x x x f R R f ∈ ∀ − + · → , 4 3 , :
3 2 3
. Să se arate că ( ) ( ) x x x f x f 2
2 2
+ · ′ ⋅ ,
{ } 1 , 2 − − ∈ ∀ R x .
Director: Prof. examinatori 1.Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 9
1. Se consideră funcţia ( ) . 1 2 , :
3
+ + · → x e x f R R f
x
Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în
punctual de abscisă
0
0
· x
2. Se consideră funcţia
[ ] ( )
( ]
¹
¹
¹
'
¹
·

· →
0 , 0
1 , 0 , sin
, 1 , 0 :
x
x
x
x
x f R f
π
. Să se arate că f este continuă pe [ ] 1 , 0 .
3. Sonsideră permutarea

,
_

¸
¸
·
1 6 3 5 4 2
6 5 4 3 2 1
σ
. Să se calculeze numărul de inversiuni ale permutării
σ
.
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 10
1. Se consideră determinantul d=
a c b
b a c
c b a
, unde a,b,c R ∈ . Pentru a · 2 , b · 1 şi c · −1, să se calculeze
determinantul d .
2. Să se calculeze panta tangentei la graficul funcţiei f : D R → , f(x)= , 3
3
x x − în punctual A(1,-2).
3. Să se calculeze
3 2
2
1
1
lim
+
+∞ →

,
_

¸
¸
+
x
x
x
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………

Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 11
1. Se consideră sistemul de ecuaţii R m
mz y x
z y x
z y x

¹
¹
¹
'
¹
· + +
· + +
· + +
,
0
0 3 2
0 3 2
Determinaţi valorile lui m pentru care determinantul matricei sistemului este nul.
2. Să se studieze convergenţa şirului
1 2
1
...
2
1
1
1
+
+ +
+
+
+
·
n n n
a
n
3. Determinaţi parametrul real a pentru care funcţia ( )
¹
'
¹
> +
≤ + +
· →
1 ,
1 , 1 2
, :
2 2
x x a x
x a x
x f R R f , este continuă
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………

Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 12
1. Se consideră matricea H(x)=
( ) +∞ ∈

,
_

¸
¸
, 0 ,
1 0 0
ln 1 0
0 0 1
x cu x
. Determinaţi numărul real a, a>0, astfel
încât H(x).H(a)=H(x) pentru orice x>0.
2. Să se calculeze derivata de ordinul doi a funcţiei ( )
2 2
ln , : x x x f R D f · → .
3. Să se calculeze
1 3
1 2
5 2
lim

∞ →

,
_

¸
¸

+
n
n
n
n
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 13
1.Fie matricea A=
( ) R M
3
0 1 0
1 0 0
0 1 1

,
_

¸
¸
. Să se verifice relaţia
3
2 3
I A A A − · −
2. Se consideră funcţia f :
R R →
, f(x)=

3
x
3x 2 .Calculaţi
( )
( ) x f
x f
x

∞ →
lim
3. Să se studieze dacă funcţia
( )
( )
¹
'
¹

>
· →
1 , 2
1 , ln ln
, :
x x
x x
x f R R f 
, în punctual x=1
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 14
1. Să se resolve în R ecuaţia
0
3 0 0
0 log 1
1 1 log
2
2
· x
x
2. Se consideră funcţia
( ) ( )
2
1 ln , : x x x f R R f + + · →
. Să se arate că funcţia f este strict
crescătoare pe (0,+

).
3. Să se calculeze
( )
1 4
1 3 sin
lim
0x
x
x
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 15
1. Să se determine m real, astfel încât matricea A =

,
_

¸
¸
+

m m
x x
x
2 1 2
1 3
3 8
să fie inversabilă pentru orice m
real.
2. Să se studieze continuitatea funcţiei
( )
¹
¹
¹
'
¹
≥ +
<
· →
0 , 2
0 ,
2 sin
, :
x x
x
x
x
x f R D f
3. Să se determine parametrii reali a şi b penrtu care funcţia
( )
¹
'
¹
> + +
≤ +
· →
0 , 3
0 ,
, :
2
2
x b x x
x ax x
x f R R f
, este
derivabilă în punctual x=0
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………
Examen de corigenţă matematică
Clasa a XI-a
28.08.2012
Bilet nr. 16
1. Să se determine parametrul real m pentru care matricea A =

,
_

¸
¸
1 1
1 1
1 1
2
m
m
m
are rangul 2.
2. Să se determine parametrii reali a,b, c pentru care este aplicabilă teorema lui Rolle funcţiei f: [ ] 2 , 4 −
( )
[ ]
( ) [ )
¹
'
¹
− ∈ + − −
∈ − + +
· →
0 , 4 , 1 2
2 , 0 , 2 4
,
2
3
x x c x
x b x ax
x f R

3. Enunţaţi teorema lui Rouche.
Director: Prof. examinatori 1. Eugenia Munteanu
Prof. Eugenia Munteanu 2.………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful